‘Zink 5 of 6 zwaluwen met gewicht aan pootjes af onder water’

In het najaar kun je zwaluwtjes vaak zien samenkomen bij meren….

Op gezag van Aristoteles geloofden Westerlingen 2000 jaar lang dat boerenzwaluwen nu in de wintertijd- net als kikkers- ergens in de modder op de bodem van een meer in winterslaap lagen. Zelfs Carolus Linnaeus geloofde in die theorie- de Zweedse vader van het huidige classificatie-systeem dat van boerenzwaluw ‘Hirondo rustica‘ maakt en van VVD’ers ‘Homo nederthalensis‘. 

Ook de Britse vogelaar Gilbert White hecht in zijn ‘The Natural History of Selborne’ (1789) nog geloof aan de winterslaap-theorie bij zwaluwtjes, als concurrent van de migratie-theorie die in 1760 bij de Royal Society werd verdedigd. Hij schreef:

It s worth remarking that these birds are seen first about lakes and mill-ponds; and it is also very particular that if these early visitors happen tot find frost and snow, as was the case of the two dreadful springs of 1770 and 1771, they immediately withdraw for a time.

A circumstance this much in favour of hiding than migration; since it is much more probable that a bird should retire to it’s hybernaculum, than return for a week or two to only warmer latitudes.

De nieuwe generatie boerenzwaluwtjes  bij het IJsselmeer

In The Philosophical Transactions van de Royal Society in 1760 had Peter Collinson al de theorie van onderwater-overwintering afgeserveerd. Collinson stelde Linnaeus in een brief van 1863 voor;

After reading my Dear Linnaeus’s letter of the 23d november 1762, How can I any longer doubt that Swallows live under Water all Winter?

Hij stelde de Zweedse natuuronderzoeker het volgende experiment voor;

Experiment first, take 5 of 6 swallows and tie a Weight to their leggs and sink them under water. If they survive after laying there in seven days, who will doubt their living in the lakes.

Boer’n zwaluw in de boerderij

Als tweede experiment- buiten geforceerd afzinken, wat je alleen een ‘kwartiermaker biodiversiteit’ bij het Ministerie van LNV toewenst- stelde hij voor om te testen of zwaluwen uit vrije wil onder water duiken;

Take a large deep wide tubb, put a foot deep of sand at the bottom, then fil it with Water to within a foot of the brim. Then place a thin broad board on the water. On this board put some Swallows, than cover the tubb with a nett. If they Immerge under water and live, this will establish my dear Linnaeus assertion.

Nu is het helemaal zo gek niet. Wanneer je boerenzwaluwtjes tegen de herfst waarneemt, verzamelen ze zich inderdaad vaak bij meren. (zie foto’s) En dan plots zijn ze foetsie. Ook kun je ze bij het drinken zien ‘waterscheppen’, hoe ze over het water scherend een slokje nemen. Alsof hij onderduikt.

Je hebt dus waarnemingen die je theorie van winterslaap onder water ondersteunen.

Vlak voor regenachtig weer hangen insecten rond de bosjes en de zwaluwen komen daar op af

Veel uitzinniger – dan dat ze net als kikkers in de modder kruipen- is wel de realiteit:

  • Dat ze helemaal naar Zuid Afrika vliegen, OVER DE SAHARAH, om daar in het verste zuiden met miljoenen tegelijk in rietmoerassen samen te klonteren. Als ‘onze’ boerenzwaluwtjes daar in november aankomen bij Mount Moreland in Natal, vieren de blanke Afrikaanders daar feest. Natal, dat moeten ze nu Kwakuzulu noemen of zoiets, Oeh Oeh.

Nu een stel apen daar de tent overneemt en Zuid Afrika weer terugvalt tot barbarij (die in de rest van ’t continent de norm is zonder blanke motivatie-coach), is het de vraag hoe lang die traditie in ere blijft. En als ze er dan weer een zootje van maken kijken ze weer met Giro 555- ogen in de lens. Is het weer ’t slavernijverleden of ‘de omstandigheden’ waardoor ’t mis ging, zo leer je dan via die linkse media van ons.

En dan willen ze weer meer subsidie.

Gaan we daar dan weer in tuinen? Met wat blingbling op de hoek van de straat hangen en ‘cool’ kijken, af en toe oude vrouwtjes beroven, daarmee hou je ook geen economie draaiende… Of wel? Met een IQ lager dan 90 hou je geen beschaving op peil.

We kunnen wel een experiment doen om die slavernijverleden-theorie te testen; haal al die miljarden ontwikkelingshulp er af..

…. en kijk wat ze dan zelf voor elkaar krijgen, behalve burgeroorlog en wat getrommel. Geef zo’n donkere kansenparel een ‘boek’; gaat ie er dan op/mee slaan of in ‘lezen’…lezen…En laten we dan vooral de conclusie trekken die door de meeste observaties wordt ondersteund.

Bij nat weer zitten de mugjes tussen de planten, en zie je de boer’n zwaluw zelfs bidden

Links werkt averechts, de Wet van RIPPIE
Al wordt onze proef-opstelling dan tussentijds ongetwijfeld weer geruïneerd.

Er is altijd wel weer zo’n Ella Vogelaar in’t kwadraat,  NGO’er die daar dan weer subsidie heen pompt. ‘Oh, zo ‘schrijnend’ vinden ze dat dan in ’t bijzijn van anderen. Eerst, voor de fondsenwerving, gaan ze dan voor de Groenlinkse Amsterdammer of zo’n ander permanent noodlijdend pleeblaadje op gesubsidieerde safari.

Om Pijpje Drop met zo vragend mogelijke ogen in de lens te vangen vanuit hoog camera-standpunt; focus op bolle buikjes (van het vele bananenbier drinken). ‘Oh, wat Schrijnend’! En die vliegen op de neus, dat hebben ze gewoon in scene gezet 🙂

En dan zo’n appel op onze onverschilligheid, versus zij die om DE WERELD geven met bevende linkse jankstem. Waarmee ze dan bedoelen ‘kijk mij eens met mijn verheven moraal en hogere gevoelens betrokken zijn bij De Wereld’. Niet het externe heeft de waarde in zichzelf, het fungeert slechts als middel om het ego te onderstrepen.

Deug-signalering. CS Lewis zag de plaag in 1943 al komen. Lekker onder Staatsdwang saamhorigheid forceren met beroep op je vermeende ‘intellect’, met animaal opportunisme verkleed als ‘hoge moraal’; Harteloos.

Uit ‘Men without chests’ van CS Lewsdoodle (tekenaar die CS Lewis visualiseert); Deugsignalering zoals door CS Lewis beschreven

Dan liever Rechtse Hippie
Zodra mensen roepen dat ze bij een abstractie ‘betrokken’ zijn, een aggregaat, ‘het milieu’, ‘de aarde’, ‘achwatzieligzoekers met subsidiehongersnood, in plaats van de buurman’- of ‘het klimaat’ weet je dat ze bedoelen; ‘wij zijn bovenmatig in onszelf geinteresseerd’.

Precies het genre mens – animaal opportunisme aangelengd met ‘intellect’- waarvan CS Lewis al in 1943 voorspelde dat ’t een plaag zou gaan worden door modern onderwijs. Gevoelig voor propaganda, omdat ze geen Hart meer hebben, eerlijkheid, eer, moed.

Intellectuele pretenties aangewend voor opportunisme, niet Waarde in zichzelf.

Oververtegenwoordigd bij ambtenarij, academie, en hun Niet Gekozen Organisaties (NGO’s). En dat moest uw Rechtse Hippie (RIPPIE) vandaag even kwijt, waar ’t verhaal over boerenzwaluwtjes en experimenten zou gaan. Natuurlijk zijn de verdeel-heers-categorieen ‘links’-‘rechts’ ook maar bij de Franse Revolutie uitgevonden, wie er ‘links’ of ‘rechts’ van de koning zat.

Het zijn in politieke zin nietszeggende aanduidingen, in een land waar alles van SP tot VVD voor een klimaatdictatuur stemt; vrijheid van de zelfde meningsuiting. Media-eenheidsworst.

Ach, ze raakten in zwang en je weet ongeveer wat er mee wordt bedoeld. Bij ‘Links’ denk je automatisch aan ‘averechts’.  Dus adopteer je maar de term Rechtse Hippie Mens met een Groen Hart, en oog voor de Eeuwigheid; Rjocht en Sljocht zoals ze dat in Friesland zeggen.

De zwaluwtjes van Laaksum

Pleziernatuur of ‘De Hel, dat is een ambtenaar’.
Bij ons in De Abdij is het feest wanneer de vrolijke kwetteraars weer eind maart verschijnen. Nu al zin in. Zodra je ze met hun vrolijke gebabbel hoort, hun scherpe wendingen ziet maken in de lucht, dan heb je zo’n ‘ha, leven is zo beroerd niet’-momentje kado gekregen van God/Het Zijnde/De Natuur.

Het a-politieke heeft Waarde in zichzelf.

Ook als ik dood ben, zijn die zwaluwtjes nog steeds prachtige kwetteraars. Zoals ze door de eeuwen heen mensen opvrolijkten in dit aardse tranendal. (Neem Rembrandt van Rijn die zijn geliefde Saskia in 1634 al te vroeg verloor, en van de 4 baby’s met Sas alleen Titus overhield. Of Johan Sebastian Bach die een stuk of 6 kinderen moest begraven. Joost van den Vondel zijn Constantijntje, Zalig Kijntje.)

Ook aan mijn familie is dit diepste leed niet voorbij gegaan.

Het meest sympathieke boerenvogeltje kan troosten door z’n kwetterende vrolijkheid, en is wat mij betreft de nationale vogel van Boerghanistan (Fryslan), zo wendbaar en speels in de lucht. Veel leuker dan de vaak wat botte, bekrompen, stiekeme en onbeschofte mensen hier. Maar de wereld is mooi.

Bij regen vliegen de zwaluwtjes laag boven de grond en onder de bomen om op insecten te jagen

De Hel, dat is een ambtenaar
Dit zijn nu echt vogeltjes waarvoor je het wilt opnemen, omdat je er zelf vrolijk van wordt. Pleziernatuur. Waar je alleen al bij het horen van het woord ‘biodiversiteit’ een depressie krijgt, laat staan wanneer je de +/- 140 ‘habitatcodes’ van Natura 2000 onder ogen krijgt. Of je dan geen touw aan de zoldering wilt hangen.

Danwel dat je de eerste LNV-ambtenaar die in je gezichtsveld komt aan het experiment onderwerpt, dat de Britse ornitholoog in 1763 bij boerenzwaluwtjes op ’t oog had…Afzinken met gewicht aan de poten, en na 7 dagen kijken of tie nog leeft.

Zwaluwen brengen geluk. Letterlijk.

Terwijl de Hel; Dat is een ambtenaar… Als we het Fries Existentialisme even met een observatie onderstrepen, pijp-rokend in zwarte koltrui. Ook over de nivellerende werking van zielloos denken, daar schreef CS Lewis een boek over; Brieven uit de Hel. De hel bij CS Lewis is een bureaucratie, waar demonen de opdracht krijgen om ‘targets‘ te halen.

Kwartiermakers en aanjagers die de zielen van mensen op aarde moeten stelen, in opdracht volgens een meerjarenplan. Met nauwgezette afrekening als ze niet aan ‘De Doelen’ voldoen.

…net als de jonge boerenzwaluwtjes van de derde leg, die bij Foudgum wachten tot de reis naar Zuid Afrika begint

‘Oeh Oeh’, de nieuwe campagne-slogan van de VVD
Wie dus de nestjes van deze vogeltjes van zijn huis aftrekt vanwege ‘ovuhlast’, is een botte barbaar/VVD’er en dient geradbraakt en gevierendeeld. De asfalt-ayatollahs en bouwlobby-verlengstukken.

Want erger dan de Linkse Medemens, dat zijn VVD’ers die klagen over ‘takjes op de stoep’ of ‘blaadjes in de dakgoot’. Dat je een verkiezingsaffiche maakt als ‘Lievuh banuh dan bomuh‘. Of ‘Gewooh. Doen‘. Bij de volgende campagne verwachten we dat Ton Elias het gedachtengoed van de VVD tot de uiterste essentie weet terug te brengen;

Oeh. Oeh’. 

Oeh. Oeh. de nieuwe VVD-campagne laat zich al aftekenen, het gedachtengoed tot de essentie teruggebracht…

Mensen zonder Hart, als door CS Lewis voorspeld maar dan ter Domregse zijde. Jai heb jau waerhait, ik main waerhait, jai mag nie oordeluh.  Zeg dan gewoon; kop dicht. Oeh. Of pak die knuppel weer. Homo nederthalensis, met de breedbeeld-tv als religieus altaar en orakel in het centrum van het huis.

Geloven dat wat medicijnman Klaas Dijkhoff zegt ook echt gemeend is. Want dah zeggie op teuveu. Oeh.

We stelden al, ‘links’ of ‘rechts’, het zijn achterhaalde termen. Is iemand, eerlijk, integer, moedig; dat is waar ’t om draait. Uiteraard is er maar 1 logische menselijke positie, willen wij niet tot barbarij vervallen; wordt toch Conservatief met grote C van ‘Conservation’.

Gooi die TV het raam uit, stem af op de grootste breedbeeld-tv ter wereld die ‘Buiten’ heet.

2 Replies to “‘Zink 5 of 6 zwaluwen met gewicht aan pootjes af onder water’”

  1. Kan er geen genoeg van krijgen! Van zwaluwen en van de kunstenaar die deze presentatie componeerde, uit eigen werk in beeld en geschrift.
    En dan de gierzwaluw, ze paren in de lucht. Dat lukt ons nog niet eens in vrije val, maar op zijn best pas in de hooiberg waar we in terecht hopen te komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *