Het Boerdisme van Sierd Hotse Gautama…

Boerdisme

Een foto die het haalde in de selectie voor mijn fotodebuut ‘Liever dood dan Slaaf, een pelgrimstocht door de Friese Natuur op zoek naar Vrijheid’ is die van het Boerdisme: in de moderne tijd baseren mensen zich voor hun geestelijke groei niet meer op de eigen tradities, maar ze winkelen bij de Intratuin om daar zo’n oosterling in te slaan, die de hele dag in de tuin wat voor zichzelf uitstaart, de Intratuin-Boeddha.

De Heilige Michael

De klassieke Friezen hadden Sint Michael als beschermengel, daarnaar is nog de Michaelskerk in Harlingen vernoemd maar ook de Michaelskerk van Oosterland op Wieringen van de West Friezen. De engel van de ‘strijdende kerk’ uit de Openbaring, waarnaar ook de Friezenkerk in Rome is vernoemd, en de Abdij van Mont Saint Michel.

Mont Saint Michel

Bij ons thuis, daar hangt in de tuin gewoon Jezus aan het kruis. Met Jezus kun je geen scheve schaats rijden…

Abdij met ‘ommuurde tuin’ = het Paradijs

Wat is er immers mis met onze eigen heiligen? De bioloog Rupert Sheldrake, die in hoofdstuk 4 voorkomt, noemt dat gedrag ‘Anything But Christian’ (ABC), dat het niet uitmaakt wat voor geestelijke symboliek je hanteert als het maar niet christelijk is. Bij ons in ‘De Abdij’ hebben we een kapel met Maria er in, en daar openen we iedere dag met gebed. Dat heb ik afgekeken van cabaretier en katholiek Herman Finkers.

Wil je beslist niets met het christendom te maken hebben?

Dan kun je altijd nog beter de inheemse tradities (her)ontdekken van de Edda, in plaats van dat je een of andere oosterling importeert die wat als een kat in de vensterbank voor zich uitstaart. Het Westerse christendom kun je niet los zien van die heidense periode, die we in hoofdstuk 3 behandelen.

Hoe je de Viking in jezelf herontdekt.

De drukproef. Het uiteindelijke boek is 2 kilo foto’s, 364 pagina’s, hardcover en gebonden. Bestel ‘Liever dood dan Slaaf’ via onze webshop op de gelijknamige website ‘Lieverdooddanslaaf.com

Je kunt natuurlijk ook een eigen geestelijke stroming uitvinden, gebaseerd op Friese mores: die noem ik ‘Het Boerdisme’ naar de Friese prins Sierd Hotse Gautama. Die kwam al mediterend onder invloed van Beerenburg tot Verlichting, toen hij het basisinzicht van het Boerdisme tot zich kreeg:

It Koe Minder (het kon veel erger)

Vervolgens liet hij zich Boerda noemen, en verschenen in vensterbanken, voortuinen en huisaltaren in Friesland en de rest daarvan (‘Holland’) allemaal beeltenissen van hem. Zo kreeg het schoonheidsideaal van het Fries Minimalisme – ‘Sa Ken’t Ek Wol’-  haar spirituele fundament. ‘Lekker makkelijk’!

Modern Friese vrouwen die deze stroming zijn toegedaan gaan over straat met een kort geknipt pleeborstelkapsel, en krijgen een plofkont.

‘Liever dood dan Slaaf’ kent de nodige Friese zelfspot over het moderne leven, je kunt mijn fotodebuut bestellen via onze webshop op www.lieverdooddanslaaf.com

Er moet ook wat te lachen vallen.

2 Replies to “Het Boerdisme van Sierd Hotse Gautama…”

 1. Woon je in het Aards Paradijs Friesland met een Boerdismebeeld aan de poort en kijk je verdomme recht in de bek van zo’n satanische windgenererende vogelversnipperaar daar op de 1e foto onder de boom. Waar zijn de Boerkiesjotten als je ze nodig hebt…

 2. Twintig jaar geleden had een cafébaas in Nederland een Boeddha beeldje in zijn kroeg. Het scheen twintig procent meer opbrengst te geven.
  Ik leef in het land waar Boeddha geboren is en kijk niet meer door de roze bril dat het gras aan het andere kant van het hek groener is. Er is geen religie boven de waarheid was het motto van een Maharadja uit Benares in India. Dit motto is overgenomen door de Theosofische society. Ook de discussie tussen Oost en West is nutteloos want als je maar ver genoeg naar het Oosten reist dan ben je weer in het Westen. Zoek niks buiten je, het zit in en om je, alles is verbonden. Elke stroming is dus een differentiatie in plaats van een integratie.

  Het Westen zou niet zo wezen als het is door het Christendom is natuurlijk wel waar maar hoeveel anders had het kunnen wezen als het er niet was geweest is de hamvraag. Het Westen is hoofdzakelijk gegroeid door Koloniaal bezit en de uitbuiting door een Multinational genaamd de Verenigde Oostindische Company. De kerk Rooms of Gereformeerd was er niet tegen Multatuli wel als een eenling. . Dit karma komt nu terug. Vooral het Nederlands Calvinistische zelf rechtschapenheids gevoel is een blok aan het been om geestelijk een stap verder te groeien. Zodra je denkt dat jouw religie boven al het andere staat heb je al de eerste stap naar je eigen val gemaakt ondanks dat de Paus misschien een Anti Christ is in hun ogen. Niets is perfect iets wat perfect is veranderd niet vandaar dat het Christendom vele verschillende sektes heeft (duizenden) ook in het Boeddhisme zijn verschillende sektes ontstaan. Bonefacius leefde in Dokkum en werd door de Friesen geliquideerd als ik het goed heb. De Roomse sekte had een goede marketing manager aan Karel de Grote onder het motto “Christen of je kop eraf” De vraag is dan is het Christendom een zegen of een spirituele blokkade geweest. Een feit wat wel duidelijk geworden is in de geschiedenis van de Christelijke sekte uit Constantinopel van Keizer Constantijn is dat er veel bloed en menselijk leed aan kleeft en dat er nog steeds schandalen van recente oorsprong boven water komen. Kijk maar naar de Inheemse bevolking in Canada ik praat dan nog niet over structureel pedofiel gedrag. Het is eerder een donkere smet op de menselijke geschiedenis geworden hoe goed Jezus ook zijn best gedaan had om de mens de weg te tonen volgens hun geschriften. “Liever dood dan slaaf” kan je ook op religie projecteren en omdraaien naar “Liever dood dan geïndoctrineerd” Of het nu de doctrine van een van klimaat religie of spirituele religieuze sekte is maakt niet uit alles wat je tegen je eigen natuur wordt opgelegd is per definitie onnatuurlijk en zal dan ook een reactie teweegbrengen.
  Volgens de Hindoe leven we nu in het tijdperk van Kali ofwel het Kali Yuga. De voorspellingen van dit tijdperk zijn lang geleden gedaan net als in de bijbel. Eentje ervan is dat in dit tijdperk langs de Ganges alleen respect voor materieel bezit is en dat een heilige beschimt gaat worden. De Yuga’s hebben veel overeenkomst met de droom uitleg van Daniel aan Nebuchatnezzar de Koning van Babylon waarin de IJzeren tijd vergeleken kan worden met het Kali Yuga. Vele zaken zijn reeds bepaald wat je doet afvragen wat de rol van een vrije wil inhoud in dit geheel.
  Als je naar het Tibetaans Boeddhisme kijkt dan zie je ook een feodale structuur en veel vergelijk met zaken die het Christendom overgenomen heeft. de Dalai Lama is vergelijkbaar met de Paus en de Rinpoche met de Bisschop de kloosters wierook ambt kleding, de rozenkrans enzovoort. Het Tibetaans systeem is net als het Rooms systeem een versmelting van een nieuwe stromng met de oude Pagan cultuur geworden. Het beruchte Gurkha regiment van Engeland zijn hoofdzakelijk Boeddhisten. De gemiddelde Westerling heeft een ideale visie van deze stromingen. De Dalia Lama heeft zelf ook toegegeven dat hun exile met karma the maken had.
  Het leven op aarde is een interessant tijdverdrijf voor een ziel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *