Grapperhaus: Politieke oppositie = ‘anti-overheidssentiment’…(SDG10)

De ‘beantwoording’ door Die Partei

 Ferd Grapperhaus (Ministerie van Veiligheid) stuurt Pepijn van Houwelingen (FvD) met een brei van betekenisloze woordkunst het bos in, met een ‘beantwoording’ van Kamervragen over mijn arrestatie en de demonisiering door de NCTV van uitgeverij De Blauwe Tijger die slechts vragen oproepen.

Eigenlijk lees je 1 grote middelvinger naar het idee, dat woorden een betekenis hebben, dat er zoiets als waarheid bestaat, door continue herhaling van buzzwords als ‘anti-overheidssentiment’.

Je krijgt woorden en zinnen als een soort Harry Potter-toverkunst, dat de betekenis niet meer telt maar enkel het effect dat je bereiken wilt. Klassieke Bullshit dus volgens de vuistregel van onze Cursus Bullshitdetectie: no concern for truth. Met de demonisering van oppositie is SDG doel 10 gediend: communisme. (‘gelijkheid’), het onfeilbaar gelijk van De Partij

Essentiele literatuur om het verschil tussen ‘liegen’ en ‘bullshit’ te duiden

Bullshitdetector slaat rood uit
Grapperhaus geeft geen serieus antwoord op vragen. Vragen ‘worden beantwoord zoals aangegeven’, alsof een mysterieus natuurverschijnsel de opeenvolging van woorden in inkt vastlegde.

Immers, wat is ‘anti-overheidssentiment’? Hebben de duizenden gezinnen die door de toeslagenaffaire gedupeerd waren een vaag ‘anti-overheidssentiment’? Hebben mensen wiens achtertuin door de windmolenmaffia wordt bezet, die daartegen geen effectief juridisch verweer kunnen voeren, die de miljardensubsidies voor windmolen-miljonairs kritisch bejegenen last van een vaag ‘anti-overheidssentiment’?

Lees slechts deze opeenvolging van woordenscheten die de ambtenaren van het Ministerie van Veiligheid uit hun toetsenbord persten, over het doel van het Dreigingsbeeld en het noemen van De Blauwe Tijger daarin. Terwijl Ferd Grapperhaus en Pieter Jaap Aalbersberg dondersgoed weten, wat het werkelijke doel van demonisering is.

Namelijk dat mensen die daarin genoemd worden in hun economische positie worden ondermijnd, doordat de banken nu als verlengstuk van Grapperhaus werken. En doordat die dan bij het label ‘terrorisme’ of slechts de hint of lucht daarvan uit risicomijding de rekening van die persoon blokkeren of opzeggen.

Omdat de Banken net als het door coronamaatregelen getroffen mkb tot verlengstuk van De Staat zijn gemaakt als onbezoldigde boa

HEt standaardwerk dat iedereen moet hebben die de moderne tijd wil begrijpen

Nog iets te kiezen hebben = ‘gepolariseerd’
Wie in een debat nog echt iets te kiezen wil hebben behalve de ‘onafhankelijke’ door de overheid ingehuurde ‘deskundigen’ van de Nijpelitaanse klimaatmaffia, die ‘polariseert’ 🙂

Behalve terrorisme kan dit (Dreigingsbeeld) tevens raken aan extremisme en, wanneer er (mogelijk) sprake is van verharding, activisme en kwesties die onderwerp zijn van gepolariseerd debat. In het DTN beschrijft de NCTV dan ook trendmatige onderwerpen die (kunnen) leiden tot polarisatie zonder inhoudelijke waardering van de onderwerpen: het verschijnsel polarisatie wordt benoemd als proces waarbinnen discussies kunnen verhitten.

Een van deze trendmatige onderwerpen zijn vormen van protest die – mede – zijn ingegeven door anti-overheidssentimenten. Dit kan voortkomen uit politiek- ideologische motieven, maar kan zich bijvoorbeeld ook richten tegen (onderdelen van) specifiek overheidsbeleid, waarbij personen zich soms onevenredig of onnodig hard benadeeld kunnen voelen door beleidskeuzes en vanuit gevoelens van onrechtvaardigheid of machteloosheid in actie komen.

In de derde plaats kan men zich in meer algemene zin verzetten tegen de ‘bestuurlijk elite’ vanuit een sterk wantrouwen tegen de politiek, de media, wetenschap en deskundigen. Binnen deze categorie bestaat een grotere gevoeligheid voor complotdenken en nepnieuws (zie ook de beantwoording van vraag 10).

Alle manipulatief bedoelde taal en woorden heb ik even zwart gemaakt. Dus iedereen met inhoudelijk betekenisvol weerwoord, die heeft enkel last van rare gevoelens en emoties, neigend naar paranoia… Want Die Partei hat immer Recht. Dus wie andere ‘politiek-ideologische motieven’ heeft, bijvoorbeeld een andere levensbeschouwing en daaruit volgende kijk op het fenomeen ‘overheid’, die is gek.

Je moet De Autoriteit/Grote Broer, ‘de’ wetenschap blindelings vertrouwen anders heb je last van vage gevoelens die met praten en pillen behandeld moeten.

Lees ook de ruime armslag die Grapperhaus met Aalbersberg neemt om werkelijk alles tot ‘terorrisme’ te kunnen framen dat hen niet uitkomt:

trendmatige onderwerpen die KUNNEN leiden tot polarisatie

Genderneutraal = 2030 Agenda. Wo= Men = SDG10, door overheid gefinancierde actiegroep

Monddood is de nullijn bij NCTV/Grapperhaus
De nullijn van ‘geen terrorisme’ is hier gelegd op ‘monddood, zonder eigen opvattingen en gedachten’, buiten de geregisseerde oppositie van Milieudefensie, Extinction Rebellion, Urgenda en andere door De Staat gefinancierde actiegroepen die de 2030 Agenda helpen bepleiten. Ze streven naar een debatloze maatschappij waar slechts 1 geluid geoorloofd is. En waarin het verschijnsel ‘overheid’ als iets moet worden gezien dat ‘goed’ is in morele zin.

Meer overheid is dan ‘meer goed’, alsof een abstractie en bureaucratie morele kwaliteiten heeft. Een drogredenering heet zoiets, net als bij de naturalistische drogreden. (‘de natuur’ = goed)

Oftewel: het conservatisme en klassiek liberalisme en libertarische posities, die zijn met hun ‘minder overheids-bemoeienis’ positie dus ‘minder goed’.

Wat is er mis met ‘polarisatie’,  dat mensen nog een daadwerkelijke eigen overtuiging kunnen hebben die nog op een levensbeschouwing gestoeld is die afwijkt van 50 tinten liberalisme, en wat voor ‘verkeerd geherinnerde’ beweringen Mark Rutte nu weer verzon om politieke verantwoording te ontlopen?

Is dat VERharding of VOLharding.

Wanneer je boos wordt door onrechtvaardige behandeling, door het waarnemen en beschrijven van corruptie bij de overheid (zoals van Bouwe de Boer, een ambtenaar die met een private stichting lobbiet voor de publieke zelfverrijking van partijen die bij zijn stichting zitten), ben je dan terrorist en extremist?

Alle niet door De Staat geregisseerde oppositie, burgerinitiatief krijgt lucht van ‘terrorisme’

Door inhoud tot taalspelletje te maken diskwalificeert Ferd Grapperhaus zichzelf en zijn ministerie dus in morele zin.

Grapperhaus zegt dus – wanneer je betekenis van woorden overdenkt- dat iedereen die dit -vanwege een overheidsschandaal (toeslagen) demissionaire- Rutteregime van repliek voorziet dus gek is. Want waarom is De Blauwe Tijger nu genoemd? Niet zozeer omdat ze dus geld zouden hebben gedoneerd aan Farmers Defence Force, dus het boerenprotest.

Maar omdat er zo politieke oppositie ontstaat bij de Eenpartijstaat, die tot grotere proporties kan uitgroeien. Die politieke oppositie heeft per definitie geen enkel rationeel inhoudelijke kritiek volgens Die Partei.

Nee die zijn al gek (sentimenten) en dienen slechts in hun gekte gestuit te worden door De Staat als geneesheer. Zodra een ambtenaar het ‘voorstelbaar’ acht, dus voordat ook maar enig strafbaar feit is gepleegd, het zou in onze hoofden op kunnen komen, dan ben je al doelwit van Staats-demonisering.

In verbloemde woorden lees je dat bij Grapperhaus zo:

Uitgeverij De Blauwe Tijger wordt in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 53 aangehaald ter illustratie van een door de NCTV gesignaleerde trend op het gebied van groepen met verschillende grieven die worden verbonden door anti- overheidssentimenten.

Het gaat in de passage dus niet zozeer om het doneren van geld aan een boerenactiegroep zelf, maar om de verbindende werking die kan uitgaan van gedeelde anti-overheidssentimenten. Daarbij is het voorstelbaar dat deze aansluiting een verharding van protesten tegen specifieke delen van het overheidsbeleid in de hand kan werken.

Linksom of rechtsom krijgt u de lijst 2030

Burgerinitiatief dat zich verbindt moet in kiem gesmoord
Hier staat, er mag geen effectieve oppositie bij Eenpartijstaat Rutte ontstaan, oppositie moet versplinterd blijven en niet verbonden zijn (Verdeel en heers). Het continue herhalen van ‘frames’ moet de tegenstander in een kooi drukken.

Ben je conservatief of libertarisch in plaats van neoliberaal/communist, dan ben je dus per definitie gek, omdat je vanuit een doordachte levensbeschouwing een gezond overheids-wantrouwen hebt.

Die taaltechniek is bekend uit de marketing en psychologische beinvloeding. Als je vijf maal in 1 alinea een woord of vergelijkbare term herhaalt (‘sentiment’ , gevoelens), zo is de theorie, dan zou je brein dat onbewust oppikken als de hoofdboodschap en daarin vervolgens het subject plaatsen.

Gij zijt gek! Maar indirect kun je dus de vermelding door de NCTV als compliment zien. De ‘verbindende werking’ van Blue Tiger Studio was dus de aanleiding tot demonisering door Grapperhaus en Aalbersberg. Oftewel: we worden goed bekeken en serieus gezien.

2030 Agenda: Global Governance aka ‘wereldregering’/communisme

Nu nog een logische vraag: als oppositie van burgers zelf, zonder steun van De Staat een ‘verbindende werking’ heeft die De Staat ongewenst acht, waarom heet die onderlinge verbinding dan ‘polarisatie’?

Is het niet ‘polariserend’ wanneer een jaarlijks door het Ministerie van BuZA met 10 miljoen euro gesponsorde actiegroep, Milieudefensie zich valselijk ‘maatschappelijke’ organisatie noemt, om via de Rechtbank het beleid te bepleiten dat haar sponsoren willen uitrollen (‘akkoord van Parijs’), namelijk die van de door BuZA gefinancierde Stichting SDG Nederland? De stichting die het zelfde 55% Vrijheid/CO2-reductiebeleid bepleit als Mark Rutte, oftewel Milieudefensie voert in de Rechtbank actie voor Rutte’s beleidsvoornemens:

Mark Rutte’s pleidooi om de eigen bevolking harder te n**ien, zelfde 2030 Agenda als waarvoor Milieudefensie gesponsord wordt door het Ministerie van BuZa en Kaag.

Alleen actiegroepen die door De Staat zelf aan het infuus gehouden worden, die zijn gewenst bij Grapperhaus en zijn maatje Aalbersberg. Wie uit particulier initiatief handelt is dus gek, anti-overheidsentimenteel. De ideologie waarin zulk denken gangbaar is heet ‘het communisme’. Ons 1984 is 2030.

3 Replies to “Grapperhaus: Politieke oppositie = ‘anti-overheidssentiment’…(SDG10)”

 1. De overheid, de overheid, de overheid…..
  komt altijd en alleen maar met wanbeleid.
  Want de burger doet er al lang niet meer toe
  en is uitsluitend nog geschikt als melkkoe.

  Een Amerikaanse Christelijke ‘stand-up comedian’ heeft daar vele jaren geleden eens een leuk filmpje over gemaakt.
  Wat voor Amerika geldt, geldt natuurlijk ook voor ons. Het is alleen maar erger geworden.

  Tim Hawkins – The Government Can: https://www.youtube.com/watch?v=LO2eh6f5Go0

 2. synoniem voor anti-overheidssentimenten: overbodigheidssentimenten.
  Grapperhaus’ total loss van geloofwaardigheid.
  Dit zijn niet alleen zijn laatste stuiptrekkingen voor het ineenstorten van het kaarten-haus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *