‘Leaver weak en braef’, geen herdenking 25 september

Liever dood dan slaaf

Er zal opnieuw net als in 2020 geen officiele herdenking van de Friese Vrijheidstrijd plaatsvinden op 25 september om 13:45. Dat meldde de voorzitter van de stichting die het ‘Leaver Dea as Slaef’-monument beheert, Tom Dykstra.

Liever verslaafd dan dood (?)

It kin net…
Ik zou daar spreker zijn over ‘Liever Dood dan Slaaf’, het thema van mijn foto-koffietafelboek dat oktober verschijnt, in relatie tot de plannen van onze letterlijk waarden-loze bestuurders. Die mikken vooral op huizenbouw en een Lelylijn die meer Randstedelingen naar ons laat forenzen, zonder enige achting voor de natuurlijke historie van de Friezen.

Die bestuurders handelen ook uit angst, krimpangst, angst onder te doen voor ‘de Randstad.’

Moderne Friezen lijken niet meer ‘nuchter’ te zijn maar vooral bangig, schuchter. Zo er iets aan het ondernemersklimaat mankeert in Friesland, dan is bangigheid, een gebrek een moed en doordachte kritiek op moderniteit daarvan een oorzaak. Men is hier wel goed in het ‘voorop lopen in meelopen’, dus ‘een beetje als de rest, maar dan wat afgezwakt.’

Met die houding verdedig je morgen waar je gisteren nog op tegen was.

Zo houd je diep-Friezen over met een Calimero-complex. Te zeer spelen diverse moderne Friezen voor een achtergesteld volk, dat klaagt over het teloorgaande taalonderwijs, terwijl diepere oorzaken van het verdwijnen van Friese identiteit- zoals KENNIS van eigen filosofie en natuurhistorie- zoals ik in mijn boek behandel genegeerd blijven.

Zo hou je het thema ‘Friese identiteit’ in de sfeer van een smaakje, folklore, Piet Paulusma’s Oant Moarn, en een Berenburgreclame van ‘it kin net’… Met af en toe een tik op je vingers van een modern-Friese taalpurist, terwijl het Fries als taal van het hart geen vastomlijnde gestalte heeft. Bovendien sluit je vele Friezen om utens  van de Friese diaspora uit, terwijl die als Braingain bij ons Friese land betrokken kunnen blijven.

Iedereen die Friese voorouders heeft kan zich Fries noemen, de taal kun je altijd (weer) leren, iedereen die een Friese (vrije) mentaliteit heeft.

Leaver Dea as Slaef, de granieten negerzoen van 14 ton die vanuit Tijnje in 1951 hier werd geplant

Sa is’t en net oars
Er is wel een informele bijeenkomst, maar de stichting is bang voor boetes van de overheid en voor een mogelijke plicht om mensen met QR-codes te belagen bij een openlucht-evenement, als onbezoldigde BOA’s van het leugenachtige en corrupte Rutte-regime. Angst dus. Hoe je het ook uitlegt, alle beste bedoelingen, afwegingen, angst is de motivatie.

Ze zijn ook bang wat ‘ze’ in hun media voor imago aan de herdenking willen plakken. Als ze al geen ‘nazi’ genoemd werden omdat je van het eigene wilt houden, in plaats van meezwemt in de modderstroom van de mainstream: globalisering, de egalisering van natuur en identiteit, ontworteling.

Angst. Dat is het signaal dat je afgeeft, van Grutte Pier die uit angst voor de griep een mondmasker opdoet, of een Friese hoofdman die zijn volgelingen met QR-codes belaagt omdat de Hollandse graaf dat beveelt.

Een aantal gelooft nog dat er daadwerkelijk een ‘pandemie’ is, mensen die nog in het Fake News van Friesland, de Ljouwerter Kronte geloven in plaats van eens nuchter naar de gegevens en feiten te kijken in zelfstandig onderzoek

  • A. met een PCR test toon je geen besmettingen, terwijl op die leugen de hele tweede, derde, vierde, vijfde enz golf-theorie van hun overheid is gebaseerd
  • B. er was nooit een ‘pandemie’ (pas door aanpassing definitie door WHO in 2009) van een klasse A-virus, wel een (grensoverschrijdende) epidemie van een virus dat qua IFR de griep benadert, die al sinds mei 2020 is opgehouden zoals uit de gegevens van het RIVM zelf blijkt

Onze keuze voor de omslag

De Wierhiet hat ’n skel lut
Nu geeft ook het Ministerie van VWS toe dat de injecties met experimentele gentherapie niet voorkomen dat je anderen aansteekt. Ook worden geinjecteerde mensen nog steeds ziek, en soms zelfs heftiger door bijvoorbeeld een auto-immuunreactie. Ook wanneer je op klassieke wijze zou ‘vaccineren’, dan heeft dat geen zin omdat het virus steeds muteert.

Er is op deze wijze dus geen exitstrategie, en dus is er ook geen argument om niet weer tot oud normaal over te gaan. Dus worden we nu in de fuik gedreven van een totalitaire politiestaat en dat is onacceptabel.

En nee, dit is geen ‘mening’ maar constatering die waar is. Je hoeft andermans mening niet te respecteren, en waarom dat niet hoeft kun je ook in mijn boek leren. Waarom een mening hebben die niet waar is. Waarheid bestaat en ‘de wierhiet hat ’n skel lut’.

Weerlegging op basis van een eerlijke lezing van de gegevens is onmogelijk. Oftwel: Sa is’t en net oars. Herhaling van de zelfde leugens via de zelfde media maakt ze nog niet meer waar.

kop dicht kapjes, ze gaan dit najaar weer op en er komen weer nieuwe Lockdowns

Zo geven de Friezen dus het signaal af, ‘wij zijn niet nuchter, maar schuchter’.  Hoewel je die opstelling natuurlijk ook als realisme over de eigen kracht kunt uitleggen. Tegen een totalitaire staat die alle wapens bezit maak je als ongewapende weerloze burgers uiteindelijk met een militante opstelling geen kans.

Dat wisten ook de Friezen die de Hollandse adel met hun militaire overmacht de Zuiderzee in dreven op 25 september 1345. Die Friezen hadden het ook onbegrijpelijk gevonden dat Hugo de Jonge en Mark Rutte nog levend kunnen rondlopen.

Niettemin is iedereen voor een informele versie van de herdenking welkom op It Klif op zaterdag 25 september om 13:45.

One Reply to “‘Leaver weak en braef’, geen herdenking 25 september”

  1. De moderne mens is verzwakt. Zaken als weerbaarheid en agressie worden gezien als negatief. Onze geschiedenis moeten we zien als een schandvlek terwijl we beter zouden strijden tegen de slavernij die komen gaat als over het verleden te spreken. We hebben krachtige eerlijke mensen nodig die onze waarden met hand en tand verdedigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *