Het ABC van de Milieubeweging

‘duurzaam’

Deze verklarende Encyclopedie van de Milieubeweging helpt je in Interessante Tijden begrijpen wat mensen nu werkelijk bedoelen wanneer ze woorden gebruiken als ‘Milieu’. Dat is niet geheel toevallig de Franse naam voor het criminele circuit. De kleur van andermans geld is Groen, waar dat eerder vooral de kleur van het gras bij een ander was.

Wanneer je zelf nog termen vond die ontbreken, schroom niet ze op te sturen of in de commentaren aan te brengen. De geslaagde vondsten voeg ik dan toe bij deze geactualiseerde lijst waarvan ik niet pretendeer dat hij volledig is. Het is een begin, het vocabulaire van onze groene vrinden is natuurlijk veel rijker.

Angst:
Verdienmodel massamedia, milieuclubs, rechtvaardiging uitdijende overheid en haar risico-industrie. Doorgaans slechte raadgever.

Agenda 21
Agenda van Anglo-Amerikaanse financiele elite onder vlag van de Verenigde Naties waarvan Deadline nu op 2030 is gezet. (Agenda 2030) Moet voor 2030 uit naam van ‘het klimaat’ (zie Klimaat) 90 biljoen euro aan (publieke) gelden losweken voor klimaatbezorgde multinationals en bankiers met gebruik geweldsmonopolie overheid. (zie Overheid) Officiele lancering (Rio Earth Summit 1992) in zelfde jaar als politiek ontwerp van de Euro-Dollar, nu ‘euro’.

Antropoceen
 Academisch mythisch tijdvak, bedacht door Dokter Ozon Paul Crutzen. Rest van de wereld leeft in het Herboceen, tijdperk van de planten en hun afvalproduct zuurstof is alomtegenwoordig.

Al Gore
Profeet van Groene Taliban. Zijn alarmerende uitspraken hebben iets geruststellends.

Bankier
Iemand die zijn verdienmodel baseert op aanjagen van (overheids)schulden en waarde-creatie via een druk op de computerknop. Je moet ze betalen om met je eigen geld te kunnen betalen. Nu ook in klimaat-variant beschikbaar (CO2-schuld/Hete Lucht) en Biodiversiteit-variant (Natural Capital)

Belastingvee (voorheen: burgers):
Horigen buiten publieke sector die gijzeling en gevangenisstraf door De Staat afkoopt via inkomensafdracht. Melkkoe milieubeweging. (Zie Milieubeweging) Zie ook ‘Overheid’.

Biodiversiteit
Onkruid en ongedierte met bureaucratische bijwerking. Zingevings-project voor overschot academici. Bankiersproduct waarmee je psychologische schuld via manipulatie omzet in geldwaarde. (Natural Capital, Ecosysteemdiensten)

‘Groene’ Energie, geeft speculatie-grond curatele-gemeentes een tweede bestemming

Biobrandstof
Ontbossing voor klimaatdoelen. Natuur omzetten in landbouwgrond voor landbouwgewas dat je vervolgens tegen subsidie verbrandt. Zeer ‘groen’ (zie ‘Groen’), na Renewable Energy Directive 2009 staand beleid. (Zie ook Codex Bruxelles, Eurotopia, Europarlement)

Biobased Economy
Terug naar de Middeleeuwen klonk zelden zo innovatief

Communicatie
Eufemisme voor manipulatie. Ieder nadeel is eigenlijk uw voordeel.

Corruptie
Ed Nijpels, Igor Kolomojski, Hans Alders, Petro Porosjenko, Loek Hermans, Margreeth Boer, Dmytro Firtasj enz…

Code Rood
Een regenbui met Agenda 21-sausje er over. Zie ook ‘Angst’ en Agenda 21

CO2-compensatie
Bij de katholieke kerk na begin Reformatie in 16de eeuw in verwaarlozing geraakt. Maakt na komst Al Gore sterke revival door. Bankiersproduct dat hete lucht (geen waarde) en schuldgevoel omzet in geld, vastgoed en grond

Codex Bruxelles
Een perkamentrol met 200.000 geboden en regels in dialect uit de diepste binnenlanden van Brussels Bureaucratistan, waar we in Europa duizenden jaren zonder konden leven, maar nu plots niet. Zeer Groen (zie ‘Groen)

Peperduurzaam

Democratie:
RIP

Duurzaamheid
Verschijnsel met beperkte houdbaarheidsdatum. Vaak in 1 adem genoemd met energievormen die na 10 jaar vervanging vragen bij ander subsidie-regime.

Duurzame Energie
Energievorm met installatie waarmee je publiek geld doorsluist naar duurzame ondernemers van de VNO-NCW en Nijpelitaanse Maffia. (zie VVD)

Doutzen Kroes:
Panda-Playmate of the year 2012. Klimaatmodel.

D66
Partij voor voltooid leven, klimatopia en orgaanhandel met beroep op ‘De’ wetenschap en De Staat (zie Overheid). Waartoe 19de eeuwse opvattingen over het universum leiden als je Pechtold hebt.

Den Haag
Stad achter de duinen waar Tweede Kamer zetelt. Plaats waar De Journalistiek samenklontert en camera’s op richt terwijl besluitvorming in Brussel, ‘informeel’ overleg en Boardrooms plaatsvindt. Zie “journalistiek’, zie ‘Tweede Kamer’

DE Markt
Speelplaats voor World Economic Forum, uitdijende monopolies waar de Onzichtbare Middelvinger regeert, in toenemende mate lurkend aan subsidies die vrijkomen bij Agenda 21. Zeer in trek bij VVD (zie VVD/Nijpelitaanse Maffia) en VNO-NCW

Deskundige
Onsterfelijk verbeeld door Koot en Bie in de persoon van Dokter Klavan. Niets aan toe te voegen. Zie ook klimaat-deskundige

DE Wetenschap
De selectie van bewijsvoering die mijn eigenbelang meer gezag geeft in een greep naar publieke middelen en publiek prestige. 97 procent van alle belangrijke mensen zegt dat jij je mond moet houden en betalen. Zie ook ‘Klimaatmodel’

Achter iedere sterke wind-farm staat een sterke backup

Ecoloog
Ik lieg, hij loog, wij ecologen. Het is eigenlijk een werkwoord. Academische tak van sport met hoog probleem-creerend vermogen. Wat heb jij vandaag ge-ecoloogd?

Economie
Alles van waarde is weerloos, niet in valse concreetheid te vangen. Vaak verward met BNP.

Extreem weer
Ook koude, regen, sneeuw en ijs valt toe te schrijven aan opwarming.

Eurotopia:
Internationaal project tot heil der mensheid via bureaucratie, bankiersbonussen en belastingheffing, nu met groene verf leverbaar. Onze groet is Meer Europa

Klimaat, het gemiddelde weer in 30 jaar

Energieakkoord
Associatieverdrag tussen NGO’s en VNO-NCW-bedrijven en overheids-hybrides. Kapitaaltransitie van lage en midden-inkomens naar de VNO-NCW, verkocht door Milieubeweging en Kwaliteitsjournalisten, aangevoerd door Neerlands antwoord op de Oekraïense Oligarchie: Ed Nijpels. (Zie VVD/Nijpelitaanse Maffia) Meer associatie-verdragen uit naam van ‘het klimaat’ liggen in het verschiet.

Europees Parlement:
Applausgenerator Eurotopia, Jubel-orkest Agenda 21, Prepensioenplaats politici kaliber Guy Verhofstadt. Onze groet is Meer Europa

Fryslan
De naam voor Friesland met subsidie er over, om beleidsstukken in het Fries te vertalen zodat meer mensen naarstig op zoek gaan naar de Nederlandse versie. Heeft bestuur van eenvoudige bureau-boertjes die voor wereldburger willen spelen en dan iets geks gaan roepen over ut klimaeet en duesssssaame eunusssie.

Combineren een wonderlijke mix van arrogantie en minderwaardigheidsgevoel dat ook wel ‘bekrompenheid’ genoemd wordt. ‘Kans op file’ staat hier met uitroep-teken van enthousiasme vermeld. Fles Beerenburg. Shakirah geil wiif!! (=Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018) 🙂

Forum voor Democratie
Oprisping van volkje dat meent over eigen land en goed te mogen beschikken in Anglo-Amerikaanse bankier-vazalstaat NL en haar dependance in Brussel. CIA heeft nog geen definitieve endlosung gevonden als bij Fortuyn met Wolf in sheep-dip-kleren Van der G. Standaardtactiek van demonisering via massamedia lijkt bij groeiend publiek niet meer aan te slaan. Deep Government beraadt zich op de toekomst.

De zonnige toekomst

Groen
De kleur van andermans geld en bezit. Voorheen de meer intense kleur van het gras bij een ander.

Greenpeace:
Marketing-multinational. De Voortzetting van Wereldsocialisme met marketing-middelen en 300 miljoen euro jaaromzet. Zie (NGO), zie ook Goed Doel, zie ‘Idealisme’, zie ‘Milieu’, zie Socialisme

Groen Links:
Al wat averechts werkt.

Goed Doel
Fondsenwervend bedrijf. Betuttel-Industrie. Neerlands best betaalde groene doel – Wereld Natuur Fonds- omschrijft in haar KVK-statuten als stichtingsdoel dat zij geld binnenhaalt voor het WWF-hoofdkantoor in Gland in Zwitserland. Geld storten op een Zwitserse rekening is een goed doel.

Gezaghebbend
Geen aandacht aan schenken

Goldmann Sachs
De Mammon van het Oude Testament. Baas van Europa. Ex-EU-commissarissen als Manuel Barrosso werken er, en ze bestieren via hun Mario Draghi de Europese kas. Zeer begaan het ‘het klimaat’.

Herman Wijffels:
Rabo-Bankier. Deeltijd-Indiaan. Groene Goeroe, Hoger Bewustzijnsmanifestator, trok zich terug in de natuur in de Bossen van Maarn voor meditatie en grondspeculatie. Via Google Earth is de grootsheid van zijn Klimaat- Commune te bewonderen. Held van de Milieubeweging en Dagblad Trouw.

Ter land, ter zee

Idealisme
Eigenbelang waarvoor een ander betaalt

Internationale Natuurbescherming
Het van hun land jagen van lokale bevolking in onze voormalige kolonien voor ‘reservaten’ voor grondspeculanten. Uit de grond gestampt door Prins Bilderberg en zijn Anglo-Amerikaanse industrielen-netwerk, zoals Valium-fabrikant Luc Hoffmann, en Laurance Rockefeller. Groen vernis voor zaken-deals. Geeft bovenmodaal verdienende academici rechtvaardiging voor kosmopolitische levensstijl.(Zie ook ‘Klimaatwetenschap’)

Jaqueline Cramer
Spiritueel leidsvrouwe van het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid, nieuwe academische onderzoekslijn die de natuur via hoger bewustzijn wil begrijpen. Schutspatroon van milieubeweging.

Journalistiek
Handel in Angst die realiteit platslaat om op krantenpapier en je flatscreen te passen. Professionele informatie-amateurs die gevatheid met intelligentie verwarren van de PvdA of erger. Personeel herkenbaar aan hoornbril, vlasbaardje en het veinzen van begripsvermogen via hand onder kin en starend in de ruimte. Het enige benodigde talent is van jezelf geloven dat je talent hebt.

Belangrijkste PR-toeverlaat voor Agenda 21 en Milieubeweging. Zie ook ‘Kwaliteitsjournalistiek’. Je hebt ook onderzoek-journalisten, die bevestigen dat een ‘gewone’ journalist dus geen onderzoek doet.

De Groene Toekomst

KNMI
Piet Paulusma met Agenda 21-saus er over. Buienradar is beter.

Klimaat
Letterlijke WMO-definitie: Het gemiddelde weer over 30 jaar. Uitleg: Een statistisch berekend verschijnsel dat in het Nu en de fysieke wereld niet bestaat. Een in regen en wind verpakt filosofisch probleem: omgaan met onzekerheid. Plaatsvervangende entiteit van kobolden, witte wieven en elven voor mensen met wetenschapperig zelfbeeld. Zie ook ‘Angst’.

Kwaliteitskrant:
Werk-ervaringsplaats voor professionele informatieamateurs (zie ‘journalistiek’) met kwaliteits-zelfbeeld. (zie Kwaliteitsjournalistiek)

Kwaliteitsjournalistiek:
Sociaal vangnet voor progressieve nep-intellectuelen die zich met een elite/voorhoede identificeren. Leveranciers van pretentieuze meningen en informatieruis, die je aandacht afleiden van urgenter zaken, zoals de natuur.

Klimaatwetenschapper:
Academie-prostituee die wetenschappelijke zekerheid veinst over statistisch verschijnsel dat in realiteit van nu niet bestaat (zie klimaat) (zie ook Wetenschapper)

Klimaat-deskundige
Beleidsverkoper voor Agenda 21. De meest in de journalistiek geciteerde Klavan is Pier Vellinga, de klimaat-professor zonder 1 deugdelijke klimaat-publicatie op zijn naam die al sinds 1988 de zeespiegel-stijging opblaast in opdracht van het Milieu-ministerie. Mag nu bij De Waddenacademie onder toezicht van Ed Nijpels de wetenschap misbruiken.

Zie ook ‘Milieu’. Zie ‘Waarheid’. zie VVD/Nijpelitaanse Maffia.

Klimaatmodel
Digitale Glazen bol waarmee Roemeense waarzeggers het weer in 2100 kunnen voorspellen als u nu even 90 biljoen euro geeft (zie Agenda 21). Iek zie jai kraigt een groooote transitie, en een heeeel mooaie vrouw, 🙂

Klimaatwet
Eco-dictatuur met subsidiepot Sylvia Borren (Greenpeace) als klimaat-meesteres, subsidiepot Xandra Schutte (Groene Amsterdammer) als Minister van Waarheid en Jesse Klaver als rete-jong, toegejuichd door ‘kwaliteitsjournalisten’.

Klimaatbeleid:
De algemeen bij een zelfbenoemde elite gedeelde levensbeschouwelijke stroming, die stelt dat statistische constructen als gemiddelde wereldtemperatuur en gemiddeld wereldneerslagniveau (zie ‘klimaat’) zijn te manipuleren via de overheid, door het instellen van een klimaat-tirannie (zie Transitie)

Klimaatneutraal
Genderneutraall? Nee, Klimaat Neutraal! Geen idee hebben waarom je leeft en waar je mee bezig bent. Geestelijk in de war zijn.

‘Klimaatontkenner’
Scheldwoord gebezigd door mensen met moreel superioriteits-complex geprojecteerd op mensen waar zij zich boven willen verheffen. Populair bij ‘kwaliteitsjournalisten’ (zie ‘kwaliteitsjournalistiek’)Duidt op ernstige vorm van meningitis, mensen die een van massamedia overgenomen standpunt gebruiken om daarmee zichzelf te profileren. Algeheel gebrek aan nieuwsgierigheid gaat gepaard aan afwezigheid zelfrelativering, analytisch vermogen, humorloosheid en moreel onvermogen. De Helaasheid der Mensheid.

Duurzaam Energielandschap

Milieukeurmerk:
Verdienmodel door Al Capone uitgevonden. Handel in Product-wantrouwen. Je bedreigt/belastert een winkelier (in media) en biedt jezelf aan ter (imago-) bescherming. Label verkrijgbaar na accreditatie en betaling protectiegeld aan NGO Een keurmerk beschermt tegen NGO’s en Goed Doel, is in het leven geroepen door NGO’s volgens standaarden NGO’s. Zie ook ‘Milieu’.

Milieu
Bij de Fransen bekend als ‘le Milieu‘: het criminele circuit. Zie ook ‘VVD/Nijpelitaanse Maffia’

Marian Minnesma
De huis-klimaatheks van Urgenda die af en toe uit de bezemkast komt bij Dagblad Trouw. Zie ‘Trouw, zie ‘Urgenda’, zie ‘Twitter’

Milieubeweging
Contradictio in Terminis. Organisaties met kantoor op A-locatie waar de tijd stil bleef staan. Het is alweer 50 jaar 5 voor 12. Verdienmodel gebaseerd op Angst (zie Angst) manipulatie en intimidatie met de Overheid als achtervang. Zie ook ‘Milieu’.

Moeder Aarde
Getrouwd met Vadertje Staat. Zie Overheid. Haar wapen is manipulatie, Vadertje Staat is meer van de intimidatie.

Noord Korea aan de Noordzee
Een op Interessante Tijden gelanceerde term voor de degradatie van Nederland naar totalitaire bureaucratie, door Rob Wijnberg (Agenda 21-gesubsidieerde medium De Correspondent) geplagieerd zonder bronvermelding. Journalistiek is overigens professioneel plagiaat. Zodra je zelf iets bedenkt/gaat nadenken hou je op geschikt te zijn voor de mainstream-journalistiek. Je moet overschrijven wat anderen voorschrijven. Dat heet ‘objectief’ 🙂

NGO:
Niet Gekozen Organisatie, Gouvernementele Extensie aan subsidie-infuus nationale en Brusselse overheid, ingezet door ambtenarij voor pressie op bedrijven (al die ongevraagde stakeholders) zonder zelf verantwoordelijk te hoeven zijn. (Zie ook Goed Doel)

NPO
Nationale Propaganda Organisatie, nu geleid door de milieu-staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA). Publiek gefinancierde agitatie-industrie voor belangen-behartiging gevestigde partijen en groene NGO’s. Werkverschaffings-plek voor talentloze informatie-ambtenarij NOS Journaal. (Zie ook: ‘kwaliteitsjournalistiek’)

…ter land, ter zee

Overheid
Overhead. Plaatsvervanger van God op seculiere aarde. Pinautomaat voor multinationals en bankiers met groen gedicht zonder bestedingslimiet of bankafschrift. Houder van geweldsmonopolie in bezit van bankiers. Wensmachine der initiatief- en talentlozen. Idealiter een onafhankelijk scheidsrechter in het menselijk verkeer. Ga terug naar ‘idealisme’.

Ongenuanceerd
Favoriet stopwoord voor kwaliteitsmensen en Fatsoensch-menschen, wanneer je hun progressieve utopie en wetenschaps-misbruik relativeert met Friese Boerenwijsheids-begeerte.

Partij voor de Dieren
Drie dames geven bestialiteit een beter imago (Zie Tweede Kamer) Op zijn hondjes, wie wil dat niet.

Postcodeloterij:
Gokautomaat van progressief utopistische snit opgezet door Faustus (Boudewijn Poelmann), grootfinancier betuttel-industrie (zie Goed Doel) en financier hindermacht MKB voor Agenda 21.

Planbureau voor de Leefomgeving
Instituut ingericht om ieder Brussels/Haags milieubeleidsvoornemen met applaus te ontvangen, en een bed van rapporten te spreiden die haar noodzaak aantonen. Ieder natuurverschijnsel is vanuit Bilthoven op bureauformaat leverbaar van 9 tot 5. Weekeinden en feestdagen gesloten.

Populist:
Scheldwoord. Doelt op mensen die wereldbeeld op waarneming in plaats van progressief waanidee baseren.

Pieter Winsemius
Zetbaas van bankier David Rockefeller en Agenda 21-baas Maurice Strong in Nederland. Stelde voor hen (1990) het bij McKinsey ontworpen schema op van ‘de Transitie’/Agenda 21.  Voormalig minister van Milieu. Lid van de VVD/Nijpelitaanse Maffia. (zie VVD) Zie ook ‘milieu’.

Bodemberoering!

RVO
Rijksdienst voor Onderdrukking van Nederland. Voorheen Agentschap.nl, daarvoor Senternovem. Klimaatpakjesboot van overheid voor (energie)bedrijven met leukste groene gedicht. Miljardenlek, dat vraagt om loodgieter. (zie Belastingbetaler)

Rothschild
Eigenaren van The Economist. Bankiers Britse koninklijk huis en intimi van de Clintons. Redden de Oceanen voor Agenda 21

Socialisme
Afgunst, de hoop op welvaart zonder goede werken. De salon-variant (PvdA) is zeer in trek bij de kwaliteitsjournalist (Zie Kwaliteitsjournalistiek) Verlengt houdbaarheidsdatum na de Goelag-archipel en Grote Sprong Voorwaarts met groene verf

Subsidie
‘Onkosten Socialiseren’

Slimme (SMART) Meter
Spionagekastje voor bankiers en bedrijven die je ongevraagd steeds beter van dienst zijn, afgedwongen via Brussel. Is bedoeld om op afstand je energieverbruik af te regelen.

SMART
Technocratische Utopie in combi met Agenda 21, ‘smart city’, ‘smart water’, smartlap uitgezonderd. Zie ‘Utopie’

Trouw
‘Kwaliteitskrant’ (zie Kwaliteitsjournalistiek) :-)Agenda 21- agitatie-platform voor transitie-terrorisme. Plaatst continue kettingbrieven van hoogleraar vrijetijdsbesteding en toegepaste Twitterkunde Jan Rotmans om politieke druk te zetten voor Agenda 21. Zie ook ‘Twitter’

Twitter
Uiting van angst om onopgemerkt te blijven in 140 tekens. Zeer geschikt voor klimaatboodschappen. Voornaamste publicatie-medium voor ‘Klimaatdeskundige’ Jan Rotmans.(zie ‘Deskundige’)

Tweede Kamer
Kamermeisjes en Pokemon-Go-jongens die via Twitter (zie Twitter) hun ongeschiktheid etaleren bij beoordelen complexe materie. Stageplaats als voorbereiding op baan als lobbyist. Etaleren angst om ongezien te blijven via stellen van Cameravragen. Agenda gedicteerd door laatste waan van de dag uit massamedia (zie journalistiek). Vermakelijk theater, grappige televisie, in traditie van ceremoniele democratie. Script verzorgd door Brussel, (Zie Codex Bruxelles, Zie Eurotopia)

Transitie
Klimaat-tirannie. De Grote Groene Sprong Voorwaarts van het milieu-globalisme. De Berlijnse Muur was een goed idee. Hij had enkel groener gemoeten. (Zie Groen)

Populisten!

Urgenda
Organisatie voor Eigenbelang met Agenda 21-sausje, zie ook ‘Idealisme’

Utopie:
Hersenschim, droombeeld (Kramer’s woordenboek) Nu: ‘Veilig klimaat’, ‘Schone Aarde’, ‘Gezonde Zee’, ‘schoon milieu’.‘verloren paradijs’, ‘de natuurlijkheid’, ‘Het Duurzame Avondland’,  ‘De Ongereptheid’, dat wat de overheid en milieuclubs nastreven om het tegendeel te bewerken (Averechts, zie ook Groen Links)

Voorzorgprincipe:
Kafka in de Polder. Schuldig door Verdenking. Omkering Bewijslast. Ruggengraat milieu- en klimaatproblematiek (Zie Angst)

VVD
Vijanden van Vrijheid en Democratie. De Nijpelitaanse Maffia. Lobbyloket VNO-NCW. Sinds de jaren ’80 met McKinsey-jongen Pieter Winsemius en Ed Nijpels belangrijkste verantwoordelijke voor uitrol Agenda 21. (zie Agenda 21)

Waarheid
Wat de partij vraagt. Waar je mee wegkomt. Datgene wat je door herhaling via ‘de journalistiek’ en Postcodeloterij tussen de oren krijgt na met miljarden te smijten.

Siliciumwoestijn.

Windpark
Hedendaagse high-tech variant op Stonehenge. Klimaat-bezwerende ventilatoren, verkoopstimulator van slaapmiddelen, stimulans in verhuizingsmarkt en vogel-schredder.

Wetenschapper:
Academie-prostituee die gezaghebbende noodzaken fabriceert voor uitdijen beleidsbureaucratie, betaald door de beleidsbureaucratie. Doet achter een bureau onderzoek aan Mondiale Urgente Verschijnselen en ventileert zekerheden over zaken die hij nooit zag. Veert op bij woorden ‘citatie-index’en ‘impactfactor’. Uiten saamhorigheid bij het redden van de planeet via kosmopolitische levensstijl op conferenties en buffetten..

Zonneweide
Siliciumwoestijn in verregende polder zet speculatie-grond curatele-gemeentes om in locatie voor subsidie-opwekking. Ook bekend als Zonne-akker. Zie ook ‘duurzame energie’.

Zonde
…wie er zonder is werpe de eerste steen

6 Replies to “Het ABC van de Milieubeweging”

 1. Brievenbus touwtje: Those were the days, staat voor terugverlangen ook voor keuterboertjes die zonder gif werken en geweldig lekkere en voedzame producten produceren.

 2. Je vergeet er een paar uit je eigen koker:
  . Natuur: hypothetische toestand in 1700 AD
  . Natuurlijk: alles waar geen mens bij betrokken is
  . Natuurlijke ontwikkeling: iets met de OVP?
  . CO2: gevaarlijke gifstof

  Over fosfaat en stikstof weet je ook wel wat te zeggen.

 3. windcerificaat: waardepapier waarmee multinationals als de KLM hun handelen naar de goedgelovige volgelingen van de groene kerk goedpraten. Bij voorbaat kans- en waardeloos.

 4. Mogen deze ontbreken…..?

  VN-IPCC: Politiek dogmatische organisatie, die elke 7 jaar een voorspelbaar alarmistisch klimaatadvies uitbrengt door het negeren van echte kritische klimaatwetenschappelijke lead-authors en op basis van met sociale parameters gemanipuleerde klimaat-computer-voorspel-modellen.

  CO2-emissie-bonds: Door bankiers ontworpen verdienmodel en CO2-beprijzingsysteem, waarbij in de praktijk de wereldwijde industriële CO2-uitstoot steeds goedkoper werd.

  VN-Kyoto-CO2-uitstoot-beperking-protocol: Wereldwijde VN contract uit 1997, dat sinds haar effectuering voor wereldwijd 30% meer industriële CO2-uitstoot zorgde.

  Climategate: Blootgelegde email-correspondentie in 2009 bij het VN-IPCC-Klimaat-kernteam van de CRU-EAU met cover-ups van malversaties en frustraties van een onafhankelijke transparante klimaatwetenschap.

  Klimaatconferenties (zoals COP21-Parijs): Heeft niks met effectieve klimaatbeheersing te maken, maar zijn feitelijk onbetamelijke geldophaalbijeenkomsten voor meer klimaatsubsidie aan dictators in 3de wereldlanden, en tevens daarmee hun eigen economie frustreren.

  Gratis windenergie en gratis zonne-energie: Kost vele honderden miljarden subsidie de komende jaren om de duurzame energietransitie tot een succes te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *