Homo Deus, Google is God

Zelfs Benedictijner monikken zitten al vast aan het W W W  en vragen Google om wijsheid

De eerste grote beschavings-stap van mensen – landbouw- verspreidde zich vanuit de vallei van de Eufraat en Tigris waar volgens de Bijbel het Paradijs lag. De grote volgende sprong voorwaarts komt uit Silicon Valley waar Google als God heerst, met Bill Gates, Mark Zuckerberg en Sergej Brin als apostelen.

De Boom van kennis is nu in nullen en 1-nen geschreven, je ziel is in een algoritme (wiskundige formule) te vangen.

Of je dat nu wilt of niet, het gebeurt toch al, en verzet is zinloos.

Dat is kort samengevat (mijn interpretatie van) de boodschap van Homo Deus (= de mens die als god wil zijn). Dat is het boek van de in establishment-media gehypete historicus Yuval Noah Harari.

Je leest het boek razendsnel uit door alle ogen-openers, weetjes en luchtige schrijfstijl. Dus voor mensen die kicken op kennis is het een absolute aanrader.

Kloonschaap Dolly Science Museum London: de basis van het leven bestaat al uit een 4-cijfer-code (ACTG) die je ook digitaal (2 cijfers, 0 &1) kunt vangen

Ondeelbare Zelf
1 zo’n leuke ogenopener. Het In-Dividu. Met open ogen zie je jarenlang niet dat dit woord ‘on-deelbare zelf’ verbeeldt. Daarop leunt de humanistische notie van onze Westerse mainstream-cultuur dat jij ‘jij’ bent, ondeelbaar. Jij kiest, jij stemt, jouw gevoel bepaalt.

Dat individu gaat de prullenbak in, omdat ‘de’ wetenschap dit volgens Harari zou ondergraven. Je hebt volgens Harari een ‘ervarende zelf’ (wat aan prikkels binnenkomt) en ‘verhalende zelf’ (de ‘jij, die van al die prikkels kaas maakt, via een verhaaltje dat je goed uitkomt).

De ‘Verhalende Zelf’  is de kaasmaker van losse ingredienten.  En ‘Ervarende Zelf’, dat zijn de losse ingrediente, ruwe data.

Dat zou blijken uit neuro-wetenschappelijke experimenten. En de laatste wetenschappelijke kennis bepaalt uiteindelijk volgens Harari de wereld en hoe mensen zichzelf moeten zien.

Hararai schreef met Homo Deus kortom het verhaal dat hemzelf goed uitkomt. 🙂

Harari beheest niet alleen de kunst van verhalen vertellen en verrassing. Maar ook de kunst van het weglaten. Niet alle wetenschap is bijvoorbeeld even exact. En hij mocht duidelijker weergeven dat de opvatting over de uniciteit en soevereiniteit/verantwoordelijkheid van het individu met vrije wil uit het Christendom komt.

Trudy, mijn Christenhond; als dieren geen ‘ziel’ hebben, waarom mensen nog wel, zodra je de Darwinistische variant op Humanisme accepteert dat je uit een dier evolueerde via natuurlijke selectie….

Wie is ‘jij’?
Het Humanisme is (oa) door een devoot christen gesticht: Erasmus. Met de notie van ‘de ziel’ er nog in, jouw unieke vlammetje dat ook je stoffelijke leven overleeft.

Die atheistische varianten van humanisme van de 18de eeuw en later, het zijn slechts voetnoten bij die kern-opvatting over het verantwoordelijke individu. Alleen dan wat meer genocide er in, omdat ze het Koninkrijk der Hemelen op Aarde wilden vestigen. (alle ‘ismes’)

Het modern liberalisme geeft aan het Humanisme van Erasmus hooguit een godlozer invulling, waarbij je ‘eigen gevoel’ en ‘eigen keuze’ je identiteit bepaalt.

Het consumptiepatroon je ‘identiteit’. Lifestyle heet dat in media-jargon. En media dicteren de dierbaarste meningen van mensen als ‘nou wat Donald Trump nu weer doet’.

Iemand die ze enkel kennen via media-vervorming, maar waar ze heftige emoties bij leerden koesteren.

Maar toch helpt Harari zo wel de oude discussie aanwakkeren: waarop baseer je identiteit?

…de volgende stap in de evolutie?….

Liegen tegen jezelf
Harari had ook even mogen schrijven dat het bepaald geen nieuwe ontdekking is, dat mensen tegen zichzelf liegen, zich laten verleiden en dat vervolgens goedpraten.

Alsof wij dat pas door hebben wanneer neuro-wetenschappers en Diederik Stapel met een hersen-scan gaan klooien. Om zo voor techno’s aannemelijk te maken, wat de verhalende en filosofische tradities al eeuwen verkondigen op basis van ervaring, interpretatie en logica.

De Christelijke kloostertraditie gaat er juist vanuit dat vele gedachten die je binnen krijgt, impulsen en gevoelens alles behalve van ‘jou’, komen van jezelf. Dat zijn immers die verleidingen die je van God afleiden, de zuivere ziel. Je bent een leven bezig om je daarvan los te maken.

Daarnaast kwam Emanuel Kant al met het Ding an Sich en Ding fur Mich. Je hebt een kenbare wereld (ervaringen) en interpretaties (verhalen) daarvan.

Orakel zeg ons wie wij zijn

Harari vertelt in Homo Deus het oude verhaal -de tragedie van de mens- op een meer 21ste eeuwse manier. In ander jargon verpakt krijg je de zelfde boodschap over de mens die als god wil zijn. Daarbij maakt ‘de laatste wetenschap’ in andere taal aannemelijk- via andere aanvliegroute van het zelfde vraagstuk- wat je ook op andere wijze al via ondervinding leerde.

Althans, bij de meeste vakgebieden buiten de keiharde natuurkunde, chemie en biologie. Zie ook mijn blogserie over psychiatrie in dit verband.

Zo heb je ook bij wetenschap een theorie van de wereld (verhaal) nodig om losse metingen (waarnemingen, ervaringen, ingredienten) in te passen. En die verhalen wijzigen ook continue.

Het adagium ‘meten is weten’ is een stukje slordig denken uit de school van het sciëntisme. Dat is de opvatting, dat wetenschappelijke kennis op ALLE vragen van het leven het beste antwoord geeft. Je ziet Harari die zelfde ideologie verkopen.

De technocratische ideologie stelt dat centrale mondiale planning -bij volmaakte wetenschappelijke kennis – de best mogelijke wereld geeft. Die ‘best mogelijke wereld’ zal dan slechts voor een kleine elite gelden, zo geeft Harari dan weer wel toe.

Op zoek naar de ‘oorsprong’ van de mensheid. Volgens Harari was het Nazisme ook een vorm van (Evolutionair) Humanisme. God zoeken in je Genen.

Mensen ‘verbeteren’
De techno-ideologie gaat er vanuit dat ‘individu’ met ‘vrije wil’ niet bestaat. Daar zit natuurlijk een kern van waarheid in.

Aan de ‘likes’ die je op Facebook geeft en alle informatie die jij gratis aan Google en FB geeft kunnen ze zo al meer te weten komen over wie ‘jij’ bent (voorspellen wat je voorkeuren zijn) dan je intimi. En zelfs jezelf. Omdat je vaak tegen jezelf liegt (je verhalende zelf).

En zo kunnen ze je ‘steeds beter van dienst zijn’.

Je bent qua voorkeuren alles behalve uniek, je past gewoon in een marketingprofiel. Wie van metal houdt en martial arts (inclusief middeleeuwse variant), die houdt ook vaker van abdijbier en Russische ASMR-meisjes met groot decollete. Het lijkt of ze je gedachten lezen. 🙂

De Cyborg bestaat al….

Evolutionair Humanisme
Opnieuw, dit is een digi-variant op een oude opvatting (determinisme) die we al in alle oude religies vinden inclusief Islam en christendom. Dat zijn de concurrenten van de techno-religie, die Harari op de bekende wijze (‘de’ wetenschap heeft bewezen dat het achterlijk is) in diskrediet wil brengen.

Insh Allah, de mens weegt, God beschikt. Ook orthodox protestanten met hun predestinatie-leer denken het zelfde als de techno-nerds: dat je niet ‘zelf’ beslist maar dat alles wat je doet al besloten is. De zelfde ‘ontdekkingen’ in oude verhalen gevangen.

En je ziet het al in biologisch determinisme terug. De opvatting dat wie jij bent al vastligt in je DNA. Daarom wilden de Nazi’s de Joden ook verwijderen, omdat de Joodse aard immers raciaal (= biologisch) bepaald was. Hogere cultuur-uitingen hebben ook een biologische basis, net als de lagere. En net als bij misdaad is het er dan ook niet uit te krijgen.

Je kunt niets aan de aard van het Joodse beestje veranderen. Zo dacht DE wetenschap van die tijd, de Eugenetica, waaruit ook de moderne milieubeweging (deels) voortkomt.(oprichter WWF en IUCN Julian Huxley was eugeneticus)

Dus of je stuurt ze naar Palestina. Tot 1938 liet het Hitler-regime 60 duizend Joden naar Palestina migreren in samenwerking met Zionistische bankiers, volgens de Haavara-Agreement. Of je laat ze- nadat de oorlog uitbreekt- omkomen in concentratiekampen.

Biologische Mensverbetering. Nu gaan we het op de Techno-weg nog eens proberen…Dit was DE wetenschap van die tijd, de eugenetica. Het Malthusianisme is nog steeds basis van alle milieu- en klimaatbeleid.

Revenge of the Nerds
Dat laatste kun je niet buiten de context zien van de oorlog, als oorlogsdaad. Ze zagen Joden- een volk dat zich naar ‘ras’ laat definiëren (overerving via moeder)- als vijandig element achter eigen linies.

De Duitse Darwinistische mens-verbeteraars, zij werden ten koste van 25 miljoen Russen verslagen. Mensen die onze media nog dagelijks als Untermenschen neerzetten. Zuckerberg’s voorouders, die kregen ze niet te pakken. En dan was er nu geen Facebook geweest. En kon je nu niet aan 500 wildvreemden je laatste emotie tonen, terwijl je alleen achter een schermpje vastzit.

Het Nazisme was ook een vorm van Humanisme, zo schrijft Harari. Evolutionair Humanisme, met een seculier moderne mensopvatting waarin God dood is als een Pier. De mens moet zichzelf definieren. Het Nazisme was een biologisch mens-verbeter-project, zoals het Communisme een sociologisch mens-verbeterproject was.

Ook bij de techno’s is God zo dood als een Pier. En vervolgens is er lekker bijna niemand die hun algoritmes begrijpt, hun plannetjes doorgrond, die kennis is in een zeer kleine groep geconcentreerd. Revenge of the Nerds lijkt nakende, waarbij je de strijd beslist in je voordeel met een Cyber-oorlog.

Stoom-machine in het Science Museum, bakermat van de Industriele Revolutie. ‘Democratie’ kwam onze heersers goed van pas omdat het productievere en meer gemotiveerde werkers opleverde en soldaten.

Trans-Humanisme
Die techno-ideologie uit Silicon Valley staat ook wel bekend als het (hier besproken) Trans-humanisme. Dat is de opvolger van het Evolutionair Humanisme maar dan met meer digi-tech er in. Evolutie gaat nu via de fusie van mens en machine.

De ideologie heeft haar eigen evangelisten als Ray Kurzweil en een eigen universiteit, Singularity University. Die schreef ‘The Singularity is Near’. Alsof het Koninkrijk der Hemelen nabij is.

We moeten al geloven van onze heersers dat je zoiets als het wereld-klimaat (een statistisch construct dat niet bestaat in de fysieke wereld) kunt vangen in een computer-algoritme (klimaatmodel). Een algoritme is een wiskundige beschrijving van een fenomeen, gedrag of object.

Dus dan moet je ‘de mens’ ook zo kunnen modelleren dat je hem kunt voorspellen, controleren en vervolgens beheersen.

Uiteindelijk is je biologische basis ook gebaseerd op een genetische code (DNA) met 4 letters, A, C, T, G, staand voor de chemische namen van die basenparen met een fosfaat-atoom er in. En wat je met 4 letters kunt coderen (Het Leven) dat kun je ook binair modelleren. (= computer)

Amerikaans kerkhof Vervier Sur Mer (bij Omaha Beach) Harari gaat er vanuit dat je geen ‘ziel’ hebt. ZIjn scientisme leert dat wat je niet kunt ‘meten’ ook niet bestaat, dus hecht hij er ook geen waarde aan

Mensen in massa’s zijn op pleinen al relatief makkelijk te modelleren, je kunt voorspellen hoe ze gaan bewegen net als korrels zand die op een bult vallen. Het individu kan wel eens afwijken maar grosso modo gaat alles volgens een stochastisch (statistiek) proces. En dat proces kun je in wiskunde vangen, en vervolgens controleren en beheersen.

Het beheersen van mensen via manipulatie is niets nieuws. Dagelijks krijg je via massamedia verhalen toegestuurd die de massa om je heen adopteert als ‘mijn eigen diepste waarheid’. Zoals ‘Trump is Stom’-mensen. Die menen echt dat dit hun dierbaarste eigen opinie is, terwijl ze gewoon wat papegaaien van wat ze uit massamedia leerden.

www= 6 6 6 🙂

Verleiding via belonings-centra
Chemische manipulatie is ook al zo oud als de mensheid. Om wakker en scherp te worden drink je cafeine. Voor ontspanning een abdijbier in de namiddag. De Abolitionisten zijn in het Westen een meelijwekkende minderheid, geassocieerd met fanatisme (Islam, radicale protestanten) en ongezelligheid.

De volgende stap is manipulatie via implantatie: daarom zie je op de voorkant van Harari’s boek ook een vingerafdruk die als computerchip is getekend. We zijn nu op weg naar de sociale acceptatie daarvan.

Wie de nieuwe kennis in bezit heeft en beheerst, die controleert ook de wereld en heeft de privileges daarvan. Langzaam word je al die matrix ingetrokken. Probeer bijvoorbeeld nu nog eens een tienermeisje van haar mobieltje te scheiden. De Cyborg bestaat al.

De Cyborg bestaat al

En we geven al onze controle al over aan ‘de machines’. Het meisje bij de bakkerij had al geen flauw idee meer hoeveel geld ze terug moest geven als croissants 3 euro kosten en ik geef 50 euro. Heeft ze een apparaat voor nodig.

Kinderen leren ook alleen nog dingen ‘opzoeken’, dus zich verlaten op machines. Een jongen van rond de 20 weet niet waar Bordeaux ligt of Bulgarije. Wanneer je wilt weten hoe de zaak in elkaar steekt raadpleeg je al het Orakel van Silicon Valley, en voor het vinden van de weg raadpleeg je de Tomtom.

Het afsluiten van een verzekering MOEST ik al via internet doen. En zo herbergt iedere zegen ook zijn eigen vloek. De slang in de boom van kennis die de mens verleidt om als God te zijn, die kronkelt vervolgens niet in de verhalende tradities en het Paradijs. Maar in het laboratorium van CIA-gerelateerde instellingen en neuro-wetenschappers.

Via je Facebook-profiel proberen ze een vinger achter je geest te krijgen, en andere ‘gratis’ platforms waarbij je je ziel op straat gooit.

Kortom: Harari schreef een heerlijk, actueel en fascinerend boek, waar nog veel meer over valt te zeggen. Wanneer hij schrijft dat het individu volgens ‘de’ wetenschap niet meer bestaat. Dan kun je dat ook lezen als: de mensen die deze opvatting delen, die hebben totaal tabak aan jou als mens. Met beroep op ‘de’ wetenschap stellen zij met meer gezag dat zij het recht hebben jouw grenzen niet te respecteren.

Privacy is dan het recht op bijgeloof geworden, het geloof dat je individu bent met rechten. Terwijl 97 procent van DE wetenschappers al stelt dat dit niet zo is en jij je kop moet houden. Goh, klinkt dat bekend in je oren?

4 Replies to “Homo Deus, Google is God”

 1. De passage die Harari toepast op het Christendom en Islam om het onder te zeiken: die zou je juist bij de huidige klimaat-psychose’ ook letterlijk kunnen nemen (blz 184:

  Verzinsels (gemiddelde wereldtemperatuur, het wereldklimaat in 2100 RZ) geven ons de kans om beter samen te werken. De prijs die we daarvoor betalen is dat diezelfde verzinsels ook de einddoelen van onze samenwerking bepalen (manipulatie massa door elite RZ).

  We kunnen dus heel uitvoerige samenwerkings-systemen op zetten (Agenda 21 Verenigde Naties RZ), die worden ingezet om fictieve doelen (‘het veilige klimaat/schone aarde  in 2100 RZ) en belangen te dienen. Zo’n systeem lijkt dan heel goed te werken (door stelselmatige media-agitatie RZ), maar alleen als we de criteria van het systeem zelf aanhouden.

 2. In het hoger onderwijs hoorde ik eens het volgende uitgesproken in een luistertoets Duits.
  Een dierentuindirecteur kreeg de vraag voorgelegd of het niet zielig was om de grote roofvogels in kleine kooien te huisvesten waar ze niet konden vliegen. Hij antwoordde daarop het volgende: de mensen denken altijd dat roofvogels geen groter genot kennen dan hoog boven de aarde rond te cirkelen, maar wat we waarnemen is dat de vogels niet de moeite nemen voor een dergelijke inspanning als er voldoende voedsel beschikbaar is. Dan blijven ze net zo lief aan de grond.
  Dat is de typische manier van denken die ook op de mens wordt toegepast. In deze uitspraak huist dezelfde geest als in de uitspraak dat de mens berekenbaar is. Je kunt het ook op dezelfde manier pareren, namelijk door te zeggen: welke mogelijkheden blijven er in de mens onbenut als we hem ertoe kunnen verleiden om “aan de grond” te blijven? Welke krachten gaan er voor de mens verloren als we hem berekenbaar maken door eenzijdig een bepaald deel van zijn wezen te voeden en een ander deel te laten verhongeren? Er gaat een zeer bepaalde minachting schuil achter deze manier van denken, men ervaart de triomf over de natuur doordat men de methode vindt om te verhinderen dat zij haar eigen wezen tot uitdrukking brengt.

 3. Hi Rypke,
  Ik heb mij regelmatig afgevraagd of het klimaatspook is bedacht / gevoed door een kleine, invloedrijke denktank die zich afvroeg hoe de wereldvrede bereikt kon worden. Iedere politicoloog leert dat een gemeenschappelijke vijand leidt tot interne verbroedering.

  Ik meende dat het islamspook na een jaar of 8 gehypet te zijn (sinds 2001) versleten zou zijn, en opvolging moest krijgen in de vorm van het CO2 spook. Als dit soort spoken in hun algemeenheid maximaal een jaar of 7, 8 meegaan, is er nu weer een nieuwe nodig.

  Het lijkt me beter als we miljarden verspillen aan het bestrijden van een klimaatspook, dan weer terug te vallen op het hypen van het gevaar van de moslims.

  Liever windmolens dan tanks. Mocht jij deelnemen aan zo’n wereldvrede-denktank, zou je dan niet bijvoorbeeld serieus overwegen om de volkeren der aarde te verenigen in hun angst voor een nakende komeetinslag, of invasie van ruimtewezens?

  1. @Hans Postma: ‘bedacht’ is het woord niet, gehyped en voor eigen agenda gebruikt wel. Die CO2-theorie is zo slecht nog niet, zelfs een leek gelooft dat ie ‘m begrijpt

   Alexander King van de Club van Rome schreef na de val van de Muur letterlijk in Mankind at the Turning Point: ‘we besloten dat we een gemeenschappelijke vijand konden gebruiken’, en dat ‘het milieu’ ‘ would fit the bill’

   De imperialistische Agenda van Anglo-Amerikaanse bankiers en elite (in de jaren ’50 al ‘The Power Elite’ genoemd) staat gewoon open en bloot op straat beschreven.

   Net als de Wolfowitz-doctrine (1992) = een uni-polaire wereld onder Amerikaanse heerschappij. Paul Wolfowitz was secretary of defense en daarna directeur van de Wereldbank, net als Robert Mc Namara. Hij was ook trouw Bilderberg-bezoeker net als die andere Wereldbank-directeur, James Wolfensohn

   De Wereldbank is ook vreselijk klimaat-bezorgd…

   En zo kon je bij Samuel Huntington (Columbia University, maatje van Zbigniew Brzezinski) in het blad Foreign Affairs van de Council on Foreign Relations begin jaren ’90 al lezen wie het andere doelwit zouden worden: de moslims….

   De moslimbroeders zijn nog niet gezwicht voor de nieuwe wereld-religie van globalisme van ras- en genderloze systeem-batterijtjes

   Een soft target (milieu) voor mensen van ‘links’ en een hard target (moslims) voor ‘rechts’

   iedere doelgroep zijn eigen spook, en jennseits von Gut und Bose kom je lekker dialectisch dichter bij je doel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *