Sandor Gaastra (voormalig hoofd politie) voert Klimaatpolitiestaat in

‘Klimaatverandering tegengaan’, Klimaatdrammers komen naar U toe, de voetsoldaten van Sandor Gaastra zijn Klimaatpolitiestaat

We snappen nu beter waarom de politie Joure-Lemmer mij belde vanwege ‘iets dat je op internet hebt geschreven over windmolens’. De ‘directeur-generaal Klimaat’ Sandor Gaastra- die in Nederland de Groene Staatsgreep doordrukt was namelijk eerder directeur-generaal van de Politie. (Ministerie van Veiligheid, klinkt even Orwelliaans als ‘Klimaat’)

Onder Gaastra ontstond ook al de term ‘windmolenterrorist’, voor de gedupeerde omwonenden van Drentse Monden, die 80 windturbines in de achtertuin kregen zonder mogelijkheid tot juridisch verweer of aanpassing van plannen, met het buitenspel zetten van zowel provinciaal als gemeentelij bestuur.

Mensen die dus zowel in economische als gezondheids-aspecten door de Klimaatoligarchie van Gaastra cs gedupeerd worden. Die China-achtige praktijken worden na deze zomer voor alle Nederlanders staande praktijk onder het Klimaatdictaat (‘akkoord’) dat Gaastra als hoofdverantwoordelijke forceert. Minister Wiebes is alleen in naam verantwoordelijk in onze corrupte lobbycratie, de Topmanagementgroep en lobbyclubs regeren.

Sandor Gaastra van de Klimaatstasi

Sandor Gaastra realiseert George Orwell in de Polder
Want zonder de invoering van een politiestaat – dat heet eufemistisch ‘Veiligheid’ net als bij ‘veilig internet’ ( = censuur)- krijg je immers ook die Klimaatwet niet doorgedrukt. Die Klimaatwet is de natte droom van het wereldcommunisme: de halvering van welvaart van alle Nederlandse burgers en vernietiging van de middenklasse, alsof Karl Marx ‘m zelf schreef.

Dat is ook bijna zo, het was Phon van den Biesen van Milieudefensie, de advocaat van het kantoor dat Fortuyn-moordenaar Volkert verdedigde die de wet opstelde in 2008 (naar Brits voorbeeld)..

Zoals we al schreven werd die Klimaatwet doorgeduwd om het wankelende financiele systeem te redden, wat de unanieme steun van oa de VVD verklaart.

Zo helpt ‘rechts’ het ‘linkse’ deel van het Kartel, klassiek volgens de Bootlegger-Baptist-speltheorie die ik in Elsevier Weekblad vorig jaar beschreef. Hoezeer de ‘netwerkcorruptie’ reeds normaliseerde, waarbij ‘links’ zichzelf aan de subsidies helpt kun je al bij onderzoeksjournalist Peter Siebelt lezen (2004), en ook bij Cafe Weltschmerz (daarover zo meer)

Niemand slaagt vooralsnog die lobbysubsidies aan bijvoorbeeld Milieufederaties ( = PvdA/Groen Links) te be-eindigen. Ook de vasthoudende Reinette Klever (PVV) niet. Dat dit niet lukt heeft ook een ‘krab jij mijn rug, ik de jouwe’-component van het Kartel. Subsidies zijn er om corruptie te institutionaliseren, zo kun je macht sturen via financiële afhankelijkheid.

Slecht voor je gemoedsrust, of juist goed wanneer je ziet; er zijn nog mensen die voor het goede strijden

Zodra ik van het RVO-miljardenlek Meindert Smallenbroek (kost 73 miljard euro gemeenschapsgeld, 10 maal de Joint Strike Fighter) zijn adres vermeldt (hielp Anne de Groot van Windpark Fryslan illegaal aan zijn natuurvergunning in PKB-gebied de Waddenzee), dat gewoon open op internet staat, de Effathalaan 40 in Voorburg (in 2011 bij executoriale verkoop in de Rode Hoed in handen gekomen van het Ministerie) belt hun beleidsverkoper direct dat ik ’t er af moet halen.

Hij mag dat niet afdwingen. Maar natuurlijk lezen ze met rode oortjes mee om te kijken: hoe krijgen we hem uit naam van ‘De Veiligheid’ van het web af. En vervolgens ben je van Facebook geblokkeerd. Ook dat kan geen toeval zijn. En nu screenen ze mijn teksten op uitlatingen die ze juridisch kunnen interpreteren.

Hij twittert zelf dat ie in Voorburg woont

Maar Meindert meldt zijn woonplaats ook gewoon op zijn eigen twitterpagina, en showt zijn huis op zijn Facebookpagina.

Juist nu de tegenbeweging momentum krijgt via alternatieve media, sinds de Brexit-schrik en Trump-verkiezing gaan ze met ongekende agressie en voortvarendheid te werk. Het is voor Klimazi’s als Sandor Gaastra en zijn totalitaire geestverwanten van de PvdA-of-erger ‘Nu of Nooit’.  Deze erfgenamen van Karl Marx, Lenin, Stalin, Pol Pot, Mao en Adolf Hitler zien hun kans schoon: voor 2030 George Orwell in de Polder.

‘Het Klimaat’, een abstractie geeft ze dat morele excuus om zichzelf geweldig te vinden terwijl ze de levens van echt bestaande mensen ruïneren. Lees ook De Goelag-archipel over de verschrikkingen van het Sovjet-regime, voor 2030 onder de naam ‘Klimaat’ in de Eurosovjet op herhaling. Dat zijn logische consequenties van beleid dat de mens ondergeschikt maakt aan abstracties en geld.

Je kunt niet een christelijk-humanistische beschaving in stand houden, terwijl je de onderliggende filosofie door het toilet spoelt. De Club van Rome-ideologie vindt de mens ‘een kanker’; anti-christelijker bestaat niet. Dus Sandor Gaastra voert een regime in dat U en mij als ‘kanker voor de planeet’ ziet, die ‘gehalveerd’ moet voor 2030. Het Ecofascisme.

‘Wat jongeren ons leren…’ maar bij gedupeerde omwonenden en kritische wetenschappers gaan de oordopjes juist in

Wel naar geïndoctrineerde kinderen luisteren, niet naar tot rede manende wetenschappers
Moet je ook zien dat Sandor Gaastra wel naar kinderen luistert ‘wat die ons over het klimaat leren‘ bij Pakhuis de Zwijger. Sandor bedoelt ‘hoe die mij een morele blinde vlek geven om klimaatdictator te spelen’.  Hoogst opmerkelijk dat hierop geen commentaar op komt uit de klimaatgezinde burelen.

 • Dat je bij kinderen beleidsadvies inwint. 🙂  Hoe duidelijker moet ik nog herhalen: De Klimaatwet gaat niet over ‘klimaat’ noch over ‘energie’ (wanneer je consequenties ipv vrome intenties doordenkt): het is een machtstransitie naar een totalitaire systeem. 

Plots kunnen kleine kinderen klimaatexperts zijn. Vanuit de milieubeweging en haar linkse media komt doorgaans meteen de kreet ‘je bent geen klimaatwetenschapper’, wanneer een klimaatrealistische professor in geodesie met honderden wetenschappelijke publicaties zijn intellect werpt op de klimaat-nondiscussie. Dan is geen discussie mogelijk, men weigert domweg te luisteren of begint te schelden, je met holocaustontkenners te vergelijken.

Nee wie hebben de ‘Ware Wijsheid’, dat zijn door Groen Links basis-onderwijs en het linkse Jeugdjournaal gehersenspoelde kinderen, die je een Moral Higher Ground geven. Zeg maar een thuiswedstrijd voor Groene/Lenin-Rode Sandor.

Lees de Position Paper van Prof Guus Berkhout en Marcel Crok, die weten meer van ‘klimaat’ dan ‘jongeren’ waarnaar Sandor Gaastra WEL luistert

Professor Guus Berkhout van de Climate Intelligence Foundation maant tot rede in plaats van de huidige redeloze waanzin. Dat je 1000 miljard euro voor in theorie 0,000007 graden Klimaatwinst offert. Wanneer onder Sandor Gaastra zijn verantwoordelijkheid wordt gesteld dat we zo ‘de klimaatverandering tegengaan’ is dat een keiharde leugen.

Dus kun je stellen: Sandor Gaastra is een leugenaar.

Berkhout kan in zijn ‘open brief’ in de positie-paper van de stichting zich tot Mark Rutte wenden. Mij dunkt: hij moet Gaastra hebben, DIE heeft de macht, die zet het beleid uit waar politici dan nog een krabbel bij zetten. Rutte droomt allang van zijn baantje bij JP Morgan Chase, Goldman Sachs of Rothschild, of bij Bill Gates, nadat hij zich op CNN voor Macron (Rothschild) de klimaatslimme jongen betrachtte. (‘We will hit our climate targets’)

Moeilijk te verkopen (….)

Onder Sandor ontstond de term ‘Windmolenterrorist’
Wanneer Sandor het voor 25% door Rothschild in eigendom zijnde “The Economist’ citeert dat ‘costly measures’ zo slecht verkoopbaar zijn. Mag hij dan niet even ook dit artikel in Binnenlands Bestuur (mei 2019) retweeten, over hoe de bewoners van Drentse Monden met dictatoriale dwang (Rijkscoordinatieregeling, Crisiswet) plots 80 gigamolens in hun achtertuin kregen opgedrongen, op de kortste afstand van huizen in Europa.

Hoezo ‘hard to sell’, Sandor Gaastra dramt slechts door, daartoe is hij van ‘Veiligheid’ naar dit ministerie van ‘Klimaat’ gekomen.

Er kwam een SDE-subsidieregeling in 2008 (opvolger van de MEP) om grondeigenaren te verleiden met subsidies van tenminste 40 duizend euro per molen per jaar. Er kwam een Crisiswet (2010) en een RCR (2008, mogelijk dankzij Winsemius als Interim-VROM-minister) en toen ging het Ministerie gewoon de lokale en provinciale democratie buiten spel zetten, ten gunste van de windmaffia.

Nu is er sinds het Energie-‘akkoord’ (dictaat waar burger niet aan tafel mocht) de SDE+ subsidie: 73 miljard euro tot 2023 aan verplichtingen, waarmee de energierekening verdubbelt.

Het lezen waard, alleen snapt Sid nog niet dat je er als godloochenaar niet komt, zie mijn artikel gisteren

‘The Dutch have plan’, hoe cynisch. Sandor luistert liever naar wat kinderen ‘ons te zeggen hebben over het klimaat’,. Terwijl hij bij burgerinspraak de oordopjes indoet. Dat is ‘The Dutch have a Plan’. De geest van Lenin en Stalin.

Inderdaad; dat plan is domweg de democratie afschaffen met dwangwetten, omkoping met publiek zwijggeld (subsidie, wat Nijpels ‘meeprofiteren met wind’ noemt) propaganda en intimidatie: wat de Drentse Monden overkwam is de blauwdruk van wat heel Nederland nu staat te wachten.

‘Burgerparticipatie’ = protest afkopen met belastinggeld, dat je via de energierekening weer extra betaalt

Politieman Sandor de Klimaatpotentaat schaft de democratie dit jaar openlijk af, waar deze sinds de jaren ’90 achter de schermen al verdween.(lobbycratie, daarover zo meer) De zetbaasjes bij de Raad van State onder Thom de Graaf maken de wetgeving ongetwijfeld al Klimaatwet-proof via bijvoorbeeld de nieuwe Omgevingswet.

Daar beslist een voormalige advocaat die windmolenplannen verdedigde van Stibbe nu als Raadsheer over mee. Het Zuidas-bureau dat we hier wel Poederneus en Partners noemen. Je ziet hier beleid ontstaan dat door frequente drugsgebruikers bedacht lijkt en afgekaart.

Zie www.windnee.nl. The Dutch have a Plan, aldus Sandor Gaastra en dat is ‘oordopjes in en drammen’

Al die lastige burgerrechten en dat ‘niet stelen, niet dwingen’-principe onder burgerrecht uit de wet slopen. En wanneer ik man en paard op internet noem, dan kijken ze al ‘is hij strafbaar bezig of kunnen we ‘m monddood maken’. Maar dat Thom de Graaf de vermoorde premier-kandidaat Fortuyn in media belasterde tot massamoordenaar; no problem in dit Nigeria aan de Noordzee, het onder een net vernis misschien wel meest corrupte EU-land.

En zo snappen we ook waarom die in hun burgerrechten gekrenkte bewoners van Drentse Monden tot ‘Windmolenterrorist’ werden geframed door justitie en politie. Andermaal, zwart op wit kun je het niet bewijzen. Maar de lijntjes van Klimaatpotentaat Sandor met de politie zijn kort. En nogmaals, die politie en het OM (lees ook ‘het OM in de fout’ van Ton Derksen) zijn al verregaand corrupt, als het niet deels ook gewoon incompentent is.

De burgers die alles moeten betalen waren er niet bij, maar hun vriendje Diederik S wel

Diederik Dramsom (Greenpeace, Energie Nederland) + Meindert Smallenbroek (RVO) = Netwerkcorruptie
Al die ambtenaren zijn fanatiek twitteraar, mensen van de PvdA-of-erger die ‘vals zelfbeeld’ of ‘schijt aan iedere christelijke en humanistische moraal’ met ‘schoon geweten’ verwarren. Zo kwamen we ook op deze foto die Meindert Smallenbroek plaatste na het Klimaat-‘akkoord’ dat door alle partijen achter de schermen even werd doorgeduwd, zonder degene er bij die dat moet betalen

 • de burger.

Het PR-cliche ‘wie niet aan tafel zit staat op het menu’ is zo nog nooit zo treffend met een Selfie in beeld gebracht. Neem die foto eens goed in je op, hoeveel die zegt….

Bij Meindert Smallenbroek zijn selfie zie je in 1 beeld het verschijnsel dat corruptie-onderzoeker Willeke Slingerland ‘netwerkcorruptie’ noemt. Dit, in gesprek met de journalist die de term ‘lobbycratie’ (als vervanging van ‘democratie’) op de kaart zette.

De innige verwevenheid van ambtenarij met belangenclubs en politieke geestverwanten (bij ‘klimaat’ vooral D66-of-erger) die het beleid voorkoken, waarmee Kamerleden en politici vervolgens voor voldongen feit worden geplaatst. Zodat Wynia al spreekt over ‘De Groene Staatsgreep’.

Immers, ‘van het gas af’ kwam ineens uit de lucht vallen, en is op geen enkele wijze in het belang van de Nederlandse bevolking, noch van ‘het klimaat’ als veruit de schoonste fossiele brandstof.  Wat Nederlanders nog het meeste in de weg staat is dat beeld van ‘schoon land’ van ‘dat gebeurt hier in NEDERLAND’ toch niet. zo stelt de altijd keurige Syp Wynia terecht.

‘het Klimaatakkoord is van velen’: nee, alleen van de mensen die de subsidies krijgen, niet van de mensen die het moeten betalen.

Terwijl we de groeiende corruptie om ons heen zien gebeuren. Waarin een beroepslobbyist als Paul Rosemuller tegelijk lijsttrekker kan zijn, of zelfs vice-voorzitter van de Raad van State kan worden (Thom de Graaf). Echter men WIL het nog niet zien.

 • De paradox is: omdat we het nu zo goed hebben en al zo lang, kunnen we niet inzien hoe slecht de vooruitzichten zijn die zwart op wit staan beschreven.

Welvaart en democratie zijn echter niet vanzelfsprekend, maar een historische uitzondering.

We delen hier hoe dan ook van harte de aanbeveling van Wynia en Slingerland: dat de bezem door bestuurlijk Nederland moet. Dat is wat we hier Bijltjesdag noemen, wanneer FvD en PVV de absolute meerderheid halen: iets wat het Ministerie van Klimaat met Sandor Gaastra via greep op media natuurlijk zal pogen te voorkomen.

‘Zuiniger met energie’ terwijl Ed zijn Energielabel-G boerderij probeert te slijten en naar Nieuw Zeeland vliegt om publiek gefinancierd kerstfeest met de SER te vieren

Bijvoorbeeld samen met ‘Nieuwe gebruikersvoorwaarden veilig internet’ (zie nieuwe Youtube-voorwaarden). En allerlei als ‘technische noodzaak’ verpakte maatregelen die als politieke censuur uitpakken. ‘Veiligheid’ is een oneindig oprekbaar subjectief begrip net als ‘ik VOEL mij bedreigd’. (het argument van Anne de Groot, dat je gevoelens als ‘feit’ opvoert) Dat Sandor bij het even Orwelliaanse ‘Ministerie van Veiligheid’ werkte…

En dus staat ook Sandor Gaastra zijn naam met Meindert Smallenbroek hier in ‘Het Grote Boek’. Bijltjesdag zal komen. Het zo rustige en met brood & spelen zoet gehouden Nederlandse volk kent een breekpunt bij de streken die Sandor Gaastra ze achter de schermen flikt. Steeds meer mensen ontwaken.

‘Het Klimaatakkoord is van velen’, aldus Meindert Smallenbroek

Het zo opzichtige klimaatbedrog
Want waarom mag een lobbyist van Eneco (eerder het door De Staat gesubsidieerde Natuur & Milieu) WEL zijn plasje doen over het Klimaatakkoord: een operatie die per gezin met gemak tienduizenden euro’s kost, en waarop Eneco en de Rabobank hopen binnen te lopen over onze rug. Iets dat je alleen kunt afdwingen wanneer je de vrije meningsuiting strafbaar stelt, en wanneer je mensen tot leningen kunt dwingen.

Oftewel, wanneer je basale burgerrechten afschaft. Hoe kan Ed Nijpels ons ‘energiebesparing’ door het keelgat schuiven terwijl zijn nog onverkochte villaboerderij Energielabel G heeft? En terwijl hij met SER-Kroonleden op en neer naar Nieuw Zeeland vliegt om kerstfeest op publieke kosten te vieren.

Waarom mag Vera Dalm (Groen Links, Milieucentraal van Ed Nijpels) wel meebeslissen, maar drammen ze net voor de installatie van de inmiddels grootste politieke ledenpartij FvD nog even die Klimaatwet door de Eerste Kamer? Hoe openlijk en brutaal durf je zo je middelvinger op te steken naar basaal bestuurlijk fatsoen?

Wat verbeeldt zo’n arrogante subsidie*** van Groen Links zich wel.

Wie ‘niet controversieel’ is bij het Klimaatkartel mag aanschuiven
Zie ook hoe het Ministerie van Klimaat op zoek is naar partners in propaganda, om ons straks de Klimaatheilstaat aan de deur te verkopen. En wel van bedrijven en clubs die de Klimaatreligie Zonder Enige Twijfel aanhangen. Die ‘geen controversieel bedrijf/organisatie op de genoemde inhoudelijke thema’s zijn.

Bij de nieuwe klimaatcampagne: U bent net zo leugenachtig en corrupt als ons? Wees dan welkom

Klimaatminister Wiebes de klassieke lafaard
Je kunt Klimaatminister Wiebes wel aanspreken maar die heeft de macht niet in een land van Netwerkcorruptie en Lobbycratie. De werkelijke macht zit in Modern Nederland sinds de jaren ’90 bij de Topmanagementgroep van ambtenarij en de lobbyclubs die daar omheen hangen. De milieuclubs zijn weer lobby-organen die door deze ambtenarij zelf van subsidie-miljoenen wordt voorzien om de eigen agenda’s politiek te verkopen.

Zo verklaar je de subsidies van ruim 200 miljoen euro per jaar naar clubs van ‘De Groene 11’ die bovendien hun eigenlobbykantoor in Den Haag hebben. Daar sta je dan als burger… Die laat je geen andere optie dan volksopstand, en het lullige is dat dit misschien wel een (verzwegen) nevendoel is.

Klimaat Socialistische Partij Nederland, fusie van VVD, CU, CDA, Groen Links, PvdA en D66

Opdat je de noodtoestand kunt uitroepen en we Noord Korea aan de Noordzee worden, de Klimaatheilstaat. Zonder totalitair politie-regime KUN je de Klimaatwet namelijk niet uitvoeren. En dan heb je de legitimatie. Dus voor het helemaal zo ver is, zal ik die ontwikkeling boekstaven in mijn nieuwe te verschijnen boek.

Opdat de namen van verantwoordelijken als Meindert Smallenbroek en Sandor Gaastra in Het Grote Boek staan. En dat zij hun gerechtvaardigde straf niet zullen ontlopen maar persoonlijk verantwoording afleggen in lijf en goed, zo bidden wij in Christus naam Amen. (ja, ik was vroeger atheïst maar doe daar tegenwoordig niet meer zoveel aan)

Monnik van De Abdij

 • Zoals altijd: like en deel dit bericht op je tijdlijn, eventeel met ‘tag’ op mijn naam zodat het ook op mijn tijdlijn te zien is. Het is met liefde voor waarheid en beschaving geschreven, die zonder haar christelijke fundament door het toilet gaat. Dat is wat we nu letterlijk zien gebeuren, beschavings-zelfmoord van het Westen, maar dan met WIFI.
 • Niet voor niets hebben de Russen na 70 jaar Atheistische dictatuur de Orthodoxe Kerk weer tot nationale identiteit verklaard, de verschrikkingen van de Goelag-archipel indachtig. Europa neemt nu het communisme-stokje/internationalisme over.

2 Replies to “Sandor Gaastra (voormalig hoofd politie) voert Klimaatpolitiestaat in”

 1. En het frustrerende is; je wéét dat “het klimaatakkoord” volkomen zinloos is. Dat zeggen de (mede) opstellers nota bene tenslotte zelf ook. Het heeft geen zin om “het klimaat te redden” (wat op zich al een statement van grenzeloze arrogantie ofwel van leugenachtigheid is om te stellen dat dat überhaupt zou kúnnen) en het heeft economisch/maatschappelijk alleen maar negatieve effecten. Het zal uitsluitend verarming en steeds extremere polarisatie tot gevolg gaan hebben. Waarom dan toch? Ik denk inmiddels met niet meer motief dan omdat het simpelweg kán. Een overheid, iemand met macht, zal per definitie ieder machtsvacuüm invullen en kijken hoe ver men kan gaan. Macht doet vreemde dingen met mensen, dat heeft de geschiedenis al duizenden malen bewezen. Zolang Nederland nog vol vertrouwen en geheel dociel achter de macht aanloopt, zal die ook steeds meer naar zich toe gaan trekken en steeds meer plaats in willen nemen. Het is net als klimplanten die naar het licht toe groeien en daarbij geen medelijden hebben met de bomen waar ze op groeien en van parasiteren. Maar dat moet je wel willen zien. Doe je dat niet, dan word je overwoekert. Dat maakt de klimplant niets uit. Die blijft groeien en groeien tot zijn gastheer parasitair opgebruikt is, niet meer kan assimileren bij gebrek aan licht en uiteindelijk gewoon omvalt. Je kunt het ‘de macht’ als entiteit nauwelijks kwalijk nemen. Die volgt de wetten van de natuur. En als de boom, de maatschappij, opgebruikt is? Dan zijn de zaadjes alláng gezaaid voor de volgende boom, en de volgende klimplant. De machthebbers en daaraan hangende enorme sliert klimaatprofiteurs zijn slechts tijdelijke symptomen van een maatschappij die de weg kwijt is, ingeslapen is en zich als makke schapen laat leiden. Ja. Daarnaartoe inderdaad. Over 20, 30 of 40 jaar, misschien langer, misschien korter, zijn de machthebbers van nu allang weer in de vergetelheid verdwenen. Het maakt hen niets uit. Zij zijn er tenslotte toch alleen omdat er ruimte is voor hen, ze bestaan alleen, kúnnen uitsluitend bestaan, en groeien, omdat de massa de schadelijkheid van hen nog niet herkent en denkt dat zij nut hebben. Ik ben geen anarchist, en weet dat de maatschappij alleen kan bestaan binnen kaders gesteld door wetten en binnen een vorm van democratisch gekozen hiërarchie. Maar zodra die wettelijkheid en dat geweldsmonopolie van de overheid misbruikt gaat worden, zoals met het werkelijk bespóttelijke ‘klimaatakkoord’ wel heel erg het geval is; dán weet je dat er iets heel erg mis aan het gaan is. Dan gaat het volk vroeg of laat morren, en dan vervalt de nuance en het begrip.

  1. “Ik ben geen anarchist, en weet ”

   Het is dankzij die hiërarchie dat ze kunnen doen wat ze doen. Het is dankzij de indoctrinatie van “dat de maatschappij alleen kan bestaan binnen kaders gesteld door wetten en binnen een vorm van democratisch gekozen hiërarchie” dat je denkt dat dat de enige methode is om een samenleving in te richten. Eenvoudig weg omdat ze je enkel het alternatief “een dictatuur”hebben gegeven. Maar dat is onzin. Er zijn wel alternatieven. Helaas worden die nooit genoemd, juist angstvallig vermeden doodgezwegen of terug gedraaid. Neem bijvoorbeeld het referendum. Juist omdat het referendum aan de macht van de heersende elite zat is het na twee keer gebruikt te zijn, waarbij tevens twee maal de politici door de bevolking werden terug gefloten zo snel als mogelijk weer afgeschaft. En ze hebben er zelfs met terugwerkende kracht gedaan zodat over dat besluit (afschaffen van het referendum) geen referendum meer gehouden kon worden. Hieraan zie je dat de parlementaire democratie nooit als bedoeling heeft gehad om de bevolking echt mee te laten beslissen over de wetten die hen opgelegd zijn. Het is enkel ingevoerd om de mensen het GEVOEL te geven dat ze mee mochten beslissen. Zie ook de moeite die gedaan moet worden om stukken van vergaderingen waarover beslist wordt over de burgers openbaar te krijgen. Al dat getraineer met WOB verzoeken waarin ze dan ook van alles weglakken om dat het de veiligheid van de rechtstaat in het geding is of weglakken van openbare personen die op onze kosten hun eigen zakken vullen, maar waar we de namen niet van mogen weten.
   Iedereen die graag aan de macht wil komen zal die macht per definitie gaan misbruiken. Waarom zouden ze anders macht willen hebben. Juist ja om anderen te laten doen wat ze zelf graag willen en eigenlijk altijd financieel en kwa machtspositie beter van worden. De huidige vorm van democratie (parlementaire democratie) is een zoethoudertje voor de mensen en niet meer dan dat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *