Postcode Loterij verheft windmolen & aalscholver boven mens

Aalscholvers en windmolens, de prioriteiten van onze leugenachtige corrupte overheid

Vandaag een oproep van een lid van Volendammer vissersvereniging Sint Petrus: Hein Koning. Die wil juridisch onderzoeken of IJsselmeervissers dankzij overheid & milieuclubs in hun mensenrechten aangetast worden. Leuk idee! Iedereen kan vandaag al beginnen – met kleine stapjes- om ‘Het Linksche Thuigh’ tot de laatste klimaatneutrale metroman te verpletteren.

Kelder de kijkcijfers der linkse media- en dus macht/relevantie- door geen NOS Journaal meer te kijken, Jinek, DWDD, je linkse dagblad op te zeggen (AD enz). Steun EIGEN media. Wie klaagt over ‘links’, maar speelt mee met haar grootfinancier, de Postcode Loterij? Waarom kan zalmmiljonair Foppen de vissers niet financieel steunen bij eigen wetenschap en procedures? Dan breek je de macht van LNV/Wageningen.

U helpt door uw levenskeuzes en afhankelijkheid de tegenpartij aan macht.

Het zijn machtige adaptieve dieren, die aalscholvers, hier bij de Houtribsluizen

Voorbeeldje: IJsselmeervissers moeten ieder jaar opnieuw een NB-wetvergunning aanvragen, met omgekeerde bewijslast en duizenden euro’s kostende ‘onderzoeken’ aantonen dat zij met hun visserij de vogels, zijnde in aantal verveelvoudigde aalscholvers het brood niet uit de mond stoten.

En de visdief natuurlijk. Maar ben je windmolenaar, zoals Anne de Groot, woonachtig aan het Klutenpad 14 in Creil, dan krijg je direct een vergunning voor 25 jaar van RVO-ambtenaar Meindert Smallenbroek, woonachtig aan de Effathalaan 40 te Voorburg, en een zak subsidie toe van 1,2 miljard euro.

Om de Friese Zuidwestkust voor eeuwig te verminken met 89 zwaaimasten met zwaailichten van 183 meter hoog in PKB-gebied de Waddenzee (dus de invloedsfeer) en Natura 2000-gebied het IJsselmeer, daarmee visdieven en andere vogels uit de lucht meppend op een trekroute. Anne de Groot, wees verstandig en stop met je project.

..een eeuw geleden had de Zuiderzee-visscherij een krachtige stem in de politiek met invloed tot de Tweede Kamer

Oproep tot de juridische strijd
Zojuist diende een Volendammer uitbater van een administratiekantoor deze reactie in, Hein Koning, die we integraal overnemen. Omdat dit een met ervaring onderbouwde observatie is, waar veel waarheid in steekt, naast wat onwaarheid die we er dan uitfilteren:

Via slimme mensen die van de natuur hun hobby hebben gemaakt en zelfs via wetgeving hun hobbyterrein hermetisch hebben kunnen afsluiten zijn de vissers, boeren en nu ook de bouwers van huizen en wegen hier slachtoffer van. (Dat klopt niet helemaal, komen we zo op terug, maar dit is wel hoe veel mensen nog denken, het zijn geen Hobbyisten maar Lobbyisten RZ)

Laatst genoemde ondernemers hebben waarschijnlijk er geen erg in gehad tijdens hun werkzame leven dat zij zichzelf achter een denkbeeldig hek hebben geplaatst waar zij zich niet buiten mogen begeven. Waarbij ambtenaren en rechters angstvallig de hobbyisten wetgeving bewaken.

Dus het hek goed op slot houden en bij overtreding respectievelijke denkbeeldige uitbraak worden vissers en boeren besprongen en bestraft met heel zware geldboeten en sancties.

De Noordzeevissers (veel Urkers) worden bedreigd met het afpakken van een kwart van hun werkterrein door het plaatsen van windmolens, waarbij veel deskundigen zich afvragen of deze windmolens effectief zijn en adviseren aan de regering om kernenergiecentrales te gebruiken. Deze kernenergie en ook de kernenergiecentrales zijn veel veiliger dan de kernenergie- en centrales van vroeger. Dit wordt ook tegen gehouden door bovengenoemde hobbyisten.

Ook wordt een onlogische aanlandplicht opgedrongen en wordt duurzame pulsvisserij verboden door Europa.

De St21 verlaat de Zuiderzeehaven van Laaksum. Rond 1900 vertrokken hier nog tientallen vissers vandaan, die allen van visserij konden bestaan

Zelf ben ik Volendammer en ben bestuurslid van de IJsselmeervissersvereniging St. Petrus. Van de nog maar enige decennia geleden IJsselmeervloot in de Volendammer haven van 30 a 40 vissersschepen zijn er nog een paar over en een paar weken geleden zijn er weer 4 VD vissers gestopt vanwege de vele jaarlijkse problemen voor het verkrijgen van een wet natuur beheervergunning.

In de wet is vastgelegd dat eerst de vogels(veel Aalscholvers) die wettelijk beschermd zijn in Nederland, voldoende te vreten hebben wat betreft het verorberen van vis en daarna wordt gekeken of de vissers ook nog mogen vissen. Maar zij moeten dan ook nog zelf bewijs voor aanvoeren via het maken van rapporten van duizenden Euro’s.

Ik ben de laatste jaren geregeld bij rechtszaken en hoorzittingen voor deze vissers, gedwongen door overijverige ambtenaren en waarbij de rechters in de meeste gevallen kijken wat de wetgeving hierover zegt.

Het lijkt een manier om ook de laatste vissers van het IJsselmeer af te krijgen. (dat is ook de onderliggende bedoeling RZ)

Alle protest demonstraties door vissers zoals in Amsterdam en in Rotterdam hebben volgens ons geen zin want de rechters gooien het steeds op de wetgeving. (dat is niet waar, want je strijdt op meerdere fronten, zowel Hearts and Minds als op juridisch en wetenschappelijk vlak RZ)

De Zuiderzee in haar onstuimigheid

Wij zijn van plan om in ons dorp of in de regio juristen of advocaten op te roepen die ook van de visserscultuur houden en die als vrijwilliger willen kijken in hoeverre de huidige wetgeving op het gebied van voorrang voor de vogels ten opzichte van de mensen(visserij) niet indruist tegen de rechten van de mens.

Zelf ben ik financieel adviseur en voor een groot deel zet ik mij gratis in voor het behoud van het restant van de IJsselmeervissersvloot als bestuurder van de IJsselmeervissersvereniging St. Petrus.

Misschien dat ook juridisch geschoolde professionals zich geroepen voelen om zich eenmalig in te zetten voor de beoordeling van de huidige wetgeving en bereid voor eventueel opmaken van bezwaren en beroepen om de heersende natura 2000 inclusief habitat en vogelrichtlijn wetgeving voor een deel onderuit te halen waar mogelijk, naar billijkheid en redelijkheid.

Westermeerwind, een 2-3 maal zo grote windfarm er straks bij die het gehele IJsselmeer domineert

Het lijkt of de regering en het Europese parlement het niet belangrijk vindt dat boeren en vissers toch zorgen voor de eerste levensbehoeften van de mens. Eigenlijk is dit ook een stuk domheid.
Ondanks dat het lijkt of ministers en tweede kamer leden er alles aan willen doen om op te komen voor de boeren en de vissers wanneer er bijeenkomsten worden belegd. Maar het blijft tot nog toe alleen bij woorden. (daar zal het ook bij blijven RZ)

Meer van Hein Koning’s reactie kun je hier elders op de site lezen.

 

Burgerprotest Oudemirdum tegen zandmijnbouw voor mooiste kust; hoort iemand Natuurmonumenten?

Wij geven meer om natuur dan Links
Hein Koning lijkt nog een beetje een VVD’er, iemand die begint met ‘wij vinden natuur ook belangrijk hoor, maaarr, de economie‘.  Vrij vertaald: ‘ik wil een grotere breedbeeld-TV, Stem VVD.’ Ook spreekt hij over ‘hobbyisten’ terwijl we van goedbetaalde Lobbyisten spreken, professionele marketeers, die dankzij de Postcode Loterij over een multi-miljoenenbudget beschikken. IN bed met energiebedrijven als Eneco, de Rabobank enz.

Die paar linkse stakkers, klimaatneutrale manteefjes met heuptasje en vlasbaardje model Rutger Bregman, die zijn zo intimiderend niet. Het punt is dat ze in Loterijsubsidies en overheidsubsidie zwemmen, en zo kunstmatig hun minderheidsbelang tot beleid verheffen door de media, academie en politiek te kopen.

Wiens verzet is nu het beste betaald?

En daar sta je dan als Visserijvereniging Sint Petrus tegenover met je A4-stenciltje ‘Stop de Leugen’, of je kartonnen bordje van Bewonersvereniging Sieswerd met ‘Stop Windmolens’.

Het punt lijkt mij verder dat wij de natuur veel belangrijker vinden dan onze tegenstanders, voor (kosten-)effectieve natuurbescherming zijn, voor een mooie leefomgeving om gezond in te verblijven, met inclusie van traditionele natuurgebruikers. Wij zijn geen slaven van De Economie en haar bankiers (waarvan Mark Rutte het schandknaapje is) die ons met rente uitzuigen.

Noch van de belastingheffende overheid met haar gat in de hand en staatsschuld om Koranschool-gangers aan kinderbijslag te helpen. Dus dat de bouwlobby nu jammert omdat ze door regels geraakt worden, die voor boertjepesten waren bedoeld: daar zijn we hier niet rouwig om.

…nog 3 IJsselmeerkottertjes gespiegeld in vergane glorie van visserij-magazijntjes

Het punt is:

  • De vissers zijn cultuurhistorisch erfgoed met kennis die verloren dreigt te gaan. Zij geven meer om het IJsselmeer dan dat Postcode Loterij- tuig met hun windmolentjes en vogelpleisters als compensatie voor industriele ontwikkeling (‘natuurcompensatie’).
  • Liggen ambtenaren en milieuclubs bij elkaar in bed, giet daar Hollandse Koopmansgeest over en je krijgt de volgende praktijk: de kleine gebruikers krijgen alle lasten van milieubeleid, de gunstelingen van de overheid mogen de natuur industrialiseren, met milieuclubs als groenwasserette: zie Marker Wadden als voorbeeld van die oligarchie.

Het is dus zaak de oligarchie te doorbreken. Ook door je eigen wetenschap op orde te hebben, met Wageningen UR te breken. Immers Stichting Wageningen Research is het wapen van het Ministerie van LNV, om vissers in een beleidsfuik te drijven.

…De Zuiderzee, dumpplek voor winderige ambities

Dus moet je zelf je financiering regelen voor eigen wetenschap, er is overal geld zat. Waarom kan Foppen met zijn tientallen miljoenen euro’s – gekregen na de verkoop van zijn bedrijf aan Puul (dat in handen komt van Vrolijk) geen poot uitsteken voor de IJsselmeervisserij? Voor hun procedures en wetenschap?

Dat de-fosfatering het water armer en helderder maakte is een bekend feit.

Volgens de vissers blijft de spiering daarom op de bodem (is een vorm van schuilen tegen predatie). Dan heb je een mooie onderzoekshypothese: waarom gedijt de aalscholver goed, maar kunnen sterns niet aan hun voer komen? Met geld van de schatrijke gereformeerde Foppen, zou je een eigen wetenschappelijk bureau voor de vissers opbouwen en ‘bye bye Wageningen UR’ zwaaien.

Opge### met die beuzelaar Tammo Bult en zijn nat-achter- de oren- millenials van Wageningen Marine Research met Extincion Rebellion-t-shirt.

Baptist-Bootlegger (links lullen, rechts zakken vullen)

Koning zijn laatste vet gedrukte observatie is wel correct. Bij de Raad van State haal je altijd bakzeil omdat die alleen toetst of alles volgens de spelregels verliep, die de leugenachtige en corrupte overheid voor zichzelf opstelde. Die boodschap bracht ik vorige maand dan ook over in Den Haag bij de Raad van State bij de opzegging van mijn vertrouwen in de rechtstaat.

Via rapporten van haar stichting Wageningen UR, wetenschap op bestelling door LNV-ambtenarij schetst het Ministerie van LNV een bij voorgenomen beleid passend beeld van de natuur. Die rapporten bepalen de regels, niet de gekozen bestuurders die met die rapporten namelijk op een zijspoor worden gezet.

Via academische weg versmalt ‘Het Linksche Thuigh’ een bestuurlijk proces, tot de aangelegenheid van wat gekochte experts van LNV-ambtenarij en hun bevriende milieuclubjes.

Dan krijg je niet de vraag: hoe willen wij dat visserijgemeenschappen in gemeentes langs het IJsselmeer er over 10 jaar bij staan als leidraad van beleid? Maar….plots is de beleidsprioriteit de hoeveelheid papieren spiering die er voor de visdief is en de hoeveelheid snoekbaars voor de tot plaagdier uitgegroeide aalscholver. Omdat activist-academici tot in Wageningse rapporten en Haagse burelen mogen door actievoeren.

Grote stern, een visser op spiering

Of dat geschetste beeld overeenstemt met de praktijk, het maakt niet uit. Of bestandschattingen van Imares wel kloppen, die modelmatige bluf met onzekerheidsmarge groter dan de mediaan, die evenmin. Als wat in het rapport staat de leugenachtige en corrupte overheid – zijnde de programmadirectie Natura 2000 van het Minsiterie van LNV- haar beleidsvoornemens maar helpt.

En daarover giet je dan een gezonde dosis Hollandse koopmansgeest, de Grote Commercie en de overheid zelf met haar bouwplannen mag geen hinder van natuurregels ondervinden. Want de overheid en haar gunstelingen kopen zich wel een weg rondom de regels, met hun procedurekampioenen van bijvoorbeeld Pondera Consult.

Het zelfde Pondera als aandeelhouder

Dus geeft onze leugenachtige en corrupte overheid die milieuclubs ook nog eens honderden miljoenen euro’s subsidie per jaar. Als groenwasserette. Zij een vogeleilandje ter ‘compensatie’ of de Marker Wadden, wij lekker bouwen. Zoals ik al voor Elsevier beschreef over de Marker Wadden in ‘Eilanden voor Plaagdieren’. (Klassiek Bootlegger-Baptist, met de overheid als Bootlegger en Natuurmonumenten als ‘baptist’)

Daarbij komt dat ze rijkelijk gefinancierd worden, om in hun linkse media te doen geloven dat aalscholvers belangrijker zijn dan mensen en het sociale DNA van het Nederlandse buitengebied. Daartoe richtte hun geestverwant Boudewijn Poelmann de Postcode Loterij op. Deze entiteit sluisde sinds 1990 minimaal een half miljard euro marketinggeld naar clubs die aalscholvers en windmolens belangrijker vinden dan mensen.

De Postcode Loterij en WNF hun bijdrage aan de plastic soep

Het duivelse van Poelmann- hier met de Faust vergeleken– is dat hij dus met geld van zijn tegenstanders, het gewone volk, het TV-klapvee zijn eigen agenda helpt financieren. Wie meespeelt, die helpt ‘Links’ dus aan een marketingbudget van miljoenen, waarmee ze jouw kennissen uit bedrijf campagnevoeren. En waar je als kleine ondernemer met je mond vol tanden bij staat:want JIJ kunt de media niet kopen, zij wel.

Zodat iedereen die meespeelt met zijn Postcode Loterij dus medeplichtig is aan het ondermijnen van Nederland voor een Linkse Klimaatheilstaat.

Dus de opdracht die ik lezers meegeef: bent u nog abonnee van een linkse krant als de Leeuwarder Courant. Algemeen Dagblad enz, kijkt U nog NOS Journaal, speelt U nog mee met hun Postcode Loterij: dan bent U zelf medeplichtig aan het in stand houden van datgene wat U zo verwenst, zijnde de Leugenachtige Linkschmensch, U helpt deze aan status, relevantie, mediamacht en vult zijn zakken.

Door over ‘links’ te klagen help je ze enkel meer opblazen. Dan erken je enkel nog hun relevantie.

Bootlegger Baptist in 1 beeld, alle profiteurs van gemeenschapsgeld met Natuurmonumenten als groenwasserette

Immers, wat is het NOS Journaal nog, als niemand er meer naar kijkt. Wat is Nepnieuwsuur nog, wanneer hun kijkcijfers tot vriespunt dalen. Wat is Natuurmonumenten nog, dat in 15 jaar tijd al bijna 50 procent van haar leden verloor. Enzovoort. Wanneer U aan uw kennissenkring vertelt welke perfide partijen de Postcode Loterij tot steun is: spelen ze dan nog weer mee met de miljoenenjacht?

Zo ja, dan moet je niet zeuren, want dit is de wereld waar ze dan zelf aan bijdragen. Iedereen is zelf verantwoordelijk.

  • Op beleidsniveau is eenvoudig een reparatie door te voeren. Een subsidiestop naar alle clubs die Postcode Loterij-miljoenen krijgen. Zij zijn reeds ruim in geld voor hun ontwrichtende linkse politiek voorzien, wat is de publieke taak deze politiek verder te versterken?

    De machtige Zuiderzee, hier komt dan Royal Smals haar boortoren en zandwinning

Dus Hein Koning’s initiatief is nobel: speel het spel eens wat slimmer, op meer fronten. Je moet het de Linkse Medemens meegeven, ze pakten het gewoon veel slimmer aan, infiltreerden media, rechterlijke macht, universiteiten. Terwijl ‘rechts’ een beetje boeh roept en vervolgens weer mopperend zicht. Tot er geen ‘rechts’ meer bestaat in klassieke zin, behalve ‘zij die mopperen over links’. Dus dat je jezelf negatief definieert, of iets roept over ‘De Eukonomie’, die afgod van de Mammon die het monopolie op Waarde claimt wanneer je de Kerk vaarwel zegt.

Niet 1 strategie is de enige juiste, maar je moet op alle manieren met alle beschikbare talenten je geestverwanten vinden en helpen. En ga vooral ook bij jezelf na: wat doe ik in mijn dagelijkse keuzes, dat de vijand aan morele en financiële steun helpt?

Doorleefd en doorrookt, ook de IJsselmeervissers protesteerden mee

Kijk ik nog Publieke Omroep? Je hoeft je nooit meer aan de linkse media te ergeren, als je eigen media hebt- door bv abonnee van Epoque te worden– en ze zijn door imploderende kijkcijfers irrelevant geworden. Waar haal je het eigen wereldbeeld vandaan? Van scheten op Facebook, of door boeken te lezen van experts en door praktijkervaring in het veld?

Dus je kunt wel degelijk meer doen, dan wat ‘boeh stomme linkse zus en zo’ roepen op Facebook. Stel je bent nog steeds lid van Natuurmonumenten, de blauwe subsidiedief. Zeg dan vandaag nog op via 035-6559911. Of wil je Jeroen Dijsselbloem en zijn bankiers aan boerengrond helpen via groene pesterijtjes?

To Hell with The Devil! We zullen ze verpletterend verslaan en uitroken tot de laatste klimaatneutrale metroman. De geest is al uit de fles, zo zag ik gisteren in Leeuwarden bij de borrel van de Friese afdeling van Fascisme voor Dictators (FvD)

3 Replies to “Postcode Loterij verheft windmolen & aalscholver boven mens”

  1. Het probleem met Baudet is dat hij een zionist is. Zijn prioriteit is dan ook Israël en niet Nederland. Hij heeft alles aan Israël te danken en moet daar wat voor terug doen.

  2. Weer iets waar je niet vrolijk van wordt. Wanneer stopt het eens, waarschijnlijk niet voordat we (weer) met wit geschuurde klompen naar de kerk gaan! Zelf heb ik besloten om naar het oostelijk deel van Europa te verhuizen om dit verloren land achter me te laten. Niet zaligmakend daar, maar wel rustiger en mensen weten daar verdomd goed wat links is. En ik heb gemerkt dat er heel wat zullen volgen. Niettemin weer een goed stuk Rypke.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *