Human Resources doordraaien in Battle of the Somme (1916/17)

RZ16.Somme (53)

In deze blog van Interessante Tijden duiken we- opnieuw- in historische wortels van het ecofascisme en haar wens om de menselijke voorraden te beheren.

De snelste manier om de menselijke populatie te dunnen is op een schaal als in de Eerste Wereld Oorlog, en dan vooral bij de Battle of the Somme (juli-november 1916).

Daar werden een miljoen manschappen doorgedraaid, en de dood tekent een eeuw later het landschap. Dus wanneer we ecologistische verlangens naar ‘minder mensen’ voelbaar moeten maken, dan kan dat landschap en die oorog mooi als visualisatie dienen.

Ecologen als Paul Ehrlich (Population Bomb 1968) en Garrett Hardin (The Tragedy of the Commons 1968, Tragedie van de gemeenschappelijke weidegrond), betoogden al dat vrijheid voor het individu het collectief ruïneert. Zij steunden een ‘negative population’-beweging, dus dat de wereldbevolking voor ‘de aarde’ zou moeten krimpen.

Zij vinden met hun neo-Malthusiaanse opvattingen (Vernoemd naar Thomas Malthus, leggen we zo uit) brede erkenning bij de academische elite. Ze werden gelauwerd met academische prijzen. 

Terwijl ze nuchter gezien vrij fascistische opvattingen over andere mensen hebben. Die mensen benoemen ze ook steeds in afstandelijke abstracties als ‘de menselijke soort’, ‘de mensheid’, nooit als medemensen. Als een generaal die even tienduizenden jonge levens tegen een vijandelijke linie aansmijt.

Degeneratie
De sociale acceptatie in de mainstream-cultuur van anti-humane opvattingen over ‘de menselijke soort’ is opvallend. Neem bijvoorbeeld spoken word-performer Henry Rollins (I am a Liar, was zijn succes-single in de jaren ’90 met The Rollins Band).

Rollins leidt het leven van de kosmopolitische Westerse elite: hij vliegt de wereld rond als wereldburger van Global Village. En hij zegt tegelijk dat ‘de wetenschap’ aan zijn kant staat: de alarmistische variant op klimaatwetenschap (bovengrens-scenario’s IPCC) is boven alle discussie verheven/ wat Henry Rollins zegt is boven alle discussie verheven.

Want hij zegt wat De Wetenschappers zeggen. Iets dat verdacht veel lijkt op een platte retorische truc natuurlijk.

RZ16.Somme (21)

Rollins  verwijst in een optreden aan Soka Universitynaar de door hem ingebeelde behoefte van ‘de Aarde’ om de kudde van ‘the Human Species‘ eens uit te dunnen omdat mensen haar ‘grenzen’ overschrijden. In zijn lezing over ‘wereld verbeteren’ horen we vanaf 4:26

‘We stab in the side of Mother Nature, she gives us Cancer. She does not mean any harm, she just wants to cull the herd just a little.”

Die term ‘Culling the Herd’ is afkomstig van wildlife management, dus een metafoor voor populatiebeheer (bij herten door jagers) toegepast op mensen. Dus menselijk populatie-management, wat ook wel Eugenetica heet.

Het was de neef van Charles Darwin, Francis Galton die het woord ‘eugenetica’ bedacht. Galton en Darwin maakten net als de Huxley-familie deel uit van de Britse landadel, de welgeborenen.

Zij maakten zich zorgen over biologische degeneratie van het mensenras, conform Darwiniaanse wetmatigheden. Omdat de ‘welgeborenen’ minder kinderen kregen dan de inferieure mensen, zoals de katholieke Ieren.

Het ging elites verder steeds om zorgen over exponentiële populatiegroei bij het lager geboren deel van de mensheid in een gesloten systeem. Net als bij herten in een hertenreservaat, zou de sterfte omhoog moeten en/of de geboorteratio omlaag.

De Somme

De Somme

De basis voor dat denken lag bij de protestantse predikant Thomas Malthus rond 1800.

Bij Malthus zou de populatie iedere 25 jaar verdubbelen, terwijl de bestaansmiddelen lineair groeien. Dat gaat bij hem volgens onderstaande numeriek:


Er komen dan meer mensen dan er te eten is. Ineenstorting dreigt. En dus moet er ‘iets’ zijn, of liever Iemand die grenzen stelt aan exponentiële groei, wat dus gaat door geboorten te beperken of de sterfte te verhogen.

Zo leek een ‘wetenschappelijke’ rechtvaardiging te bestaan om het inferieure volk eens in te dammen. De zorg voor degeneratie, en die van overbevolking met uitputting van bestaansmiddelen.

Een van Malthus zijn meest gewraakte passages gaat over precies dat laatste: Moeder Natuur die haar tafelgasten selecteert, die ‘the herd’ eens wil uitdunnen.

Zoals de wildlife manager van Staatsbosbeheer, die het overschot grote grazers in de Oostvaardersplassen laat verhongeren, zodat de meest fitte blijven leven.

De natuur kan slechts voor een kleine hoeveelheid genodigden in een feestmaal voorzien, zoals ecoloog Garrett Hardin (van ‘The Tragedy of the Commons) hem citeert in ‘The Feast of Malthus‘ :

“A man who is born into a world already possessed, if he cannot get subsistence from his parents on whom he has a just demand, and if the society do not want his labour, has no claim of right to the smallest portion of food, and, in fact, has no business to be where he is.

At nature’s mighty feast there is no vacant cover for him. She tells him to be gone, and will quickly execute her own orders, if he does not work upon the compassion of some of her guests. If these guests get up and make room for him, other intruders immediately appear demanding the same favour.

RZ16.Somme (11)

The report of a provision for all that come, fills the hall with numerous claimants.

The order and harmony of the feast is disturbed, the plenty that before reigned is changed into scarcity; and the happiness of the guests is destroyed by the spectacle of misery and dependence in every part of the hall, and by the clamorous importunity of those, who are justly enraged at not finding the provision which they had been taught to expect.

The guests learn too late their error, in counter-acting those strict orders to all intruders, issued by the great mistress of the feast, who, wishing that all guests should have plenty, and knowing she could not provide for unlimited numbers, humanely refused to admit fresh comers when her table was already full.”

Mausoleum van Verdun…

‘Een Kanker’
Malthus inspireerde Charles Darwin bij zijn natuurlijke selectietheorie. De competitie om beperkte hulpbronnen zou in de natuur tot selectie leiden. Daarbij zouden de zwakken als onkruid worden gewied.

Tenzij die competitie wegvalt doordat liefdadigheid en medische zorg de sterfte remmen. Dan treedt ook geen selectie meer op. Die gedachte zien we terug in ‘The Descent of Man’:

There is reason to believe that vaccination has preserved thousands, who from a weak constitution would formerly have succumbed to small-pox. Thus the weak members of civilised societies propagate their kind. No one who has attended to the breeding of domestic animals will doubt that this must be highly injurious to the race of man.

Veel van wat de oude milieu-beweging bedekt of onbedekt voorschrijft klinkt even fascistisch en misantropisch. De Club van Rome stelde de mensheid als ‘kanker’ voor in Mankind at the Turning Point (1974).

Nachtreiger bij De Somme

Onderstaande studie laat ook weinig aan de verbeelding over ‘is de mensheid een kanker op aarde’…. Henry Rollins haalt zijn mosterd dus niet uit een extreme hoek van het internet. Zijn boodschap komt gewoon van de Amerikaanse universitaire burelen, die op haar beurt stamt uit een eeuwenoude denktraditie.

Zoals het Human Ecology departement van (wijlen) Garett Hardin van de Universiteit van Californie. En van onderstaande universiteit van Colorado.

Er zijn mensen die een Derde Wereldoorlog nodig achten om de menselijke populatie uit te dunnen...

In lezingen toont de welgeboren Bill Gates (Microsoft) onderstaande rekensom. Daarin pleit Gates voor het terugschroeven van de P, dus de People, en je ziet hoe de theorie van CO2-gedreven opwarming weer naadloos past in de theorie die eerdere elite had: dat teveel mensen de aarde overbelasten.

Alarmisme over ‘CO2-uitstoot’ is dab ook een uitvloeisel van een elitaire obsessie met populatiegroei en competitie om grondstoffen.

De rekensom van Bill Gates en andere 'elite' die de populatie omlaag willen

De rekensom van Bill Gates en andere ‘elite’ die de populatie omlaag willen

Populatie dunnen doe je zo
Dus hoe doe je dat, ‘culling the herd’?

Bij de Eerste Wereld Oorlog (1914-18) ging de Dood in massaproductie, een Massa-Industriële Slachting, gefinancierd door de zelfde bankiers aan beide zijden. Toen leefden die Eugenetische en Sociaal Darwinistische opvattingen al sterk bij de heersende Britse en Duitse elite.

Tekeningen van Otto Dix in het Historial

Bovenstaand een vrolijke afbeelding van zo’n genocide, door Otto Dix, soldaat voor het Duitse leger in Noord Frankrijk. Hij was getuige van een historisch grootschalige moordpartij exact 100 jaar geleden (juli 1916/17) in die Eerste Wereld Oorlog: de Battle of the Somme. Hier werd de populatie van ‘de menselijke soort’ flink gedund.

Liefst 1 miljoen dode en gewonde jonge Europeanen die in de gehaktmolen van machinegeweervuur en artillerie sneuvelden in de vallei van de Somme in Noord Frankrijk. Tegelijk kon het militair industrieel complex op grote schaal verdienen aan de dood.

...'over the top' een vrijwel zekere dood tegemoet. Geen lichaamsdeel bleef de indringing van een kogel bespaard. 'Het beste volk' zou overwinnen, sociaal Darwinisme a la Herbert Spencer was de norm bij de elite

…’over the top’ een vrijwel zekere dood tegemoet. Geen lichaamsdeel bleef de indringing van een kogel bespaard. ‘het beste volk’ zou overwinnen, sociaal Darwinisme a la Herbert Spencer was de norm bij de elite

Honderd jaar later komt nog steeds de resterende munitie boven, zoals bij deze Duitse bunker tussen Baupame en Poziers

Honderd jaar later komt nog steeds de resterende munitie boven, zoals bij deze Duitse bunker tussen Baupame en Poziers

War of Attrition
Op 1 juli 2016 klommen Britse soldaten ‘over the top’, uit hun loopgraven, om direct bij bosjes neergemaaid te worden door Duitse machinegeweren. Zo sneuvelden op dag 1 al 20 duizend Britse militairen.

Waaronder vele vrijwilligers die onder invloed van professionele oorlogspropaganda voor de oorlogs-industrie gewonnen waren.  Je bent een mietje als je niet meevecht, wie niet meevecht krijgt geen meisje, wie niet meevecht laat zielige kindjes sterven enzovoort.

Mortieren doodden de meeste soldaten, die 'oplosten' in een mengsel van bloed en modder

Mortieren doodden de meeste soldaten, die ‘oplosten’ in een mengsel van bloed en modder

Het uitdunnen van de vijand werd een doel op zich in deze ‘war of attrition’ ( oorlog van uitputting= het ‘opraken’ van je Human Resources).

Officieren uit de ‘hogere’ klassen als Haig – de Schotse commandant van de slag bij de Somme- waren bereid ongebreideld met mensenlevens te smijten uit de lagere klassen. Voor het eerst waren er ‘weapons of mass destruction’ die de dood in massaproductie konden afleveren.

De ingang tot High Wood, nu prive-terrein van nazaten van gesneuvelde soldaten op 14 juli 1916

De acties om een paar strekkende meter grond staakten op 16 november 1916, omdat de oorlog letterlijk in de blubber vastliep. Toen bereikten de Britten het plaatsje Warlencourt, waar net als bij Waterloo (1815) een ‘Butte de Warlencourt’ werd opgericht: een heuvel van victorie met slagveld-aarde.

Die heuvel is nu behangen met angstige ‘health and safety’-regulation: ‘this place is dangerous’, alsof er nog een machinegeweer staat.

…High Wood, waar Britten en Duitsers in september 1916 op leven en dood vochten om een stukje bos. Deze Haagbeuk leek wel op een soldaat in angst die uiteen gerukt wordt. Door inflitsen met langere sluitertijd en cameratrekken krijg je het explosie-effect

RZ16.Somme (22)

Een lichtpuntje bij de duistere kant van de menselijke natuur, is dat de vroegere velden van oorlog nu vaak natuurrijke plekken zijn. Je hebt bossen als High Wood, waar Britse militairen in september 1916 met de Duitsers om vochten.

Hun stoffelijke resten liggen daar nu met de aarde vermengd. Het bos is opgekocht door particulieren, wiens voorvaderen hier sneuvelden en nooit terug werden gevonden omdat artillerievuur ze tot moes maakte.

Het spookbos van High Wood met exact een eeuw oude haagbeuken en iepen

Zicht op High Wood vanuit Britse stellingen en daarvoor Thistle Dump Cemetary

Zicht op High Wood vanuit Britse stellingen en daarvoor Thistle Dump Cemetary

..herinneringskruisje voor nazaten van gevallenen

..herinneringskruisje voor nazaten van gevallenen, bij London Cemetary tegenover High Wood

RZ16.Somme (34)

De dood in massaproductie

De dood in massaproductie

...mortieren in massaproductie

…mortieren in massaproductie

Impressionistische ets van Otto Ditz in het Historial in Peronne, een hand tot handgevecht in een loopgraaf

Impressionistische kooltekening van Otto Dix in het Historial in Peronne, een hand tot handgevecht in een loopgraaf. Dix was 4 jaar lang in de Somme gelegerd

Biodiversiteit bij de veldjes van de dood. Het resultaat van bovenstaande actie

RZ16.Somme (32)

Net als de 70 duizend namen van gevallenen in Thiepval, voor wie geen graf bestaat: omdat ze tot moes geslagen waren door granaten en mortieren, onvindbaar vermengd in de modder. Ik fotografeerde deze jonge hindes, symbolen van vruchtbaar jong leven als contrast met de Necropolis. Als overstekende hertjes.

Megalomane herdenkingsmonument bij Thiepval met de 70 duizend namen van nooit teruggevonden soldaten..

Clery sur Somme, Otto Dix was hier gelegerd en maakte hier een tekening van

Vissende nachtreiger, de Somme bij Peronne

Vissende nachtreiger, de Somme bij Peronne

De Somme, een natuurlijk meanderende rivier

De Somme, een natuurlijk meanderende rivier

Het departement van de Somme besteedt met jagers en vissers speciale aandacht aan bloemrijke bermbeplanting. De klaproos – symbool van de Grote Oorlog- bloeit hier al overal spontaan langs iedere akkerrand.

RZ16.Somme (55)

Knoopkruid tussen klaprozen, algemeen langs bermen in het departement van de Somme

Knoopkruid tussen klaprozen, algemeen langs bermen in het departement van de Somme

Met door natuurminnende jagers en vissers met korenbloemen ingezaaide wegbermen

Met door natuurminnende jagers en vissers met korenbloemen, kamille en goudsbloemen ingezaaide wegbermen

Agrarisch niemandsland van de Somme

Agrarisch niemandsland van de Somme. De onberoerde delen rond dodenakkertjes kennen meer natuurlijke variatie met veel patrijzen, bloemetjes en bijtjes

Maar ook langs doorgaande wegen is overal het akkermengsel in gezaaid van korenbloem, goudsbloem dat de bijtjes graag blieven. In het agrarische gebied wemelt het nog van de patrijzen, en langs de meeste wandelpaden zijn bloemrijke vegetaties de norm, waar die in ons monotone en aangeharkte landje zeldzaam werden.

Zo zie je waar bureaucratische termen als ‘de biodiversiteit’ toe kunnen dienen: het stimuleren van vreugde in het leven, in een landschap waar de dood de baas was.

Een enorme mijn onder de Duitse linie explodeerde op 1 juli bij de aftrap van het Somme-offensief

Een enorme mijn onder de Duitse linie explodeerde op 1 juli bij de aftrap van het Somme-offensief

…en dit is het resultaat van die explosie: de Lochganagar Crater, een gat van 20 meter diep met hellingen vol wilde marjolein, kogeldistel en kruiden, bijtjes, vlinders

RZ16.Somme (38)

Het eindresultaat, een paar kilometer en honderdduizenden slachtoffers verder

Het eindresultaat, een paar kilometer en honderdduizenden slachtoffers verder

Deze fotoreportage werd mogelijk dankzij de donaties van lezers. Mijn dank daarvoor.

Kaart slagveld, tegelijk handig bij het rondrijden

Kaart slagveld van Wikipedia, tegelijk handig bij het rondrijden

  • Op Wikipedia en het web vind je veel info over de details van de Grote Oorlog. Dit kaartje was voor mij bruikbaar
  • De Website First World War.com biedt veel goed doortimmerde historie, waaronder over de hier reeds eerder beschreven professionele propaganda, met gebruik van psychologische manipulatie
  • Plekken om te bezoeken vind je op Somme-Battlefields.com. De begraafplaatsen worden beheerd door de Common Wealth War Graves Commission
  • In Peronne aan de Somme kun je het Historial bezoeken, het Historische museum van de Grote Oorlog in de Somme met nu spectaculaire etsen van Otto Dix, de Duitse artiest en soldaat die 4 jaar lang in de Somme was gelegerd.

One Reply to “Human Resources doordraaien in Battle of the Somme (1916/17)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *