Wie niet in complotten gelooft is gek!

Zonnen op anderhalve meter afstand. In Friesland verandert helemaal niets door de Lockdown 

Had U al eens van Lock Step, gehoord? Een Corona-scenario voor ‘authoritarian leadership’ in reactie op een pandemie, dat de Rockefeller Foundation ( = CIA) in 2010 bedacht. Die ‘filantropen’ zijn samen met het Rockefeller Brothers Fund tevens grootfinancier van de klimaatagenda en haar ontelbare ngo’s.

De Rockefeller Foundation lanceerde met The Lancet (Elsevier) ook al de nieuwe discipline van ‘globalistisch doktertje spelen’ genaamd ‘Planetary Health’: alsof ‘het klimaat’ ons allemaal ziek zou maken, zoals via de Klimaatobsessierups met gevarenlintjes rond eiken.

Hun doktersrecept is altijd meer ‘global governance’ en ‘interdependence’, centralisatie van macht. Dat is het zelfde recept dat het World Economic Forum ons nu ook voorschrijft uit naam van ‘Corona’. Wat de klimaatlobby decennia kostte, dat lukt nu via Lockdown in een handomdraai. We concluderen daarom: Samen zweren is pas fijn!

In Friesland verandert overigens niets door de Lockdown. Je kan hier wel anderhalve kilometer afstand houden, als je dat zou willen.

De wereld waarin we nu leven…

Our Common Future; streven naar socialistische wereldregering
Gisteren schreven we al, dat je over ‘intenties’ kunt soebatten tot de hel bevriest. Waar het om draait zijn consequenties van intenties. De consequentie van klimaatangst en pandemie-angst is het zelfde; economische vernietiging en centralisatie van macht. Corona doet nu in een handomdraai, waar de klimaatlobby sinds 1988 al aan werkte.

Voor die welvaartsherverdeling werd ondermeer het door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken gesteunde Green Climate Fund opgezet. Dat kwam tot stand in 2009 onder de lobby van de toenmalig ‘Klimaatgezant’: Maas Goote, nu DOB Ecology. Nu is ene Marcel Beukeboom van D66 de ‘klimaatgezant’.

Goote zou ook directeur worden van IUCN-Nederland, de ‘groene’ NGO’ die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 2018 met liefst 20 miljoen euro werd gesubsidieerd.

De huidige leiding van het ‘klimaat en energie’-deel ligt in handen van een Noorse bobo: Hans Olav Ibrekk. Onder het motto ‘verspil geen goede crisis’, zien ze door de Lockdown-geforceerde economische verwoesting kans om hun reeds lopende agenda van ‘verduurzaming’ ( = economische nivellering) met nog meer vliegende vaart te forceren:

“While COVID-19 is causing untold suffering, the international response to this unprecedented health crisis in modern times offers an opportunity to direct finances towards bolstering climate action.

GCF will continue to make critical investments in climate-resilient water resource management, health care facilities, agriculture and livelihoods – all of which are essential to subduing and overcoming the pandemic.

Opgezet om ‘Het Zuiden’ t helpen, onder de evenaar

Nederland strooit met publieke euro’s
Dat Green Climate Fund is een oud idee, dat tot het Brundtland-report terug gaat, dat je ‘het Zuiden’ met subsidie omhoog trekt en jezelf omlaag. De kapitalistische variant op dat zelfde idee noemen ze ‘Blended Finance’. Dat overheden multinationals sponsoren, zodat die ‘groen’ gaan doen. Daartoe gebruiken ze 10 duizend miljard euro voor 2030.

De zelfde bedragen die je nu om de oren vliegen vanuit de ECB als bankensteun uit naam van Corona. Alsof ze slechts sneller doen, wat ze toch al van plan waren.

Dat is de essentie ook van ‘duurzaam’. De Noorse voormalige premier Gro Harlem Brundtland zou het zogenaamde ‘Brundtland’-rapport maken, ‘Our Common Future’ dat 1987 verscheen. Brundtland was ook lid van bankier David Rockefeller zijn Trilateral Commission.

‘Blended Finance’; risks for the public, profit for multinationals. Hier zijn ze op uit

Ons kent ons, daar in de hoogste burelen.

En Brundtland was dikke maatjes met Ruud Lubbers, 1 van de supporters van de wereldreligie van het in het Vredespaleis door Beatrix van O. gelanceerde ‘Earth Charter’. Men weet hier ontzettend goed wat goed voor ons is, en daarom stoppen ze daar ook ons gemeenschapsgeld bij miljarden in.

Nederland is dankzij het Huis van Oranje 1 van de grootste publiek geld-donoren aan het ‘groene’ One-Worldism. Zie ook hieronder, deze donatie aan het WWF-internationaal en enkele groene clubs, uit het jaarverslag van WWF-internationaal 2018:

Nederland strooit om zich heen met ‘groene’ fondsen, zoals hier voor het Internationale Wereld Natuur Fonds

Uit ‘Our Common Future’, een pleidooi voor mondiale welvaartsherverdeling stamt het huidige ‘duurzaamheid’-begrip. De fabricage daarvan werd gesponsord door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken vanaf 1984. Dat rapport werd de ‘kickstart’ van de voortzetting van de Koude Oorlog uit naam van ‘Global Warming’.

Het rapport verscheen als voorzet op de Rio-conferentie van 1992. De ‘rijke’ wereld zou 2% economische groei moeten handhaven om ‘het Zuiden’ (zoals ze dat bij het Ministerie van BuZA noemen) mee te tillen. Hierin herken je de opzet ook van dat Green Climate Fund, ontwikkelingshulp in klimaat- en genderjas.

In 2000 kwamen er de Millennium Development Goals (nog steeds zonder ‘klimaat’). En sinds 2015 de SDG-doelen van de 2030 Agenda. Wie aan 2030 Agenda meedoet, die draagt dan zo’n kleurig SDG-speldje. Frans Timmermans doet het, de door het WNF betaalde ‘hoogleraar Stikstofstudies’ Jan Willem Erisman draagt ‘m.

Jan Willem Erisman, uitvinder van het niet bestaande ‘Ammoniakgat’ draagt het SDG-speldje. Zijn leerstoel wordt door het WNF betaald

De rode danwel groene draad mag inmiddels duidelijk zijn.

‘Duurzaamheid’ en klimaatpolitiek kwam via de Verenigde Naties op de mondiale politieke agenda. Daarbij werd uw inspraak zorgvuldig gemeden als ‘populist’, onkundig in ‘Global Governance’ en ‘Interdependence’ (onthoudt die kreten). Het RIVM kreeg de ‘M’ van ‘milieu’ eind jaren ’80 bij de instituutnaam geplakt. Plots ontstond de link ‘klimaat’ en ‘gezondheid’.

Domeinexperts van RIVM-achtige ambtenaar-wetenschappers (mensen die van een minuscuul onderdeel van ‘Het Leven’ ontzettend veel weten), ambtenarij, miljardairs van het genre Bill Gates en een door de Europese Commissie en Nederlandse overheid gesponsorde wildgroei van ngo’s, die bepaalden dat.

Een ‘Koop’ door kolonisten van de bisschop = Oldeberkoop

…besluiten van enkelen belanden zelfs op het bordje van ambtenaar in Oldeberkoop
Via de VN kwam de ‘klimaatactie’ op Brusselse bordjes, en zo op het Haagse bordje en gemeentelijke bordjes.

Zodat zelfs ambtenarij in Oldeberkoop zweert bij ‘energieneutraal in 2030’, een VN-doel. En dus keuren ze oogluikend een zonne-industrieterrein ‘Molenbosch’ goed in natuurgebied de Tjongervallei in natuurgebied naast een bos van it Fryske Gea.

De natuurclub protesteerde niet tegen die plannen, gehoorzaam aan ‘De Agenda’ van De Transitie. Het lokale voorbeeld is maar 1 van vele illustraties, hoe de 2030 Agenda die door Paul Polman cs in New York werd opgetuigd (High Level Panel of Eminent Persons 2012 olv David Cameron) voor de Verenigde Naties dus doordruppelt tot …

….Oldeberkoop of all places. De gemeente Ooststellingwerf waar ook Arjan Lubach woont. Die door De Staat betaalde clown, verdedigde de historisch uitzinnige stelling dat er geen complotten bestaan.

Maar je vindt het zelfde taalgebruik en beleid in ieder willekeurig Duits, Belgisch, Frans of ander Europees dorp. Op militaire wijze is ‘het complot’, de samenzwering uitgerold,.

Ook vind je randjes met zonnebloemen

Iedereen die woorden in de mond neemt als ‘inclusie’, ‘circulair’…. bewust of (meestal) onbewust papegaaien en ezelen ze dan wat ergens op een VN-kantoor is bedacht ver weg. Of bij de Sociaal Economische Raad (SER) met haar door het Koningshuis benoemde ‘Kroonleden’.

Dus: Hebben we zo niet een aardige praktische beschrijving van de werking van een ‘complot’ gegeven? En hoe je van New York tot Tietjetrekkeradeel iedereen het zelfde kunt laten roepen?

Dan zie je dus hoe dat werkt, en hoe de vis rot vanaf de kop. De punt van de pyramide bedenkt, de brede basis voert uit zonder zelf te begrijpen waarom.

Een samenzwering van bovenbazen, een globalisme-elite, die waarborgt de eigen belangen. Belangen, die lokaal hinder, protest en nadeel geven, de natuur verwoesten enzovoort. Maar vanuit globalistisch perspectief geredeneerd, vanuit hun belangen ben je dan juist goed bezig!

Zodra mensen over ‘mijn idealen’ beginnen. Dan bedoelen ze ‘mijn belangen waar voor een ander moet betalen’. Dat zijn ‘idealen’.

Vredesduif Hillary Clinton 🙂

Wie niet in samenzweringen gelooft is gek
Dat complot van een globalistische elite, je dwingt het af met een haast militair georganiseerde bestuurlijke hiërarchie van de VN tot Brussel. Die architectuur is sinds 1945 zorgvuldig opgetuigd.  Vandaar uit werkt het door, tot Den Haag tot de Vereniging Nederlandse Gemeenten met hun kantoor in de oude Willemskerk in Den Haag.

Zo werkt dus de mondiale commando-structuur, wanneer je eenmaal zo’n bestuurlijke hiërarchie hebt opgetuigd.

Want wie uit de pas loopt, die krijgt bijvoorbeeld geen subsidie meer. Zoals protestzanger Armand al zong; ‘De Nederlander is een Meelzak, je kunt er op blijven slaan, hij zal niet opstaan’.

Zodra je zegt ‘als je niet meedoet, kort ik je rijksbijdrage’ dan springt De Nederlander al in de houding. Bevend van vrees. ‘Neeeeeh, niet mijn subsidie???!!!’

En zo werken dus samenzweringen van het hoogste tot laagste niveau door, van de ‘schurken’ die alles bedenken tot de ‘ezels’, die maar wat meelopen.

Claim ‘de’ wetenschap aan je kant en ‘de feiten’ en plots kun je jezelf de gekste dingen veroorloven

Iedereen doet dus wat de autoriteit boven ‘m opdraagt van VN/World Economic Forum-niveau tot de gemeente Tietjetrekkeradeel. En zo kun je dus een samenzwering optuigen, wanneer je de internationale instituties dicteert en voldoende miljarden cash bij de hand hebt. Omdat je bijvoorbeeld als ECB jezelf bevoegd maakte om ongelimiteerd geld bij te drukken.

Met gemeenschapsgeld werden al die ontelbare ‘ngo’s’ gefinancierd voor Astroturfing, kunstgras-grassroots. Het veinzen van massaal ‘draagvlak’ voor iets dat eigenlijk maar een handjevol mensen wil. Mensen als vaccinatie-fundamentalist Bill Gates, de ‘Goalkeeper’ van die 2030 Agenda.

Wie niet in samenzweringen gelooft, complotten, die beschouwen we hier dan ook een beetje als Gekke Henkie. Immers, partijen, bedrijven, politici, criminelen, alles zweert tegen elkaar samen zolang er zoiets als Macht bestaat en wereldgeschiedenis is.

Wanneer is het verdrag getekend, dat mensen elkaar beloofden nooit meer samen te zweren? Zou dat op zichzelf al geen samenzwering zijn, zo’n afspraak om geen complot meer te smeden? Daarom: Arjan Lubach (VPRO) is knotsgek, en niet voor niets betaald door De Staat als gecontroleerde oppositie.

Binnen het toegestane karrenspoor van ‘geoorloofde discussie’ wat de lolbroek uithangen.

Marx Rutte krijgt orders van Gates….

Surveillance Economie (Surveillance Capitalism)
De wereld om U heen, de koers ‘waar te gaan’ op bestuurlijk niveau en de bestuursarchitectuur is dus door een pyramidepunt bedacht van rijke en invloedrijke samenzweerders. Onze Koninklijke Familie speelt daarin traditioneel een grote rol, als baas van de Koninklijke Oligarchie Nederland BV.

De voortrekkersrol van Nederland bij het financieren van allerlei groene clubs, valt tot het Huis van O. te herleiden en Koning Bilderberg. In welk ander land krijgen 12 milieuclubs zo schoon op het handje al 160 miljoen euro marketingsubsidie? (2018) Om vervolgens ook nog met 64 miljoen euro Loterijgelden overladen te worden?

Daardoor hebben de zogenaamde ‘ngo’s’ in Nederland buitensporige mediamacht. Maar dat ngo-concept voor Astroturfing is al bij de Verenigde Naties in 1946 bedacht. Daar is de term ‘ngo’ voor het eerst ontworpen. En hun organisatie ECOSOC stuurt sinds 1946 de duizenden ngo’s aan, houdt ze op koers met de VN-doelen.

We zagen al uit naam van de ‘Green Deal’ een halvering van het aantal CO2-stoeltjes voor 2030 tegemoet volgens de 2030 Agenda, oftewel: het einde aan betrouwbare en betaalbare energie, en de opstanding van de Surveillance-Economie onder controle van de Europese Centrale Bank. (ECB)

Want zonder een totalitair toezicht zou je die economische verbouwing al nooit kunnen forceren. Nu kun je ook niet meer in het openbaar protesteren, of zelfs maar een kinderfeestje vieren.

…wanneer je al in de miljarden zwemt ga je voor de macht. Ook Warren Buffett doet mee…

We bespraken ook al, hoe Multinationals zich met subsidie zich stoeltjes in de voorste rij kunnen inkopen. Dat werkt namelijk via de ‘Renewable Energy Directive’ en het systeem van Emissiehandel (ETS). Ieder windmolenproject of zonnefarmproject, dat maakt op papier CO2-stoeltjes vrij (tonnen CO2).

Die CO2-ruimte kunnen de grote bedrijven die aan het ETS-systeem deelnemen dan inkopen. Zo zijn zij voor een habbekrats verzekerd van CO2-ruimte in de ‘Transitie’-economie. Het MKB, voor zover dat dan nog bestaat, zal achteraan sluiten.

..voorkomen van epidemieën, met 2030 Agenda komt De Betere Wereld, als we al onze rechten en vrijheden maar overdragen…

Hoe bewijs je iets 100 procent?
Of die sociale opsluiting van vandaag ook ‘het doel’ is van de huidige crisis-profiteurs?  Dat kun je nooit helemaal hard maken, zonder dat je het document van de samenzweerders vindt.

Maar het komt ze wel opmerkelijk goed uit, de ‘Transitie’-fundamentalisten rond het Huis van O. en de Bovenbazen/UBO’s. Die wilden de gehele economie toch al wegvagen om opnieuw te beginnen in CO2-loos Greentopia. Dus dan heb je baat bij het zo lang mogelijk oprekken van Lockdown-achtige maatregelen.

Want dan zijn de economische gevolgen ook verstrekkender. Alsof ze nu op een ‘reset en delete-knop kunnen drukken.

En ‘ze’, dat zijn aanwijsbare personen rond de VN, de miljardairs en bovenbazen (UBO’s). Doen die mensen dat nu werkelijk voor Uw en mijn bestwil? Of vooral voor hun eigen belangen en machtshonger?

Bill Gates hoeft ’t niet voor het geld te doen. Machtshonger zal hier zeker een rol kunnen spelen? Die honger is zo oud als de Egyptische Farao’s…

Hoe krijg je een actiepunt op de mondiale agenda? Verzin een nieuwe ‘wetenschap’ en financier dat vervolgens.

Multi-miljardair Bill Gates is de zogenaamde ‘Goalkeeper’ van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de 2030 Agenda waarover ik al uitentreure schreef. In het bestuur van zijn Goalkeeper-foundation zit ook de miljardair Warren Buffett.

Als stok van angst voor die Agenda werkte eerst Climate Action. Maar ‘De pandemie’ bereikt in luttele maanden waar ze daar jaaaaren over deden.

Big Money buys unhealthy science advocacy

Niet voor niets maakte Bilderberg- en World Economic Forum-vrouwke Sigrid Kaag nog net 100 miljoen euro Nederlands geld over naar de World Health Organisation (WHO) waarmee Gates sterke banden heeft. Dat is de club waarvan Trump recent de financiering juist stilzette…

De zelfde Trump die ook uit het Klimaatdictaat van Parijs stapte, tot ongenoegen van al die staats-gefinancierde ‘ngo’s’. En zo vestigden we al vaker de aandacht op de Rockefeller Foundation. De ‘filantropen’, die de klimaatagenda financierden samen met het Rockefeller Brothers Fund. Alles met ‘planetary’ en ‘global’, dus machtscentralisatie naar een mondiale elite, dat krijgt geld van ze.

Het Rockefeller Brothers Fund hielp bijvoorbeeld 350.org oprichten, de club van de Klimaatamarsen. Hete financiert ook Greenpeace). De Rockefeller Foundation lanceerde in 2015 al een nieuwe discipline van Globalistitsch Doktertje Spelen: Planetary Health, samen met The Lancet. Alsof je -opnieuw- via mondiale machtscentralisatie beter met ziektes en plagen zou omgaan.

Die ‘filantropen’ met jaarlijks 300 miljoen dollar te vergeven, ze maakten in 2010 al een scenariostudie, waarbij ze de wereld op een ‘Pandemie’ voorbereidden:

Jaaaa, daar zijn ze weer, de Rockefeller Foundaton, de globalsten die het zooooo goed met ons voor hebben…

Lockstep-scenario/Lockdown
Het Lockstep-scenario beschrijft daarin hoe we een China-achtige politiestaat zouden gaan omarmen. Ik weet niet wie de term ‘Lockdown’ voor het eerst verzon, maar dat lijkt toch enorm op de term ‘Lockstep’. Van massamedia-gelovige familie kregen we al de zinsnede ‘In China deden ze het goed, daar hebben ze’….

…waarna de media-consument vervolgens jubelde over de draconische ingrepen in persoonlijke vrijheden. Wel, in het Lockstep-scenario zien we al in 2010 die ‘China is ons voorbeeld’-optie uitgeschreven.

…en hier. Wat voor de globalisten een ‘bedreiging’ heet dat is dan ‘virulent nationalism’. Het kan geen toeval zijn dat de nationalistische partijen in Nederland als FvD en PVV ook kapot gedemoniseerd worden in de media van de overheid (NPO) en van Bertelsmann (RTL). Zij willen het tegendeel van wat de mondiale elite voorstaat, die ook Nederland controleert:

…..

…je verzint zulke dingen niet. Nou ja, dat verzin je wel.  Met gekochte domein-experts, betaald door bijvoorbeeld Bill Gates en Warren Buffett. Of zoals hier, door de Rockefeller Foundation.

David Rockefeller was decennialang de Amerikaanse Bilderberg-gezant samen met Henry Kissinger. Dus, het huidige scenario dat voor onze ogen voltrekt, dat was al in 2010 als zelfvervullende profetie opgetekend door zijn eigen Foundation, die het zelfde vergadercentrum heeft als de CIA: het Bellagio Center.

..bij het World Economic Forum hebben ze nu zelfs al een globalisme-actieplan bedacht in de vorm van een Corona-virusje. Hun ideaal is ‘Global Governance’, werelddictatuur:

Zij bepalen wat jij mag doen….

Carola Schouten, publieke vrouw van multinationals
De meer nationalistisch georiënteerde regeringen van Turkije (Erdogan) en het Verenigde Staten onder Trump staan expliciet vermeld als bedreiging voor hun ideaal. Dus, mensen die voor hun eigen bevolking en boeren opkomen. Trump steunt de eigen boeren ook alvast met 15 miljard dollar.

Terwijl Nederland juist 1 van hun meest ambitieuze medespelers is. Corona Schouten legt onze boeren juist op het hakblok van de multinationals, door ze uitnaam van ‘stikstof’ met 3 miljard euro van burgers gestolen geld uit te kopen.

 • Kun je nu bewijzen dat ze dit mediavirus ook ontworpen hebben om zulke politiek met extra vaart door te drukken?

Nee.

Wat je wel zeker weet: al die besmettingen tot de persoon per dag nauwkeurig die de media opdienen, dag in dag uit….Zulke nauwkeurige registratie van zelfs besmettingen kan onmogelijk bestaan. Denk je nu werkelijk dat ze tot de besmetting nauwkeurig registreren op een plattelandsziekenhuis in Iran in de woestijn?

Of zelfs maar een besmetting kunnen vaststellen van een nog nieuw virus, met symptomen die op wel tig bestaande ziekten lijken? En dat ze dat dan doorgeven aan de WHO, van een land waarmee ze welhaast in oorlog zijn? En waarom zou de informatie-voorziening uit een totalitaire politiestaat als China plots betrouwbaar zijn?

Wat zijn 20 duizend Coronadoden in China op een bevolking van anderhalf miljard? Hoe zou je bijvoorbeeld tot de Chinees nauwkeurig plots weten hoeveel er besmet zijn, in zo’n onmetelijk land met anderhalf miljard mensen? Jaarlijks sterven 4-500 duizend mensen door Malaria. Gooien we daarvoor de wereldeconomie plat?

Zulke cijfers kunnen nooit kloppen. Zo’n up to date registratie die nauwkeurig zelfs de besmetting onderscheidt, die bestaat domweg niet

Voor Friezen verandert er niets door de Lockdown
Dus de mensen die al die exact lijkende getallen verspreiden, bedrijven vrijwel zeker bullshit met een belang daarachter. De vele alternatieve media van Corbett Report tot London Real besteedden al aandacht aan de kwestieuze ‘Corona’-statistieken. Robert Jensen is hier in Nederland roepende in de mediawoestijn.

Je hoeft in dit informatietijdperk zo’n moeite niet meer te doen, om iets verder te kijken dan de NPO-neus lang is. Als je de moeite maar wilt nemen.

De meeste mensen doen dat niet. Die volgen de officiële kanalen met het officiële verhaal. En dus andermaal: het is kinderlijk eenvoudig om dan een complot te smeden, dat een handvol miljardairs dus met controle over de internationale instituties en media kan bepalen wat gebeurt. Van een VN-kantoor in New York, tot Molenbosch bij Oldeberkoop aan toe.

Ik kreeg al de uitnodiging om aan een kinderfeestje van een familielid deel te nemen via de computer. Vanwege corona. Probeer daar vooral ook niets tegenin te brengen, dan worden ze alleen maar boos, en dan ben jij gekke Henk…

Zonnen op anderhalve meter afstand!

Voor Friezen verandert er overigens vrij weinig door de Lockdown. Als je wilt kun je wel anderhalve kilometer afstand houden hier… Vooralsnog beleven we hier een prima voorjaar met de buren samen!

En dus, laten we nog eens afsluiten met een heldere definitie van wat ‘Samenzweren’ nu is: samenspannen ten nadele van anderen voor eigen gewin. Zo oud als de wereld. Samen zweren is pas fijn!. Als wij een andere wereld willen dan Rutte en zijn Bovenbazen/UBOs en globalisten, dan zullen we een eigen alternatief zelf moeten maken.

Moeten bedenken waarin wij dan sterker zijn, als zij alle geld controleren…

Bijvoorbeeld uitgaande van eigen kracht, lokale saamhorigheid, korte ketens: immers, waarom zou het belang van Bill Gates het onze moeten zijn? Moeten we juist nu niet extra zuinig op onze EIGEN boeren zijn, in plaats van afhankelijker worden van ‘internationale’ voedselmarkten?

17 Replies to “Wie niet in complotten gelooft is gek!”

 1. mooi maar nu de rest , ben blij dat het gros een beetje wat meer tijd over heb om aan zichzelf te denken , zijn moeilijke tijden Rypke zeer slechte aura hier in Almere haast niet te behappen!!! melaatse onder elkaar weet je wel of niet ? kuch boodschap doen moet gebeuren tot????

 2. “Moeten bedenken waarin wij dan sterker zijn, als zij alle geld controleren…”, schrijf je, Rypke.
  Ik denk dus dat de agenda(s) daar eigenlijk uiteindelijk voor bedoeld zijn: je machteloos maken via de controle op je geld. Lees Openbaringen voor inspiratie en bedenk daarbij, dat als je je geld kwijt bent, dan ben je je zelfbeschikking kwijt. Als jouw menselijke energie (geld zie ik ongeveer als gestolde menselijke energie dat verhandelbaar is) niet meer in jouw zak zit, dan heb je er geen directe macht meer over. Dan kan een ander zaken voor jou bepalen.
  Dus al dat gedoe met ‘klimaat’, ‘corona’ en ander gezeur zoals transgender-gedoe, regenboog-gedoe, kerken kapot maken enzovoorts, zie ik als hulpmiddelen om het eigenlijke doel te bereiken: Macht over elk mens, dat afhankelijk gemaakt wordt van computers en mobieltjes. Dát zou dan het levenloze monster 666 (WWW) zijn: een machine. Handelen, kopen en verkopen, kun je dan alleen nog als je het teken van het beest hebt: je rekening.
  Wellicht dat Christendom daarom gesloopt moet worden, omdat die mensen nog énig besef hebben van wat er allemaal gebeurt?
  Want als het eenmaal zover is, dat je je eigen geld niet meer beheert, dan is er waarschijnlijk geen weg meer terug. Dan hebben ze je via het geld geknecht. Dan kun je alleen nog via de mail protesteren als je iets niet zint.
  Klote techniek ook. Het brengt veel te veel ellende.

 3. Raphael hoe lossen we dit ook het snelst op ,hune waren ineens wel heel snel aanzet overrompelde mij machtig spel Kijk ik ben geen schaker maar toch voel ik een oneerlijk schaakspel ,de bank tegen en verarmt en dommig volk ,wat zich steeds aanhankelijk moet voelen door subsidies kan je wel zegge ik ben een vechter heel stoer, Als er dan na jaren werken ,een bedrijf gaat verkassen naar zweden ,ga je mee? iedereen moet achterlaten is het wel een gelddingetje geworden hoor sta je ineens wel toekeken want dit word hem niet dag leuke baan en kom dan maar op met subsidies dus langzaam ben je ongewild een prooi haat schaken

  1. Paulien,

   Hoe lossen we dit het snelst op? Tja, als ik dat eens wist. Ja, je moet beginnen met de top te zuiveren. De rechtsstaat moet hersteld worden. Zonder goede rechters is het systeem niet meer zuiver te houden. En voordat het zover is? Tja. Samenwerken? Zoveel als mogelijk je omgeving wakker schreeuwen? En als ze naar die klote tv blijven kijken en naar die radio luisteren en de krant lezen, dan blijven ze zich continue hersenspoelen. Snap je? De mens laat zichzelf programmeren en begrijpt dat niet en denkt dat dat normaal is. Kijk maar naar dat ‘corona’. Eigenlijk niks als een griep. En zie hoe de mensen zich gek laten maken? Ze doen wat ze gezegd wordt. En dat kan niet anders omdat de winkeliers de mensen zo verplichten als idiote 1,5 meter afstand te houden.
   Naar Zweden gaan lijkt mij een slecht plan. Daar zijn ze nog dommer en corrupter dan hier, lijkt me. Ze halen zoveel import binnen om het blanke ras te verwijderen, dat is niet te geloven. We zitten als Europa in de klauwen van boeven. En daar is door de mensen niets aan te doen als justitie niet zuiver is en meewerkt.
   Ik zag gisteren de film die Nicole noemde in haar commentaar.
   ‘Het’ is nog véél erger dan ik dacht: we hebben met krankzinnigen met teveel geld en macht van doen. Het is écht vreselijk.
   En toch… toch moeten we nuchter blijven. Juist nu. Want boos worden op krankzinnigheid is niet slim. Ze moeten gewoon gestopt worden. Zo snel als mogelijk.
   Maar waarom de ‘kerk’ hieraan meewerkt, snap ik niet. Want dat zou betekenen dat dat de kerk geïnfiltreerd is met de slechte mensen. En als dat zo is (dat natuurlijk zo is, want zo is in feite het systeem van leugenaars) dan is ‘de boze’ nogal wijd verbreid.
   Ze lijken mij dus tegen God te zijn. Dus misschien moeten we daarom juist vóór God (van de Liefde) zijn! Ook al begrijpen we het niet, we moeten geloof blijven houden. Want als de mafia het geloof van de mens ook nog stuk maakt? Teveel eer voor het tuig.

 4. tja al die complotloochengekkies…
  en dan heb ik het nog niet over een virusgekkie/germgekkie als Tom Zwitser…
  das weer een hoofdstuk apart… ik vind het een zeer enge man, in lijn met Macroschoft Beul gAIDS, maar dan in het micro… hij promoot virusonzin.
  dr Andrew Kaufman kan je vertellen dat een zogenaamd “geobserveerd virus” hetzelfde er uit ziet als een exosoom en daarvan is bekend dat het een lichaamseigen “helpende vriend” is en geen “aanvallende boze vijand”… ook al heeft Kaufman geen weet van de Vijf Biologische Wetten van dr Ryke Geerd Hamer het is er wel geheel mee in lijn. Want zo zit Gods Natuur in elkaar.
  Helmut Pilhar: Hoe functioneert een epidemie/pandemie dan in werkelijkheid?
  https://www.youtube.com/watch?v=OUDTuqQ-CUI

  1. en o ja die “Holy See” spelende malloten vinden het kennelijk ook leuk om hun agenda’s vooraf “mede te delen” op de een of andere manier…
   Ik zag dat Olympisch “ZION” London 2012 een ceremoniale opening had destijds die de hedendaagse gekte zou kunnen verbeelden…

   MEDISCH-PLAN-DEMISCH

   in twintigtwaalf had je al in londen
   een heel bizar theater rond het nu
   ’t passeerde er olympisch de revue
   en was voor niemand destijds te doorgronden

   geheel in stijl als destijds negen elf
   verheerlijkt zo de psychopaat zichzelf

   22-4-2020

   Meen dat er in het Rockefeller Scenario 2010 nog iets stond over dat er met dat London 2012 13000 doden gingen vallen, ( “the 2012 Olympic bombing, which killed 13,000” ) iedereen wachtte destijds op wat er zou gaan gebeuren omdat iemand dat had aangekondigd. Ik weet niet meer hoe die jongen heette, maar het ging destijds zeg maar viraal. En die jongen was volgens mij plots dood. Kennelijk moet je die bizarre rituelen niet verstoren…

 5. Het blijft lastig. Globalisering of localisering is wat het verhaal van uitbuiting en overheersing betreft, één pot nat.

  Waar het om gaat is dat het overgrote deel van de mensheid vanuit o.a. gemakzucht, naïviteit, en angst – voor verandering – hun autoriteit uit handen gegeven heeft. Tel daarbij op dat de overgrote meerderheid vanuit vooral die angst – voor verandering -, handelt op basis van egoïsme en eigenbelang (een vals idee van lijfsbehoud, gebaseerd op angst voor het onbekende) en je ziet een beetje waar het telkens mis gaat.

  Door de (bewuste of onbewuste) weigering, te zien dat we allemaal mensen zijn (die in basis allemaal behoefte hebben aan voedsel, onderdak, veiligheid om te mogen zijn wie ze zijn, en verbinding met anderen) en doordat we op het niveau van labels (nationaliteit, ras, sekse, uitkeringsgerechtigde of werkende, links of rechts, of welke vorm van valse identiteit dan ook) naar elkaar zijn gaan kijken en op elkaar reageren, geven we vrij spel aan hen die dat gebruiken om ons tegen elkaar uit te spelen.

  Verdeel en heers heeft nog nooit zo goed gewerkt als in de huidige tijdsgeest. Juist door muren op te trekken (elk mens, land, staat, enzovoorts voor zich) worden de psychopaten (de macht achter de macht) in de kaart gespeeld. Waarbij zij de katten zijn, en de massa (wij) de muizen waarmee wordt gespeeld.

  Pas wanneer we het aandurven om zelf (elk mens) onze verantwoordelijkheid te nemen en dit niet uit te besteden aan ‘leiders’ die feitelijk ook maar poppetjes in het spel van de toplaag van de pyramide (de 0,1%) zijn en we ons realiseren dat die ‘leiders’ uit angst en/of eigenbelang naar hun (toplaag) pijpen dansen, zal er niets veranderen.

  Het zoeken naar oplossingen binnen een op corruptie gebaseerd systeem zal, hoe drastisch de veranderingen ook mogen zijn, uiteindelijk altijd resulteren in corruptie. Dat zit immers (en vanuit die toplaag gezien geniaal bedacht) in het ontwerp ingebakken.

  De clou zit hem vooral in het woordje ‘bedacht’, omdat dat de mogelijkheid biedt die overtuigingen, ideeën, en zo dus dat ontwerp, te verwerpen en iets nieuws te bedenken. Waarbij het deze keer niet wordt gebaseerd op hiërarchie en macht (omdat macht en hiërarchie corrumpeert) maar op gelijkwaardigheid en uitgaande van een ieders kracht.

  Ik snap – en heb de ervaring – dat bovenstaande al snel wordt afgedaan als utopisch. Maar in de situatie waarin we zitten is een utopisch denken niet langer een vreemd, zinloos iets, maar is het een bittere noodzaak geworden.

  De argumenten “het is altijd zo geweest”, en “ik kan er in mijn eentje toch niets aan doen”, doen niet meer, en zijn niet veel meer dan smoesjes (muren om achter te schuilen).

  Dat “het altijd zo is geweest” is allereerst niet hard te maken, en ten tweede een hele goede reden om daar nu verandering in aan te brengen.

  Het “er niets in je eentje aan kunnen doen”, is allereerst een onderschatting van je eigen kracht. In tweede instantie is het een (intern) verzet tegen een mentaliteitsverandering. En ten derde weet je alleen zeker dat, als je niets doet (om vanuit een ander paradigma te kijken en handelen) er zeker niets zal veranderen.

  Zoals Einstein het stelde: “een probleem wordt nooit opgelost op hetzelfde niveau als dat het is ontstaan”.

  Het is tijd om de volgende stap te zetten naar het werkelijk volledig mens worden.

  [Uiteraard is bovenstaande bezien vanuit mijn persoonlijke waarneming, en is daarmee slechts mijn perceptie van – en zo mijn deel van – het verhaal. Ik nodig je uit om dat verhaal aan jezelf te toetsen, en vervolgens mee te schrijven.]

 6. Wie bij elke ware theorie of plausibele theorie meteen roept dat dat complottheorie is maakt zichzelf verdacht.
  Wie alle denkbare dogma’s kritiekloos herhaalt en daarbij denkt blijk te geven van hoog intellect maakt zichzelf intellectueel belachelijk.
  Het scheldwoord complottheoreticus of complottheorie is niet meer dan de grote hoeveelheid truuks om elk gesprek waarin op zoek kan worden gegaan naar waarheid te saboteren.

  Ik heb nog een weblink die interessant kan zijn voor Rypke Zeilmaker. Kan helaas zijn email niet vinden.
  De link gaat over de idiotie van biomassa en is afkomstig van het WISE actienetwerk

  https://www.wisenederland.nl/waarom-steunt-wise-het-protest-tegen%C2%A0biomassa

 7. De wereldgeschiedenis zit vol met complotten. Van het oude Rome en er voor tot en met de moderne tijd. Zouden complotten opeens opgehouden zijn te bestaan? Dat is onwaarschijnlijk. Er lijkt wel een taboe te zijn om erover te praten. De ongemakkelijke waarheid is dat velen weten dat er iets niet in de haak is in de wereld maar die realiteit niet onderzoeken of terzijde schuiven om zodoende geen actie te hoeven ondernemen hoe gevaarlijk die realiteit ook is voor hun eigen leven en dat van anderen.

  Heersen psychopaten over de wereld?

  “People, governments and economies of all nations must serve the needs of multinational banks and corporations.”
  Zbigniew Brzezinski in his book “Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era”

  ” I think this a very hard choice, but the price – we think the price is worth it.”
  Secretary of State Madeleine Albright – about US sanctions killing more than 500,000 Iraqi children

  http://www.pathocracy.net

 8. Hoe zou het zijn als jullie en de andere waarheidsgetrouwen eens gaan samen werken!?!?!
  Er zijn,Gode zij dank,onderhand steeds meer mensen die via allerlei sites de waarheid rond bazuinen net als jullie. Zo je wil kan ik je een waslijst aan info toesturen van degene die exact het zelfde zeggen en over alle connecties voor wat betreft andere sectoren enz.
  Om maar iets te noemen:stichting vaccinvrij heeft geweldig goed gedocumenteerde info.
  Bleutiger studio.
  Xander nieuws.
  Etc etc etc.
  Hartelijke groet,en doooooorrgaan❤️
  Marja.

  1. @Marja: Samenwerken blijkt om allerlei redenen niet zo makkelijk te zijn. Anderzijds lukt het demonstranten in europa wel om een tegengeluid te laten horen dus het kan en de wil is er wel. We komen steeds verder in een fuik terecht waardoor samenwerken moeilijker wordt en de gevolgen groter. Het besef moet groeien over in wat voor soort maatschappij we terecht komen als we niets doen om met een groter percentage van de bevolking tegengas te geven. Voor diegenen die dit besef al hebben zou er ‘iets’ moeten zijn waar zij op terug kunnen vallen als zij hun nek uitsteken en dit sociaal-financiele gevolgen heeft voor hen. Dat houdt velen tegen.

Laat een reactie achter aan Ko Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *