Wie doen meer ‘kwaad’, ordergevers of opvolgers?

Lupine op Kamp Westerbork

In dit zaterdagverhaal reizen we naar Kamp Westerbork in Drenthe. Dat kamp was al in de tijd van Anne Frank jaarlijks bezaaid met blauwe lupine, een plant die ‘inheems’ is in Zuidelijk Europa en Noord Afrika, waar hij ‘van oorsprong’ voorkomt.. Deze vlinderbloemige kan stikstof uit de lucht binden en wordt daarom al duizenden jaren gebruikt als groenbemester.

Mogelijk brachten de Romeinen hem hier al. De vraag is dus: welke ‘soorten’ in planten en dieren ‘horen’ hier? Daarmee kun je zowel praktisch als ideologisch omspringen. Als ze een gewenste functie vervullen en niet meer schade geven dan soorten die hier van nature thuis zijn, bespaar je meer geld door bestrijding na te laten.

Dus… als je van De Staat de order krijgt om volledig onschuldige plant- en diersoorten uit te roeien, vanwege ‘het beleid’, omdat ze hier niet ‘inheems’ zouden zijn: zou je die orders dan ook opvolgen? 

De lupine is ook symbool bij het herinnerings-centrum

Gij hoort hier niet…
Sinds een jaar of 5 heeft de Europese Sovjetunie een ‘exotenbeleid’. Een zwarte lijst van ongewenste plant- en diersoorten die bestreden of uitgeroeid moeten. Op 13 juli 2016 werd die EU-Richtlijn bindend. Voor HP de Tijd schreven we al in 2005 een artikel over ‘exoten’, voor Elsevier nogmaals in 2015.

Want hoe objectief is het criterium ‘van nature voorkomen’ dat de Rijksdienst voor Onderdrukking van Nederland (RVO) hanteert? Wat is ‘van nature’ immers, bedoelt men dan spontaan? Als planten en dieren mensen gebruiken als verspreidingsfactor, is dat dan plots ‘niet natuurlijk’? En staat ‘niet natuurlijk’ gelijk aan ‘slecht’? In dat geval is beleid gebaseerd op de naturalistische drogreden.

In die drogreden maak je van een staat van zijn, ‘natuurlijkheid’ een moreel voorschrift. Natuur = Goed. Dus ‘Meer natuurlijkheid is meer goed’, net als ‘meer gezondheid’. Haar technocratische evenknie is de technologische drogreden. Meer techniek is altijd goed, omdat het woordje ‘techniek’ gelijk werd aan ‘goed’.

In een goddeloze maatschappij schaffen mensen zogenaamde ‘transcendente’ normen af, dus normen die boven het zijnde, de materie staan of ‘de situatie op enig ogenblik’. Dan krijg je dus een regering door drogreden. De situatie, het machtwoord bepaalt wat ‘waar’ en ‘goed’ mag zijn.

 

De val van ideologie begint bij vragen stellen
Je dient bij zulke ideologische concepten dus praktische vragen te stellen. Zoals: wat is ‘schadelijk voor DE natuur’, wiens natuur praat je dan over? Hoe ‘inheemsch’ is die lupine nu dus in Nederland die op Kamp Westerbork groeit, zoals hij in 1943 ook al massaal deed?

Die Euraziatische  Lupinus angustifolius is juist weer exoot in Amerika, Australië en Nieuw Zeeland. Europese lupine wordt namelijk mondiaal geteeld als voedselgewas nadat de Europeanen ‘m overal invoerden. Dit, vanwege het eiwitgehalte in de zaden van 30-40 procent, en dus is hij bruikbaar als veevoer.

Al sinds de VOC de mondiale wateren afschuimde slepen wij Hollanders met planten-materiaal en het netto resultaat is een enorme soorten-verrijking.

De Amerikaanse variant op de blauwe lupine is Lupinus polyphylus, die is nu in veel tuincentra te krijgen. Die polyphylus-variant kwam in de 19de eeuw in Europa en werd kandidaat voor de Brusselse uitroei-lijst. Juncker wil op last van eco-puristen de vermenging van rassen voorkomen. Dus worden steeds meer ‘niet-van-hier-dieren’ en planten aan de dodenlijst toegevoegd.

Dat levert weer publiek betaald werk op voor bestrijders van die soorten, en voor de bureaucratieën die hen aansturen.

Het hele kampterrein is met blauwe lupine bezaaid, is dit ‘de goede’?

Wanneer de hardliners hun zin krijgen- deskundigen die oordelen welk levend wezen hier inheemsch is en welke niet- dan zou handel in de Amerikaanse variant op blauwe lupine en haar cultivars in tuincentra verboden worden. Het is maar 1 van de vele- in doelmatigheid- kwestieuze regels die totalitaire bureaucratieën bedenken kunnen.

De vraag die vervolgens blijft hangen, wanneer je op zo’n dramatische locatie als Kamp Westerbork rondloopt is: wie is vervolgens de drager van de meeste schuld? Zij die de  regels bedenken, of zij die ze gewillig opvolgen, ook wanneer ze zichzelf afvragen waarom? Wat is er moreel goed aan ‘je aan de regels houden’?

Uiteindelijk ontbrak het bij de nazi’s ook niet aan regels, en ze hadden ook rechters, noodwetten….

…de meeste lupines zijn al uitgebloeid, bestoven door de bijen en ze dragen hun zaadkapsels. Op de achtergrond, Duitse veewagon waaruit een Prozac-stem de namen van gesneuvelde Joodse Nederlanders opdreunt

Unieke herdenkings-natuur
Kamp Westerbork is de laatste bestemming in Nederland van de enkele reis die ongeveer 100 duizend Joodse Nederlanders vanaf 1942 maakten naar slaven-kampen van de Nationaal Socialisten, zoals Auschwitz en Sobibor. Het kampterrein is nu een indrukwekkend herinnerings-landschap.

Het blijft mensluw, omdat het een lang eind lopen is voor de meeste toeristen. Een Kamp Westerbork-herinneringscentrum bij de parkeerplaats vangt de hordes op, en die laten hun bezoek daar verder bij.

Lupine..op de achtergrond de verbogen spoorrails van het nationale Holocaust-monument. Zijn de blaadjes smal genoeg om ‘inheemsch’ te zijn….

Vanuit roestig ogende zuilen klinken belerende dominee-stemmen, die ieder een eigen verhaal vertellen uit de dagboeken van Kampbewoners. De woorden ‘ellende‘, ‘verrrschrrrrikking‘ en ‘vrrrrouwen en kinderrrren‘ fluisteren zo over het kamp-terrein.

..’groeten uit Westerbork’

Steeds gecombineerd met meerdere bijvoeglijke naamwoorden, om je als bezoeker een overtreffende trap tegen het gepijnigde geweten te geven. Dat is deels terecht. Wij brave Nederlanders waren veel te gezagsgetrouw, terwijl de tirannie zich ontvouwde. En nog ontzettend op de centjes ook….

De meeste Joodse Nederlanders zijn dus niet in de kampen bezweken dankzij de mensen die orders gaven, maar dankzij mensen die deze orders opvolgden. Uit angst om zelf berispt of harder bestraft te worden. ‘Ik moest wel’… Je moet natuurlijk nooit.

Je besluit te moeten en de consequenties van die beslissing verleg je dan naar degene die je daarin meesleept. We hoeven hier nu niet ‘De Joden’ voor een eigen karretje te spannen, alsof het de trekpaarden zijn voor je eigen politieke kar. Het leed van Joden is bepaald niet uniek in de bloederige 20ste eeuw met haar seculiere ideologieën als (nationaal) socialisme.

Waar het hier om draait, dat is het wezen van Goed en Kwaad. Ben jij in staat een ander pijn te doen en te beschadigen, uit angst zelf pijn gedaan te worden? Het antwoord zal daarop zijn: ja. In dat ja-woord ligt het wezen van De Macht van het Kwaad. De Bijbel personificeert dat Kwaad in satan, zodat je het kan aanwijzen als kracht buiten jezelf.

In het dagelijks leven is satan niet zo eenvoudig te isoleren, het is iets dat via ‘angst’ en verleiding van iedereen bezit kan nemen. Waarna het zichzelf goedpraat.

Lupine voor herdenkingsmonument huisvesting Molukkers (1951-1971), die de Nederlandse Staat zo goedkoop mogelijk wilde opbergen

Order-opvolgers
De af en toe wat hoogdravende wijze waarop de Holocaust (= brandoffer) herinnerd wordt, die stamt pas vanaf de jaren ’60 vorige eeuw.

Een Israelisch historicus, schreef daar een boek over en legt een verband met de stichting van Israel (1948), en de rechtvaardiging van de Joodse Staat op Palestijns grondgebied. Er werden in 1948 immers 700 duizend Palestijnen uit hun huizen gedreven en ongeveer 5000 vermoord door Joodse zionisten. Wie zonder zonde is…

Het etnisch unificeren van Joods leed en hun eigen categorie voor racisme- ‘anti-semitisme’- grenst af en toe aan een cultus. Alsof zij meer bijzonder zijn dan de rest.

Alsof de meer dan 100 duizend weerloze Duitse burgers in Dresden die door Britse fosforbommen verschroeiden (ook een Holocaust, brandoffer) minder erg zijn dan de – meest door tyfus (Anne Frank) en uitputting omgekomen Nederlandse Joden in de slavenkampen van de Nationaal Socialisten. De miljoenen ‘Vertriebenen’ uit de voormalige Oost-Duitse gebieden, miljoenen gedode burgers en verkrachte Duitse vrouwen door het Rode Leger.

En wat te denken van  de Amerikaanse atoombommen op de weerloze burgers van Hiroshima en Nagasaki, en de miljoenen afgemaakte Vietnamezen (met oa Napalm, ook een brandoffer) en Irakezen door die Amerikanen.

Die mensen sneuvelden dus vooral, door de mensen die ‘orders opvolgen’.

Een inheemsche komposiet, is het streepzaad of het schadelijke Jacobskruiskruid?

Anders dan het Jodendom is het christendom geen ras-cultus, maar een universele godsdienst voor alle volkeren. Jezus Christus stierf als finaal zoenoffer. We hoeven dus geen offers meer te brengen, behalve ons eigen ego. Dat moet aan het kruis genageld. En dan open je de weg om in ieder ander je ‘broeder’ en ‘zuster’ te kunnen zien.

De huidige beweging die in het Westen poogt mensen uit elkaar te drijven op basis van ‘ras’, dat is een goddeloze entiteit, een symptoom van de ontkerstening van het Westen. Zonder Goddelijk bevel ‘heb je naaste lief’ als gevolg van het bevel om God lief te hebben en gehoorzamen, dan is er ook geen objectieve norm om in een ander een gelijke te zien. Tenzij je dat even uitkomt.

Wie ‘racisme’ op het spits drijft als de Jood George Soros met zijn ‘filantropische donaties’ aan relclubs als Black Lives Matter, die gelooft dus niet in God en Jezus Christus als zoon. Die wil dus dat De Staat iedereen zal koeioneren die niet in zijn straatje past. George Soros is bevriend met ons satanische Koningshuis, 1 van de rijkste families op aarde.

Wanneer je gewoon christelijke principes hanteert als ‘je naaste liefhebben’, dan heb je De Staat niet nodig om ‘gelijkheid’ te bevelen. In dat christelijke gebod zit al de wederkerigheid. Want de ander dient zich ook niet in de slachtofferrol te bewegen om zo de medemens moreel te chanteren.

De Wachttoren: bij de wachttoren staat een roestige zuil waar een dominee-stem vertelt over paarse lupine

IN theorie zou het werken…
Toch zijn ook de meeste mensen te zwak, om zich aan God’s geboden te houden, ook als ze zich christen noemen. Dus een garantie op aarde biedt geloof niet, het is een Verhaal, Theorie van de wereld.

In Amerika werden negers nog tot in de jaren ’70 gelynched. En Cassius Clay werd zelfs na het behalen van de Olympische boks-titel voor de Verenigde Staten nog uit een restaurant gejaagd: We serve Whites Only. En dus hernoemde hij zich tot Mohammed Ali.

In 1948 haalden wij Nederlandse kolonialen in het door ons al eeuwen bezette Indonesië nog de zelfde streken uit als de Duitsers. Alleen noemden we het platbranden van dorpen, en zonder proces neermaaien van mensen dan ‘politionele acties’. De Indiërs waren ‘de blauwen’.

En dan… zie dan hoe we de Molukkers nog opborgen vanaf 1951 in Westerbork, mensen die wij hadden gebruikt als soldaten tegen Indonesiers die voor hun onafhankelijkheid vochten. Lekker goedkoop…

Ook de laatste nog intacte barakken verpatste de Nederlandse staat vervolgens aan boeren voor gebruik als schuur. Je zou daarom juist bij ieder mens liever een vorm van kritisch denkvermogen stimuleren, ook richting zichzelf.  Het tegendeel lijkt anno 2020 de norm.

Inheemsch boerenwormkruid

De Wachttoren….Lupine in 1943
De zuil bij de wachttoren vertelt met dramatiserende uithalen over….. de lupine. Die lupine groeide in de zomer van 1943 in paarse velden rondom het Kamp.

Zo gaven die lupine-velden ‘kleeuuur en fleeuuuurr en geeuurr‘ aan het kampbestaan, je hoort steeds die 3 woorden herhalen tot je opmerkt: verrek, hij vertelt over de lupine die je nu ziet. Prachtige bloemen, waar de bijen rondom zoemen, en die de Kampbewoners toen in 1943 ook zagen. Of zie ook dat Wilgenroosje dat hieronder bloeide, zo bij de wachttoren van het kamp.

In die wachttoren stond misschien wel een hele sympathieke meneer op wacht, die ‘ook maar orders opvolgde’.

Inheemsch wilgenroosje bij de wachttoren. Ongeveer 1/3de van de moderne plantensoorten in NL (+/- 1500 srtn) kwam hier NA 1500, dat zijn neo-fyten

De in de roestige paal verscholen Westerbork-dominee vertelt uit het dagboek van Filip de Mechanicus (?) de passage met titel ‘De Wachttoren’, gedateerd op donderdag 10 juni 1943:

Vlak achter het prikkeldraad bloeit statig de paarse lupine, een verrrrkwikking voor het oog van de duizenden gedeukte mannen, vrrrrrrouwen en kinderrrrren in de dorre straatjes van de doodse barakken met doffe vensters (zo slordig uit het hoofd RZ)

Inheemsch duizendblad… daaronder inheemsche (jonge) zwarte roodstaarten

De kampbewoners zouden ook de ‘natuuuuur willen begluuuuurren’, zo vervolgt hij.

Maar neee, zelfs de Lupine staat onder strrrrrenge bewaking van een man met grooote karrrrrabijn aan een forrrse schouderrr

De lupine:…’maar het weeeeemelt in het kamp van de decoratieve lupine op de rrrrruwe houten taaaffels’

Maar gelukkig voor al die duizenden….. gedeukte…… dorre…… doodse….. doffe…. vrrrroouwen….. en …..kinderrren in die ellleeeende en verschrrrrikking:

‘Maar het weeeeeemelt in het kamp van de decoratieve lupine op de rrrrruwe hooouuuten tafels van de barrrrrrrakken.

Grasmus op lupine, het Kamp ligt afgelegen van toeristen-hotspots en vormt zo een sfeervol, indrukwekkend herinnerings-natuurlandschap

Ze hebben dus bossen lupines geplukt en op tafel gezet om de boel wat op te fleuren in het kamp. Daar verlenen zij:

Geeuuurr en kleuuuuurr en fleeuuuurrr tussen de gooorheid der opeengepakte bedden en de stank van ongewassen kleren en bezzzzzwete lijven.

De lupines zijn al deels uitgebloeid. Wanneer je ook zaad wilt van Westerbork-lupine om uit te zaaien waar je maar kunt (het zijn fantastische bloemen), dan moet je er nu bij zijn.

Blauwe lupine voor de in glazen sarcofaag verpakte Kampbewaarders-woning

Exoto-fobie
Rond het exoten-beleid staat al een risico-industrie opgetuigd van ‘deskundigen’ die trappelen om gehoor te geven aan de Brusselse verordeningen. Het meeste natuurbeleid dient een baantjes-carroussel die een eigen leven gaat leiden, los van de vraag: hoeveel goed voor het publiek belang doen we per euro? Hoe veel mooier wordt natuur rondom huis als we dit uitvoeren?

De risico’s die beleidsmakers aan exoten hangen zijn dus een baantjesmotor. En een gelegenheids-argument bij een ideologie. Een ideologie verwant aan de ecologistische stroming van het Nazisme. ‘Van nature’ en ‘oorspronkelijk’, het zijn geen biologisch wetenschappelijke criteria maar onderdelen van een zuiverheids-ideologie.

In die ideologie vat je ‘de natuur’ op als geordend huishouden, lichaam, dat van vreemde smetten als ziektekiem gevrijwaard moet. Termen als ‘de gezonde zee’ of ‘gezond ecosysteem’ herken je dus aan die ideologie. Net als ‘100 procent natuurlijk’, wat staat voor ‘zuiver’.

Het maatschappelijk risico van exoten is vaak verwaarloosbaar, vergeleken met de schade die inheemse soorten veroorzaken. Er worden meer paarden ziek van inheems Jacobskruiskruid dan van voor uitroeiing bestemde Reuzenberenklauwen.

Ook ontbreekt een realistische risico-calculatie, uitgezet tegen de financiële lasten die het beleid oplevert. De kans dat je immers onder een auto komt is veel groter dan dat je jezelf bezeert aan een reuzenberenklauw. Toch halen we ook niet alle auto’s daarom van de weg. Bij de huidige Corona-hysterie zien we dat uit het verband rukken van risico’s in het extreme doorgevoerd.

Dat je zelfs bij een rouwdienst geen Psalm meer mag zingen, vanwege Corona.

Toen ook de reeds anderhalve eeuw in Nederland levende Reuzenberenklauw op de uitroei-lijst kwam, besteedde Interessante Tijden al aandacht aan die exoto-fobie.

Een rationeel alternatief voor Brussels exoten-beleid, en de ideologische herkomst van dat beleid, je leest het in ons boek Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei, en dat kun je HIER bestellen. Er zijn doelmatiger manieren om je beperkte natuurbudget aan te besteden.

En wat nieuwkomers betreft, die de volksgezondheid geen schade toebrengen (als de tijgermug met knokkelkoorts): geef ze een onderduik-adres! Goede mensen overtreden slechte wetten. Daarop zeggen wij:

Amen, Rechts heeft hier voorrang!

– Wil je mij helpen jouw originele inzichten te geven over de (menselijke) natuur op een menselijker planeet: zet je waardering om in wat financiële energie via Stichting Milieu Wetenschap en Beleid,IBAN NL04INGB0005526038 onder vermelding van ‘Rypke’. En voeg je bij de donateurs die mij al jaren helpen onafhankelijk en vrij te zijn in een zee van (order-)volgers.

10 Replies to “Wie doen meer ‘kwaad’, ordergevers of opvolgers?”

  1. @Sunny Verklaar je nader, of je verkondigt een hoger inzicht dat ik nog niet begrijp, of je roept nu maar iets vanuit de PVV-pishoek. Want de inheemse Friezen hier zijn alles behalve uitgeroeid, al heeft de brain-drain hier wel een slachting aangericht onder de mensen met een IQ boven de 100. Hier op Interessante Tijden wil ik iets meer niveau, dus haal het beste uit jezelf ipv een opiniescheet

   1. Ja dat is nou juist het mooie van die inheemse Friezen, zelfs al ben je elders geboren. door het tot je nemen van de frieze cultuur kan je zelf een inheemse fries worden met een mooi kleurtje.

   2. Wel eens gehoord van Het Coudenhove-Kalergi plan.

    The Kalergi in his own words:

    “(European) man of the future will be mixed races. Today’s races and classes will disappear due to the disappearance of space (nations) and time.”

    Hier een overzicht van zoekresultaten voor Coudenhove Kalergi plan
    https://duckduckgo.com/?q=coudenhove+kalergi+plan&t=ffnt&ia=web

    Verklaart wellicht ook waarom ze zoveel immigranten naar Europa halen zonder toegevoegde waarde.

    1. Zeker Jan, maar er is wel een verschil tussen wat jou dna bepaald hoe je er uit ziet en hoe de omgeving waarin je leeft maakt tot wie je bent. In Friesland wonen nu toch ook nog best wat friezen die misschien wel meer zuid Europese genen hebben dan van die rossige Viking genen. Dat maat ze nog nietminder fries. Het behouden van een cultuur is veel meer onderhevig aan hoe de huidige generatie dat uitdraagt dan aan de import friezen die met een andere cultuur komen. Voelen die zich hier prettig bij en passen ze zich aan dan blijven ze. Is dat niet het geval dan trekt het volkje weer verder naar een plek waar die zich meer thuis voelen. en blijft de frieze cultuur behouden.
     Kort samengevat, wees niet bang voor wat een ander je mogelijk gaat aandoen, maar doe juist wat je wel wil.

     1. Ik ben het met je eens. Ben bepaald geen voorstander van het uitroeien van culturen die het samen goed hebben. Als je ergens gaat wonen dan dien je de cultuur daar in principe te omarmen en in onder te dompelen (tenzij haatdragend).
      Op dit moment is het een trend om door beleid van bovenaf met behulp en door mensen uit andere culturen de inheemse cultuur kapot te maken (Zwarte Piet, Carnaval, het gezin etc.). Ze proberen van bovenaf je eigen cultuur af te breken en hun eigen “ideale ” cultuur op te dringen.

      Dit is een typisch voor communisten. Zie de Chinese culturele revolutie. Daarom moet de middenklasse, de landbouw en de visserij kapot. Daarvoor in de plaats komt dan alles wat nu door Groen Links en D66 gepromoot wordt.

 1. Ohm namo narai !

  Over: Al of niet ergens toch nog even aan voorbij willen fietsen ….

  Benjamin Fulford: “Geweldige Overwinning voor de Mensheid nu de Lang van te Voren Geplande 666 Revolutie van de Khazariaanse Maffia met een Sisser Afloopt.

  Bedankt !

  Sri sri Magnitude? Tsunami Giri Babba
  AardbevingsGroninger
  Donder en bliksem predikant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *