Dictatuur prive-jet-‘proletariaat’ en Marxist-Multinationals (2030)

Nationale media-figuren, politici, milieuclubs en VNO-NCW kropen dit weekeinde samen op een nationale Bilderberg-conferentie over 2030 Agenda: wereld-socialisme invoeren op nationale schaal. Daarom vandaag aandacht aan de verwante internationalisten-club Trilateral Commission, en het Communistisch Manifest van Marx en Engels uit 1848. Al in Verder lezen…

‘Niet DDT, maar jagers en valkeniers roei(d)en roofvogels uit’

Gebruik van pesticide DDT werd hier 1973 verboden, sindsdien herstelden roofvogels zich. Althans: zo luidt het standaard-verhaal, dat ook Britse Vogelbescherming RSPB verdedigt. Dat officiële verhaal krijgt tegengas in ‘The Excellent Powder, DDT’s Political and Scientific History’. Lezers stuurden het op, Verder lezen…