NGO’s astroturfen al voor ECOSOC sinds 1946

Ecosoc, net als ENGSOC

Op orders van de baas van de Koninklijke Oligarchie, het Huis van O. en Koning Bilderberg, via het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de SER maken de SDG-doelen van de Verenigde Naties hun ‘mars door de instituties’:  Gender-marxisme en klimaat-marxisme moeten van het Huis van O. geimplementeerd worden op alle bestuurlijke niveaus.

Wat via ontelbare ‘ngo’s de wens van velen lijkt en de bestuurlijke koers voor allen wordt, komt qua financiering en coördinatie uiteindelijk maar uit 1 kleine pyramidepunt. Die PR-strategie heet ‘Astroturfing’, de VN noemt dat ‘Building Partnerships for the Goals (SDG Doel 17).

Daartoe fungeert al sinds 1946 de ECOSOC, die duizenden ngo’s aanstuurt als een soort SER van de Verenigde Naties, om al hun ‘niet bindende’ verdragen en ‘vrijwillige overeenkomsten’ tot staand beleid te maken. Jorge Zorreguita is sinds 2014 de SER-Coordinator van Argentinie. Familie van VN-koningin Maxima?

Klimaat Socialistische Partij Nederland, fusie van VVD, CU, CDA, Groen Links, PvdA en D66

ECOSOC, hoe Orwelliaans…SDG Doel 17
Je kunt afgelopen jaren van een bijna militaire uitrol spreken van de VN-SDG-doelen en haar klimaatdictatuur. Dat is geen wonder, want de bestuurlijk architectuur om dat te doen is in 70 jaar

De term ‘ngo’ als ‘non-governmental’ organisation is in 1946 gelanceerd vanuit de burelen van de toen opgerichte Verenigde Naties. Die startten toen al een NGO-committee vanuit hun ECOSOC-organisatie. Alle ‘onafhankelijke’ stichtingen met de neus de zelfde kant op krijgen. Ze sturen nu een ‘ngo’ of 7000 aan.

Al die zogenaamde ‘niet bindende’ en ‘vrijwillige’ verdragen, deelnames, het wordt uiteindelijk op nationaal en gemeentelijk niveau staand beleid. In onze proza-serie ‘George Orwell in de Polder’, over Nederland onder de Green Deal in 2030 verzonnen we de Klimaatsocalistische Partij, Klimsoc.

Als klimaatvariant op Ingsoc van George Orwell (1948).

De mensen die onze vrijheid af willen pakken = ECOSOC

Maar ik wist tot voor kort niet dat de Verenigde Naties sinds 1946 al de ‘Ecosoc’ heeft….Dat is zeg maar de Sociaal Economische Raad (SER) van de Verenigd Naties, die op gelijk tijdstip werd opgericht als de SER bij ons door het Koningshuis (Juliana), en haar privaat-rechtelijke evenknie de ‘Stichting van de Arbeid’. (1946)

En dat er een Internationale vereniging van SER’s is, de Aicecis, waarvan Rabobankier en toenmalig SER-voorzitter Herman Wijfels van 1999-2001 de eerste voorzitter was? En dat de voorzitter van de Argentijnse SER ‘Jorge Zorreguita’ is? Moet dat niet de familie zijn van Koningin Maxima? De Argentijnen traden hier

Nooit van gehoord, bestaat sinds 1999, als kopie van de Nederlandse SER en de VN-SER

Groene Herman Wijffels
De Nederlandse SER wordt ook jaarlijks met ongeveer 30 miljoen euro gemeenschapsgeld gefinancierd. Dat door het Koningshuis met ‘Kroonleden’ gevulde adviesorgaan, is het belangrijkste adviesorgaan van de Tweede Kamer. Het fungeert als private belangenbehartiger van de Bovenbazen (UBO’s) van het bedrijfsleven en het Huis va O..

Andermaal, Nederland is met het Huis van O. 1 van de internationale hoofdrolspelers bij de invoering van het groene wereldsocialisme. Niet voor niets worden die milieuclubs hier ook zo uitbundig gesubsidieerd, met honderden miljoenen euro’s per jaar.

SDG Doel 17

Groene Herman Wijffels, die zit samen met Herman Mulder ook achter de Duurzame 100 van Trouw. En achter de oprichting van World Connectors die het door Beatrix van  O. gelanceerde Earth Charter (Vredespaleis 2000)  moest helpen institutionaliseren. Zoals via  de ‘kerk’ daarvan: Pakhuis de Zwijger?

Wist U, dat de Kroonleden (door het Huis van O. benoemd) van de SER nu de marxistische genderpolitiek invoeren op de werkvloer, zoals via voorzitter Mariette Hamer?

Dat die SER instrumenteel is bij de invoering van klimaatpolitiek, het kunstmatig schaars, onbetrouwbaar en duur maken van energie via miljardensubsidies (SER Energieakkoord) via windmolens in natuurgebied, en bomencrematoria die jaarlijks duizenden hectares bos opstoken?

Orwell voorzag goed hoe de mondiale elite dacht

ECOSOC is NGO-coordinator
En wist U, dat die ENGSOC nu de internationale implementatie van de SDG-doelen van het ‘groene’ wereldsocialisme implementeren, dat U leerde kennen als ‘duurzaamheid’?

The Office of Intergovernmental Support and Coordination for Sustainable Development in the Department of Economic and Social Affairs (DESA) provides support to the work of the General Assembly, ECOSOC and the High-Ievel Political Forum (HLPF) on Sustainable Development.

Dat HLPF is de opsteller van die SDG-doelen, en daar zat oa de bonuskoning van Unilever bij, Paul Polman die wel 10 miljoen euro per jaar binnenharkte. Die is de MR Duurzaam van de VN, kreeg zo’n groene award van die VN.

Ze sturen ook een NGO-committee aan (zie resolutie 1996/31,  dat duizenden ngo’s in de lijn van VN-politiek poogt te duwen. Dat gebeurt al sinds 1946.

Progress is reviewed annually in ECOSOC as part of its overall coordination and guidance role, ensuring continuous engagement with the UN development system in the search for new ways to support the implementation of the 2030 Agenda.

The Office is the entry point for NGQs seeking consultative status with ECOSOC, through its support to the NGO Committee, and it guides those in status on how best to contribute to the work of the Council.

Dus we worden eigenlijk bestuurd door ongekozen krachten rond de Verenigde Naties. Alle beleidshoofdlijnen die nu op nationaal niveau spelen, die komen uit hun ‘niet bindende verdragen’, die later als wurgkoord rond het nationale belang en burgerbelang hangen.

SER-ontmoeting bij Internationale SER op Nederlands Antillen dit jaar

Niet Gekozen Organisaties
De term ‘non’-governmental is al even misleidend als ‘vrijwillige’ en ‘niet bindende’ verdragen. Want de meeste van die ngo’s worden met belastinggeld via diverse ministeries en de Europese Commissie in leven gehouden. Niet Gekozen Organisaties zou de lading dus beter dekken.

Voorbeeld: het internationale Wereldnatuurfonds dat het Huis van O. hielp oprichten met farma- en vaccinatiegigant Luc Hofmann (Roche), dat vangt 776 miljoen euro inkomsten op jaarbasis. Jaarlijks komen 15-20% van hun projectinkomsten van overheden op verschillende lagen. In Nederland was dat in 2018 ongeveer 3 miljoen euro.

Dat krijgen ze alleen, wanneer ze de doelen dienen van ministeries.

Op Europees niveau zien we het zelfde, dankzij de LIFE+subsidiepot die Hemmo Muntingh instelde in 1992. Daaruit vloeide al meer dan 3 miljard euro campagne-subsidie voor groen clubs, die de internationaliserings-doelen dienen van de Europes Commissie.

Onder wereldregering, dit is uit een brochure van de VNG

Zo krijgen ‘groene’ clubs jaarlijks met een European Environmental Bureau gratis 20 miljoen euro campgagne-subsidies. Zelfs het reeds schatrijke WWF haar lobbykantoor in Brussel krijgt een ‘operating grant’ van meer dan 7 ton euro.

Dat krijgen ze omdat WNF de elite-agenda en haar SDG-doelen helpt verkopen. Zie ook de subsidiering van ‘De Groene 11’, 12 groene clubs die de UBO-belangen behartigen en het Huis van O. Die 12 clubs krijgen van de Ministeries van LNV en Buitenlandse Zaken per jaar 164 miljoen euro lobby- en campagnesubsidie.

WWF jaarrapport 2018: schatrijk, en toch krijgen ze ook nog eens meer dan 7 ton kantoorsubsiidie in Brussel voor 22 lobbyisten

Ook wordt nieuwe wetgeving getoetst aan de ‘gedienstigheid’ aan die SDG-doelen van het High Level Panel of Eminent Persons van die Verenigde Naties. Met oa Paul Polman en de van pedofilie verdachte klimaatadviseur van Obama, John Podesta, hoofdrolspeler in ‘Pizzagate’.

Vaccinatie-koning Bill Gates noemt zich ‘SDG-Goalkeeper.’ Zijn Melinda kwam in november 2017 al even bij Rutte in het Torentje op bezoek: of hij wel ijverig met die Global Goals’ van deze satanistenkliek meewerkte. Al die 17 doelen KLINKEN even nobel. Dus kijk je liever: wat zijn de consequenties van implementatie?

Een veel besproken voorbeeld is ‘klimaatbeleid’. Als je bomen in brand laat steken in bomencrematoria tegen 11 miljard euro subsidie: bescherm je dan, of verwoest je dan de natuur? Is ‘klimaatbeleid’ dus niet gewoon wat het in de praktijk uitwerkt? Een vernietigings-ideologie, net als het communisme?

Weer een afsplitsing van de Stichting SDG Charter met oa Herman Mulder in bestuur

Goalgetters, SDG-Houses en ‘jongekrachtenbundelaars’
Het Ministerie van het Koningshuis, Buitenlandse Zaken laat CBS dan tweemaal een SDG-voortgangsrapportages uitvoeren, de laatste was in 2018. Of we wel voldoende meedoen aan klimaat-marxisme en gender-marxisme.

Ook de Bertelsmann Stiftung met vm Minister van Sociale Zaken, Aart Jan de Geus,  liet al zo’n toetsing uitvoeren die bij Liliane Ploumen in de Tweede Kamer aan bod kwam. Dat je per SDG-doel zou kunnen zien ‘hoe ver’ we al zijn. Die Bertelsmann-stiftung wordt weer door de CBS geciteerd in haar ‘Tweede Voorgangsrapport’ voor de Tweede Kamer. (2018)

Voortgangsrapport, of we in de pas lopen in NL (2018)

De Bertelsmann Stiftung is de grootaandeelhouder van oa RTL Nieuws, we bezochten ze afgelopen najaar. Al die verschillende clubs en stichtingen spreken dus ‘His Master’s Voice’. Ze lijken allen ‘onafhankelijk’, zo veinst men brede steun. Maar ze dienen de zelfde doelen.

Dat is andermaal: Astroturfing.

Citaties in rapport

Tijdens een lezing voor die Bertelsmann Stiftung in Gutersloh (die we afgelopen najaar bezochten) profileerde Mark Rutte zich in 2018 als het Europese leiders-alternatief, als maatje van Rothschild-pion Emanuel Macron. Hij toonde zich plots als ‘visionair’.

Inderdaad, de premier die er zo prat op ging dat je niets aan ‘visie’ zou hebben. Maar blijkbaar ruikt Rutte het zicht op een baantje bij 1 van de grote banken, zoals Tony Blair die al kreeg bij JP Morgan Chase…

De VNO-NCW implementeert ook die SDG-doelen in het bedrijfsleven samen met de SER. Bij VNO-NCW, LTO, SER, Stichting van de Arbeid vinden we weer de zelfde voormensen en bestuurders. Die zijn ook weer ‘Bankraden’ bij de Nederlandse Bank, zoals Feike Sijbesma.

Nog zo’n Stalinistische machtskolos met Oranje invloed (KROON-leden)

En het Huis van O. benoemt weer zowel de SER-Kroonleden als de Bankraden en de DNB-president. Zoals reeds beschreven, werkt VNO-NCW-baas Cees Oudshoorn weer met Jan Peter Balkenende samen in de Maatschappelijke Alliantie.

Die lobbyclub voor ‘filantropen’ -dus de UBO-miljardairs & Bovenbazen- moet weer alle neuzen van de ‘liefdadigheid de zelfde kant op dwingen volgens SDG-Doel 17: Building Partnerships. En dat is ook de functie van de Niet Gekozen Organisaties. Alle neuzen de zelfde kant op drammen met miljoenensubsidies voor media en marketing.

…Oranje = ‘groen’ = Diep Rood, Laurentien van  O.

Alle neuzen de zelfde kant op = SDG Doel 17
Dankzij Oranje-vrind Pieter Winsemius werden voorheen onafhankelijke natuurclubs al verknoopt tot coalities, met een gemeenschappelijk lobbykantoor in Den Haag. Zodat ze allen de zelfde stem spreken, naar wiens brood men eet. En dan protesteert Natuurmonumenten ook niet tegen biomassa of windturbines in natuurgebied, want de relatie met Greenpeace komt dan onder druk.

Vervolgens noemden we al de Stichting SDG Charter, die nu vanuit het Koninklijk Instituut voor de Tropen opereert. Dat is weer de club van bankier Herman Mulder. Het is deels een voortzetting van een ontwikkelingshulp-stichting NCDO (2017 opgeheven) waarvan Prins Claus voorman was. Die gaven het blad ‘One World’ uit, dat toen werd ‘verzelfstandigd’, dus doorging met subsidie.

Dit KIT opende een SDG-house

Since 2017, KIT’s premises have included SDG House, a resident community of more than 50 entrepreneurs, NGOs and other organisations that work towards achieving the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs).

SDG House is the hotspot in Amsterdam for sustainability events and entrepreneurship, convening people who share the common purpose of achieving the SDGs through a diverse range of work and activity covering urban development, impact investments, inclusive finance, fair trade, organic product development and more.

Hugo von Meijenfeldt (Buitenlandse Zaken) met zijn SDG-elektroauto

Die SDG-club heeft ook een religieuze tak, die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd gesubsidieerd. Die organiseerden een Earth Charter festival, het religieuze Globalisme-manifest dat Beatrix van O. met Ruud Lubbers in 2000 lanceerde in het Vredespaleis. En dan is de cirkel weer rond.

Alle wegen leiden naar de Club van Rome. En alle hoofdlijnen van beleid in Nederland leiden naar het Koningshuis en de internationaal socialistische elite rond de Verenigde Naties. Die bouwen met hun ontelbare ngo’s al sinds 1945 aan ‘partnerships for the goals’. Alle neuzen de zelfde kant uit, zoals via Bilderberg.

Hoofdstuk 6: ‘The New World Order’ HG Wells 1940. Wells was van de Fabian Society

En dat programma noemde HG Wells al in 1940 ‘The New World Order’, die de wereldelite toen al in de maak had. Wells formuleerde daarin de ‘Mensenrechten’ die het bestaansrecht van de VN in 1945 zouden worden. Via de Grondwetsherziening onder Herman Tjeenk Willink in 1983 werd toen het nondiscriminatie-artikel van Wells ons Eerste Gebod.

Om ‘vrijheid te waarborgen in de socialistische staat’. En zo is er nog maar 1 ideologie in Nederland toegestaan, links-liberalisme:

HG Wells; The New World Order 1940

En dat alles gebeurde achter de schermen, terwijl U sprookjes kreeg voorgelezen over ‘democratie’. Zie hier nog mijn uitleg over Astroturfing:

3 Replies to “NGO’s astroturfen al voor ECOSOC sinds 1946”

  1. Kon het even niet meer lezen NOGMAALS het goe volk stond er bij en ze keken er naarrrr het liedje van : Zag twee beren broodje smeren oh.dit was een wonder Het was een wondeR boven wonder dat de beren smeren konden Hhhihaa IK stond erbij en ik keek ernaaa ………. wist niet dat de tekst zo een inpakt gaf in mijn ziels leven. OKE nog een . zag twee … rijmen en dichten dat dit na 2010 mijn hemt op zou lichten dank aan de beren ,daar kan je wat van leren hi hi haha LIEVE ik geniet van alles wat je mij verteld ook geniet ik nog steeds van alle columns om maar dit zooitje aan de kaak te stellen .. Het vertiefde zooitje zeg maar brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *