Paleo-Bedevaart naar het Neandertal…

Echte Neandertalers in het Neandertal bij Dusseldorf

Een kennis die het Paleo-dieet volgt (eten als de oermens) die stuurde de nieuwste theorie die circuleert rond de wereldberoemde oermensen-stam van de Neanderthalers. Die jagende en verzamelende oermensen van Homo neanderthalensis in het Pleistoceen, ze jaagden als kannibalen op de eerste Homo sapiens, die net uit Afrika gearriveerd waren.

En oh ja, de bedenker van die theorie die alle theorieën omver werpt, die wil ook boeken verkopen, getiteld Them and Us.

Een ‘interessant gezichtspunt’, zo zouden de Engelsen het onderkoeld zeggen.

Dat opdrijven van de verkoop doe je niet met de stelling ‘nou ja, als ik heel eerlijk ben heb ik ook geen flauw idee en speculeer ik maar wat’. En dus verkoopt hij een theorie waardoor het leven van 100 duizend jaar geleden nooooooit meer het zelfde zal zijn.

Probeer hieruit maar eens de leefwijze te reconstrueren van 100 duizend jaar terug. Het kan ook de boermens zijn…Homo neandertalensis fryslandii

Seculier Genesis
Mensen willen graag verhalen horen. Ook seculiere Westerlingen zoeken hun eigen Genesis, een scheppingsverhaal waarbij ze geestelijk in het reine kunnen komen met hun eigen vergankelijkheid, en knagende oeroude vragen over de menselijke oorsprong.

Het fantaseren over de diepe tijd, dus geologische tijdschalen werkt relativerend voor al je jacht op geluk en streven in het nu. Althans, dat is ook de eigen ervaring. Geologie is een troost-gevend vak, je weet dat ook al die pulp waar je in massamedia mee geconfronteerd wordt of een liedje van Mariah Carey ooit slechts niet meer dan een aardlaag zal zijn.

Als het al ooit vindbaar is.

Want wat laat een digitaal tijdperk na voor artefacten of geschreven woord waaruit latere mensen iets kunnen opmaken? Hoe zou een Archeoloog over 56 duizend jaar ons tijdvak interpreteren? Al die massagraven van seculiere massa-ideologieen uit de 20ste eeuw….’Life was brutish and short’?

Neanderthal-museum in het Neandertal zonder 18de eeuwse ‘h’ bij Dusseldorf

Wetenschap, een al te menselijk bedrijf
Je was er niet bij, zo 100 duizend jaar terug in het Pleistoceen. En toen schreven ze al helemaal niets op.

Om op basis van wat botfragmenten een hele theorie samen te stellen inclusief nieuw Scheppingsverhaal over de oorsprong van de mens, nou ga er maar eens aan staan. Waar je van ‘het paard’ een vrij nauwkeurige evolutionaire reconstructie kunt maken- de grond zat vol met paardenbotjes in diverse stadia van ontwikkeling- past de fossielenschat der mensheid volgens paleo-onderzoeker Ian Tattersall in de laadbak van 1 pickup-truck.

Toch hebben de onderzoekers die de menselijke evolutie in hun portefeuille hebben veel hogere sociale status, dan de mensen die de paarden-evolutie kunnen dromen. Mensen lezen nu eenmaal liever over zichzelf, dus voor oermenskunde is gewoon meer aandacht en dus geld.

De Neanderthaler blijft onweerstaanbaar voor vrouwen…In 2010 organiseerde ik voor de wetenschapsjournalisten een excursie naar het Neandertal. De opvatting van het museum, is dat die oermens eigenlijk net als moderne mensen was….

Vrijwel iedere oermens-kundige beweert vervolgens zijn eigen ‘soort’ te vinden, die missende schakel tussen oer en nog meer oer.

In het wereldje van deskundigen over de oermens, zijn er diverse concurrerende theorieën die samenhangen met de standplaats van de onderzoekers. Die standplaatsen hangen weer samen met de vindplaatsen van typische Neanderthaler-schedels, dus zwaar gebouwde gedrongen skeletten met zo’n typische wenkbrauw-kam.

…3-liter-bierblik in de Dussel…wat vinden Archeologen over 56 duizend jaar van onze beschaving terug, en hoe zullen ze dat interpreteren?

De Britten graven op Gibraltar, je hebt Kroaten die het op hun manier doen en in Israel zijn ze ook bezig met oermensen opgraven. De kannibaal-man van Them and Us, die deed rond Israel onderzoek.

Iedere onderzoeksgroep moet zichzelf op de kaart zetten in onderzoeksland. Dat doen ze door het heeeeeel erg met elkaar oneens te zijn. Terwijl ze allen in het zelfde duister tasten van wat botfragmenten en wat indirecte klimaat-reconstructies uit fossiel stuifmeel. Meer hebben ze niet, en verder is niets menselijks ook de oermens-kundigen vreemd. Ze hebben allemaal sociale status en onderzoeksgeld nodig.

…hij had bij wijze van spreken zo bij de TV kunnen zitten even dierenhuid bewerken…

Neanderthalers waren gewone mensen
De meest populaire en gangbare theorie nu, die is dat Neanderthalers helemaal zo ver niet af stonden van de moderne mens. Dat ze dus gewoon met elkaar kruisten en vruchtbare nakomelingen kregen, vrijwel de zelfde soort waren.

Dat dacht ik ook toen ik door de Kalverstraat liep, het winkelend publiek zag en me afvroeg: die Neanderthalers, zijn die wel werkelijk uitgestorven?

En dat bleek stomtoevallig ook de officiële theorie te zijn, die de directeur van het Neanderthalmuseum in Mettman- Hans Christian Weniger- ook huldigde.

..en  waarom zou dit een nieuwe en zelfs primitiever ‘soort’ zijn, en niet gewoon een lokale aanpassing van Homo sapiens aan het Pleistocene klimaat? Ook Diep- Friezen hebben een laag voorhoofd, als aanpassing bij het heersende intellectuele klimaat in Fryslan…

Paleontologen, de oermens-deskundigen, die hebben zo wel iets van theologen. Ik noem ze dan ook Paleo-theologen. Je hebt een seculier publiek dat hongert naar het laatste nieuws over Genesis toen Gods geest over de wateren blies.

De Paleo-Theoloog die aan zijn eigen botsplinter weer een nieuwe interpretatie geeft, het is als een dominee die van 1 zin uit Genesis 1 weer een hele preek weet te maken…

De buste van Joachim Neander in de kerk van Ekrath: het was een evangelische liedjes-schrijver

De Nieuwe Mens, Neander (tal)
Het alternatief is: geen godloochenaar willen zijn, en zo op tijd wetenschap van sciëntisme onderscheiden. Ik wil geloven in Jezus Christus als de oer-mens, een mens zoals de mens bedoeld was, dus met een randje beschaving er om. Want de natuurstaat van de mens, die is ook niet alles. Om de discussie aan te wakkeren heb ik een christenhond met kruisje om de nek, Trudy.

Joachim Neander was ook christenhond, sterker nog, hij was een populair evangelist die christelijke liedjes schreef. Zo populair waren zijn liedjes, dat een heel dal naar hem vernoemd werd.

Het Neandertal.

OP 9 september 1856 publiceerde de lokale krant in Gothische letters over de vondst

Neander was de ver-Griekste artiestennaam die Joachim Neumann aannam toen hij kapsones kreeg. In het Hollands heette hij dus Nieuwman, ‘Nieuw Mens’. En jij maar in toeval geloven?

Die Nieuwmens, Neandertaler werd 2 eeuwen later met vuistbijl en knuppel gebruikt om God het universum uit te jagen, om het christelijk mensbeeld omver te werpen. Om een nieuw mensbeeld te maken.

Voor dat atheïstische mensbeeld, daar was de tijd rijp voor in de eeuw van Karl Marx, Charles Darwin en Darwin’s uitlegger in Duitsland, de zooloog Ernst Haeckel, uitvinder van ‘Ecologie’. Alleen geloofde men toen nog in progressieve evolutie. Dus van lagere vormen naar hogere, met de neger als primitief tussenstadium, aldus de wetenschappelijke consensus.

Nu zijn we daar bij mensen zo zeker nog niet van.

Deze oer-stamboom – bij de Ancestral Health-conferentie- die komt van Ernst Haeckel, de Duitse uitlegger van Darwin, en bedenker van ‘Ecologie’

Wie niet slim is moet sterk zijn
De theorie van Hans- Christian Weniger van het Neanderthalmuseum spreekt nu het meeste aan: De Neanderthaler was praktisch de zelfde soort als Homo sapiens, en niet beslist dommer, bruter en primitiever, het 19de eeuwse beeld. Dat typische lage voorhoofd met die zware wenkbrauwen, het kan ook niet meer dan een klimaat-aanpassing zijn die in de ijstijden van het Pleistoceen van pas kwam.

Oertijd-graffiti was toch kunstiger….

Je ziet het lage voorhoofd ook bij autochtone dorpsgenoten en Diep-Friezen, als aanpassing aan het heersende intellectuele klimaat in Fryslan. Wie niet slim is moet sterk zijn. Maar toch zijn ze van de zelfde soort als jij en ik: allen kinderen Gods!

Het menselijk fenotype is zeer plastisch, van pygmee tot Uruguayaans Indiaantje tot pikzwarte reuzen-neger maatje Mike Tyson. Nu winnen de Amerikanen alle olympische medailles, dankzij het ras dat voor de slaven-arbeid werd geselecteerd.

Die Zuid Afrikaanse Xhosa-bosjesmannen- de echte jager-verzamelaars- waren daar veel te tenger voor, en ontsprongen zo de dans der slavernij op de plantages. Maar eerder hadden de veel sterkere negers die bosjesmannen mogelijk naar de marges verdreven, de Bush, de wildernis, waar je slechts hangend en wurgend je bestaan uit perst.

Geniaal grapje van Gumbah

Milllennia kwamen ze niet van hun plek in Afrika, het geluk groeide aan de bomen. Dankzij die spierkracht en menselijke selectie daarop door slavendrijvers heeft de sterke Sub-Saharah-neger nu alsnog- opnieuw zonder inspanning- de Sociale Diensten van alle continenten weten te bereiken.

En zo hangen ze in de Bijlmer op iedere straathoek met een glimmende vuistbijl die bliepbliep doet.

En op de radio hoor je continue ruziemakende negers op een vierkwartsmaat, rep noemen ze dat. Of zijn ze slechts in luidruchtig debat over de juiste en rechtvaardige wijze waarop de samenleving georganiseerd moet worden? Of over de laatste stand van de wetenschap? Of was de uitkering niet hoog genoeg?

Het schijnt dat ook die spleetogen van Aziaten en Eskimo’s een aanpassing kan zijn aan sneeuwjacht, of sterke zon.

…dan de graffiti die moderne mensen nalaten in het Neandertal. Evolutie hoeft niet van laag naar hoog te verlopen, degeneratie zie je vaker optreden…

En wist jij dat de blanke huidskleur een zogenaamde ‘trade off‘ (uitruil) is van het lichaam bij de Vitamine D-productie? Negers, die vangen wel genoeg zon om Vitamine D te maken in de huid. Ja in Afrika kregen ze al het goede van het leven gratis toegeworpen, zonder er enige inspanning voor te hoeven doen.

Eerder krijgen ze teveel zon. Terwijl wij in dat koude kikkerland der nijvere Batavieren steeds te weinig krijgen en tegen winterdepressie knokken.

En dus- vanwege die overdaad aan zon- behouden negers meer pigment om schadelijke hoeveelheden zonnestraling te blokkeren.

Het Paleo-Vangelie, op seculiere wijze op zoek naar De Oorsprong van Geluk en Ware Kennis

Maar op onze breedtegraad hebben wij van het Kaukasische Rasch- die voortbrengers der Westerse Beschaving- helaas zoveel zon niet. De oplossing van het lichaam is dan: minder pigment maken dat zonnestraling blokkeert, zodat de huid toch voldoende Vitamine D aanmaakt. Met zo weinig zon als in NL, dan verbrand je toch minder snel…

Zo plastisch is het menselijk lijf onder selectiedruk door het milieu. En zo gemakkelijk kun je paleo-verhalen voor een politiek karretje spannen, mocht die behoefte bestaan. Of je nu in de 19de eeuw, 20ste of 21ste eeuw leeft…Of je kunt jezelf gewoon erg lollig vinden door er bewust mee te overdrijven…

…zo stroomde de Dussel door het Neandertal, toen de Romantische landschapschildering opkwam in de 18de eeuw…

Zie, de nieuwe mens, is als de oude
Het brengt me terug bij mijn punt, om al te ambitieuze verhalen uit de paleo-wereld te relativeren, en van veel wetenschap in het algemeen.

Hoe wil jij nu uit een schedelvorm van een half bot-fragment, en de grootte van iemand’s postuur, vergaande consequenties afleiden over oorsprong, ontstaan en levenswijze? Als de vondsten meestal vrij beperkt zijn… Je moet wetenschappers haast magische eigenschappen toedichten om te geloven dat zij dan niet meer dan ook hun verbeelding de vrije loop laten.

Om die speculatie vervolgens met wat vaktaal op exacte wetenschap te doen lijken.

In het seculiere geloof dat de realiteit niet meer is dan wat de sociale consensus van die tijd dicteert, daar kreeg ‘de’ wetenschap (de tijdelijke consensus) ook die status. Net als bij de magiërs en hogepriesters van vroeger dien je als knipmes te buigen voor wat ‘de’ wetenschap zegt, en al je zelfstandig nadenken te offeren.

Terwijl het ook maar academici zijn die willen eten, wippen en nog wat dingetjes.

…en zo werd het dankzij de winning van gesteente voor de bouw. Zonder die winning was de Neanderthaler ook niet gevonden…

Dus wat is wetenschap, en is dat het zelfde als ‘wijsheid’?

Om mij heen zie ik ook slechts oermensen, aangekleed weliswaar en gewapend met een digitale vuistbijl die I-phone heet om elkaar via twitter met verwensingen te bekogelen. Maar toch. Niet vreselijk anders dan heel vroeger. En de aanhangers van het Paleo-dieet geven me daarin gelijk. We zijn niet vreselijk anders dan die jager-verzamelaars in de oertijd.

Op jacht naar Oer-gezondheid bij Ancestral Health

De sociale mechanismen blijven het zelfde als in christelijke tijden, die volgens seculiere mensen meer ‘primitief’ zouden zijn.

De moderne oermensen organiseren hun eigen voedsel-conferenties, Ancestral Health waar het Paleo-vangelie gepredikt wordt: over het eten van diëten die je eeuwig jong en gelukzalig maken, met getuigenissen voor en na bekering. Heel wetenschappelijk allemaal en zo.

Er is zelfs al een magazine voor paleo-lifestyle, Eet Paleo. Het is heel populair bij vrouwen omdat je lekker met jezelf bezig kan zijn. En het vrouwengehalte is graadmeter voor het sociale succes van een beweging. Een plek waar alleen kerels komen is kansarm, er hangt dan geen blingbling aan.

Riviertje de Dussel bij de ‘Fundstelle’, de vindplek van de Neanderthaler. Dit riviertje was het oermens-equivalent voor stromend water dat bij ons nu uit de kraan komt. Het Neandertal is een kleine groene oase in het drukste deel van Duitsland

Paleo is verder vooral in trek bij jager-verzamelaars van mijn leeftijd, die langer fit willen blijven om zo een jonge hinde te vangen. Allemaal van die kale pezige rekjes met een paleo-praktijk die eigenlijk gewoon willen palen.

…een kleine oase van groen tussen oprukkend asfalt en steen…de oermens-vondst beschermt het dal tegen bebouwing als Naturschutz-gebiet sinds 1934. Hier moeten de Neanderthalers ook ooit gezeten hebben, 56 duizend jaar terug….

Die Paleo-mannen weten ook dat de vrouwtjes ten diepste nog het zelfde willen als in de oertijd. Vrouwen geilen op het sociale centrum van de groep, de alfaman. Daar krijgen ze knikkende knieen van, niet van die stofzuigende sukkel met zijn hoge stemmetje.

De vrouwen die dat zeggen niet te willen, die liegen. Of ze vinden zichzelf te min, en geloven dat de alfaman buiten hun bereik ligt.

Die halen dan hun sukkel binnen en wachten op betere tijden. En als die niet komen, dan worden ze spiritueel. Spiritualiteit, dat lijkt op fantaseren hoe je door God overweldigd wordt. Of de seculiere variant, ze gaan met vriendinnen soppen bij (dromen over) een mysterieuze miljardair/boeman die ze klop geeft in een verfilming van 50 tinten grijs.

In het Neandertal aangetroffen. Pornofeest met ligweide, de popularisering van groeps-seks met een DJ er bij…ook heel eh OERRR

Komt later die blaaskaak met SUV onder zijn reet, of de leider van de Paleo-onderzoeksgroep met miljoenen euro’s onderzoeksgeld- eenmaal door ze gevangen- niet met voldoende jachtbuit thuis? Dan zijn ze tegenwoordig er even vlot weer van gescheiden.

Om mij heen voltrekt zich een epidemie van zoekende zielen en gebroken gezinnen. Nee leven in de Abdij is dan zo gek nog niet.

De Fundstelle, waar de botjes zijn gevonden

Omgekeerd zijn mannen in de natuurstaat ook weinig verheffend op eigen wijze. Zo zie je ook in wetenschapsland die slavernij aan de oerman regeren: academici die voor dat standpunt gaan waar het meeste onderzoeksgeld/ status aan hangt, wat de meest prestigieuze conferenties geeft en de meest spectaculaire persberichten.

Scoringsdrift. Het sociaal centrum van de groep worden. Een seculiere ethiek zie ik daar in, mensen zijn meer ‘natuurlijk’ gedrag gaan vertonen, dat op natuurlijke acceptatie kan rekenen.

Bleibt Kreuz-fidel, zo maant de bisschop in het Neandertal richting de voorbijrazende seculieren op de Auto-bahn

Gezang 438: Joachim Neander
In oervorm zijn mensen kortom zo verheffend en interessant niet, het is beschaving waardoor de mens uit het Neandertal kan klimmen, een klein stukje hersenschors en miniscuul DNA-verschil maakt het verschil tussen grotten-leven en bibliotheken.

Laten we daarom liever met Joachim Neander zingen:

Lof zij de Heer de almachtige koning der eeeeeeeeeere

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceeeeeeeeeeren.

Komt allen saam, psalmzingt de heeeeeeilige naaam

Looft al wat ademt de Heeeeeeeeeeeere.

Een klein groen vlekje tussen de Autobahnen en oprukkende stad: het Neandertal

Iedereen die protestants is opgevoed, die kent Joachim Neander. Maar ook de seculiere fundamentalist met enige hersen-inhoud, die moet Neander nu toch begrijpen. Hij wilde niet capituleren voor de onbeschaafde Neanderthaler in iedere man en vrouw. Maar naar iets hogers reiken- iets dat het particuliere en situationele overstijgt- en over dat verlangen zingen.

..Dankzij de vondst van de oermens bleef het Neandertal groen oase tussen oprukkende bebouwing

Want dat is het geloof, zoals je het ook kunt zien: Verlangen dat voortkomt uit een deel van de hersenen dat apen niet bezitten. En passant maakte Joachim als sociaal centrum van de evangelische groep er ook nog indruk op de vrouwtjes mee.

2 Replies to “Paleo-Bedevaart naar het Neandertal…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *