Daarom noemen wij Nederland nu ‘Nigeria a/d Noordzee’…

100 procent staatsbedrijf Tennet leent miljarden euro;s op de kapitaalmarkt voor het opvangen van wiebelstroom

Wanneer je een persbericht of ‘kennisgeving voorbereidingsbesluit’ leest van de Nederlandse overheid over ‘duurzame energie’, krijg je steeds vaker het gevoel alsof je zo’n email leest van de Nigeriaanse koning, die vraagt om je bankrekening zodat hij zijn overtollige miljoenen bij je kan stallen.

Momenteel adverteert Meindert Smallenbroek zijn RVO (Ministerie van Klimaat) in ‘de bladen’ met een honderden miljoenen euro’s kostende extra aanpassing aan het Friese stroomnet als ‘netversterking’. Om de 89 Windturbines in Natura 2000-gebied het IJsselmeer aan te sluiten van Anne de Groot zijn Windpark Fryslan in Natura 2000-gebied en PKB-Waddenzeegebied. 

‘Versterking’, daar kun je net als ‘netgezondheid’ of ‘netveiligheid’ onmogelijk tegen zijn. Is dit taalgebruik onschuldig of onderdeel van een attitude die onze steeds leugenachtiger en corrupte overheid typeert sinds de Commissie Wallage (2001)?

….

Nee, dit leest U niet in ‘de krant’, dus berichten wij het maar
Overheidsbedrijf Tennet moet voor ‘versterkingen’, zoals deze, uit naam van ‘duurzaam’ miljarden euro’s op de kapitaalmarkt lenen, die uiteindelijk bij U op het bordje komen via hogere netkosten. Daardoor kost enkel het Energieakkoord al 107 miljard euro (waarvan 73 miljard euro SDE+-subsidies, waarvan Anne de Groot enkele miljarden casht)

Tennet moest lenen omdat de kas leegraakte na de kat in de zak die ‘aankoop Duitse net’ heette, door de voor CEO spelende ambtenaar Mel Kroon.

Miljarden euro’s investeringen moet Tennet maken in Duitsland (en nu dus ook Nederland) om zeewindfarms aan te sluiten.

‘DE’ toekomst. Alsof er geen andere toekomst bestaat dan zonder wiebelstroom uit achterhaalde technologie

Om windenergie op zee voor de offshoresector in Nederland politiek te verkopen, moet Tennet sinds 2014 ook alle aansluitkosten voor Nederlandse projecten dekken. Zodat de rekening lager lijkt, in plaats van later via hogere netbeheerkosten op ons bordje komen. We berichten al hoe ambtenaar-CEO Mel Kroon en zijn directie sinds begin dit millennium hun beloning vervijfvoudigden. Voor al die risico’s en moeilijke beslissingen enzo 🙂

Zoals dat bij een Failed State in wording past, Nigeria aan de Noordzee, een Oligarchie die staatsgeweld gebruikt voor private winsten.

In dit geval bij de ‘netversterking’ praten we over een met bestuursdwang van de Rijkscoordinatieregeling afgedwongen project:

Resistance is Futile… (Rijkscoordinatieregeling)

‘In Dienst van de Oligarchie’, Jacques Wallage (zeker PvdA!)
‘Netversterking’ komt uit de zelfde reclamedoos als ‘Energieakkoord voor duurzame groei’. Het klinkt als ‘lekker eten, gratis reizen.’ Wie kan daar op tegen zijn?

Het moet een positief gevoel meegeven aan de verkoop van belangen van een oligarchie, die zich met staatsgeweld verrijkt. Die keuze voor verkoop-terminologie in plaats van beleidsneutrale termen als ‘netaanpassing’, laat staan eerlijke voorlichting over kosten en baten, past in de houding die onze leugenachtige corrupte overheid aannam sinds de commissie Jacques Wallage voor ‘overheidscommunicatie’. (2001)

Dat rapport van de PvdA-multibaantjesjager heette- oh ironie- ‘in dienst van de democratie’.

In dienst van de oligarchie was een treffender term geweest voor een kartelbestuurder met commissariaten bij het grootbedrijf als Wallage, die nu met Agenda Noordzee 2030 onze vissers van de Noordzee helpt verjagen, onder andere voor windturbines. Jacques Wallage zou in een ethisch functionerende maatschappij op straat in elkaar worden geslagen.

Kosten 107 miljard euro ten koste van productieve sectoren = ‘duurzame groei’

Struikelen over het woord ‘versterking’ lijkt op het eerste gezicht gekniesoor over een woord. Maar helaas. Achter taalkeuze zit dus een veranderde denkwereld bij onze leugenachtige corrupte overheid, ten nadele van de integriteit van bestuur. En ten gunste van de privatisering van het publiek bestuur tot private oligarchie, die met belastinggeld haar zakken vult, via misbruik van het geweldsmonopolie van De Staat.

Wat Syp Wynia ‘Lobbycratie’ noemt, eigenlijk klinkt dat nog te netjes. In het buitenland heet dit corruptie. Maar omdat Nederlanders hun vrome zelfbeeld koesteren dat de mainstream-sprookjesmedia verkopen als ‘rechtstaat’ en ‘democratie’ (hahahahahahahahahaha),, mag corruptie zo niet heten.

Dat je gewoon marketeers en beleidverkopers inzet om de burger een sigaar uit eigen doos te verkopen. Voor het ‘draagvlak’ van ‘De Belangen’. (Van Wie? Van Wie is Nederland, wie is hier Ultimate Beneficiary Owner?) Dat je beleid eenvoudiger door het keelgat schuift via verhullende terminologie en reclametechnieken uit de stal van Ton Elias (VVD), het is de erfenis van Wallage dat VVD-nihilisme mainstream overheidsgedrag werd.

…voorbeeld van zo’n Windpark Fryslan-turbine, die niet de ruimtelijke kwaliteit van het gebied zou aantasten volgens onze leugenachtige corrupte overheid. (de vergunningverlener

Raad van De Staat-persbericht

Wat is een realistischer beschrijving?
Dus wat is deze ‘netversterking’ nu?

Het betreft hier een publiek gefinancierde lastenverzwaring, die uitsluitend dankzij Anne de Groot zijn windfarm in PKB-gebied ( = ruimtelijke invloedsfeer) de Waddenzee nodig is.

Om de handicaps van weers-afhankelijke wiebelstroom te compenseren, met een extra ‘klappenopvanger’. Een aanpassing die je niet nodig had wanneer je een verstandig energiebeleid zou voeren, gebaseerd op feiten en publieke behoeften in plaats van propaganda en private deelbelangen, met bestuursdwang van de Rijkscoordinatieregeling, die Meindert Smallenbroek zijn RVO toepaste.

Maar waar je rationele discussie over als ‘taboe’ verklaarde.

Immers, door ‘verduurzaming’ verklein je het rendement van het totale elektriciteitsnet met tientallen procenten. Het zelfs goed mogelijk, dat meer windstroom tot meer CO2-uitstoot netto leidt omdat je backup-centrales met verlaagd rendement moet opstarten en afschakelen.

de verminking is begonnen

De bewijslast ligt dus bij de leugenachtige en corrupte overheid, wanneer zij beweert dat dit voor ‘het klimaat’ is. Hoeveel graden opwarming voorkom je zo? NUL. Logischerwijs kun je dan constateren (dus geen mening maar feit): Klimaat is niet meer dan een verkooppraatje, om privatisering van de publieke ruimte en publiek bestuur van groene verf te voorzien.

Het klimaatmiljardenlek RVO van het Ministerie van Klimaat van voormalig justitie-ambtenaar Sandor Gaastra liegt ook continue over ‘duurzame’ energie. Een betekenisloze kreet met een hoge gevoelswaarde. Immers, hoe ‘duurzaam’ is een windturbine die je na 10 jaar weer vervangt wegens een ander subsidie-regime, wetende dat ‘duurzaam’ betekent ‘lang goed blijvend, van lange duur’.

…’we gooien minder geld weg’ verkopen als ‘kostenbesparing’

Consequent liegen/goede marketing
Vooralsnog bracht onze leugenachtige en corrupte overheid nog niet 1 persbericht uit over windturbine-farms- die allen onder bestuursdwang van de Rijkscoordinatieregeling vallen- waar ze eerlijke informatie verschafte en beleidsneutrale terminologie. Eric Wiebes zadelt ons door met Rijksoverheid.nl te liegen over kosten met zes lijken in de kast op, zoals beschreven.

 • Voorbeeld 1: Consequent worden miljoenen ‘huishoudens’ gemeld die door windturbines van stroom voorzien zou.
 • Voorbeeld 2: Wordt er minder subsidie uitgegeven DAN BEGROOT dan meldt Rijksoverheid.nl doodleuk dat er geld is bespaard. Alsof je iemand op straat niet voor 100 euro maar 50 euro berooft en de brutaliteit hebt te zeggen; zo, nu heb ik je 50 euro bespaard. Zo is dus onze leugenachtige en corrupte overheid, waar het publiek vertrouwen in sneltreintempo in keldert.

  De ‘dark’ sky line van de Waddenzee dankzij Wind-‘park’ Fryslan, 89 Eifeltorens met zwaailicht

  Raad van De Staat-persbericht

 • Voorbeeld 3: Consequent beweert onze leugenachtige corrupte overheid dat windfarms goedkoper worden om te bouwen. Maar zij verzwijgt daarbij dat Tennet nu de aansluitkosten dekt voor bv grote zeewindfarms, die de windmolenaar eerder zelf moest betalen. En dat dit ‘goedkoper worden’ voor een groot deel met de kunstmatig lage (ECB)rentes te maken heeft, niet met voortschrijdende techniek of hogere rendementen van nauwelijks geteste turbines die zich nog moeten bewijzen.
 • Voorbeeld 4: zijn de onderhoudskosten ook verrekend, voor die windfarms op zee, of voor Anne’s schroot in Natura 2000? Is zo’n turbine stuk, dat gebeurt regelmatig, dat een helikopter naar ‘IJmuiden Ver’ moet vliegen 70 kilometer verder voor duizenden euro’s per uur. Mij dunkt: Nee. Maar daar krijgen we geen openheid over, want de contracten komen niet openbaar.

Maar als je daar over bericht, zulke toestanden, dan krijg je een telefoontje van de politie:

 • of we even de wijkagent kunnen sturen vanwege wat je schrijft over de windmolens. Anne de Dood (Windpark Fryslan) zou zich ‘bedreigd voelen’. Maar wie een parlementariër die reeds jarenlang slechts met beveiliging over straat kan met de dood bedreigt, die wordt niet eens vervolgd door het OM na aangifte. Dat OM is meer druk met een showproces tegen onze Blokkeer-Friezin of politieke showprocessen tegen de parlementarier in kwestie.

Westermeerwind, een 2-3 maal zo grote windfarm er straks bij die het gehele IJsselmeer domineert

Raad van De Staat-persbericht, de overheid liegt zoals u ziet

Ik bedreig Anne de Groot niet met de dood. Ik zou wel gek zijn dat openlijk te doen. Het is strafbaar wanneer je De Belangen bedreigt van de Oligarchie en haar Kartel. Ik wens slechts – dit is een puur emotionele kwestie, diep gevoeld- dat Anne de Groot zsm dood neervalt, of de eer aan zichzelf houdt en zich ophangt aan de zoldering van het Klutenpad 14 in Creil.

Voor het eeuwig verminken van onze mooie Friese Zuidwestkust met zijn 89 klimaatzwaaipalen van 183 meter hoog, met rode zwaailichten. Een Red Light District voor Klimaatprostitutie. Met dus ook nog kabels, die van dat Red Light District over de dijk van het IJsselmeer lopen naar Bolsward.

..tenzij je van het Kartel en de Oligarchie bent

Raad van De Staat-persbericht. Ook de Raad van  State haar verkoopafdeling liegt, zoals U ziet

Hoeveel extra kosten zijn dat, die onze leugenachtige corrupte overheid nu in het nationale huishoudboekje wegmoffelt? Zoals ook mijn zaak betreffende de Waddenoligarchie toont, zijn we in pak ‘m beet 25 jaar rap afgegleden tot een verontrustend corrupt land. Nigeria aan de Noordzee.

Wanneer je een overheid hebt die kosten wegmoffelt, een Friese overheid die met publiek geld voor durfkapitalist speelt bij Windpark Fryslan, een overheid die openlijk liegt, waar private partijen de nabijheid tot overheidsmacht aanwenden voor zelfverrijking (= duurzaamheid).Wie ondergraaft er dan de rechtstaat: de gene die dat doet, of de gene die er over schrijft?

Rijksoverheid.nl LIEGT. Onzin, die kostenreductie is een boekhoudkundige truc, bv door kosten naar Tennet te schuiven, door lagere rente, en door onbewezen rendementswinst alvast als kostenreductie op te voeren

Nu hoop ik de Nigeriaanse ambassade niet te hebben beledigd.

Misschien kunnen wij van hun wel veel leren. Hoe je blijmoedig dansend en trommelend kunt toezien hoe je voormalige rechtstaat trekken krijgt van een bananenland, gelovend dat welvaart iets is dat van nature aan de bomen groeit. Of iets dat iedereen vanzelf toekomt, wanneer de overheid aan het herverdelen slaat na het beroven van de productieve en primaire sectoren, het MKB en de middenstand.

 • Oh nee, wij hebben onze mainstreammedia, NU.nl en het NOS Staatsjournaal om de tot ‘consument’ gedegradeerde burger zand in de ogen te strooien. Wij zijn rechtstaat en democratie gaat u rustig slapen, Trump is slecht, klimaatbeleid goed, Welkom Nieuwe Nederlanders!

  De financier van Anne de Groot zijn ‘duurzame’ schroot met 1,2 miljard euro SDE+subsidies

Dit soort stukjes schrijven we met tegenzin. Veel liever ga je op reis door de Natuurlijke Historie van ons prachtige Fryslan. Maar iemand moet de olifant in de Tweede Kamer benoemen. Een overheid die tegen je liegt die gehoorzaam je niet langer, of het moet uit angst zijn. Die kweekt de voedingsbodem voor een volksopstand, die bij de volgende financiële crisis explodeert.

Pal tegen de Waddenzee in Natura 2000, een compleet industrieterrein

Raad van De Staat-persbericht

De namen van RVO-ambtenaar Meindert Smallenbroek, woonachtig aan de Effathalaan 40 te Voorburg en Anne de Groot, woonachtig aan het Klutenpad 14 in Creil staan in Het Grote Boek. En RVO-ambtenaar Marco Klaassen die de ontheffing verleende om de natuur te industrialiseren.

Schreibtischmorder, hij werkt nu bij RIVM

Wij dienen corruptie en private zelfverrijking op publieke megakosten bij naam en rugnummer te noemen. Opdat zij zich niet achter ‘het systeem’ verschuilen maar weten dat zij op persoonlijke titel handelen voor eigenbelang. Al hun vrome verkooppraatjes ten spijt. Ook Sietske Poepjes mag dit stinkende zaakje niet langer onder het tapijt schuiven.

Of dienen we het recht in eigen hand te nemen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *