Piraten, rebellen, geuzen, vrijbuiters, terroristen, Vikingen!

Rypbald de Viking,

De steun aan terroristen om via proxy-oorlogen je opponent te pesten, het kwam al voor in de tijd van de Noorman-invasies (793-1009). Zoals Luit van der Tuuk beschrijft in ‘Vikingen in de Lage Landen’ kun je de plundertochten van Deense Vikingen zien als onderdeel van keizerlijke intriges.

De kleinzoons van Karel de Grote zouden die Nordische piraten sponsoren, in de onderlinge broedertwist om elkaar’s betwiste erfdeel afhandig te maken. Precies hoe de Nederlandse regering met de CIA samen moslim-terroristen in Syrië sponsort, omdat de Amerikaanse Deep State van de legitieme president Bashar al Assad af wil.

Rotganseiland Wieringen, de kerk van Westerland

Daar gaan we zo iets dieper op in. Ook kijken we wat een beetje Viking-mentaliteit en zinvol geweld voor geestelijke heilzaamheid kan geven. Waar je nu tot wollig gebabbel veroordeeld bent: iedereen te vriend houden, in je taal geen aanstoot geven.

Luit van der Tuuk beheert de webzijde Vikinglanghuis.nl en is directeur van het Museum Dorestad: dat is de vroeg Middeleeuwse handelsplaats die regelmatig door de Noormannen is geplunderd en die eind 9de eeuw van de kaart verdween.

De webzijde van Luit van der Tuuk het Vikinglanghuis: zo zou het Wieringer Vikingcentrum er uit moeten zien!

Economische neergang nekte Dorestad
Ook over die ondergang van Dorestad (nu Wijk bij Duurstede) heeft Van der Tuuk een andere lezing: die stad bezweek niet onder de Viking-aanvallen, want ze herbouwden die grotendeels houten stad een aantal malen.

Maar Dorestad verpieterde als handels-centrum, tot de laatste handelaren het licht uitdeden en naar elders verkasten. Het Mattheus-principe: dat wie niets (meer) heeft, ook wat hij heeft zal ‘m ontnomen worden. Het gevaar dat hier nu langs de gehele Waddenkust van Wieringen en Friesland tot Ost Friesland ook loert, zoals reeds in foto’s vastgelegd.

Wat men nu met Werelderfgoed-Marketing wil keren en Waddenfonds-subsidie. Ook dat gevaar is van alle tijden: welvaart is een uitzondering door inspanning, geen vanzelfsprekendheid.

…je rijdt er tientallen malen aan voorbij, zonder te zien dat er een Vikingschat ligt

Zo heeft het Viking-informatiecentrum (waar ik Van der Tuuk zij boek op de kop tikte) op Wieringen ook die leegloop-uitstraling, gelegen aan die betonnen Sovjet-Allee (‘The Strip’) vanaf de A7 met blokkendozen en tankstation. Zeg nu zelf, is dit hieronder spuuglelijk en gaspedaal-stimulerend of niet?

Overigens is het volgens Van der Tuuk ook onzin dat Noormannen van die horentjes op hun helm droegen, zoals je hieronder ziet:

‘The Strip’, met een Viking als stripfiguur. De lelijkste entree van de hele Waddenregio, en het wordt met De Waddenpoort NOG erger… ZO GODSGRUWELIJK LELIJK. Had hier een Vikingschip neergezet..

Een armetierig VVV-kantoortje van golfplaten stalen buizen, zie maar hierboven. Zo akelig modern, voor een cultuur uit het jaar 800 die via Deense handelaren in drakenboten Wieringen aandeed. Wieringen was toen gewoon onderdeel van Friesland, niet ‘Noord Hollands Kroon’: wat een homo-naam.

Ik reed er wel tientallen malen langs, op weg naar de haven van Den Oever. Zonder ooit op te merken dat daar 1 van de meest spectaculaire archeologische vondsten uit de Vikingtijd staat uitgestald: de in 1996 bij Westerklief opgegraven muntenschat, die daar door een Nordische handelaar moet zijn weggestopt, zo rond 850.

De Vikingschat die archeologen in 1996 bij Westerklief vonden

Daaraan dankt Wieringen de naam Viking-eiland.

Maar als je dat Viking-verleden met zo’n vervallen VVV-kantoortje profileert, waarin zo’n unieke collectie wat weg-stoft voor hooguit 2000 bezoekers per jaar: vooral wat schoolkinderen… In een ‘iedereen te vriend houden’-setting, zoals de overheid dat wil zien.

Waarom geen mooi Vikinglanghuis met horeca-functie waar je Vikingbier kunt drinken? Met Heidense dansfeesten tussen de Vikingschat. Dat je het een dubbelfunctie geeft? Uiteindelijk is ‘afstand’ en ‘afgelegen’ vooral een mentale afstand, ook tot Wieringen: Texel ligt veel verder weg.

Ik bedoel: de Abdij van Westvleteren in de Vlaamse Westhoek, DIE is pas afgelegen. Maar zelfs als je er op een maandag in november komt zit hun gasthuis met hun lekkere bier mudvol Vlamingen, en ook internationale bezoekers. Een zelfde in het gehele voorjaar- en zomerseizoen bij Maallust in Veenhuizen, dat is: Hollands Siberië, mentaal verder weg is niet mogelijk.

Die vraag heb ik al gesteld aan de eigenaar Jan Stobbe. Dikke kans dat hij nooit meer antwoordt.

De literatuur voor vandaag

Friezen zijn net Vikingen en dus Rus
Wat ik als Rypbald de Fries natuurlijk altijd al vermoedde: de Vikingen en de Friezen zijn nauw aan elkaar verwant als handelaren van de zee. We hebben ook die zelfde rossige baarden. De Friezen waren vooral met hun schepen aan de eigen natuurlijke omgeving aangepast, met platbodems (koggen) waarmee zij van de Middellandse Zee tot in de Oostzee kwamen.

Nog steeds zijn Friezen bedreven in het varen op platbodems, die noemen ze nu Skutsjes; aangepast op het varen in de ondiepten, maar ook vrij onstabiel. Die van Langweer slaat tenminste altijd om bij zo’n zeilwedstrijd, ondanks alle sponsoring van Ajax-bobo Dolf Collee.

Friezen en Vikingen drinken allebeide graag bier, volgens de historische overlevering

De Nordische volken hadden rankere scheepjes waarmee ze rivieren op konden roeien. Zo roeiden Zweedse Vikingen al in de 8ste eeuw de Russische rivieren op om zich in Novgorod te vestigen als handelaren, en Kiev. De lokale Slavische bevolking noemde die Zweden ‘Rus’, wat roeier betekent. En zo kregen de Russen uiteindelijk hun naam.

De gemiddelde Viking kan zo in een Gothic Metalband. Ze vochten met speer en zwaard. ‘Bald’ is Germaans voor Dapper

De Friezen en Denen kwamen voor de hier beschreven Bonifatius bij elkaar op de koffie; dat beschreven we al in het bezoek aan Wijnaldum en het verslag over Koning Finn. Ze handelden en vochten ook met elkaar. Maar goed, dat deden Friese jongens in dorpen in mijn jeugd onderling ook nog met elkaar op de kermis om hun moed te tonen.

Dat zo’n boerenjong weer met een blauw oog op school kwam, terwijl hij zelf een ring droeg om harder uit te kunnen halen. Zo vochten de supporters van Ajax en Feijenoord immers ook nog met elkaar, dat ze op een slagveld met elkaar afspraken.

…geen soft gedoe aan boord

Hoe Deense boeren dan Viking (piraat) werden
De vraag is alleen: hoe konden die Denen plots in ‘Vikingen’ veranderen, de gevreesde Noormannen die bijvoorbeeld Dorestad platbrandden (834) En dan komt Luit van der Tuuk met zijn theorie, die ik nog niet eerder had gelezen. En dus is dat ‘het nieuws’ van vandaag:  dat wat je eerder nog niet zo had gezien.

Karel de Grote breidt zijn Heilige Roomse Rijk van Italie tot tegen de Deense grenzen uit. In zijn kielzog volgt het Christendom richting de Nordische stammen, die door Heidense krijgsheren bestuurd worden. Die leven deels als handelaren en als piraten.

Wieringen is oude grond, hier zie je de typische keimorene van de Saalien-IJstijd

De diverse Nordische stammen van Heidense krijgsheren zijn continue in oorlog met elkaar, en daarvan maakt Karel de Grote al gebruik. Dat hij een vazal rekruteert, een ‘gevallen’ Deense krijgsheer om het betwiste grensgebied een beetje onder congtrole te houden.

Karel toont eigenlijk al wat 1 persoon en zijn karakter voor verschil maakt. Zoals je dat ook bij een onderneming ziet. Heb je geen krachtige ‘leider’, een energieke nucleus, dan valt het bedrijf uit elkaar in onderlinge twist en chaos.

Bij Keizerrijken lijkt dat niet anders, en dan is het verval met geen pot subsidie nog te keren.

Een Viking-schip had een veel spitsere snuit om snel de rivier op de roeien

Na Karel’s dood volgde zijn zoon Lodewijk de Vrome (814) ‘m op. En bij het regelen van zijn erf-opvolging gaat het goed mis. Het Frankische rijk wordt over 3 zoons verdeeld die elkaar’s erfdeel betwisten en tegelijk hun vader Lodewijk’s keuzes daarin.

De meest pesterige van het stel is Lotharius (waarnaar Lotharingen is vernoemd). Die wijkt uit naar Italië waar op Palermo (Sicilie) al Nordische handelaren gevestigd waren. Vanuit Italie zou hij met Deense krijgsheren een akkoordje regelen: dat die het West Frankische Rijk plunderen om zijn vader Lodewijk te pesten.

Lodewijk de Vrome sterft in 840, en zijn 3 zoons blijven elkaar’s erfdeel bestrijden. Ook een Verdrag van Verdun in 843 biedt geen uitkomst op lange termijn in de broedertwisten. Die interne verzwakking opende natuurlijk de poort voor de Deense invallers.

Everzwijn op de Heidense kapel van Wieringen, daarop zou de Godin Freija rijden

Warme Middeleeuwen drijven Nordics op reis
Wat bij Luit van der Tuuk onderbelicht is natuurlijk de Natuurlijke Historie, die naast politiek een rol speelt. Als deze zelfs niet de drijvende kracht achter vele menselijke intriges is.

We zitten dan midden in de Warme Middeleeuwen. De Noormannen uit Noorwegen koloniseren IJsland, worden veetelers op Groenland. Dat had ze 500 jaar later in de Kleine IJstijd niet meer gelukt, toen was het gemiddeld wel 2 graden kouder.

Ze varen zelfs tot aan Newfoundland dat ze Vinnland noemen, met Erik de Rode als ik me niet vergis. Maar de Skraelings (Indianen), daar krijgen ze het herhaaldelijk mee aan de stok, en de gevestigde kolonien daar worden geen succes. Voor de veetelers die de Nordics zijn is dan nog geen plaats tussen die Jager-Verzamelaarvolkjes.

Met dat gunstige warme klimaat nemen natuurlijk ook de oogsten van Nordische stammen toe. De bevolkingen waren toen veel meer dan nu van het klimaat afhankelijk, en door hun ecologische omstandigheden begrensd in doen en laten. Dus als die grenzen door een warmer klimaat oprekken, dan dijt ook de bevolking uit.

In de Nordische mythologie werden mensen uit drijfhout gevormd

Hoe meer eten er beschikbaar komt, hoe meer kinderen overleven. En zo krijg je al snel hele horden jonge mannen, blakend van de testosteron en vechtlust: die moet je ergens kwijt. Combineer die explosie van testosteron met de Heidense ethiek dat je geen vent bent, zonder een stel vijanden te vellen (anders kom je dat Walhallah niet binnen). En je krijgt meer onderlinge stammen-oorlogen.

Iedereen wil zijn eigen koninkrijkje vestigen ten koste van de ander, en met beperkte hoeveelheid ruimte- zelfs toen in de Middeleeuwen al- is het dan logisch dat steeds meer Nordics het in exploratie zochten.

Buit en Roem bij terugkeer, maar ook permanente vestiging elders (Normandie, Sicilie) Een andere uitlaatklep bij exponentiële bevolkingsgroei is massa-migratie, zoals we nu weer zien uit Afrika en Moslim-landen.

Runen mengen zich al met christelijke symbolen, langzaam veroveren de missionarissen het hart van de Noormannen

Meeste Viking-kennis indirect via gekleurde bron
Die klimaat-Vikingtheorie heb ik volledig uit de duim gezogen, maar het klinkt best aannemelijk. In ecoloog Josef Reichholf zijn ‘Kurzen Klimageschichte des letzten Jahrtausends‘ somt hij vele voorbeelden op waar klimaat-wijzigingen de drijver achter sociale veranderingen zijn. Dus waarom niet?

Het is onwaarschijnlijk, dat Vikingen in die drakenscheepjes in de veel koudere Kleine IJstijd zo ver waren gekomen. Je ziet dan ook dat IJsland qua veeteelt en bevolking verpietert, de kolonie op Groenland wordt verlaten. Dus geïnformeerde speculatie kan ons zeker helpen de motieven van de Noormannen te begrijpen.

En zo kun je toch veel geschied-schrijving van de Vroege Middeleeuwen zien, bij volken die niets zelf opschreven. Je hebt wat interpretatie en dichterlijke vrijheid nodig om flarden informatie tot verhaal te weven: aannemelijkheden worden dan al snel ‘bewijzen’.

De meeste kennis van de Noormannen komt van andermans recensies: monniken in Kloosterkronieken, die zacht gezegd weinig positief schreven over deze Heidense Barbaren.

Modernistische schrijvers en NRC-types slaan dan weer door in het tegendeel. Ze willen al over het christendom heen zeiken, zogenaamd uit naam van ‘De’ wetenschap. En doen dan alsof alles dat deze monniken schreven kwade propaganda is.

En dat zij met hun cultuur-marxisme vermomd als ‘de wetenschap’ dan ‘objectief’ zouden zijn. Zoals in het tenenkrullende Redbad-boek, hier al besproken. Eindeloos gelul waar je op 1 A4tje klaar kon zijn.

Je komt als Noorman aan land op Wieringen en denkt…Die nemen we mee. Dat je niet eindeloos naar haar gebabbel hoeft te luisteren, maar d’r gewoon aan de haren meesleept

Ga je nog een stapje verder in die cultuur-marxistische molen, dan krijg je films als Redbad waarin feministen als Social Justice Warrior zij aan zij met de mannen in broek strijden.Dat ze de missionarissen als Willibrord als laffe gewelddadigen afschilderen, die mensen in de doopvont verzuipen.

Dus laten we als seculier liberale linksmens, niet tezeer aanleiding zoeken om het christendom af te branden. Alsof het op zijn best een gelijkwaardige cultuur en godsdienst is. (‘de zelfde onzin’)

Die monniken hadden toch maar gelijk. De christelijke ethiek staat (in theorie) veel hoger dan die van de Heidenen: alsmaar die eer-toestand en wederwraak. Niet voor niets schreven ze nooit iets op, die Noormannen: als je voortdurend je buren de hersens uit eerwraak de hersens in moet slaan, heb je voor schrijfles geen tijd. Pas na contact met de Romeinen begonnen ze hun Runen te ontwikkelen.

Het Heidendom van de Noormannen was gewoon een LAGERE cultuur, net als al die natuurvolkeren waar de New Age wat mee dweept en die seculiere Maintvoelnus-sukkels op zoek naar zichzelf.

Noorse spraak-generator in het museum: Jog Onsker a Knolle

Het offeren van mensen bij de zonnewende is mijn ding ook niet zo: dat de Voluspa (medicijnvrouw/heks) een christen-slavin ‘vrijwillig’ dronken voert om bij de begrafenis van de Hoofdman in het vuur mee te zenden: na een dolk in de borst te duwen.

Nadat eerst de hele stam dat jonge ding nog even gaar neukt. Want ja: zo’n vrouwelijk stuk jongvee ongeneukt offeren is ook wat zonde. Dat voorval haal ik uit het boek van een Duitse Germanen-professor, nadat ik bij Hitler op de koffie kwam in Berchtesgaden. Die Duitsers dweepten ook zo met de Runen en Germaanse mythologie.

Mooie Vikingbijl-replica

Zo komen we ook bij de enige Noorse zin die ik ken:

Jog Onsker a Knolle.  

…en de Deense Variant op ‘Ik wil neuken’

Jog Onsker a Bolle

Met een beetje overredingskracht kan die rudimentaire beheersing van het Noorse vocabulaire al genoeg zijn, eventueel van zwaard voorzien als ze anderen plannen heeft.

Ontdek de Noorman in jezelf grrrr

Zinvol Geweld en Heldenmoed; de Egilsaga
Aan de andere kant zijn we hier op De Abdij van Langweer ook van: liever een oprechte Heiden dan een Hypo-gristen. In theorie waren de nazaten van Karel de Grote ook christen, maar hun levenlang bestreden ze elkaar te vuur en te zwaard.

Dus als je de denominatie/geestelijke gezindte even weglaat, wat blijft dan altijd staan? De waardering van heldenmoed bij de Vikingen, is bij christenen gelijk. Dat je geen stiekeme gereformeerde bent, maar Rjocht en Sljocht.  Daar kunnen alle tot seculiere metroman verworden Westerlingen wel wat van meepikken.

We krijgen veel te veel geleerd dat geweld nooit goed is, al dat gepraat en wollige geklets. Maar eigen ervaring leert dat 1 welgemikte mep beter is dan lafheid of stiekem gedrag te verpakken als ‘redelijk’ en ‘er boven staan’: waar linkse eigengeilers zo goed in zijn.

Stel je eens voor hoe je honderden kilometers een rivier oproeit in vijandig gebied, en waar jij dan zou zeggen; ‘nou, tijd voor koffie’. Dan begint het pas, en moet je met je speer en zwaard een even brute vijand (bijvoorbeeld De Friezen) te lijf. Doe het maar eens…

De Egilsaga verhaalt hoe hun IJslandse held Egil Skallagrimson (910-990) de Friezen in hun land van zeven sloten tegelijk bestookt. Egil vluchtte uit Noorwegen naar IJsland voor Koning Harald Ruighaar. Die wilde de baas zijn over de losse stammen, die elkaar’s heerschappij onderling betwisten.

Wanneer je de Egil-saga bij haar boven luistert, kijk ik ook alleen maar naar haar tieten hoor….:-)

Rum heeft 2 horentjes, dat zijn bergen met Viking-namen Ashikival en Barkeval

De Noorse Vikingen als Egil Skallagrimson reisden vooral via Schotland, zoals naar Ierland.

Ik liet al zien dat de bergtoppen van Isle of Rum Viking-namen hebben. Egil schijnt echter ook Friesland bezocht te hebben in 953. In de vertaling die Kerst Huisman van die saga geeft noemen de IJslanders zichzelf ‘vrijbuiters’:

Het land was vlak, overal lage akkers doorsneden met sloten vol water. Die omheinden de graanakkers en de weilanden; op sommige plaatsen waren grote stokken neergezet, en over de slot, waar de mensen langs moesten, waren bruggen en planken gelegd.

Het landvolk vluchtte naar het bos (bij de komst van Egil en zijn Vikingen RZ) Maar toen de vrijbuiters ver het bewoonde land waren binnengedrongen, verzamelden de Friezen zich in de wouden, en toen ze driehonderd mannen bijeen hadden, trokken ze de vrijbuiters tegemoet, vastbesloten om met hen in gevecht te gaan.

Je kunt op dat moment als mens in 3 stadia zitten:

 • 1. overmand door angst dat je wegvlucht,
 • 2. verstarring in vertwijfeling,
 • 3. en de pure vechtwoede dat je het beest in je bovenhaalt.

De handelsroutes van de Friezen

Fase Twee: altijd vermijden!
Fase 3 is echt heel idioot. Dat je plots een gat in een deur kunt slaan, je hebt veel meer kracht in je dan mentale remmingen je doorgaans toestaan. Dat de oer-Fries in je bovenkomt, de Dokkumer Zeilmaker-genen van Fut Doadskoppe godverrrrr

Had ik dat maar gehad, toen ik als kwetsbaar in de groei achtergebleven pubertje plots tot mikpunt degradeerde bij de mensen die sinds de kleuterschool je vriendjes waren. Na eerder overigens zelf pestkop te zijn.

Van je jeugdvriendjes kreeg je precies op je kwetsbare moment een mes in de rug; het wilde niet bij je dagen, en je kon nog geen kant op.

Dat je met stomheid geslagen bent en je mensen te lang het voordeel van twijfel geeft. Dat is dus fase 2. Maar je laat zo wel over 2 jaren uitgesmeerd vernederingen over je komen. Ik sprak net een visser die iets vergelijkbaars had meegemaakt, dus rakelen we het even op.

…en de vele gebieden die de Noormannen bezochten, veroverden om vervolgens de assimileren

Je groeit op in een Andere Wang-cultuur en ‘alles beredeneren’, en ‘er boven staan’.

Soms kan redeneren de domste optie zijn, die juist je groei remt. Je kunt iemand te lang het voordeel van de twijfel geven, vanuit het waan-idee van de seculiere cultuur sinds de Verlichting: dat mensen redelijk zijn. Dat zijn mensen alleen als het ze zelf goed uitkomt.

Nu komt de VIKING:

Was er dan maar een Viking-coach die je Fase 3-gevoel kon boven-toveren van Ten Aanval: dat ik de gereformeerde Dirk Peter Kooistra en de stiekeme Arnold Adema een welverdiende dreun voor de snuit had gegeven. Ik las bij Redmond O Hanlon dat Yanomani-Indianen dat al bij hun peuters leren opwekken, afbijten, grrrrrr.

Bij onze ‘redelijke’ cultuur dringen ze je echter zo’n Freudiaan-Shamaan aan je op om te praten. Terwijl hij je zelf een treurig mensbeeld verkoopt als atheist: dat je maar een zak moleculen bent die even chemisch in balans moet. Omdat ’t zo hoort ga je er in mee als adolescent, dat heet zelfs ‘de’ wetenschap: zo kent de Freudiaanse kwakdokterij al miljoenen mensen die dan ‘depressief’ heten.

Mede, de honingdrank van Germanen en Vikingen

Over jezelf kletsen tegen zo’n kwakdokter en je ‘emoties ophoesten’. Wat een tijdverspilling.

Dat is misschien iets voor vrouwen, die willen vooral aandacht voor zichzelf. Bij mij werkte het averechts, zo weet je nu achteraf. Als man haal je jezelf zo neer, blijf je fase 2 of zelfs 1: dan voel je je eerder nog meer mietje dan Viking. Zonde van je tijd, terwijl uurtje-factuurtje doorloopt

Er bestaat dus zoiets als zinvol geweld, als we het dan toch over datgene hebben waar de Vikingen het meest beroemd om zijn. Met 1 welgemikte mep in Fase 3 was je eindeloos gelul bespaard gebleven, en de spijt dat je toen niet als een Viking ingreep.

In de overwinning van jezelf was je direct ‘groot’ geworden, waar je eerder klein was gemaakt.

Ook tegen mensen die veel groter zijn, als je gewoon op ze springt: durf wekt waardering. VIKING is datgene wat men nu ‘terrorisme’ zou noemen. Omdat AIVD-ambtenarij werk voor zichzelf zoekt, terwijl globalisten-vrind Mark Rutte de grenzen voor Moslim-fundi’s openhoudt. Dat wij passief en vertwijfeld ons door de corrupte overheid laten naaien en Ed Nijpels.

Laten we er ‘over praten’ en ‘meedenken’ in ‘klankbord-sessies’.

Vraag het aan Redufde Viking-coach; hoe je op het juiste moment Fase 3 opwekt in plaats van in twijfel verstart (fase 2)

Een Viking als coach in plaats van Freudiaanse Kwakzalverij
Wat de moderne cultuur dus als ‘beschaafd’ en ‘redelijk’ leert- eindeloos slap gelul bij uurtje-factuurtje- dat hoeft helemaal niet gezond te zijn. Het kan jaren kostbare tijd in beslag nemen. En wat men als ‘wetenschappelijk’ en redelijk leert dat kan juist kwakzalverij zijn.. Een methodiek van isolatie en pacificatie voor blanke mannen. Omdat de overheid graag brave belasting-batterijtjes kweekt, robots met ‘consumentenvertrouwen’ in ‘De Economie’.

Wat me bij het thema brengt; de Vikingen. Kerels met ballen. Laat vrouwen dan nog tot in de einder zichzelf bijzonder voelen met een kwetsbaar jeugdverhaal. Aandacht aandacht. Ze blijven toch latent borderline.

Geef een man die even het stuur kwijt is een mentor, een Viking als roerganger en ‘broeders’, strijdmakkers, ook heel belangrijk. Een man heeft voorbeelden nodig die in mentaliteit en daden tonen hoe je mens kunt zijn. Mentoren die de Viking in jezelf boven halen, veroveraar, grenzen verleggen. Dat maakt je trots en gezond.

Dat je Stanley Clarke bas ziet spelen en denkt: here Jezus, als je dat uit zo’n 4-snaar kunt halen dan wil ik dat ook kunnen. Wanneer je jaren later dan op een festival in Duitsland basbeest bent geworden en even boven jezelf uitstijgt…. of je bekt in Amsterdam een groupie op de dansvloer, denk je dan later:

dikke Fuck You. Die provinciale kwelgeesten uit je jeugd, hebben op afstand niet het interessante leven gehad dat ik kreeg.

Dat je niet blijft hangen

Vikingen versus Kwebbel-cultuur
Ook qua cultuur blijft je te lang in fase 2. Je geeft het dominante secularisme dat je ontmant en ontmenselijkt (waar Freudiaanse Kwakzalverij deel van is) te lang het voordeel van de twijfel. Je gaat er in mee. ”Men’ zegt dat ’t zo hoort, mensen die dat zelf ook met de beste bedoelingen geloven. Het is de dominante seculiere cultuur, die om je heen is en intimideert: dit is wat men immers leert.

Je ziet die vrouwelijke benadering van de menselijke geest ook op televisie bij ‘Crime Investigation’: allemaal ‘verklaringen in je jeugd’ zoeken bij de misdadiger of het slachtoffer. Eindeloos door leu te ren om uit een slachtoffer-verhaal je bijzonderheid te distilleren.

Dat je een wel heel bijzonder vals mietje bent met zo’n jeugd. De Freudiaanse kwakdokterij past precies in het cultuur-marxisme. Dat kent enkel macht-verhalen met dader en slachtoffer, onderdrukker en onderdrukte. Ze maken van het slachtoffer zo de held. En alles van de homo-transgender tot de Moedertje de Planeet moet van de blanke mannelijke onderdrukker bevrijd.

Daarom leven we nu ook niet in De Verlichting maar het tijdvak van de Vernichting. Problemen nodeloos reguleren en compliceren, terwijl je soms beter met 1 Vikingbijl de knoop doorhakt.

Met een cultuur-marxist/milieu-activist heeft een gesprek ook geen enkele zin.

Barnsteen en Drinkhoorn

Wees niet laf, ga er op af, terug naar de Egilsaga
Tot zover dus mijn ervaring met fase 2 en als ‘redelijkheid en beschaving’ verpakt wegloop-gedrag: wees niet laf, ga er op af! Hoewel ik fase 2 nog 1 keer meemaakte: dat je bij een straat-opstootje al WEL de kracht had, maar nog steeds teveel nadacht: dat je klappen kreeg van iemand die je wel kon hebben.

Van lafheid krijg je later altijd spijt.Aan de andere kant: toen iemand mijn fiets probeerde te stelen hoefde je geen moment te twijfelen. BENG. Fase 3.

Meer dan je fysiek, is bij gewelds-toepassing je mentale gesteldheid dus doorslaggevend. Zoals een hoer achter de ramen ook een vorm van durf nodig heeft om aantrekkelijk te zijn, haar wapen om via de man de macht en het geld te grijpen.

Je zwaartepunt trekt omhoog zodra je angstig wordt, dan sta je letterlijk zwakker in de schoenen. En van lafheid krijg je later spijt, zo is de ervaring. Niet de ANDER, maar je eigen opstelling en tekort is wat je later het meeste kwelt.

Fase 3 hoeft bepaald niet verheffend te zijn hoor…

Zo sloeg een vriend van mij in Wageningen ook iemand het gebit uit het gezicht, die aan de speed had gezeten. Die speed-gast stuiterde gewoon terug, en bleef terugkomen, dus je moest ‘m wel aftakelen. Met mensen die aan de drugs zaten heb je dus permanent met fase 3-mensen te maken.

En roemrijke daden zullen je deel zijn….: close up van de Wieringer Vikingschat

Tot zover mijn uitweiding over zinvol geweld als Friese Roodbaard.  Nou AIVD, leest u mee? 🙂

Uiteraard zit de IJslandse held Egil natuurlijk permanent in Fase 3

De Friezen bereikten een sloot waar ze overheen gingen, en toen draaiden ze de brug weg. Egil en zijn mannen stonden op de andere oever. Plotseling sprong Egil over de sloot, maar de afstand was te groot voor anderen, en niemand probeerde het.

Maar toen de Friezen zagen dat slechts 1 man hun volgde, keerden ze terug en voelen hem aan. Maar hij verdedigde zich goed en gebruikte de sloot als rugdekking. Elf mannen kwamen op hem af, maar op het eind had hij ze allemaal doodgeslagen.

Rypbald

Wordt ook (maandelijkse) donateur

 • Dirk Peter Kooistra mag van mij nog tweeduizend euro natuur-compensatiegeld overmaken op het rekeningnummer van Interessante Tijden via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv RypkeIk heb een nieuwe auto nodig, als jij daaraan bijdraagt is het universum weer in evenwicht. Anders heeft je gereformeerd doen ook weinig zin, want je bood nooit je excuses aan.

Je mag hier ook langskomen, dat ik je nog die ene welverdiende mep op je bakkes kan geven die je zoo, zoo zoo ontzettend verdiende. Met liefde geven we die alsnog, en tegenwoordig zijn we daarop getraind. 🙂

One Reply to “Piraten, rebellen, geuzen, vrijbuiters, terroristen, Vikingen!”

 1. Egill Skallagrímsson
  1/3 naar beneden scrollen en je ziet de vuurwerk impressie van Egill, want de IJslanders zetten hun helden op hun vuurwerk (flugeldar). Sowieso echte kerels wat vuurwerk betreft, die IJslanders…

  https://1918.is/page/skotkokur

  De enige echte viking film (uiteraard betwistbaar):

  https://vimeo.com/198296595

  Hrafninn flýgur / When the Raven Flies 1984
  Zonder ondertiteling gratis te zien op youtube

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *