‘Friesland moet eigen grondwet krijgen’…

Het eigen onderwijs in Friesland kunnen bepalen nu de kwaliteit zo beroerd is, de eigen rechters, officieren van justitie en posities van invloed kunnen benoemen. Als het aan historicus Kerst Huisman ligt, oud-journalist van de nu Belgische Leeuwarder Courant krijgen de Friezen net als de Duitse Deelstaten en Zwitserse kantons een eigen Grondwet, zodat ze meer zelfbeschikking krijgen.

Toespraak bij Friese vrijheidsmonument…

Hij gaf zijn toespraak bij de 75ste herdenking van de Slag bij Warns, bij het Friese vrijheidsmonument dat de overwinning herdenkt in 1345 van de Friezen op een Hollandse invasiemacht.

Huisman noemde vooral ‘Den Haag’, terwijl de meeste panklare besluiten nu uit Brussel komen, via de Verenigde Naties en van internationale lobbyclubs van miljardairs, zoals het World Economic Forum. Eerder liep hij voor de vrijspraak van de Blokkeer-Friezin Jenny Douwes met een demonstratiebord rond ‘Jenny Douwes moat Frij’.

Bruno zingt nog over ‘mienskip’…

Volgens Huisman zou Douwes nooit zijn veroordeeld wanneer dit een normale Friese rechter was geweest. Nu liep hij dus met een andere variant omkleed. We kwamen om 13:45 nog even in kostuum om deze bijzondere dag te vieren, na uitnodiging van een Friese volgster van Interessante Tijden.

De nieuwe beheerder Bruno, muzikant gaf nog even twee liedjes weg, zoals over het beladen woord ‘Mienskip’, wat dat nu eigenlijk betekent. Vaste lezers weten dat de Neoliberalen/communisten van de 2030 Agenda in Friesland dit woord kaapten als vorm van Astroturfing: Het veinzen van publiek lokaal draagvlak bij een agenda die ons via Brussel en Den Haag wordt opgedrongen, zodat Friesland onder windmolens bedolven raakt.

De meeste aanwezigen geloven de massamedia en deze leugenachtige corrupte overheid nog, en durven dan bijvoorbeeld zelfs geen hand te geven.

Even in maatpak bij het Friese vrijheidsmonument

Dus wat de ‘Friese Vrijheid’ betreft en de mensen die voor haar op zeggen te komen, die zou je bij zo’n plek als It Reade Klif verwachten, kunnen we hier niet pessimistisch genoeg zijn. De herdenkingssteen zou overigens geschonken zijn door een pisrode Friese Communist, Henk Roorda uit Tijnje, die zelfs nog Stalinist was.

Een bont pluimage dus hier, dat dan weer wel…

2 Replies to “‘Friesland moet eigen grondwet krijgen’…”

  1. Bedankt foar it mooie ferslach! Ja, de offisjele betinking wie ofsein en derom wiene der minder minsken as oars. Heel spitich yn dit jubileumjier (75ste betinking) en yn dizze tiid fan fage globale kreften dy’t minslike lokale behoeften en iniitiatieven lykje te ferdringen en underut te heljen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *