‘De’ Energietransitie is ‘Energie-drampositie’…

Ooit in de Middeleeuwen stookten we op biobrandstof en gebruikten we windmolens

Collega-ecomodernist Marco Visscher schreef een boekje over ‘De Energietransitie, naar een fossielvrije toekomst maar hoe’ dat onze uitgever opstuurde. Zo bereikt hij mensen in de linkse academiebubbel en de linkse echoputten die zijn artikelen publiceren; een goede zaak.

Maar de term zelf is bullshit, want ‘verhullend nietszeggend’ op zijn best.

En angstaanjagend wanneer je de consequenties durft te doordenken. Dan zie je vooral wat Energietransitie betekent; De Haast van EGO’s zonder Rust in Klassieke Zin, mensen van ’t padje af, de TAO.

Juist daarom- dankzij verlies van de TAO- zie je ook een verharding van STANDPUNTEN, verbale kledingstukken. Omdat mensen ZICHZELF identificeren met ‘Mijn Mening’, hun zieleheil dat van smaakjes en woordjes afhangt; Shallow Identity, de ziekte van het Westen waar je ‘identiteit’ door massa-consumptie is bepaald.

Ecomodernisten Marcel Crok en Marco Visscher

Het beste bewijs tegen klimaat-drammers; het zijn geen leuke mensen
Als Rechtse Hippie (RIPPIE) ken ik Marco ook persoonlijk, het is een prima kerel, afkomstig uit de linkse hoek die zelfkritisch durft te zijn, en die ook nog een gezin moet onderhouden. Nu lijkt deze opmerking in het licht van een ‘debat’ over ‘de’ Energietransitie irrelevant. Maar zij is eigenlijk de kern van de zaak.

Het beste bewijs tegen klimaat-alarmisme en de bijbehorende energiedram-positie is (alles nu met windvaantjes, zonnespeeltjes en bos in de brand steken/biomassa), dat AL deze mensen buitengewoon onsympathieke eigengeilers zijn. Meestal aan het infuus van subsidie.

Of van het absorberende geslacht met inlegkruisje, dat nu eenmaal geen zelfstandig geestesleven bezit maar de ‘communis opinio’ opzuigt als ‘dan heb ik zoiets van duswel beswel mijn mening‘. Ontoerekeningsvatbaar, maar op eigen wijze weer even waardevol.

Klimazi’s zijn de 2-dimensionale mensen die CS Lewis voorspelde (1943) in ‘Men Without Chests’ die de Tao kwijt zijn. Twee-dimensionale mensen zonder Ziel, Hart, die gebruiken externe zaken om de aandacht te verleggen naar hun vermeende eigen verheven gevoelens.

Kijk Mij, Beter dan Gij. Zelden of nooit zullen ze daadwerkelijk ook in bewijsvoering geinteresseerd zijn. Omdat de uitkomst hoe dan ook moet zijn ‘Ik, beter dan Gij’. Dan maakt ’t ook niet uit of je nu klimaat-activist bent of vluchteling-activist of wat ook. Als de uitkomst maar is ‘Ik, beter dan Gij’.

Intellectueel kunnen ze scherp zijn maar dat dient hun animale opportunisme, de gastrische appeteit. Het Hart er uit, de Ziel. Die door massa-onderwijs en massamedia aangewakkerde plaag van de moderne maatschappij, waardoor je geen ‘samenleving’ meer kan zijn.

Moet iedereen gelezen hebben, zo visionair over de Drieledige complete mens uit de Klassieken

Stropopje mee genaamd ‘de middenpositie’
Nog nooit heb ik een ‘milieu-activist’ ontmoet die eerlijk en kritisch op zichzelf WILDE zijn. Uitsluitend opportunisme, waarbij beroep op ‘de’ wetenschap dient als autoriteitsredenering. Of het nu die tweemeter-twintig-transgender van Urgenda is, Marjan Minnesma of haar Rotterdamse collega met Bordewijkiaanse achternaam, de publiek betaalde twitter-activist Jan Rotmans. Een naam die overigens historisch daadwerkelijk ook een verbastering is van Rotmens.

Een Rot Mens, of dat nu ‘rot’ is of ‘rood’; alle Klimazi’s zijn van binnen dieprood. Intellectueel kunnen ze scherp zijn en anderen overtuigen, het opportunisme is op orde. Maar ze gedragen zich leugenachtig en harteloos, als eerloze en in potentie gewetenloze, totalitaire lieden. Drammerige kleine kindertjes in het lichaam van een volwassene en academisch doorgeleerd/gedraaid (haal door wat niet van toepassing is)

Aan voorgaande ziet de lezer dat ik als Rechtse Hippie geen moeite zal doen bij hen in een goed blaadje te komen. Ik hoef geen subsidie, of een debatavond met linkse eigengeilers in De Rode Hoed of zo. Omdat het per definitie verloren tijd is, die ik liever in de natuur doorbreng of trainend aan mijn TAO (kung fu).

Zulke mensen zijn enkel met fysieke dwang te stoppen, of omdat ze hun subsidie kwijt raken. Zoals bij alle aanhangers van massa-ideologieen van de 20ste eeuw. En  1 ideologie indachtig beelden we dus het SS-kasteeld de Wewelsburg af van Heini. Met daarvoor een stropop. Wanneer je Van God Los raakt…

De consequentie van ‘zoiets opmerken’ is dan ook in reactie een wat loos geschreeuw; je neemt mensen dan namelijk hun dierbaarste speeltje af; het vertekende (vrome) zelfbeeld, met klimaatmode aangekleed. De weg naar de Hel was en is geplaveid met goede bedoelingen.

Stropopje mee die ‘middenpositie’ heet. Onzin, van belang is ‘het Smalle Pad’, de TAO, van daaruit kies je standpunten

Ieder zijn weg
Dus ik heb best begrip voor Marco, als hij zijn klantenkring van de oude linkse media niet kwijt wil raken. Voor die doelgroep is ‘De Energietransitie naar een fossielvrije toekomst’ een vakkundig geschreven boekske dat je ook als Klim-atheist met gerust hart aan je dierbaren kan geven. Als dat zijn TAO is, zijn Weg. Ieder zijn benadering, als de kritische inborst maar OK is.

Helaas, wie naar de barbaren gaat moet dan een stropop meenemen, genaamd ‘de middenpositie’, om je in hun ijzige wereld van gladde EGO’s te kunnen begeven. Dat een lezer van Mark Rutte-achtige inborst ‘ik ben van het midden’ zichzelf daarin herkent. Los van de vraag of dat enige betekenis heeft.

Mijn worsteling met deze basale vragen kwam niet in de laatste plaats doordat ik me begon te realiseren dat ik lange tijd vrij naïef was geweest in mijn vertrouwen in de overgang van fossiel naar duurzaam. Het blijkt dat je de mondiale opwarming niet zomaar eventjes stopt door wat zuiniger te zijn en steeds meer windmolens bij te bouwen en zonnepanelen te plaatsen.

Ook zag ik in dat er geen helder en eenduidig antwoord op deze vragen bestaat. Het hangt vooral af van wat je leest. In de ene bubbel (Trouw, De Correspondent, de Twitter-feed van een activist als Jan Rotmans) lezen we over de successen en potentie van sympathieke voorlopers, meedenkende actiegroepen en initiatiefrijke burgers. Die can-do-mentaliteit, dat optimisme over verandering: het is buitengewoon aanstekelijk.

Maar: is het niet ook wat kortzichtig?

In de andere bubbel (Elsevier Weekblad, De Telegraaf) wordt soms stevig tegengestribbeld. Hier is veel aandacht voor de technische struikelblokken en de economische onhaalbaarheid. Het ziet er bij vlagen uit als de nukkigheid van een zwartkijker die halsstarrig weigert met zijn tijd mee te gaan.

Maar: hebben ze niet toch een punt?

Over energie hoeven we ’t bij de bespreking niet te hebben, omdat ik van ’t dossier na 10 jaar en 2700 blogs Climategate meer weet dan Marco en bovendien ook nog kan rekenen. Maar dat terzijde.

‘De Aarde’ redden is per definitie Bullshit; je gebruikt een externe abstractie om op JEZELF de aandacht te vestigen

Waarom zou je met deze ‘tijd’ van lelijkheid moeten meegaan?
Belangrijker vraag is; Waarom zou je ‘met je tijd meegaan’. En wat zou er irrationeel zijn aan inzicht in de treurige staat van De Menselijke Conditie; als je dat ‘zwartkijker’ noemt, dat je van jezelf en andere mensen weet dat die niet beslist ‘goed’ zijn. Wij zijn allen sterfelijke zondaars, hopeloze zelfzuchtige wezens die vergeving gebruiken.

Wat is er zo inspirerend en mooi aan mee doen met Hart-loze mensen die ge-despiritualiseerd zijn door het modernisme? Dan word je ‘sustainability management inclusive transition officer‘- een wel erg lange functienaam voor ‘slap gel## voor subsidie’.

Een zelfde wanneer je Hoogleraar Transitiekunde hahaha  bent hahahahaahaha. Prof dr zijn in slap ge$$$, met de Acacemie-toga als Keizerskleren. Dokter Klavan.

Dat je zoiets kunt worden en dat dit door collegae getolereerd wordt, zegt vooral veel over de toestand waarin de academie-wetenschap verzeild raakte. En daarmee over het verval van Het Westen in intellectuele en geestelijke zin. Zodat we aankomen bij Meaning, Betekenis, wat de motieven van mensen zijn die ze zichzelf niet durven openbaren.

Ben nu bij hoofdstuk 1, en kan slechts knikkend bevestigen

Zingeving zonder TAO leidt tot Totalitair gedram
De intellectuele fijnproever leze hier Michael Polanyi, top-chemicus die ook in de filosofie bijboerde om te concluderen wat ik U ook probeer duidelijk te maken over ‘Meaning’; betekenis. Hoe een bepaalde opvatting over wetenschap en ‘bevrijding’ uiteindelijk tot haar zelfdestructie leidt. Dat je Het Hart er uit sloopt, zodat je nu de Replicatie-crisis in wetenschap hebt. Wetenschap zonder Hart; Klimaat-‘wetenschap’.

Academieprostituees die ’t niet meer uitmaakt of ’t ook WAAR is wat ze onderzoeken, of vinden; als ze maar subsidie en status krijgen.

Als pessimist tot in de kist krijg ik jeuk van ‘optimisme’, wat -Theo Maassen indachtig- slecht geinformeerd pessimisme is. Zodra iemand zich optimist noemt weet je ‘dat is iemand die de aandacht op zichzelf wil vestigen’. DAT is wat zo irritant is, kleinkinderlijk.

Kijk mij levenskunstenaar, iemand die teleurstelling uitstelt of wegkijkt en dat ‘hoop’ noemt. Mensen die het Godshaped Hole, het door intellect en opportunisme gedode Hart, de verjaagde Ziel vullen met EGO. En dat EGO in vele abstracte gedaantes, of het nu Moeder Aarde, De Vluchteling of Klimaat is. Externe abstracties om op JEZELF te geilen

Ter linkerzijde bij metromannetjes met heuptas die ‘De Correspondent’ lezen, vrouwventjes die met baby in de buidel op pappadag achter de feminist aansjokken. Die beroepen zich op ‘je zorgen maken’ als moreel hoogstaande positie. Kijk mij, hoe ‘bezorgd’ ik over ‘de wereld’ ben. Opnieuw de zelfde kinderlijke houding.

Kijk, Zie MIJ. Want ‘de wereld’ of ‘het klimaat’, ’t verandert geen 0,000003 graad door ‘je zorgen maken’. En wat is er zo verheffend aan weke verwijfdheid en angstigheid?

ZIE MIJ!!! De milieubeweging kent een enorm leger Usefull Idiots, verloren zielen die vooral zichzelf willen profileren, met ‘Het Klimaat’ als kledingstuk

Het Gekruisigde EGO en ‘het Smalle Pad’ ( = de TAO)
Terwijl, kijk nog eens naar de Goeroe van de Westerse Traditie; Jezus Christus. Het gekruisigde EGO, want ‘IK’ is DE hindernis op je weg, de TAO. Wanneer de Christelijke Traditie niet bestond, was ik Boeddhist geworden maar het christendom heeft nog dat sociale element, de Andere mens, naaste, dat je bij het Boeddhisme niet vindt. En dus is Boeddhisme uiteindelijk nihilisme, Alles is Maya.

Zegt dus iemand die als student dus ook op een Zen-matje mediteerde. Maar op het punt van de EGO-verzaking als De Weg, de TAO, zitten Oost en West op 1 lijn. Wat Christus ‘Het Smalle Pad’ noemt, dat noemen Chinezen sinds Confucius al TAO. Waarmee ik niet zeg ‘alle religie is het zelfde’. Tennis en voetbal zijn ook sport, maar alle sport is niet tennis of voetbal.

Veel mensen die dit nu lezen zullen op een geconditioneerde wijze reageren. Ze hebben door modernisme en massamedia geleerd te roepen ‘rullugie is stom huhuh‘. Hondjes van Pavlov.

Zonder ooit zelf ook maar in de verste verte te hebben nagedacht, te mediteren over de diepte die alleen al het beeld van de gekruisigde Christus verbeeldt. Doe dat nu even met RUST, stilte, zonder oordeel door naar mijn Tuin-Jezus te kijken:

Jezus die de Doodscultus van de Milieubeweging overwint; het Gekruisigde EGO, je hinderpaal  op de TAO.

Neem enkel de 2 millennia oude mantra van het orthodoxe christendom; Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me sinner. Die houding, dat is TAO in 1 zin. Wie voor deze formulering sociaal angstig wegschrikt, bang met mij geassocieerd te worden..besmettingsvrees.

…..dat, dat is je probleem, want zonder TAO heb je geen karakter, hart, moed. En zoek je in ‘intellect’ en ‘animaal opportunisme’ – liefst de combinatie –  je vervulling. Je wilt ’t gesprek ‘winnen’ maar niet uitvinden hoe ’t nu werkelijk zit.

Je bent modernistische massamens geworden, ontkent Hart, Ziel; en daar ligt de vatbaarheid voor klimaat-agitatiepropaganda zoals gisteren uitgelegd. En dan kun je nog zo lang over klimaat door discuzeuren (niemand heeft ‘het Klimaat’ ooit gezien) tot de hel bevriest. Maar ten diepste praat je langs elkaar, heb je geen gemeenschappelijke grond meer

 • Juist daarom- dankzij verlies van de TAO- zie je ook een verharding van STANDPUNTEN, verbale kledingstukken. Omdat mensen ZICHZELF identificeren met ‘Mijn Mening’, het zieleheil hangt af van de juiste woordjes, smaak en reuk.
 • Ja mediteer op die voorgaande zin maar eens; daar zit eigenlijk alles in dat je overal in de moderniteit- de tijd van lelijkheid- om je heen ziet
 • Door zo’n tijd kan ook een ‘mooi bos met zingende vogels’ tot ‘biomassa’ worden. Omdat je HART, Waarde ontkent, iets dat los van je sterfelijke beperkte EGO bestaat

Altijd prijs; in welke arena vindt het gesprek plaats? Vandaag gaat ’t over niveautje 3

De vierstappen-wijzer
Niet ‘het klimaat’ is wat 99,9% van de meest fanatieke klimazi’s drijft. Meer dan wat bij elkaar geraapte zaken uit massamedia weten Klimazi’s er niet van af. Wat tot daaraan toe is. Maar het punt is; dat interesseert ze ook niet. Want ten diepste zijn ze enkel in JEZELF geinteresseerd. Het EGO en animaal opportunisme, macht en subsidie.

Niemand weet zeker wat ’t klimaat gaat doen en niemand heeft Het Klimaat ooit gezien, dat gemiddelde weer over 30 jaar (een statistisch construct). Dus ’t kan vriezen, ’t kan dooien’, puntje 1 in het 4-stappenplan. In een universum van oneindige mogelijkheden kun je best 6 graden opwarming krijgen, maar waarschijnlijker is nu 1-2 graadjes; wanneer we de wetenschap van het IPCC serieus nemen (WG1, AR5). En dat ten opzichte van de koudste periode van ons Holoceen- de Kleine IJstijd.

Dus komen we bij puntje 2; de KOSTEN; 1000 miljard euro voor 0,00003 graden voor ‘de’ Energietransitie naar CO2-halvering. Plus een algeheel taboe om daar ook maar enig debat over te voeren; want als de waarheid op tafel komt, vervalt meteen de legitimiteit van de eigen vermeende morele superioriteit. Vandaar ook die agressie, boosheid bij de Klimazi’s. Het enige dat ze hebben is hun EGO, hun speeltje. Dat mag je ze niet afnemen.

Doe je dat wel, dan blijken de ‘Good Guys’ dus de schurken te zijn, en de Bad Guys met eigen scheldnaam (‘klimaatsceptici’) eigenlijk zo slecht nog niet… Dat zootje ongeregeld van excentriekelingen en eigenheimers. 🙂

We zitten dus in andere woorden van windmolen tot graadje zus in het jaar zoveel te praten over PUNTJE 3; IDEOLOGIE, MEANING. Mensen willen iets heeeel heeel graag, en geven daar een verbale vorm aan.

Rechtse Hippie, de RIPPIE. Verlost uw organisatie van Bullshit zodat ‘Waarde’ met grote W voorop kan staan

Van ’t padje af; DE TAO
Bij zelfrechtvaardigende eigengeilers- van De TAO, ’t padje af- is niet het onderwerp waarover ze spreken het ware Onderwerp. Een eigengeiler praat enkel over zichzelf; zie mij. IK die zo voor De Transitie ben, en dus subsidie verdien en aai over mijn zelfrechtvaardigende bol.

De verdorvenheid van wat bezit nam van hun geest blijkt uit de CONSEQUENTIES van wat ze ZEGGEN voor te staan. Want ‘Vergeef hen Heer, zij weten niet wat zij doen/denken’. Ze kochten in massamedia hun opiniekledingstukken die ze in de spiegel een goed zelfgevoel gaf. Gingen ‘met de tijd’ mee, een wat beleefde term voor ‘onnadenkend zwichten voor sociale druk’ danwel kuddegedrag.

Maar wat een realiteit bewerken zij zo als kudde, zie ook hieronder het door Staatsbosbeheer gesloopte Robbenoordbos voor windmolen-subsidies….

Forest Windfarming

De gehele natuur naar zijn grootje, zelfs honderden windturbines in het bos van de Veluwe, alle bomen opstoken (biomassa) en de gehele midden en onderklasse van Nederland aan de bedelstaf. Wanneer je daarvoor pleit; ben je dan ethisch in orde, ja of nee?

Dat is waarom ik ze gewoon noem wat ’t zijn; Klimazi’s, harteloze, danwel intellectueel verdwaasde ontspoorden, Modernistische Massamensen die het Godshaped Hole vulden met wat hen vanuit de Globalistische Pyramidetop (Verenigde Naties, World Economic Forum) werd aangereikt.

Deugmensen laten zich niet door argumenten overtuigen, het enige dat telt is hun goede gevoel over zichzelf

DE Energietransitie, je KUNT niet tegen zijn…
Ook ‘De’ Energietransitie is klassieke bullshit; naar de Harry G-Frankfurt-definitie. Geef eens en eerlijke definitie van wat je bedoelt? Energie-paniekvoetbal, waarbij publieke kosten geen enkele rol mogen spelen omdat Je Eigengeile Gevoel onbetaalbaar is?

Het woord ‘Energietransitie’ is een klassieke stropop.

Je verzint iets waar geen weldenkend mens tegen kan zijn, als je het maar zo vals mogelijk presenteert; schoon en kostenloos. Net als ‘lekker eten’ kun je niet tegen ‘schone energie’ zijn, maar meer dan een verkoopkreet is ‘Groene’ energie niet.

Of ‘energie besparen’; mijn huishoudelijk verbruik van gas en elektra is 1/2-/2/3de van een ‘normaal’ 1-persoonshuishouden en dan heb ik ook nog een tussenwoning met 3 verdiepingen.

Welk metromannetje van De Correspondent kan net als ik zeggen ‘ik heb al 9 jaar geen vliegtuig meer van binnen gezien’. Al die CO2-uitstoot ook. Aan de Vruchten kent men de Boom.

Grote Sprong Voorwaarts in de Transitie, de verholen agressie

…maar het betekent vooral ‘haast’ van EGO’s zonder Rust
Er zit echter een onheilspellende Maoistische lading in de wijze waarop ‘Energietransitie’ nu wordt gebruikt.

Als Grote Sprong Voorwaarts (term die Onno van der Gaag letterlijk gebruikte voor energie), waarbij niets in de weg mag staan, vooral De Menselijkheid niet. Een Energiedram-positie die enkel wel vaart bij een mond-dode oppositie. Want dat je op termijn OOK andere energievormen nodig hebt, gelijkwaardig of beter dan fossiel. Als het bestond; wie kon daar dan met ingang van gisteren tegen zijn?

De industriële revolutie was ook een energie-transitie van biomassa (hout, turf, wind, waterkracht) naar fossiele energie. Is terug naar die oude toestand een teken van menselijk vernuft? Of van beperkte fantasie? Eigenlijk is dat ook wat ik op de term ‘wetenschap’ tegen heb. Iedereen met academische subsidie mag zich wetenschapper noemen; maar is wat zij doen of uitdragen het zelfde als vernuft?

Als ‘Energietransitie’ betekent ‘door paniek gedreven zo snel mogelijk met de slechtst denkbare en duurste manier’; dan klinkt dat Utopische woord toch alweer anders. Als verholen agressie

‘Energietransitie’ betekent in haar huidige context vooral; De Haast van EGO’s zonder Geestelijke Rust, Betekenis in hun leven, De TAO.

Voor een groenere planeet; het bewijs voor de POSITIEVE vergroening door CO2 is sterker dan alle klimaat-wetenschap bij elkaar

Zonder vrees ben ik bereid uw Gekke Henkie te zijn
Dus sluiten we af met een ander Bijbelvers, dat wat mij betreft de essentie vat; Wees stil en weet dat ik BEN. (die ik Ben).

Over 10 jaar zullen jullie dat ook met me eens zijn. Tot die tijd ben ik ‘Gekke Henkie’. Zoals mijn klimaatpositie van 10 jaar terug ook 10 jaar nodig had om mainstream te worden. En krijg je Groene Amsterdammertjes als Thomas Muntz op bezoek die je als zodanig in hun linkse blaadje komen portretteren. Nou ja; daar slaap je dan geen nacht minder om.

Want mijn EGO kan me onderhand gestolen. Dus zullen we voor Thomas bidden, waar ik wel even dacht; ik sla dat linkse jong gewoon op zijn snavel; maar ik kan onderhand zo hard slaan dat ie dan wel dood zou kunnen gaan. En hij moet eerst nog tot bekering kunnen komen. 🙂

Tot slot wil ik als overtuigd Klimaat-ongelovige (klim-atheist) opmerken dat alle CO2-paniek- naast op EGO-centrisme leunend- nogal antropocentrisch is.  De Menselijke Maat van geoloog Salomon Kroonenberg. Maar dan in biologische zin. De planeet bloeit en groeit dankzij meer CO2; het biologische bewijs daarvoor is oneindig sterker dan wat anderhalve eeuw klimaat-astrologie tot nu toe uitbrengt. Dat ’t kan vriezen en dooien (’t kan 1,5 graad zijn maar ook 4,5).

Een grapje van 10 jaar geleden als uiting van Klim-atheisme; we zijn weer 10 jaar ouder en wijzer…

Een CO2-tekort is erger, en een IJstijd zouden we pas werkelijk moeten vrezen. Bij de natuur kan een mens zich aanpassen, maar de Menselijke Natuur kan angstaanjagende vormen aannemen waaraan je minder eenvoudig ontsnapt. Zie de goddeloze 20ste eeuw…

Leaver dea as Slaef en de Klimazi’s die deze ruimte overschrijden vragen ruzie. Ik doe niet mee met jullie en hoef ook niet met klimaatbarbaren in debat.

Ook op persoonlijk vlak heb ik van mensen de ware aard kunnen ontdekken, de valsheid, incluis de eigen huichelachtigheid op momenten van zwakte. Zo krijg je een oude geest, en leer je beleefd zijn met een stok achter de hand. Er is geen enkele (historische) reden voor optimisme over de Menselijke Conditie, zoals De Klassieken al wisten.

Maar ‘het klimaat’, dat is dan wel weer het aller-laatste waar je zorgen over zou maken.

Verder wil ik graag een opgave zien van de vliegkilometers die Minnesma en Rotmans de afgelopen 10 jaar hebben gemaakt, uit naam van’t klimaat. Ik wil een opgave van hun energieverbruik zien. Aan de vruchten kent men de boom. Doen ze ’t voor Het Klimaat of enkel voor hun EGO? De hoeveelheid Airmiles kan dan een aardige meetlat zijn.

One Reply to “‘De’ Energietransitie is ‘Energie-drampositie’…”

 1. Het volgende verstuurd aan mijn eigen gemeenteraad, misschien dat anderen dat ook willen doen. Veel plezier ermee 🤗

  Onderstaand verhaal verstuurd aan griffie ……… 8 sept 2020
  Geachte Gemeenteraad ………, geachte griffie ………..,

  Wilt u zo vriendelijk zijn om mijn visie op de Energie transitie van de gemeente ……… op te nemen in de ingezonden stukken voor de gemeenteraadsleden.
  Wilt u mij berichten of dat gelukt is, mocht dat niet lukken laat u dat aub even weten met de reden waarom niet.

  Vriendelijk dank voor uw moeite.

  ………

  Geachte gemeenteraads Fractie,

  Onderwerp : ‘van het gas af’ gemeente ….. & Energie transitie gemeente…….

  Laatst wethouder ……….. in het ……blad (datum invoeren) ‘bewonderd’ met zijn duurzaamheidsverhaal mbt van het gas af.
  In mijn opinie zijn deze plannen de nieuwe kleren van de Keizer waar velen in ‘geloven’, dit waarschijnlijk omdat men slecht geïnformeerd is.

  Wethouder ……. praat over 30 jaar terugverdientijd van deze mega-investering en hij beweerd dat bewoners niet zo moeten zeuren over geld maar MOETEN denken in termen van comfort en duurzaamheid. Interessant standpunt, hmm.

  Volgens mijn info, redelijk bestand met artikelen en technische gegevens, speelt het volgende:
  – Duitsland en België gaan juist aan het gas;
  – renovatiekosten per woning tussen de 40 en 75.000 euro;
  – deskundigen halen de ‘manmade’ climatechange volledig onderuit;
  – CO2 is juist goed voor de aardbol en het leven daarop;
  – woningen gebouwd voor 2000 zijn niet tot moeilijk op temperatuur te krijgen met een warmtepomp.
  – het leefklimaat zal nadelig beïnvloed worden door windmolens, zonnepanelen en biomassa vanwege (zeer giftig) chemisch afval waarvoor geen oplossing is;
  – momenteel worden massaal bomen gekapt met subsidie en zelfs vermengd met geverfd en gelijmd hout gebruikt als biomassa.
  – elektrisch gesubsidieerd rijden wordt de hemel ingeprezen, dit terwijl de schaarse mineralen voor de accu’s onder mensonwaardige omstandigheden worden gedolven in landen met een slechte trackrecord voor Human Rights;
  – Windmolenparken dragen, vlgs Harvard studie, zelfs bij aan de ‘gevreesde’ manmade opwarming van de aarde;
  – Zijn de gemeentepanden ….. en de bijbehorende woningcoöperatie ’s als goed voorbeeld reeds van het gas af en hoe bevalt dat?
  – Gaan de woningen/flats in onze stad nog 30 jaar en langer blijven staan om de mega investering eruit te kunnen halen? Etc, etc.

  Wat te doen om deze wanvertoning te stoppen?

  Zelf heb ik mijn mening (deels) gegeven op een infoavond van …….. mijn opmerkingen werden (schamper) ter zijde gelegd, de bewonerscommissie vh ……… zat zelfs schaapachtig te lachen, mogelijk door onbenul en mee willen gaan in het klimaatpropaganda verhaal van het kabinet en zijn architecten.
  Later heb ik nog wat info per email naar ……? gestuurd, het bijzondere is dat kritische en realistische burgers naderhand niet uitgenodigd worden door de architect en ……… om hun standpunt nader te verklaren.

  Bij deze stuur ik mijn mening nu naar de Gemeenteraad te ………… om hopelijk een kantelpunt te bereiken.

  Een oplossing voor onze stad …… zou kunnen zijn:
  – woningisolatie in bestaande bouw;
  – gasnet aangesloten houden;
  – nieuwbouw 0-op de meter woningen bouwen voorzover dat klimaat, milieu- en mensvriendelijk kan;
  – info gaan inwinnen over de Molten Salt Reactors als toekomstige potentiële energievoorziening.

  Ik hoop u zo goed mogelijk geïnformeerd te hebben mbt mijn ‘van het gas af’ standpunt die haaks staat op de megalomane plannen die er zijn. De mogelijk aantrekkelijke EU en NL overheidssubsidies die er zijn voor de Energie Transitie van de gemeente……… zullen uiteindelijk opgehoest moeten worden door de burgers. Rechtsom of linksom moet iemand betalen en die rekening zal vlgs de deskundigen duurder uitvallen dan men nu denkt in de roze klimaatbubbel waarin velen leven.

  Ik stel het op prijs om van u te horen of u het ontvangen heeft en wat u er mee denkt te gaan doen.

  Dank voor uw aandacht en vriendelijke groeten,

  Uw NAW gegevens

  De bijlagen ter info 🤓🤗

  Frans Timmermans (#pvda ex-staatssecretaris BuZa 2007-2010).
  Timmermans hield vol dat 97% vd wetenschappers het eens waren over globalwarming.
  Echte wetenschappers vegen de vloer aan met de PvdA onbenulligheid en (bewust?) verkeerde info.
  👇👇
  https://t.co/QXnlvCqpHn

  Aanraders qua documentaires zijn:
  Hierin wordt resp. het ontstaan vd aarde behandeld, de fantasie van renewables
  onderuit gehaald en ontstaan van de Climate Fraud behandeld.

  Michael Moore Presents: Planet of the Humans | Full Documentary | Directed by Jeff Gibbs – https://youtu.be/Zk11vI-7czE

  Earth – making of a planet (documentary)
  Minuut 23.36 “now there is not enought Carbon Dioxide in the air to trap the heat around the planet….”
  Gevolg was global freezing vd gehele planeet aarde.
  https://youtu.be/gTsJubN68WE

  The In-depth Story Behind a Climate Fraud
  Dr. John Robson investigates the claim that 97% of scientists, or “the world’s scientists” agree that #ClimateChange is man-made and dangerous.
  https://t.co/gPiQc7P4Tv

  The Cambrian Period
  It spanned the time between 543 to 490 million years ago. The Cambrian period marked an era of increasingly FAVORABLE planetary conditions, which encouraged an “EXPLOSION” OF LIFE.
  https://t.co/ROUETYcl43
  https://t.co/fszMjVCxpE

  LeesTip voor Gemeenteraad en vrienden, de blog van Rypke Zeilmaker mbt Woning ‘#verduurzamen’ schaadt gezondheid: hoofdpijnhuis
  https://t.co/iSQG60iixd

  ‘Verduurzamen woning voor vrijwel niemand rendabel’
  https://www.installatienet.nl/verduurzamen-woning-voor-vrijwel-niemand-rendabel/

  dr. Bas van Geel (UvA) gelooft niet dat er een klimaatcrisis is (2009)
  Niet CO2-uitstoot maar de zon is de belangrijkste drijver van de opwarming. Hij was bang voor het maatschappelijke klimaat als straks blijkt dat de CO2-angst op niets is gebaseerd.
  https://t.co/8f9X064Hdz

  New Study Claims #WindFarms Contribute to #GlobalWarming 😂
  A new study from Harvard University claims that wind farms contribute to the phenomenon of global warming.
  https://energycentral.com/c/gn/new-study-claims-wind-farms-contribute-global-warming

  Dit verdwijnt er in de biomassa waar men u niets over vertelt 😉
  Geverfd en gelijmd hout zorgt voor gif in de lucht terwijl u denkt dat het vers uit het bos komt.
  https://t.co/BMyx0XjCfF

  Bijna helft oudere huizen steenkoud zonder gas
  https://www.ad.nl/wonen/bijna-helft-oudere-huizen-steenkoud-zonder-gas~a1e7c0f5/

  Hoogleraar: ’Helft bevolking in de kou na afkoppelen gasnet’
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/216474096/hoogleraar-helft-bevolking-in-de-kou-na-afkoppelen-gasnet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *