‘Verdwenen Insecten’-hype georkestreerd door Overheid …(‘Natuurlijk Kapitaal’)

Miljoenen-zwermen van muggen vandaag…

De overheid/IUCN, VNO-NCW en haar gunstelingen in de Natuurlijk Kapitaal-coalitie (hier zo verder uitgelegd) tonen een opzichtige brutaliteit bij de huidige ‘Insecto-Geddon’-campagne.

Deze propaganda-sessie wordt nu gedragen door een overheids-rapport dat uitkwam van door De Staat betaalde onderzoekers, laten we zeggen ‘bijzonder gemotiveerde’ ecologen. Alle mainstream-media helpen de overheid en de door de overheid betaalde academici weer, van NU. nl tot NRC.

De Leugenfabriek der Journalistiek doet kortom weer waarvoor ze gekocht is: lobbyen voor hun belangen, door het een geloofwaardigheid-saus te geven. Langs de A6 bij de Ketelbrug trof ik gisteravond ondertussen wolken van miljoenen muggen (zie fotoserie), die je met een flitser kon vastleggen.

Hele wolken die je kon horen ruisen en gonzen.

 1. Insecten-paniek gaat natuurlijk niet over ‘insecten’ maar over de belangen van mensen, zo is de ‘mee-neem’-boodschap van dit verhaal en vooral de foto’s: welke belangen, dat wordt zo duidelijk..
 2. Daarnaast zie je de kracht van propaganda in werking. Nu geloof je op zijn minst dat er iets vreselijks gebeurt, op basis van de virtuele realiteit, die zich opblaast met Academische Autoriteit: maar waar zie jij -als eenvoudige burger- buiten in het bloeiende voorjaar met al die welvarende mensen nu iets van die ramp-toestand?

…deelnemer Natuurlijk Kapitaal, met IUCN verknoopt in ‘De Groene 11’, in de tas van de overheid/VNO-NCW.

Wetenschappelijke Urgentie = Lobby Publiek geld
Terwijl we over 6 weken uit naam van ‘het Klimaat’ een soort dictatuur worden (Klimaatwet), die afpersing van de burgerbevolking door private voorkeurs-partijen van VNO-NCW legaliseert ( voor 35 duizend euro per gezin), iedereen krijgt exploderende energie-rekeningen….

….Waarover je nauwelijks iets, of geheel niets hoort (De Telegraaf kopt liever met bejaarden die ‘daten‘)

…Verkoopt de leugenfabriek der journalistiek dus ter afleiding/versterking Insecto-Geddon, zoals op NU.nl:

Met zicht op Urk

De campagne is weer klassiek: Tweederde (…) is verdwenen, wat exact klinkt alsof het wetenschappelijk feit is. (lees via de link in Elsevier mijn uitleg van de 4 trucs die ecologen/milieu-activisten toepassen om je op te lichten).

Je moet wel erg deskundig zijn (zie foto’s) om te weten dat plots ‘twee derde’ van insecten weg is.

Hoe weten/meten ze dat? Maar jij mag je dat als burger niet afvragen, want dan noemen ze je ‘ongenuanceerd’ en ‘populist’. Ik heb dus ook een ongenuanceerde en populistische foto-camera.

Dus wat voor boodschap krijg je hier verder mee bij Insecto-Geddon: dat jij als burger hier niets over te zeggen hebt. Alleen De Deskundigen, Zij Die Tot Debat Bevoegd Zijn, die kaarten onderling even af hoe ze het geld verdelen dat jij als belastingvee mag ophoesten.

Libellen- insecteneters- nemen bijvoorbeeld ook sterk toe sinds de jaren ’90 in zowel aantallen als soorten:deze foto is juli 2017 genomen, voor de campagne Insecto-Geddon losbarstte

Zie verder dat het aantal libellen (afgebeeld op de foto artikel NU.nl) zowel in soorten als hoeveelheden sinds de jaren ’90 TOE-nam, ook volgens hun eigen gegevens. Maar belangrijker: de grotere zichtbaarheid van libellen kun je zelf overal waarnemen afgelopen 10 jaar.

Ergo: de toestand van de natuur in media verslechtert evenredig met de groei van het aantal academici met ‘biodiversiteit’-baantje. Die moeten hun eigen maatschappelijke urgentie verkopen, om op publiek geld aanspraak te maken voor hun particuliere belangen.

Buiten in de natuur zie je vooral verandering: of die verandering ‘goed’ of ‘slecht’ is, dat zijn menselijke waarde-oordelen die met belangen zijn verbonden.

Al 50 jaar staat de tijd stil bij de oude milieubeweging en hun staats-gefinancierde academie-prostituees, is het 2 voor twaalf. Zo ook deze week dus weer. Zo konden de inkomsten van milieuclubs uitdijen tot 100den miljoenen per NGO, en tienduzienden academici hun onderzoek helpen dragen.

Wie deze paniek over Insecto-Geddon dus enkel wil zien als ‘oh jee, gaat het zo slecht met insecten, help doe iets’, die moet kortom wel oliedom zijn en/of een kwaliteitsjournalist.

Zo moeilijk is dat toch niet te begrijpen?

Waarom zou je massamedia en door De Staat gefinancierde academici op hun woord geloven? Nu.nl is een klassiek gekocht propaganda-apparaat

‘Natuurlijk Kapitaal’: Graaien voor ‘De Natuur’
De campagne – waar ook Natuurmonumenten deel van uitmaakt- vindt dus georkestreerd plaats, door iedereen die op 1 of andere wijze aan het infuus hangt van de milieu-bureaucratie.

Allen zitten ze verknoopt in de Natural Capital-coalition (Natuurlijk Kapitaal, lees mijn uitleg), afkomstig van de Rockefeller Foundation en Nature Conservancy ( Wallstreet-financiers).

Dat ‘bankiers voor natuur’-programma rollen ze hier nu uit met het volledig publiek gefinancierde IUCN-Nederland (10 miljoen euro subsidie per jaar), onder leiding van oud Shell-directeur Rein Willems als voorzitter van het Platform Biodiversity, Ecosystems and Economy (BEE), met de VNO-NCW.

Omdat NRC Damesblad, de zogenaamde ‘kwaliteitskrant’ met deze klasse sympathiseert die wij Bureaucratische Academisch Complex (BAC) noemen, geeft NRC- redacteur Marcel aan den Brugh het een geloofwaardigheids-sausje. Met wat enerszijds-anderszijds-dressing: de ‘nuance’ die de geloofwaardigheid van deze publiek geld-lobby helpt vergroten voor academisch publiek, mensen die zichzelf als ‘intellectueel’ willen zien…

Dat er ‘meer onderzoek’ nodig is, dus meer onderzoeksgeld voor de politieke geestverwanten waar NRC Bureaucratenblad voor lobbiet als David Kleijn. Terwijl het te vermarkten urgentie-gevoel (‘het gaat slecht’ = gevoel, geeft geen informatie) onder alle enerszijds-anderszijds door je keelgat wordt geduwd.

De insteek van het NRC zit al in beton gegoten, namelijk die van de milieuactivisten en hun kokervisie van ‘de mens verpest de planeet’: ik noem ze dan ook milieu-redactivisten, dat Linksche Thuigh van de Leugenfabriek der Journalistiek.

Journo-lobbyist van NRC Lugenpresse geeft zijn geestverwanten steun in de rug voor ‘meer onderzoeksgeld’, als lobby-orgaan van het Bureaucratisch Academisch Complex (BAC)

Het rattige van Aan den Brugh’s NRC werkt net als bij zijn NRC-collega, de journo-lobbyiste voor de milieubeweging Nienke Beintema 4 juli 2017  over ‘bijengif’. De meeste journalisten zijn lobbyisten: journo-lobbyisten… Maar zij pretenderen objectief te zijn.

Ook die pretentie is een verkoop-argument, deel van de propaganda zelf.

De overheid kocht eerder al een hoogleraars-positie in Leiden om het concept Natuurlijk Kapitaal een Academisch Gezag te geven: Koos Biesmeijer met zijn Leerstoel Natuurlijk Kapitaal. Zoals ze in Nijmegen een hoogleraar met Leerstoel kochten die lopend beleid tegen ‘Invasieve Exoten’ mag voorzien van hooggeleerde urgentie.

…de belanghebbenden bij Koos Biesmeijer’s leerstoel

…hoera, wij doen ook mee, zie www.natuurlijkkapitaal.com: u betaalt belasting om nog harder genaaid te worden

…alleen de prijs is Alders
Dat programma Natuurlijk Kapitaal had als voorloper Hans Alders zijn ‘bedrijven voor biodiversiteit’-programma; “Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen’, ook door IUCN hier vermarkt.

Hans Alders heeft nu naast zijn commissariaatje of 30 echter een ander baantje: hij verdeelt het NAM-compensatiegeld aan zijn vrienden die windturbines en zonnepanelen bouwen, als Nationaal Coordinator Groningen.

Natuurlijk Kapitaal is dus, net als ‘het klimaat’ zo’n speeltje van onze corrupte en leugenachtige ‘elite’: mensen die het verdienen om openbaar gelynchet te worden als Ed Nijpels.

..de voorloper in Nederland met Hans Alders, ook door IUCN in de steigers gezet

Voor dat ‘graaien voor de natuur’-programma ontwierp het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL, op payroll Ministerie van Asfalt & Windmolens) het ‘85% biodiversiteit verdwenen’-getal, dat Natuurmonumenten ook overal citeerde. Wat nuchter gezien inhoudt: van ons land is ongeveer 15 procent van het oppervlak bos en officieel ‘natuurgebied’.

Zie ons rapport Sjoemelnatuur daarover, waar Jaco Geurts (CDA) nog Kamervragen over stelde.

Het PBL is namelijk- betaald vanuit o.a. Ministerie van Buitenlandse Zaken- betrokken bij het bankiers-voor-biodiversiteit-programma TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) van bankier Pavan Sukhdev. (Deutsche Bank) Belasting heffen uit naam van ‘biodiversiteit’, het zaaien van angst daarover op basis van pseudo-wetenschap.

Voor TEEB en de OECD verzon het PBL dat mondiaal 27% van alle ‘biodiversiteit’ zou zijn verdwenen sinds 1700. (wat via hun MSA-indicator inhoudt: 27 procent landoppervlak is niet meer maagdelijke wildernis, godzijdank)

Natuurmonumenten

Natuurlijk Kapitaal is onderdeel van het hier beschreven 2030 Agenda; Multinationals en bankiers die de macht overnemen, via ecologische bangmakerij en staats-afpersing uit naam van ‘het Klimaat’. Met milieuclubs en de leugenfabriek der mainstream-journalistiek als verkopers

IUCN is ook aanjager van de ‘bijengif’-campagne, met bijvoorbeeld de Triodosbank. De lobby verloopt daarnaast via vogel-onderzoek van Sovon Vogelonderzoek en CBS. Men poogt een categorie bestrijdingsmiddel in de beklaagdenbank te krijgen, wil druk zetten op reguliere boeren, en lobbiet voor meer publieke onderzoeksgelden.

Dus moet je een particulier belang opblazen tot Maatschappelijk Mysterie/Grote Hysterie waarover ‘nog onzekerheden bestaan’: aanleidingen voor meer onderzoek.  Omdat je academische onderzoeks-groep bij fondsenwerving financieel van journalistiek en politiek afhankelijk is.

Hoe bepaal je of dit ‘2/3de’ minder is? En ten opzichte van wanneer? En waarom was ‘vroeger’ het zelfde als ‘beter’? En welk ‘vroeger’ dan?

Waar ik kom en woon wemelt het van de insecten. Geen mening maar observatie. Observaties zijn superieur aan meningen, of er voor die opinies nu geleerde academische titels staan of niet. Je kunt dus tenminste al enige vraagtekens zetten bij al te boude beweringen over ‘onze insecten’ die ‘gered’ moeten worden.

 • En de vraag stellen; wiens BELANG dient deze campagne? Wel, zie hier:

  Een bron van ellende, gefinancierd door U, het melkvee van de Overheid

De Journalistiek oordeelt waarheidsgehalte echter naar de toegekende autoriteit van de afzender, of iemand uit hun eigen sociale milieu komt: urbane types van de PvdA of erger, hun milieuclubjes en NGO’s. Of werkt bij een Gezaghebbend Instituut. (instituut waar zij op basis van hun politieke vooringenomenheid gezag aan willen toekennen)

Ik oordeel waarheid op basis van observatie, bewijs, logica en rede, en analyseer claims uit naam van ‘de’ wetenschap volgens de Wildawsky-methode.(But, Is it True?) Dus ben ik ‘ongenuanceerde populist’ 🙂 Wat is bijvoorbeeld ‘het gaat slecht’.

Op deze bumper vond ik iets van de tweederde verdwenen insecten van Natuurmonumenten terug 🙂

Het gonst van het leven buiten, iedereen is welvarend en gelukkig. In de ‘kwaliteitskrant’ (sociale autoriteit) lees je dat de wereld al 50 jaar vergaat. De tijd staat er stil, al 50 jaar is het 2 voor twaalf met prof.dr.-titel er voor (…)

Wat is nu ‘waar’?

🙂

Je kunt ook vragen: Als je mensen moet bang maken om je gelijk te halen.. Hoe sterk staat dan je bewijs. Heb ik een ‘ongenuanceerde en populistische’ camera? Zie hieronder het ontbrekende deel van Tweederde Insecten Verdwenen, wat een populisme. 🙂

Alsof je een sterrenhemel ziet

Het Eco-Industriele Complex
Dus, de natuur heeft al miljoenen jaren geen kapitaal nodig. Fondsenwervende miljoenenbedrijven van het Eco-Industriele Complex als Greenpeace hebben jaarlijks DRIE HONDERD MILJOEN EURO nodig, WWF heeft jaarlijks meer dan EEN HALF MILJARD EURO nodig. Wageningen UR heeft 400 miljoen euro nodig, Leiden Universiteit en Utrecht Universiteit idem.

De natuur – kersenplukkerij van ‘Natuurlijke Kapitalisten’, die heeft continue meer geld nodig.

Neem Natuurmonumenten, dat het meeste kabaal maakt nu over ‘tweederde van insecten verdwenen’: dat fondsenwervende bedrijf met een jaaromzet van 120 miljoen euro, en meer dan 200 miljoen euro belegd vermogen op de beurs..(Natuurmonumenten)

Zeg vandaag nog Natuurmonumenten op, via DEZE LINK

En een directeur die het ook niet voor minder dan 180k doet, boven de normering goede doelen die op 127k lag in 2016. Wat het jaarverslag 2017 vermeldt, of ze weer salaris-posten wegmoffelen we gaan het zien!

Met een voorzitter – Hans Wijers- van multinationals en de CIA-gerelateerde denktank van (wijlen) bankier David Rockefeller, de Trilateral Commission. Daar zat hun eerdere voorzitter Pieter Winsemius (Mc Kinsey) ook bij, de man die Friesland al haar windmolens bezorgde (provinciaal Coördinator Energieakkoord).

Hans Wijers, Trilateral voor Wallstreet-lobby en voorzitter Natuurmonumenten

Dan moeten ze bijna 80 FTE reclame-personeel op de rit houden, en zelfs een Human Resources Managers. Iemand die de menselijke voorraden bewaakt. Je vraagt je soms af: bedoelen ze daarmee hun eigen personeel?  Of ons, de Nederlandse bevolking. Zijn wij hun human resources, menselijke voorraden van die groene volksmenners?

Natuurmonumenten is door dat CEO-volkje, Rein Willems zijn VNO-NCW-vriendjes en onze leugenachtige corrupte overheid verbouwd tot lobby-vehikel van hun politiek, verknoopt in lobby-coalities. Dus mondje dicht over Lelystad Airport in ruil voor Marker Wadden, muisstil blijven over windturbines in het IJsselmeer in de hoop op compensatie-subsidies.

De propagandafabriek van publiek gefinancierde journalistiek (NPO) masseert de geesten via het veinzen van tegenspraak

Bjorn van den Boteropzijnhoofd (Natuurmonumenten)
Windturbines in natuurgebied: al sinds 2010 maakt onze leugenachtige en corrupte overheid de geesten daar rijp voor (Innovatieplatform, Fred Kistenkas WUR). Staatsbosbeheer kapt al doodleuk bos om daar tegen pacht-subsidies windturbines te plaatsen.

Natuurmonumenten toont zich in dit artikel bij de Staatsomroep van afgelopen week schijnbaar kritisch.

Bjørn van den Boom van Natuurmonumenten, dat veel natuurgebieden op de Veluwe beheert, is niet te spreken over de plannen om windmolens naast snelwegen op de Veluwe te bouwen. “We zijn wereldwijd een van de landen met de minste natuur. (qua oppervlakte officieel natuurgebied, de beroemde 15 procent RZ)

En van die tien procent is nou net de afspraak dat we daar planten en dieren de leefruimte willen geven.”

Natuurmonumenten vindt het daarom onbegrijpelijk dat de collega’s van Staatsbosbeheer een aantal natuurgebieden in Nederland aanbiedt voor windenergie. “Zo’n tien keer per jaar krijgen we de vraag of we windmolens of zonneparken in onze gebieden willen plaatsen, maar dat doen we niet. Onze natuur is van de natuur.”

Er zijn ook geen bloemen meer, wist U dat?

Gecontroleerde Oppositie (niet meer voor je kerndoelen kunnen opkomen)
Dat klinkt wel heldhaftig en Van den Boom meent het ook, stiekem tekent Natuurmonumenten vaker bezwaar aan tegen windturbines dan je hoort. En dat is nu net het probleem. Waarom geen CAMPAGNE tegen windturbines? Waarom niet uit die coalities stappen en eens ruggengraat tonen, opkomen waarvoor je staat.

Het antwoord op die vraag luidt: ze zijn Gecontroleerde Oppositie, zitten in de tas van VNO-NCW en de overheid.

Vorig jaar in Amsterdam borrelde ik en tafelde ik met Van den Boom, die als mens vast iets goeds heeft, hij woonde ook vroeger op Droevendaal in Wageningen.

Mijn doel is dat ze het Ecomodernisme omarmen, Groen zonder Doem: in plaats van averechtse energie-politiek van de overheid te steunen: want ze steunen het Energieakkoord waaruit die windturbines voortkomen. Dus je zegt eerst JA tegen duizenden windturbines, en doet vervolgens heel verbaasd: goh, kijk, windturbines…

Ze kregen ‘Natuurlijk Kapitaal’-Icoonproject Marker Wadden in ruil voor Mondje Dicht over Lelystad Airport.

Sluit je HIER aan bij de jaarijks groeiende club ex-leden van Natuurmonumenten

Met die steun is ieder kritisch geluid op zijn best dubbelzinnig. Je moet weliswaar als grote organisatie laveren en lobbyen. Maar je kunt niet het beleid steunen, waaruit zaken voortkomen die tegen je kerndoelen ingaan. Als logica en rede bij Natuurmonumenten nog geldig zijn, en je staat waarvoor je zegt te staan..

Ze kunnen  dus niet kritisch zijn en een vuist maken. Omdat ze verknoopt zijn in de ‘Groene 11’ (met IUCN en WWF, Greenpeace cs), DE lobby-club VOOR windturbines samen met energie-bedrijven en de grootste donateur van Natuurmonumenten: onze leugenachtige en corrupte overheid. Het grote probleem van Natuurmonumenten is dus: ze zijn deel van het Probleem gemaakt. (dankzij Kwade Genius Pieter Winsemius)

En dus niet langer je steun waard, wat ik met pijn in mijn hart als ex-lid moet constateren. Zeg dus vandaag nog op: dat kan via DEZE LINK.

Geen insecten meer 🙂 Het is 2 voor 12 op de foto

Boeren in de tang houden met ‘jullie zijn schuldig’-campagnes
Conclusie: De insecten-campagne lijkt dan ook een Staatsbelang en dat van multinationals van de Dutch Sustainable Growth Coalition (Shell, Unilever, Friesland Campina, Heineken met Hans Wijers van Natuurmonumenten): onze boerenstand in de tang houden van ondermeer Friesland Campina.

Via fraude met ammoniak-data bliezen ze eerder de mestproblematiek kunstmatig op (kwam voort uit de Zure Regen-hype), zie mijn 25.000 maal gelezen bericht over de RIVM-fraude. Om zo de boerenstand uit te melken, aan Rabobank-hypotheken te krijgen van Duurzame Herman Wijffels met milieu-investeringen.

En nu zou ‘De Biodiversiteit’ dan dat stokje over moeten nemen.

Hup, de directeursalarissen bij Natuurmonumenten zitten weer ruim boven normering Goede Doelen: HIER OPZEGGEN

Stel dat boeren te populair bij de bevolking worden en machtiger, dan kunnen ze hun collectivistische bankiers-politiek niet meer uitrollen. Zo luidt de Rypothese, die uitgaat van ‘Het Milieu’ als politiek machts-vehikel. Want ‘het‘ milieu en ‘de‘ natuur bestaan niet, dat zijn constructies, statistische samenraapsels.

Natuurmonumenten werd een fondsenwervend miljoenenbedrijf, met 1000 vierkante kilometer grondbezit, een bruikbare machtsfactor van de valse elite tegen de boerenstand (waarmee ik dus niet bedoel ‘De LTO’, maar individuele boeren). Natuurmonumenten heeft nu naast subsidie (1/3- 1/2 van budget) en de Postcode Loterij (waar hun ex-voorzitter Cees Veerman bestuurder is_ maar 1 ander verdienmodel, om de eigen logge organisatie op de rit te houden: fondsenwerving via het inspelen op angst.

En dus zijn er ook geen bloemen meer, de wereld loopt op haar laatste benen. Die ‘Angst’ verpak je met academische titels, rapporten en ‘Nieuw Onderzoek’ dat deze greep naar de onderbuik van Hooggeleerdheid en Sociale Autoriteit moet voorzien.

Zo maakte de valse elite van iets moois- natuur als inspiratiebron- een chantage-middel, groene stok om ons mee in hun hok te drijven via het zaaien van angst. Omdat het liefdeloze en zielige mensen zijn.

Langs de ketelbrug boven het gras van de wegbermen

‘Durf te denken’ was ooit het motto van De Verlichting. Nu heet je dus ‘populist en ongenuanceerd’ als je waarneemt wat je ziet. Het zijn dan ook Interessante Tijden!

Kan iemand mij overigens zo’n plek wijzen waar geen insecten meer zijn. Geen steekmuggen en zo…. Wanneer je even met een lieve meid in het gras wilt zitten bier drinken, of je zit gezellig op een strandje te barbecuen, dan strekt de afwezigheid van muskieten en teken tot aanbeveling. Al die bi o di ver si teit. 

Ook aardig is de bloemenzee bij Rijkswaterstaat in de berm van de A6, een gratis boeket Margrieten in het grootste tuincentrum van Nederland: buiten. Zolang je het beheer niet aan Natuurmonumenten uitbesteedt, lijkt er kortom een wereld gewonnen.

…er zijn bij sommige terreinbeheerders dankzij overbegrazing nauwelijks bloemen meer…hier dus wel.

Ik kon bij leuke mensen bij de barbecue aanschuiven…

…een fleurig A6-boeket

Op het strand vond Trudy een vriendje voor een potje terrier-worstelen

De wolf is nooit ver weg…

Het was hun Jack

Een hooiwagenspin op de hand

Enorme wolken van insecten….

 

Een punt van informatie: en inderdaad zit Natuurlijk Kapitalist Koos Biesmeijer mede achter de vermarkting: ze moeten een nieuw publiek betaald speeltje verantwoorden bij Naturalis. Alles dat je in de leugenfabriek der journalistiek leest is lobby:

Aap komt uit de mouw, duur publiek betaald speeltje verantwoorden…

12 Replies to “‘Verdwenen Insecten’-hype georkestreerd door Overheid …(‘Natuurlijk Kapitaal’)”

 1. Ik moet uit gaan van mijn Eigen persoonlijke opservatie, minder beiën, geen zwaluwen weinig andere vogels, slecht kersen jaar ?!, om mijn huis ligt 20 hectare verwilderde grond, oude wijngaarden en kruidentuin, het groeit fantastisch dit jaar maar hier toch duidelijk minder krekels, wel meer teken, het is volkomen bio om ons heen, de grond grens aan een grote rivier over +/- 1 KM, er lopen Herten, wilde zwijnen, prachtige rode vos gezien, rode eekhoorns, en ander spul, veel slangen en grote groene smaragt hagedissen, nou ja een paradijs, we zijn pessimisties maar toch ? groet !

  1. Beste Jenne, de natuur, je krijgt er geen hoogte van. Dan gaat dit weer beter, dan dat weer minder, alles verandert. Dus voor je begrijpt of iets ‘verslechtering’ is, moet je al van goede huize komen. Laat staan dat je DE oorzaak weet. Wel kun je logisch redenerend begrijpen dat in bloemloze velden geen leven zit, zoals je dat in kale tegelvlaktes ook bijna niet hebt

   Maar zelfs dan, het kale boerenland bevat weer een record-aantal reeen, die dan in rietputten schuilen. En de opgang van de ene soort kan de neergang van de ander veroorzaken.

   Laten we dus niet over natuur OORDELEN maar OBSERVEREN, tenzij je financieel baat hebt bij een oordeel

 2. Ben druk bezig deze prachtige site aan deez en gene door te sturen!!
  Hier gonst het gelukkig nog volop : bijen, wespen, vliegen, “ellendige” muggen, verder adders, eland, vos, reeën, marters, bevers, lynx, soms een bruine beer. Vele soorten vogels waaronder de kraanvogel die hier weer vlakbij is neergestreken met enorm veel lawijt, heerlijk allemaal!
  De natuur red zich wel maar de mens, die denkt alles beter te weten?
  Laten we dankbaar zijn en genieten van al dat moois!

 3. Bij invallen van de duisternis in onze sub-urbane achtertuinen en aanliggend park feesten de vleermuizen aan de overvloed van insecten en scheuren tussen de bomen door, overdag bezoekt o.a. een bonte specht hamerend onze bomen en ook het vet potje dat is blijven hangen na de winter heeft druk bezoek van hem en is het genieten van de muggen vangende zwaluwen die tussen het gekrijs van de meeuwen in vliegen.

  Lezers moeten bewust van gesubsidieerde het academisch-klimaat-milieu-industrieel-complex dat slechts brood op de plank houdt met hun alarmistische propaganda. Over frauduleuze wetenschap een volgende keer meer…………

  Zo werkt dat……

 4. Ik woon sinds 23 jaar in Noord Frankrijk.
  Heb 3 Ha weiland rond de boerderie.
  Ik heb sindsdien zo’n 250 bomen aangeplant en zie daardoor de biodiversiteit alleen maar toenemen, insecten, vogels zoogdieren etc.
  Heb orchidëen op de weilanden en voor zover ik kon tellen meer dan 150 soorten grassen, wilde planten, kruiden etc.
  Ijsvogels bij de beek, zwarte ooievaars, buizerds, putterkes, appelvinken, roodstaarten, gele kwikstaarten etc.
  Een paar honderd meter spuiten land-slopers zichzelf het graf in op hun dode woestijnen.
  Sleuien hun dieren permanent op in megastallen, op de melkrobot en wifi.
  Ze kunnen niet rondkomen van de honderden hectares die ze steevast verkrachten.
  Wij wel met slechts 3, in samenwerking met alles wat de natuur ons dagelijks gratis biedt.Het leven an sich is niet moeilijk, het zijn de onmensen die het trachten onmogelijk te maken voor de mensen.
  Maar het leven is eerlijk, so, no worries.

  Jos.

  1. Beste Jos, als alle stadse gezinnen gaan wonen en leven op elk 3 ha (als God in Frankrijk zeg maar) zal er ruimte en eten te kort zijn op de aarde. Het is op zich fantastisch dat jij de mogelijkheid benut om je eigen steentje bij te dragen aan biodiversiteit. Maar jammer dat je zo negatief bent over boeren (pardon; onmensen?) Past niet echt op deze pagina. Veel vogels die je noemt zitten trouwens ook in mijn Hollandse boerentuin en mijn Hollandse Veenweide (zonder bomen overigens) waar we 175 koeien melken. Denk dat er bij jou geen grutto’s, tureluurs, kieviten, scholeksters, graspiepers en leeuweriken zitten. Enige nuance is hier wel gepast hoor.

 5. Prima verhaal. De boodschap is inderdaad observatie. Die alarmistische berichten zijn ongefundeerd en ten principale onjuist, want dit had je aan de insectenetende vogelstand moeten merken. Niks daarvan.

 6. Ik zie al weken bijna geen insecten. Net was ik op mijn moestuin om aardappels te poten en ongeveer een uur bezig geweest, en 20 minuten gefietst. In al die tijd heb ik geen vliegende insecten gezien. Ik geef toe dat mijn ogen niet zo goed zijn, maar ik ben ook niet blind. Er was 1 vlieg in het portiek toen ik thuis kwam, er vloog 1 klein zwart vliegje over het balkon toen ik ging kijken of er fruitvliegjes op de keuken groente afval op het balkon zaten zoals normaal (tot vervelens toe), maar er zat er niet één. Ik zag 5 kleine vliegjes in een spinneweb dood op mijn tuin. Toen ik maar bij de ruim bloeiende boerenkool ging staan in de hoop een insect te zien, zag ik ook niets tot ik kleine zwarte vliegjes en/of torretjes zag die zich in de bloemkelkjes leken te nestelen. Zo wordt het nog bestoven en is er zaad vorming. De perenboom en appelboom zijn ook bestoven, alhoewel ik geen insecten zie. Ik zie ook vrijwel geen insecten, op twee uitzonderingsmomenten na toen er een enkele muggenzwerm was (niet groot) in de afgelopen weken.

  Vanuit deze observatie moet ik zeggen dat er hier veel meer dan 2/3rde van de insecten weg zijn. Ik denk dat van de vliegende insecten er niet meer dan 1% tot 5% over is van normaal. Eerlijk gezegd zie ik zo weinig dat ik haast denk dat bovenstaande fotos trukage fotos zijn, want zo extreem is het hier en dit hoor ik ook van andere tuinders (“iedereen klaagt daar over”). Wellicht zijn er grote lokale verschillen. Ik heb dit in ieder geval nog nooit mee gemaakt. Ik heb begin van dit jaar wel een enkele hommel gezien, en ook wat wespen, maar veel meer ook niet.

  Dat krijgt de mens er van, alles te plunderen en kapot maken voor korte termijn winst bejag. Met autos overal heen razen, vliegtuigen, gif sproeien alsof het leuk is, enzovoorts. Vroeg of laat gaat het zo ver dat de wal het schip zal keren, want er zit geen rem op de blinde hebzucht van de mensheid. Dit soort plaag gedrag wordt in de natuur afgestraft met een zeer zware reductie van populatie, en dan een herbalancering. De mens laat zien dat het niet meer is dan een wild beest, en de echte oorlog is nog niet een begonnen.

  1. @Jos, misschien ook goed je politieke bijbedoeling bij dit verhaal even te vermelden, met je website market.SOCIALISM.nl

   Noem mij 1 socialistische heilstaat die het goed ophad met de natuurlijke omgeving, ja het Nationaal Socialisme…

   Verder, je observaties zijn nogal particulier, dat is prima. Mijn particuliere ervaring is: het wemelt hier van de insecten, bijen, hommels, zweefvliegen, wat dus niet duidt op 1 ‘Algemene Grote Oorzaak’ die ‘krachtdadig Overheidsingrijpen’ noodzaakt/veel subsidie voor linkse academieprostituees, maar iets dat met wat lokale bloemenpracht al is in te lossen

   Mijn raam en nummerbord van de auto zitten ook vol vliegenspetters, die van de buren ook. de ramp lijkt dus nogal locatiespecifiek.

   Maar voor bewijs van het tegendeel houden we ons aanbevolen. IN wat voor troosteloos oord woon je? Of woon je vlakbij of in een ‘natuurgebied’ van Natuurmonumenten?

  2. @ Jos

   Het zijn beslist geen trucage foto’s.
   Fiets minimaal 1x in de week rondje Ketelmeer en het zag vorig jaar zwart van de insecten/muggen.
   Dijk Lemmer-Urk, daar waren er nog meer.

   Groet Jan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *