Windmolenadvocaat Stibbe bij Raad van State benoemd…

Vanuit een uitsluitend negatief mensbeeld claimt De Liberale Staat haar Almacht over uw leven, U tot handelingsonbekwame ‘human resource’ degraderend…

Gisteren dienden we ons Hoger Beroep inzake de Waddenoligarchie in, mijn Wob-procedure over de privatisering van de Waddenzee door Rijkswaterstaat. Op voordracht van het D66-kabinet blijkt nu per 1 maart bij de Raad van State een haai benoemd van windfarm-kantoor Stibbe (Poederneus & Partners) voor omgevingsrecht.

Die Raad van State werd al voorgezeten door een corporate lobbyist Thom de Graaf (D66) Die houdt zijn staatsecretaris voor Waddenbeleid en Natuurmonumenten-lobbyiste Stientje (D66) uit de wind. Dankzij Staatssecretaris Stientje haar lobby kwam die Waddenprivatisering in het Regeerakkoord. 

Onafhankelijk krijgt in NL een DDR-bijklank

De term ‘onafhankelijk’ klinkt in Nederland als ‘democratisch’ bij DDR. RvS-voorzitter Wim Lex van Oranje is bijvoorbeeld zwager van Mabel, voorzitter van George Soros zijn European Council on Foreign Relations: de club die ons aan massa-immigratie helpt met zijn ‘mensenrechten’-ngo’s. Ons kent ons….Voor die multiculti-verrijking installeerde het Kabinet ook nieuwe raadsleden.

Toch dienen we het Hoger Beroep in voor de vorm, in de geprivatiseerde Oligarchie die Nederland sinds de Paarse jaren ’90 werd. Wanneer een Corporate Tirannie verschijnt, is verzet onze Burgerplicht.

De kortste samenvatting van dit artikel; Nederland is 1 corrupte klerezooi, doe uw Burgerplicht!

Hoe kan Poederneus & Partners met corporate belangen in de windmolenindustrie nu ‘onafhankelijk’ zijn: KENNIS is geen garantie voor Recht spreken.

Kennis is geen garantie voor Recht spreken, wijsheid wel
Mijn jurist verstuurde gisteren het Hoger Beroep naar de Raad van State inzake de Waddenoligarchie, die Rijkswaterstaat instelt: de privatisering van de publieke ruimte der Waddenzee, om privaat gewin op publieke kosten te faciliteren. En privatisering van publiek bestuur (‘1 Beheerautoriteit’), via de op 17-12-2018 in de Staatscourant vastgelegde institutionalisering van Belangenverstrengeling.

Bestuurlijke verankering van het (neo-)liberale verdienmodel ‘zelfverrijking met publiek geld’, dat de lezer mogelijk vaker in het Staatsjournaal (NOS) tegenkomt onder de wollige naam ‘duurzaamheid’. De operatie waarover mijn Wob-verzoek gaat heeft ook zo’n wollige naam; ‘Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee’.

Over dat hoger beroep mag dan- mogelijk- een op 1 maart bij de Raad van State benoemde haai van Stibbe- Aaldert ten Veen- beslissen uit het Corporate Circuit: de ironie 🙂 Van het advocatenkantoor dat zich specialiseert in het doordrukken van grote windfarms in natuurgebied. Zoals Westermeerwind in het Natura 2000-gebied IJsselmeer van Anne de Groot (tevens Windpark Fryslan)

Stibbe vertegenwoordigde Anne de Groot (Windpark Fryslan) om zijn gigaturbines Natura 2000 in te lullen

Dat je na 27 jaar de mazen opzoeken voor je ‘clienten’ in ondermeer de windmolenindustrie KENNIS hebt van het recht…. dat is geen garantie voor Recht spreken. Aaldert kan goed op papier recht buigen wat krom is, en na een snuifje dat rap van tongriem in de rechtszaal verwoorden…We citeren zijn bedrijf Poederneus & Partners

Aaldert was voor tal van cliënten betrokken bij toonaangevende projecten op het gebied van infrastructuur, woningbouw en energie. (VVD’ers die natuur vernielen RZ) In 2012 trad hij toe tot het bestuur van Stibbe waar hij onder meer een grote bijdrage leverde aan de bouw van en verhuizing naar het nieuwe pand in 2016.

Bij de Raad van State gaat Aaldert zich opnieuw bezighouden met omgevingsrechtelijke dossiers.

Poederneus & Partners (Stibbe): Wij specialiseren ons in windturbines in natuurgebied

Schijn van belangenverstrengeling
De schijn van belangenverstrengeling is alvast gewekt. Omdat het Klimaatwet-kabinet Rutte 3 (zie Rutte op CNN indruk maken op George Soros, ‘we will hit climate targets’) deze politieke benoeming doet, met duidelijk belang om voorgenomen windmolenbeleid te faciliteren in de natuur. Met zulke benoemingen zie je de trend die ‘ontmanteling rechtstaat tot oligarchie’ heet.

Die trend werd al versterkt via de Rijkscoordinatieregeling (2008) en de inmiddels permanente Crisiswet (2010, Hirsch Ballin); zodra de overheid een publiek gefinancierd bouwproject in je achtertuin of geliefde natuurgebied (Waddenzee, IJsselmeer, Drentse Monden enz) verheft tot ‘nationaal belang’, kun je als omwonenden inpakken. Alsof je in China leeft.

De gedeputeerden van Noordelijke Provincies- die het Waddenfonds beheren- willen zelfs ‘Waddenproof Windmolens‘ installeren, dus windmolens en zonnevelden IN de Waddenzee.

Blz 42 Noordelijke Rekenkamer: Provincies plaatsen zichzelf vooraan bij Waddenfonds om lopend beleid met natuurherstel-geld te financieren

Uiteindelijk werkt het recht bij Natura 2000 tegen onze boeren en vissers ook via omkering bewijslast: schuldig tot U via peperduur rapport-onderzoek het tegendeel ‘bewijst’. Iets dat multinationals als Boskalis financieel bolwerken en bijvoorbeeld Rijkswaterstaat.

Maar MKB niet. Zo vernietigt de Totalitair-liberale Oligarchie onze middenklasse voor 2030.

Tot het tegendeel is bewezen noem ik Aaldert ten Veen gewoon een cokesnuivende corpsbal, windmolenlobbyist en zijn Stibbe gewoon Poederneus & Partners, gebruik makend van mijn – nu nog bestaande- recht op vrije expressie als auteur. Aaldert mag mij ook voor rotte vis uitmaken, zullen we lekker liberaal tutoyeren? Dat doet de overheid ook al, ‘je’- en ‘jij’-en naar haar belastingvee.

Leer mij D66’ers en VVD’ers kennen, de Harteloze opportunisten van Geween & Tandengeknars BV. Mensen die in woord-interpretaties de mazen der wet zoeken, maar die De Geest der Wet negeren waaruit alle Liefde voor Waarheid voortkomt.

Staatsbosbeheer met 3 petten op

Hoger beroep tegen onrecht Bestuursrechter HJ Bastin
Inhoudelijk is er geen speld tussen de bewijsvoering, rede en logica van mijn verhaal te krijgen. Maar waar een onwil is, daar is altijd een weg. Dat bewees bestuursrechter HJ Bastin (ook D66?) in zijn uitspraak op 8 januari over mijn zaak. En zo kun je krom tot ‘Recht’ spreken.

Bestuursrechter HJ Bastin ging mee in het gewenste zelfbeeld dat Rijkswaterstaat etaleert, zonder mijn inhoudelijke argumentatie ook maar in te zien. Ik voorspelde die houding al en kwam daarom op 13-10-2018 niet op de zitting opdagen bij onze ceremoniële rechtstaat.

Bastin papegaaide dat ‘Rijkswaterstaat maar 1 van de vele’ beleidsvormers zou zijn. En dat zij dus niet aan de Wob-plicht zouden hoeven voldoen. Terwijl Poel de hoofdverantwoordelijke was tussen 2013-2018 bij de beleidsvorming voor de Waddenzee vanaf 2019. En Rijkswaterstaat is de wettelijke beheerder, wat de overheid/rechterlijke macht ook best weet.

Die bewering die HJ Bastin ventileert als buikspreker van Rijkswaterstaat is op zijn best onzin zonder rede of logica. Voorbeeld: Nederland wordt ook door meerdere overheidslagen bestuurd. Wanneer je dus een Wob-verzoek stuurt naar een ambtenaar over 1 specifiek dossier, kan de overheid voortaan altijd zo’n joker uit de kast trekken.

1 van de verantwoordelijke bestuurders Aante Nicolai van de directie Noord Rijkswaterstaat. Hij draagt een dubbele pet

Direct verantwoordelijk; Siebe Poel en Aante Nicolai
Mijn Wob-verzoek is niet aan ‘de organisatie’ Rijkswaterstaat gericht. Hun snelwegen of dijken. Het gaat over de beleidskeuzes van aanwijsbare ambtenarij, waarover zij zich weigeren te verantwoorden. Terwijl dat hun wettelijke plicht is. Sieben Poel traineerde als hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord meer dan 2 jaar mijn Wob-verzoek over hun beleid met een juriste, de gewoon onbeschaamd liegt en valse beloften doet: Lieneke de Jong.

Bij dat traineren bestond een economisch belang; eerst de boel in bureaucratisch beton gieten, en dan het eigen gewenste verhaal ‘communiceren’.(verkopen)

De hoofdverantwoordelijke Rijkswaterstaat-bestuurders zijn Sieben Poel en Aante Nicolai, in samenwerking met Bas Eenhoorn (VVD) als voorzitter van een Regiecollege Waddenzee. In dat RCW heeft Poel ook zitting, net als de Beheerraad Wadden. EN Poel was 2013-2018 voorzitter van het opdrachtgeverscollectief, dat het beleid na 2019 formuleert met beheerdoelen.

Privatisering Waddenzee, voorschot op ‘Beheerautoriteit Waddenzee’ van lobbyisten

‘Bescherming van de persoonlijke levenssfeer’? Lariekoek…
Rijkswaterstaat beweert dat deze bestuurders in 5 jaar geen enkele schriftelijke communicatie voerden met deze voorkeurspartijen over de gevoerde strategie. Ik en mijn jurist achten die bewering op zijn best ongeloofwaardig.

Daarnaast zie je steeds meer dat overheden zich bij Wob-verzoeken beroepen op ‘bescherming van de persoonlijke levenssfeer’. Zo ook bij mij. In dat licht kun je ook die plotse aandacht voor ‘privacy’ zien van de EUSSR, onze totalitaire bureaucratie die de Oligarchie wil afdekken. Terwijl ik niets vraag over de geaardheid van Sieben Poel of wat hij het liefste eet

Poel en Nicolai promoveerden vanaf 2013 een club fondsenwervende en reeds zwaar gesubsidieerde stichtingen als Natuurmonumenten, bedrijven, publiek-private lobbyclubs als Programma Rijke Waddenzee en private onderzoeksinstellingen tot ‘Beheerder’. En zij degradeerden alle bewoners, lokaal MKB, particulieren en traditionele natuurmensen tot ‘gebruiker’.

Uw Rechtse Hippie (‘Rippie’): The People versus Corporate Power, steun zijn strijd via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke

Zo zit in de bestuursarchitectuur een belangendiscriminatie tussen private partijen en rechtspersonen ingebouwd, waarvoor geen bestuursrechterlijke of wettelijke grond bestaat. Maar wel een economische grond voor de profiteurs van dat beleid. Die mogen vooraan staan bij het Waddenfonds.

Die belangendiscriminatie tussen gelijke rechtspersonen vanuit particulier economisch oogmerk is ongrondwettelijk, leek mij. Dan ben ik geen jurist. Maar alle pretpakket-zesjes van het VWO gingen Rechten studeren. Dus slim hoef je er niet voor te zijn. Coke-verslaafde corpsbal zijn zonder scrupules strekt meer tot aanbeveling. 🙂

Politieke benoemingen voor Klmaatwet en Migratiepacty Marrakech (2030 Agenda)

Raad van Oligarchische State voert voorgenomen beleid uit
Laten we zien, wie over mijn dossier het hakbijltje hanteren. Bedenk dat dit Kabinet Rutte 3 dus net ZES nieuwe Raadsheren en meisjes voordroeg, met de reeds vermelde Aaldert ten Veen. Aangevuld met Hans Venema en Peter Knol op bestuurlijk recht inzake Ruimtelijke Ordening. Die zijn per 1 april bij de Leviathan werkzaam, de Hobbesaanse Staat die voor God’s plaatsvervanger op Aarde speelt.

We zien dat het Kabinet in voorbereiding van de Klimaatwet en het Migratiepact Marrakech mensen benoemt. Kortom, de implementatie van 2030 Agenda, de ontmanteling der nationale rechtstaat voor een Neoliberale Dictatuur. We citeren de Raad van Oligarchische State:

…en behoefte bestaat aan meer bijzondere kennis van het vreemdelingenrecht en het omgevingsrecht.

Als voorzitter van de Raad van State was al een Corporate Lobbyist van D66 benoemd, Thom de Graaff. Wanneer we het in Natura 2000 en milieurecht vigerende voorzorgprincipe toepassen op de rechterlijke macht, dan kan de ‘onafhankelijke’ Raad van State nu al de schijn van belangenverstrengeling niet ontlopen. Maar het is helaas nog erger dan ik dacht….

Lobbyiste voor Natuurmonumenten van Hans Wijers (D66, Trilateral Commission), hiep ‘Beheerautoriteit’ in Regeerakkkord

Stientje lobbyde ‘Beheerautoriteit Wadden’ in Regeerakkoord
De Lobbyiste van Natuurmonumenten (Hans Wijers D66) in de Tweede Kamer, Stientje van Veldhoven (D66) is nu Staatssecretaris van het Ministerie van Asfalt en Windmolens (Muljeuhh…) en presideert dus over Rijkswaterstaat, en dus inrichting van het Waddengebied.

Dankzij Van Veldhoven en haar D66- collega Koser Kaya kwam de roep om ‘1 Beheerautoriteit’ voor de Waddenzee in het Regeerakkoord; De instelling van een Waddenoligarchie.

Dankzij Stientje als lobbyiste voor Natuurmonumenten en ‘De Groene 11’

Die roep om ‘1 Beheerder’ is niet meer dan een PR-operatie. Er IS allang 1 beheerder, die heet Rijkswaterstaat. Door Decentralisatie kwam het Waddenfonds – geldbron van de industrialisatie van het Waddengebied- van Stientje’s Ministerie bij de Provincies op het bordje. Dat er nog ettelijke PARTICULIERE clubs zijn die zich met de Waddenzee willen bemoeien, dat is een ander verhaal.

Dus is er een ander motief voor die operatie:

  • Ambtenarij wil niet langer aansprakelijk zijn voor de keuzes die ambtenaren ZELF maken als rechtspersoon. Dus dekken ze zich in met allerlei particuliere hybrides en belangen, zodat je als burger voor een nog grotere muur staat. Terwijl je als burger en bewoner wel voor de kosten opdraait.

Dat is ‘1 Beheerautoriteit’ waarvoor Natuurmonumenten cs lobbyden met de publiek-private lobbyfabriek Programma Rijke Waddenzee, dat bij Rijkswaterstaat inpandig is. Terwijl die Beheerautoriteit-lobby op ‘De Groene Leugen’ was gebaseerd,  van ‘De bedreigde Visstand’, die Koser Kaya agendeerde in de Tweede Kamer.

Alsof het een mysterie is dat een vertienvoudigde zeehondpopulatie 40-60% van het Waddenvisbestand opkan, terwijl de biologische productie kelderde dankzij antifosfaat-beleid. Maar in de formulering van de Kamerbrief van Gristenmeiske Schouten op 29 januari 2018 zie je de ‘framing’ al, waar de ‘Samenwerkingsagenda’ (privatisering beleid) zich op richt:

Stientje/Natuurmonumenten haar wensen

Dus rest uw Rechtse Hippie U tot uw burgerplicht op te roepen; bij installatie van een Corporate Tirannie, huppelend ingevoerd door ondraaglijk lichte Gristen-Ezelinnetjes als Carola Schouten, is verzet uw burgerplicht.

Dat de Raad van Oligarchische State mijn Hoger Beroep richting prullie gooit, die kans is 99 procent. Maar de daad zelf heeft Waarde: wij laten zien dat wij het:

  • a. spel doorzien
  • b. die streken niet pikken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *