Klimaatwet: 30 duizend euro lasten per Nederlander voor 0,000045 graden (in theorie)

Kamerbrief Sharon Dijksma

De Minister van Klimaat Eric Wiebes (VVD) voert dit jaar de Klimaatwet in, die Maoïstische inbreker Wijnand Duivendak (Milieudefensie/Groen Links) ontwierp in 2007. Voor CO2-reductie op papier van 55% voor 2030. Maar de naam ‘Klimaatwet’ is bedrieglijk. En dat is niet alleen omdat de Nederlandse CO2-productie van 220 Mton (1990) 3 maal minder is dan de groei in CO2-emissie in de wereld in 2017 (2% van 35.000 Mton).

Omdat China en India onder ‘Parijs’ uit komen.

De regering Rutte3 en de Tweede Kamer weten ook dat die Klimaatwet geen enkel klimaat-effect zal hebben. Want Kabinet Rutte 2 rekende dat 9 april 2016 zelf voor: 25 procent CO2-reductie zou tot 0,000045 graden minder opwarming leiden in 2100 leiden.  Dat is minder dan de opwarming op een voorjaars-ochtend in een halve minuut.

De door de overheid met miljoenen euro’s gesubsidieerde stichting Urgenda dwong die 25% koolzuur-reductie via de rechter af in 2016, als doel voor 2020. Daartegen ging de Staat der Nederlanden toen in verweer.

Dit is wat Sharon Dijksma in het verweer van de Staat der Nederlanden in het Urgenda-vonnis schreef ;

Kamerbrief Dijksma 09-04-2016

In theorie…

Dat bereken je met een computermodel, door uit te gaan van een zogenaamde ‘klimaatgevoeligheid’ van 3 graden bij een verdubbelde CO2-concentratie (van 280ppm naar 560ppm).

Dit is de klimaatwinst van ’s werelds eerste Klimaatkalifaat: Nederland. Dit is exact berekend volgens de klimaatopwarmings-theorie waarop de Klimaat-Taliban zich zegt te baseren. Tegen 500-1000 miljard euro lastenverzwaringen draagt Nederland dan via de Klimaatwet (55% CO2-reductie) van Duivendak/Wiebes bij aan 2 x 0,000045= 0,00009 graden minder theoretische opwarming.

In het jaar 2100.

Partij van Nationale Eenheid: Kameraad Wiebes adopteert eisen van Groen Links

CO2-reductie Klimaatwet is 6 maal kleiner dan emissie-groei wereld 2017
Die temperatuur-berekening is met grote onzekerheids-marges omgeven. Die onzekerheden zijn groter dan de uitkomst van de berekening. Het is een eigen indicatie van de Regering: Als de klimaat-theorie van IPCC klopt, en bij verdubbelde CO2 dus 3 graden opwarming optreedt.

Want stel dat het klimaat MINDER gevoelig is voor CO2, bijvoorbeeld maar 1,5 graden opwarming bij CO2-verdubbeling. Dan zou het klimaateffect van 55% Koolzuurkastijding maar 0,000045 graden bedragen.

Dat niet alleen. De Nederlandse jaarlijkse CO2-productie uit fossiele brandstof is ongeveer 200 Mton: dat is 0,57% van de mondiale CO2-productie van 35.000 Megaton in 2017.  Die productie moet dan 100 Mton worden in 2030.

Bron: Carbon Brief: die 2 % GROEI in emissies = 6 maal de totale CO2-productie van heel Nederland

Die 0,57 % Nederlandse CO2-emissie op het wereldtotaal, dat is 3-4 maal minder dan TOENAME van mondiale CO2-emissie in 2017.

Dus de mondiale GROEI in CO2-emissies in 2017 van 2 procent, is ZES MAAL de CO2-reductie die Nederland voor 2030 zou bereiken via de Klimaatwet, en minimaal 500 miljard euro lastenverzwaring voor alle Nederlanders, 30 duizend euro financiële klimaatschuld per burger.

De Klimaatwet is – en dit is niet een mening maar constatering- dus geen klimaat-maatregel.

Klimaatkastijding strafexpeditie tegen eigen volk
Wij sluiten voor 2030 de 4 NIEUWE kolencentrales, die onder oud-Milieudefensie-directrice Jacqueline Cramer als VROM-minister een vergunning kregen. Zoals de EOn-kolencentrale op de Maasvlakte.

Tegelijk bouwen de Turken er minimaal 4 nieuwe bij, met het Abu Dhabische staatsbedrijf Taqa dat onze Gasrotonde beheert. Een Islamitisch kalifaat beheert onze gasopslag Bergermeer, u leest dat goed.

De Volkskrant rekent kosten per ‘klimaatneutraal’ huis voor

Kosten bedragen minimaal 500 miljard euro, oftewel 30 duizend euro per burger (500 miljard/17 miljoen zielen). Alleen al je huis ombouwen tot ‘klimaatneutraal’ huis kost per huishouden 30 duizend euro. En dan heb je het vervoer, industrie enz nog niet aangepakt.

Voor theoretische klimaatwinst van 1 tienduizendste graad moet dan vanaf dit jaar tot 2030 alles wijken van natuur & landschap (windturbines en zonnefarms), tot bejaardenzorg (ver-‘groening’ boven vergrijzing) en monumentenzorg. (alle historische gebouwen ‘klimaatneutraal’).

Koen Haegens is een intellectueel corrupte leugenaar en verdient een pak slaag

Afwezig Klimaateffect-ontkenner De Volkskrant
De Volkskrant- huisblad van de Klimaat-Taliban maakte dit weekend al lekker stemming in het artikel van KoenHaegens. Over het ‘verdelen van de klimaatpijn’, die dus wel ‘pijn’ inhoudt maar alleen in naam voor ‘het klimaat’.

Er zou rond klimaatbeleid van ‘links tot rechts’ een sfeer van eensgezindheid hangen vergelijkbaar met de EO-jongerendag, schrijft Koen Haegens. Die religieuze taboe-sfeer maakt mensen immuun voor constateringen als bovenstaande. Zij heeft een functie in zichzelf.

Afwezig Klimaateffect-ontkenner 🙂

Want met beroep op ‘klimaat’ kan De Staat der Nederlanden een dictatuur invoeren, die het legaal maakt om per burger 30 duizend euro af te persen. Zulke bedragen per burger hebben uiteraard democratische repercussies. Want ‘vrijheid’ is niets dan ‘bestedingsvrijheid’. Als je al je spaar- vakantie- en pensioengeld moet afstaan aan het Klimaatkalifaat, ben je een soort 9-5-klimaatslaaf geworden.

www.armenian-genocide-org: Genocide-ontkenning door Nederland tot 2004, dat haar F16s verkocht aan NATO-lid en genocide-ontkenner Turkije

Als we dan toch het ‘ontkenner’-woord in de mond nemen
Die Klimaatwet van Wiebes en zijn Maoistische inbrekers-vriend Duivendak overtroeft de Grondwet. Uw pensioengeld, spaargeld, vakantiegeld, alles moet wijken voor koolzuur-reductie als Onze Grote Opdracht: het eerste Klimaatkalifaat op aarde.

Waar een klein land groot in kan zijn: Power to the Polder.

Ik kan me voorstellen dat de lezer denkt: zo gek zullen ze toch niet zijn?

Mijn antwoord daar op is: kijk naar de 20ste eeuw, hoe gek mensen kunnen zijn. Leer eens over de Armeense Genocide die de Turken uitvoerden in april 1915, waarbij ze de Armeense bevolking uitroeiden, decennia voor de Nazi’s de Joden uitkozen als Rassenvijand, en voor de Bolsjewieken, Maoisten, Duivendak zijn geestverwanten 50-150 miljoen Klassenvijanden over de kling joegen.

‘he kept us out of war’

Nederland als ’s werelds eerste Klimaatkalifaat
Turkije bleef die Armeense Genocide stelselmatig ontkennen. Maar daar verkocht Klimaatgidsland Nederland haar overschot F16-bommenwerpers aan. Zodat die collega’s van DENK daarmee de Koerden kunnen uitroeien. Voor 2004 erkende onze regering de Armeense Genocide niet. Pas dit voorjaar kwam er nog een extra ‘wij erkennen de genocide’-verklaring van de Tweede Kamer bij, 102 jaar na dato.

Zo’n Verheven Hoge Moraal hebben wij in Nederland: echt een Gidsland waar De Rest Van De Wereld Een Voorbeeld Aan Mag Nemen.

Conclusie: ook wanneer je aanneemt dat de klimaattheorie van het VN-klimaatpanel IPCC klopt. En laten we dat voor het gemak gewoon hier doen: dan heeft alle klimaatkastijding die Kabinet Rutte 3 oplegt GEEN klimaat-effect.

Dat is geen mening, maar constatering, een onloochenbaar feit. En toch komt die Klimaatwet er.

Het zijn dan ook Interessante Tijden!

One Reply to “Klimaatwet: 30 duizend euro lasten per Nederlander voor 0,000045 graden (in theorie)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *