Kneppelfreed, ME mept er op los: angst seperatisme?

Kerkhof Aalsum bij Dokkum

In Burdaard, het dorpje aan de Dokkumer Ee misdroeg de ME zich op Oudjaarsavond net zo baldadig als bij de vrijheidsdemo’s, en de Leeuwarder Courant toont de blauwe plekken van het slachtoffer. Een jonge man, die gewoon naar huis wilde lopen, maar die tegen de grond werd gewerkt door de knuppeldragers van Grapperhaus, en vervolgens werd er op de grond op hem ingeslagen.  Bij gistermiddag geschoten beelden van Noord Friesland, gaan we nu in op de historie van de echte Kneppelfreed, die van oktober 1951.

Birdaard aan de Dokkumer Ee

Van Kneppelfreed 1951 naar Kneppelsneon 2021/2
Kneppelfreed (Knuppelvrijdag) van oktober 1951 verliep iets anders maar leidde uiteindelijk wel er toe, dat Ministers afreisden naar Friesland uit angst een seperatistische rel te hebben uitgelokt. In het ledenblad van het Fries Historisch Genootschap Fryslan, lees je het prachtige artikel van Atte Jongstra ‘Molk en Supe’ (Melk en Karnemelk) over de toedracht van dit uit de hand gelopen politie-optreden voor het Gerechtshof in Leeuwarden aan het Zaailand.

Zaailand 18 juni met Facebookster Jolande

Het begon bij de invoering van artikel 16 van het Melkbesluit, dat Nederlandstalige opschriften op melkbussen vereiste, jaartal 1948. De na-oorlogse vergrootschaliging, staatsgedwongen centralisatie van productiedoelen en mechanisatie van de landbouw van Sicco Mansholt (PvdA) stond nog in de kinderschoenen.

De meeste Friese melkboeren tapten hun eigen te verkopen melk nog in melkbussen op de paardenkar. Twee melkboeren uit Oldeboorn (aan het riviertje de Boorne, prominent in hoofdstuk 3 van mijn fotoboek Liever dood dan Slaaf) geven dus nog gewoon zoals ze gewend zijn de Friestalige aanduiding op de melkbus ‘molke, supe, supenbrij’ (melk, karnemelk, karnemelkse pap)

Dokkumer Ee

Ze worden vervolgens vervolgd door een inspecteur van de Keuringsdienst van Waren. De journalist en hoofdredacteur Fedde Schurer van de Heerenveense Koerier krijgt hier lucht van. Hij schrijft een boos stuk, waarin hij de ‘taalterreur’ veroordeelt. Daar was het Melkbesluit niet voor bedoeld.

Het Melkbesluit diende immers alleen om de klant te vertellen wat hij koopt. Zoals Atte Jongstra schrijft, was het zaadje van de wind gezaaid die later een storm zou oogsten. De volgende ambtelijke kleinzieligheid die Schurer in de pen zou doen klimmen, kwam van Mr. Stheeman, oud-president van de Leeuwarder rechtbank.

Die maakte in een ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant bezwaar, dat er Fries werd gesproken bij een vergadering van het Fries Historisch Genootschap. De D66’er in notedop zou bang zijn geweest voor seperatisme, Friese emancipatie van het Haagse bestuur met bedreiging voor nationale eenheidsworst.

De Friese Gedeputeerde Staten oordeelden na commotie over dat artikel, dat iedere Fries zich in openbare gelegenheden van het Fries mocht bedienen uit oogpunt van rechtsgelijkheid.

Zicht. op Foudgum, waar Francois Haverschmidt (Piet Paaltjens) ooit predikant was

De Zwarte Hoop-vergelijking, belediging Kantonrechter
Toen de zelfde kantonrechter die ook de Oldeboorner boeren had veroordeeld, nog eens een veroordeling uitsprak tegen een Friese veearts waren de rapen gaar. Die veearts zou ‘illegaal’ zonder vergunning over de kortst mogelijke weg naar een boer zijn gereden in de Noord Oost Polder

Toen deed Fedde Schurer, wat ondergetekende ook deed tegen volksverlakker Bouwe de Boer, zodat hier een arrestatieteam op de stoep kwam die mij in eigen huis tegen de grond smeet en in de boeien sloeg. Schurer klom in de pen in de Heerenveense Koerier, hij vergeleek de Kantonrechter met de Saksische terreurbende ‘De Zwarte Hoop’, die de Friese landen in de late Middeleeuwen had geteisterd.

Rubriekschrijver De Jong zou in het Bolswards Nieuwsblad spreken over ‘Nazi-methoden’ van de kantonrechter, en dat hij zich moest beheersen om zo’n kantonrechter (niet-Friese import, net als dat D66’gespuis van het gerechtshof in Leeuwarden bij mijn hoger beroep) niet met een knuppel er van langs te geven.

Weg naar de stoepa van boeddhistisch klooster Hantum

Schurer en De Jong werden beide voor hun schrijven vervolgd, ze konden een geldboete betalen van 150 gulden, of kiezen voor 30 dagen hechtenis. De rechtszitting vond in Leeuwarden plaats op veemarktdag, en door de publiciteit was de oploop voor de rechtszaak enorm.

Er werd zelfs publiek uit de rechtszaal verwijderd omdat die overvol raakte. Jongstra schrijft;

Nimmer was de naam Zaailand zo spreekwoordelijk. De Politie raakte in paniek toen het publiek leuzen ging scanderen, stuurde motoragenten alsmede de brandspuit en hanteerde de gummistok met de toeschietelijkheid van de angst.

Ook de getuigen die na de zitting het gerechtsgebouw verlieten kregen klappen, waaronder Pieter Wijbenga, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Kneppelfreed was een feit.

Voor het oude gerechtsgebouw Zaailand

Drie ministers reisden vervolgens af naar Leeuwarden om zich te laten geruststellen. Maar Den Haag zou via Hendrik Algra van de ARP nog in de Eerste Kamer van de Friezen horen (1952):

Wanneer men erkent dat het Fries een taal is- en dat is het- een taal waarin de Bijbel is vertaald, waarin kerkdiensten worden gehouden, een taal waarin Shakespeare is vertaald en Tacitus, maar dat die taal buiten de zalen van het officium moet blijven of ten hoogste even binnen mag komen zoals in sommige gezinnen de dienstbode die in de keuken eet, ook even mag binnenkomen als die zelf een stoel binnen brengt….dan is dat imperialisme.

De ARP (Anti Revolutionaire Partij) had nog als leuze ‘van de overheid kan niet enig goeds komen’.. Hear Hear…Ze ontstonden in reactie op de Franse Revolutie, die Frankrijk na 1789 hielp verbouwen tot centralistische bureaucratie. Daarvoor was ‘Frankrijk’ een lappendeken van onafhankelijke gewesten met eigen identiteit.

De ‘Franse Tijd’ zou bij ons ook tot verdere centralisatie van bestuur leiden, gedicteerd door Den Haag.

Durk, een Oer-Fries uit 1 stuk in Burdaard

Lelylijn brengt omvolking voor identiteits-verarming
Het imperialisme uit Den Haag zal met de D66-globalisme-fascisten (World Economic Forum-lakeien) in Rutte 4 enkel meer voedingsbodem hebben. Via een Lelylijn moet Friesland een soort overloop van de Randstad worden, waar ze via omvolking (Marrakech Global Compact) en massale huizenbouw voor niet-Friese import dan de laatste restanten van de Friese Vrije Natuur om zeep helpen.

Door ons met ongevraagde import te overspoelen, met uitgestoken hand door ‘Friese’ politici hier van de Kartelpartijen (VVD/D66/CDA/PvdA enz). Terwijl ze tegelijk uit naam van hun 2030 Agenda en SDG Doelen de traditionele economische dragers van Friesland om zeep helpen: de boerenstand, uit naam van de Stikstof-leugen.

Blokkeer-Friezin Jenny Douwes en Sander Hoekstra bij onze boekpresentatie op It Klif

Van voorgaande zin is niets overdreven. In reactie op de Blokkeer-Friezen wilde het Ministerie van Sociale zaken ons Friezen in 2017 al ‘emotioneel emanciperen’. Jenny Douwes kreeg van dat D66 gespuis van de Rechtbank Noord Nederland al een belachelijke straf opgelegd, die normaliter voor zedendelicten is gereserveerd.

Dat D66-multicul-globalisme-gespuis heeft het er niet op, wanneer je als volk nog enig zelfbewustzijn en trots koestert op je afkomst. Dan maken ze meteen Tweede Wereld-Oorlog-vergelijkingen waarop dat D66-gespuis het patent claimt met hun hete aardappel-stemmetjes.

D66-versie van Friese vlag wil ons land winnen voor de gender-ideologie

Je mag alleen trots zijn, wanneer je zo’n voorkeursgroep van de regenboogvlagjes bent, die ze nu zelfs al met de Friese vlag vermengen. De highscore haal je bij die D66’ers of erger wanneer je veganistische en klimaatactivistische transgenderhomoneger bent.

In Noord Friesland zijn de Friezen nog meer puur gebleven, gewone normale mensen.

 • Moest de ME afgelopen Oudjaarsavond dat er op orders van de Regioburgemeesters, voorgezeten door BLM-activist Femke Halsema er uit meppen?

Kneppelsneon (Knuppelzaterdag) is zo een modern feit geworden. Mijn fotografisch en literair debuut Liever dood dan Slaaf geeft je zowel intellectueel als artistiek een reden om niet met die regenboog-ideologie mee te gaan, maar om weer te wortelen in je eigen natuur en afkomst.

De cover: Fries schilder Alma Tadema was aanstichter van de school van Pre-Rafaelieten die vrouwen en ‘de dood’ als thema hadden, een vorm van magisch realisme die ook in mij fotoboek zit

Je kunt die tegel van twee kilo fotografie bestellen via de gelijknamige webzijde www.lieverdooddanslaaf.com.

Wij leggen hier bij identiteit echter niet de nadruk op de taal, maar op de benodigde mentaliteit, natuur van de Friezen die met ‘Leaver dea as Slaef’ zo mooi verwoord is. We maken een pelgrimstocht op zoek naar de wortels van de Friese Vrijheidsdrang. Die natuurlijke historie is een voorbeeld voor alle regionaal zelfbewuste Nederlanders, of je nu Zeeuw, Brabo of Limburger bent.

De paradox is dat er geen werkelijke vrijheid is zonder grenzen. Dus leer je in vier meditaties in vier tijdvakken weer wat ‘vrijheid’ nu eigenlijk betekent. Vrije Friezen die veel van de wereld hebben gezien, die hoeven niet krampachtig interessant en multiculti te doen. Regenboogvlag-‘Friezen’ zijn juist de kleine geesten die zo aan overcompensatie willen doen uit angst provinciaal en oubollig te lijken.

PvdA of erger met rode sjaal om. Brrrr.

Dan kunnen ze nog zo zuiver Fries praten, ze plaatsen zich buiten de Friese Waardengemeenschap die uitgaat van de Natuur van de Friezen, mentaliteit, gevormd in de koude zeeklei. Vanuit die mentaliteit krijg je vanzelf honger naar kennis over de Friese natuurlijke historie. Dan heb je geen Calimero-geklaag nodig over de achterstelling van het Fries als taal. Dan wil je vanzelf die taal weer spreken, leren en lezen.

 

5 Replies to “Kneppelfreed, ME mept er op los: angst seperatisme?”

 1. “Lelylijn brengt omvolking voor identiteits-verarming..”
  Rijden ze in Friesland nog op varkens dan? De enkele armoedzaaier die nog met een trein reist zal het verschil niet maken. Overig Nederland gebruikt zijn auto om ergens te komen, al decennia lang.

  De rest van je Friese betogen stinken erg naar het “Wij zijn beter dan gij” waar je zelf jarenlang fel tegenstander van was. Alsof het voor je vrijheidsgevoel ene flikker uitmaakt wáár je uit een kut bent geperst. Was dat in jouw geval per ongeluk 31,003km naar het Zuid-Oosten geweest, dan was jij -uit diezelfde ouders- nu opeens een stomme gehoorzame Drentse boer geweest? Omdat er ooit een denkbeeldige provincielijn op een kaart is getrokken? Denk toch eens na man.

  Ik heb een redelijk grote hoeveelheid rasFriezen in mijn kennissenkring Rypke. De enige die zeer fanatiek liever dood dan slaaf zegt te zijn, heeft nul idee wat vrijheid inhoudt en bukt zó onpasselijk makend diep voor de overheid dat hij daar nog eens een lintje voor krijgt. De rest zijn beste mensen waar je mee kunt lachen, maar echte vrijheidsstrijders zie ik er niet in. Ze willen door de overheid met rust gelaten worden, net als het overgrote deel van de Nederlanders. Met een beetje geluk hadden het prima Drenten kunnen zijn. Dan hadden ze ook meteen veel meer van die Noorse zwerfkeien gehad om een oude spreuk op te kalken..

  Het enige wat Friesland binnen NL anders heeft is de taal die je gezien zijn geringe omvang ook als dialect zou kunnen betitelen. Het is maar net waar je de streep trekt. Er zijn echter zo’n 6800 talen en 41000 grotere dialecten op de wereld. Dus om dan te denken dat precies jouw taaltje en jouw provinciegrens je speciaal maakt lijkt me wat erg benepen gedacht. Da’s ongeveer net zo speciaal als een all-in vakantiebestemming die je met een vliegtuig kunt bereiken.
  Misschien iets om over na te denken.

  Groeten van een nakomeling van iemand die in zijn eentje heeft voorkomen dat de Spanjaarden Leiden konden bezetten maar door die eeuwenoude gebeurtenis niet speciaal is geboren. Was ik uit de muts van de buurvrouw geperst dan had ik gewoon Jansen geheten…

 2. Beste Leo,
  Volgens mij heb je heel veel frustratie over Rypke zijn voorliefde voor Friesland. Ik weet niet hoe lang de wachttijden bij een therapeut zijn, maar meld je gauw aan. Vindt je het dan zo vreemd om van je geboorte gebied te houden.

  Beste Rypke,
  Dat het provinciebestuur Friesland vernield is duidelijk. Sander de Rouwe is al gevlucht nadat hij onder meer het IJsselmeer bij Makkum heeft voorzien van een ongelooflijke partij windmolens. Nu zit er weer zo’n Lelielijn fan als Gedeputeerde en deze dame ( import?) wil Friesland voorzien van een Woonplan om duizenden woningen te gaan bouwen. SDG 15(?) of zo iets. In deze plannen zijn de bewoners van Friesland ( en vooral de boeren) niet betrokken.
  De grenzen dicht en geen rotzooi hier naar Friesland.
  Gelukkig spartelen de Groningse en Drentse gemeenten tegen, die zijn schijnbaar verstandiger.

  1. Beste Johan,
   zoals je zelf bewijst is een echte Fries niet per definitie beter dan een verkrampt denkende randstedeling. Die zetten bv een kritische Rypke ook meteen in het hokje van de geesteszieke plattelander die met zijn pies naar de dokter moet ipv op zijn argumenten in te gaan.
   Derhalve een zeer matige reactie van je.

   Liefde voor je geboortestreek is niet vreemd. Maar vanuit een kokervisie denken dat die streek wordt bevolkt door een soort wereldreddend Herrenvolk is ook weer overdreven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *