‘God slaat mijn vijanden op de kinnebak’…(Psalm 3)

Welzalig de man, die niet wandelt naar de raad der Goddeloozen…

Op de zondag geen profane boodschappen uit De Abdij- het studiecentrum voor natuurlijke historie en de menselijke natuur. Maar een schriftlezing uit de antieke Statenbijbel. We beginnen met de Psalmen 1/3, die de Bijbel aan koning David toeschrijft. Dus doen we dat hier ook maar. Ken uw klassieken!

Je leeft niet voor je gemoedsrust
David gaat werkelijk helemaal los, zonder zich te storen aan Kajsa (D66) en ‘Community Guidelines’ van Mark Zuckerberg en zijn Big Tech- Liberals. Sterker nog, die Goddeloozen krijgen ’t flink te verduren. David doet in de Psalmen geen enkele poging om zich beter voor te doen dan hij is. Kom daar tegenwoordig nog eens om bij moderne Westerlingen.

Die staan continue op de digitale planken van Linkedin en Facebook een theater op te voeren, in de hoop dat iemand anders wel in hun leugens en toneel gelooft. Iemand anders die ook enkel met zichzelf bezig is, zodat je miljoenen zenders naast elkaar hebt die elkaar pogen te overschreeuwen zonder 1 ontvanger. De Stasi van Wouter Koolmees en Kajsa Ollongren is er maar wat blij mee dat u Das Leben der Anderen openlijk deelt.

Kunnen ze op tijd ingrijpen wanneer u ‘afwijkend gedrag’ gaat vertonen, want dat lezen ze met algoritmes uit uw ‘data’. Dus wanneer U niet braaf consumeert en het nepnieuws van het Staatsjournaal (NOS) gelooft, maar nog tekenen van zelfstandig nadenken vertoont.

Alles dat de gemoedsrust, de verdoving of het valse zelfbeeld (imago) van moderne Westerlingen verstoort, dat heet tegenwoordig al ‘aanstootgevend’, of ‘radicaliserend’ of zelfs ‘terrorisme’. Want een groter referentiekader dan het eigen gevoel en consumptie-vreugde heb je niet, wanneer je de eigen cultuur en godsdienst door het toilet spoelde sinds ’68.

Daartoe dient een cultuur toch ook, als referentie voor spreken en handelen die het moment en de plaats overstijgen. ‘Transcendentie’ heet dat.

Anders hou je enkel over ‘wat nu op dit moment door de beugel kan’: willekeur dus en daarmee Botte Macht, wie de meeste miljoenen heeft.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

De Goddeloozen zijn als kaf in de wind dat heendrijft
Mensen die menen ‘beter dan God’ menen te zijn die veroordelen ongetwijfeld de ruwe taal in de Bijbel. Waar ze vervolgens Netflix aanzetten en zich op een vloek- en scheldpartij laten trakteren. Of een film waar voor de lol overal mensen worden neergeknald, of waar je naar wildvreemde mensen mag kijken die voor je op ’t scherm elkaar neuken. Maar dan mag het want dan is het ‘amusement’

Maar als je schrijft ‘Sla de Goddelozen op hun bek’, dan kun je er vanuit gaan dat de Stasi van Kajsa met rode oortjes meeleest, en je in het register zet van ‘verdachte personen’ (Syri) van Wouter Koolmees (D66). Onze Goddeloze overheid, die is als kaf in de wind dat heendrijft (Psalm 1:4). RVO-Ambtenaar Meindert Smallenbroek, woonachtig aan de Effathalaan 40 in Voorburg, ‘die zal niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen’ (Psalm 1:5)

De goddelozen van D66, de Christenunie (dat zijn geen christenen maar links-liberaal met schijnheil-sausje), CDA, VVD ‘en hun weg, die zullen vergaan’ (Psalm 1:6)

Overigens las ik net dat het Engelse woord ‘Bigot‘ (lomperik) is afgeleid van een scheldwoord uit Parijs voor de Frankisch-Germaanse medemens. Die op een vechtpartijtje beluste ridders uit de stal van Karel de Grote (ongeveer rond 800) en nakomers, ze zouden om de haverklap ‘Bei Gott’ zeggen…Bigot. Net als die zandnegers van de Moccromaffia, ‘ikzwirretje‘.

Je zou naar het taalgebruik van Big Tech-liberals David dus zeker ‘Bigotted’ kunnen noemen, ‘homophobic’ ook en ‘misogynist’. Wat mij betreft zijn dat complimenten, of misschien beter gezegd: geuzennamen. (‘Geuse’ = ‘bedelaar’) Wie weet is over 1000 jaar ‘Kzwirtje’ wel het scheldwoord voor een drugscrimineel die Het Duister zag en vervolgens jihadist werd.

Het Westen is sterk ‘veroosterst’..dus dat je geen Wet meer accepteert, een Logos die het bestaan VOORAF gaat….

‘Al wat hij doet zal WEL gelukken’
Misschien kun je geloof in de Westerse traditie wel omschrijven als ‘gehinderd worden door God’. Want de Logos, het Woord dat vlees werd, dat doorkruist je eigen plannen. En je moet je aan deze Logos en zijn tijdloze Wet verantwoorden. Er is geen bal aan dus, geloof, want je kunt niet zomaar domweg wat in het rond leven. Altijd dat stemmetje van het geweten op je schouder.

Een reden waarom de immens populaire psycholoog Jordan Peterson zichzelf ook niet als ‘ik geloof in God’ wil uitdrukken, dat is omdat je als christen een bijna onhaalbaar hoge morele maatstaf opgelegd krijgt. (zie bv de Bergrede)Die kun je nooit halen.

Al slaat Peterson daar theologisch de plank nog wat mis. Want dat je de maatstaf nooit haalt en dus ‘god’s toorn’ op je legt, daarom stelt de christelijke exegese dat Jezus Christus zich al offerde.

Dus dat je geen duizenden miljarden meer hoeft te offeren voor CO2-compensatie. Want Jezus was al het finale zoenoffer in de christelijke theologie, die heet de ‘vervulling van De Wet’.  Hier zie je ook de waterscheiding met Oosterse religie, het Woord en De Wet gaan VOOR aan het bestaan, terwijl Oosterse religie meer ‘Jenseits von Gut und Bose‘ is….

Een wereldreligie met Oosterse trekjes

Psalm 1 (1/3) heeft die beroemde opening

Welzalig is de man die niet wandelt in den raad der goddeloozen, noch staat op den weg der spotters; maar zijn lust is in des Heeren wet, en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een b0om, geplant aan waterbeken, die zijne vrucht geeft, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal WEL gelukken..

Maar die goddeloozen van D66, Klaas Dijkhoff (VVD) en al dat leugenachtige tuig die het Nederland dat onze voorvaderen opbouwden de vernieling in helpen, die zijn ‘as het kaf dat de wind henendrijft’.

Psalm 2, dan drukt David het verbale gaspedaal in, hij droomt al van de wraak en grimmigheid die ‘De Koningen der Aarde’ en ‘De Vorsten’ treft die tegen ‘ Den Heere en zijn Gezalfde beraadslagen’.

Laat ons hunne banden verscheuren, en hunne touwen VAN ons werpen. Die in den hemel woont, zal lachen, de Heere zal ze bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijnen toorn, en in zijne grimmigheid zal hij ze verschrikken.

En op het eind van Psalm 2 komt het thema van Psalm 1 weer terug (1:11-12)

Dient den Heere met vreeze, en verheugt u met beving. Kust den Zoon, opdat hij niet toorne en gij op den weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen.

Tempel van het Ecofascisme, ‘als kaf in de wind’….

In de derde versnelling (Psalm 3) leest uw Rechtse Hippie Koning David op z’n smalst: (3: 5-8), en we moesten even denken aan het Wereld Negativisme Fonds (WNF), waarvan hun tempel van het Ecofascisme boven is afgebeeld, Groenwasserette van de Corporate Maffia.

Die Psalm opent met deze uitleg, ‘een Psalm Davids, als hij vlood voor het aangezicht zijns zoons Absaloms’. Een zoon van Koning David, 1 van de velen was Absalom. Dat verwende jong stond op tegen zijn vader, iets dat je regelmatig in konings- en keizersgeschiedenissen ziet, net als broedertwist, moord om de troon.

Uiteindelijk gaat Absalom dood.

Ik riep met mijne stem tot den Heere, en Hij verhoorde mij van den berg zijner heiligheid. Sela. (Wat betekent ‘Sela’ eigenlijk? RZ) Ik lag neder en sliep: ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Ik zal niet vreezen voor tienduizenden des volks, die zich rondom tegen mij zetten.

Sta op, Heere, verlos mij mijn God; want Gij hebt alle mijne vijanden op het kinnebakken geslagen, de tanden der goddeloozen hebt Gij verbroken’

Groenwasserette van de bomencrematoria van Eneco en Corporate BV. ‘Als kaf in de wind’…

Maar…eind goed al goed:

Het Heil is des Heeren; uw zegen is over uw volk. Sela.

Rochel rochel, flats 🙂 Net een doodshoofd..

Zo heb ik gisteren de voordeur van het Wereld Natuur Fonds (WNF) in Zeist bespuwd, wat we hier het Wereld Negativisme Fonds (WNF) noemen. Daar had ik gewoon even zin in, ook al zijn Raadsheren van de Raad van State, die lijntjesnuivende D66’ers donateur, en tuint het gros keer op keer in hun gelikte marketing: in succesvol liegen – aka ‘goede marketing’ – zijn ze meester.

In 2012 bewees uw Rechtse Hippie ze een vriendendienst: ze verloren 60 duizend leden nadat mijn onderzoek uitkwam: ‘het Wereldbestuurfonds’ voor de Groene Rekenkamer over hun geldzucht, hun rol als Groenwasserette (bv van Eneco) en ineffectiviteit (’t gaat na 50 jaar nog slechter, zo roepen ze zelf, dan toen ze begonnen). Dat haalde alle media van Telegraaf tot 1 Vandaag.

En Zembla ging er ook nog eens overheen met ‘Der Pakt mit Dem Panda’ van Wilfried Huismann, die Duitse filmmaker richtte zich op het Greenwash-aspect.

Een tijdloze klassieker, uit 2012 alweer

Die zieltjes hebben ze met hun tientallen miljoenen euro’s reclamebudget per jaar wel weer terug gewonnen. En door de inhoud van basisschoolboeken te dicteren (daarover morgen meer), zodat daar zelfs staat ‘Met Groene Energie stoppen we klimaatverandering’ (Thieme Meulenhof uitgevers), en zelfs een oproep om WNF-lid te worden inclusief reclame voor FSC-keurmerk.

Maar toch. Sindsdien hebben WNF en uw Rechtse Hippie toch een speciale band 🙂 We vrezen hen niet, ook al steunt de Oranje-familie ze. Hoewel ik geloof dat Willem Alexander wel OK is, die schaatste de Elfstedentocht en dan kun je bij een Fries niet meer stuk.

En ’t moet gezegd, we hadden er best plezier in, even lekker rochelen als een Marokkaan, if you can’t beat them…. Een dikke rochel, fluim uit ’t diepste van mijn keel alsof het uit ’t diepste van mijn hart kwam: gwieeetuug flats.

Want de negatieve bagger die deze leugenachtige goddelozen over onze vissers uitstorten, hoe zij schoolkinderen hersenspoelen via schoolboeken tot voetsoldaatjes van het ecofascisme…. (‘de natuur = ‘goed’ de mens een plaag voor de planeet’)

Net het Wereld Natuur Fonds logo

Een beetje plagen 🙂 het is net een doodshoofd, en er kleeft ook bloed aan hun handen… (zie bv Project Lock)

God zal ze op hun kinnebakken slaan en hun tanden verbreken.  Moet je ook zien hoezeer hun logo op een doodshoofd lijkt. Het Ecofascisme van WNF is dan ook een cultus van de Dood, anti-mens, anti-leven. Dus, waartoe dient de Bijbel dan en de Psalmen, om dit verhaal af te ronden?

Je hebt dan een breder referentiekader dan het gevoel van dit moment. Waarheid blijft bestaan, gaat aan het bestaan zelfs vooraf. OOK wanneer een partij bestaat die je met alle kabaal van de wereld en campagne-miljarden overstemt om de publieke opinie te terroriseren. David tegen Goliath. Wie won er?

Dat referentiekader reikt minstens 2500 jaar terug, en je ziet dat mensen in hun aard verrassend weinig zijn veranderd. Al doen ze zich nu beter voor dan ze werkelijk zijn. God zal ze als kaf in de wind verstrooien.

4 Replies to “‘God slaat mijn vijanden op de kinnebak’…(Psalm 3)”

 1. Hallo Rypke,

  We pakken de SV met kanttekenaren erbij.
  Sela, kanttekening 4:

  Dewijl de muziek, bij Gods volk in het OT gebruikt, heden tendage onbekend is, zo is er verscheiden gevoelen van dit woordje Sela.

  Het wordt bij de meesten daarvoor gehouden, dat het diende om te kennen te geven een bijzondere beweging en aandacht des harten, die de dichter (door Gods Geest gedreven) over de voorgaande woorden gehad had, en die men in het lezen, spreken en zingen, met aandachtig rijzen, verheffen, verstijven, of dalen der stem moest uitdrukken.

  Het wordt gemeenlijk aan het einde der verzen gevonden, behalve Ps 55:20 — Ps 57:4 — Hab 3: 3, 9 waar het in het midden staat.

  Groet, Jan.

 2. Ik heb het opgezocht en sela is ook een rustpunt in muziekstukken. Vind ik wel treffend in Rijpke’s pamflet. Even zijn woorden laten bezinken. En als meisjesnaam betekent sela steen (moet gelijk aan Selah Sue denken: schattig Belgisch zangeresje!)
  Er werd reclame gemaakt op Facebook voor SAND. Een soort TEDtalks, speciaal voor jongeren over science en nondualisme. Het lijkt er op dat ze jongeren willen leren zelfstandig te denken maar toen ik een ‘talk’ las van een yogi leraar….. ze kunnen beter jou vragen. Over indoctrinatie op scholen gesproken.
  Maar ik ben geen onderzoeker, en lees zelf nog maar een beetje verder daar. Misschien heb je er van gehoord. Het is Amerikaans maar ja…..alles wat daar begint…..
  Ook al mis ik soms wat kennis, lees toch graag jouw stukjes. Bedankt!

 3. Wil je een referentie-kader?

  Luister dan eens hier naar:
  https://www.youtube.com/watch?v=MCphuicYt0M
  (In this bible study, pastor Bertrand Comparet, reveals that the Lord Christ Jesus was not of Jewish descent.)

  Deze man zet e.e.a. in een ‘kader’. Wel wat breed en soms wat ‘apart’, maar ergens snijdt het soms ook wel hout. En anders leest men het bijbeltje er nog maar eens op na.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *