Earth’s Headhunter (1915-2017)

…eindelijk eens gelezen: boeiende materie

Net als CEO’s in de boardroom zet de Amerikaanse ‘Adel’- de New Yorker zakenelite- de grote lijnen uit van het wereldbestuur onder Amerikaanse leiding. Politici (die iedere vier jaar veranderen) zijn daarbij meer hun personeel dan baas.

Dat kun je opmaken uit David Rockefeller’s auto-biografie (2003). Die Manhattan Chase-bankier (nu JP Morgan Chase) werd 101 jaar oud en overleed afgelopen maart. Als jongste van de 5 Rockefeller-broers overleefde hij Laurance Rockefeller (2004) met 13 jaar.

Laurance werd door George Bush in 191 ‘Mr Conservation’ genoemd toen hij de Congressional Medal of Honor kreeg voor zijn groene werk.

Al in 1948 stichtte Laurance met Fairfield Osborn de Amerikaanse WWF-voorloper Conservation Foundation in New York: dat is de eerste NGO die al in 1962 een klimaat-conferentie hield. Die ging in 1987 op in WWF.

David (Chase-CEO tot 1981) trad in 1946 in dienst bij de (Manhattan) Chase Bank werd DE drijvende kracht achter de globalistische expansie van die bank, die nu (JP Morgan Chase) ’s werelds grootste zakenbank is. Tegelijk werkte hij nauw samen met Amerikaanse presidenten en ministers.

De geopolitieke invloed van David, als 1 van de 5 zoons van John D. Rockefeller en zijn Standard Oil-imperium is moeilijk te onderschatten.

Net als Churchill lijkt hij gedacht te hebben: ‘history wil judge favourable of me, for i will be writing it myself‘.

Ook zijn eigen kinderen oefenen via de filantropische foundations als Rockefeller Brothers Fund, David Rockefeller Fund (zijn zoon) en de Rockefeller Foundation grote invloed uit, zoals bij de vermarkting het milieu-globalisme.

Pieter Winsemius pleit hier (1990) voor een Earth Council met David Rockefeller in voorwoord. Rockefeller richtte de Trilateral Commission op, en rekruteert zo zijn netwerk van academici en influentials

Internationalisering met alle middelen
Rockefeller noemt zich ‘proud internationalist’. Zijn leven stond in dienst van de-nationalisering, globalisering. Het verweven van de wereld-economie na afloop van de Tweede Wereld Oorlog. Een belangrijk vehikel voor die ambitie was de na WO2 opgerichte Verenigde Naties.

Die VN was, een voortzetting van de League of Nations (1920), die Wereld Oorlog 2 moest voorkomen via internationalisering met Woodrow Wilson als aanvoerder.

David’s auto-bio beschrijft zichzelf als een ras-netwerker die alles gebruikt dat helpt om wind uit de zeilen te nemen van wat hij ‘populisme’ noemt (een andere mening dan de New Yorker Elite) en ‘isolationisme’ noemt (je land beschermen tegen globalistische bankiers als Goldman Sachs en JP Morgan Chase)

Ook ‘het millieu’- de globalistische variant- (zie onderstaande foto als voorbeeld van ideologie) leek David goed van pas te komen om die grenzen te ontmantelen. Tegelijk gaf ‘groen’ de traditionele Amerikaanse denktanks als Council on Foreign Relations en zijn Trilateral Commission een frisser gezicht naast de traditionele militaire machtspolitiek.

Internationaal milieubeleid hielp met name vanaf 1988 (Toronto-conferentie) nationale jurisdictie uithollen ten gunste van internationale sturings-organen als de UNEP en Brussel.

De ideologie van het Globalisme

Earth’s Headhunter
Zijn invloed werkt vooral, doordat hij als ‘headhunter’ fungeert, gatekeeper van de boardroom. Rockefeller selecteerde overal de stellen hersens selecteert die de wereld aansturen. Naar zijn opvattingen over de noodzaak van verdere globalisering met de VS als ‘morele’ leider.

Voor dat talent richten ze allerlei ‘informale’ discussiegroepen, adviesraden en NGO’s op. Of ze bemensen de invloedrijkste daarvan. Zo was Rockefeller bijna 2 decennia voorzitter van de belangrijkste buitenland-denktank van de VS; de in 1922 opgerichte Council on Foreign Relations.(CFR)

Bijna alle CIA-directeuren en defensie-ministers komen bij die CFR vandaan. En die defensie-ministers worden op hun beurt weer president van de Wereldbank.

David richtte in 1973 na de (dankzij het oliekartel OPEC georkestreerde) olie-crisis de Trilateral Commission op. Met ‘Zbig’ Brzezinski (de wapenleverancier aan de Taliban tegen de Russen, schrijver van ‘Between two Ages America in the Technocronic Era).

Die Trilateral Commission selecteert academisch talent voor haar denktank uit de VS, Europa en Japan. Ook Louise Fresco (nu ‘CEO’ Wageningen Universiteit) is lid, zij kreeg in 1988 nog een beurs van 27 duizend dollar van de Rockefeller Foundation. Ze zijn dus goed in de ‘casting’ van toptalent.

CIA houdt conferenties bij Rockefeller op de koffie….(Bellagio Center)

Globalistisch bank-imperium met militair luchtje
Je ziet ook hoe belangen van Amerikaanse zakenfamilies- zeg maar de Amerikaanse ‘Adel’, de CIA en het militair apparaat naadloos in elkaar overlopen. John Perkins beschreef (2004) die verwevenheid waar hij zelf als econoom en Wereldbank-adviseur deel van uitmaakte in ‘Confessions of an Economic Hitman'(2004).

Deze kliek gebruikt ook militaire middelen om presidenten af te zetten die niet langer bevallen.

Penetrating the Bamboo Curtain
David Rockefeller werkte in de Tweede Wereld Oorlog voor het Amerikaanse leger bij het opzetten van een intelligence-netwerk (T-force) in Noord Afrika en Parijs.

Het lijkt dat veel contacten die in de oorlog ontstonden, later een zakelijke component kregen. Hij raakte bevriend met William Payley, oprichter van media-corporatie CBS, die toen propaganda-operaties leidde (Psywar, psychologische oorlogvoering). Een oprichter van de Club van Rome, Alexander King bracht toen als Brits officier nog DDT in massa-productie.

We zien steeds vermenging van zakenbelang met (geheime) militaire politiek. Kermit Roosevelt (neef President Roosevelt) orkestreerde met een zak vol dollars en de CIA een coup in Iran (1953) om British Petrol-belangen veilig te stellen, nadat de democratisch gekoze Mossagegh die wilde nationaliseren.

CIA-spion en neef ‘Archie’ Roosevelt zat bij Rockefeller’s Chase in het bestuur, zo beschrijft David.

Ze installeerden de Shah van Perzie als VS-marionet tot de Iraanse revolutie. (1978) Rockefeller schrijft uitgebreid hoe hij probeerde met Kissinger voor de Shah asiel te regelen, terwijl ze hoopten dat een gematigder regering ipv Khomeini de macht zou krijgen..

Rockefeller is met Kissinger de eerste die wat hij noemt ‘het Bamboe-gordijn’ breekt tussen China en de VS begin jaren ’70 (onder Nixon) als bank-vertegenwoordiger. Via de Chinese ambassadeur Hua- met Kissinger’s bemiddeling- kan hij de Chinezen in 1973 een Chase-account laten openen. In 1973 opent Chase een bank-filiaal in Moskou

…een nieuw stukje in de puzzle van het Eco-Industrieel Complex

Henry en David
Beleefd slaat David eind jaren ’70 het aanbod af van Jimmy Carter om minister van Financien te worden. Terwijl Carter door Headhunter David was geselecteerd voor zijn Trilateral Commission, net als veel ministers uit Carter’s kabinet.

President van de Federal Reserve Bank? Nee helaas past dat niet in het portfolio…

….maar David heeft nog wel een vriendje/talent op het oog dat daar geschikt voor is. Hij schuift even makkelijk aan bij president Anwar Sadat van Egypte en Koning Hoessein van Jordanie, Gorbatshov …

Decennia-lang werkte David nauw samen met de nog levende maar stokoude (94 jaar) Henry Kissinger. Kissinger is nu nog jaarlijks bij de Bilderberg-conferenties aanwezig. Daarbij was Rockefeller sinds de start in Oosterbeek in 1954 nauw bij betrokken. Eurofederalist Josef Retinger (spion voor MI6) was hier de drijvende kracht.

…eerste WWF-campagne in 1961 op cover Daily Mail: een handige manier om internationaal je voet ergens tussen te krijgen

David noemt zowel de CFR als Bilderberg informele discussie-groepen met uiteenlopende opinies. Vanzelfsprekend staan de neuzen niet de zelfde kant op: daarvoor moet je bij de journalistiek zijn, niet bij hoog-intelligent top-talent van Harvard, MIT, Yale cs

De CIA-spion, SS’er, Wereld Natuur Fonds-oprichter Prins Bernhard bleef Bilderberg-voorzitter tot de Lockheed-affaire uitbrak in 1976.

Na lezen van de auto-biografie krijg je die indruk: alsof wereldleiders liever met David en Henry spreken (die immers decennialang macht hebben), dan een president die toch na 4 jaar weer is verdwenen.

‘Het Milieu’: geef rel-studenten/usefull-idiots/ massamedia-consumenten wat te doen en buig dat in je voordeel

China bij Zhou Enlai
In 1973 kon David Rockefeller het eerste Chase-filiaal in Moskou openen. En na het openbreken van wat hij ‘the Bamboo Curtain’ noemt in Mao-China kreeg David ook als eerste bij de Chinezen een voet tussen de deur, via de in 1976 overleden Zhou Enlai.

Sterker nog: samen met Kissinger- zo beschrijft David althans- is hij de eerste die een oor krijgt bij de Chinese top, nog voor de president zelf. Wel was het Nixon met Kissinger (1972) die het eerste voorzichtige Chinese ijs brak, terwijl Mao’s culturele revolutie-de Grote Sprong Voorwaarts- nog na-ijlde, en China Noord Vietnam tegen de VS steunde.

Vervolgens nadat Deng Xhiao Ping aan de macht kwam in 1978, kon het Wereld Natuur Fonds plots bij de Chinezen over de vloer komen. Om de panda te beschermen/fokken ter verkoop en verhuur aan dierentuinen. (zie George B Schaller ‘The Last Panda’)

Internationale groene NGO’s zijn een mooie informele manier om internationale relaties te ontdooien als voorbereiding op het grote economische werk.

Met Deng Xiaoping kwam in 1979 ook de implementatie van de Chinese 1-kind-politiek. Wat Rockefeller ‘het overeenstemmen van voedselvoorraden met bevolking’ noemt. In 2000 mocht het aantal Chinezen niet boven de 1,2 miljard komen. Dat beleid is pas 2015 opgeheven.

Het is opvallend dat na Amerikaans contact met anti-populatie-activisten (Rockefeller Foundation had eigen ‘Population Division’, nu reproductive health) uit de Rockefeller-dynastie dat beleid op stoom komt in China.

En terwijl de door Rockefeller geselecteerde president Carter in zijn Global 2000-doemrapport ‘de overbevolking’ agendeerde.

David en zijn CFO’s selecteren wie er toe doet
Henry Kissinger zit nu ook in de board van JP Morgan Chase’s International Council.

Die council werd door David als CEO van die Chase-bank (/1981) in het leven geroepen in de jaren ’60 als International Advisory Committee (IAC).

Het doel van die IAC was toen om voor Chase een voet tussen de deur te krijgen bij Europese grote bedrijven, om Rockefeller’s globale expansiedrift te faciliteren.

Toen vroeg David de oud-CEO van Shell als voorzitter daarvan, John Loudon. Dat is ook de opvolger van Prins Bernhard na zijn Lockheed-Affaire in 1976 (toen Bilderberg 1 conferentie-jaar oversloeg), als president van het Wereld Natuur Fonds.

Nu (sinds 2008 na aftreden als premier) is Irak-oorlogs-premier (‘weapons of mass destruction’) Tony Blair de voorzitter van wijlen David’s adviesraad, voor de somma van 2 miljoen pond per jaar. Terwijl Blair tegelijk een Europese raad voorzit die de vrijheid van meningsuiting in moet perken (eufemisme voor ‘tolerantie’).

En zitten alle prominenten der aarde in de board als Kofi Annan, en voormalig Australisch premier John Howard, en Kees van de Lede (oud VNO-NCW-voorzitter, Akzo Nobel CEO/Philips en Heineken)

..de Rockefeller-familie zit in alles dat globalisme uitdraagt met groen randje

Groen Doen als strategie om ’68-relstudenten in te dammen
Ook na lezen van Rockefeller’s autobiografie krijg je meer aanwijzingen, dat het rond 1970 vanuit Amerika overgewaaide milieu-globalisme door dit machts-apparaat tot eigen voordeel werd ingezet.

Je kunt de studenten-revolte van 1968 zien als wakker-word-moment van de Amerikaanse machtspolitici, Rockefeller gaat uitgebreid op de schok in die dit hem gaf.

Net als bij de ‘containment’-strategie om het Communisme wind uit de zeilen te nemen, lijken ze die zelfde strategie toe te passen op de eigen jeugdige rel-bevolking. Zo van ‘geef ze wat afleiding, om hun energie op te richten’.

Zodat ze niet naar het communisme overlopen, maar zich over ‘de overbevolking’ zorgen gaan maken.

…financier klimaat-relschoppers (Bill Mc Kibben)

Die Amerikaanse Adel- waaronder David’s vader John D. Rockefeller had toch al vrij fascistische ideeen over ‘de overbevolking’. Die ideologie van de New Yorker elite was reeds door Hugh Everett Moore verwoord in zijn ‘The Population Bomb’ (in 1968 door Paul Ehrlich opnieuw uit de oude doos gehaald), en ‘Our Plundered Planet’ van Fairfield Osborn.

Het was overigens John F Kennedy die zich als katholiek verzette tegen die anti-populatieretoriek. Maar zijn opvolgers bliezen weer vol op het anti-populatie-orgel.

De Rockefeller Foundation financierde uitgebreid onderzoek naar Eugenetica, ook in de Nazi-tijd. David vermeld die programma’s van ‘Father’ uiteraard niet, dus doe ik het wel. Als ‘filantropie’ houden van mensen betekent: dan is eugenetica en de steun aan Nazi-programma’s daar een wonderlijke invulling van.

Al sinds jaren ’80 stookt Rockefeller Foundation het klimaatvuurtje: Jaarverslag Rockefeller Foundation


DDT
Je kunt ‘het milieu’ dus zien als het maatschappelijke gezicht van dit zelfde imperialisme onder Amerikaanse leiding. Met een soort Jeanne d’ Arc, de marien biologe Rachel Carson als lief gezicht bij die machtspolitiek.

Dat ‘milieu’ kwam immers onder Richard Nixon op de kaart van de Amerikaanse overheid, toen Nixon de EPA (Environmental Protection Agency) vormde met William Ruckelshaus (FBI) als eerste directeur.

De eerste daad van de EPA was toen het tot politiek maken van Rachel Carson haar tirade tegen pesticide DDT (Silent Spring): daarvan drukte Ruckelshaus met de EPA een verbod door in 1972. Terwijl ze tegelijk half Vietnam met gif besproeiden (Agent Orange) om het regenwoud te ontbladeren, moest dit Anti-Malaria-middel plots in de ban.

Globalisering uit naam van ‘het milieu’: uithollen natiestaten onder vlag Verenigde Naties

‘Het Milieu’ werd via Earth Day (22 april 1970) gelanceerd op een Californische ‘sit ins’-relstudent-bijeenkomsten- waar eerder Nixon en de Vietnam-oorlog het moesten ontgelden. De oude zorgen van de Amerikaanse ‘adel’ over ‘de overbevolking’/The Population Bomb die kreeg zo toen een jeugdig randje.

Bedenk dat- net als bij de Club van Rome- populatie het belangrijkste item was. Nou, als de NATO met haar bommen ook ergens goed in kan zijn: dan is het wel de populatie uitdunnen. Zoals 2 miljoen Vietnamezen van de kaart vegen.

Het milieu dus. Mogelijk zijn miljoenen kinderen in de Derde Wereld nodeloos gestorven door malaria, dankzij deze anti-DDT-maatregel.

Foutje van de Manhattan Chase Bank tav de UNEP, in haar nadeel


De UNEP bankiert bij Chase
De Milieutak van de Verenigde Naties (UNEP) werd door David’s familie-protegee en Canadees zakenman Maurice Strong in 1972 gevestigd in Nairobi. Hij organiseerde in Stockholm toen de eerste “Earth Summit’.

Die UNEP bankiert bij Rockefeller’s Chase bank. Die UNEP draait op landen-contributies die in 1998-99 in totaal 300 miljoen dollar bedroegen.

In 1999 maakten enkele landen per abuis hun UNEP-contributies ter waarde van 7 ton nog over aan een alleenstaande moeder met een rekening bij Chase: 1 cijfer verschil. Vergissing van de bank, zo concludeert het UNEP-onderzoek.

A review of the correspondence between Chase and its customer, the United Nations Office at Nairobi, revealed that Chase did not respond promptly to inquiries and requests from the Office, and failed to advise the Office clearly of what was needed by Chase to track the misdirected funds

In haar nadeel. Ze gaf het bedrag uit, en kreeg volgens de LA Times 2 jaar celstraf. Prins Bernhard kwam nooit in de cel terwijl die daadwerkelijk miljoenen verduisterde.

En terwijl ook Maurice Strong – in 2015 overleden in China- gefraudeerd zou hebben met VN-gelden.

Van je vrienden (en je geld) moet je het hebben in deze geglobaliseerde wereld. Dat is wel de belangrijkste conclusie van David zijn Memoirs…

2 Replies to “Earth’s Headhunter (1915-2017)”

  1. Sterk analytisch en openbarend artikel over de oligarchische poppenspelers in de USA die de politieke touwtjes in handen hebben achter de schermen van de wereldfinanciën en -politiek! Mijn overpeinzing is of Trump (als onafhankelijke miljardair) als president in de verkiezingen ontsnapt is aan hun financiële grip of juist hun bewuste stroman en mededinger is?

    1. @Scheffer: je ziet meer dat de wereld zo zwart-wit niet is. Die David Rockefeller is ook maar een gewoon mens, en wel een getalenteerd en capabel mens met het vermogen (ook financieel) om die capaciteiten op mondiaal niveau te effectueren. Hij gelooft op eigen wijze goed te doen voor de wereld. Net als zijn broers, waarvan John D de grootste anti-populatie-activist was

      David komt meer naar voren als een ‘liberal’ zoals de New Yorker elite denkt qua domestisch sociaal beleid, het dwepen met moderne kunst en ‘het milieu’, en zijn broer Nelson die net geen president werd, die zit ook meer in die hoek, waar ze militair meer in de ‘rechtse’ hoek zitten.

      Een president lijkt meer een uiting, een gezicht bij de heersende stemmen van de macht daar achter. De macht zit bij de grote bedrijven van het land, en de CIA opereert vaak als een verlengstuk van die krachten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *