Eric Wiebes (VVD) liegt: ‘subsidieloos windpark’ = 6 publieke lijken in kast

Lies, damn lies, Rijksoverheid.nl, al heet zoiets bij de VVD: ‘Goede Marketing’

De Rijksoverheid liegt op 19 maart met Minister Eric Wiebes (VVD) dat NUON/Vattenfall een subsidieloos zeewindpark bouwt. Verkooptrucje. Via verplaatsing van publieke onkosten naar de afdeling Publieke Lijken in de Kast, komt een veel hogere rekening terecht bij het publiek dan beleidsverkopers van Rijksoverheid.nl voorliegen.

Dat onze Rijksoverheid geen EXPLOITATIE-subsidies verstrekt (SDE+) zoals de meer dan 10ct per kWh voor Gemini (boven Schiermonnikoog), is dus iets anders als ‘geen subsdie’.

Onzin, die kostenreductie is een boekhoudkundige truc, omdat Tennet de aansluitkosten neemt, en via onbewezen schaal- + innovatievoordelen: Onze leugenachtige en corrupte Rijksoverheid liegt.

De Algemene Rekenkamer kwam in 2015 voor het Energieakkoord op SDE+-subsidie-onkosten van 73 miljard euro: een bijstelling omhoog (van dik 10 miljard euro) vanwege tegenvallende rendementen van ‘duurzaam’. Dat is de categorie ‘bespaarde’ subsidies uit het persbericht, directe steun per geleverde kWh stroom over 15 jaar.

Maar dan ben je er niet.

Verander woorden van betekenis en liegen is geen liegen meer: Rijksoverheid.nl en Eric Wiebes

We prikken hier daarom door de- 1 op 1 door de zogenaamde ‘serieuze journalistiek’ als NRC Damesblad en Follow the Money gepapegaaide- verkooppraatjes. Ze zijn uit te splitsen in zes (publieke) lijken in de kast. Kosten verzwijgen, winsten opblazen.  Of kosten domweg niet willen voorrekenen omdat het publiek het anders niet pikt dat ze bestolen wordt (‘draagvlak’). Dat lijkt toch iets anders dan ‘kosten besparen, zoals onze leugenachtige en corrupte Rijksoverheid in haar verkoop-praatje ventileert.

Mijn oproep dan ook aan een goede advocaat Staatsrecht om onze leugenachtige en corrupte overheid aan te klagen. Ligt hier een zaak?

Rijksoverheid.nl liegt en bluft, 19 maart 2018

Lijk 1. Aansluitkosten 2ct per kWh
De Overheid neemt alle aansluitkosten voor haar rekening via 100%-staatsbedrijf Tennet sinds 2014. Dat is al 1 deel van de verkoop-truc, alsof door een wonder van innovatie plots de plankosten met 40 procent en nu zelfs 60 procent daalden.

Daar hebben we al 30 procent van die zogenaamde kostendaling door innovatie te pakken. De Rijksoverheid past een boekhoud-kundige truc toe en roept vervolgens; Eureka, de kosten zijn gedaald

…ter land, ter zee

Lijk 2. Kosten-‘daling’ door Rendements-bluf
Ook liegt de Rijksoverheid dat ‘1 miljoen huishoudens’ de wiebelstroom van Wiebes/NUON gaan afnemen.  Dat getal 1 miljoen huishoudens is onzin, omdat

 • a. geen enkel ‘huishouden’ neemt de per seconde wisselende wiebelstroom uit wind af. Dan gaat je computer op zwart. De kreet ‘huishoudens’ is hier een marketing-truc om wiebelstroom uit windenergie als gelijkwaardig te verkopen aan stabiele stroom uit gas, kolen en kernenergie.

  Lies, Damn Lies, Rijksoverheid.nl, de tweedehands beleidsverkopers, Geen enkel HUISHOUDEN krijgt wiebelstroom

 • b. Die 1 miljoen voor het Nuon-park is ook veel te hoog. Zij is gebaseerd op een productiefactor van 56 procent zoals ir Jeroen Hetzler op mijn oude honk Climategate voorrekent (een ingenieur is iemand die kan rekenen), een nog nooit in de praktijk vertoond rendement. Ook als je bovenstaande bewering omrekent (6,5 miljoen ‘huishoudens’) voor 4.5GW kom je op een rekenrendement van 57 procent. (bij 2ps huishouden 3,5 MWh)

Zeewind-farms halen in hun beste tijd een productiefactor/rendement van 30 procent, 36 procent als het meezit. De hoogste gemeten productiefactor was voor de kust van Denemarken bij Horns Rev van 0,43. En dan moeten ze dus niet uitvallen door roest van de turbine. De eerste versie van Horns Rev moest bijvoorbeeld al in korte tijd vervangen.

De grootste Britse zee-windfarm London Array loopt al na enkele jaren tegen torenhoge onderhouds-kosten aan. Windturbines die na 3 jaar draaien vervangen moeten worden. Net als bij het eerdere Nuon/Shell-park voor de kust van Egmond (waar Shell toen uitstapte).

Daar moest 1/3de van de turbines (op monopiles) al vervangen in 3 jaar tijd, zo meldde Shell Venster in 2010. Wat staat dus in het contract tussen Rijksoverheid en NUON over wie de onderhoudskosten dekt?

Krijgt Nuon/Vattenfall ‘innovatie’-subsidies?

Lijk 3. Kostendaling door onbewezen ‘innovatie’ waarvoor subsidie bestaat
 Wiebes/Rijksoverheid schermt dus met toekomstige hoge rendementen die in de praktijk nog bewezen moeten worden. Dat zou dan van ‘innovatie’ moeten komen, een lege verkoperskreet die nergens nog is aangetoond.

Daarnaast moet alle zogenaamde ‘kostendaling’ komen van ‘innovatie’, dus van steeds grotere windturbines met nieuwe materialen. die zich in de praktijk nog moeten bewijzen op zee.

Krijgt Nuon/Vattenfall voor het via ‘innovatie’ drukken van kosten (theoretische kostenverlaging) geen Europese (innovatie-) subsidie voor, zoals uit de Horizon-pot van 30 miljard euro? Is

Achter iedere sterke wind-farm staat een sterke fossiele backup

Lijk 4: Rendementsverlies fossiele backup; Energiereuzen ‘too big to fail’?
Wat wordt het rendement voor NUON, als we een negatieve stroomprijzen krijgen dankzij wind-energieoverschotten?  Zoals nu op de stroommarkt van Leipzig al vaak het geval is in weekeinden, en ’s avonds (bij lage vraag). Windfarms leveren Wiebelstroom, alleen als het voldoende maar niet teveel waait. Niet wanneer mensen het nodig hebben.

En wat kost het de gemeenschap omdat Tennet op de onbalansmarkt de wiebelstroom van Wiebes met voorrang moet afnemen, boven betrouwbare stroom uit kolen-, gas- en kerncentrales? Centrales die je tegen miljarden euro’s aan rendementsverlies moet open houden als backup: waar staan die kosten van rendements-verlies op dit plaatje verrekend?

Crok en Wolters berekenden dat kosten van het Energieakkoord 107 miljard euro zijn, wanneer je die extra (verborgen) kosten meeneemt. Dus 33 miljard euro bovenop de SDE+subsidies die de Algemene Rekenkamer beraamde.

NUON, Essent cs hebben allen fossiel vermogen als backup staan. Dat moet dankzij ‘duurzaam’ tegen rendementsverlies standby draaien. Omdat Wiebes zijn Wiebelstroom voorrang krijgt, en zij dan terug moeten schakelen. (Onbalansmarkt) Of juist moeten opschakelen. Dat kost ‘arbeid’ (in natuurkundige zin, W = F.A)

Mede dankzij door ‘duurzaam’ geforceerd rendements-verlies, draaide Vattenfall en EOn verlies in Duitsland. Fossiele centrales- zoals die hieronder van EON die in 2009 werd gebouwd op de Maasvlakte, houden het net stabiel. Een stabiliteit waarop ‘duurzaam’ parasiteert. Zonder fossiele backup gaat het licht direct uit.

 • De energiereuzen brengen Jan Publiek dus in chantabele positie: worden zij als de banken ‘too big to fail’?  NUON/Vattenfall KAN niet omvallen, want dan gaat het licht uit: dus hoe zijn Nuon haar risico’s afgedekt in de contracten met onze leugenachtige en corrupte Rijksoverheid?

In 2009 bouwde Energie-reus Eon nog een nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte: wie betaalt afschrijvingen en rendementsverlies?

Lijk 5. Lage kapitaalkosten door ECB-aangewakkerde inflatie: implosie pensioenen en spaargeld
Daarnaast houdt de Europese Centrale Bank (ECB) via bijdrukken van geld (net als in de Weimar-republiek) de rente kunstmatig laag. Zodat bedrijven als Vattenfall/NUON goedkoop kapitaal kunnen lenen. Maar die renteverlaging wreekt zich op de doorsnee-bevolking en haar bestedingsvrijheid.

 • De ECB plundert zo via inflatie uw spaargeld en de pensioenpotten, om zo haar schuldenbergen minder waarde te doen vertegenwoordigen.

Op papier kan onze leugenachtige en corrupte overheid het BNP dan positief voorspiegelen. De Rijksoverheid gaat onbekommerd meer schulden aan, al 216 miljard euro extra in 10 jaar tijd, 466 miljard euro schuld, 13 duizend euro per ingezetene. Terwijl je de welvaart beter kunt meten aan het vrij besteedbaar inkomen.

Voorzitter van Multinational-plunderaars DSGC; een christen??? Op zijn best een goedgelovige

Dat vrij besteedbare inkomen daalde ondertussen onder Marx Rutte en zijn Multinational-bevorderings-politiek sinds 2008.

Multinationals kregen 5 procent lagere lasten. Jan publiek kreeg 6 procent hogere belastingdruk. De Multinationals kregen steeds minder belastingdruk, van 1/3de in de jaren ’90 naar 25 procent nu. En daar komt afschaffing dividend-belasting bij, zo beschrijft Syp Wynia in Elsevier.

Wynia’s waarschuwing

Dankzij Peter Jan Balkenende (CDA) en zijn Dutch Sustainable Growth Coalition (Unilever, Shell, DSM cs)- dat aast op 10 biljoen euro aan vrijkomende ‘klimaat’-investeringen– zullen die lasten voor het publiek verder stijgen. Terwijl JPB en zijn boevenbende zichzelf aan lager belastingen helpen via de VNO NCW, EN via publieke inkomsten via ‘het Klimaat’.

Lijk 6. 100 procent Staatsbedrijf Tennet leent miljarden voor ‘duurzaam’
Daarnaast moet Tennet die aansluitkosten met op de Kapitaalmarkt geleend geld financieren, 22 miljard euro. Omdat hun CEO-Ambtenaar Mel Kroon met zijn Duitse cowboy-avontuur (overheid die stroom-marktje wilde spelen) tientallen miljarden euro’s verspeelde in de aankoop van het Duitse net, en verplichte aansluitingen van Duitse Zeewind-farms.

Dat lijk in de kast- schuldenmakend Tennet komt ook nog op het publieke conto. Maar dan rond 2025 of later, als de verantwoordelijke ambtenarij en bestuurders het hazenpad kozen.

Inzage in contracten nodig: wie draagt de risico’s?
Meer dan anders, is het dus zaak om inzage te krijgen in het contract dat de Rijksoverheid sloot met Vattenvall (eigenaar Nuon): wie draagt de onkosten als de ‘innovatie’-voordelen tegenvallen. Hoe zijn risico’s afgedekt? En wie draagt onderhoudskosten, die na 10 jaar exponentieel toenemen?

Ik zoek dus een goede advocaat die op de hoogte is van Staatsrecht en wil De Staat aanklagen voor (mogelijke) valsheid in geschrifte, onbehoorlijk bestuur. Ligt hier geen goede zaak? En kunnen we de contracten niet openbaar krijgen? Wie draagt nu werkelijk alle risico’s, wanneer de stroomopbrengsten tegenvallen?

Nota Noordzee 2016-2021 Een groot zandwinning- en windenergiegebied, met ‘groen’ als gebied waar visserij wordt beperkt. Visserijbeperking werd synoniem gemaakt met natuurbescherming dankzij overheid en door de overheid betaalde milieuclubs

Moeten de belastingbetalers straks ook de energie-reuzen ‘redden’ als Too Big To Fail, omdat anders het licht uitgaat? Energiereuzen kunnen namelijk niet omvallen. Dus zo’n durfal is Vattenfall hier niet. Want als hun winsten imploderen mogen wij alsnog extra betalen.

En die too big to fail-insteek van energie-multinationals die het licht aan moeten houden: dat is misschien wel de grootste blufpoker die hier wordt gespeeld, sinds de bankencrisis.

Dus het werkelijke durfkapitaal dat de Rijksoverheid inzet voor haar multinationals; dat zijn U en ik; de Human Exploitables. 

6 Replies to “Eric Wiebes (VVD) liegt: ‘subsidieloos windpark’ = 6 publieke lijken in kast”

 1. Heb je de sommetjes van onze nep-professor Jeroen Hetzler wel eens nagerekend?

  Dan kom je er wel achter wie er liegt.

  Helaas doet de GroeneRekenkamer.nl aan censuur. En blokkeert alle tegengeluid.

  Kijk vooral eens op mijn site voor het echte verhaal.

  Wel plaatsen hoor!

  1. Beste Tjipke, je boze reactie toont dat er meer bij je dwars zit dan de rekensommetjes van een ingenieur, die gewoon basale natuurkunde zijn, en ook nog van het simpelste soort. De SOCIALE AUTORITEIT de je hem wilt toekennen (een eenvoudige gepensioneerde ingenieur) is dus irrelevant, het enige dat telt: is basale natuurkunde ook basale natuurkunde.

   Middelbare school, of Hetzler dat nu doet of ik reken het voor: de sociale autoriteit is geen maatstaf voor waarheidsgehalte, wanneer wat zich ‘de zzjoernaliestiek’ noemt die zin zou begrijpen, dan was er een wereld gewonnen.

   Leg dus eens op een RUSTIGE manier uit WAT hij fout doet, dat je hem niet leuk wilt vinden is je eigen probleem.

   Laat mij ook eens zien, waar in de praktijk een productiefactor van wel 56 procent is gemeten. Het lijkt nu wel of heb je een eigen protest-site opgericht en wil je daar zo je aandacht op vestigen.

   Het is dat mijn geduld zo eindeloos is: NOT, dus laat het maar beter goed zijn waarmee je komt. Mijn eigen narekening van onze leugenachtige en corrupte overheid van 6,5 miljoen ‘huishoudens’ komt ook op rendements-aanname van 57 procent

   Dat zal bij de VVD wel ‘optimisme’ heten. Wij noemen dat op zijn best bluf, en op zijn ergst LIEGEN (wat ze bij de partij van Wiebes ‘goede marketing’ noemen), want dat is nooit ergens gemeten of bewezen.

   1. 56% lijkt me met de laatste technologie niet onrealistisch voor offshore. Ik heb obv op locatie gemeten windaanbod een windturbine in de Drentse binnenlanden laten doorrekenen die in het P50 scenario op een productiefactor van 51% uitkomt. Specs: 3MW, 131 m rotor, 145 m ashoogte.

    1. Beste Arthur, boeiende vooronderstellingen, als de gemeten productiefactor op land nog op 25% zit: of kun je metingen overhandigen die hoger zitten in Drenthe?, ja OK: op een plek als de Maasvlakte kun je wel 40 halen

     1. Dat zou ik idd kunnen maar mag ik niet want interne info. Maar het is niet verplicht om me te geloven hoor. Heb er alleen best wel verstand van he 😉

Laat een reactie achter aan RypkeZeilmakerAdm Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *