Koeienscheten? Slinkende Aardgasbaten + groeiende Staatsschuld = Klimaatwet

Geldt dat niet des te meer voor de Staat der Nederlanden met jaarlijks stijgende rentelasten?

Met een rente over de Staatsschuld van 10 miljard euro en slinkende aardgasbaten, hebben we een geloofwaardiger verklaring dan koeienscheten van de Nederlandse veestapel (Volkskrant voorpagina 04-04-2018) waarom Eric Wiebes (VVD) de Klimaatwet invoert.

De Staat heeft een extra publieke melkkoe nodig om afnemende gasbaten te compenseren bij groeiende staatsschuld en oplopende renteschuld. En dat bent U, Nederlands ingezetene, brave spaarder met uw vakantiegeld, pensioengeld en spaargeldpotje, als Pound of Flesh van De Staat der Nederlanden.

Klimaat-gevaarlijke koeien 🙂

Klimaatwet zonder klimaateffect mag naam niet dragen
De Klimaatwet legt 55% CO2-reductie vast tot 2030, en werd bedacht door Milieudefensie in 2007. Hun voormalig directeur Wijnand Duivendak claimt zichzelf als bedenker in ‘Klimaatactivist in de Politiek’.

De naam Klimaatwet is echter misleidend. Kabinet Rutte 3 weet met de Tweede Kamer dat Nederlandse Klimaat-Alleingang geen klimaat-effect heeft, zoals hieronder beschreven.

Nederland trekt wel alle klimaatlasten naar haar bevolking toe. Die bevolking wordt via een opslag over de energierekening financier van 7000 MW aan windparken in zee, energie-eilanden: 100den miljarden euro’s publieke investeringen waarmee het grootbedrijf zich zoet kan houden in economisch onzekere tijden tot 2030.

Naast vele andere publieke kapitaal-injecties die uit de ‘Crisis en Herstelwet’ volgden, inclusief snelweg-verbredingen en Lelystad Airport: zo via publieke injecties in de bouwsector krikte Rutte het BNP op in de jaren na crisis-jaar 2008.

De consequenties van de Klimaatwet verklaren dan ook meer over de ware intenties achter de wet. Nederlanders zijn ‘prooi’ gemaakt van geldjongens en grootbedrijf van de VNO-NCW.  Jan Publiek zijn ‘zweet des aanschijns’ – spaarpotjes en oudedagsvoorziening- is het krediet waarmee de Staat der Nederlanden haar BNP opschroeft tot 2030.

Klimaat speelt daarbij geen rol.

Bron: Staatsschuldmeter.nl, 10,4 miljard euro rentelasten in 2017,

CO2-kikkerland 0,3 procent mondiale productie
Dat klimaatbeleid versmald tot CO2-reductie door Nederland niet werkt, dat rekende Kabinet Rutte 2 namelijk al voor op 9 april 2016, in haar Hoger Beroep Klimaatrechtszaak tegen de rechterlijke uitspraak bij het Urgenda-vonnis: In theorie slechts 0,000045 graden in 2100 bij 25% reductie.

‘Dit effect, dat wegvalt tegen alle onzekerheden die met een dergelijke berekening samenhangen, heeft geen meetbaar effect op het gevaar van klimaatverandering’, aldus de Staat der Nederlanden.

En dus krijg je 0,00009 graden theoretische klimaatwinst in 2100 bij de in de Klimaatwet vastgelegde doelen. Als de klimaattheorie van VN-Klimaatpanel IPCC met haar computermodellen dus klopt. En laten we daar voor het gemak en overeenstemming van uitgaan als uitvalsbasis.

Dat effect is in 70 jaar minder klimaat-effect dan het temperatuurverschil in 30 seconden op een voorjaars-ochtend. Voor publieke lastenverzwaring van 500 miljard tot wel 1000 miljard euro, de grootste publieke kapitaal-transitie in de Staatsgeschiedenis.

De Nederlandse regering is steeds belangrijke speler geweest bij vinden publieke financieringsconstructie voor de 1000den miljarden die tot 2030 nodig zijn voor ‘duurzaam’

De Turken laten tegelijk vrolijk 7000 MW aan kolencentrales bijbouwen door een bedrijf uit Abu Dhabi, Taqa. Dat bedrijf Taqa beheert sinds 2015 in opdracht van Nederlandse staatsbedrijven Gasunie en Energiebeheer Nederland onze Gasrotonde en opslag bij Alkmaar.

Daarin slaat het Russische Gazprom haar gas op via de nieuwe Nordstream 1 pijpleiding, die met ondermeer Gasunie werd aangelegd. Binnenkort vloeit ook via de extra pijpleiding Nordstream 2 Russisch gas van Rusland naar Duitsland vloeit, met deelname van duurzaam Shell en de Gasunie. Die pijpleidingen zijn onderdeel van de Nederlandse ‘Gasrotonde’-strategie, een manier van De Staat der Nederlanden om via gas-distributie wegvallende gasbaten op te vangen.

Klimaat-ijverig Nederland zal tegelijk al haar – met gasboer Shell concurrerende- kolencentrales sluiten voor 2030 – ook de nieuwe die onder Duivendak’s vriendin Jacqueline Cramer (Milieudefensie) vergund werden als VROM-minister.

Kikkerlandje Nederland (220 Miljoen ton CO2 in 1990) draagt ondertussen slechts 0,6 % bij aan mondiale CO2-emissies bij (37.000 Miljoen ton in 2017. De CO2-winst van de Klimaatwet zou een factor 5-6 minder zijn dan enkel de mondiale groei in CO2-emissies in 2017, die 2 procent bedroeg dankzij ondermeer India.

De religieuze taboesfeer rond ‘klimaat’ in massamedia en politiek werkt kortom effectief bij het monddood maken van rationele kritiek. Maar onbespreekbaarheid in Den Haag verandert de klimaatrealiteit niet.

Dat geldt ook voor de Staat der Nederlanden


Geld Lenen Kost Geld

Vanuit de realiteit geredeneerd- de Klimaatwet heeft geen klimaateffect- kunnen we wel met bewijs en logica tot redelijker verklaringen komen. Waarom zou een VVD-regering een wet invoeren op last van naar klimaat-miljarden hengelende multinationals en de VNO-NCW? Een wet die door een Maoïstische inbreker en kraker is bedacht?

Voor ‘De Aarde’?  Of voor Globalistische multinationals en bankiers, die Rutte straks een mooie baantje toespelen? Zoals Emanuel Barrosso ook van Goldman Sachs een baantje kreeg, en Tony Blair (Britse Climate Change Act) van JP Morgan Chase.

Niet wat mensen zeggen of willen geloven dat hun intenties zijn, maar de consequenties van handelen verklaren vaak meer van de ware intenties. Wie profiteert? ‘De Transitie’ is dan in de praktijk allereerst een kapitaal-transitie van de spaarzame middenklasse naar een via De Staat uitverkoren gezelschap van kapitaal-partijen en multinationals.

De Klimaatwet kun je dan met wat logica en bewijs zien als een overlevingsoperatie van het huidige financiële systeem. Daar zit de Staat der Nederlanden aan vast geklonken. Tel dat bij de overlevingsdrang van politici. En we zien dat de Mammon ook Nederland regeert, meer dan de zorg over methaan-scheten van Bertha 2 en Neeltje3.

Morele chantage via ‘klimaat’ werkt effectief als pressiemiddel: wie wil bij ‘klimaatontkenners aan de zijlijn’ horen? Zo kan Moeder Aarde zonder gewetensbezwaren met Vadertje Staat trouwen en de Mammon plezieren.

Bron: www.staatsschuldmeter.nl

Een onbetwijfelbaar moreel probleem is ondertussen urgent. Namelijk de financiële schulden waarmee wij toekomstige generaties opzadelen. Sinds de Economische crisis in 2008 verdubbelde de Staatsschuld naar 480 miljard euro, bijna 60 duizend euro per werkzame ingezetene. Andere EU-landen zijn er weinig beter of veel slechter aan toe.

De Staat der Nederlanden is steeds meer chantabel, en mag niet de dominosteen zijn die de rest van EU-lidstaten doet vallen als ‘rijk’ land in de EU. Haar kredietwaardigheid op de kapitaalmarkt is in het geding, wanneer zij geen achtervang heeft om stijgende rentelasten te betalen.

Nemen de inkomsten uit mijnbouw af, de natural resources, dan blijven de human resources over: Nederlandse ingezetenen, de menselijke voorraden van de Staat der Nederlanden om uitgemijnd te worden. Minder aardgas, dan de burgers ‘aan het gas’, terwijl ze dus al voor 2030 van deze bron van welvaart afgesloten worden.

A Pound of Flesh
De ware macht ligt bij wie je schulden hebt. Geld lenen kost geld, zo vertelt Postbus 51 ons, het mannetje met blok aan het been. De ware macht over de Staat der Nederlanden ligt dus ook bij de mensen bij wie ze in het krijt staat. De beleggers in Staatsobligatie die een ‘Pound of Flesh’ (Shakespeare’s The Merchant of Venice) kunnen eisen.

Volgens ‘staatsschuldmeter.nl’ stijgt de Staatsschuld met 335 euro per seconde. Daarop komen de lasten van vergrijzing, en ruimhartig asielbeleid dat uit gasbaten gedekt werd. Waar men roept voor ‘toekomstige generaties’ de planeet te redden, schuift men dus alle financiele schuld naar de toekomstige generaties toe.

Over moraal gesproken.

Voorheen draaide De Staat de gaskraan open om bijvoorbeeld ABN Amro aan te kopen (15 miljard euro gasbaten in 2008, tegen 5-8 miljard euro in de periode 2000-2008) In 2014 pompte de Staat ook nog 15 miljard euro omhoog. Wat rest er straks nog uit te mijnen?

Klimaat-gevaarlijke Lakenvelders 😉

Het Klimaat als reddende BNP-engel
De Staat kan politieke klimaatdoelen in Parijs afgesproken tussen multinationals, NGO’s en ambtenaarij- waar Trump zich aan onttrok- na de crisis van 2008 nu tot eigen voordeel aanwenden. ‘Klimaat’ geeft een Moral Higher Ground-vernis aan wat een publieke afpersings-operatie is.

De Klimaatwet dwingt Nederlanders om voor 2030 hun spaargelden, vakantiegelden en pensioenen te investeren in een reeks voorkeurs-partijen van de overheid zoals de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) en de VNO-NCW. In Doekle Terpstra’s installactie-sector Uneto-VNI die met Milieudefensie lobbiet om je CV-ketel te verbieden voor 2021. Niet voor niets prees Doekle nog Kamerlid Liesbeth van Tongeren (Greenpeace/Groen Links) voor het in stand houden van subsidies, waar zijn bedrijven van profiteren.

Dat geeft de installatie-sector weer kapitaal.De Staat moet tot 2030 op een zo eenvoudig mogelijke wijze het Bruto Nationaal Product (BNP) opkrikken. Want haar kredietwaardigheid op de markt van Staatsobligaties, hangt samen m et hoogte van die staatsschuld als percentage van dat BNP.

Sinds 2008 stegen de lasten voor gemiddelde burgers al met 6 procent, hun bestedingsvrijheid kromp. Belastingen voor Multinationals daalden met 5 procent. Maar tegelijk kon Rutte via verhoogde Staats-uitgaven het BNP op papier oppoetsen. BNP kan dus groeien bij afnemende bestedingsvrijheid van burgers, hun mogelijkheid dat geld bijvoorbeeld aan de lokale bakker te geven, of een diervriendelijk geteeld stukje kloostervarken-vlees.

Bij ecologisch economen als Jeroen van den Bergh is BNP als maat voor economische groei niet voor niets omstreden. Wat zegt BNP over ‘waarde’?

Klimaatgevaarlijke koeien

Moral Higher Ground
Patrick Lammers, topman van Essent deed in het Financieele Dagblad al aanspraak op de pensioenpotten om ‘de transitie’ te betalen. Zijn bedrijf kreeg eerder al ruim 4 miljard euro klimaatsubsidie uit de MEP-regeling cadeau van Minister Pieter van Geel: via het stoken van ‘biomassa’ in de Amercentrale. Een snelle manier – via grote emissievolumes op papier- om 10 procent CO2-reductie op papier te halen voor 2010.

Via kapitaal-injecties van honderden miljarden euro’s via klimaat-afpersing gewonnen geld kan de Staat der Nederlanden zo eenvoudig met een select gezelschap Multinationals en klimaatelite op papier economische welstand veinzen, en dus het BNP oppoetsen. En daarmee haar kredietwaardigheid naar schuldeisers respecteren. En ondertussen de Moral Higher Ground innemen.

Wat bij deze – met ethische vragen omhulde- kapitaalroof helpt als moralistisch vernis is dan het ‘redden van de planeet’. Kabinet Rutte 3 kan met haar multinationals en de Stichting SDG Charter (VNO-NCW) de Moral Higher Ground innemen als Klimaatgidsland, het seculier equivalent van christelijke deugdzaamheid.

Ook als die politiek zeer eng gedefinieerde ‘duurzaamheid’- versmald tot CO2-mitigatie- ten koste gaat van de (bestedings)vrijheid van de burgerbevolking, de eliminatie van de middenstand, vernietiging van het landschap voor windturbines en zonneweides, de stook van bos voor ‘biomassa’.

Klimaatgevaarlijke koeien

Waardeloos koolzuurgas via wetgeving kapitaal
Via staatsdwang met Klimaatwet wordt iets intrinsiek waardeloos als koolzuurgas- uitgeademde lucht- dus kapitaalgoed dat belasting-miljarden losweekt. Een waarde via sociaal contract. Zoals papiergeld ook waardeloos wordt, wanneer niemand er waarde aan toekent.

De Klimaatwet spekt zo met tot krediet omgetoverde hete lucht de bedrijfslobby van VNO-NCW en de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC). Dat zijn de 8 ‘groene’ multinationals als Shell en Unilever, onder voorzitterschap van Jan Peter Balkenende.

En zo wordt de Klimaatwet een soort Maynard Keynes in klimaatjas. Niet voor niets sloot de overheid daarom na 2008 al ‘Green Deals’ met ‘groene’ bedrijven. Als verwijzing naar de New Deal van Roosevelt in crisis-jaren, toen die Amerikaanse president na de Beurskrach van Wallstreet in 1929 zijn volk weer aan werk moest helpen.

Tot 2030 kan CO2 via de Klimaatwet het nieuwe aardgas worden, als investeringskrediet onder staatsdwang bij burgers opgehaald. Via het ‘zweet des aanschijns’ van haar brave en spaarzame burgers: hun arbeid, pensioenpotjes, vakantiegelden en spaarpotjes, wordt hete lucht zo kredietwaardig.

Multinationals de lusten, burgers de lasten

Burgers aan het gas (CO2)
Voor die publieke financierings-constructie van ‘duurzaam’ verzon het World Economic Forum al een naam met de Wereldbank: Blended Finance. Dat concept werd maart 2015 in Rotterdam gelanceerd op een financierings-conferentie voor ‘duurzame ontwikkeling’. De Nederlandse regering is nauw bij die kapitaalvraag vanuit multinationals betrokken. Die willen de risico’s van hun ‘groene’ gedrag afwentelen op het publiek.

Bedrijven de lusten van ‘duurzame innovatie’, burgers de lasten en risico’s. De politiek zwakst vertegenwoordigde lobby- de burger en middenstand- krijgt de hoogste rekening, zoals het 107 miljard euro kostende Energieakkoord al laat zien.

Vanuit de burger gedacht lijkt die operatie onethisch.

Je burgers aan het gas, zodat CO2 een kapitaal-vervanging wordt van aardgas, en ‘groen’ kapitaalgoed van multinationals. Maar het zelfde vrome zelfbeeld dat Nederland ‘gidsland’ doet spelen als redder van de planeet, kan natuurlijk ook gelden voor alle brave burgers. Dat zij het gevoel dat geleende welvaart geeft, verwarren met het democratische en morele gehalte van De Staat der Nederlanden.

De door media en milieuclubs gecreëerde religieuze taboesfeer rond klimaat inclusief ketterverbranding (‘klimaatontkenners’), heeft zo haar eigen doel bereikt: dat oppositie monddood is gemaakt voor een vanuit burger-perspectief gezien misdadige operatie met democratische repercussies. Naar verwachting stemmen alle regeringspartijen met de Klimaatwet in, die vraagt om een Grondwets-wijziging.

Dan wordt Nederland ’s werelds eerste Klimaatkalifaat op aarde. Alle Nederlandse waarden, het landschap, economie, bejaardenzorg en gezondheidszorg worden dan onderschikt gemaakt aan koolzuurgas-mitigatie. Nederland wordt dan de facto een ecodictatuur.

Als straf voor haar continue geheven vinger naar de rest van de wereld als ‘gidsland’, die dan een middelvinger naar de eigen bevolking blijkt te zijn.

2 Replies to “Koeienscheten? Slinkende Aardgasbaten + groeiende Staatsschuld = Klimaatwet”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *