‘De steen die de bouwlieden versmaden’… (‘Wappie’)

Ons vreedzaam wekelijks samenkomen op het Zaailand met trotse ‘wappies’ werd vandaag wreed verstoord door een lid van de Gestapo/staatsterreur (vroeger ‘de politie’), een staatsagressor die ons met behulp van de ‘anderhalvemeter’-regel uit elkaar wilde jagen. Omdat hij anders meer uniformen met pistolen zou komen ophalen, en ons met z’n door het systeem gedekte maatjes van de resterende vrijheid mag beroven. En van die ‘vulgar display of power’ genoot hij, die macht zonder mogelijkheid tot verzet, risicoloos heldendom. 

‘Het nieuwe normaal’ en het Alziende oogje van het Fries Museum

Ons demonstratierecht uit de Grondwet zou toch hoger moeten staan dan een adhoc-regel waarvan bekend is dat deze in de open lucht niet enig effect heeft op het beleden doel. Dus heeft die regel een ander doel:

 • Anderhalve meter = onbeperkte staats-indringing/permanent samenkomstverbod.

Zo ging dat ook in Berlijn bij de massademonstratie. Je staat met tienduizenden gezellig bij elkaar; nul wanklanken. En dan plots gaan de staatsterroristen de ‘anderhalvemeterregel’ handhaven, samen met Romeo’s tussen het publiek willekeurig mensen arresteren.

Daarom is die regel ingesteld. Voor totalitaire doeleinden, en de afschaffing van basale mensenrechten via ‘flankerend beleid’. Op papier bestaat het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) nog. In de praktijk ben je rechteloos, omdat ze regels verzonnen buiten de wet om zichzelf boven de wet te plaatsen.

De meeste mensen zijn misschien ezels, maar sommige mensen weten heel goed wat ze doen, en hoe ze van menselijke ezeligheid gebruik kunnen maken.

De agent was duidelijk een ezel, waarmee op geen enkele wijze een gelijkwaardige conversatie mogelijk was. Tegen hem is door z’n baas verteld, wat de mainstreammedia met hun coronaporno en leugens vertellen, en dat gelooft hij.

Hij lacht je alleen maar uit. Hij kondigt ook net de anderhalvemeterregel af richting een spontane samenkomst die de doelen van dit leugenachtige corrupte Rutte-regime niet zint. En vervolgens gaat hij zonder monddeksel bij z’n Boa-maatjes zonder enige afstand de populaire jongen uithangen.

Hohoho we hebben ze weer even kunnen intimideren hohohoho,

Ja wat een helden, wij mogen niets terugdoen en dat weten jullie, want dan noemen jullie ons terrorist en jullie hebben ‘het systeem’ achter je. Wat een helden!

Je krijgt vaak de indruk dat agenten demonisch bezeten zijn, of op dusdanige wijze beïnvloed dat ze hun menselijkheid kwijt raakten.

Anderhalvemeter?

Volgens mij is het aftellen voor die Gestapo eens met gelijke munt terugbetaald zal worden, dat de eerste slachtoffers bij de politie gaan vallen. Het zou meer dan verdiend zijn, er zit niet 1 goed mens bij met enige ethiek of geweten. Want anders zouden ze niet bij zo’n terroristische organisatie willen werken.

Hun morele gezag hebben ze al verloren, de politie rest slechts intimidatie, machtsmisbruik en agressie. Zoals bij ieder totalitair, corrupt en leugenachtig regime.

Draag je stigma als geuzennaam

Mijn strijd is een geestelijke strijd. We brengen op de zondag de Psalm 118 in gedachten, iedere Coffeeshop-houder kent ‘m ook via Bob Marley:

De steen die de bouwlieden versmaadden is tot hoeksteen geworden.

Jezus stierf de marteldood, maar zijn offer heeft de hele Westerse cultuur tot nu mogelijk gemaakt. De mensen die nu door de ‘mainstream’ uitgekotst worden als ‘Wappie’, omdat ze slechts voor hun Mensenrechten opkomen, die kunnen een mosterdzaadje van een andere tijd zijn.

Maak er een geuzennaam van (Geus betekent ‘bedelaar’)

Maar hoe verheffend is die mainstream nu, wat bij de Mac Donalds zich volvretende zombies met de muilkorf op, en idioten die op de step voortpeddelen over straat in sportpakje van ‘kijk ons gezond zijn, dit is niet gek omdat heel veel mensen dit doen’….

De wijsheid van de wereld is dwaasheid in de ogen van God. (Spreuken) Omgekeerd geldt dat ook. Zie enkel in de openbare ruimte welke wansmaak je wordt opgedrongen, en hoor dan Ollongren of Rutte over ‘onze normen en waarden’.

Die hebben ze helemaal niet.

Het enige dat goddelozen hebben is het geloof dat ze zelf goed zijn. En dat ‘goed’ gelijk is aan ‘het statistisch gemiddelde’. Want niets is mensen te gek, behalve non-conformisme.

Waarop is dat rare geloof gebaseerd? De vulgarisering van de openbare ruimte, alsof dat exhibitionisme ‘stoer’ zou zijn of gedurfd, dat je dan heel wat zou zijn, in plaats van beschamend.

Dit moet je dan ‘normaal’ vinden. Die superieure Westerse cultuur met haar superieure normen en waarden/wansmaak

Ik heb als jongeling me ook in vulgaire zin bezondigd, wie niet.

Waar het om draait is dat dit nu de ‘cultuur’-uitingen zijn van een liefdeloze materialistische wereld, waar de ziel uit is vervlogen. Men moedigt hier op die poster een negatieve mentaliteit aan, en dat moet je ‘normaal’ vinden. Dit soort reclame staat niet op zich, het zijn uitingen van een negatieve geest die voor ‘rebels’ wil doorgaan.

Terwijl er aan de geslachtsdaad niets rebels is, en neuken met een wildvreemde is ook zo fantastisch helemaal niet. Het is ook een vorm van conformisme om liefdeloosheid als ‘stoer’ te propageren.

Doen zoals het hoort, met bekdeksel op zonder nadenken, als ‘iedereen’ het doet is het ‘goed’…

Met zo’n geest die ‘de dood’ ademt, sterft ook het lichaam, en met ‘samen tegen corona’ krijg je het ‘wij’ niet terug dat je door een valse aanname over de wereld, met het ontkennen van Goed en Kwaad vernietigde.

Je kunt de moderne politie dus ook zien als onnadenkende slachtoffers van een nihilistische maatschappij, die ook de geestelijke bagage missen dat kwaad te herkennen. Laten we bidden voor al deze demonisch bezeten politie-mensen, dat ze worden vrij gezet van hun boze geest in Jezus Christus naam Amen.

3 Replies to “‘De steen die de bouwlieden versmaden’… (‘Wappie’)”

 1. Walgelijke reclame. Doel?
  Zo heb ik een hele lijst van dingen die al doorgevoerd zijn maar ook die nog doorgevoerd gaan worden maar ik durf ze hier niet allemaal op te schrijven. (Waarvan al enkele gebeurd zijn.)

  Een paar..misschien..
  Meer schooltijd zonder inhoudelijk onderwijs.
  Wetten veranderen.
  Eliminatie van prive dokters.
  Bibliotheken sluiten.
  Veranderen van de Bijbel
  Euthanasie en levenseinde pil.
  Abortus niet meer strafbaar
  Toestemming om kinderen te krijgen.
  Onderwijs als instument om puberteit te versnellen.
  Gelimiteerde toegang tot de gezondheidszorg.
  Belang van familiebanden verminderen.
  Controle wie toegang heeft tot informatie.
  Buurthuizen opheffen.
  Voedingscontrole.
  Temperatuurschema’s aanpassen(verleden).
  Zuurstof te kort in je bloed en hersenen (muilkorf).

  Maar…ik blijf er bij…er komen steeds meer wakkere mensen!
  En..daardoor blijf ik positief.!!

 2. En wij denken dat we onze vrijheid terug gaan ‘krijgen’ zonder geweld? Oftewel: Denkt u dat de huidige machthebbers hun macht zomaar weggeven? Wake up! Dat is in de hele geschiedenis nog nooit voorgekomen. Er zal voor gevochten dienen te worden en een zware prijs betaald moeten worden in de vorm van uw bloed, uw bezittingen, uw comfortabele leven…
  Wie is daartoe bereid? Nog niet genoeg mensen zijn overtuigd van de noodzaak vrees ik…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *