Meindert Smallenbroek (RVO) sloopt mosselbanken Waddenzee

🙂 Meindert Joooeehooee!!

Meindert Smallenbroek, woonachtig aan de Effathalaan 40 te Voorburg is het RVO-klimaatspaarvarkentje van multinationals en klimaatprofiteurs aan het infuus van het Energie-‘akkoord’ (Dictaat van 107 miljard euro publieke lasten zonder lusten). Nu faciliteert hij ook de sloop van mosselbanken in de Waddenzee voor stroomkabels voor windfarms dwars door dat op papier beschermde gebied. Eerder faciliteerde hij al de sloop van Natura 2000-gebied voor Anne de Groot zijn Windpark Fryslan in PKB-gebied (invloedsfeer) de Waddenzee.

Dwangsom. Binnentredingsrecht, met dank aan Diederik Dwangsom, ’t maatje van Meindert

De Eichmannetjes der Klimazi’s: Diederik en Meindert
Hieronder op deze selfie zie je deze Eichmann van de Klimazi’s samen met Diederik Samsom (PvdA), de Schrijftafelmoordenaar van Nederland en haar natuur: RVO-ambtenaar Meindert Smallenbroek, het klimaatspaarvarkentje van energiemultinationals en banken.

Daar op Het Plein in DenHaag vierden ze op onze kosten, dat ze zonder burgerinspraak het Klimaatdictaat er door dramden, samen met de partijen die daar financieel op binnenlopen met miljardensubsidies. Twee zelfbevlekkertjes die zich achter ‘het Systeem’ en ‘het Beleid’ verschuilen, om misschien wel de meest schadelijke mens van Nederland te kunnen zijn.

Met gebruik van het geweldsmonopolie van Koninklijke Olie, zijnde de Koninklijke Oli(e)garchie Nederland.

Zo hielp klimaatspaarvarkentje Meindert met zijn Rijksdienst voor Onderwerping van Nederland (RVO) Anne de Groot (Windpark Fryslan), woonachtig aan het Klutenpad 14 te Creil (Noord Oost Polder) aan de vergunning om in Natura 2000-gebied het IJsselmeer 89 windturbines te bouwen IN PKB-gebied (invloedsfeer) de Waddenzee. EN Meindert sluist 1,2 miljard euro subsidie naar De Groot toe.

Mosselaars op Sylt maken hangcultures klaar voor invang zaad. Arbeidsintensief vanwege het voorkomen van ‘bodemberoering’ meer dan 100 miljoen euro investeren om vervolgens per mossel MINDER te verdienen: ‘verduurzaming’….

Smallenbroek helpt de bomencrematoria van Eneco, RWE, Primco, Staatsbosbeheer cs aan miljardensubsidies om de bossen, bomenlanen kaal te kappen als ‘resthout dat vrijkomt uit onderhoud’.
Om dat voor klimaatdoelen te stoken. Wie weer een kaalkapproject ziet, gedenk dan dit klimaatvarkentje van de Effathalaan.

Wanneer worden ambtenaren PERSOONLIJK aansprakelijk voor de schade die ze aanrichten als uitvoerders van beleid, dat zonder enige burgerinspraak tot stand komt?

Momenteel is Meindert van zin ook de Waddenzee met haar mosselbanken om te ploegen om daar stroomkabels door te trekken voor Windfarm Gemini, en haar uitbreiding ‘Ten Noorden van de Waddeneilanden’. Die windfarm Gemini kost 4 miljard euro publiek geld, draait nu dus nog ijdel in de wind.

Mosselkotter Harlingen: mosselaars moesten ter voorkoming van ‘bodemberoering’

En dus moeten er meerdere dikke kabels dwars door dat natuurgebied getrokken. Je ziet dat die dwars door de mosselbanken lopen van de Oostelijke Waddenzee. Terwijl mosselvissers dus om ‘de bodem’ te sparen van de Waddenzee sinds 2008 al 160 miljoen euro aan onderzoekskosten en ‘verduurzaming’-maatregelen moesten nemen, om op tonnetjes met hangcultures over te schakelen.

Dat moesten ze onder het Mosselconvenant voor “Verduurzaming’ onder multi-commissaris Hans Alders (PvdA), de lobbyist voor energiemultinationals die nu op de Meindert Smallenbroek-subsidies binnenlopen (SDE+)

Mosselzaad en oesterbanken tussen Ameland en Schier, precies het traject van de stroomkabels

Kan de windmolenmaffia met 1 pennestreek en bestuursdwang van de Rijkscoordinatieregeling even een voldongen feit komen opleggen. De overheid heeft daarnaast haar eigen procedureprostituee, Pondera Consult die een ‘Het Kan Wel’-MER (milieueffectrapportage) fabriceert.

En dan voor de vorm nog even een brief richting burgers: ‘dit komt er aan, maar inspraak is zinloos want Meindert Smallenbroek en zijn klimazi-ambtenaartjes hebben samen met de klimaatmaffia al voor U besloten, U mag wel de rekening betalen van ons werk’. Hoe onbeschoft en asociaal…

Plots mag je wel gigastroomkabels dwars door de Waddenzee leggen voor een met 4 miljard euro publiek geld gesponsorde windfarm Gemini

Meindert Smallenbroek helpt met al die windfarms onze vissers van hun visgrond en bestaan af. Meindert Smallenbroek helpt de energielasten verdubbelen. Meindert Smallenbroek helpt mee voor bedrijfsspionage uit naam van de ‘Meldplicht Energiebesparing’, om banken als de Rabobank aan ‘groene hypotheek’-handel (Green Bonds) te helpen.

De Eemshavencentrale stookt vanaf dit jaar voor 15% op hout en verbrandt zo duizenden hectares bos voor 960 miljoen euro SDE+-subsidie van Meindert Smallenbroek, woonachtig aan de Effathalaan 40 te Voorburg

Meindert S. is kortom veel schadelijker voor ONS land, dan de zwaarste crimineel die ooit in Nederland bivakkeerde. De Adolf Eichmann van de klimazi’s, Schreibtischmorder van ons landschap en onze economie voor de Finale Klimaatoplossing. I

Meindert Smallenbroek (Rechts) en Diederik Dwangsom (Links), de Eichmannetjes der Klimazi’s

Nou, als dit geen haat zaaien is? 🙂

Het kan me niks meer schelen, ik erken het gezag van deze leugenachtige en corrupte overheid niet meer, al die misbruikers van het geweldsmonopolie voor privaat gewin, al die harteloze lafbekjes die zich achter Het Systeem verschuilen. Mijn geventileerde afkeer van De Groene Leugen komt voort uit Liefde en Eerbied voor Het Leven, de Natuur, de Menselijkheid, Waarheid, het Goede, het Schone.

‘De Groene Leugen’, zo noemen (mossel) vissers de naturalistische drogreden, waardoor zij vanwege ‘bodemberoering’ op kosten werden gejaagd

Waar het om draait is niet of Meindert zich nu ‘onveilig’ voelt. Dat voelen die vroeger gepeste linkse ventjes zich toch al zo snel, zich verschansend in hun bureau-loopgraaf daar op zo’n ministerie met gelijkgestemde klimaatstakkertjes.

Waar het om draait is dat de Smallenbroekse zelfbevlekker zich eens verantwoordelijk zal voelen voor de schade die hij aanricht aan ons land, onze natuur, onze economie bij de globalistisch geïnspireerde zelfmoordoperatie genaamd Klimaatdictaat (‘akkoord’ zonder burgerinspraak, onderdeel 2030 Agenda). En kom dan niet met het excuus dat het voor ‘het klimaat’ zou zijn, alsof 0,000000000x graden effect enig verschil maakt.

Forest Windfarming 🙂 het voor windturbines gekapte Robbenoordbos

Wie denken deze mensen wel dat ze zijn?

Waar haalt zo’n Diederik Samsom (die mij vast nog wel kent 🙂 ) het lef vandaan, om wetgeving tot stand te brengen als Voorzitter van de ‘Klimaattafel Gebouwde Omgeving’ die ons met Dwangsom aan duizenden euro’s lastenverzwaringen helpt. Ten gunste van bankiers en de Uneto-VNI. Diederik Dwangsom, wat voor drugs gebruik je tegenwoordig?

Denk je onderhand niet ‘kan ik nog wel veilig over straat zonder bespuwd, uitgescholden of geslagen te worden?’ Hebben wij als machteloos en monddood gemaakte burgers niet het recht om terecht boos te zijn, en ons recht tot zelfverdediging aan te wenden?

Sandor Gaastra is een leugenaar

Ongetwijfeld doet ’t klimaatambtenaartje Sandor Gaastra, directeur-generaal bij het Ministerie van Klimaat, en voormalig hoofd van de politie (directeur generaal Ministerie van ‘Veiligheid’) nu een telefoontje richting die overbewapende borderlinecowboys van ze in die koddige felgele zeiljacks.

Die bewakers van De Belangen van de BV Nederland, de Koninklijke Oli(e)garchie, die voor een prutsalaris het vuile werk mogen opknappen voor deze leugenachtige en corrupte overheid. De zelfde overheid die de energielasten van hun gezinnen tot onbetaalbare hoogten stuwt. Terwijl zij ‘in burger’ gekleed met oortjes in agentprovocateur lopen te zijn bij een boerenprotest.

‘kwetsbaar gebied, maar nu even niet’

Om te ontdekken dat die boeren duizend maal leuker zijn dan die klimaatdrammertjes en klimaatstakkers die kwamen protesteren, gesubsidieerd door die leugenachtige overheid. Klimaatactivisten zijn gewoon ZIELIGE mensen. Iedereen weet dat, zelfs Jesse Klaver weet dat diep van binnen uit verborgen zelfkennis.

Het Ministerie van Klimaat leest Interessante Tijden dagelijks met Rode Oortjes. Zoals ze ook al de lokale politie lieten bellen, dat ze me willen bezoeken ‘om wat je schrijft over de windmolens’. In mijn mooie Nederlandje, dat zulke DDR-taferelen kunnen plaatsvinden, alsof niemand daar ooit kennis van de recente geschiedenis nam.

Pal tegen de Waddenzee in Natura 2000, een compleet industrieterrein

Nee, de Boeren hebben de geest uit de fles gehaald, de normale werkende mensen van dit land die waarde toevoegen: zij zijn de ruggengraat van ons land, en de normale mensen zijn de grote meerderheid. In het dagelijks leven kom ik zelden zulke Eichmannetjes tegen.

🙂 Meindert Joooeehooee!!

Daarom stellen we ook: De Hel, dat is een Ambtenaar! Mensen die met een pennestreek ons land, ons landschap, de redelijkheid, billijkheid en dus de menselijkheid vermoorden. Wij kunnen niet langer werkeloos toezien hoe zij ons land door het klimaattoilet spoelen.

AMEN!

Het is tijd deze mensen in plaats van een bonus en nog meer procent salarisverhoging hun verdiende loon te geven. Voor Nederland! Wie gaat er mee protesteren? Waarom moeten wij als Nederland voorop lopen in de afbraak van onszelf?

11 Replies to “Meindert Smallenbroek (RVO) sloopt mosselbanken Waddenzee”

 1. Rypke, er moet een elegantere manier zijn om die nitwits in de zeik te nemen, maar op deze manier zet je de Abdij op het spel! En dat willen wij niet!

  1. Eens! Er zijn eleganter manieren. Ik heb ook tranen met tuiten zitten huilen toen ik die machtige trekkers over de wegen zag ronken. Machtig mooi! Eindelijk! De ingetogenheid, de waardigheid waarmee ze het deden maakte het nog mooier, nog effectiever.
   Mijn God, wat hebben we een macht, wat hebben we een kracht, als we het maar weten te bundelen..
   Met tweeduizend pk een of twee windmolens omtrekken is natuurlijk nooit weg. Maar daar moet het bij blijven.

 2. @Bob, dat valt toch wel mee, ik noem man en paard, en hun adres als locatie om te protesteren, dat is nog geen ‘molesteren’. Zij zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun misdaden en mogen zich niet achter ‘het systeem’ verschuilen of ‘de politiek’, die ook maar aan de leiband loopt van de Topmanagementgroep en De Belangen der Koninklijke Oligarchie.

  Wat zou ambtenarij nu onschendbaar maken, behalve hun misbruik van het Staatsapparaat. Nu niet je stem verheffen betekent toestemmen. Het momentum is daar

  1. Beste Rypke, ik ben het totaal met je eens, maar zij hebben de administratieve hefboom in handen waarmee jij plotseling op water en brood kan komen te zitten, de Abdij kan je niet missen en wij ook niet!

 3. Het adres van die man komt pontificaal in beeld op twitter. Jammer, zo kan ik jouw artikel daar niet plaatsen. Na 1x een shadowban en 1x er voor een tijdje uitgeknikkerd te zijn ga ik het risico niet lopen er helemaal afgeflikkerd te worden. Dat wil ik je toch even laten weten.

  1. @ Id Broersma: Je deelt me mee dat je een laffe dweil bent, is dat hier relevante informatie? Ja! In de oorlog zou je een adres met onderduikers verraden voor je eigen hachje. Je bent geen man maar een h#m#.

   1. Rypke, ik heb even moeten nadenken over hoe je met mijn opmerking om gaat. Dat je adressen wilt blijven vermelden is jouw goed recht, maar dan zijn je artikelen voor mij onbruikbaar om op twitter te delen met de mensen, die ik met mijn tweets kan bereiken.Dat vind ik jammer om dat ik jouw inzichten waardevol vind en waard om onder de aandacht van anderen te brengen. Ik kan helaas niet het risico nemen dat mijn account wordt gesloten vanwege zoiets als het tonen van privegegevens zoals telefoonnummer en adres. Misschien geldt dat risico niet voor jou, en kun jij zonder consequenties dergelijke tweets publiceren. Ik moet, gezien mijn ervaring met twitter, wat voorzichtiger zijn. Hoe dan ook je reactie vind ik nogal primitief maar het zij je vergeven. Een ding heb je goed, ik ben geen man, maar een gepensioneerde vrouw van 68.

    1. @Jan ‘Woede de overhand krijgen’. wat weet je nu van hoe ik hier in sta. Ik toon mijn menselijkheid, en je bent niet menselijk wanneer je bij De Leugen en vooral de manifestatie van haar brutaliteit geen verontwaardiging voelt

 4. Als dagelijkse lezer van jouw interessante en kwalitatief zeer goede bijdragen, vind ik dit een positieve uitschieter. Heel erg duidelijk wordt in beeld en geschrift ondubbelzinnig duidelijk gemaakt op welke manier de Nederlandse burger op zijn eigen kosten, ongelofelijk voor de gek wordt gehouden. Hoewel ik me ervan bewust ben dat grote ‘groene’ groepen onder hen, zich dat vrijwillig en enthousiast laten overkomen. Ik ga ook dit artikel delen op mijn eigen tijdlijn.

Laat een reactie achter aan ldbroersma Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *