De Milieustraat van Nederland

De Milieustraat van Nederland

Aan de Arthur van Schendelstraat in Utrecht in het 400 meter lange kantorencomplex ‘De Vaart’ huist een waaier van klimaatclubs, van MVO Nederland tot Stichting de Noordzee (met zoon van Frans Timmermans) de Windmolenlobby van NWEA, en IDH Sustainable Trade van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Die zetten met miljoenensubsidies het kweekvismerk ASC in de markt. Het zijn (bijna) allen ‘ngo’s’ die allen op eigen wijze de 2030 Agenda doorduwen: de privatisering van de publieke ruimte, concentratie van kapitaal en grondstoffen in handen van de 1%.

 Samen werken ze aan de betere Wereldbank. 

Jellinek, afkicken van subsidie?

Oprichters ASC Keurmerk (met subsidie BuZa)
De Vaart is een kantorencomplex dat in handen is van zowel de gemeente Utrecht als van een pensioenfonds. Welk pensioenfonds eigenaar is van de hieronder afgebeelde fondsen is nog niet bekend, noch wie daarvan de UBO (bovenbaas) is. Het ligt natuurlijk bijzonder centraal, zo tegen Utrecht Centraal aan.

Tientallen clubs hebben hier op papier een andere naam, van MVO tot Klimaatverbond, en de windmolenlobby van NWEA. Ze dienen allen de zelfde 2030 Agenda van de globalistische elite, en verdampen allen te zamen honderden miljoenen euro’s subsidie.

De Milieustraat 🙂

Zo er al ‘private’ partners in zulke projecten investeren als van ‘Fair Climate Fund’, dan is dat vaak van stichtingen die weer subsidie krijgen. Of van bedrijven die met een lokkertje van de overheid tot investeren zijn verleid: dat businessmodel is ‘duurzaamheid’ in notendop. Je vindt hier ook onderdelen van de CO2-compensatie-industrie. Betalen voor je ‘uitgestoten CO2’.

Zoals de ‘Carbon Neutral Company’. (Klimaatneutraal Groep van oa Trees for Travel)

Je kunt hier dus even bij gelijkgestemde mensen Fairtrade Koffie komen drinken. Als  subsidieverslaafden. Zelfs de Jellinek zit er. Misschien is dat om van je subsidieverslaving af te kicken? We bespraken al de rol van ‘Stichting de Noordzee’ in onderstaand filmpje:

Een oudgediende hier is de Stichting Natuur & Milieu. Die club is de meer ‘sjieke’ variant van activistenclubs geworden, als afsplitsing van Natuurmonumenten na verschijnen in 1972 van het eerste Club van Rome-rapport (1973). Die stichting heeft mogelijk weer een connectie met de gemeente Utrecht via de ex van Wijnand ‘Klimaatwet’ Duivendak, Mirjam de Rijk (familie van anti-kernenergiemeneer Peer).

Daar was De Rijk Groen Links-wethouder van 2010-2014. Daarvoor was ze namelijk directeur van Stichting Natuur en Milieu, partijvoorzitter van Groen Links, en Raad van Advies van de ‘groene’ staatsbank ASN. Nu noemt De Rijk zich publicist.

Natuur & Milieu verzorgen de landelijke lobby van 12 groene clubs via ‘De Groene 11’, zodat die in 2018 nog 164 miljoen euro subsidies tegemoet konden zien..Op provinciaal niveau bestaan daartoe de Milieufederaties. Ook de Utrechtse Milieufederatie zit hier gevestigd.

Voor al uw Anthraxbrieven en dreigpost. De naam ‘natuur’ staat er voor niets

Vanuit Natuur & Milieu ontstond weer de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, die hier ook zit. Dat is de lobbyclub voor biomassasubsidie en windmolen van hun Olof van der Gaag, die moest helpen cashen op het door de SER afgedwongen Energieakkoord.

MVO Nederland zit hier, de stichting die de 2030 Agenda aan het bedrijfsleven moet opdringen. Het Klimaatverbond van Annemarie Rakhorst en Ruud van Vliet zit hier gevestigd, de ‘Klimaatzuster’, die ook in de Stichting SDG Nederland zit. Die stichting is het nationale lobbyvehikel voor de 2030 Agenda, gefinancierd vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Fair Climate Fund, werd gelijk met IDH opgericht

Kortom, allemaal spul dat de 2030 Agenda (“Our Common Future’/Sustainable Development) beijvert. Die agenda is dus de ideologie van het Koningshuis, de Club van Rome en de UBO’s van het grootbedrijf. Want Annemarie Rakhorst heeft ook weer een toezichtfunctie bij de toekenning van de ‘Koning Willem 1’-prijs die Wim Lex en Maxima uitreiken.

Ruud van Vliet duwt daarnaast met ‘ambassadeurs’ (lobbyisten) de Green Deal Scholen door voor onze leugenachtige en corrupte overheid: het van gas los koppelen van basisscholen. Waarna ze de klaslokalen dicht isoleren. Hoe gezond is dat voor kinderen, zonder natuurlijke ventilatie?

Kudo’s Ruud.

Voorbeeld van het prachtige werk dat Klimaatverbond op publiek kosten verricht

Green Deal scholen (sinds 2015) betekent, dat die lagere scholen bijvoorbeeld bos gaan stoken, in plaats van het brandschone aardgas. Dat zou uit naam van ‘klimaat’ zijn, maar geopolitiek is een logischer kandidaat. Omdat Amerika op Nederland druk zette geen Russisch gas af te nemen. Ook al investeerden zowel Gasunie als Shell in 2 Russische gasleidingen (Nordstream 1+2)

IDH Sustainable Trade

IDH = 2030 Agenda implementeren
De interesse voor een bezoek werd gewekt, omdat hier IDH (Initiatief Duurzame Handel) Sustainable Trade zit gevestigd. Dat is een stichting, die (alweer) werd opgezet vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken om de 2030 Agenda in landen op te leggen onder de evenaar. Toen voor de millennium development goals, die nu SDG-doelen heten.

IDH lijkt zoals veel ngo’s een soort trojaans paard van de UBO’s van het grootbedrijf & het Koningshuis waarvoor het Ministerie van Buitenlandse Zaken de belangen behartigt. IDH duwde na oprichting in 2008 het ASC-keurmerk voor ‘duurzame’ kweekvis in de markt, samen met het WWF (hun aquaculture dialogues).

Vervolgens hielp het hier eveneens gevestigde Stichting de Noordzee vanaf 2014 dat keurmerk ASC (kweekviszus van MSC) als ‘de enige standaard’ aan alle supermarkten opdringen.

De afsplitsing van Stichting de Noordzee (2014) ‘Good Fish Foundation’ maakt nu van de verkoop van zowel MSC als ASC haar dagtaak. Die krijgen daartoe geld van zowel het WNF, als van de Waterloo Foundation. Die ecolabels dienen ook om de grondstofstromen onder controle van enkele grote partijen te krijgen.

Hier werkt ook de zoon van Frans Timmermans voor…

Public Private Partnerships (People Planet Profit)= privaat gewin, publieke kosten
IDH kregen van huidig CDA-senator (sinds 2019, opvolger Elco Brinkman) Ben Knapen (tevens African Development Bank) een zak van 100 miljoen euro subsidie mee, uit een zogenaamd ‘Schoklandfonds’, onderdeel van een ‘Millenniumakkoord’.

Dus als financiering van de voorloper van de SDG-doelen van 2030 Agenda (Millennium Development Goals). Daarmee werd ook het hier gevestigde Fair Climate Fund opgericht en betaald van ICCO/Fair & Sustainable Participations B.V.

Liefst 26 ngo-initiatieven vielen in de prijzen bij Ben Knapen (de belastingbetaler) voor zijn ‘Public Private Partnerships’. Waaronder initiatieven van Heineken, de Triodos Bank en ‘Stichting 2015’ van de Gemeente Hardenberg. Bedrijven poetsen zo hun blazoen groen, en pikken nog een publiek graantje mee.

Hier komt de leeftocht van veel clubs van de Milieustraat vandaan

Knapen was in het Rutte 1-Kabinet (2010-12) twee jaar Minister van Buitenlandse Zaken, daarvoor staatssecretaris voor ontwikkelingshulp.

De rijksbegroting 2012 stelt:

De steun aan het Initiatief Duurzame Handel (IDH) valt onder Operationele Doelstelling 4.1.

Aan het IDH is een subsidie toegekend van 100 miljoen euro voor de periode 2011 tot en met 2015. De jaarlijkse bijdrage wordt bepaald op basis van prognoses van het IDH en is vrij constant, variërend rond 20 miljoen euro. Er is dus geen sprake van een daling.

Binnen het IDH wordt gewerkt aan meerdere productieketens en sectoren.

In 5 programma’s (thee , katoen, cacao, soja, hout) wordt gewerkt aan opschaling van bestaande initiatieven. Voor 6 productieketens (aquacultuur, koffie, cashewnoten, elektronica, toerisme, natuursteen en specerijen) worden programma’s geïmplementeerd en voor 4 ketens (waaronder palmolie) wordt onderzocht of opschaling door IDH mogelijk is.

Trudy!

De Vaart, Het Minderwaardigheidscomplex
Het leerprogramma van IDH zorgt ervoor dat successen en leerpunten uit de ene sector waar mogelijk worden toegepast in de andere sector. Onder het mom van liefdadigheid en milieu houden de UBO’s van Nederland zo hun greep op de menselijke grondstoffen onder de evenaar. Ook dringen ze zo dus de 2030 Agenda op aan dat deel van de wereld, waar een Nederlandse invloedsfeer is.

Opvallend is dat Ben Knapen ook weer voorzitter is van Boudewijn Poelmann (Postcode Loterij) zijn Novamedia Holding. Kortom, zowel via d overheid als via de loterijen spekken ze al deze clubs zo voor De Belangen van de UBO’s.

….

Met deze schets, begrijp je nu dus al waarom je niet te zeer moet focussen op al die groene clubjes. Waar het om draait is: van wie krijgen ze al dat geld, en waarom? Dan kom je uit bij ‘de macht’ en De Belangen.

ECOSOC, een waaier van ngo’s opzetten
Dat er zulke clubs als een ontelbaar paddestoelenveld uit de grond gestampt zijn, steeds met sloten publiek geld en loterijgeld, dat komt omdat ze een politiek doel dienen. De 2030 Agenda, het groene communisme met haar 17SDG-doelen, de agenda van de ongekozen elite van Nederland onder leiding van het Koningshuis.

Dat Koningshuis liet immers het Ministerie van Buitenlandse Zaken ook in 1984 de Brundtlandcommissie financieren (toen werd ‘duurzaam’ als het ware ‘bedacht). Ook financierden het Huis van O. de commissie olv Steven Rockefeller (met Ruud Lubbers) die de nieuwe ‘groene’ wereldreligie opstelde van het Earth Charter. (2000)

Tijdloze klassieker

‘Het Milieu’ als ideologie actief in zadel geholpen
Iedere ideologie haar ruggengraat wordt gevormd door de bruikbare idioten, zo beschrijft George Orwell in 1948 al in 1984. Dat boek beschrijft een dystopie over een totalitair regime, waar alle waarden zijn omgekeerd, alle menselijkheid is uitgeroeid.

Orwell (Erik Blair) wist namelijk net als Aldous Huxley (Brave New World, 1932) goed hoe de toenmalige technocratische elite al dacht.Zoals de broer van Aldous Huxley, de eugeneticus Julian Huxley, eerste baas van Unesco, oprichter IUCN en co-oprichter WWF met Prins Bernhard (1961)

Of het toeval is, Orwell noemde ‘De Partij’  met haar schrikbewind en continue spionage toen Ingsoc. Terwijl in 1948 ook de ECOSOC van de Verenigde Naties ontstond, die alle ‘ngo’s moest gaan sturen in de richting van een vorm van wereldregering.

Een deel van het pand is in eigendom van pensioenfondsen

De term ‘ngo’ als Non Governmental Organisation is ook door de Verenigde Naties voor het eerst ‘uitgevonden’. Net als ‘De Derde Wereld’ (Tiers Monde), die plots in 1951 ontstond: het dekoloniserende deel van de wereld.

Je dient dus onderscheid te maken tussen normaal ‘ruim je rotzooi op’-milieubeleid, of ‘maak niet onnodig natuur stuk voor asfalt’, en een elitair-fascistische ideologie van ‘Environmentalism’. Zo schreef Amerikaans socioloog Donald Gibson al in ‘Ecology, Ideology and Power’: Environmentalism is niet een benadering die problemen wil oplossen, ‘het is een wereldvisie’.

Totalitair & technocratisch. We vermoeden hier dan ook, dat de Staat van Beleg (Lockdown) niet ‘toevallig’ in 2020 is afgekondigd. Ze hebben nu haast, bedenk dat vaccinazi Bill Gates zich ook ‘Goal Keeper’ noemt van de 2030 Agenda.

Cees Veerman (CDA) is bestuurder ‘Stichting Aandelen’ Postcode Loterij, Ben Knapen (CDA) voorzitter Stichting Novamedia

Samen voor de betere Wereldbank
Oranje Boven is dus een goede analyse van de realiteit. Of ‘Je Maintriendrai’, ik zal handhaven. Zij handhaven hun regels. Zij zijn dus de daadwerkelijke baas in wat we de Koninklijke Oligarchie Nederland BV noemden, de Oranje Exploitatiemaatschappij en ceremoniële democratie.

Politici worden na een stage in de Tweede Kamer of Kabinet gewogen door de UBO’s. En als ze doen wat de UBO’s goeddunkt krijgen ze mooie commissariaatjes en baantjes. Tot ze als Senator ( = lobbyist) in de Eerste Kamer kunnen uitrusten. Als ze een echte knaap zijn geweest voor de UBO’s, zoals Niek Jan van Kesteren (vm VNO-NCW) dat ook voor het CDA is.

Een mooi recent voorbeeld van een ‘rijzende ster’ in UBO-land, dat is Melanie Schultz (VVD). Die hielp eerst de vissers van hun visgrond jagen voor de UBO’s met hun Agenda Noordzee 2030.

Die kreeg bij de liefdadigheidsclub van de Brenninkmeijer-UBO’s een baantje.Laetitia Griffith (VVD) van KPMG kreeg na haar Kamerlidmaatschap (wachtgeld opstrijken) ook een baantje als commissaris bij de Postcode Loterij, naast Kick van der Pol van ASR Vermogensbeheer. Die financieren dus op papier ‘linkse’ clubs. Maar die ‘linkse’ clubs helpen weer rechts zakkenvullen.

Ook de Windmolenlobby zit er (NWEA)

De dialectiek van Het Grote Geld werkt zowel linksom (subsidie, mkb-afpersing) als rechtsom (handel, afpersing). Neem de Wereldbank zelf. Ze geven enorm om ‘klimaat’ en ‘derde wereld’, maar worden consequent geleid door een Amerikaanse havik die geopolitieke doelen van de VS haar ‘deep state’ nastreeft: zoals Paul Wolfowitz, die Irak kapot liet bombarderen.

Beide graaiwijzen fuseren nu tot wat het World Economic Forum ‘Blended Finance’ noemt: het publiek de risico’s, privaat de lusten. IDH verzon daar net een wel zeer creatieve kreet voor om bijvoorbeeld de Rabobank te verleiden in niet-renderende negerprojecten te investeren, met haar ‘Farmfit Fund. Zoals ze het zelf omschrijven:

Belastingbetaler springt bij = IDH goes Africa…

Starting with EUR 100 million, the Fund is expected to raise billions of Euros to address the USD 170 billion financing gap in smallholder farming finance. The Fund is backed by significant funding from the Dutch Ministry of Foreign Affairs and guarantees from the US Agency for International Development .

De-Risking. Geen risico, beste Rabobank want de Nederlandse belastingbetaler staat garant. Net als bij de Nederlandse banken in het binnenland, mochten die omvallen..

En dan met zo’n Farmfit Fund sluiten ze steeds meer Afrikaanse boeren aan op het mondiale monetaire systeem. Tot ze allemaal afhankelijk zijn gemaakt, wanneer de ‘financing gap’ van 170 miljard dollar met publiek risico gedekt is. Opnieuw, dat heet ‘duurzaamheid’, privaat gewin op publieke kosten, concentratie grond en kapitaal in handen van enkelen.

Reuze gezellig hier!

Alles voor de Betere Wereldbank.

3 Replies to “De Milieustraat van Nederland”

 1. Wat een enorme werkloosheid zou je er nog bijkrijgen wanneer Baudet aan de macht zou komen. Al die subsidieclubs, die aan de achterkant aan elkaar zijn vastgeknoopt opgedoekt!

  Voordat al die medewerkers weer een baan hebben, zijn omgeschoold tot ‘journalist’ of redactiemedewerker bij Joop.nl. …Natuurlijk zijn ze panisch voor hem, het pleit voor hen dat ze nog volstaan met framen en bashen.

 2. Waar Nederland geteisterd wordt door de NWEA lobby, wordt Noorwegen totaal naar de knoppen geholpen door verstrengelde lobbies in het NORWEA netwerk. Uitgezocht en gevisualiseerd door Cristina Fjeldavlino (blog)
  https://christinafjeldavlino.home.blog/2020/05/03/norwea-et-nettverk-der-alt-henger-sammen-med-alt/?fbclid=IwAR3fWV9Oof8OSOD5dwb3A-hY3c8XnfpFbhZirAdrO4oG_RWNTaGqzoJdNho
  Deze link is te vinden bij Steigan.no die regelmatig publiceert over de schade van groene energie, ihb windturbines, biomassa en zonnepanelen.

  Zie bijv. https://steigan.no/2020/05/norwea-hjartera-og-kunnskapslaus/

  Er komt (heel langzaam) wat verzet tegen de windturbines, maar dan wel op z’n Noors, dwz superbeleefd, geheel korrekt en uiterst verantwoordelijk (ansvarlig).

Laat een reactie achter aan Joop van Poll Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *