Ministerie van ‘Klimaat’ belt over Facebook-bericht…haal weg!

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Een beleidsverkoper van het Ministerie van Klimaat, Tim van Dijk (06 1519 49 58) belde zojuist nadat ik onderstaand Facebookbericht plaatste, waarschijnlijk nadat Meindert Smallenbroek (Directeur Energie en Omgeving RVO) daar om vroeg, als grootfinancier met belastinggeld van bomencrematoria en de vernietiger van de Friese Zuidwestkust met Windpark Fryslan.

Projecten die ze doordrukken met de (inmiddels permanente) Crisiswet zodat juridisch bezwaar van gedupeerden kansloos is. Die worden dan, wanneer ze opkomen voor hun eigen omgeving als ‘terrorist’ geframed door onze leugenachtige en corrupte overheid met Orwelliaanse namen als ‘Ministerie van Veiligheid’ en ‘Ministerie van Klimaat’.

En dan ook nog de mond vol over ‘democratie’…

Hier gaat het ze om…

RWE, eigenaar van Essent krijgt minimaal 2-3 miljard euro SDE+-subsidie van RVO-ambtenaar Meindert Smallenbroek, woonachtig aan de Effathalaan 40 te Voorburg om bos uit Amerika in de brand te steken. Voor het klimaat! In de Amercentrale, die zo minstens 3-6 Megaton CO2 per jaar de lucht in blaast, en de Eemshaven.

150 kilometer verderop graaft RWE kuilen van kilometers doorsnee om bruinkool op te graven tot het jaar 2045 zoals bij Garzweiler en Hambach. Per rokende bruinkoolcentrale ook minimaal 3-6 Mton CO2 per jaar. Dat levert deze apocalyptische taferelen op….

Met het Energieakkoord (107 miljard euro) en de klimaatwet (1000 miljard euro) trekt Nederland hooguit de kosten van klimaatbeleid naar ons toe. Onze boeren zouden tegelijk de veestapel moeten krimpen om 3 Mton CO2 te sparen.

🙂 Het gezicht bij uw straks verdubbelde tot verdrievoudigde energierekening

Ze willen dat ik het woonadres van Meindert Smallenbroek weghaal, dat bij executoriale verkoop in 2011 verkregen twee onder 1-kap-huis dat hij zelf op Facebook zette. Meindert is daarbij zelfs te beroerd om zelf te bellen, dat moet een vazal maar doen.

Bruinkoolmijn RWE Hambach. Meindert Smallenbroek geeft RWE (Essent) miljardensubsidies om bij ons bos in brand te steken

Ze vinden het niet erg dat 107 miljard publieke euro besteed wordt aan het in brand steken van bos uit Amerika, het kaalkappen van Nederland voor bomencrematoria, het verdubbelen tot verdrievoudigen van de energierekening van Nederlanders voor windmolensubsidie via een SDE-toeslag en verdubbeling van de netkosten…

Het wegpesten van onze vissers van hun traditionele visgronden voor windustriele belangen van Eneco, Van Oord, Boskalis en de ASN Bank….Geen woord daarover. Of dat Meindert zijn fiat geeft en subsidies aan Windpark Fryslan, 89 Eifeltorens met zwaailichten pal tegen de Waddenzee in Friesland’s belangrijkste recreatiewateren voor de Zuidwestkust.

Maar oh jee, onze Meindert zijn adres is openbaar zeg, nadat hij dat huis zelf op zijn FB-pagina zet inclusief woonplaats en openbaar adres….

RWE, in NL goed voor miljardensubsidies van RVO/Meindert Smallenbroek

Meindert Smallenbroek is persoonlijk verantwoordelijk
Mijn argument is eenvoudig: men mag zich bij deze leugenachtige en corrupte overheid niet achter ‘het systeem’ verschuilen, maar is persoonlijk verantwoordelijk voor daden. Vanuit het beroep op persoonlijke verantwoordelijkheid belt die Tim van Dijk immers mij ook op. Vanuit de gedachte dat ik verantwoordelijk ben voor wat ik doe. En dat hij mij op mijn verantwoordelijkheid kan aanspreken.

Het heeft geen enkele zin de huidige minister aan te spreken, in een systeem waarin AMBTENARIJ en lobbyisten de macht hebben. Die minister krijgt straks hooguit zelf een lobbybaantje. En de ambtenaar kan nog decennia met betonnen CAO schade blijven aanrichten.

Zo zien we dat ook bij Ton IJlstra (Ministerie EZ) en Wim van Urk (Asfalt en Windmolens) die onze visserij tot postzegelvissers reduceren.

En dus noemen wij, het horige belastingvee dat in dit alles NIETS, nada NUL, te vertellen heeft, maar die wel voor de kosten opdraaien, de naam en rugnummer van de hoofdverantwoordelijken. Schadelijke mensen die zich niet achter dit gecorrumpeerde systeem mogen verschuilen.

Meindert Smallenbroek is schadelijker dan de ergste crimineel in dit land, als ambtenaar die ons 107 miljard euro kost en ons cultuurlandschap, onze bossen en de visgronden van onze vissers.

RWE, in Nederland goed voor milardensubsidies van RVO/Meindert Smallenbroek

Dus wanneer van wederkerigheid sprake is, waarom kan ik die persoonlijke verantwoordelijkheid dan van mijn kant niet richting Smallenbroek benaderen met het publiceren van zijn openbaar beschikbare gegevens?

Vanuit het Ministerie gezien is zo’n telefoontje als dreigement op te vatten, immers: onze leugenachtige en corrupte overheid met een Orwelliaanse naam als “Ministerie van Klimaat’, die beschikt over het geweldsmonopolie. Tel daarbij de groeiende internetcensuur, de Wet Syri, de afschaffing van Referenda en de wil om onwelgevallig nieuws als ‘nepnieuws’ weg te zetten.

Aldus Kajsa…

Mijn reeds tweemalige Facebook-blokkade doordat we iets ‘aanstootgevends’ over het Miljardenlek RVO ventileerden. Mensen die om uitlatingen op Facebook over Staatsbosbeheer al op het politiebureau moeten komen. Dan krijgen we toch niet beslist warme gevoelens.

De beleidsverkoper, door Meindert op pad gestuurd, die wist niet dat ik al 2 maal om Meindert’s naam en ’t onheus bejegenen van RVO van Facebook was geblokkeerd. Ik vertelde hem verder: als de overheid op deze voet verder gaat zet zij de beschaving op het spel en de stabiliteit van Nederland. Nu zijn we nog 1 van de beste landen om te leven, met alle plussen en minnen.

Maar historisch gezien is dat een unicum. Niet een vanzelfsprekendheid waarmee je zo roekeloos omspringt als de huidige overheid.

Apocalyptische taferelen, RWE Hambach, eigenaar Essent, en goed voor miljardensubsidies van RVO/Meindert Smallenbroek

Meindert Smallenbroek, de Eichmann der Klimazi’s
Acties als van Meindert Smallenbroek zetten dat delicate evenwicht op het spel, een burgerloorlog hoeft zo ver niet te zijn wanneer steeds meer mensen weten wat ik en enkelen al wel weten. Zie de gele hesjes in Frankrijk. Of lees de geschiedenis, hoe uniek het eigenlijk is dat we met zoveel mensen bij elkaar zo relatief vredig kunnen leven. Dat is een unicum door generaties voor ons met hard werken en strijd tot stand gebracht.

Hoe snel sloop je het benodigde basale vertrouwen van burgers in hun instituties, door beleid dat je in achterkamertjes bekonkelde (SER Energieakkoord van Wiebe Draijer en Ed Nijpels), zonder de partij er bij die het mag financieren met geld en het landschap: de burger.

In Nederland is RWE goed voor miljardensubsidies van RVO/Meindert Smallenbroek vanwege ‘het klimaat’

Dat unicum, het delicate evenwicht en in sneltreinvaart kelderende overheids-vertrouwen, dat doe je ontsporen met de beweging richting totalitaire ecostaat. Waarin de midden- en onderklasse voor een kleine klimaat-elite worden kaalgeplukt. Meindert Smallenbroek is hierbij personificatie van die Oligarchische tendensen in het moderne Nederland sinds de jaren ’90, waarbij overheid en publieke ruimte werden geprivatiseerd.

De Eichmann van de Klimazi-beweging die met een pennestreek tienduizenden hectares bos offert, ons landschap door het toilet spoelt en ook nog de democratie.

Want alleen door burgerspionage (Wet syri, aftapwet), het afnemen van stemrecht (referenda), het afnemen van (bestedings)vrijheid, valse propaganda van Rijksoverheid.nl die opbrengsten opblaast en kosten wegpoetst, en meldplichten energiebesparing krijg je zoiets doorgedrukt.

Garzweiler

Immers, zonder die Rijkscoordinatieregeling (2008) en de Crisiswet (2010, alle energieprojecten) kregen ze al die windturbines niet bij mensen in de achtertuin. Die noodtoestand-achtige wetten hebben ze expres ingevoerd, om burgers monddood te maken en rechtenloos bij besluiten over hun omgeving. Het getuigt van brutaliteit wanneer je dan ook het woord ‘democratie’ in de mond wilt nemen, zoals Van Dijk deed.

Of het is een ezel, zoals de meeste Nederlanders die nog in massamedia geloven. Wir habben es gewusst Meindert Smallenbroek, je naam staat in Het Grote Boek. Judgement Day cometh…

Mijn aanbod was verder dat ik graag een lezing bij ze kom geven, waar we de inhoudelijke kwestie bespreken. Waarschijnlijk hadden ze me voor de derde keer willen blokkeren op Facebook, maar daarop had ik geanticipeerd door te schrijven:

Voor de derde keer?

En dan valt ’t meteen zo op.

Dus aan de lezers de vraag: zal ik het adres weghalen? Is dat ‘inbreuk op de privesfeer?’ Als er nu een geweldsoproep bij stond…Meindert gebruikt eerder een gebedsoproep, bidt voor zijn zieleheil, dat hij zijn zonden inziet en zich bekeert.

En dan: Mijn adres is ook openbaar.

Garzweiler, klimaatvriendelijk RWE is in NL goed voor miljardensubsidies van RVO voor ‘klimaatbeleid’ (Energieakkoord Nijpelitaanse Maffia)

En reken maar dat deze leugenachtige en corrupte overheid MIJ weet te vinden om mij met haar geweldsmonopolie uit te kleden. Vroeg of laat zal dat toch wel gebeuren, nu men via de Klimaatwet de democratie afschaft. Zoals het slechts een kwestie van tijd is voor ze mij van Facebook af gooien, en voor ze ook Interessante Tijden uit de lucht halen.

Het zijn namelijk Interessante Tijden!

9 Replies to “Ministerie van ‘Klimaat’ belt over Facebook-bericht…haal weg!”

 1. Deze ambtenaren werken op bevel, maar zijn zeker ideologisch geselecteerd bij hun aanstelling. Man en paard noemen is de nieuwe werkelijkheid op sociale media. Alleen top criminelen- / boevenvangers / rechters en inlichtingendienst medewerkers dienen geheel anoniem te zijn en te worden beschermd. Kritiek op personen, politici en hun politieke ideologie mag in de media door de journalistiek. Hun adres wordt interessant als de declaratie bonnetjes een ander adres melden dan woonachtig. Andere gevallen hoeft niet echt het adres te worden vermeld, de man heeft kinderen en waarschijnlijk echtgenoot op dat adres, en een extremist / idioot kan zomaar een crimineel idee krijgen zoals onlangs in Duitsland is gebeurd.

 2. Netjes hoor ga zo door..

  Zoveel blogjes al verdwenen door die akelige wetten zou zonde wezen als deze ook verdween

 3. Ik vind het nuttige informatie, ik woon in de buurt en zal hem namens de Groene Rekenkamer aanschieten en vragen stellen als ik hem tegenkom.
  Ik waan me in de Weinar republiek. De staat, het publiek, allemaal van het padje af.
  Laten staan, zou ik zeggen. Gevaar is er niet: alle gevaarlijke types zijn van het groen-ideologische en door klimaat verblinde soort.

 4. Laten staan.
  Man en paard noemen.
  Alle overweging is persoonlijk, dus…
  …ingegeven door het feit dat ook ik onder eigen naam en bekend adres op vele sociale media deel en schrijf.
  Ik snap dat velen niet durven vanwege vrouw/man kind, huis, baan etc.
  Toch, sta je ergens voor, dan sta je ergens voor.
  Dus deze man moet niet zeuren maar staan voor zijn overtuiging en argumenten. Zijn ze niet valide, dan zij het hem vergund ze in te nemen en een nieuwe positie (qua overtuiging) te aanvaarden.

 5. Keep up the good work! Gewoon een super blog, Rypke! Lees hier regelmatig.
  Idd het zijn nu wel zeer interesante tijden waarin veel naar boven komt drijven!

 6. Stel je voor dat we alle fossiele centrales vandaag sluiten 18 GW (120 miljard kWh productie in Nederland) voor de vraag en dat we genoeg winmolens (31 GW op land en zee en zonnepanel met een jaarproductie van 93 miljard kWh) en hebben ook 30 GW zonnevelden met een jaarproductie van 27 mijard kWh). Wat zien we dan. Grote gaten in de stroomproductie. In die periodes , geen CV en TV, geen stoplichten, geen betalingsverkeer en geen internet en ook geen water en geen rioolafvoer. Want we hebben geen opslag en geene electriciteit in die periodes. Waait het in Nderland niet dan ook niet in groe delen van dit deel van Europa. Schijn te zon niet bij ons dan ook niet in de Sahara.

  De huidge opslag is onbetaalbaar. Als we voor een zonnepaneel een batterij kopen om het gehele jaar de stroom uit te kunnen smeren, dan heb je een batterij van 100 kWh nodig om de productie van 300 kWh over het jaar uit te smeren, die batterij kost € 10.000. Dan hebben we het over de goedkoopste variant van Li-ion. De Tesla systemen voor in huis kosten 5 x zoveel.

  Groene waterstof als tussenmedium is ook een hele dure optie. Per saldo zal de stroomleverprijs uit zon en windsystemen daarmee geniddeld op 48 €cent per kWh uitkomen. Dat is bijna 10 x zoveel als we nu betalen. Dit omdat de compressie en opslag erg prijzig zijn en de Electrolysers in deellast draaien. Inclusief de BTW betekent dat voor Jan in de Straat een verhoging van de stroom rekening per jaar van € 2.000.

  Ambtenaren voeren beleid uit en bereiden beleid voor. Ook Meindert Smallenbroek.. De mensen willen altijd electriciteit. Hoe dan ook. En we hebben domweg geen afdoende oplossingen gevonden met fossilevrije technologie. Kerncentrales willen we niet.

  Biogas, biokerosine, houtbijstook in centrales levert een dermate grote belasting op het bos dat er is dat we de aarde daarmee ontbossen. Stoppen met die onzin. We moeten bomen planten overal, ook in de Sahara en niet bomen kappen. We hebben de dierenpartij. Richt een bomenpartij op.

  Het is goedkope popie praat om (top) ambtenaren de schuld te geven van beleid dat je niet aanstaat. De hele wereld denkt na over oplossingen voor het vervuilingsprobleem. We hebben nog geen afdoende oplossingen gevonden. Zon en Wind leveren geen oplossing, zolang betaalbare opslag niet aanwezig is.

  Een global masterplan zou kunnen zijn om alle netten op de gehele wereld verbinden. Dat is extreem duur en we verliezen met de kabels van continent naar continent circa de helft van alle geproducreedre electriciteit. Maar dan hebben het modiaal opgelost.

  We willen ons consumptie patroon niet drastisch verminderen. We willen mode, we willen spullen, we willen reizen, we willen voetbalwedstrijden en sport en grandpirx, we willen lekker eten. We willen muziekfesivals. We willen auto’s. We willen vermaakt worden met TV. We willen internet en snelle data. Dat kan allemaal als we de energie schoon en emissieloos maken. We weten alleen nog niet hoe.

  Acheraf was het niet zo slim om de kerncentrales af te schakelen in Duitsland. Daarom is er nu bruinkool nodig voor stroom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *