Gerrit van der Burg (O.M.) sloopt Interessante Tijden

Een nieuwe reeks justitiele pesterijen op de deurmat

Je komt na je vrijlating na tweede arrestatie met de valse aanklacht voor ‘wederspannigheid’ (artikel 180) nog maar net thuis, of in de brievenbus ligt alweer een nieuwe reeks (4) justitiële pesterijen opgehoopt. Daarvoor word ik dan 28 april op het bureau Joure door de Taalpolitie gehoord.

Hou die dag dus vrij in je agenda, wanneer je mij wilt steunen en kom om 11:00 voor het bureau aan de Geert Knolweg 69 demonstreren voor de vrijheid van gedachte (artikel 9 EVRM) en vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM), voor een einde aan de leugens en corruptie van het Rutte-regime.

Alle oppositie Rutte-regime monddood
Ik krijg een ‘uitnodiging voor verhoor’ door de Taalpolitie, dus we maken er een feestje van. Zijn naam heb ik geblurd, het is geen verantwoordelijk bestuurder maar uitvoerder. Dus dan mag je dat niet tonen.

We krijgen weliswaar honderden steunbetuigingen uit het hele land. Je kunt achter mij staan. Maar het maakt natuurlijk wel uit of je 100 kilometer ver achter mij staat, glurend op je mobieltje, beetje ‘boeh’ roepen op Facebook.  Of dat je mij gewoon bijstaat, zoals de vele mensen die mij steunen om mijn onthulling van leugen en corruptie bij het Rutte-regime mogelijk te maken.

Waarvoor allen zeer veel dank. Hartverwarmend zijn jullie!

Het Rutte-regime stuurt er op aan om alle kritische oppositie monddood te maken. Dat noemt zijn O.M-lakei van het college van procureurs generaal Gerrit van der Burg ‘ondermijning’  en ‘de sociale positie verstoren’. Gerrit van der Burg woont in Rotterdam en werkt vanuit Den Haag.

Men vindt op mijn website een dankbare hoeveelheid woordkunst, waar je met wat kwade wil ‘strafbare feiten’ van kunt maken. Je rukt woorden uit context, dikt dat in tot aanklacht en legt het naast 1 van de vele vele artikelen waarmee je ‘feiten’ bestraft.

Bij een schrijver draait alles juist om de context. Bij mensen die je willen criminaliseren is juist het weglaten van context de professie.

‘Verstoring van de sociale positie’: het RIEC, notitie Politie Veldhoven (Braboland)

Strafbare ficties zijn zo gevonden. Iedere tik op mijn toetsenbord is een criminele daad! Omdat ik het ben, klassenvijand van de klimaat-kleptocratie. (is dat ook al ‘belediging’?)

Natuurlijk is het beledigen in zichzelf niet de aanleiding. Immers, wie kritiek heeft op het Rutte-regime, die schelden ze dagelijks met hun media uit voor paranoïde complotwappie, alsof je psychisch gestoord bent.

Maak er een geuzennaam van (Geus betekent ‘bedelaar’)

Of ze hangen een nazi-lucht rond partijen die het status quo van hun partijkartel aanvechten.

Is het niet beledigend wanneer ze je vergelijken met massamoordenaars? Wanneer ik dat richting agenten heb gedaan, die ik ‘Gestapo’ noem zolang Lockdowns tegen ons mkb, medisch onwerkzame muilkorven en Sperzeit van kracht zijn, dan heeft dat een functionele component.

Als prive-persoon zou ik ze zo niet noemen, en wens ik ze God’s zegen.

Oppositie Rutte-regime dagelijks beledigd
Als Thierry Baudet handen schudt met Urkers, dan gaat het OM ook meteen over tot vervolging. Terwijl Sigrid Reset Kaag vrijuit mag knuffelen met haar D66’ers en Grapperhaus zonder enig anderhalvemeter-besef zich te buiten mag gaan op een huwelijksfeestje.

Is het niet beledigend, of zelfs discriminatie en racisme, wanneer het Ministerie van Sociale Zaken in een brief aan de burgemeester van Dokkum stelt, dat zij Friezen ‘emotioneel willen emanciperen’? (2017) Is het niet beledigend wanneer Urker christenen als achterlijk worden geportretteerd in  media, omdat ze Godsvertrouwen stellen boven staats-absolutisme?

Kortom, Pieter van Rest (OM) en Gerrit van der Burg (OM): wat ontzettend kinderachtig.

Het is nog onduidelijk wie aangifte heeft gedaan.

Mogen wij Gerrit hier even substiel op wijzen aub?

Het lijkt mij dat de officier van justitie zelf tot actie over gaat. Mensen van streng-liberale gezindte noemen die vorm van juridisch activisme ‘Public Interest Litigation’. Je misbruikt dan het recht voor je politieke programma of regime.

Mijn hoger beroep tegen de als ‘doodsbedreiging’ uitgelegde Fries-Dokkumse woordkunst, laat qua behandeling na de veroordeling door hun rechter Monique Dijkstra nu alweer bijna een jaar op zich wachten. De verantwoordelijke officier van Justitie heet in die zaak Pieter van Rest, tevens ‘oudste’ bij de Destiny Church in Groningen.

Die liet mij vorig jaar met geweld in eigen huis arresteren. Afgelopen dinsdag wilden ze vervolgens zo dolgraag mijn DNA hebben, dat ze me met zes politie-auto’s klem reden op de A4. En meteen houden ze nu dus de druk hoog, met een nieuwe lijst criminalisering.

Nou nou nou. Grote jongens hoor! 🙂

Drie effecten van nieuwe aanklachtenlijst
In de tussentijd zoekt Gerrit van der Burg met zijn college van procureurs generaal- net als tegen de boeren- weer nieuwe ammunitie. Om je de hele tijd het gevoel te geven dat ze op je huid zitten.

De opeenhoping van in totaal 4 aanklachten van belediging heeft drie functies

 • De ‘schot hagel’-tactiek’. Hun rechter (een mevrouw van D66 met een rechtenstudietje) zal altijd 1 van die aanklachten in criminaliserende zin uitleggen. Zo werken clubs als Greenpeace ook bij bezwaren, of de Johan Vollebroek/Volkert van der G’s van de wereld. Ze dienen er 10 in, en van de schot hagel zal altijd 1 korreltje doel treffen
 • Vieze lucht maken rond mijn persoon in hun media. Je laat zelf een scheet, en beschuldigt de persoon naast je vervolgens ‘je stinkt’. Dat die dan in het op hem geplakte frame gaat geloven, zich daarnaar gaat gedragen.
 • Red Herring-methode, afleiden van de kern van mijn werk, blootleggen leugen en corruptie bij de overheid.

Het RIEC, Veiligheidscoalitie, Regionale Veiligheidsstrategie, een Veiligheidshuis…= Het Ministerie van Liefde

Buitenrechtelijke staatsterreur
Gerrit van der Burg (OM) heeft zich met de Minister van Veiligheid (Grapperhaus) met het RIEC buiten het strafrecht om de mogelijkheid gegeven om samen met de Regioburgemeesters (Femke Halsema), ‘justitie’ en de Belastingdienst mensen preventief te treiteren.

Ook dat RIEC is een stukje erfgoed van 9/11, het spook van terrorisme aangrijpen voor staatsterreur, zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten. Je zaait zelf tweedracht tussen bevolkingsgroepen en biedt je zelf aan als ‘oplossing’. Dat is de ‘viezelucht’-methode.

Doe er nog wat Geert ‘ik haat de Islam’ Wilders overheen, en hupzodiegaat. Alsof mijn Turkse baardkapper niet vele malen beschaafder is, dan die aso’s van streng liberale gezindte van Geunstail, met hun oertijdgeluiden over ‘kaaihard aanpakkuh’.

Oeps belediging… 🙂

Dus zij ondermijnen zelf de sociale positie van mensen, die zij beschuldigen van wat zij zelf bedrijven. Net als de term ‘post truth’ van Bilderbergers. Zij beschuldigen de maatschappij ervan geen waarde aan waarheid te hechten. Terwijl hun Post Truth-premier Rutte van de leugen de belichaming is.

Daarbij zie je dat zij ‘bedreigen de macht van het Rutte-regime’ consequent uitleggen als ‘bedreiging voor de samenleving’. ‘Rutte-regime’ en ‘De belangen’ (Van de UBO’s van het grootbedrijf) is bij deze mensen ‘samenleving’.

Orwell voorzag goed hoe de mondiale elite dacht

‘De Samenleving’ = ‘Belangen Rutte-regime’
Het wemelt zo onderhand al van bestuurlijke entiteiten die claimen voor ‘veiligheid’ op te komen, maar die toenemend de politieke oppositie criminaliseren: achterkameroverlegclubs, waarvan de juridische status volstrekt onduidelijk is.

Laat staan dat helder is hoe zij politieke verantwoording afleggen. Het RIEC is 1 van die extra achterkamerclubs, die haar buitenwettelijke status aldus verantwoordt:

Criminele elementen/structuren hebben de afgelopen decennia een steeds grotere sociale en economische invloed op de samenleving gekregen. (kwantificeer dat eens aub? En wat is ‘samenleving’, bedoelen jullie ‘het Rutte Regime’)

Daarmee ondermijnen ze de rechtstaat en bedreigen ze de veiligheid en integriteit van de samenleving. Om de weerbaarheid tegen de invloed van criminele krachten te versterken moet een brede beweging en samenwerking binnen overheid en samenleving op gang worden gebracht.

Vier maal het woord ‘samenleving’ terwijl ze ‘onze eigen belangen’ bedoelen. We zien vooral een vorm van woordkunst. Alle criminaliteit is immers al ondermijnend. Zoals toen bij mijn neef op kerst werd ingebroken, huis overhoop. Hij moest de politie op zijn knieën smeken of ze sporenonderzoek wilden doen.

Vervolgens hoorde hij er nooit meer wat van. Heel ondermijnend is dat voor burgers.

Ministerie van Liefde
Gerrit van der Burg en handlangers proberen ‘veiligheid’ en ‘gezondheid’ te vervlechten tot 1 kwaal met enkel ‘De Staat’ als geneesheer met onbeperkt mandaat. Zo telt bijvoorbeeld de regio Midden Nederland een ‘Veiligheidshuis’, een Bureau Regionale veiligheidsstrategie, een ‘zorg en veiligheidshuis’ en een ‘Veiligheidshuis Flevoland’. En er blijkt nog een ‘Veiligheidscoalitie’ te zijn, verwant aan de RIEC.

Wie controleert die controleurs?

De in 2004 opgerichte NCTV (nationaal coördinator terrorisme, met karteldier Tjibbe Joustra, nu NPO-RvT)was nooit bedoeld om burgers te criminaliseren en in media te belasteren. Maar volgens een recent artikel in NRC Handelsblad gingen ze dat wel steeds meer doen…

Naast het NCTV is er dan nog een ‘Kennisplatform Ondermijning‘ dat eigenlijk in iets andere vorm het zelfde doet: lastige mensen preventief criminaliseren.

Verder heb je dus nog een Netwerk Weerbaar Bestuur, waarvan de status of toegevoegde waarde bovenop politie en strafrecht onhelder is.

Al die  extra entiteiten tonen vooral dat men vergaderuren wil declareren rond een ‘gevoel van onveiligheid’. In de roman van George Orwell (1984) zou je zoiets het Ministerie van Liefde noemen (staatsterreur)

We gaan lekker door met het aan de kaak stellen van corruptie bij de overheid

Kom 28 april ook naar Joure
Bij binnenkomst van de nieuwste reeks aanklachten, schoot ik dan ook in de lach. Ik begrijp niet dat ze zichzelf bij dit leugenachtige en corrupte Rutte-regime nog 1 seconde serieus kunnen nemen. Je kunt in dit land beter kinderen verkrachten, zoals hun hoogste ‘justitie’-baas Joris Demmink, dan dat je corruptie binnen de overheid blootlegt.

Ik wil graag in gesprek met Gerrit van der Burg, hem vragen wat zijn waarden zijn, zoals toen hij onder zeden-verdachte Wabeke werkte. Ik ga niet met 1 van zijn koffiejuffrouwen in gesprek over welke taal ik als schrijver en journalist zou mogen hanteren. Alsof dat de reden van vervolging zou zijn.

Zou ik vriendjes van het Rutte-regime zijn, hun CO2-zwendel, hun windmolen-zwendel, dan was mij dit nooit overkomen.

Tenzij Van der Burg ook openlijk en eerlijk erkent: Nederland is geen rechtstaat noch democratie, we zijn een corrupte politiestaat en terreurregime. Tot mijn laatste adem zal ik echter De Leugen als zodanig blijven benoemen. Dus wees er 28 april ook bij aan de Geert Knolweg te Joure om 11 uur.

Sander Dekker komt aan…

Barbertje moet hangen
Stap 1 bij het afmaken van politieke oppositie is dus ‘Interessante Tijden uit de lucht’, zoals ander alternatieve kanalen al gecensureerd worden (bijvoorbeeld Blackbox of Weltschmerz).

Ze construeren ‘feiten’, en gaan dan naar de provider die angsthazig de licentie intrekt, mij beschuldigend van contractbreuk. Vervolgens pogen ze je ook aan grote financiële schulden te helpen. Tel daarbij de stress die dat bij normale mensen oplevert, en zo eindigde al menig klokkenluider eenzaam in een camper.

Zo werkt ook hun laster-entiteit de NCTV van hun Ministerie van Veiligheid, die mijn broeder in het goede Tom Zwitser aan een lucht van ‘terrorisme’ hielp in oktober.

Zodat de ING nu eenzijdig de bankrekening van Uitgeverij de Blauwe Tijger opzegt.  Hoppa, hebben ze weer politieke oppositie van het Rutte-regime lam gelegd.

Hu hu lekker puh.

De reden?

De Blauwe Tijger had in juli een boeken-actie, waarbij van ieder verkocht boek 2 euro ging naar Farmers Defense Force. Omdat het Rutte-regime de boeren, die tegen onteigening en medialaster protesteren ook ‘framet’ als ‘terrorist’. Dus heet iedereen die met boeren sympathiseert ook ‘terrorist’.

Daarom is er geen morele noch legitieme reden deze leugenachtige en corrupte overheid nog 1 seconde serieus te nemen. In Operatie Schoon Schip moet de bezem door dat hele corrupte en leugenachtige zootje.

Ik zal eerst slachtoffer worden, de cel in gaan en mijn webzijde plukken ze uit de lucht. Ze doen alles om mij een strafblad te geven, een ‘feit’ creëren als handvat om je zo in hun systeem te trekken.

Maar dan kun je wel live als verslaggever het systeem van binnenuit bezien, en over Politiestaat NL een spannend boek schrijven, de opvolger van ‘Het OM in de Fout’ van Ton Derksen. Geen geOH van achter een bureau, maar met eigen ervaringen van gewelddadige arrestatie en maanden in de cel.

Dus Gerrit, het gaat een spannend boek worden, waarin ik ook zeker jouw commentaar als wederhoor wil opnemen. Gerrit van der Burg: waar ben jij mee bezig jongeman? Schuif eens aan bij Blue Tiger Studio, Gerrit van der Burg, dat ik je aan de tand kan voelen. Of ben je daar te laf voor?

De vis rot vanaf de kop. De rotting zit bij de leiding, het Ministerie van ‘Veiligheid’, de korpsleiding van de politie en de bazen van het OM.

Trudy zal straks dus een tijdje zonder baasje moeten zijn, als de voetsoldaten van Gerrit mij opbergen, naar Mark Rutte’s motto ‘je moet gewoon je bek houden’…

9 Replies to “Gerrit van der Burg (O.M.) sloopt Interessante Tijden”

 1. Beste Rypke,

  Even ten overvloede:
  1. NL is tapland nr.1, ga er dus gemakshalve vanuit dat jouw telefoon afgeluisterd wordt.
  2. Meten is weten, probeer uit te vinden of er iets in of op/onder je vervoer is geplaatst.
  3. Hetzelfde geldt voor jouw woning.

  Dit alles hoort bij het proces van criminalisering van de burger.
  Alle neuzen zullen en moeten dezelfde kant op, aldus de managers.

 2. Gerrit VAN DER BURG: Voorzitter van het College van procureurs-generaal vanaf 2017 tot heden. Negeert alle aanwijzingen voor onregelmatigheden bij de Vuurwerkramp, ondanks herhaaldelijk en jarenlang aandringen.

  https://hallotwentenl.wordpress.com/2020/05/13/klokkenluider-maakt-vuurwerkramp-rapport-openbaar/

  In Nederland maak je carriere door deel te nemen aan de doofpotcultuur! Welke dan ook, er zijn er honderden.

  Groet vanuit Hongarije, anders had ik je bij gestaan Rypke!

 3. Voor de wakkere geïnformeerde mens,

  Tot mijn verbazing zag ik de EVRM in uw artikel voorbij komen. Is het u niet bekend dat de EVRM zijn opgesteld om u te misleiden van uw werkelijke rechten?
  EVRM zijn geen UVRM.

  EVRM art 2
  Eu en overheid nemen de maat met hun burgers, en dat ze u naar, indien zij van mening zijn dat u een “lastpak” bent, “in de weg staat” u zonder meer kunnen neer schieten als los lopend wild.

  Succes met u inzet. Maar gebruik aub de Universele Rechten van de Mens.

 4. Belediging is een subjectieve zaak. Het lijkt me dat de beledigde partij middels een
  psychiatrische evaluatie zal moeten aantonen dat het gevoel beledigd te zijn niet voortkomt uit een eigen afwijking.
  Als het gaat om agenten die zich beledigd hebben gevoeld, zal er ook een bloedonderzoek moeten worden overhandigd waaruit blijkt dat de agent op dat moment niet onder invloed van verboden middelen stond.
  Zie
  https://bpoc2020.nl/politieverhoren/
  verhoor 35
  Ook reguliere medicatie kan bijwerkingen veroorzaken die de gevoelens beïnvloeden.

 5. Ik zou graag komen, maar ik zit 2500km meer naar het oosten en kan niet reizen sinds de covid waanzin de wereld in zijn greep heeft gekregen. Het “kan niet reizen” wordt uiteraard door onze fuhrers ontkend, want die zeggen “je kan wel reizen, mits je 4 testen ondergaat EN een muilkorf opzet en/of er voor kiest geinjecteerd te worden met uiterst dubieuze middelen die onze overlords onterecht vaccins noemen. Uiteraard weiger ik pertinent, hoewel die keuze wel mijn baan heeft gekost omdat mijn (ex) werkgever zich aan de zijde van het fascistisch tuig van WEF, UN en WHO heeft geschaard. Dus zelfs zonder de vereisten als boven beschreven wordt reizen lastig. In Bulgarije geldt n.l. geen werk, geen geld ondanks dat ik 2 decennia lang de staatskas royaal gespekt heb. Royaler dan de gemiddelde Bulgaar in ieder geval, want een west europeaan wordt hier standaard harder gepakt, financieel gezien.
  Zoals gezegd, ik zou graag komen want dan zou ik ten minste het gevoel hebben dat ik iets doe en niet alleen. Hier in Bulgarije is men zo verschrikkelijk apatisch dat wanneer ik mijn stem laat horen in protest, ik een roepende in de woestijn ben. Om compleet gek van te worden dat men op geen enkele manier te bewegen is, 99.99% van de burgers hier heeft zijn kop als een struisvogel in het zand gedrukt. Wat je niet ziet, bestaat immers niet. Behalve dan dat virus. Dat ziet men ook niet, maar gelooft men heilig in omdat Fauci, Gates, Rutte, de Jonge, van Dissel en co. zeggen dat het er is. What could possibly go wrong met zo’n houding?

  Groet uit Varna, Bulgarije.

 6. Door Marc al genoemd: De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM).

  Dit is een verklaring die op 10 december 1948 is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (A/RES/217) om de Rechten van de mens (basisrechten/grondrechten) te omschrijven. De UVRM is tot op heden van grote betekenis als algemene morele en juridische standaard, als vaak gebruikte bron voor een nieuwe internationaal verdrag of een nationale grondwet en als basis van het werk van mensenrechtenactivisten en -organisaties. (Bron: Wikipedia)

  Artikel 18
  Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

  Artikel 19
  Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

 7. Stel, je had het geschreven in ander land, had Nederland dan een uitleververzoek gevraagd? en dan is er ook nog verschil qua drager. papier versus digitaal. Mag een provider bemoeien met de inhoud? Is een verkoper van copierpapier verantwoordelijk dat er misschien een strafbaar feit wordt opgeschreven? Hoe defineer men een belediging? Als ik iemand uitmaak voor, noem maar wat: afdruiprekje, en de ander vindt dit een belediging, dat kan. Is dat al voldoende om het OM in te schakelen? hoeveel aangiftes worden er gedaan op ‘belediging’ en hoe maakt het OM afwegingen om tot vervolging over te gaan?

Laat een reactie achter aan Scheffer Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *