‘Stikstofcrisis’ = Aanval Tesla-ambtenarij op betaalbaar vlees…

De lectuur voor vandaag

Randstedelijke deugmensen werkzaam bij hun overheid gunnen Jan en Maaike Modaal hun betaalbare stukje vlees niet. Dat is in Boeren-Nederlands de conclusie van ‘Dit is uw land’, het einde van een boerenparadijs: Een pathetisch schotschrift voor Ot en Sien, tegen de veehouderij van Hans van Grinsven (Planbureau voor de Leefomgeving) en sportjournalist Kees Kooman uit Buitenpost.

Samen maken ze een sport van selectieve waarheidsvinding (‘de’ feiten) om het begrip ‘True Cost/True Value of Food/Externalities/Duurzaam Nationaal Inkomen’ te verkopen voor hun doelgroep, de ‘lieve grachtengordelbewoner.’ (blz.175) Kortom, voor Tesla-ambtenarij die vindt dat het platteland ‘hun’ land is. (de titel)

Voorpagina De Andere Krant

Boerenbloedzuigers
Wanneer deugmensen een complottheorie ontvouwen – waarin het grootkapitaal lachend in haar vuistje de wereld naar de gallemiezen helpt – dan noemen deugmensen dat ‘diepgravende onderzoeksjournalistiek’… Hebben deugmensen 1 maal een boerderij bezocht en ‘hallo’ tegen een koe gezegd, dan gaan die journonarcisten voortaan door het leven als ‘agrarisch expert’…

Hebben ze een koe geaaid dan zijn ze ‘ervaren agrarisch expert’, en weten ze precies voor te schrijven hoe de gehele veehouderij er eigenlijk bij zou moeten liggen. Dan kopen ze een tweede huisje op het platteland, en beginnen zich er vanuit hun boerenparadijsje tegenaan te bemoeien.

Dat is ook het geval bij ‘Dit is uw land’, in de titel zit meteen de collectivistische aard van het beestje verscholen. Bezit Van Grinsven hier in Friesland dan boerenland? Of wat? Telkens wanneer Van Grinsven en zijn auteur Kees Kooman ‘het punt’ denken het hebben gemaakt, dan moet die aanspraak op andermans grond het dramatische zij-effect geven. Neem bijvoorbeeld bladzijde 175:

Ja, ook uw glaasje melk, zo gezond voor jonge en oude botten, lieve grachtengordelbewoner, komt- hoe zeggen we dat- in een heel ander daglicht te staan. Komt de inhoud van dat glaasje pure Hollandse zinnelijkheid nog wel van UW (…..) land…

Jaha, dit proza komt wel mooi van de ‘senior wetenschappelijk onderzoeker Landbouw en Milieu bij het Planbureau voor de Leefomgeving’. (PBL)

Sjoemelnatuur (2015), zie hier het volledige onderzoek

Het is jullie land helemaal niet
Met bovenstaande citaat is zowel toonzetting als de collectivistische aanspraak  van Van Grinsven samengevat in ‘Dit is uw land’…. Je zou er het beste geen aandacht meer aan schenken. Immers, wie vindt dat het in de landbouw anders moet, die begint zelf een agrarisch bedrijf en komt er in de praktijk vanzelf achter of eigen pretenties ook met de realiteit zijn af te stemmen.

In plaats van wat te dwepen met Ot en Sien uit het Friese dorpje Ee die nog boeren als vroeger. Of Sierd Deinum uit Sondel die ook met de maanstand rekening houdt, voor hij de schijt op het grasland uitrijdt.

In plaats van dat je de boerenbloedzuiger gaat uithangen in schotschriften, met aanspraak op ‘de’ wetenschap (de eigen creatieve selectie) en ‘de’ feiten (kunst van het weglaten), om zo via misbruik van staatsgeweld je karikatuur van ‘de betere wereld’ af te dwingen.

CIA/Rockefeller Foundation bepleit broekriempolitiek voor de massa

‘ Verborgen Schade’/Ware Kosten, True Cost, Natural Capital
Wanneer je zo kernachtig mogelijk de boodschap wilt samenvatten van ‘dit is uw land’, dan zie je dat Van Grinsven- als ambtenaar die ‘beleidsrelevante’ wetenschap levert op bestelling van het Ministerie van Milieu (PBL)- een begrip helpt vermarkten dat Wiebe Draijer als prominent D66’er via de Rabobank ook vermarkt met de UNEP (milieutak Verenigde Naties) en de Club van Rome en Wallstreet-vehikels als de Rockefeller Foundation;

  • True Value of Food Standard, ook bekend als ‘natural capital’ of ‘verlies van ecosysteemdiensten’.

Je plakt theoretische ‘ecologische’ schadebedragen op menselijke activiteit, en beveelt vervolgens dat mensen die theoretische schade moeten compenseren. Zo claimt Van Grinsven met Kooman ook met hun ‘verborgen schade’:

De expansiedrift gaat ten koste van natuur, milieu en dierenwelzijn. De samenleving (…wie is dat RZ0 betaalt de prijs voor de intensieve Nederlandse manier van boeren. Overdoses stikstof en ammoniak kosten ons miljarden’.

Dus dat je enkel de kosten rekent, die ruimschoots overtroffen worden door de baten. Door ‘verandering’ als ‘schade’ te rekenen aan ‘ecosysteemdiensten’. Het begrip dat via Gretchen Daily (Stanford University, Rockefeller Foundation) op de academische menukaart kwam, als pupil van eco-alarmist en anti-mensheidactivist Paul Erhlich (Population Bomb)

Net als bij CO2-compensatie. Zoals ‘grenzen aan de groei’ ook andere namen kent als ‘planetaire grenzen’, het is alles de zelfde Neo-Malthusiaanse meuk, ook bekend als ecofascisme.

Wiebe Draijer helpt de publieke ruimte privatiseren = ‘ware kosten’

Ze leren ons net als hun overheid en het Rutte-regime met ‘klimaatminister’ en boerenplaag Rob Jetten kijken naar de wereld vanuit het Malthusiaanse schaarsteparadigma. Broekriempolitiek, energierantsoenering. Vlees op de bon?

Ze bewenen het feit dat door massaproductie en schaalvergroting eten minder is gaan kosten voor Jan en Maaike Modaal. Steeds meer mensen kunnen een lekker stukje vlees betalen. Dus moet eten duurder gemaakt via een CO2-belasting, en we moeten net als in de Tweede Wereld Oorlog weer tulpenbollen eten of zoiets

(vegetarische rotzooi, groente, getverderrie).

Hemmo Muntingh en Al Gore van Globalisten/Socialisten-club GLOBE, gelieerd aan Club van Rome en Fabian Society (waar ze aanvankelijk gevestigd waren, nu Brussel)

Neofeodale politiek (2030 Agenda)
Al vijftig jaar roept de Club van Rome (Grenzen aan de groei 1972) met de vijftig jaar jubilerende UNEP dat het een schande is dat wij welvarend zijn. En dat we dus voor moedertje de planeet- een club schatrijke globalisten- de broekriem moeten aantrekken. Prins Charles roept dat ook, Prinses Irene, en al wat in hun gansche leven nog nooit eenmaal de handen uit de mouwen stak, omdat ze op kosten van belastingbetalers leven.

Net als ambtenarij ter academie, dat zich ‘de’ wetenschap ging noemen.

Zeg maar de zelfde mensen, neofeodalen, die in de Middeleeuwen ook de landarbeiders en boerenstand uitzogen als waren ze hun eigendom. Die willen via ‘het milieu’ blijkbaar het land weer terugpikken, dat ze met de Industriele Revolutie ontfutseld is. Voor verdieping van dat argument leze men ‘Green Tyranny’ van historicus Rupert Darwall.

Natural Capital = ecosysteemdiensten = CO2-belasting op landbouwproductie = GLOBE = Gerben Jan Gerbrandy (Stikstofcommissie Remkes)

Laten we voor de rest geen woorden vuil maken aan de zieleroerselen van Van Grinsven en zijn liefdesverklaring aan de veroorzaker van de vernietiging van (kleinschalige) agrarische natuur in Europa: Sicco Mansholt. De PvdA’er die als Landbouwcommissaris via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB 1968) overproductie in Europa tot beleid maakte, en dus ook mestoverschotten.

Met het GLB werd topdown desociaal-economische infrastructuur van het traditionele platteland verwoest, de ecologische waarden evenzeer.

Vervolgens – na een vrijage met een halve eeuw jongere DDR-groupie- ging Mansholt op de ‘groene’ Club van Rome-toer met andere PvdA-medemensen als Hemmo Muntingh. Dat is de oprichter van GLOBE (met Al Gore), vermarkters van Natuurlijk Kapitaal), verantwoordelijk voor invoering van de Habitatrichtlijn als Europarlementarier.

Inderdaad, de richtlijn op basis waarvan boeren nu in de knel zitten, die ‘grens aan de groei’…

Wat linkse medemensen altijd doen met hun redeneertrant ‘de Berlijnse muur was eigenlijk goed maar had veel hoger gemoeten’; Ze geven de uitvoerders in de praktijk van hun theorie van de wereld (de overheid is God, ‘de’ wetenschap onze religie) altijd te schuld. De boeren, de burgers, de vissers.

Het lag nooit aan de theorie, bij communisten (PvdA = communisme in slow motion), het ligt altijd aan ‘de uitvoering’…

Tussen-evaluatie 2002 voor Stockholm Environment Institute (van IPCC Voorzitter Bert Bolin/Club van Rome)

Zo brengen ze linksom de zelfde redeneerfout – vanuit conservatief/libertair perspectief gezien- in de praktijk, die Mansholt rechtsom al gestalte had gegeven als Landbouwcommissaris voor de Eurosovjetunie. Dat je met ‘de overheid’ de ‘betere wereld’ kunt maken. In plaats van dat je nieuwe problematiek verwekt met je ‘oplossingen’, die anderen in de praktijk uitvoeren moeten.

Immers, de liefde voor theorie is de wortel van alle kwaad. En ‘de overheid’ bestaat enkel in theorie, dus doen ze zelf ook niets in de praktijk. Ik heb nog nooit ‘de overheid’ op straat zien lopen, wel heb ik in levende lijve boeren in mijn vriendenkring.

En die verzekeren me dat er niet zoiets bestaat als een ‘regulier’ boerenbedrijf, een gemiddelde. Iedere boer doet het weer anders.

5 Replies to “‘Stikstofcrisis’ = Aanval Tesla-ambtenarij op betaalbaar vlees…”

  1. Heerlijk om in Brabant te wonen, in een dorpje met veel boerenbedrijven. Rechtstreek kunnen kopen bij de boeren. Echt goed en vers eten, lekkere melk in plaats van die waterige troep in de winkel. Koeien in de wei en laatst zelfs varkens gezien in een buitenweide. Gek eigenlijk dat dit heden ten dage zeldzaam is. Een ei wat nog de juiste kleur en smaak heeft, Een stukje vlees zonder kleurstoffen wat niet volgespoten is met water. We moeten onze boeren koesteren, beschermen tegen dat hersenloze volk dat denkt het beter te weten. als je het mij vraagt, DE BOER IS TROEF. Misschien tijd voor een hongerwinter dan leren we weer hoe belangrijk onze boeren zijn. Lieve boeren en boerinnen dank jullie voor het werk dat jullie doen 7 dagen per week 365 dagen per jaar.

  2. Als we in de komende hongerperiodes geen varkens of koeien kunnen eten omdat de groentjes alle bedrijven hebben gesloten dan vervallen we tot het eten van honden en katten. Uit kinderboerderijen, circussen en dierentuinen worden de meest merkwaardige dieren weggesleept door hongerige meutes die hun kinderen (nog) niet willen opeten. Er wordt zwaar gevochten bij de laatste kadaverbakken op het platteland. In de grotere steden worden foetussen uit abortusklinieken opgekocht door Michelin ster restaurants. Er wordt gedolven op begraafplaatsen, overledenen worden niet meer gecremeerd. Het journaal doet melding van een overval op een begrafenisstoet waarbij de kist met overledene wordt gestolen. Bij lijkenhallen, koelruimtes, opbaarplaatsen word ingebroken ter vulling van lokaal opgezette gaarkeukens. Op TV verschijnen de meest bizarre kookprogramma’s. De Aziatische keuken zal qua rariteit verbleken bij de nieuwe Hollandse keuken.

    Als ik dit met een blik bruine bonen in mijn hand vanaf een afstand mag gaan aanschouwen….laat het starten in de perfide Hollanden, het doorgeef-loket vanwaar al deze ellende over ons wordt uitgestort, dan wil ik dit wel een paar maanden aanschouwen. Als genoegdoening voor hun ‘verraad’ aan de boeren in het Friesland die hun vorige generaties door de hongerwinter hebben geholpen. Maar dan eerst de Afsluitdijk doorgestoken gelijk de kaart der Democratie en een IJzeren Kringspier rondom de Hollanden gelegd ter protectie van de ‘normale burger’ die het ware Nederland aanhangt en onsuccesvol vertegenwoordigd ziet worden in het geestverwrongen Haagse. Waar is mijn servet?

Laat een reactie achter aan Aart Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *