Rijksjagermeester Hermann Goering helemaal Oerrr met Germaanse wisenten…

Het door Goering opgerichte Wisent-denkmal in Eichhorst (1934) van beeldhouwer Max Esser, met een passage uit het Nibelungenlied als onderschrift. Dat is een door Richard Wagner opgeduikelde Oud-Duitse saga, waarin ook de Wisent voorkomt

Al 90 jaar voordat Ark Natuurontwikkeling haar Wisent-coordinator in dienst nam, had Nazi-Duitsland zijn eigen Wisent-coordinator: Hermann Goering.

Op de Schorfheide- 50 kilometer boven Berlijn- bouwde progressief natuurbeschermer Hermann Goering- Tweede man van het Derde Rijk- zijn jachtslot Carinhall. Een samentrekking van ‘Carin’- zijn pas gestorven Zweedse vrouw- en Walhallah, het Germaanse dodenrijk.

Goering’s droom was dat Schorfheide het grootste Europese wildpark zou worden naar model van het Amerikaanse Yellowstone. Daartoe werd in 1930 Naturpark Schorfheide opgericht, en in 1936 Stichting Schorfheide in Gross Schonebeck.

Het Yellowstone van Europa
Die stichting Schorfheide kreeg een onderzoeks-instituut Deutsches Wild: onderzoek naar de uitgestorven oer-dieren van Duitsland, en hoe die weer succesvol te herintroduceren.. Vijf Elanden uit de Rominten werden uitgezet maar ook bevers, wisenten en wilde paarden.

Niet alleen dienden de Amerikanen met hun nationale parken als voorbeeld. De Romantische Duitsers dweepten ook met de Amerikaanse oer-bewoners, de Indianen als hoog-gespecialiseerde buffel-jagers.

Die mythologisering kwam door Karl May (1842-1912) en zijn immens populaire verhalen over Winnetou en de Duitse emigree-cowboy Old Shatterhand.

May portretteerde Winnetou eigenlijk als een Oer-Germaan, het Romantische zelfbeeld van door cultuur onbedorven ‘Edelmensch‘, zo schrijft Michael Kimmelmann in de New York Times/ en Der Spiegel, bij een reportage over het in 1928 geopende Karl May Museum in Radebeul (bij Dresden)

Winnetou is the quintessential German national hero, a paragon of virtue, a nature freak, a romantic, a pacifist at heart, but in a world at war he is the best warrior, alert, strong, sure.”

May verkocht honderden miljoenen Winnetou-boeken en veroorzaakte een Indianen-rage, Keizer Wilhelm II was fan, maar ook Einstein, Albert Schweitzer en Adolf Hitler. Tussen 1874 en 1932 werden in Duitse steden  ‘Wildwestschauen Buffalo Bills‘ gehouden, een soort Indianen-circussen.

De Eberswalder industrie-familie Ardelt nodigde op 16 mei 1929 de Big Chief White Horse Eagle uit de VS uit voor een diner. Die opper-Indiaan zou de Duitsers het meest moedige krijgersvolk van Europa genoemd hebben.

Wisent op Schorfheide

Winnetou in Duitsland
In 1934 startte Goering met de Prof Lutz Heck (Berlin Zoologischer Garten) en Oberlandforstmeister Erhard Hausendorff met de fok van Wisenten op de Schorfheide bij Wildau/Eichhorst. Voor het publiek werd op 10 juni 1934 een aparte Wisentgehege ingericht van 60 hectare op de Schorfheide.

Een beetje vergelijkbare vrijheid met de wisenten van het Kraansvlak nu in hun omheining.

De ‘Reinblutige’ Wisent-stier ‘Schalk’ werd losgelaten tussen enkele tochtige Wisent-koeien. Goering had ‘Schalk’ tot ‘Iwan der Schreckliche’ hernoemd, maar bij introductie ging de angstige Iwan aanvankelijk weer terug de transportkist in.

Uiteindelijk wist Schalk met zijn koeien toch zoveel nageslacht te maken, dat 1944 al 68 wisenten op Schorfheide rondliepen.

Bij de feestelijke opening was het Nazi-partijkader aanwezig, met Hermann Goering in Hirschlederhose, zo lees je in Jagd und Macht van Burghard Ciesla en Helmut Suter.

Achterkant Wisten-denkmalSiegfried
Toen Iwan de Verschrikkelijke toch de Wisent-koeien besteeg, liet Goering beeldhouwer Max Esser het Wisent-denkmall maken, met daarop een passage uit het Nibelungenlied, de Oud-Germaanse versie van Lord of the Rings.

In die Oud Duitse saga uit de 12de eeuw – door Richard Wagner later tot opera uitgewerkt (Ring des Nibelungen) jaagt de raszuivere Germaanse held Siegfried in de Vogezen op oerossen en de wisent.

Het Nibelungenlied op de voorkan van het Wisentdenkmall stelt

Darnach sluog Sivrit schiere einen Wisent und einen Elch, Starker Ure viere und einen grimmen Schelch’.

Van de Canadese premier William Lyon Mackenzie King kreeg Goering nog 8 Amerikaanse bison-koeien om zijn bestand aan te vullen. King bezocht Goering op de Schorfheide op 29 juni 1937.

Germaanse oerkracht waar modern Natuurmonumenten met grote graasfanaten nog inspiratie uit put, kracht om te leven

Germaanse oerkracht op de Schorfheide waar Ark Natuurontwikkeling met grote graas-adepten nog inspiratie uit put, de kracht vindt om subsidiepotten te begrazen en de Postcodeloterij weet op te winden

Het in 1934 ter herdenking opgerichte Wisent-Denkmal in Eichhorst vermeldt de motivatie in  Gothische letters: het oproepen van het Germaanse ‘Oerrr’-gevoel.

Einst zog uriges Grosswild durch Deutschlands Walder seine Farhte. Jagd war Mutprobe unserer germanischen Vorfahren. Im Jahre 1934, unter Reichsjagermeister Hermann Goering entstand an dieser Stelle ein Urwildgehege.

Wisent, Auer, Elche, Wildpferde, Biber und anderes Getier fanden darin einde Freistatte und sollten Zeugnis geben von dem Tierreichtum des einst von Menschen noch nicht beherrschten Deutschland.

Net als Han Lindeboom op Texel, liet Goering Elanden uit Oost Pruisen overkomen. Op de foto staat de Duitse natuurfilmer Horst Siewert, 1 van de eerste succesvolle natuurfilmers

Goering liet Elanden uit Oost Pruisen overkomen. Op de foto staat de Duitse natuurfilmer Horst Siewert, 1 van de eerste succesvolle natuurfilmers die in 1943 op het toen door de Duitsers bezette Kreta overleed tijdens een opdracht voor het regime.

Vertaling uit het Duits doet enkel afbreuk aan de kernachtige boodschap van deze tekst. Die kan -overgezet naar Nederland – zo uit een beheerplan van komen van Staatsbosbeheer of Ark Natuurontwikkeling.

De Nationaal Socialistische ideologie ging uit van het zelfde denken als de moderne milieubeweging: die van ‘natuurzuiverheid’, waarvan ‘raszuiverheid’ slechts loot aan de zelfde holistische boom was. En Oorspronkelijkheid.

Met natuurlijke oorspronkelijkheid heb je de high score te pakken bij zowel Hermann als de moderne wildernis-adepten.

Goering herintroduceerde ook oerpaarden. Toen de Russen binnenvielen belanden deze in de Bolsjewistische veldkeuken

Goering herintroduceerde ook oerpaarden met die typische stijve manenkam. In 1944 liepen er 16 rond. Toen de Russen binnenvielen belanden deze in de Bolsjewistische veldkeuken als paardenworst.

Paradepaardjes voor modern natuurbeheer, dit zijn Przewalskipaarden

Paradepaardjes voor modern natuurbeheer, dit zijn Przewalskipaarden

100 % Natuurlijk
Samengevat is de ideologie als volgt: Natuur en volk zijn te zien als lichaam, dat ‘gezond’ wordt als je ‘verontreinigingen’ van culturele/menselijke oorsprong verwijdert. Onzuiverheden gaan ten koste van de kracht van het Duitse volk/een mysterieuze ‘balans’ en ‘compleetheid’ van de natuur.

Omdat je van gezondheid nooit genoeg krijgt, is dit ook een soort doorlopend project van zuivering dat voortgaat.

Het trauma van de (verloren) Eerste Wereld Oorlog (zie mijn reportage van de Battle of the Somme) en het Versailles-verdrag speelden de Duitsers parten.

Ze zochten inspiratie, een ideologie om zich te kunnen herpakken. Een ‘Nervenstark’ volk- geen mietjes dus- zou je weer krijgen wanneer de Duitsers hun oerbron weer zouden hervinden: de Germaanse wortels, via (massa)recreatie in echte Duitse natuur, zoals je in mijn reportage ziet over Kraft Durch Freude en bezoek aan Prora op Rugen .

Dan na bijtanken in de zuivere natuur zouden ze- bij wijze van spreken- weer de hele wereld aan kunnen. 🙂

De 'zuivere' natuur hoorde er helemaal bij

De randen verbeelden eikenloof, Germaans symbool voor overwinning in een overwinningskrans. De Swastika is  afkomstig uit Tibet, geintroduceerd door Madame Blavatsky haar Theosofie en door Dolfie van draairichting veranderd.

Deze jagende voor-christelijke krijger stond in de hof van Carinhall opgesteld. Hij is gemaakt door Franz von Stuck die veel Germaanse oermystiek verbeeldde

Deze jagende voor-christelijke krijger stond in de hof van Carinhall opgesteld. Hij is gemaakt door Franz von Stuck die veel Germaanse oermystiek verbeeldde

…van culturele smetten vrij
Het Christendom zou maar verzwakkend werken zoals ecologist Ludwig Klages al verkondigde, inspirator van de Duitse natuurjeugd op de Hohe Meissner. Adolf Hitler was ook overtuigd van de verzwakkende werking van het christendom op het arische ras.

Het hervinden van je Germaanse oernatuur nam daarbij een centrale rol in. Richard Wagner met zijn Nibelungenlied gaf een culturele basis voor het hervinden van de Germaan in jezelf.

Het wemelt van de mythische oerdieren op de Schofheide. Overal raven met hun galmende gerasp

Het wemelt van de mythische Germaanse oerdieren op de Schofheide. Overal raven met hun galmende gerasp

Edelherten, de Schorfheide lijkt veel op de Veluwe met zelfde glaciale ontstaansgeschiedenis en (kunstmatig hoge) wilddichtheden door bijvoedering

Edelherten, de Schorfheide lijkt veel op de Veluwe met zelfde glaciale ontstaansgeschiedenis en (kunstmatig hoge) wilddichtheden door bijvoedering

...op arme grond krijg je heide

…op arme grond krijg je heide. De ‘Zeugenstaart Posse’ staat al op de kaart van 1935 vermeld

De wild-dichtheid is kunstmatig hoog door bijvoedering voor de jacht.

De wild-dichtheid is kunstmatig hoog door bijvoedering voor de jacht. Deze jager draagt emmers vol appels om bij de Hochsitz te leggen

...maar er zijn weer wolven op de Schorfheide. Misschien dat die met name het reewild indammen. Wolven werden voorheen fanatiek vervolgd en uitgeroeid, maar onder dekking van welvaart en bescherming zijn ze nu praktisch heilig verklaard

…maar er zijn weer wolven op de Schorfheide. Misschien dat die met name het reewild indammen. Wolven werden voorheen fanatiek vervolgd en uitgeroeid, maar onder dekking van welvaart en bescherming zijn ze nu praktisch heilig verklaard

Culling the Herd
De Arminius-legende is ook 1 van de fundamenten van het Germaanse Oerrr-gevoel. Zie voor meer uitleg mijn reportage over het Hermann’s Denkmal.

Het verschil tussen Heinrich Himmler en Hermann Goering was dat eerstgenoemde een principiële anti-Semiet was. Dat zat bij Hermann niet zo diep. Hij had zelfs een Joodse peetvader. Na de Kristallnacht maakte hij nog de cynische opmerking dat ze beter een paar joden in elkaar hadden kunnen slaan, in plaats van al hun bezittingen aan gort te slaan. Ook hielp hij nog een aantal bevriende Joden de grens over.

Als er bij Goering al iets van de rasverbeterings-ideologie aanwezig was, dan kan dit goed samenhangen met de heersende mores bij wildbeheer. De school van Wildlife Managemanet geleerd door de natuurschool van Aldo Leopold in de Verenigde Staten. Dat je de sterkste dieren moest bewaren en de zwakken moest omleggen om zo het gezondste wild te krijgen.

Volgens de studie Culling the Herd, Eugenics and the Conservation Movement 1900-1940 van Garland Allen, lag denken over wildlife management aan de grondslag van de Eugenetica. Beheer van hertenpopulaties werd doorgetrokken naar mensen.

Hermann, de meest joviale van het stel...

Hermann, de meest joviale van het stel…

Tweede man voor relatiemanagement Derde Rijk
Wanneer je meer over Goering leest komt hij vooral naar voren als een intelligent en actief ingesteld machtsmens met mondaine trekken, geen Prinzipenreiter.

Goering was oorlogsheld van de Eerste Wereldoorlog, die als piloot 22 vijandelijke vliegtuigen neerhaalde. Dat leverde hem de Pour Le Merite op uit handen van Der Kaiser.

Die hoogste Duitse militaire onderscheiding draagt een Franse naam omdat de Pruisische heerser Frederik liever Frans sprak. Hij vond Duits maar de taal voor de bedienden en voor boeren. Terwijl Duits dus later de taal van het Herrenvolk zou worden. Het kan verkeren.

Hermann als natuurvorser

Hermann als natuurvorser

Onder de indruk van Dolfie’s duistere charisma (zijn felle blauwe ogen) leidde Goering de Bierkeller-putsch in 1922 in Munchen. De moest de Nationaal Socialisten onder aanvoering van Hitler in Beieren aan de macht helpen. De NS-ideologie gold als verlossingsleer waarmee het door herstelbetalingen geplaagde Duitsland zich weer zou herpakken.

Maar bij die Putsch raakte Goering zwaar gewond, en Dolfie belandde een jaar in de gevangenis. (Waar hij Mein Kampf schreef). Zo raakte Goering verslaafd aan morfine als pijnstiller, en periodiek zou die drugsverslaving steeds heropleven, later met cocaine.

Een nog authentieke wegwijzer naar de Carinhall

Een nog authentieke wegwijzer naar de Carinhall, het jachtslot waar Goering internationale gasten ontving

De relatie tussen Dolfie en Hermann lijkt die van aantrekken en afstoten, in- en uit de gratie raken.

De belangrijkste reden voor Hitler om Hermann als tweede man aan te houden, waren zijn mondaine eigenschappen. Met zijn eerste vrouw Carin – die in 1931 overleed aan TBC- trok hij vele internationale gasten aan, hij was oorlogsheld en hielp in de beginjaren de NS-partij aan status.

Zo ingedekt door de onbetwiste Nummer 1- Dolfie- kon juist Goering de Carinhall bouwen. Dat werd een pompeus jachtslot vol geroofde kunst waar hij internationale gasten ontving, zie onderstaande maquette.

Maquette van jachtslot in museum van Gross Schonebeck bij expositie Jagd und Macht. Op achtergrond het bronzen beeld Anmut, volgens Arisch schoonheidsideaal

Maquette van jachtslot Carinhall in museum van Gross Schonebeck bij expositie Jagd und Macht. Op achtergrond het bronzen beeld Anmut uit Goering’s collectie. Volgens Arisch schoonheidsideaal waar vrijwel geen enkel lid van de partijtop aan voldeed.

Van Carinhall resten nog 2 toegangspoorten met daarop Goering's persoonlijke logo. De maarschalkstaven en eikenloof, Germaans symbool voor overwinning

Van Carinhall resten nog 2 toegangspoorten met daarop Goering’s persoonlijke logo. De maarschalkstaven en eikenloof, Germaans symbool voor overwinning

De enige restanten, de toegangspoorten bij de Kastanienallee

De enige restanten, de wachtposten bij de Kastanienallee waar Goering een eigen kunstmuseum voorzag

RZ16.Goering (60)

Goering sprak Engels en had wat van de wereld gezien.

Voor internationaal netwerken was de provinciale en louter Duitstalige Dolfie helemaal niet geschikt. Die was vooral goed in workshops leiderschap en dagjes teambuilding met de afdeling Human Resources van het Derde Rijk. Het opwekken van enthousiasme voor ‘het doel’ bij de grote volksmassa’s, dat kon je aan Dolfie overlaten. Zoals je in De Triumf des Willens ziet, het verslag van de partijdag van Nurenberg in 1934 door Leni Riefenstahl.

Hele massa’s die blij enthousiast zijn, saamhorig, helemaal opgeladen Sieg Heil roepen in plaats van Tsjakka, klaar om voor de Targets te gaan.

Van Carinhall zelf vind je enkel nog wat restanten van de fundering, overwoekerd met vegetatie

Van Carinhall zelf vind je enkel nog wat restanten van de fundering, overwoekerd met vegetatie

...en er liggen nog restanten met Beiers servies

…en er liggen nog restanten met Beiers servies

..de rest is pure jungle, de Soviets beplantten het terrein met bomen na het te egaliseren

..de rest is pure jungle, de Soviets beplantten het terrein met bomen na het te egaliseren

RZ16.Goering (57)

Het was Goering die juist uitstel van oorlog wilde en die de Engelsen liep te paaien. Terwijl Hitler zo snel mogelijk Polen wilde overvallen. Goering zag dat zijn Luftwaffe nog niet klaar was voor een Europees conflict. Maar de Britten zagen dat Goering’s invloed op Hitler afnam. De tweede man kwam door zijn oorlogsremmende houding op een lager plan, terwijl Von Ribbentrop de harde lijn van Hitler uitrolde. En die steeg daardoor in de rangorde.

Carinhall lag schilderachtig aan de Gross Dolnnsee

Carinhall lag schilderachtig aan de Gross Dolnnsee

Zoals je in het boek van Volker Knopff leest stelde Goering toen dat ieder’s overwegingen/bezwaren voor Hitler uiteindelijk niet meer dan een steentje in zijn schoen waren. En ook dat Von Ribbentop zijn ‘rush into war‘ de nekslag voor het Nationaal Socialisme kon worden. En dat het pact met Stalin als boomerang terug zou komen.

Die voorspelling in 1939 bleek correct. De periode van opbouw die de Nazi-partij aan Duitsland tot dan toe had gebracht was toen voorbij. De orgie van geweld en destructie begon.

Er ligt nog een houten sloep, of die van Goering was is niet bekend

Er ligt nog een houten sloep, of die van Goering was is niet bekend

Herman Goering raakte volledig bij Hitler uit de gratie toen hij met zijn Luftwaffe geen bescherming kon bieden tegen de in 1943 gestarte Amerikaanse bommenregens op burgerdoelen. En toen hij bij Stalingrad de bevoorrading van het Zesde Leger niet op orde kreeg. Dat werd roemloos de pan in gehakt in januari 1943, waarna het begin van het einde was bezegeld.

Carinhall lag tussen Dollnsee en Wuckersee. Aan de Wuckersee lag het graf van Carin. Hier zie je nog restanten van de aanlegsteiger

Carinhall lag tussen Dollnsee en Wuckersee. Aan de Wuckersee lag het graf van Carin. Hier zie je nog restanten van de aanlegsteiger bij haar ‘Gruft’. Ik heb er ’s ochtends even lekker gezwommen

Goering trok zich terug in zijn jachtslot tussen zijn geroofde kunst. Er zou een Goering-Museum moeten verrijzen, dat in 1953 op zijn 60ste verjaardag geopend moest voor het Duitse volk. Maar zover kwam het nooit.

Carinhall werd op 28 april 1945 op last van Hermann Goering opgeblazen met 80 vliegtuigbommen. De Russen stonden aan de deur, en hij wilde niet dat iets van zijn kunst en bezittingen in hun handen kwamen. Het meeste zette hij op transport naar Beieren waar de Amerikanen er beslag op legden.

Toch werden later nog kunstschatten teruggevonden door duikers, zoals enkele bronzen beelden die de ‘Korperkultur’ van de NS-tijd goed verbeelden. Een jagende Amazone die op de binnenplaats van Carinhall stond, jaagt nu verder in een park in Eberswalde. Het schijnt dat Goering ooit zo is gefotografeerd, met enkel een lap voor zijn kleine Hermann.

Carinhall na opblazen bij komst van de Russen

Carinhall na opblazen bij komst van de Russen

De Russen egaliseerden de jachtslot-restanten. Historicus Volker Knopff deed in de jaren ’90 nog opgravingen in de bunkers van het jachtslot en vond nog kunst-restanten.

Goering had de stoffelijke resten van ‘Carin’ bijgezet in een ‘Gruft’ aan de Wuckersee. Dat graf was al door de Russen geschonden.

De botten die werden teruggevonden zijn verast, en teruggebracht naar Zweden waar ze zijn bijgezet in een urn. Wat er later nog zichtbaar van de Gruft was, is in 2005 door de deelstaat Brandenburg uitgewist. Ik vond enkel nog de restanten van een aanlegsteiger.

Het beeld van de jagende Amazone uit de binnenplaats van Carinhall staat nu in een park in Eberswalde

Het beeld van de jagende Amazone uit de binnenplaats van Carinhall staat nu in een park in Eberswalde. Het werd gemaakt door Franz von Stuck, de favoriete kunstenaar van Dolfie.

Magie
De plek heeft nog steeds een zekere magie die vrijwel dagelijks Goering-toeristen aantrekt. Je moet er echt om zoeken, want aangegeven staat het nergens. Ik heb er overnacht, om iets van de magie te vangen bij vroeg ochtendlicht.

Die combinatie van licht en duister die in 1 mens samen konden komen werken als magneet, roepen zowel bewondering als afkeer op. Bij Heinrich Himmler overheerst vooral de afkeer, als uitvoerder van volkerenmoord achter de linies van operatie Barbarossa.

Goering wekt ook bewondering op. Je moet het als 1 man maar kunnen bereiken, zoveel macht veroveren dat je alles kunt doen dat je invalt.

Hij hield van een feestje

Hij hield van een feestje

Goering leek de meest sympathieke Nazi, dierenliefhebber en natuurbeschermer die in 1935 voor de eerste degelijke natuurbeschermingswet van Europa zorgde.

Zoals zijn dochter Edda in een interview met de Zweedse televisie stelde was hij vooral erg geliefd bij mensen, net als zijn tweede vrouw (waarvan Edda de dochter was).

Dankzij die eigenschappen kon hij ook de doodstraf door ophanging ontlopen in het Nurenberg-showproces, door Goering aangemerkt als ‘Siegerjustiz’. Door het aan te pappen met zijn Texaanse bewaker- tevens een jachtfanaat- wist Goering aan een zelfmoordpil te komen vanuit zijn persoonlijke bezittingen.

Zo hield hij ook zijn dood nog in eigen hand, waar andere NS-Partijleden wel een half uur aan de galg bungelden en gorgelden.

..en verzaakte steeds meer zijn officiele functies om maar te kunnen jagen

..en verzaakte steeds meer zijn officiele functies om maar te kunnen jagen

Dauerwald, de oerbosdenkschool 40 jaar voor Kritisch Bosbeheer
Goering gebruikte zijn macht vooral om naast zijn schoenen te kunnen lopen. Op kosten van de staat duwde hij zijn idee van Nationale Parken door en visie op oernatuur. Dat doet Natuurmonumenten af en toe ook, met 40-50 miljoen euro subsidies per jaar; Staat binnen de Staat spelen.

Goering’s Schorfheide-imperium moest dienen naar voorbeeld van de Nationale Parken in de Verenigde Staten. Hierin moest menselijk natuurgebruik verder beperkt worden tot geprivilegieerde jacht voor enkelen.

Ook werd het principe van Dauerwald doorgevoerd: het in de NS-tijd door Duitse bosbouwers omarmde idee van ‘oerbos’ waarbij je bos van verschillende leeftijdscategorieen hebt, zonder kaalkap.

Goering wilde graag een bos met Oer-uiterlijk, en sloot zich aan bij de Dauerwald-denktrant. Daarnaast wilde hij zoveel mogelijk menselijke bewoning uitbannen, om een echte ‘wildernis’ te krijgen.

Dat deed de industrieel Anton Kroller overigens ook bij de Hoge Veluwe: hele dorpjes liet hij evacueren, en rond het reservaat kwam een hek. Wanneer je maar genoeg geld en macht hebt, kun je zoiets permitteren.

Volgens de Dauerwald-denkschool in de Duitse bosbouw zou bos 'gezonder' zijn als het meer een oerbos imiteerde met meer bomen van verschillende leeftijden

Volgens de Dauerwald-denkschool in de Duitse bosbouw zou bos ‘gezonder’ zijn als het meer een oerbos imiteerde met meer bomen van verschillende leeftijden. Kritisch Bosbeheer imiteerde dat gedachtengoed in de jaren ’70 zonder bronvermelding

Qua natuur toont de Schorfheide opvallende overeenkomsten met de Veluwe. Ook hier waren alle wilde dieren al uitgeroeid en het meeste wild was ‘op’ gejaagd, om later weer geherintroduceerd te worden. Het landschap is eender. Veel dennenbos op arme zandgrond met de zelfde glaciale ontstaansgeschiedenis.

De Schorfheide haar stuwwallen werden gevormd bij  de laatste ijstijd, die van het Weichselien, vernoemd naar de Weichsel, de rivier die door het oude Oost Pruisen loopt.

Jachttentoonstelling en man volgens Arisch schoonheidsideaal. Vrijwel niemand van de NS-partij voldeed aan dat ideaal

Jachttentoonstelling en man volgens Arisch schoonheidsideaal. Vrijwel niemand van de NS-partij voldeed aan dat ideaal

Het grote verschil met de Veluwe is vooral de vele meertjes. Die ontstonden als smeltwaterputten van de terugtrekkende Gletsjers. Mogelijk waren die vroeger op de Veluwe ook te zien. Daarnaast maakte de Rode overheersing van de Schorfheide korte metten met de natuurwaarde die nog in het gebied was. De Russen hielden zelfs drijfjachten met pantservoertuig en machinegeweer en dunden de wildbestanden uit. Ze kapten de restanten oud bos.

Al met al is het landschap van de Schorfheide wat mij betreft dan ook weinig spectaculair te noemen. Wat er al weer aan roofdieren rondwandelt, het is te danken aan uitzetprojecten en moderne natuurbescherming.

Een lynx, in de oertijd algemeen werd al vlot uitgeroeid op de Schorfheide. Moderne lynx-waarnemingen stammen allemaal van herintroductieprogramma's

Goering wilde naar Amerikaans voorbeeld Nationale Parken inrichten met deze oerdieren. Die zouden de natuur ‘compleet’ maken

Het Nationaal Socialisme had een duidelijke ecologische component, die het Bolsjewistisch Socialisme nooit kende. Het socialisme wilde enkel de natuur overwinnen/uitmergelen, waar het Nationaal Socialisme kracht en inspiratie uit die natuur wilde putten. Om anderen mensen te overwinnen.

 

Jachttrofee

Jachttrofee.

Die neem je niet zomaar te grazen. Wilde zwijnen kunnen ronduit gevaarlijk zijn...

Die neem je niet zomaar te grazen. Wilde zwijnen kunnen ronduit gevaarlijk zijn…

 

Eikenloof boven de Wuckersee, waar Carin begraven lag

Eikenloof boven de Wuckersee, waar Carin begraven lag

Wuckersee, zelfde locatie

Wuckersee, zelfde locatie

 

De wisent die de zus van Goering mocht afschieten. De wisent was de ultieme jachttrofee alleen voor belangrijke gasten

De wisent die de zus van Goering mocht afschieten, nu te zien bij expositie Jagd und Macht. De wisent was de ultieme jachttrofee alleen voor belangrijke gasten

Tijdens mijn verblijf in Gross Schonebeck werd ook de inhoud van de volgende Vluchtelingenbus uitgespuugd: hordes hoofddoekjes en Islam-baarden. De nieuwe Duitsers.

De jagende Amazone is nu beklad met graffiti, en ik bedacht: het is maar goed dat Hermann dit niet ziet. Hij kan beter een dagje mee Ark Natuurontwikkeling en hun eigen Wisent-coordinator in De Maashorst van Staatsbosbeheer.

En Goering zou zijn hart ophalen bij de Heck-runderen in de Oostvaardersplassen. Voor de kadaverdiscipline van Frans Vera, de idealen van de Gebroeders Heck van de Berliner Zoo vormgegeven op Flevo-bodem.

Heckrund, Germaans Designrund volgens NS-oerideaal ontworpen. Nu ingezet in de Ostfarderspflaschen. Sieg Heil!

Heckrund, Germaans Designrund volgens NS-oerideaal ontworpen. Nu ingezet in de Ostfarderspflaschen voor de Kadaverdisziplin van Freiherr Franz von Vera.

Die Germaanse oer-runderen zijn nog gefokt door Goering’s matties- de gebroeders Heck- van de Berliner Zoo om het Germaanse oerrund zo nauw mogelijk te imiteren. Heeft Goering als Rijksmaarschalk hopeloos gefaald met zijn Luftwaffe, en is ieder spoor van zijn Carinhall uitgewist.

Het Oerrr-gevoel, zijn ideeën over Germaanse wildernisnatuur zijn bij moderne Nederlandse ecologen en de Postcode Loterij onverminderd populair.

U een kans, zij een kans!

Gebruikte literatuur:

  • absolute aanrader: Volker Knopf/Stefan Martens (1999/2015) Goerings Reich-Selbstinszenierungen in Carinhall- Ch Links Verlag- Knopf deed in de jaren ’90 nog opgravingen bij Carinhall en deed 40 jaar archiefonderzoek naar Goering’s erfenis.
  • Burghard Ciesla, Helmut Suter (2015) Jagd und Macht, Die Geschichte des Jagdreviers Schorfheide, Be.bra Verlag: boek dat aan basis ligt van gelijknamige expositie in het Jagdschloss Gross Schonebeck
  • Christoph Hinkelmann (1999) Horst Siewert, Meisterfotograf, Tierfilmer und Wildbiologe, Markischer Kunst- und Heimatverlag
  • Allen, Garland E., ““Culling the Herd”: Eugenics and the Conservation Movement in the United States, 1900–1940” (2013). Biology Faculty Publications. Paper 6.

Dit project kwam tot stand dankzij donaties van lezers.

One Reply to “Rijksjagermeester Hermann Goering helemaal Oerrr met Germaanse wisenten…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *