Liefde voor theorie, de wortel van alle kwaad

De wortels houden de eik in evenwicht op de afkalvende helling

Op de Bemelerberg troffen we deze eiken in hellingbos, waar de helling met loss-bodem (Limburgse klei) wegsleet onder de wortels vandaan. De wortels die vrij kwamen te liggen, groeiden uiteindelijk uit tot naar beneden gerichte dikke takken, die de boom op de helling in evenwicht houden.

Deze eik staat letterlijk op de uitkijk

Huishouden (Huishout)
Zo geldt het gezegde ‘as above, so below’ voor de verbintenis tussen de geestelijke, hemelse en aardse wereld ook zichtbaar voor bomen. Niet voor niets kent de Germaanse mythologie de levensboom Ygdrassil die het hemelgewelf ondersteunt. Terwijl de wortels de grond/aarde bij elkaar houden.

Als connectie tussen het hemelse, abstracte, (Yang, het mannelijke) en moeder aarde (Yin, het vrouwelijke)

In de kronkeltakken van de eik kun je ook de tracheeen van longen zien. Ze waaieren maximaal uit de lucht in om via de maximalisatie van oppervlakte zoveel mogelijk contact met licht te maken. En om via fotosynthese vervolgens CO2 en water om te zetten in suikers en zuurstof.

Zo produceren eiken prachtig hout, dat mensen weer eeuwenlang in staat stelde om huizen te bouwen. Het was een gebruik dat iedere boerderij zijn eigen hakhout had. Dat is het husholt waarvan het ‘huishouden’ is afgeleid, zo stelt deze webpagina over eiken

Net als bij bloedvaten en de tracheeen in je longen

Koolstofopslag
Onder de grond doen de wortels het zelfde, uitwaaieren, maar dan om zoveel mogelijk water, mineralen en voedingsstoffen op te kunnen nemen. Dat doen eiken in samenwerking met bodemschimmels.

Als naturalist, arbor-eroticus (bomenknuffelaar in hogere versnelling) en fan van de eik (Quercus robur) – je mag me voor een mooie oude eik uit bed bellen- heb je zo je leven lang genoeg aan aardse buitenwezens. Zoals je ook al je leven lang op zoek bent naar intelligent leven op aarde.

Vroeger heette de groei van bomen gewoon ‘bomengroei’, en kon je mooie oude bomen waarderen boven het jonge vervangbare spul. Tegenwoordig in het jaar 15 na de komst van Al Gore (2007) heet het groeien van een boom ‘koolstofopslag.’

Mensen op universiteiten – zoals Gert Jan Nabuurs- die krijgen belastinggeld betaald om bomengroei zo te noemen: koolstofopslag. Ik herhaal: koolstofopslag. Het groeien van een plant, een boom versmallen tot wat die boom voor politieke functie voor je uitvoert, iets dat je subsidie oplevert en dat in technische taal…

…koolstofopslag.

Als kronkelende vingers in de aarde

Oude bomen in prachtig oud natuurbos staan in het verdomhoekje, omdat ze niet meer (hard) groeien. Oud bos kan netto zelfs meer CO2 uitstoten, door alle rotting van hout, verval, en wanneer het een tijdje aan de droge kant is.

CO2-opslagers willen jong snel groeiend bos – houtplantages- om de CO2-psychose te bezweren die ‘klimaatbeleid’ verordent. In korte tijd is het natuurgerichte bosbeleid van de wollen geitengreiers van Kritisch Bosbeheer zo in het verdomhoekje geraakt. Plots moet er overal gekapt en gezaagd, beheer gericht op snelle productie.

Een rationele oplossing hiertegen is niet voor handen. Wie aan de CO2-hysterie meedoet is ontworteld, danwel op enigerlei wijze op het leven afgestompt. Anders ga je het groeien van een boom geen ‘koolstofopslag’ noemen.

Bewoonde dassenburcht

Liefde voor theorie, de wortel van het kwaad
Mijn oplossing tegen CO2-psychose en iedere vorm van door media en politici aangeprate psychose zou zijn; ga bomen knuffelen, al was het maar voor de grap. Je hebt het contact met je moederaarde verloren, leeft in een psychose, een abstractie, theorie van de realiteit die je blik vernauwt. En liefde voor theorie is de wortel van alle kwaad. Zoals ‘ketterij’ ook altijd was: iets in zichzelf goeds verheffen tot ‘het enige dat telt’…Net als bij sektes.

Vooral oude bomen geven een bepaalde relativering en rust. Maar ook het lopen in een bos doet dat al. Mogelijk omdat bomen duizenden verschillende chemicalien uitscheiden, tot stofjes voor onderlinge communicatie aan toe. Zo van ‘hee, ik wordt aangevreten door insecten, maak snel looistoffen aan in je blaadjes zodat bij jouw de schade beperkt blijft.

Zulke stofjes kunnen ook invloed op andere wezens hebben.

Moderne mensen zijn door de moderniteit en haar ideologie van liberalisme vaak ‘ontworteld’ geraakt, niet meer gehecht aan de geboortegrond, hun moederaarde. Terwijl mensen vroeger in hun achternamen altijd naar hun afkomst werden vernoemd. Zoals Jan De Vries, die uit Friesland kwam. Geert Wilders zijn voorouders kwamen uit het Zuid Limburgse Wahlwiller, dat ‘Wilders’ heet in Bronsgroen Eikenhouts.

Zonder aarding en herkomst leef je vooral in het abstracte, hemelse, in luchtkastelen. Een boom niet. Die staat ergens de hele tijd gewoon te zijn, alsof hij het advies van een Indiase Goeroe ter harte nam: niet ‘I Am That’ maar ‘I Am’, zijn. Als verbinding tussen hemel en aarde.

Een boom blijft zijn leven lang op de plaats waar hij geboren werd, waar zijn eikel wortel schoot. De antithese van modern, ontworteld zijn, rusteloos, kijk maar eens naar de videoclip van een modern liedje, of een tekenfilm voor moderne ‘kids’. Alsof je naar een flitsende stroboscoop moet kijken.

Eenzame eik

Onder de wortels huisden hier dassen, die hun burchten pas hadden gegraven. Maar je hebt ook dassenburchten die al eeuwenoud kunnen zijn. Hoe ze zich naar binnen werkten, dat moet nog een hele klus zijn. De loss-bodem is een soort klei, maar dan bestaand uit deeltjes die niet door de zee sedimenteerden maar door de wind. Net als zeeklei kun je er enorm over glibberen.

3 Replies to “Liefde voor theorie, de wortel van alle kwaad”

  1. Abraham zocht ook altijd een eik uit als symbool voor de aanwezigheid van God. De eikel, zelf werd trouwens door hem bij elke joodse zichtbaar en is symbool van leven. Wegnemen van het vlees om leven zichtbaar te maken. Dat is trouwens ook de besnijdenis van Christus. Van de aarde weggesneden om nirw leven zichtbaar te laten zijn.

  2. Gelukkig heeft Rypke de liefde op de juiste plek zitten.
    Weer mooie foto’s en weer mooi begeleid in tekst.
    Leuk om te zien wat een gebied (en hierbij buiten Friesland) allemaal weer oplevert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *