Agenda 2030 drijft grondprijzen op….

Bron screenshot: GP-rapport: Je zou ook landgebruik moeten verrekenen…en kosten net-aanpassing voor ‘duurzaam’ en onkosten open houden backup.

Uit Brussel stuurde een collega een nieuw stukje lobby-kabaal van Greenpeace over energie voor het jaar 2030, dit nieuwe rapport van de Duitse afdeling met bovenstaande staaf-grafiek als kern.

Daarin beweren ze, keurig gepland voor een G20-top  dat wiebelstroom van wind en zon goedkoper (kan) zijn dan betrouwbare stroom uit kernenergie en fossiel.

Greenpeace is 1 van de meest vermogende lobbyclubs voor Agenda 2030 van de Verenigde Naties (voorheen Agenda 21) waaruit de klimaat-agenda voortkwam bij de Rio Earth Summit in 1992 (en alle klimaat-conferenties als in Parijs in 2015) Het rapport (het bekende wensdenken en weglaten eigen kosten) brengt onbedoeld een veel gewichtiger discussie boven:

  • Het enorme beslag op landoppervlak dat duurzaam legt uit naam van Agenda 2030, dit dienen de duurzamen ook in de prijs te verrekenen.

Dat verrekenen van die externe kosten is bij GP overduidelijk nu niet gebeurd. Nu al zien we dat landbouw-grond in NL bijvoorbeeld boven de 50 duizend euro per hectare stijgt. En we zien dat meer financiële partijen in grond gaan beleggen. Het Oranjefonds dook al in de grondbeleggingen, en je zou dat kunnen interpreteren als: ze zoeken iets van echte waarde, om steeds risicovoller schuldpapieren (waardeloze lucht) voor in te ruilen.

Om Nederland in 2050 te laten voldoen aan het GP-scenario is wel 3 maal het Nederlandse land-oppervlak nodig voor biomassa (zie hieronder), en zes maal de Provincie Utrecht aan zonnepanelen…Dus moeten we in ieder geval Indonesië her-koloniseren. Missschien dat Unilever en haar Ronde Tafel-Palmolie-roofridders dit al doen (Palmolive eva).

Wat die bedrijven en banken uitspoken, we weten zoveel nog niet….

Enorme lappen grond nodig voor ‘duurzaam’

Wat beweren ze nu weer in het GP-rapport?
Terug naar het laatste bankiers-lobby-product van SorosGreenpeace. Een kostenvergelijking per MWh opgewekte stroom, zou gunstig uitvallen voor de stokpaardjes van haar eigen bedrijf Greenpeace Energy in Duitsland: wind en zon, overgesubsidieerde (Einspeise-gesatz van meer dan 10ct per kWh, vergelijkbaar met SDE+ in Nederland) vogelhakselaars en landbouwgrond-ontgroeners.

Wat is de truuk?

In twee woorden heet het Misleidende Omissie, iets dat in Nederland tegenwoordig strafbaar is via de wet op acquisitie-fraude. Immers, Greenpeace pleegt zo acquisitie richting overheden om meer te investeren in spul waar ze zelf geld mee verdient in Duitsland.

Wir liefern Energie-Marchen… Zelf noemen ze het ‘visionen’, en zolang het merendeel der mensheid uit EZELS bestaat die bedrogen wil worden, heeft zo’n club succes..

Wat doen ze?
Je kunt je eigen handel in tweede hands energie, op 2 wijzen gunstig verkopen. Door de concurrent zwarter te maken en door je eigen onkosten weg te laten. Greenpeace doet allebeide.

Ze maken reguliere stroom kunstmatig duurder met zelf-verzonnen theoretische schades die je bij de prijs optelt. En ze verzwijgen onkosten voor net-aanpassing. Kosten die Tennet bijvoorbeeld moet maken om ‘duurzaam’ daar te brengen waar het nodig is via honderden tot duizenden kilometers extra transportlijnen.  En om de wisselvalligheid van weers-afhankelijke stroom op te vangen.

Ik blogde hier al over de miljarden-leningen die 100 procent staatsbedrijf Tennet aangaat onder leiding van de net-cowboy Mel ‘Parlementaire Enquete’ Kroon, om de investeringen in zowel Duitsland als Nederland te financieren. Die voor Sie Ie Oooo spelende ambtenaar Mel Kroon, onthoudt die naam.

Die Tennet-miljarden komen ook nog op ons bordje. Het ergste moet nog komen. Maar eh terug naar het GP-product.

Wat beweren ze in dat rapport?
We lezen voor de EU als geheel op blz 15:

Current status:

  • Growing shares of renewable installations, mainly wind and solar PV (dat klopt RZ)
  • Close to 20% installed capacity of wind and solar  (dat is bij labiele energie nu net het probleem, het rendement van windturbines ligt gemiddeld maar op 25 procent van het geïnstalleerde vermogen)
  • In many countries renewables are already the least cost technologies (…als dat zo is, waarom krijgt 1 windfarm als Gemini dan 4,2 miljard euro subsidies RZ)Key results of ‘analysis’: (Aanhalingstekens zijn van mij RZ)
  • In northern regions wind power in the EU will be the least cost energy source in 2030 (…wanneer je alle kosten voor netwerk-aanpassing en negatieve stroomprijzen en backup-subsidies weglaat RZ)

  • Solar will also have low costs as there is high potential in the southern regions of the EU

  • Coal, gas and nuclear will be highly expensive and economically unviable by 2030 (wanneer je ‘externe kosten’ verzint en die op het bordje legt van uitbaters RZ)

Tennet moet miljarden euro’s lenen voor alle extra transmissie-lijnen en net-aanpassingen voor wisselvallige ‘duurzaam’-stroom

Ze verrekenen- zo lijkt bij oppervlakkige blik- dus bijvoorbeeld theoretische economische nadelen van bv aard-opwarming met de prijs van fossiele stroom. ZONDER de enorme welvaarts-voordelen van fossiele energie voor de economie te verdisconteren.(zie bv The Moral Case for Fossil Fuels van Alex Epstein)

Zonder die welvaart was er geen Greenpeace geweest, een vrij elitair gezelschap dat ontwikkelingslanden de welvaart niet gunt die de eigen directie ten volle geniet. Als slechts een oppervlakkige blik dit rapport al ondergraaft, voor iedereen met meer dan 2 hersencellen of zonder ideologische blind-doek: is er dan dus niet een andere motivatie om deze marketing te verspreiden?

‘duurzaam’, waarom heet zoiets nu ‘groen’?

Wie voor natuur is, die slaat iedereen van Greenpeace keihard in elkaar
Dankzij meer windturbines en zonne-velden wordt de aarde steeds MINDER groen. Zo groeit de schaarste in grond, en dat kan de grondprijzen opdrijven.

Want om de energiebehoefte van de wereld op te wekken moet je enorme oppervlaktes bedekken die nu nog natuur of landbouwgrond zijn. Mede daarom zijn Ecomodernisten ook voor het door Greenpeace zo verfoeide kern-energie, terwijl er meer doden vallen door duurzaam dan door kernenergie.

Met name de nieuwe Vierde Generatie- kerncentrales is intrinsiek veilig. Die biedt perspectief voor een fossiel-luwere energievoorziening waarbij je zoveel mogelijk natuur en landbouwgrond uitspaart.

Zie de berekening door mijn ecomoderne collega Joost van Kasteren in De Rekening Voorbij (Ingenieursvereniging KIVI) van de enorme oppervlakte die nodig is om het energie-scenario van Greenpeace uit te voeren. Wel 3 keer het Nederlandse landoppervlak in 2050 nodig voor energie, om Greenpeace haar scenario uit te voeren. (100 procent ‘duurzaam’ in 2050), vooral door de behoefte aan biomassa.

Bron, de Rekening Voorbij door ir Joost van Kasteren, het Nederlands antwoord op David MacKay gemaakt door mensen die kunnen rekenen

Je hoeft de zonne-farm van Delfzijl (60 ha) maar te zien voor een indruk. En die levert dan ook nog eens nauwelijks stroom in de regenachtige donkere tijd van oktober tot april. Ik bestelde net The Landgrabbers van Fred Pearce; de financiële wereld- de George Soros-types- investeert massaal in de opkoop van grond, zo beschrijft Pearce.

Je kunt dus niet beweren dat landoppervlak waardeloos is, nu landbouwgrond ook al in prijs steeg boven de 50 duizend euro, mede dankzij de overheid die de slechtste landbouwgrond opkocht voor de Ecologische Hoofdstructuur (meer dan 100 duizend hectare). Nu verschijnen vooral die ‘zonnefarms’ op landbouwgrond, vaak nadat curatele-gemeentes die grond voor dumpprijs afgeven aan iemand met een ‘duurzaam’ gedicht.

Of omdat boeren er door alle subsidies per hectare meer geld voor krijgen dan via noodlijdende veehouderij.

Zit die stijging wel verrekend in het GP-rapport? Mij dunkt: neen. En als je biomassa moet telen heb je ook al miljoenen hectares landbouwgrond nodig…

‘zonne’-farm Delfzijl, 60 hectare land voor marginale stroom-opbrengst

Het ruimtebeslag in de natuur, zie hier in Duitsland, zo ziet ‘duurzaam’ 2030 er uit:

‘natuurlijk’?

En dan hebben we het nog niet eens over de schade aan vogels en vleermuizen door windturbines, dat verlies aan ‘ecosysteemdiensten’.

En dan willen ze ook nog eens de Noordzee volzetten met zeevogel-hakselaars, zodat onze vissers verder in het nauw komen..

Jan van Gent vliegt voor zeevogel-meppers

Je kunt ons boek Ecomodernisme, Het Nieuwe Denken over Groen en Groei bestellen om los te breken uit de angst-psychose waarin Greenpeace en haar massamedia je brachten. En je afvragen waarom je niet op basis van bewijs gewoon blij wilt zijn.

In plaats van dat je op basis van beweringen en sociale intimidatie (duizenden wetenschappers zeggen: ‘wie denk jij wel dat je bent om voor je zelf te denken’) je een schuldcomplex aan laat praten, en duizenden euro’s per jaar afhandig laat maken.

 

Handel in Angst, kernactiviteit van Greenpeace. Hier een heuse klimaat-aflaat, gecompenseerd via eerlijke klimaat-bankiers. Mensen willen graag bedonderd worden….

Aan Ezels geen gebrek
Dus let op de Rypothese die verder onderzoek waard is: grond is het nieuwe geld. Zijn er in de financiële wereld dus geen slimme haaien actief, die zo ver vooruit denken op het Grote Schaakbord van het wereldtoneel?

Je zou haast denken dat bij de promotie van duurzaam bewust is ingezet op ruimte-slurpende energievormen. Bedenk hoe Mario Draghi met de Europese Centrale Bank door geld bijdrukken de inflatie aanwakkert. Zo dienen de publieke schulden in absolute zin minder waar te worden. Ook kunnen mensen door lage rentes makkelijker schulden aangaan, het verdienmodel van de financiele sector, dat zijn die schulden.

Schulden waar banken nu op cashen, die zijn in absolute zin steeds minder waard. Dus zoeken ze iets van echte waarde om in te vluchten.

Dan is duurzaam de ideale vorm van grond-beslag om je investerings-strategie van krediet te voorzien. Met Linkse Gutmensch-Ezels (Greenpeace, kwaliteitsmedia, groene politici) als je bruikbare idioten. Aan Ezels geen gebrek, met name bij milieuclubs en media: ze geloven er vaak heilig in, die door propaganda ingeprente bezweringen, ze koesteren het als hun diepste overtuiging, meestal als sociale geurvlag (kijk mij goed zijn).

Zie ook bovenstaande klimaat-certificaat. Een typisch bankiers-product. Je zet een aangepraat schuld-gevoel (hete lucht, niets waard) om in kapitaal dat je investeert in grond (bv CO2-compensatiebos, klimaatprojecten) dat dure Londense city-jongens in Afrika, Azie enz opkopen.

De Oud-Testamentische conclusie dat de Mammon regeert, wie zou deze vandaag niet willen trekken? Ook Greenpeace besteedt immers 36 procent van haar budget aan fondsenwerving. Ze zijn enkel uit op je geld en dat klimaat interesseert ze geen donder. Anders schreven ze wel werkbare oplossingen voor, en bekeken ze de eigen aannames kritisch.

Zou dat niet gewoon 2030 Agenda zijn? Landgrab met publiek kapitaal voor en door de financiële elite van Wallstreet en de Londense city. Het is een andere gedachten-lijn die ik verder onderzoek, en waarbij je mij financieel kunt steunen. Maak je niet minstens 100 euro over aan de stichting van Theo onder vermelding van ‘blogs Rypke’, dan vergaat de aarde!

🙂

En NEE, ik zeg niet dat die CO2-theorie onwaar is, die klinkt juist heel plausibel. Anders zou je er ook niet zo handig gebruik van kunnen maken. Doen alle beheerders van Hedge-funds dat niet: het inspelen op trends om daar een maximaal slaatje uit te slaan?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *