‘Vaccin laat je lichaamscellen zelfmoord plegen’ (Apoptose)

Maar is het ook waar? De Wildavsky-methode is voor iedereen met een gezond stel hersens toepasbaar

Vandaag kun je profiteren van het honderdtal studie-uren dat IT-lezer Maarten Hoorn stak in het doorploegen van de wetenschappelijke literatuur over de vraag:

 • hoe werken die vaccins nu, waarvoor de fabrikant zich voor aansprakelijkheid mocht vrijpleiten terwijl de belastingbetaler (De Staat) eventuele gevolgschade mag vergoeden. Je kunt HIER zijn hele analyse downloaden.

Je mag kiezen maar hebt geen keuze 🙂 Aldus het RIVM

Bullshitdetectie
Met de Wildavsky-methode die we bij onze cursus Bullshitdetectie toepassen kan iedere burger (dus niet: geestdode consument) zichzelf de stand van wetenschappelijke zaken eigen maken. Wetenschap is geen doel op zich maar gereedschap.

Bewijs en niet ‘sociaal prestige’ bepaalt wat waar is.

Maar om met die insteek een debat in te gaan, moet je meer moeite doen. Het gemakkelijkste is ‘ik vertrouw die knappe deskundige van tv, dus ben ik zelf heel verstandig als ik ‘m geloof’. Dan baseer je een besluit over de spuit in je lichaam op Autoriteits-redenering.

Interessante Tijden is er voor het actieve en wakkere segment van de maatschappij.

Dan ben je niet afhankelijk van ‘de deskundigen’ die de overheid het meest agressief op de voorgrond zet met haar massamedia. Maar je wordt deel van een meer wakkere groep mensen die niet op basis van ‘autoriteit’ maar rationaliteit een oordeel vormt.

Opmerkelijk resultaat van Hoorn zijn studie-arbeid voor onze lezers. Vaccins voorkomen geen besmetting of ziekte, maar zorgen slechts voor milder verloop.

Fruitbomen planten, Moeder Natuur biedt overal geneesmiddelen aan….(Vitamine C uit fruit)

Celdood en vrijkomende oxidanten
De M-RNA-vaccins werken via apoptose, waarbij de juiste hoeveelheid vrijkomende oxidanten de werking van het virus moet remmen.

Teveel oxidanten in je bloed werkt averechts. Dat is immers een opmaat voor ziekte en verzwakking, dus dat meer lichaamscellen kapot gaan. Vandaar dat je vers fruit met vitamine C (anti-oxidanten) eet, en waarom VOC-vaarders anders scheurbuik kregen.

Bijvoorbeeld: je bloedcellen gaan kapot waarbij het ijzerdeeltje (rood, Fe3+) los rond zwerft uit de hemoglobine-groep. Wie al bang voor radicalisering was: pas maar op als vrije radicalen het voor het zeggen krijgen in je lichaam. Dat gebeurt ook bij een auto-immuunreactie, wanneer je afweer gezonde lichaamscellen aan gaat vallen.

Nu kunnen er vaccins zijn die ook zonder celdood het naar binnen gebrachte/aangemaakte eiwit weer buiten de lichaamscel krijgen. Maar het belangrijke mechanisme voor de werking is apoptose: celdood opwekken (wat een virus ook doet).

Je laat de cel zelfmoord plegen.

Aldus het RIVM, VOOR het Rutte-regime plots van koers veranderde

Dan komen oxidanten met het beoogde eiwit vrij waarop je lichaams-afweer dan haar antwoord geeft in de vorm van antistoffen. We citeren

Het tweede, ook wel apoptose genoemd, doet zich eveneens voor. Misschien is dat wel het belangrijkste, en is dit het universele werkingsmechanisme van vaccins.

Een levende cel is een uitermate goed gebufferd systeem, erop gericht om zichzelf te handhaven – de zogeheten homeostase – waarbij kleine verstoringen gecorrigeerd kunnen worden. Bij een grote verstoring lukt dit niet en gaat de cel te gronde.

Dit is het proces van apoptose, het is het mechanisme dat bijvoorbeeld optreedt bij de ‘overgevoeligheidsreactie’.

Deze overgevoeligheidsreactie is een bekend resistentie-mechanisme dat we ook kennen van de bladvlekkenziekten bij planten, de ziekte blijft beperkt tot een bepaalde zone. In dergelijke gevallen wordt een stukje weefsel opgeofferd om de infectie te lijf te gaan of om een ziekteverwekker als het ware te isoleren.

Apoptose kan door vele stoffen en op vele manieren optreden, bijvoorbeeld door metalen, toxines, en dus ook door een in een vetbolletje verpakt mRNA. Apoptose treedt zowel op door stoffen die van buiten komen of door een ontregeling van de fysiologie en biochemie in de cel, bijvoorbeeld door een tekort aan voedingsstoffen, en dus ook door celvreemd mRNA.

Sinds wanneer is ‘je frisse lucht af laten nemen’ goed voor je gezondheid…

En verder:

na apoptose onder invloed van een vaccin wordt een virus door het oxidatieproces als het ware buiten werking gesteld en wellicht daarna ook wel helemaal afgebroken.

Dit wetende betekent dat de werkzaamheid van mRNA vaccins als gevolg van de plaatsvindende apoptose niet gebaseerd is op specifieke binding van bepaalde eiwitten, maar op een veel algemener proces, namelijk activering van het innate immune system door oxidatieve modificatie van immuuneiwitten. En mogelijk door oxidatie van de spike-eiwitten.

Milder ziekteverloop
De mRNA-vaccins leiden volgens het voorgaande dus tot apoptose van een aantal cellen in het lichaam. Duidelijk is dat dit aantal voldoende moet zijn en ook niet teveel.

Inmiddels bestaat enige ervaring met de vaccins, zowel uit de fase I en II onderzoeken als uit de huidige vaccinatiecampagnes die in wezen onder fase III vallen onder een voorlopige emergency- toelating. Als er één ding duidelijk is over de vaccins, dan is het wel dat deze de ziekte Covid-19 niet voorkomen, maar wel leiden tot een milder ziekteverloop.

Het lijkt erop dat het aantal ziekenhuisopnames en gevallen van overlijden na vaccinatie gedaald is. Of dit ook door het vaccineren komt is onduidelijk, en zeker nog niet ondubbelzinnig bewezen. Het mildere ziekteverloop kan veroorzaakt zijn door tal van factoren, aanpassing van het virus, iets seizoensmatigs, medicaties, inmiddels bredere immuniteit of iets anders.

Lees zijn tien pagina’s aan literatuuranalyse via deze link.

De lectuur van maandag: Vaccinverkoper Jaap Goudsmit

Hij is gelukkig geen viroloog/verkoper
Maarten is gepensioneerd plantenziektekundige (Wageningen) en dus ouwe rot in het doorploegen van wetenschappelijke literatuur in de biologische hoek. Wie zegt ‘hij is geen viroloog dus…’ die maakt geen verstandige opmerking, maar reageert volgens zijn ingebeelde groeps-identiteit (ik die alleen naar De Deskundigen luister, ‘zie mij beter dan gij’)

Een reactie uit kudde-instinct getuigt nog niet van rationaliteit, wel van het tegendeel.

Die begrijpt dus al niet wat virologie nu inhoudt (de meeste virologen zijn geen arts maar bv dierenarts). Van belang is dat hij hier geen actieve belangen verkoopt, zoals Jaap Goudsmit die de winkelnering van zijn sponsoren aan de man brengt, en zichzelf.

Essentiele literatuur om het verschil tussen ‘liegen’ en ‘bullshit’ te duiden

Want het enige waar wetenschap om draait is BEWIJS, niet autoriteit. De standaardmethode (uit But is it True van Aaron Wildavsky) om vlot de kern van de zaak te vatten is;

 • Zoek een overzichtstudie van de resultaten tot nu in het vakgebied. Daar haal je ook referenties van de papers uit, en je krijgt kennis van ‘het debat’
 • Pluis de onderliggende studies uit zodat je ook de ‘bekende onbekenden’ leert. In de Bullshitdetectie-cursus noemen we dat ‘where’s the beef’: hoe hard zijn onderliggende data, wat is de kwaliteit daarvan
 • Bevraag vooral ook verschillende experts, de meeste van hen willen je best op weg helpen. Althans, dat was nog zo toen ik voor de krant werkte
 • Ga op zoek naar je ongelijk, wie graag gelijk wil hebben heeft een ander oogmerk dan waarheidsvinding

Iedereen met analytisch denkvermogen kan met voldoende studie-uren zich een vakgebied eigen maken. Is het NIET waar wat hij schrijft: klim vooral in de pen en overtuig ons van het tegendeel.

Iedere cursus Bullshitdetectie begint bij regel NUL: liefde/achting voor waarheid gaat aan waarheidsvinding vooraf. Waarom zou je in iets willen geloven dat onwaar is?

Het RIVM-hoofdgebouw met konijntjes

Het kenmerk van verkopers/bullshit is dat niet de betekenis van wat ze zeggen telt, maar het beoogde effect. De afgebeelde Tweet van het RIVM is een klassiek geval van Bullshit. (los van de ‘vrijwillig geen keuze’-drogreden)

Je kunt ‘minder ziekenhuisopnames’ ook bereiken door symptoombehandeling met HCQ en zink. Ze verkopen dus het politieke beleid, en diskwalificeren zichzelf hier als betrouwbaar instituut.

Het grootste gevaar ligt natuurlijk niet in technische details over vaccins, hoe belangwekkend ook om kennis van te nemen. Dat is natuurlijk van geheel andere aard (niveau 3 uit de cursus Bullshitdetectie, moraliteit, hoe goed te leven), namelijk hoe we in een openluchtgevangenis zijn veranderd door het leugenachtige en corrupte Rutte-regime:

15 Replies to “‘Vaccin laat je lichaamscellen zelfmoord plegen’ (Apoptose)”

 1. Gelukkig veranderen RNADNA vaccinaties niet je DNA zoals sommige domme complotwappies ons proberen te verkondigen. Het coronavaccin is wel degelijk bedoeld om ons te beschermen tegen corona. Dat is een feit.

  Maar we moeten ons wel afvragen of het coronavaccin het goede middel is om dit te doen. Ja corona is heel gevaarlijk, ja corona is heel dodelijk en ja corona moet bestreden worden, maar we moeten wel normaal blijven doen met zijn allen.

  1. Reageer aub onder je echte naam, en door De Staat en haar media aangeleerde scheldwoorden als ‘complotwappie’ verrijken je punt niet, dat is enkel kuddegedrag waarmee je jezelf neerhaalt als kuddemens

   1. Dit was sarcastisch bedoeld. Als fries zeg ik vaak het tegenovergestelde van wat ik bedoel. Ik geloof zelf helemaal niet in de virustheorie die de mainstream en wetenschap sinds eind 19e eeuw bij name van L. Pasteur verkondigd en waar ook de hele vaccinatietheorie op gebaseerd is.

    Ik zal wel ongelijk hebben uiteraard, maar ik heb begrepen en geleerd dat virussen geen levende wezens zijn zoals nu min of meer wordt verkondigd die van mens op mens kunnen overspringen of via besmette oppervlaktes van de ene op de andere mens kunnen worden overgedragen en in de buitenlucht voorkomen.

    Misschien zijn virussen slechts niet levende pakketjes rna/dna structuren die van nature in het lichaam voorkomen en die ook kunnen worden aangemaakt door het lichaam na een inwendige of uitwendige besmetting. Virussen zijn dan hierbij onmisbaar omdat ze werken als solvents “soaps” die schadelijke afvalstoffen uit cellen helpen oplossen. Deze schadelijke afvalstoffen worden onder andere uitgescheiden als cellen strijden tegen inwendige en uitwendige vervuiling.

    Maar ik kan dit ook niet bewijzen en wie weet hebben de Ab osterhauses en Kuipers van deze wereld wel gelijk en ik niet.

 2. Vindt U het pak mooi, meneer?
  Weet nie ben geen kleermaker.
  Vindt U de wijn goed?
  Weet nie ben geen wijnboer.
  Heeft het gesmaakt?
  Weet nie ben geen kok.
  Enzovoort

  1. Dat is een hele goede van je, ik wil zelf ook altijd de primaire bron raadplegen, Maarten? Geef aub in de comments even een literatuurlijstje als je wilt?

 3. voor anoniem.
  Blijf op deze website dan kan je nog wat leren.En..maak je bril schoon zodat je beter kunt zien.
  Of..kijk naar de website van Pierre Capel.
  Maar je kan ook lekker blijven slapen. Truste!
  Ik wens je toch een goede en gezonde toekomst!

 4. Om een ziekteproces te kunnen begrijpen moet men als eerste op zoek gaan naar het ontstaan van anaerobe situaties: waar deze ontstaan, wanneer deze ontstaan, hoe deze ontstaan, hoe deze zich uitbreiden.
  Ik wil twee waardevolle artikelen noemen:
  SARS-CoV-2 infection pathogenesis is related to oxidative stress as a response to aggression
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7357498/
  Heme Degradation in Pathophysiology of and Countermeasures to Inflammation-Associated Disease https://www.mdpi.com/1422-0067/21/24/9698

 5. Het coronavaccin is een medisch hulpmiddel in het formaat van een molecuul.Er wordt kunstmatig messenger-RNA ingespoten, afgekort tot mRNA, dat cellen ertoe aanzet om – in dit geval – een spike-eiwit te produceren.Het bijzondere aan het RT-enzym is dat het een RNA-molecuul kan omzetten in een DNA-molecuul, terwijl het INTenzym dit nieuw gevormde DNA-molecuul in het erfgoed kan integreren. Met behulp van RT en INT kan in principe elk RNA, ook dat van een RNA-vaccin, in het erfgoed van de mens integreren. Op 13 december 2020 publiceerde preprint-site bioRxiv een onderzoek waarin getest werd of het RNA van het SARS-CoV-2-virus in het DNA van de cel geïntegreerd kan worden. De onderzoekers voegden in het laboratorium het gen voor reverse transcriptase (RT) – een enzym dat RNA in DNA omzet – toe aan menselijke cellen. Vervolgens infecteerden ze deze gemanipuleerde cellen met SARS-CoV-2. De onderzoekers zagen dat stukjes RNA in DNA omgezet werden en stellen dat deze geïntegreerd raakten in de chromosomen van de cel.De veranderingen worden ook doorgegeven aan toekomstige generaties.Dus we worden zombies.Yuppie!…

  1. Kun je nu stellen dat ons immuunsysteem de spike eiwit op de cel herkent als wezensvreemd en het dus aanvalt met als gevolg dat het de cel waarop het zit in zijn geheel vernietigt? Is dit de basis van een auto-immuunziekte?

   En als dat zo is, hoe zit het dan met die cytokinestorm waarover ik lees? Wat is dat precies?

   Men zegt dat het vaccin er niet voor zorgt dat je besmet raakt, een ander besmet maar dat je een milder ziekteverloop hebt. Hoe verhoudt zich deze uitspraak met die storm?

  2. Worden we dan zombies door het virus of door het vaccin? Er valt ook nog rekening mee gehouden te worden dat afbraakproducten van mRNA uit het vaccin of afkomstig van het virus ergens terechtkomen, al dan niet via zogeheten micro-RNA’s.

 6. Zelf ben ik nog geen ondubbelzinnige verklaring van derden tegengekomen van hoe die cytokin storm ontstaat. Met de vaak gebezigde term ‘een overactief immuunsysteem’ kan ik niet veel.
  Zelf hou ik het erop dat de cytokin storm een zeer actief oxidatieproces is onder invloed van haem, waarbij het actieve metaal in de vrijgekomen haem-groep niet ijzer is (zoals normaal), maar mangaan. Deze zogeheten metal substitution komt bijvoorbeeld ook voor bij peroxidase-enzymen, die daardoor een veel hogere activiteit krijgen. Dit kan tot een factor 100 of meer zijn.
  M.i. worden bij de cytokin storm niet alleen de immuuneiwitten actiever, maar worden ook andere eiwitten (bijvoorbeeld eiwithormonen) geoxideerd, die daardoor ook als immuuneiwitten gaan functioneren.

 7. Ik heb met wat ik weet en opgeschreven heb gekeken naar het interview met Geert van den Bossche, zie https://www.youtube.com/watch?v=ZJZxiNxYLpc
  Hij is een zeer ervaren immunoloog/vaccindeskundige. Vanaf min. 23 zegt hij iets heel opmerkelijks, namelijk dat wij ‘ons wapen’ (vaccins) niet begrijpen, en in wezen ook de ‘virusziekte’ niet.

 8. Die sneltesten zijn heel aspecifiek. Ze zijn gebaseerd op IgG en IgM antilichamen. IgG gaat bij de minste of geringste verkoudheid al omhoog, alsook bij stuifmeel in de lucht.
  We kunnen dus een herhaling verwachten als met de PCR-test. Dan hebben we dus een test die positief uitslaat in de periode september – maart en een test die positief uitslaat in de overige maanden.
  Even wachten op juni met dat graspollen en even daarna het pollen van de Ambrosia.
  De bloedtesten zitten er ook al aan te komen. Daarna de (huid)biopten. Allemaal zonder medische indicatie. Kortom, iedereen wordt ziek verklaard.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *