‘uw jeugd vernieuwd als die van een arend’ (Psalm 103)

Steenarend, veel koninklijker

De Psalm van de dag vanuit De Abdij van Langweer is nummer 103, een aan David toegeschreven loflied. Als je dat kunt zingen, dan zit het weer helemaal goed met je leven, in tegenstelling tot gisteren bij 102 toen de psalmist in de put zat. Nou ja, iedereen heeft z’n dag wel eens niet, ook de Heere niet in de Bijbel. Dan lijkt Hij meer kort aangebonden dan anders. En als die dag is als duizend jaar zit je als volk mooi met de gebakken Heere.

Loof de HEERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.

Loof de HEERE, mijn ziel,
en vergeet niet een van Zijn weldaden.

Die al uw ongerechtigheid vergeeft,
Die al uw ziekten geneest,

Die uw leven verlost van het verderf,
Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,

Die uw mond verzadigt met het goede,
uw jeugd vernieuwt als die van een arend.

Oftewel, als je een God aanschaft, koop De Heere. In deze Psalm is Hij plots niet rancuneus en jaloers, met een olifantengeheugen over je zonden, net als bij een vrouw die nog herinnert dat je toen op dat tijdstip in die ruimte dat zei en dat is ze nog niet licht vergeten, sparend tot het er ineens bij een volkomen onverwacht moment in volle glorie uitkomt.

Maar Hij vergeeft zelfs al je ongerechtigheid. Alsof Hij daar dan soms ook weer in doorschiet:

De HEERE doet rechtvaardige daden
en recht aan alle onderdrukten.

Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt,
aan de nakomelingen van Israël Zijn daden.

Barmhartig en genadig is de HEERE,
geduldig en rijk aan goedertierenheid.

Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen,
niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn.

Hij doet ons niet naar onze zonden
en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.

…de steenarend

Laten we hopen dat Hij ons niet naar onze zonden doet, en vergeldt naar onze ongerechtigheden. Dan kon hij met bijna iedereen korte metten maken. Verder lezen we hier nog hoe hoog de hemel boven de aarde is verheven. Die hemel heeft nog de betekenis van voor Descartes, geen ‘ruimte’ (3D) maar Hemel, ons omringend.

Want zo hoog de hemel is boven de aarde,
zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.

Zo ver het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.

Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn
en blijft bedenken dat wij stof zijn.

De sterveling – zijn dagen zijn als het gras,
als een bloem op het veld, zo bloeit hij.

Het paardenbloemenveld

Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer
en zijn plaats kent hem niet meer.
Maar de goedertierenheid van de HEERE
is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.

Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen,

voor wie Zijn verbond in acht nemen
en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.

De HEERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd,
Zijn Koninkrijk heerst over alles.

Loof de HEERE, u, Zijn engelen,
sterke helden, die Zijn woord uitvoeren,
gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.

Loof de HEERE, al Zijn legermachten,
dienaren van Hem, die Zijn welbehagen doen.

Loof de HEERE, al Zijn werken,
op alle plaatsen van Zijn heerschappij.
Loof de HEERE, mijn ziel!

One Reply to “‘uw jeugd vernieuwd als die van een arend’ (Psalm 103)”

  1. “wie Hem vrezen”. Je zou haast alweer die angstporno waarnemen, als we niet de geloofwaardigheid van de Heere konden vertalen als twee soorten angst:

    1) De gezonde angst zoals bijvoorbeeld hoogtevrees; het is duidelijk beter voor jezelf als je jezelf houdt aan Gods wetten, anders loopt het slecht af. [para-chute = voorbereiden op vallen; langzaam vallen duurt het langst, maar als het touwtje breek, ben je er eerder]

    2) De ziekelijke angst, die door een ongeloofwaardige over(bodig)heid wordt opgelegd om je te manipuleren onder dwang dingen te doen, niet te doen of te dulden. (art.365SR, 366SR, etc.)
    [eerlijkheid duurt het langst, maar met stelen ben je er eerder]

    De mens moet diens ziekelijke angsten leren beheersen. Die zijn een verlengstuk van de [Natuurlijke] Persoon. Zowel ziekelijke angsten als de Persoon [=masker van de acteur] zijn eigendom van de Corporatie Staat Der Nederlanden. En de te gelde making van dat systeem is het Ministerie van Financien, een zelfstandige Corporatie in eigendom van koning Wim-Lex de Overbodige.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *