De journalistiek, een globalistische leugenfabriek, zo bevestigt Udo Ulfkotte

Verplicht leesvoer, direct aanschaffen bij www.deblauwetijger.com

Oud-journalist van Frankfurter Allgemeine Zeitung, Udo Ulfkotte bevestigt: Een handvol CIA-gelinkte lobbyclubs als Rockefeller Foundation, European Council on Foreign Relations (George Soros, Mabel van Oranje) en Trilateral Commission, in dienst van Anglo-Amerikaanse Haute Finance dicteert wat we in Europa denken, via mainstream-media die ze ‘in bezit’ hebben.

Dat schrijft Ulfkotte in ‘Gekochte Journalisten’, hoe de CIA het nieuws koopt, verschenen in Tweede druk bij uitgeverij De Blauwe Tijger. Hij stelt dat de moderne journalistiek aan hersenspoeling doet.

Euro-milieucommissaris Potocnik bij door European Journalism Centre geregisseerd pers-uitje in Brussel op 15 december 2011. Potocnik is nu bestuurder van Multinational/Globalisten-lobby-club Globe EU

Zeventien jaar lang werkte Ulfkotte voor de Frankfurter Allgemeine Zeitung, de belangrijkste Duitse krant waarmee je toegang krijgt tot ‘de macht’ bij NGO’s, politici, overheden en bedrijven. Over de wijze waarop (politieke) lobbyclubs hun invloed kopen bij de journalistiek doet Ulfkotte een boekje open, zijn eigen zonden belijdend.

Want hij was zelf onderdeel van die gekochte beinvloedings-machine, nam de geschenken en betaalde reizen aan.

Lees dat boek, het is 1 van de belangrijkste boeken die de laatste 10 jaar verscheen, en helpt je een meer realistisch beeld krijgen van ‘kwaliteits-journalistiek’: globalisme-bevorderende desinformatie.

Hans Wijers is voorzitter bij de Trilateral Commission van David Rockefeller. Oud Voorzitter Winsemius was ook Trilateral, bankier Herman Wijffels is ook Earth Charter-globalist

Journalisten: Zand in de ogen-strooiers
De zelfbenoemde kwaliteitsmedia zijn er- aldus de in 2017 overleden Ulfkotte om je zand in de ogen te strooien, zogenaamde kwaliteitsjournalisten zijn via privileges onderdeel gemaakt van de elite en keren zich tegen het volk. Via prijzen en beloningen worden zij medeplichtig aan de macht.

Of het nu gaat om het verkopen van de Euro aan het publiek, massa-immigratie, Eurofederalisering, eenvormigheid over klimaatverandering/energie-politiek, het verkopen van Amerikaanse oorlogen aan Jan Publiek. Of het sprookje dat we in een democratie leven met ‘linkse’ en ‘rechtse’ partijen.

Trilateral Commission-lid Klaas ‘Klimaat’ Knot zit in de tas van Wallstreet/The City/CIA, tevens bestuurder bij de Bank For International Settelments, waar de Euro werd ontworpen

Media zijn volgens hem net als in de Nazi-tijd in de richting van ‘Gelijkschakeling’ geschoven, uniformiteit in standpunten die de elite steunen. Gleich-schaltung. Vooral bij Klimaat, massa-immigratie (je moet moslims fantastisch vinden) en anti-Russische propaganda kun je dat zien.

Ulfkotte citeert een sociaal wetenschapper die signaleert dat van Her-Feodalisering sprake is. Een club NGO’s en de Financiele Elite nemen de macht over. ( = 2030 Agenda, voor 2030 zijn we totalitaire staat) Al 2 jaar schreef ik dat we ook rond de Waddenzee een Neo-Feodale bestuurs-architectuur krijgen (‘1 Beheerder’). NGO’s, ongekozen ambtenarij en bedrijven leggen per dictaat hun wensen op, burgers dienen slechts als financiers van particulier belang.

Trilateral Commission-lid Fresco werd eerder betaald door de Rockefeller Foundation, nu in de tas van Wallstreet/The City

We citeren Ulfkotte (blz 209):

Wij zijn allemaal slachtoffers van hersenspoeling door de media. Politiek correcte journalisten, die hun werk doen met de schaar van zelfcensuur in het hoofd, kauwen ons voor wat we moeten denken, zoals in een totalitaire dictatuur.

Voor de gewone burgers, komt ‘politiek correct zijn’ erop neer dat we leugens van de politiek en de media bij hun hersenspoeling gedwee slikken. Wat onderscheidt ons op dat punt eigenlijk nog van Noord Korea of Iran?’

Hans Wijers, Trilateral voor Wallstreet-lobby en voorzitter Natuurmonumenten

Lafheid, domheid (95 procent journaille zijn alfa, geen beta-geschoolden) en intellectuele luiheid verklaart veel bij journaille. Zoals bij de NVJ ondervonden, kunnen journalisten niet omgaan met kritiek op hun professioneel functioneren want ‘wij zijn goed omdat wij dat zelf vinden’. En

Wie logisch denkt en zich buiten de politiek correcte grenzen beweegt, die wordt al snel tot kwaadaardige populist bestempeld. We zijn bang om populistisch genoemd te worden. Waarom eigenlijk? Het woord ‘populistisch’ komt ten slotte van het Latijnse populus en betekent dat men dicht bij het volk staat. Is het dan echt taboe, als burger dicht bij het volk te staan?

In de tas van Wallstreet, zij beslist over uw pensioen, Corien, Mevrouw Duurzaam….

De Trilateral Commission = Wallstreet en CIA
Ik besteedde -vanwege haar rol in klimaatpolitiek- al vaker aandacht aan die Trilateral Commission (zie hier de ledenlijst) die veel aandacht krijgt van Ulfkotte. Dat is de door JP Morgan Chase-bankier en Bilderberger David Rockefeller opgerichte lobbyclub van Wallstreet/The City.  Eurocommissaris en federalist Jean Claude Trichet is nu voorzitter van CIA-club de Trilateral Commission.

Vazal van Wallstreet en nu plots MR Duurzaam

Nederlandse Trilaterals zijn Jeroen van der Veer (nu ING, eerder Shell) Hans Wijers (nu Shell, Heineken, eerder DSM en Natuurmonumenten). En ook de CDA’er die uw pensioen weggeeft aan Wallstreet/The City en Mario Draghi (ECB, Goldman Sachs): Corien Worttmann-Kool van ABP is bij de Trilaterals ingelijfd.

De EU werd expres vanwege Amerikaanse belangen steeds verder uitgebreid, met straatarme landen als Roemenie en Bulgarije in 2005 die nog helemaal niet klaar waren voor toetreding. Dit om Amerikaanse invloedsfeer uit te breiden richting de Russische grens. Aldus Ulfkotte. Ik zag dat ook bij bezoek aan Bulgarije, waar US Aid actief was.

Toen ik Roemenie in 2005 bezocht zag je nog zigeuners achter de handploeg

Het Financeele Dagblad is het partij-orgaan van de VNO-NCW, ‘De Stad verdient Comeback’  = SDG-doel 11 van 2030 Agenda, in 2017 besproken op Bilderberg-conferentie. ‘Inclusie’ = 2030 Agenda-Newspeak

= Sustainable Development Goal 11 van de Verenigde Naties, investeringspolitiek Rockefeller Foundation.

Opgerot bij het FD dankzij schaduw-hoofdredacteur Ed Nijpels
Ulfkotte begint te vertellen (blz 30): zijn krantenredacties aan de drugs, dat ze niets schrijven over hoe de Euro-elite om de euro te redden uw spaargeld offert (via bijdrukken geld).  En dus nu ook het Nederlands pensioengeld.

Hoe kan het dat onze belangrijkste media massale immigratie uit alle mogelijke landen ook aanhoudend als ‘verrijking’ aanprijzen, hoewel de overgrote meerderheid van de bevolking toch liever vandaag dan morgen de grenzen voor bepaalde immigranten zou sluiten?

Het antwoord: de industrie en financiële elite willen dat, omdat hun belangen worden gediend met veel goedkope arbeidskrachten.

Wat Elsevier/Telegraaf/pseudo-rechts afschildert als ‘links’ beleid, dat is gewoon multinational-politiek.

Die Trilaterals zijn ook de globalisten die uit naam van ‘het klimaat’ en ‘duurzaam’ nu azen op de honderden miljarden euro’s die vrijkomen dankzij 2030 Agenda/Het Klimaat, zoals door mij beschreven in Elsevier. Dat werd tevens het laatste verhaal dat ik voor Elsevier mocht schrijven.

🙂

Icecold Eddy Nijpels en zijn Bende van Nijpels bestelen het Nederlandse volk voor 107 miljard euro

Eerder moest ik al bij het Financieele Dagblad opkrassen na een boos telefoontje van Ed Nijpels. Waarna het FD een week later een beschamend ‘goedmaak’-interview met Nijpels hield, met een ja-meneer, amen-meneer-‘journalist. Je moet overschrijven wat anderen voorschrijven, ‘goede relaties’ en gemak zijn belangrijker dan diepgang, originaliteit, denkwerk en waarheidsvinding in de journalistiek.

Redacties willen/moeten goede relaties met ‘de macht’ houden, omdat journalisten aan die toegang tot de elite hun publieke prestige en advertenties/verdienmodel ontlenen. Zo is althans mijn ervaring na 17 jaar. Buiten die omgang met elite, hebben journalisten niets om zich op voor te staan: iedereen mag zich journalist noemen.

Lees het laatste verhaal dat ik voor Elsevier mocht publiceren hier

Atlantik Brucke = CIA-vehikel
Decennia propaganda, kneedde de journalistiek tot verlengstuk van de macht, zo bevestigt Ulfkotte.

Speciale warme aandacht krijgt het CIA-product in Duitsland dat in 1952 werd opgericht door het CIA-maatje van David Rockefeller, John Mc Cloy: de Atlantik Brucke, een Trans-Atlantische denk- en lobbytank die de relaties tussen Duitsland en de VS warm moet houden. Dat wil zeggen, met de 200 rijkste families die in de Verenigde Staten de macht hebben als de Bush-dynastie en Rockefeller-familie.

Vrede en democratie brengende anti-tank A10 ‘Warthog’ op Amerikaanse militaire basis Spangdahlem

In het belang van hun militaire bezetters, de Amerikanen (zie basis Spangdahlem op foto). En waarvoor Henry Kissinger werd ingezet, zoals ook David Rockefeller beschrijf in zijn biografie (2003) en Nial Fergusson in zijn Kissinger-biografie.

Van die Trans-Atlantische Brucke zijn niet alleen de leidende media-figuren lid maar ook de leidende politici als Angela Merkel en Helmut Kohl. En Henry Kissinger, die tevens lid is van de Trilateral Commission en Bilderberg. De jaarlijkse Bilderberg-conferenties zijn NAVO-lobby-ontmoetingen, die vanaf het begin door de CIA gesponsord werden.

Voor gedienstige lobbyisten/journalisten looft die Atlantik Brucke een Vernon Walters-prijs uit. Niemand die zich afvraagt wie Walters was.

Wel, Vernon Walter is de CIA-chef, die ook terroristische cellen in Europa opzette (Operatie Gladio, zie onderzoek van Daniel Ganser over deze ‘Stay Behind Armies’), die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanslagen van de Bende van Nijvel. Voor die tactiek bestaat een speciale term, de ‘Strategy of Tension‘. Onrust zaaien om zo draconische maatregelen politiek acceptabel te maken.

Vernon Walter stelde voor om Italië in 1962 militair binnen te vallen als ze een socialistische regering kozen.

Mijn rug verscheen nog in de Frankfurter Allgemeine bij een snoepreisje in Eilat, betaald door Israelische overheid: foto Thomas Krumenacker

Mea Culpa
Zodra je voor zelfbenoemde kwaliteitsmedia werkt als NRC, Financieele Dagblad, De Standaard (BE)- zoals ik ook deed- kom je als vanzelf in aanmerking voor privileges, persreisjes, omdat je interessant wordt voor mensen die het publiek willen beinvloeden.

Ik sliep ook op kosten van promotie-clubs in vijfsterrenhotels, kreeg vluchten en reisjes betaald naar Munchen, Warschau, Bulgarije, Helsinki, Italie, Tel Aviv, enzovoort, op kosten van bedrijven, lobbybureaus en clubs als Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten.

Mijn door de Israelische overheid betaalde hotel in Eilat, Israel 🙂 An offer you can’t refuse, voor NRC Handelsblad

Been there, done that.

Had ik me wat minder kritisch opgesteld, dan had ik misschien wel een persprijs gekregen als beloning voor intellectuele corruptie. Je wordt dan vriendjes met de elite/NGO’s, en als je jong bent (20-30) ga je al die beloning en nabijheid tot de elite zien als erkenning van je eigen kwaliteit. Daarnaast zie je zo nog eens wat van de wereld, veel meer dan wat je van je reguliere inkomen zou kunnen betalen.

Dat werkt ook zo bij jonge academici, die in het globalistische straatje van de CIA onderzoek doen, die iedere dode mus toeschrijven aan CO2. Die komen meteen voor onderzoeksgeld en conferenties in aanmerking.

Uitzicht vanuit mijn 5-sterrenhotel in Triest, betaald door een Italiaanse gentech-organisatie 🙂 An offer you can’t refuse…

Terwijl je zo natuurlijk gemanipuleerd wordt waar je bij staat.

Hier at ik de lekkerste zeebaars-filet ooit met mijn ‘vrienden’ in Triest, waaronder de gentech-lobbyist voor Obama

Een voorbeeld is het door de Europese commissie en Bill Gates betaalde European Journalism Centre, met haar merkwaardige opvatting over ‘kwaliteitsjournalistiek’: jubelen over Euro-federalisme en Globalisme. Dat subsidieert het globalistisch politiek correcte De Correspondent om Euro-Federalisme en klimaat-paranoia te promoten.

EJC betaalde ook mijn hotels en diners, de zalm kwam je de neus uit. Maar staakte daarmee toen ik kritische vragen stelde. Je wordt uitgenodigd om beleids-PR te bedrijven voor de Europese Commissie.

Zodra je het spelletje niet meespeelt, en hun Milieu-commissaris Potocnik confronteert met logische inconsistenties in zijn betoog, dan ben je de volgende keer niet langer welkom. Potocnik is inmiddels deel van de Globalistische lobby-club BEE Europe/Globe EU, waartoe Al Gore ook behoort via Globe International.

Globe EU lobbiet voor ondermeer Unilever (Paul Polman, van High Level of Eminent Persons 2030 Agenda)

Globe EU is in 1992 opgezet door Globalist-Socialist Hemmo Munthing. Aan hem danken we de Europese LIFE+-miljardensubsidies voor milieuclub-propaganda.

Gerben Jan Gerbrandy (D66) is ook bestuurder bij Globe EU, zijn D66-partijgenoot en Europarlementarier Marietje zit bij George Soros in zijn club, de European Council on Foreign Relations.

Janez Potocnik, voormalige EU-Milieu-Fuhrer, nu adviesraad Globe EU, Europese lobby-afdeling van Al Gore zijn Globe International. Na kritische vragen was ik niet langer welkom bij het European Journalism Centre

Veel ‘journalisten’ krijgen zo al de boodschap mee.

Je moet braaf blijven napraten wat ‘de macht’ dicteert, dan mag je er bij blijven. En media krijgen hun sociaal aanzien juist DANKZIJ die toegang tot ‘de macht’. Trots zijn dat je Al Gore mocht interviewen, alsof je ‘er bij’ hoort.

Een ander voorbeeld is hoe VNO-NCW-belangenkrant Financieele Dagblad mij loosde in 2014, na een boos telefoontje van Ed Nijpels. Terwijl ik de week eerder nog het katern mocht openen met een omslag-verhaal ‘De Vervuiler Wordt Betaald’ over biomassa-stook. (waarvan 4 jaar later alle inhoud is bevestigd door anderen.)

En plots is al je schrijven kut.

Hun goede relaties met ‘de macht’ zijn belangrijker dan waarheidsvinding over publieke bestedingen van meer dan 100 miljard euro. Enzovoort. De adjunct-hoofdredacteur van het FD belde later enkel nog om even mijn nieren te proeven, ik geloof dat hij Bonjer heette van achternaam. Niet om te controleren of ik een punt had.

Moet je lezen!

Ulfkotte bevestigt voor de Duitse situatie bevindingen en ervaringen die ik reeds op Interessante Tijden beschreef met screenshots van jaarverslagen. Zoals hoe de Rockefeller Foundation voor miljoenen dollars het klimaatnieuws koopt bij The Guardian en bij Reuters. De meeste mensen/journalisten zijn zich niet van die beïnvloeding bewust.

Rockefeller Foundation (= CIA) koopt ook the Guardian om nep-nieuws te berichten

Zij kennen clubs als de door JP Morgan Chase-bankier David Rockefeller opgerichte Trilateral Commission niet eens. Onkunde is een belangrijke kwaliteit bij kwaliteits-journaille.

Het kostte me ook maaaanden om een artikel over 2030 Agenda gepubliceerd te krijgen (Elsevier), de meeste mensen weten ook nog niet eens wat dat is.

Je hoeft op redacties ook niet te proberen een verhaal te schrijven dat het rooskleurige ‘Wij zijn vrije burgers in een democratie’-plaatje ondergraaft, dan heet je gekke complot-henkie.

Over de lobby-invloed van David Rockefeller zijn Trilateral Commission, die ook presidenten afleverde als Jimmy Carter

De invloed van de Trilateral Commission- waarvan bijvoorbeeld Hans Wijers (D66, Natuurmonumenten, DSM) lid is, die is ook al door econoom Patrick Wood beschreven van Technocracynews, en reeds eind jaren ’70 door zijn collega-onderzoeker Anthony Sutton.

Ik liet hier al zien hoe Pieter Winsemius (Mc Kinsey) voor David Rockefeller al in 1990 ‘De Energietransitie’ uitschreef, met omslagpunt in 2012 samen met de Canadees Jim Mac Neill van de CLub van Rome.

Pieter Winsemius voor zijn baassie, David Rockefeller. It runs in the family

Ik liet hier ook al zien, hoe het (speciaal door Ulfkotte vermelde) Bellagio Center aan het Italiaanse Como-meer van de Rockefeller Foundation in 1987 werd gebruikt als voorbereidings-centrum voor het opblazen van de Klimaat-Hype. Dat kun je gewoon uit jaarverslagen halen van de Rockefeller Foundation. De eerste voorzitter van het IPCC Bert Bolin werd daar uitgenodigd.

Gretchen Daily, promotor ‘Natural Capital’ voor Rockefeller Foundation, Schellnhuber = klimaatpaus Angela Merkel

Wie de macht gedienstig is, die krijgt een succesvolle carrière kado, prestigieuze prijzen uitgereikt, dure conferenties gesponsord. Dat geldt ook voor Bolin, en zijn ‘klimaatwetenschappers’. Als een moderne Faustiaanse tragedie: je ziel verkopen in ruil voor sociaal-financieel gewin.

Er kwam vanuit David Rockefeller/De CIA een milieu-propagandafonds van tientallen miljoenen dollars.

Al sinds jaren ’80 stookt Rockefeller Foundation (= CIA-dependance) het klimaatvuurtje

Ulfkotte vermeldt (blz 81) dat van dit Bellagio-vergadercentrum van de CIA naar de Turkse ambassade onderaardse gangen lopen. Hij kwam daar terecht vanuit het huis van de Konrad Adenauer-stichting (Villa La Collina) aan het Komo-meer. Dat is de lobbyclub van de Duitse CDU waarvan Ulfkotte lid was, als gecorrumpeerd journalist en vazal van de macht.

Jaarverslag Rockefeller Foundation 1987: In Villa Serbelloni van de Rockefeller Foundation in 1987, onderdeel van Bellagio Conferences on the Environment

En een jaar later, in Toronto in 1988 komen alle politici waaronder Ed Nijpels als klimaat-bekeerlingen terug. Kerst 1988 preekte Koningin Beatrix in haar kersttoespraak over Klima-Geddon, en juli 1988 plugde NRC Handelsblad met Pier Vellinga de klimaatleugen: Vellinga mocht de zeespiegelstijging met factor 2,5 opblazen zonder tegenspraak.

Zie ook hier, een jaar later in het Bellagio Center van de CIA/Rockefeller Foundation:

…bij de Rockefeller Foundation al in 1990 op het programma

Anti-visserij-propaganda van Oceana komt ook uit de hoek van de CIA/Rockefeller-familie. Het Rockefeller Brothers Fund richtte het nu door de Europese Commissie gesubsidieerde Oceana op in 2002.

..de Rockefeller-familie zit in alles dat globalisme uitdraagt met groen randje

En zie ook welke belangen achter de Rockefeller Foundation zaten tot enkele jaren terug in het bestuur, Rothschild-bankiers en Wall Street:

Rothschild en Citigroup, commissarissen van de klimaatbezorgde Rockefeller Foundation in jaarverslag 2012

Ulfkotte noemt ook het aan de CIA gelieerde Aspen Institute. Dat instituut lanceerde als eerste politieke rampspoed over ‘biologische diversiteit’ met Thomas Lovejoy van het WWF in het Global 2000 rapport. Voor Trilateral-rekruut en president Jimmy Carter in 1978.

Soros en zijn Open Society Foundations: revolutie-stichters
De invloed van speculant-miljardair George Sorosvalt ook niet te onderschatten. Die financiert de European Council on Foreign Relations (2007), waarvan Mabel van Oranje voorzitter werd. VVD-vicevoorzitter Robert Reibestein is ook lid, net als Postcode Loterij-bestuurder Ben Knapen.

Volgens Ulfkotte beroept Soros zich er op, dat hij met zijn miljarden-injecties in lobbyclubs en NGO’s diverse regimes deed wankelen, zoals dat van Milosevic in Servie.

In dat licht is het ook aardig te zien dat Soros 15 februari in The Guardian Facebook aanklaagde. Dat zou Globalistische belangen bedreigen en ‘het populisme’ aanwakkeren, waardoor Trump verkozen werd en Brexit mogelijk werd.

In The Guardian in februari

Van Soros is bekend dat hij vele ontmoetingen heeft met Euro-commissarissen. De globalistische elite, wil niet dat jij en ik ons buiten de door hun gecontroleerde media informeren. Wij moeten het nieuws en onze meningen laten voorkauwen door hun gekochte journaille van NRC Damesblad, de Volksverlakkerskrant, het NOS Staatsjournaal cs.

En 2 maanden later zien we al een proces tegen Facebook-topman Zuckerberg. Is dat toeval, of logische consequentie?

Wie creëerde die ‘controverse’?

En afgelopen maand, 6 april, kwam dit bericht in mijn email-box van een Eurofederalistisch zaken-collectief, European Business Review van de door KPMG gefinancierde psycholoog David de Cremer (oa London Business School, Erasmus Universiteit), tevens KNAW-lid, overladen met prijzen voor zijn gedienstigheid aan het officiële geluid van secularisme en globalisme.

Gedienstig aan het Globalisme, en dus overladen met prijzen: de Belgische academie-prostituee David de Cremer

De Hongaarse premier Victor Orban wordt door Dagblad Trouw als vriend van Rusland afgeschilderd. Hij schopt Soros nu Hongarije uit, en ra ra, wie neemt het voor Soros op: NRC Damesblad op 19 april. 

Aldus het aan Soros loyale NRC Damesblad

Na zijn bekering tot Christen zag Ulfkotte dat eerlijkheid het langste duurt. En zo verscheen dus ‘Gekochte Journalisten’, het boek dat iedere media-consument moet hebben gelezen voor een meer realistisch beeld van onze ‘onafhankelijke kwaliteits-media’.

Niet voor niets leest bijna niemand nog krant. Betalen om je te laten bedonderen, en je te laten bestelen door Wallstreet. Je zou wel gek zijn.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Loopt goed

 • Update: Het bericht scoort goed, en werd in 1 dag al 180 maal op FB gedeeld. Het raakt dus een gevoelige snaar. Je kunt Interessante Tijden helpen jouw te helpen bij het ontwaken uit de propaganda-roes. Het is bij mij een proces van jaren geweest, maar nu kan ik bij jouw die tijd verkorten.
 • Met een bijdrage voor bier, boeken en benzine hou je me op de rails met mijn vaste donateurs via Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid. IBAN NL04INGB 0005526038 onder vermelding van ‘Interessante Tijden/Rypke. Wie 100 euro of meer doneert krijgt ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei thuisgestuurd: het Groen zonder Doem-alternatief met zelfrelativering
 • ‘onafhankelijke’ journalistiek is altijd een propaganda-leugen geweest. Er is goed geïnformeerde en slecht geïnformeerde journalistiek, ieder ander onderscheid is onzin. Iedereen is wel ergens afhankelijk van of voelt zich bij het ene meer betrokken dan het ander, No Man is an Island, Entire on itself. Mijn eigen persoonlijke nadeel- mensen vinden mij niet sociaal- is bij journalistiek hooguit een voordeel. Je wordt nooit ‘one of the guys” onderdeel van het clubje, iemand die mensen graag terug zien, men vind je ‘lastig’. 🙂 Asociale Journalistiek bestaat dus wel 🙂

15 Replies to “De journalistiek, een globalistische leugenfabriek, zo bevestigt Udo Ulfkotte”

 1. Goed stuk en helemaal mee eens. Jammer van de vrouwonvriendelijke sneren die je uitdeelt in je stukken. Ik aarzelde mede daarom om het te delen op FB. Toch gedaan. Komt daar natuurlijk meteen commentaar op…jammer want dan gaat het toch niet meer over de rest van de inhoud.

  1. @Cees van Herk, zegt dat iets over mij, of over jou en je FB-vrienden als ze ieder zijpad aangrijpen om de inhoud te vermijden?

   Mensen die niet WILLEN heb ik niets te bieden, die mogen in hun eigen sop gaarkoken. Ik schrijf voor mensen die kunnen lezen, en vraag van mijn lezers een bereidheid tot denken en lezen. Het liefst zie ik dan ook reacties, waarbij je een vraag stelt of waarbij je informatie toevoegt/tips/boeken die ik nog niet kende, ter verrijking van de lezers

   Je opinie-plasje kan me gestolen, je mening is per definitie onbelangrijk

   En dan, wat is ‘vrouw(on)vriendelijk’, zijn vrouwen altijd zo vriendelijk dan? Een mooie lieve vrouw, moet je eens kijken hoe vriendelijk ik kan zijn.

   Of hanteer je de Broos Vaatwerk-theorie met Marxistisch sausje er over, dat je niets onaardigs over een vrouw mag zeggen omdat ze anders begint te huilen of onredelijk wordt, en Vadertje Staat er bij gaat halen om haar zin door te drammen als een klein kind…

   Laat die als eisende prinsesjes opgevoede wijven toch een keer volwassen worden, ipv manipulatief als krijsende kleuters, heeft 50 jaar feminisme nog niets uitgehaald (behalve een golf van echtscheidingen) en hebben ze zelfs een ‘Minister van Emancipatie’ nodig. Wat rijmt er op vrouwen? Bek houen….

   🙂 Het grootste probleem van je FB-vrienden en jezelf is kortom dat ze zichzelf te serieus nemen, zodat ze geen antenne voor (zelf)spot hebben, alles subjectiveren, terwijl ik slechts in algemeenheden verblijf

   1. Oké, lekker op m’n plek gezet, was er al bang voor haha. ’t Is geen mening hoor in mijn ogen wat ik schreef, meer een constatering. Ik zei al, goed stuk.
    Ik hoop dat als ik een stuk van jou deel mijn feestboekvrienden wakker worden of daar aan bijdraagt, maar inderdaad zijn het er maar zeer weinig die daar voor open staan, kom zelf ook nog maar net uit die slaap. Ff volhouden nog maar dan. Beetje bibberig nog. ;-). De constatering is dat de vrouw-gerichte humor niet als humor wordt ervaren door sommigen (smily erbij?) en direct leidt tot afhaken. Maar oké daar heb je je verklaring voor, ik hou erover op. Respect voor je radicale opheldering van de feiten en blootleggen van de waarheid.
    Volg je Martin Vrijland? Collega-strijder.
    De kracht van echte mannen van David Deida zou nog wat inzicht over vrouwen kunnen opleveren..het zal je mogelijk aanspreken omdat het toch wel aardig blootlegt waar en waarom het mis gaat / is gegaan in het mannetjes – vrouwtjes spel.
    Hartelijke groet

 2. Hoi Rypke, Waarom ben je zo tegen socialistische regeringen? socialistische regeringen in Zuid-Amerika hebben geprobeerd de CIA buiten de deur te houden maar werden toch omvergeworpen door de CIA (lees John Perkins). Zijn de motieven van de elite niet socialistisch maar kapitalistisch?

  1. Beste Tim

   Ik zie geen onderscheid in kapitalisme en socialisme, beide zijn geobsedeerd door kapitaal, socialisten door het kapitaal van een ander, bedenk dat Marx zijn hoofdwerk ook ‘Das Kapital’ heet, wat ook ‘Mijn Obsessie’ had kunnen heten. Tussen Marxisme en Nazisme bestaat ook geen wezenlijk onderscheid, het is de zelfde Darwinistische nihilisten-ideologie, of het nu om Rassen- of klassenstrijd gaat, ware het dat bij journalisten het marxisme populair is

   Verder, John Perkins heb ik al meerdere malen aangehaald, zo niet hier dan wel elders. Was een mooie ogen-opener, goed dat je ‘m las.

   Kernprobleem is het secularisme, het institutioneel afgedwongen ongeloof in God, zodat alles van Waarde niet bestaat tenzij je het ‘meetbaar’ zou maken, wat dan meestal in geld gebeurt.

   De meeste journalisten noemen zich ook seculier en etaleren hun ongeloof, omdat ze geloven er dan heel slim en ontwikkeld op te staan. Alsof de realisatie uit je puberteit (die ik als 8 jarige al kreeg) van ‘rulliegie is stom’ het hoogste inzicht is dat je kon krijgen, danwel dat je door spitsvondige redeneringen ( = slim lijken in de ogen van de ander, terwijl je jezelf bedriegt) dichter tot de kern van het menszijn komt dan door een geesteshouding van overgave.

   Journalisme is institutioneel gesanctioneerd narcisme en nihilisme

   Mijn stelling is dan ook: het journalisme past bij een seculiere machts-ideologie, waarbij ‘het nieuws’ belangrijker is dan het wezenlijke, namelijk De Liefde van God en de Verrezen Christus, het inzicht dat je vergeving nodig hebt, iedere dag opnieuw, en vervolgens je opdracht om die genade ook naar je medemensen te praktiseren.

   Dat besef zou bij veel journalisten wonderen verrichten, pas na zijn bekering kon Ulfkotte dit boek schrijven. Maar nu werkt wat ik hier schrijf als aanleiding tot hoon en spot bij wat zich ‘kwaliteitsjournalist’ noemt omdat het beroepsleugenaars zijn, vooral tegen zichzelf

   1. Ik heb het als periodieke opinie schrijver (in een Vlaams financieel dagblad, nu zo’n 15 jaar geleden) mogen ondervinden. Eens je begint te graven naar de waarheid of begint de opperen dat de politieke correcte waarheid niet klopt, ook al is het onderbouwd met cijfers en feiten, begint de zachte censuur. “Er is geen plaats deze week”, “een ander artikel behandelt dezelfde materie” en eens werd het artikel online weggehaald (“om technische redenen”) ook al was het ’s morgens gedrukt verschenen.
    Stilaan kwam er geen enkel artikel nog in, maar begonnen de journalisten zelf opinie artikels te schrijven. Zoveel jaar later, is de commentaar mogelijkheid op alle online versies van weekbladen en kranten opgeheven. De journalisten schrijven er maar op los, worden zelfs als “expert” op het TV scherm ondervraagd (als ze mekaar niet ondervragen). Ik zie hier evenwel geen links-rechts, socialistisch/groen/liberaal/kapitalistisch complot in.
    Het fundamentele probleem is norm vervaging. Rationeel denken mag niet meer. Politiek correct is niet wat correct is maar wat men zou graag zou hebben dat de mensen geloven omdat een of andere groep er belang bij heeft. Niet de politiek (en zeker niet het volk) regeert, zeker niet de overheid, maar belangengroepen. De ene groep mensen verrijkt zich op de rug van anderen, dwars over alle kleuren heen en meestal zonder dat het opvalt.
    Dubbeldenk, dubbelspraak is het nieuwe Pravda. Vroeger was er maar één Machiavelli. Nu zit de samenleving er vol van.

 3. Geweldig goed en gedegen artikel! Dank voor je waarachtige analyse!!
  Het is inderdaad geen wonder dat ik in kranten niet veel waarde meer vind.
  Online is de enige plaats, waar je tegenwoordig met toepassing van innerlijk onderscheidingsvermogen, intuitie en instinct aan eigen waarheidsvinding kunt doen, met geweldige resultaten, wat de politiek correcte censoren daar ook voor termen voor bedacht hebben!
  De samenzweringen worden dagelijks bewaarheid! De samenzwering-ONTKENNERS trekken langzaam aan het kortste eind. Gelukkig worden steeds meer mensen wakker, ook in Nederland, wat me bizonder goed doet.
  Dat is ook dankzij artikelen zoals deze en de mate waarin de oude macht dingen overdrijft!! 😀
  Gelukkig hebben we nu een direkte lijn met Q, een team van hoge militaire intelligence mensen, dat patriotten (inclusief wereldpatriotten) en mensen die het op prijs stellen, op de hoogte houden van achtergronden van de Grote Wakkerwording (#TheGreatAwakening) … de enorme Bevrijding die gaande is wereldwijd… waarbij het Moeras (Swamp) vol Deep State (de Schaduwregering) drooggelegd wordt!!
  Q posts zijn te volgen op qanon.pub …daar vind je de ‘broodkruimels ,,, a la de socratische methode… vragenderwijs… en worden we aangespoord ZELF onderzoek te doen. “Don’t take my word for it” 😉 Op youtube delen allerlei mensen hun inzichten n.a. daarvan met oa namen als Prayingmedic, You are FREE tv, DestroyingtheIllusion, etc.
  We leven in interessante tijden. De oude macht is voorbij. Het is bijna tijd om onze feestkleren uit de mottenballen te halen…. want het Feest dat er aan komt is 1000 maal beter dan toen in 1945… zo vertel ik het mijn 90-jarige ouders <3

  PS Heb het ook helemaal gehad met de politiek correcte censuur en de Soros partici-stasi ("participatie").

  1. Precies Anke! Mooi dat Rypke deze informatie deelt zodat er meer mensen zien hoe de hazen lopen in het wereldspel. Daarnaast is hij gewoon wat het grootste gedeelte van Nederland mist: eerlijk, geen masker voor om bepaalde belangen, daar kunnen we er heel veel meer van gebruiken in dit land vol toneelspelers die van achter hun masker leven.

 4. Udo gewoon dood op zijn 53ste, na contact met CIA gelinkte organisaties? Denk maar aan iets anders… Net als Victor Thorn,Michael Hastings, Andrew Breitbarth,Michael Collins Piper,Tom Clancey en nog vele andere journalisten en klokkeluiders. Ik gooi het op gifgas,
  sproeien en vergif in de voeding. Ik heb er 4 jaar ervaring mee in “mensenrechtelijk” Europa. Vergif in Syrië? Welnee dichterbij dan je denkt.

  1. Vanaf eind jarig negentig zijn we inderdaad vanuit de lucht op grote schaal vergiftigd door geoengineering. De laatste maanden komen de oorspronkelijke luchten weer terug omdat er hard gewerkt wordt om boel schoon te houden in de lucht. Het volk hebben ze nog trachten wijs te maken dat “vliegtuigstrepen” langzaam uitwaaieren en daardoor sluier bewolking veroorzaken, terwijl het heel duidelijk is dat een contrail in de meest gunstige omstandigheden maximaal 20 minuten kan blijven hangen. Met dank aan de weermannen en vrouwen van o.a. het NOS journaal is de massa daarover op het verkeerde been gezet. Voedsel dient verplicht te worden voorzien van gif, anders mag het niet meer geleverd worden. En alles wat sinds mensenheugenis gebruikt wordt op een natuurlijke wijze om de gezondheid te bevorderen of ziekten, etc op te lossen is verboden, en er is een ware heksenjacht gaande via de NVWA omdat geheel uit Nederland weg te krijgen. Zelfs teksten die aangeven wat een kruid doet, worden beloond met een boete van 30.000 euro. Het is een complete oorlog om zoveel mogelijk mensen om zeep te krijgen want ze willen toch naar die 500 miljoen mensen toe zoals ze al aangegeven hebben op de Georgia Guidstones. Tijd dat het volk opstaat en afrekent met iedereen die ook maar enige medewerking verleent om deze agenda te laten slagen.

   1. Beste Nils, ik ben niet gecharmeerd van die sproei-theorie (chemtrails), omdat je condens-strepen van vliegtuigen ook goed met veranderde (zuiniger) vliegtuig-motoren kunt verklaren. Wel zijn er idd Weather modification proeven vanuit de militaire industrie gedaan via sproeien uit vliegtuig, en ook toegepast in bv de Vietnam-oorlog.

    Of heb je degelijke bronnen met bewijs: altijd welkom

    Wel is er sprake van sterke lobbydruk voor en tegen zaken die eigenlijk gewoon de zaak van mensen zelf zouden moeten zijn. Laat iedereen gewoon lekker kruiden gebruiken, paddo’s enzovoort, de rotzooi van Big Pharma is idd vaak veel schadelijker (zie mijn post van gisteren over psychiatrische ‘medicijnen’)

    En er is een agenda voor Globalisme, EN ja, er zijn ook al een eeuw of meer plannen voor bevolkings-reductie vanuit het malthusiaanse denken. En dat van die Guidestones is inderdaad bizar: dat ze wel standbeelden neer halen van iemand die wat negers op een plantage aan het werk had, maar niet een monument dat massamoord op 7,5 miljard mensen aanmoedigt ‘voor de aarde’.

    Verder waardeer ik je inbreng dus

 5. Goed verhaal, vijfentwintig jaar heb ik NSB Propagandablad gelezen en als ik ze een proces aan zou kunnen spannen om mijn geld terug te krijgen dan zou ik dat doen. Het Financieele Dagblad verspreidt ook nog alleen (euro)propaganda en die kwam na zes weken proefabonnement al mijn neus uit. Dan nog het Parool geprobeerd, van hetzelfde laken een pak. Net de Financial Times opgezegd want het financiele nieuws is zo overwoekerd geraakt door propaganda en talk your own book artikelen dat je de krant eigenlijk nog alleen contrair kan lezen. De massamedia zijn niet meer leesbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *