‘Zij zien toe met leedvermaak naar mij’…(Psalm 22)

De zadeldak van Westhem bij K-weer

Op de zondag geen profane boodschap van De Abdij, uw Studiecentrum voor Natuurlijke Historie en de Menselijke Natuur, maar we vervolgen de Schriftlezing met de ultieme Wanhoops-Psalm 22. Geillustreerd met foto’s van het Friese Middelzeeland, en haar magnifieke zadeldakjes. Daar op terpen gebouwd, door mensen die de wending van deze Wanhoops-Psalm (“Mijn God waarom hebt U mij verlaten’) nader op de lippen stond:

‘Gij hebt mij geantwoord’….

Want aan een God die niet werkt zoals in de Schrift beschreven staat, daaraan ga je niet zulke mooie kerkjes wijden. Wie eerlijk is geboren, hoe moet die zichzelf zo voor de gek gaan houden?

Wanneer je ten diepste gelooft jezelf te foppen, dan volsta je met het ‘Friese Existentialisme’ van ‘Je Mut Toch Wat’ . Bij die geloofsopvatting bouw je een modernistisch spaanplatengedrocht, op terugverdientijd als bouwpakket in elkaar gezet, een beetje als ‘De Hoekstien’ in Langweer, het enige echt lelijke gebouw in ons mooie dorpje.

Westhem, aan de Westoever van de Middelzee

Lees dus- wanneer je dat niet deed- EERST– de preek van vorige week over de eerste 10 strofen van deze wanhoops-Psalm. Die kun je zowel op individueel niveau als collectief niveau begrijpen. Van iemand die geestelijk verdwaald is, tot een vervolgde christengemeenschap: iedereen kan op een moment uitkrijten ‘Mijn God waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing’.

Want zonder de eerste 10 strofen snap je het vervolg niet. Ook moet je de Psalm luidop lezen, net alsof je zingt. (zoals ik steeds benadruk) Niet diagonaal scrollen op je mobieltje. Zowieso wil ik niet dat je op je mobieltje mijn teksten ‘leest’ op zo’n minischermpje terwijl je tegelijk allerlei andere dingen kunt doen.  Scrollen is niet ‘lezen’, zijnde ‘aandachtig begrijpen of je best daarvoor doen’, je moet daarvoor zitten, net als bij een boek.

K-weer in Westhem

Wil je die inspanning niet leveren, laat dan de dag verder verdampen in dingen die je half of minder doet. Bijvoorbeeld nog maar weer wat websites afgrazen, waar je op basis van flarden informatie andermaal ziet dat de wereld niet werkt zoals jij gelooft dat het zou moeten. En daar word je dan heel boos over.

Bedenk dat Geloof een Houding is, een levenshouding, niet een formule die je als gebruiksaanwijzing bij je nieuwste consumentenaanwinst even absorbeert. Dus waarvan getuigt de houding ‘ik lees iets half terwijl ik nog met 10 dingen voor 1/10de bezig ben’? Geen wonder dat mensen geloven niet meer in God te geloven. Omdat ze de aandachtspanne van een bromvlieg kregen.

God = Aandacht. Het Zijn, daarvoor moet je een antenne uitvouwen zonder stoorzenders er tussen.

Zelfs de doden moeten zich tegen de wind verankeren, spits Blauwhuis op de achtergrond

We beginnen maar meteen met de litanie van ellende die de Psalmist uitstort in 22, vanaf vers 10, die nog 12 strofen aanhoudt. Alle Beren op de Weg van het Leven, het spel (Homo ludens = ‘de spelende mens’) dat ‘Mens Erger Je Niet’ heet:

Gij toch hebt mij uit den moederschoot getogen, Gij deedt mij vertrouwend rusten aan de borst van mijn moeder;

aan U werd ik overgegeven bij mijn geboorte, van den moederschoot af zijt Gij mijn God.

Wees dan niet verre van mij, want nabij is de nood, en er is geen helper.

Vele stieren hebben mij omringd, buffels van Basan hebben mij omsingeld;

Zij sperren hun muil tegen mij open; een verscheurende en brullende leeuw.

Als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht; mijn hart is geworden als was,

het is gesmolten in mijn binnenste; verdroogd als een scherf is mijn kracht,

mijn tong kleeft aan mijn gehemelte, in het stof des doods legt Gij mij neer.

Trudy in de regen..

Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld,

die mijn handen en voeten doorboren.

Al mijn beenderen kan ik tellen; zij kijken toe, zij zien met leedvermaak naar mij.

Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad.

Maar Gij, Here, wees niet verre; mijn sterkte haast mij ter hulpe.

Red van het zwaard mijn ziel, mijn eenzame. van het geweld van den hond.

Verlos mij uit den muil van den leeuw, en van de horens der woudossen.

Het boemeltreintje naar Sneek en Stavoren, favoriet zelfmoordwapen

Fiew….

…even een adempauze, want deze Psalmist is er beroerd aan toe. De passage van ‘die mijn handen en voeten doorboren’ komt in de Evangelien weer terug, wanneer ze Jezus aan handen en voeten aan het kruis nagelen. Ook lezen we in de Evangelien de passages terug uit de eerste strofen van het kaliber ‘waar is je God nu?’….Het leedvermaak van spotters die toezien in je krachteloosheid, overgeleverd aan hun macht.

The Accuser.

Christenen hebben een Bespotte God als voorbeeld, een God die uit zijn Hemel afdaalde om te ondergaan wat mensen hier op deze aardkloot aan lijden ondervinden. En terecht, want zo vanuit je Hemel heb je makkelijk lullen als God zijnde. En dan zeker de duivel als boeman aanwijzen voor alles dat fout gaat…. The Devil made me do it...

Een bespotte God, die het lijden onderging dat mensen op aarde doormaken, hier op het kerkhof van Wytgaard (onder Leeuwarden..)

We lezen in Psalm 22 over mensen die je al hebben opgegeven en je kleren/bezittingen alvast onder elkaar verloten.

Een beetje als bij een executoriale verkoop van je huis, bedrijf en bezit wanneer De Belastingdienst je heeft uitgekleed, of de advocaat van je ‘ex’…. Bij eerstgenoemde, omdat je niet genoeg euro’s overhandigde om de massa-immigratie van allochtoon PvdA-stemvee naar Nederland mee te faciliteren, het PvdA-partijbureau te financieren, nog meer geld voor de asielindustrie (PvdA) en linkse subsidieclubjes (zeker PvdA!), een VN-baantje voor Maxima.

Dat je wel weet waarvoor je het doet, als de deurwaarder aanklopt met oom agent aan zijn zijde. Wanneer je die met AK47 in de aanslag opwacht.

Hier stond- oh ironie- het nonnenklooster van Achlum (dat ligt aan de Slachtedijk die bij de Middelzee uitkwam)

En dan heb je geen bezit meer, dus verlaat je modernistische vrouw je ook direct… want ja, Madame ‘voelt zich niet begrepen’, dat vat complexen met gat voorin…en lag ondertussen al met iemand anders te krikken die ze via Second Love had opgedaan. Of ze ‘probeerde’ eens een lesbische ‘relatie’ en kreeg zo een nieuwe leeeee vuns part nur, een leee vuns part nur, modernisten hebben geen ‘man’ of ‘vrouw’ maar lee vuns part nur.

….maar of je dan nog wel even je alimentatie betaalt want ze neemt wel je kinderen mee. Om vervolgens op de zak van Vadertje Staat verder te leven. Of half levend op zo’n deeltijddingetje waarin die zuignap voor vol aangezien wil op halve kracht. En je denkt, heb ik ooit met zo’n laaghartige K-h##r liggen…

DAAR zit de Psalmist dan ongeveer. Toch maar voor die boemeltrein springen?

Voor het Vaderland, dat kan ook

Nou, als er geen geestelijke wereld als fundament onder het materiële lag, dan zou er geen redelijke reden tot leven zijn. Dan had je beter niet aan de moederborst gehangen, was het je misschien maar allemaal beter bespaard gebleven. Laten we eerlijk zijn… In die diepste diepte kom je er achter dat je aan andere mensen ook niks hebt. Want die zijn ook alleen bezig met zichzelf.

Dan bleken ze met je om te gaan vanwege een bepaalde aangemeten status, waarvan de glans dan iets op hun mocht afstralen. Is de glans weg, dan ben je ineens melaats voor ze. Zoals ze bij je kwamen, omdat ze dachten zich aan je op te kunnen trekken.

De Zwette, wat overbleef van de zeearm die Middelzee heette tussen Leeuwarden en Sneek

Het zinnetje dat volgt in Psalm 22 is dus cruciaal:

  • GIJ HEBT MIJ GEANTWOORD!

Met uitroepteken staat het er. Dus schrijven we het ook met hoofdletters op ‘Gij hebt mij geantwoord’.

Aan de Oostoever van de Middelzee, Idaerd

Want ja, er zijn ook van die gereformeerde tegeltjes in omloop, die ik ooit aan een vriend van mij gaf als uiting van welbegrepen sarcasme: “God heeft ons geen veilige reis beloofd, maar wel een behouden aankomst’. Oftewel, Life Sucks, maar we gaan allemaal lekker dood. K*T in’t kwadraat. Dan weet je weer waarvoor je het allemaal doet 🙂 Een kind denkt ‘later als ik groot ben’…, een volwassene ‘later als ik dood ben’…

Maar God antwoordt, wat dus inhoudt: er moet zoiets als ‘God’ zijn, die objectieve grond onder het bestaan die ook los van ons zijn- subjectieve- bestaat. Waardoor mensen zich weer wisten op te richten, toch met 11-10 winnen waar je 10 nul achter stond. En dus vervolgt de Psalm:

Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal ik U lofzingen.

Gij, die den Heere vreest, looft Hem,

verheerlijkt Hem, gij ganse nageslacht van Jakob, en hebt ontzag voor Hem, gij ganse nacgeslacht van Israel.

Want Hij heeft niet veracht noch versmaad de ellende van den ellendige, en zijn aangezicht niet voor hem verborgen.

maar hij heeft gehoord, toen hij tot Hem riep.

Van U komt mijn lof in een grote gemeente, mijn gelofte zal ik betalen in de tegenwoordigheid van wie Hem vrezen.

De ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden, wie den Heere zoeken, zullen Hem loven,

uw hart leve op, voor immer.

Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot den Heere bekeren; alle geslachten der volken.

…wat een juweel van een zadeldakje, Idaerd, Oostelijke oever Middelzee

Door die wending ‘Gij hebt mij geantwoord’ is alles anders, en kun je getuigen dat er een geestelijke wereld is. Dat de Freudiaanse Kwakzalverij je uitsluitend verder in een moeras trekt omdat ze je hun rotzooi willen verkopen en slap goddeloos gelul voor uurtjefactuurtje, van iemand die het leven zelf niet begrijpt. En dan juist de oorzaak van je lijden als iets, waar je dan – eenmaal technisch opgelapt-  weer naar uit zou moeten zien:

  • Het Moderne Leven. Die B-film.

Dat je weer die ‘behoeftenhierarche van de pyramide van Maslov’ mag vervullen…. Ellebogen en jezelf voor de gek houden.

Midden in de machtige Friese Natuur

Nee, wees dan blij als mens met een Oude Geest. Ja er is een God, en bij bekering zijn de demonen weg, die je bijna de afgrond in trokken tot het diepst van de hel, alsof je achterover viel, eindeloos vallend, vallend. Dus laat ‘m lekker voorbijrijden, die boemeltrein en bidt de aloude mantra van de Orthodoxe Kerk, die bij de uitstorting van de Heilige Geest in het jaar 33 ontstond.

Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, A Sinner… Heer Jezus Christus, Zoon van God, heb genade voor mij, een Zondaar.

…en het weidse land er achter….

Zeg het luidop, schreeuw het om mijn part. Hoeveel dieper in de ziel reikt dat gebed, dan modern geouwehoer, technische behoeften-optimalisatie.

Achmeatoren, hoogste gebouw van het Noorden, zadeldak voor zelfaanbidding

God of de Mammon? De Alde Toer staat op de Westelijke Oever van de Middelzee

Een goddeloze filosofie even lelijk en klinisch als haar architectuur die ‘optimalisatie’ en ‘efficiency’ als enige waarde overhouden, als hart- en zielloze interpretatie van ‘De Vooruitgang’.

One Reply to “‘Zij zien toe met leedvermaak naar mij’…(Psalm 22)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *