Cafe Weltschmerz bij ‘transitie’-lobby McKinsey ingelijfd

Kadootje en monddood

Met een mooie nieuwe studio in Den Haag wordt het alternatieve medium Cafe Weltschmerz per 1 februari gecontroleerde oppositie van het Klimaatindustrieel Complex, het ‘Transitie’-evangelie van 2030 Agenda.

Dan worden ze ingelijfd door Pieter Winsemius zijn transitieclub De Publieke Zaak, die vanuit McKinsey (2002) werd opgericht met zijn pupil Mickey Huibregtsen.  Als dank krijgt Max von Kreyvelt dan een studio vlak om de hoek bij Winsemius zijn pupil Mark Rutte, aan de Korte Vijverberg.

De Publieke Zaak werkt SDG-doel 17 van 2030 Agenda uit, het verknopen van bestaande initiatieven en stichtingen die His Masters Voice moeten spreken.

….

Lees ter info ook mijn bericht ‘Pieter Winsemius, Kwade Genius‘, zijn Kameleon-strategie, en de wijze waarop hij oppositie monddood maakt: via het smeden van coalities die een zak geld krijgen voor een ‘gezamenlijk doel’ (bv Waddenfonds). Zo vermoord je onafhankelijk denken in ‘dialogen’ en subsidie doet de rest.

McKinsey-pupil Jules Kortenhorst richtte ook 1 van ’s werelds grootste klimaatpropaganda-geldsluizen op in Den Haag; de European Climate Foundation (2008), tevens sponsor van Astroturfclub Extinction Rebellion.

‘De Publieke Zaak’ ontstond nadat Winsemius zijn ‘Thousand Shades of Green’ had gepubliceerd, zijn 1000 wegen naar het groene (Club van) Rome voor Corporate BV waaraan Huibregtsen meewerkte. Zeg maar de bijbel voor multinationals die het groene licht hebben gezien, en die dan iets geks over CO2 gaan roepen.

De essentie is dat je als een kameleon kunt opereren, je bij de omgeving aanpassen terwijl je het langetermijn-doel voor ogen houdt. Via netwerken en het verknopen van organisaties zorg je dat alle neuzen de zelfde kant op gaan, je Grote Doel gaan dienen, His Masters Voice gaan zingen. Net als bij McKinsey. Dat zou dan werken volgens de organisatiefilosofie van Peter Senge.

Die organisatiefilosofie is nu ook doel 17 van de 2030 Agenda, die ‘partnerships for the goals’/verlies onafhankelijkheid via verknoping:

2030 Agenda: Globalisme-Fascisme in vrolijke kinderkleurtjes met leuzen waar je onmogelijk tegen kunt zijn, letterlijk.

Of zoals ‘De Publieke Zaak’ SDG-Doel 17 verwoordt:

De conclusie was dat oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken niet (alleen) binnen de politiek hoeven te worden gezocht, maar dat allerlei partijen, van burger tot ambtenaar en van bedrijf tot non-profitorganistie, met elkaar kunnen samenwerken in allerlei maatschappelijke projecten.

Dus het wegvallen van het onderscheid publiek-privaat en het zoek maken van de bonnetjes bij publiek-private projecten gefinancierd met publiek geld. Zijn er overigens meer ‘maatschappelijke projecten’ nodig of praatgroepjes? Bepaalt een gedeelde behoefte tot omwoelen, bekritiseren en losweken van het land waarin je mag leven je identiteit en ‘thuisgevoel’, of bepaalt je genetische afkomst en historische afkomst dat?

Pieter Winsemius is Mr Klimaat van Nederland, en tevens de mentor van Mark Rutte. Als Acoliet van bankier David Rockefeller (JP Morgan Chase) en zijn VN-klimaatbaas Maurice Strong formuleerde Winsemius al de ‘transitie’-strategie voor Corporate BV in 1991: Beyond Interdependence.

For David Rockefeller and Maurice Strong

In Winsemius zijn Sustainability Challenges Foundation zit ook de topambtenaar van Buitenlandse Zaken- Hugo von Meijenfeldt die 2030 Agenda door ons keelgat moet schuiven. Dat programma behelst de privatisering van de publieke ruimte en de afschaffing van nationale democratie, ten gunste van een private oligarchie rond World Economic Forum, Verenigde Nazi’s, Wereldbank enz.

Het doel is om via publieke geldinjecties het monetaire systeem van fiat currency te redden. Het redden van de Wereldbank.

De Stichting SDG Nederland die 2030 Agenda verkoopt zit gehuisvest bij de VNO-NCW aan de Bezuidenhoutse Weg in Den Haag. Daar zit Von Meijenfeldt, sinds kort ook voor zijn nieuwe baantje als coordinator van het Global Compact (het massa-immigratiedeel van 2030 Agenda). Totalitaire technocraten-types, net als Winsemius.

De verantwoordelijke ambtenaar die 2030 Agenda implementeert. Top-Klimazi Hugo von Meijnfeldt, nu van Global Compact: bij Winsemius in zijn duurzaamheidsclubje

Oppositie in ‘transitie’-frame duwen
De Publieke Zaak verpakt de overname van Cafe Weltschmerz alsof ze de zelfde interesse delen in ‘behoefte aan maatschappijvernieuwing.’ In plaats van dat er gewoon schoon schip nodig is, bestraffing van (netwerk)corruptie, be-eindiging oligarchische constructies, einde aan subsidie-zwendel en de bezem door het ambtelijk apparaat.

Financed by Steven Rockefeller UNEP and Rockefeller Foundation (2002)

Nu giet je er een postmodern sausje over waarin je doet of je heel geinteresseerd bent in ‘verschillende geluiden’, in plaats van dat je aan waarheidsvinding doet.

Hoe breng je het geluid van de burger indringend onder de aandacht van de politiek?

Studio Weltschmerz heeft daartoe in samenwerking met de Vereniging De Publieke Zaak een video-opname studio ingericht letterlijk op de hoek van het Torentje. In deze studio vinden vanaf 1 februari – met en zonder publiek – gesprekken en bijeenkomsten plaats tussen burgers, maatschappelijke organisaties en politici.

Centraal staat de urgentie aan maatschappijvernieuwing en de noodzakelijke inbreng van de burger daarbij.

Het door Pieter Winsemius in 1991 geprojecteerde ‘Kantelpunt’ in 2012 voor de Trilateral Commission van David Rockefeller

Terwijl het Kwade Genius Pieter Winsemius zo via ‘ik loog, hij loog, wij dialogen’ slechts de oppositie van zijn 2030 Agenda transitie inkapselt in zijn eigen agenda. In het voorwoord van Thousand Shades of Green vermeldt Winsemius zijn McKinsey-pupillen van de door hem opgetuigde ‘Environment Practice’-afdeling:

We would like to express our special thanks to and respect for our junior colleagues who, as founding members of McKinsey’s Environment Practice, volunteered to help chart this relatively unknown territory – sometimes at the cost of considerable personal sacrifices. Their creativity and dedication were a source of energy and pride.

Over an eight-year period they included Ron Bloemers, Hans Grünfeld, Jan Karel Mak, Berit Mastenbroek, Ian Simm, Frédérique Six and Mark Weintraub from Amsterdam; Peter Bruun from Copenhagen; Brad Whitehead from Cleveland, Ohio; Ralph Lehmann from Düsseldorf; Massimo Fioruzzi from Milan; Patrick Morin from Paris; Keith Alexander and Andreas Merkl from San Francisco; Walter Hahn from Stuttgart; Mika Kawachi from Tokyo; Christine Service from Toronto and London; and Georg Wiebecke from Zürich.

We’d also like to express our thanks to our former colleagues Josh Dowse, Michael Jung, Mickey Huibregtsen and Jan Karel Mak for their thought-provoking and valuable input to the manuscript.

De Groene Kameleon, de kaft is door Winsemius zijn vrouw ontworpen

Een Kosmopolietenclub, die via het omwoelen en losweken van nationale culturen zichzelf wil bevoordelen. Enkele van Winsemius zijn McKinsey-pupillen had ik al besproken bij mijn uitleg over Astroturfing, het door de corporate elite fabriceren van kunstgras-grassroots. Daarvan is De Publieke Zaak ook een archetypisch voorbeeld.

Net nu Cafe Weltschmerz een oppositiekanaal van Winsemius/McKinsey hun klimaatplannen begon te worden (met oa Sander Boon en Karel van Wolferen), lijken ze dat probleem nu in te kapselen in een warm ‘transitie’-verhaal van ‘maatschappijvernieuwing’. Dus in het frame dat zijn McKinsey-kameleonnen op het oog hadden.

Ondergetekende maakte met Max von Kreyvelt ook diverse filmpjes samen met oa broeder in het goede Hajo Smit. Dat is alweer 4 jaar geleden, toen Weltschmerz nog moest groeien.

Dus zodra een oppositiegeluid enige tractie krijgt, dan kapselen ze dat in. In 2015 kwam NRC Handelsblad in handen van de Vlaamse ‘transitieclub’ The Shift-(ex)president Thomas Leysen. Die heeft nu ook al De Telegraaf in handen. En de redactie kreeg al te horen dat ze op voormalig kwaliteitskrant NRC moeten lijken.

Alle Noordelijke media (NDC Mediagroep) zijn al in handen van de belangen van de Rabobank (FB Oranjewoud) en de PvdA (JM Fonds)De FD Mediagroep dient de belangen van Koninklijk Boskalis BV van Hal Investments (hun eigenaar) en de VNO-NCW. Zo krijg je dus het wonderlijke fenomeen dat de moderne Nederlandse Pers niet ‘de macht’ controleert maar haar oppositie.

Maar of je er nu een gesuikerd maatschappijvernieuwing-sausje over giet of niet, aan de afzenders herken je de ware intenties.

Zie maar de lezing die Philip Blond gaf voor De Publieke Zaak. Zuiver 2030 Agenda, multiculti, multi-reli. Geen wonder, want hij was de adviseur van ‘progressief-conservatief'( innerlijke tegenstelling) David Cameron, de voorzitter van het Verenigde Naties High Level Panel of Eminent Persons (2012 met oa Paul Polman van Unilever) die het Dictaat van Parijs opstelde.

De Publieke Zaak = Doel 17 van 2030 Agenda

‘Big Society’ is niets dan Kosmopolieten- Globalisme met andere woordkeuze, het vernietigen van nationale grenzen en tradities. Philip Blond beijvert ‘progressief conservatisme’, innerlijke tegenspraak die mogelijk is door totale uitholling van begrippen. De vandalisme-filosofie van (Post)modernisme, reeds vandaag besproken. Het ‘rechts’ als ‘links van gisteren’.

En verder hoeft er niets ‘vernieuwd’ te worden, als je nu ergens wel genoeg van hebt is het wel ‘vernieuwingen’.

Herstel liever klassieke waarden en deugden als eerlijkheid, moed, de noodzaak van ‘kennis van zaken’, achting voor Het Leven en De Natuur, de ouderwetse mentaliteit uit het Nederland waarvan je nog kon houden. In plaats van dat je de verleiding zoekt in slap gelul over ‘disruptieve technologie’ of ‘the age of disruption’ of ‘climate disruption’, allerlei excuses om het zicht op de kern te verliezen: dat mensen een natuur hebben met donkere kant die onveranderlijk is.

En dat Het Kwaad zich altijd in de mantel der liefde vermomt. Dus die obsessie met ‘verandering’ hebben we hier niet zo als Friese Germaan.

McKinsey zit in het hart van de CO2-zwendel

Actualisatie bericht
Ik kreeg een boos telefonisch gestuurd emailtje van Max von Kreyvelt:

Max is boos, maar laat’m liever met argumenten komen

Waarop ik heb geantwoord:

Nou, bij deze dan, vertel dan maar hoe het volgens jou wel zit?

Niets mooier dan mijn ongelijk,
Liefst schriftelijk, dan voeg ik dat in het bericht, ik doe niet aan mondelinge citaten

Feit: McKinsey is kernlid van het eco-industrieel complex en de CO2-zwendel, en Pieter Winsemius is daarvan aanstichter
Feit; De Publieke Zaak is 2030 Agenda doel17 (cybernetische organisatie-filosofie)
Feit: 2030 Agenda/dictaat van Parijs is totalitair technocratisch globalisme, bron van klimaatellende, gendergekte enz
Feit: Je hebt – zoals ik je leerde kennen-geen in een klassieke traditie gewortelde levensfilosofie

– dus waai je snel met wat winden mee die je (tijdelijk) aantrekkelijk lijken, zoals je ook snel relaties met mensen aangaat die je even snel plots verbreekt

Dus het zou me niet verrassen wanneer je je liet inpakken door McKinsey, als ze aantrekkelijk taalgebruik bezigen als ‘vernieuwing’ en ‘verandering’. Het lijkt zelfs of ze op een initiatief als Weltschmerz hebben gewacht om hun eigen ‘De Publieke Zaak’ onder het stof uit te halen

– dat laatste feit + punt is het speculatieve element in het bericht, dat voor weerlegging open staat, graag zelfs!

Maar opnieuw vrees ik gelijk te hebben, wat jammer zou zijn want Weltschmerz was immers goed op weg met Sander Boon

 • maar ik heb vervolgens (vooralsnog) geen antwoord gekregen.

Het door Pieter Winsemius opgestelde 4-stappenplan van de Transitie voor David Rockefeller in 1991 met ‘kantelpunt’ in 2012….

Andermaal: McKinsey zit in het hart van de CO2-zwendel als organisatie-adviseur betrokken bij zowel de Emissiehandel (ETS) als het Clean Development Mechanism (CDM). De onbetrouwbaarheid van wiebelstroom uit wind framen ze dan als ‘flexibility’, alsof we over een aantrekkelijke uitdaging praten in plaats van een diskwalificerend nadeel.

Onbetrouwbaarheid oppoetsen tot ‘flexibiliteit’

Zie dat het ‘Tipping Point’-denken (kantelpunt) van McKinsey anno nu, exact overeen komt met Winsemius zijn ‘kantelpunt’-denken uit 1991. Het komt uit de zelfde cybernetische organisatie-filosofie van MIT (Jay Forrester, Peter Senge). Het zelfde resilience (veerkracht) tippingpoint- geOH waar Jan Rotmans (Erasmus Universiteit) ook vol van zit en Rik Leemans (WUR). Omdat het uit de zelfde bron komt.

Die van Satan, De Geincarneerde Leugen. Decarbonisatie betekent de strijd tegen de bouwstenen van Het Leven. We voeren een geestelijke strijd.

Via Teun Gautier kwamen ze aan hun locatie bij Pakhuis de Zwijger

 • Wie is trouwens de UBO van McKinsey?
 • PS: Cafe Weltschmerz was eerder al verhuisd naar Pakhuis de Zwijger, DE stichting verbonden aan World Connectors die 2030 Agenda verkoopt. Dat liep via Teun Gautier, die daar met Maurits Groen en Fatima Elatik in het bestuur zat

Ah, nu hebben we toch een hartelijk antwoord van Max:

Hartelijk of hatelijk, 1 letter verschil

Het is niet meer dan ‘kronkels’, oftewel ‘gij zijt gek’. Ah, nou gelukkig. Ik wilde vaker dat ik gek was en de rest niet. Dat zou me enorm geruststellen… :-). Daarnaast stuurt hij een vrouwtje van JS Communicatie die me de standaard voorlichters-riedels kado doet. En hier nog wat haatdragende bagger, maar niet 1 antwoord op de feitelijk ware zaken die ik over McKinsey en De Publieke Zaak aanbreng:

….tsss beetje zielig dit

Het bevestigt mijn beeld van Max: een ijdele ezel, die zich laat meeslepen als iets van pas lijkt te komen en die zich zo ook eenvoudig voor karretjes laat spannen. Die ijdele ezeligheid weerhoudt hem ook deze broederlijke waarschuwing ter harte te nemen over dubbele agenda’s.

Om aan die ezeligheid nu een hele uitzending te wijden bij Weltschmerz… dan zijn er wel interessanter zaken te bespreken…

19 Replies to “Cafe Weltschmerz bij ‘transitie’-lobby McKinsey ingelijfd”

 1. krijgen jullie nou ook niet de neiging om die verrotte K** club binnen te gaan met iets zwarts, met houten kolf? Echt…. zum kotzen al die zakkenvullers met hun 3 dubbele agenda’s…. bah!!

 2. @Harry, ben je boos,pluk een roos; je boosheid zet je constructief om wanneer je die productief aanwendt

  In zijn algemeenheid. Ken je iemand van McKinsey en kom je die tegen, dan heb je wat mij betreft het volste recht die in elkaar te slaan. Zij gebruiken enkel geweld tegen je via de overheid in handen van de UBO’s (ultimate beneficiary owners)

  Dus je doet gewoon aan zelfverdediging. Ik durf de stelling aan dat 99% van McKinsey pure slechtheid is, de koffiejuffrouw en secretaresses uitgezonderd. Ze creëren geen waarde maar parasiteren slechts op het uitdijen van Big Government en de noodzaak van bedrijven daarop weerwoord te vinden

  Waarbij we aantekenen dat Big Government deels ontstaat in reactie op Big Business

  1. Ik heb alvast geen antwoord van Max gekregen, en ‘m ook een nieuwe mail gestuurd met vraag over Teun Gautier en Pakhuis de Zwijger…

   Het is zo eenvoudig te zien, als je het 1 maal snapt. Schijnbare tegenpolen werken samen via these + antithese = synthese, zie ook mijn verhaal voor Elsevier Weekblad ‘Hoe Milieuclubs en Multinationals samenwerken’. Ze hebben elkaar nodig, de 1 voor het gemoraliseer, de ander voor de poen

 3. Goed artikel, Rypke.
  Het (b)leek trouwens toch al dat dat ‘Café’ ook al ‘aparte’ mensen aan boord had, en wat je nu vermeldt verbaast me eigenlijk niets. Toch vind ik het ook wel jammer. Wie blijft nog over als werkelijk authentiek?

  Wat aanvullingen mijnerzijds hierop, als het mag?
  Wat me ook opvalt is dat de NWO een soort Babylonisch-latijn lijkt te gebruiken. Op youtube wordt dat uitgelegd.
  Het heeft iets te maken met taal en macht over de (‘gewone’) mens. Met geboorteakte’s en dat soort documenten: registratie’s. Ik begrijp het niet helemaal en ik zou er wel meer van willen weten. Want wat dat betreft lijkt kennis wel degelijk macht te zijn.

  Dat kranten onder één hoedje spelen met de ‘groten’, is nu wel zeer duidelijk door bekendmaking van de Belgische kranten-politiek. Zo ook televisie en andere media, dat is supergevaarlijk als men daar naar kijkt, in leest of naar luistert. Het is bijna de ‘duvel’ zelf, zeg maar. Absoluut.
  (Wat ik grappig vind is dat me opvalt dat ze die super-tv’s het liefste gratis weg zouden geven, zo goedkoop zijn ze;) )

  Praten met mensen van ‘de macht’ heeft geen enkele zin, denk ik, want die spreken dus een heel andere taal en hebben een heel ander doel, volgens mij. Die wij niet kennen. Ik niet, tenminste. Ze zijn wel geraffineerd hè? Maar ja. Die elitaire types zijn al eeuwen met elkaar verbonden via via enzo hè? Die lezen wel de ‘juiste’ boeken, kennen wat meer van de ware geschiedenis, hebben soms een superopleiding, en zo.

  Dat is trouwens wel triest om waar te nemen; dat de gewone man zo ontstellend onwetend is. En dat kan ook niet anders, want zo is het leven nou eenmaal. Sommigen groeien op in zo een familie, anderen in weer een andere.

  En mee eens natuurlijk dat veel van de bedrijven in wezen een soort van parasieten zijn, met die verstande dat parasieten weg te krijgen zijn met iets bitters zoals boerenwormkruid, maar dezen zijn zo goed georganiseerd dat het wel virussen in mensengedaante lijken. Ze vermeerderen zich ten koste van de gastheer en vermommen zich soms als vrienden. Ze ontregelen het afweersysteem door te voorkomen dat je dat kunt gebruiken tegen hen enzovoorts.

  Maar goed. Wat ik wel aardig vind is dat veel van dit soort zaken in de Bijbel worden uitgelegd. Er zijn bezeten mensen die hun ziel hebben laten ‘wegvloeien’ naar ‘de boze’ op soms heel slimme constructies. Zo gaat dat en om rijkdom en macht of te weren is best wel moeilijk. Om werkelijk te doen wat Jezus voorhield is best wel moeilijk. Vergaart geen schatten op aarde maar in de hemel bijvoorbeeld. Sommige families zijn er juist van overtuigd dat je moet pakken wat je kunt en dit binnen de familie houden. Zo zou God het dan bedoeld hebben. Dus dat gaat niet zo goed samen met Christenen. (Ware Christenen.) Die laatste kun je met weinig moeite af en toe als makke schapen scheren hè?

  Ik ben het alleen niet met je eens dat iemand zich te zeer moet verdedigen tegen dat absurde kwaad. Tenminste niet lichamelijk. Bedorven zielen kunnen alleen met veel liefde bejegend worden. Dat werkt beter dan iets anders. Want de duvel zelf zit te wachten op geweld-gedoe. En sommige mensen zijn nou eenmaal overtuigd dat ze het goede doen, ook al maken ze de wereld koud en kil.
  Maar de gewapende macht hebben ze vaak achter zich staan en dat weten ze. Daarom misschien misschien liet Jezus zich vrijwillig gevangen nemen. Hij vond dit juist wel goed, en hij was altijd meester over de gang van zaken. Hij zocht zelfs zijn eigen verrader uit. Zo stelde Hij het kwaad buiten spel. Gewoon door niets te bezitten, ook het leven niet. Daarom zegt ie misschien ‘als je berooft wordt, geef dan ook je jas nog extra weg of zo.’. Dan sta je boven het kwaad en heeft het geen vat op je. Net zoals men altijd nederig moet zijn. Dan kan men niet vernedert worden.

  Maar ja. Wat mij betreft zouden we al heel ver als de mensen eindelijk die troep zoals die media weg zouden doen. En dat doen ze niet. Ook dat leert de geschiedenis ons. Veel mensen zijn erg ‘volgzaam’ en goed ‘geïnstrueerd’. We zitten met een onvoorstelbaar gehersenspoelde mensheid. Dat is naar ik meen te weten nog niet eerder voorgekomen.

  En de Kerken? Tja. Die lijken wel mee te doen met de machten tegenwoordig. (Of al veel langer?)

  Daarom praat ik maar na wat anderen zeiden: Ken uzelf, want zonder zelfkennis sta je zwak en kun je weinig werkelijk kennen. Want ik denk dat áls een mens al iets wil betekenen, dat hij dan eerst wat voor zichzelf moet betekenen in de vorm van het ontwikkelen van meer en reëler zelfbewustzijn.

  1. Kerk en staat is één geheel. Althans de beide instituten die daarvoor staan. Hou ze dom en hou ze arm is toch het credo van de “macht”, het gespuis dat voor God denkt te kunnen spelen… Allemaal nep autoriteit, er is maar één werkelijke Author (Schepper) van de mens. En het is aan de mens om die te dienen, niet de nepversies… of papieren versies… (Unam Sanctam 1302)
   Aardige presentaitie over de gezaaide verwarring middels regeltjes (die wetten worden genoemd) vind je op YT onder Marcus’Servant King.

 4. Volgens mij is dat Café Weltschmerz van meet af aan “kunstgrasgeworteld” geweest, zoals zoveel “alternatieve media” die vaak ook aan “koppelverkoop” oid doen. Heb er slechts iets van gezien maar voor mij net zo tenenkrommend als reguliere propaganda media.

  1. Allemaal controlled opposition.
   Cafe Weltschmertz dus,
   De PVV met Wilders als mossad agent,
   Forum voor Democratie met oprichter Cliteur (was eerst PvdD lid)
   Jensen, alleen populair geblaat, nooit achtergronden

   Dat zijn op dit moment de belangrijkste, maar er zijn er vast nog meer.

   1. Je ‘Mossad-agent’-typering zou dan ook nog enige onderbouwing behoeven, Jan… Heb je daar schriftelijk bewijs van? Zo nee, dan is het ook populair geblaat

    Paul Cliteur heb je idd niks aan, die snapt het niet, maar ja, daar is Thierry Baudet bij gepromoveerd. Bij Thierry zie je dankzij de invloed van Scruton wel een denkend alternatief, maar ja, om ‘de massa’ aan je te binden moet je vervolgens datgene offeren wat je van de massa onderscheidt

    1. Wilders heeft een aantal jaren in een kibboets gezeten. Hij heeft een Hongaars joodse vrouw. Bekend is dat hij nog steeds meerdere keren in Israel vertoeft. Toen zijn twitter gehackt werd een jaar of 4 geleden bleek dat zijn interesse grotendeels in de Joodse natie ligt. Contacten met de Mossad liggen voor de hand. Wilders brak met de VVD om een eigen partij te beginnen. Hij wilde zelf aan de knoppen van de macht. Wat hij met zijn partij PVV (Wilders’ speeltje) doet is vooral spanningen creeren rond moslims en de islam. Hij heeft ook veelvuldige contacten met de Amerikaanse zioniste Pamela Geller.

 5. Paul Cliteur heeft het ook nooit over false flags (staatsterrorisme) en altijd over islamterreur. ISIS en Al Qaeda zijn in zijn ogen geen westerse fabrikaten voor het toekomstige Groot-Israel Rijk (van de Eufraat tot de Nijl) Lees ook het laatste artikel van Willy van Damme.
  Uitstekend boek daarover is van Nick Kollerstrom False Flags over Europe A modern history of State-fabricated terror (2018)

 6. Hallo Rypke,

  Waarom plaats je mijn reactie niet.
  Ik dacht de website over Wilders een behoorlijk goed gedocumenteerd onderzoek was. Of ben je van de kloon “don’t mention the jews”?
  In dat geval heb ik nog wel een ander doorwrocht artikel over de joden zoals we ze vandaag de dag kennen. https://christiansfortruth.com/who-are-jews/
  Als dat nog niet genoeg is doe dan eens onderzoek naar de rol van de joden in de russische revolutie, holdomor, Khazaren, Sabatei Tve, crypto jews,Jacob Frank, de illuminatie, Adam Weishaupt of de roots van de Rothschilds.
  Deze video geeft een goed beeld hoe de joden behandeld zijn door de eeuwen behandeld zijn https://www.youtube.com/watch?v=V18uG5HG1iI&list=PLM6UU-rrnq21md8AASl5WkxIeFT7YUWUw&index=1. Er zijn vele video’s over te vinden op You Tube.

  Graag zou ik antwoord krijgen wat er mis was met mijn reactie. Maar wellicht is dat te veel gevraagd. Hoe dan ook het beste met het doen van het goede werk wat je doet, ondanks mijn teleurstelling.

  Met vriendelijke groet,
  Jan Stoel

 7. Gisteren kon ik geen reakties plaatsen
  Misschien lukt het nu wel.
  De site waarop de connectie tussen Wilders en Israel uitgediept wordt.
  https://de-ware-wereld.nl/2017/04/12/is-geert-wilders-de-mol/

  Ook Baudet is geparacuteerd om politieke vluchtelingen op te vangen.
  https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/door-des-koningshuis-clingendael-gelanceerde-thierry-baudet-en-de-racisme-kaart-via-kajsa-ollongren/
  Hiddema is de vrijmetselaar die als bewaker van Baudet dient.
  https://herstelderepubliek.wordpress.com/2018/09/30/politiek-hoe-de-angsthazen-lopen/ Hier een foto van zijn werkkamer. https://twitter.com/WereldPijnCafe/status/1138507821576871937

  1. Ik heb geen ruzie, alsof ik hier emotioneel aan gebonden ben. Ik constateer slechts iets, maar krijg daar geen normaal antwoord op

   1. Stel: je hebt gelijk in dat je geen normaal antwoord krijgt, dan nog….

    Open gesprekken zijn interessant en leerzaam voor alle kijkers. Ook op langere termijn.

    Het niet laten plaatsvinden van dit gesprek zal het moment dat mensen een beetje wakker worden alleen maar uitstellen…

    Neem desnoods een eigen camera/mic mee voor het posten op je eigen blog/podcast….

 8. Met een mooie nieuwe studio in Den Haag wordt het alternatieve medium Cafe Weltschmerz per 1 februari gecontroleerde oppositie van het Klimaatindustrieel Complex, het ‘Transitie’-evangelie van 2030 Agenda.

  Hoezo toevallig dat ze daar op de zelfde dag als d66 drugs beleid weer ter discussie stelt, is er een intervieuw met wat wazige nieuwe interviewer die een expert aan het woord laat hoe het drugbeleid anders zou moeten..

  Als je de mensen die nog enig denkvermogen hebben, en zicht van ellende maar legaal drug laat gebruiken heb je daar ook geen last meer van, past mooi in de 2030 one world goverment strategie.
  Je kan wachten op een soort Deus ex machina als je gelooft in een almachtige god die de aangerichte ellende even glad zal strijken voor alle slappe zakken die het laten gebeuren. Maar de vraag is dan natuurlijk wanneer dat punt bereikt is.

 9. Wat is er veranderd bij CW? Onder het belachelijke filmpje ” #1 | Karel van Wolferen | Grootse NAVO oefening ondermijnt Europese veiligheid worden” wordt sinds vanmiddag nog wel reacties geplaatst. Alleen zijn deze voor anderen niet meer zichtbaar. Ik ben benieuwd naar verdere ontwikkelingen.

Laat een reactie achter aan Piet pieters Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *