Onderzoek aan ‘Waddenherstel’ maakt je in 8 jaar miljonair…

Topwetenschapper, integere strijder voor De Waarheid. ūüôā /Geldwolff

Slechts 1 veldco√∂rdinator vangt in 4 jaar (deel-)tijd een half miljoen euro Waddenfonds-vergoeding¬†voor het nieuwe 6,5 miljoen publieke euro kostende NIOZ/RUG-onderzoek ‘Waddenmoza√Įek¬†. Van dat ‘onderzoek’ staat de uitkomst al vantevoren vast; de visserij moet weg.

Het beschuldigen van visserij van ecologische rampen houdt een onderzoeksindustrie op de been. En tegelijk houdt het de industrialisering van de Waddenzee uit de wind (energie-industrie, zandwinning, zoutwinning). 

De studie van Theunis Piersma (2001) die via actiegroep Wilde Kokkels (anti-kraakmiljonair Lenze Hofstee en vrouw van Theunis, Petra de Goeij) de juridische basis legde voor instelling van dat Waddenfonds, blijkt nu op wetenschappelijk gesjoemel gebaseerd: Kersen plukken, truc 4 van de meest gebezigde zonden in academieland. Die zonde kostte 130 miljoen euro Waddenfonds-geld, om kokkelvisserij uit te kopen.

….sinds wanneer kun je uit moddersamples in de onstuimige Waddenzee iets afleiden over bodemimpact visserij, bij zandsuppleties en stormen?

Waddensleutel om geldkist te openen
Bij het onderzoeksvoorstel ‘Waddenmoza√Įek’ (NIOZ/RUG/Natuurmonumenten) om de Wadvisserij weg te onderzoeken met 4 miljoen euro Waddenfonds en 2,5 miljoen gemeenschapsgeld, staat een zeer reislustige ‘veldco√∂rdinator’ ingeschaald: 25 duizend euro reis en verblijfskosten wil hij declareren naast een salaris van een ton euro per jaar.

Wie is dat? Han of Han?

Kassa….

We zien weer een specifieke opvatting over waarheid terug ( wat De Partij vraagt), die we kennen van een klein clubje aan milieuclubs en de overheid verbonden eco-activisten met academische positie. ¬†De zelfde beweringen en opinies als ‘feit’ gepresenteerd als ‘door bodemberoerende visserij is het ecosysteem en de voedselketen van de Waddenzee aangetast’.

Dat beperkt het aantal kandidaten, want een meer wetenschappelijk ingestelde ecoloog als Jaap van der Meer (NIOZ) kan ’t dan niet zijn. Dus denken we automatisch in de richting van ecopopulisten, die in massamedia hun onrealistische zelfbeeld adverteren:

ūüôā Ooooch, gossie. Han Olff is zo moedig en heeft zulke verheven principes ūüôā ūüôā

Is het Han of Han?
Han Olff is onze Groninger Rewilder en vlieglustige klimaatactivist/ integere topecoloog (haal door wat niet van toepassing is)…Die hielp bij het adverteren van de ‘noodzaak van dit onderzoek’ tegen de Vishufters. Zoals Diederik Stapel de morele superioriteit claimde tegen de ‘Vleeshufters’. De linkse medemens heeft zo’n heeeerlijk onrealistisch zelfbeeld.

Maar wat weet Han Olff nu van visserij-impact als grote grazo-loog, deskundige in de vraatzucht van nazi-koeien en uitgehongerde hertjes op je gazon? Of Taco van den Heiligenberg, de publiek betaalde Programma Rijke Waddenzee/Milieufederatie-lobbyist die OOK als consultant voor zichzelf begon…

Die veldcoordinator zou dan eerder Han Lindeboom kunnen zijn: de emeritus hoogleraar Mariene Ecologie begon voor zichzelf een eigen consultingbureau na zijn pensioen. Hij bivakkeert in de zelfde echoput als Han Olff, van milieuclubs aan het infuus van de BV Nederland als bestuurder bij Stichting de Noordzee en hun linkse media (Trouw, NOS, enz).

Lindeboom werkte voor het NIOZ aan de Impact 1+2 onderzoeken, de bodemimpact van visserij. Dus hij zou’t meest geschikt zijn, zijnde, het minst ondeskundig inzake visserij-effecten.

Milieualarmisme betaalt rekeningen

Andere kandidaat is Olff zijn pupil Tjisse van der Heide (met zijn groupie Laura Govers). Die zou ook dat lucratieve baantje kunnen invullen. Van der Heide is de zeegras-deskundige die nu plots ook plastic-deskundige is. Je kunt in alles deskundig zijn, wanneer je maar geen waarheidsliefde bezit.

Maar Van der Heide kreeg ook al een Vidi-beurs van 8 ton euro (NWO) voor ‘Wadden’-onderzoek, en zijn groupie Laura Govers een Vedi-subsidie. Om naar Afrika te vliegen op zoek naar zeegrasherstel, samen met Han. Dus om dan hier op het Wad ook nog eens deskundig te zijn in ‘bodemberoerende visserij’, is misschien wat al te veel van ’t goede’. Als je steeds in Afrika moet zijn…

1 februari even opnieuw naar West Afrika vliegen om uniek zeegras te fotograferen….

Ongetwijfeld zal onze Han met klimaatactivisten Tjisse van der Heide en Laura Govers de CO2 compenseren die zij op al hun Flyways uitstoten.

Reislustige Olff en Piersma vliegen met de trekvogels mee als neo-kolonialen

Met ‘We’ bedoelt Olff altijd ‘ZIJ’…

We hebben het lek in het Waddenfonds gevonden
Han¬†is dus een toponderzoeker, vooral zijn moed en persoonlijke integriteit, zijn hoogstaande principes en waarheidsliefde, die wekken alom bewondering. ūüôā Met name de fondsenwervende kwaliteiten die uit die houding voortvloeien, en het vermogen om in je echoput van linkse media te verschijnen voor fondsenwerving:

Even herrie schoppen met je linkse mediasukkels (de zjoeerrrrrnaliestiek) voor het werven van Waddenfonds-geld

Het ¬†‘gevoel over zichzelf’ – Wij, Beter dan Gij– is ook het enige bewijs dat Olff nodig heeft om garnalen- en schelpdiervisserij op het Wad van vanalles te beschuldigen door ‘bodemberoering’. ¬†Han Olff zijn veerkrachtige Ego-systeem zonder enig kantelpunt. Daarin verschilt Olff de geldwolf niets van de andere Han;

Terwijl, tsja: je bezoekt even Harlingen Haven en moet je zien hoe onstuimig die zee te keer ging, te bodem beroeren.

De Waddenzee heeft ‘rust’ nodig, dus voortaan alle stormen verbieden…

En laten we dan even de vertienvoudigde vispredatie door zeehonden weg sinds de jaren ’80, de jaarlijkse 10-20 miljoen kuub zandsuppleties door Rijkswaterstaat, gaswinning, zoutwinning en nog wat dingetjes.

Maarrrrr….. Wanneer onze Han een kersje plukt, dan is dat een academische kers. Mei 2018 in Leeuwarden wist onze dijk van een topwetenschapper Han Olff ook al ‘het lek’ in ‘het ecosysteem’ te vinden. Nou ja, hij had ’t nog niet ‘gevonden’, maar wist wel in welke ene richting hij nu moest zoeken: zie maar het plaatje uit zijn presentatie waar bij ‘overbevissing’ het water uit de ton gutst… ūüôā

Overbevissing’ als ‘lek in de ton’, een bewering als feit.

Dus Han wist in Leeuwarden vanuit zijn superieure zelfgevoel al; het is ‘overbevissing’. Bij bovenste plaatje is de suggestie alvast gewekt voor wetenschappelijk analfabete VVD-politici als Henk Staghouwer, beheerder van het Waddenfonds.

Ook zijn pupil Tjisse van der Heide weet ’t al,. Schelpdieren in de onstuimige en stormachtige Noordzee hebben ‘rust’ nodig :-), lees ‘weg met de vishufters’. En ze hebben windmolens nodig….En Han Lindeboom is weer lobbyist voor de windmolenindustrie (We @ Sea)

Het logisch tegengestelde is verenigbaar via subsidie

Maar dat die Vishufters de boosdoener zijn, dat moeten ze als echte objectieve wetenschappers nog even na 4 miljoen euro Waddenfonds-geld bevestigen. Wanneer je in je liberale massamedia genoeg lawaai maakt, dan overstem je het nuancerende geluid van meer integere wetenschappers als Jaap van der Meer (NIOZ).

Van der Meer et al constateren het volgende, betaald door het zelfde Waddenfonds (Mosselwad):

Van der Meer et al 2018: Het mysterieuze ‘verdwijnpunt’ 1990 door ‘de overbevissing’ kan ook natuurlijke anomalie zijn.

‘Geen noodzaak voor dure herstelprogramma’s Waddenzee’
Om voorgaande te duiden, moet je de Waddenhistorie een beetje kennen. In de jaren ’90 kwam de schelpdiervisserij in de beklaagdenbank van milieuactivisten/ecologen, omdat plots de mosselen verdwenen waren, scholekstertjes dood, eidereenden aan het infuus.

Ecologen als Theunis Piersma wisten al vlug; dat is de visserij! Uiteindelijk werd met 130 miljoen euro Waddenfonds-geld de kokkelvissserij van het Wad weggekocht. Maar WAS visserij wel de oorzaak van (tijdelijk) minder schelpdieren?

Hoewel Van der Meer et al zich baseren op een modelsimulatie, (modellen zijn inferieur aan veldproeven) tonen de DATA die ze gebruiken bij het vestigen (en verdwijnen) van mosselbanken op de Waddenzee, dat de NATUURLIJKE variatie bij aanwezigheid van schelpdierbanken zo groot is, dat het volledige verdwijnen daarvan in 1990 ook binnen die natuurlijke variatie past.

…Mosselvissers begrijpen de natuur, ze noemen hun kotters er zelfs naar.

Spontane hervestiging van die ‘biobouwers’, vindt nu al weer plaats.¬†De natuur verandert gewoon steeds, je kunt ‘r geen pijl op trekken. Terwijl in 2017 plots overal weer mosselbanken lagen in het Westelijk Wad. Zonder dat men snapt hoe dat plots kan.

Jaap van der Meer heb ik ervaren als 1 van de weinige integere realisten in de Nederlandse ecologie. Op het congres in Lunteren voor ecologen, waarschuwde hij al voor alarmistisch populisme, dat brengt de geloofwaardigheid van ecologie als ‘soft science’ in gevaar.

De onstuimige Waddenzee met mosselkotter: hebben mosselen ‘rust’ nodig?

Norbert Dankers is een klassieke natuurkabouter, die al decennia onderzoek deed aan de vestiging en vernietiging van mosselbanken. Een strenge winter met ijsgang: weg alle mosselbanken…

Dankers kan toch ook onmogelijk in het visserijcomplot zitten om onfeilbare Olff met al zijn principes te beroven van zijn belegde brood.¬†Bruno Ens al evenmin, die was bij het EVA2-onderzoek betrokken. Dat onderzoek moest het plotse verdwijnen van mosselbanken in 1990 helpen ophelderen. Dat werd toen aan ‘overbevissing’ toegeschreven.¬†Op die bewering is de gehele vestiging van het Waddenfonds en de Waddenacademie gefundeerd, de miljoenen euro’s onderzoeksubsidie voor ‘natuurherstel’.

Maar oh jee, wat lezen we nog meer in het Journal of Sea Research van andere NIOZ-onderzoeker Jan Beukema (juli 2018):

….

Theunis Piersma, maatje van Olff plukte kersen
De kokkelvisserij werd van de Waddenzee gebonjourd dankij procederende actiegroep Wilde Kokkels van anti-kraakmiljonair Lenze Hofstee (ik meen in 2004), samen met de ‘partner’ van Theunis Piersma; Petra de Goeij, het lepelaarmeisje van het NIOZ. Omdat Piersma et al de verdenking van eidereend- en scholekstersterfte op kokkelvissers projecteerden. Met Piersma zijn publicatie uit 2001 in het Journal of Applied Ecology als breekijzer….

Daarmee kon je met het ‘voorzorgprincipe’ (omkering bewijslast) en de Habitatrichtlijn (Natura 2000) die kokkelvisserij klem zetten.

Maar we lezen bij Beukema dat ook best een hele andere visie mogelijk was. Namelijk, dat ecologen het paard achter de wagen spannen. Vissers VOLGEN de groei van schelpdieren, veel visserij volgt op hoge aanwas. Lage aanwas hoeft dus GEEN gevolg van bevissing te zijn. Het verschijnen en verdwijnen van schelpdieren past in natuurlijke variatie (zelfde als bij Vermeer et al 2018)

Harlingen Haven gisteren

Recruit densities as estimated in August were relatively low in years of cockle fishing in all of these species. This was so already well before fishing started in September. So these low densities were not an effect of fishery, but of the high cockle abundance that made cockle dredging profitable.

The proportions of recruit numbers estimated in August (just before cockle dredging) that were still present half a year after fishing (in March) were not different between fishing and non-fishing years nor between fished and unfished areas in fishing years.

.Als Han Olff, ERGENS woest van wordt, dan is het wel ‘kersen plukken’ ūüôā

…maar veel lulliger: DE studie waarop de uitkoop van Kokkelvisserij leunde voor 130 miljoen euro Waddenfonds, die blijkt op wetenschappelijk gesjoemel gebaseerd. KERSENPLUKKEN, 1 van de 4 klassieke trucs die ik reeds voor Elsiever Weekblad beschreef (truc 4):

The most extensive study on relationships between cockle fishery¬†and bivalve recruitment is the one by Piersma et al. (2001). Unfortunately, they did not estimate bivalve recruitment in the cockle-Ô¨Āshed area in the year immediately following the fishing year (1988).

In all 3 species, the first year with a high recruitment success in the fished area occurred in 1991, i.e. almost 3 years after the fishery took place. In cockles this recruitment was then even higher than in the adjacent areas. We think that their conclusion that it takes some 8 years before recruitment reaches its pre-fishing level might be unfounded:

this suggestion for a slow recovery stems from a comparison of recruitments in 1992-1994 with those in 1996-1998 in fished and non Ô¨Āshed areas. Without stating a reason, Piersma et al. omitted data from¬†1989 to 1991 (including high recruitments in 1991) and from 1995¬†(with extremely low recruitments).

The integrity of science has been steadily destroyed by populists like me ūüôā

‘Science Denial’ bij NIOZ/RUG
Oh oohhh, Houston we have a problem... Piersma plukte kersen. En dat selectief shoppen in data, bepaalde de uitkomst van zijn studie:

Rather than giving results for just this one comparison, they should have presented comparisons for several periods within the post-(1988-1998) period.

The then necessary Bonferroni correction would have turned the present just-significant difference into a non-signicant one. Therefore, we doubt whether the recovery of recruitment really took such a long time as the stated about 8 years

De ongeveer 30 handkokkelaars vissen zelden meer op dan 1 procent van het totale bestand dat Imares schat

Dus wat deed Piersma? Hij liet data weg die ‘m niet bevielen, die waarvan schelpdiervisserij geen oorzaak kon zijn. Dan kun je beweren dat het jaaaaren duurt voor de bodem weer geschikt is voor schelpdierherstel. Terwijl bijvoorbeeld al 3 jaar na bevissing er gebieden waren, waar MEER kokkels zich vestigden dan naastgelegen ONbeviste gebieden.

Een wetenschappelijke doodzonde, foei Theunis, Boefje. Maar wel een lucratieve zonde, die een internationale levensstijl en sociale status financierde. Had Piersma toen niet kersen geplukt, dan was het hele Waddenfonds inclusief Waddenacademie er mogelijk niet geweest.

One Reply to “Onderzoek aan ‘Waddenherstel’ maakt je in 8 jaar miljonair…”

  1. Iets anders: doordat enkele facturen nog niet zijn betaald terwijl de rekeningen van De Staat der Nederlanden neerstromen, is uw Rechtse Hippie BLUT, dus dat ie geen eten meer kan kopen. Wil je mijn uitzoekwerk steunen, doe dat dan met een donatie voor Bier (10 euro), Boeken (25 euro) en/of Benzine (100 euro of meer)

    Wordt donateur via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke

    Zo’n Waddenfonds-baantje, ik snap die mensen wel, maar het verschil is dat ik integer wil zijn en geen verborgen hekel aan mezelf wil krijgen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *