‘De tirannie verdrijven, die mijn hart doorwondt’…

De entiteit Groningen hoorde domweg niet bij Nederland…

Wie wist dat Friesland in het Wilhelmus een prominente plek heeft, en dat hier de entiteit ‘Groningen’ nog allerminst wordt erkend? En wel in couplet vier. Weinig mensen kunnen alle 15 coupletten van het Wilhelmus zingen, het Volkslied dat je op de webzijde van de Rijksvoorlichtingsdienst kunt vinden, Koningshuis.nl.

De zin uit de titel komt uit couplet zes, en is zeer van toepassing op de Rutte-4-tirannie: Ons recht van opstand bij een crimineel regime van landverraders, leugenaars en volksverlakkers, dat wordt in ons eigen volkslied met beroep op de Bijbel verdedigd.

Zie je wel, Heiligerlee lag in VRIESLANT!!!

Er gaat niets boven Friesland, hoezo ‘Groningen’…
In het protestantse Liedboek voor de Kerken is het Wilhelmus gezang 411, op de wijs van de lieddichter Valerius in 1626. De tekst is ouder, en zou van een onbekende dichter uit de 16de eeuw stammen.

Dit lied verving begin jaren ’30 het Romantische vroeg negentiende eeuwse volkslied van Tollens, ‘Wier Neerlands bloed door d’aadren stroomt, van vreemde smetten vrij’. Hoewel gehamer op raszuiverheid bij SS- en NSDAP-lid Bernhard als nieuwe Prins van Oranje beter had gepast. En het moet gezegd, ook het Friese volkslied uit 1871 is zuivere Bloed en Bodem…

Je kunt daar ook onbevangen naar kijken: Hitler bouwde ook goede snelwegen, dus zijn snelwegen dan ‘slecht’ en moet je Rijkswaterstaat voor ‘nazi’s’ uitschelden? Je (biologische) afkomst op waarde schatten en je natuurlijk historie kennen, dat is toch beter dan fantasieloos en slecht op de hoogte zijn…

Het vierde couplet van het Wilhelmus vermeldt:

‘Graaf Adolf is gebleven in Friesland in den slag, zijn ziel in ’t eeuwig leven verwacht den jongsten dag.

Dit betekent dus dat bij schrijven van dit lied de entiteit Groningen als provincie nog steeds niet werd erkend. Graaf Adolf sneuvelde in 1568 bij Heiligerlee op de locatie die nu Tranendal heet. Heiligerlee ligt nu in de Provincie Groningen, vernoemd naar de door Saksische overheersers gecontroleerde oorspronkelijk Friese stad Groningen.

Dankzij die Saksische overheersing ging men vervolgens nasaal met de ‘natte t’ praten.

Slagveld Heiligerlee

Het gas van Slochteren is van de Friezen
Wij zijn die diefstal van ons Friese grondgebied met al haar bodemschatten (zoals de grootste gasbel van Europa) nog niet licht vergeten hier… In mijn fotografisch en prozaisch debuut ‘Liever dood dan Slaaf’ (hier bestellen via de gelijknamige webzijde), een pelgrimstocht door de Friese Natuur op zoek naar Vrijheid erkennen we de entiteit ‘Groningen’ dan ook niet.

Dat is gewoon Oosterlauwers Friesland, en die zogenaamde ‘Groningers’ hebben gewoon taalles nodig. Zodat ze dat dierlijk klinkende Saksisch van ze kwijt raken en gewoon weer hun Friese moedertaal eigen maken. ‘Gronings’, luister enkel naar dat jammerlijke gemompel van volkszanger Ede Staal, en je begrijpt dat die Yosti-klanken een vorm van degeneratie hebben ingeluid;

Ut is de grup oer de groai, en kleup oer de klaai, ut is de hoe or de graoi en de grunp oer de droai

(aanzwellend pianogeklingel, voor mensen die van ‘less is more’ houden in plaats van ‘neem meer les’…)

Dat is mien laaaan, mien hooo’e ‘laaaan’ dat is mien laaan, mien hoo’e laan. (en dan blaat hij op die voet verder.. op de cassete-opname volgt dan daverend applaus, goed zo debielletje)

Waarop is die ‘Groninger’ trots gebaseerd? Omdat je de taal der dieren machtig bent? Leer weer Fries…Tsssss.

De Lauwers als grens met Gronings Friesland bij Visvliet

Vergane Glorie van Frisia
Het Hogeland van Oosterlauwers Friesland is inderdaad prachtig, rijk en vruchtbaar zeekleiland. Maar wanneer het door Ede Staal in Saksisch zo geparodieerd wordt… Iedere pianoklank van die Saksische dorpszanger klinkt als hamerslag tegen je Friese trommelvlies.

In de zeventiende eeuw raakten we Oosterlauwers Friesland kwijt aan de Saksen: dat ging zich naar de stad Groningen noemen. In Centraal Frisia, provincie-Friesland is sindsdien eigenlijk weinig meer gebeurd dat vermeldenswaard is. Mijn fotoboek stopt dan ook in het begin van de moderne tijd.

Dat is rond 1500, als Grutte Pier in het staartje van de Friese vrijheid nog wat met zijn zwaard zwaait, en als later al die prachtige Abdijen gesloopt worden door protestanten/revolutionairen.

Weduwe Joustra vond vervolgens de Berenburg uit, en we kregen een weerman die voor Randstedelingen bij SBS6 heel grappig ‘Oant Moarn’ kan zeggen. Verder nog wat grappige folklore voor toeristen als schaatsen en kaatsen. De ver-Friezing van plaatsnamen moet toeristen hier nog een beetje een buitenland-gevoel geven.

Net als in Marokko drijft onze economie nu op agrarische activiteit en toerisme, aangevuld met subsidiestromen die Grote Beloftes waar zullen maken.

De geschiedenis van Friesland na 1500 is 1 van verliezers, die de eigen (maritieme) handelskracht en macht overvleugeld zagen worden door ‘Hollanders’. Dat zijn West Friezen die hun eigen oorsprong ontkennen, al negen eeuwen, de tiid hald gjin skoft.

In 1101 ging West Frisia Holland heten. Die Hollanders vergaten domweg dat ze ooit Friezen waren.

Ze gingen zich zelfs identificeren met de Batavieren als oerstam, dus met Flipje uit Tiel in de Betuwe. Zodat hier in de Franse Tijd een ‘Bataafsche Republiek’ gevestigd werd. Terwijl dat #$%^&!!!! Frisia was.

Als het in het Wilhelmus nog wel goed stond…

Zijtak van de Lauwers bij Gerkesklooster, een foto in mijn boek ‘Liever dood dan Slaaf’

De Tirannie verdrijven
Terug naar ons volkslied sinds de jaren ’30 waar iedere voetbalstation-bezoeker alleen het eerste couplet van kan brullen. Het Couplet van het Wilhelmus dat helemaal is toegespitst op de totalitaire tijden van het Rutte-regime en haar onrechtmatige regeerwijze, dat is couplet zes van het Wilhelmus:

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie van WEF-vazallen Kaag/Rutte verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Dus het idee van Reformatorische rechtlijnigen, dat je niet in opstand mag komen tegen ‘de overheid’ vanwege de passage in Romeinen (‘God’s dienaresse’), die claim wordt weersproken met beroep op de Bijbel in ons eigen volkslied… Protestanten bedoelden hooguit met hun beroep op de Romeinen-brief van Paulus: dat ze niet tegen onze regering in opstand mogen komen, nu wij eenmaal de katholieken hebben onderdrukt…

De eerste druk van 1000 exemplaren

Volgens de vader van mijn vrouw en enkele Bijbelvaste Zeeuwen, zou Nederland het Zebulon uit de Bijbel zijn waar we in deze Openbaring-tijd veilig zouden zijn.

De Friese plaats Kimswerd zou volgens die Zebulon- theorie zijn afgeleid van de ‘Cimbren,’ een stam die weer via migratie uit de Orient verwant zou zijn met de stam Zebulon die aan zee zou wonen volgens de Bijbel.

Ach, mensen hebben zoveel theorieen. Al zou je het enkel poetisch zien dan is het toch een aardig idee voor iedereen die het belang van de Bijbel als grondslag voor onze cultuur kan zien: zonder de Bijbel geen Wilhelmus-volkslied.

Een zelfvervullende profetie is ook een werkende profetie. Dat mensen gaan handelen naar wat ze lazen.

Zebulon-Bijbelverwijzingen in Bijbel Evert Smit jr.

Het lijkt er op dat Engeland met deze Zebulon-eer gaat strijken. Die maken zich al los van de QR-tirannie, lockdowns, waar de WEF-lakeien en Eurofederalisten van het Rutte-regime op voortborduren. Als het aan het Rutte-4-Regime ligt, dan leven we hier in een World Economic Forum-vazalstaat waarin wij niet meer kunnen ‘kopen of verkopen’ zonder QR-code en DIGI-ID (Openbaring 13:17).

Met, we blijven het herhalen, de medewerking van de Christen (….) Unie van de schandknaap van satan, Gert-Jan Segers en de publieke vrouw van multinationals, Carola Schouten.

ID aldus de ngo ID2020, per juni in Nederland in te voeren voor Rutte’s Big Brother-dictatuur
Certificate of Vaccination + ID = COVID, geheel toevallig…

Frexit!
Dan heeft de Brits-Israel-visie dus meer krediet. Dat het land van de Angelen en Saksen het Zebulon is waar je in Openbaring-tijd veilig bent.

De Angelen en Saksen zijn een broedervolk van de Friezen, met wie we in de vroege Middeleeuwen al een rijke uitwisseling en handel hadden, via onze SUV’s van de Noordzee, een soort proto-Vikingbootjes als opgegraven bij Sutton Hoo. De Noordzee zou zelfs even ‘Friese Zee’ heten.

Laten we ons als Friezen dus met hen verenigen, en ons via een Frexit afscheiden van Den Haag en Brussel. Samen met alle mensen die zich in mentaliteit ‘Liever dood dan Slaaf‘ met ons verbonden voelen, alle onderdrukte autochtone volkeren in Europa. Dus ook een Urxit, de afscheiding van Urk, het achtste Friese zeeland.

COVID 19 The Great Reset van Klaus Schwab lag ook bij Mark Rutte op het bureau in het Torentje

Meer dan in ‘de feiten’- die neomarxistische constructies zijn- schuilt kracht in ‘Het Idee’, een geloof kan bergen verzetten. Of dat geloof nu 100 procent ‘waar’ is of niet… wie bepaalt wat ‘de feiten’ zijn die er werkelijk toe doen?

Persbureau Reuters? Het Ministerie van Waarheid? Het OMT? (Rijksoverheid.nl)

Tot slot: Sommige mensen van de moderne vrijheidsbeweging en mensen van groene clubs gaan graag aan de haal met Indiaanse inboorlingen, die zo dicht bij de natuur staan zodat ze een Hogere Wijsheid zouden hebben.

Maar: Waarom weet Dansende Beer ergens in een Amazonewoud na een sessie drugs via de vredespijp meer, dan Grote Beer (mijn sterrenbeeld), uw Friese inboorling van de zeekleilanden na een trek aan een lekkere dikke sigaar? Ik heb geen hallucinerende drugs nodig om verbeeldingskracht op te roepen.

Waarom moet je helemaal naar een vochtige hete jungle rond de evenaar en drugs gebruiken om je oerbron te vinden? In Liever dood dan Slaaf zie je dat ik het voor mijn neus ontdekte.

5 Replies to “‘De tirannie verdrijven, die mijn hart doorwondt’…”

 1. Een paar jaar geleden schreef ik, als parodie op ’t tiende vers.

  Niet doet mij meer erbarmen
  in mijnen wederspoed
  dan dat men ziet verarmen
  des Konings landen goed.
  Dat u de euro’s krenken,
  o edel Neerland zoet,
  als ik daaraan gedenke,
  mijn edel hart dat bloedt.

  Voor euro’s kun je u van alles en nog wat invullen. Zoals windmolens en knuppels.

  Overigens is dit lied voor ’t eerst gezongen door joden in het rijnland; ondermeer opgetekend in het boek anno domino 100 2000 van Frank de Graaff..

  de joden in het Rijnland hebben het W aan het eind van de 16e eeuw gezongen in het Jiddisch:

  Wilhelmus fon Nassaue bin ich us teutschem blut, dem faterland getrauen bleib ich bis in den tot;

  Interessant in deze vertaling is dat alle specifiek christelijke elementen die voor de joden niet acceptabel waren, eruit zijn gegooid. Zo zijn bijvoorbeeld de woorden ‘christen’ en ‘christelick’ verdwenen: ‘Als een vroom Christen Man’ is veranderd in ‘als ein vrom biderman’ (= burgerman!), ‘christelick’ in ‘hertiglich’ en ‘Als vrome Christen leven’ in ‘als frome leut leben’! Ook deze Jiddische vertaling maakt duidelijk hoe populair het lied was reeds kort na het ontstaan.”

 2. Haha, ik moet terugdenken aan mn middelbare school tijd in Easterwalde in 1986. Onze leraar aardrijkskunde opende glunderend de les met de opmerking in de trant van: nou, gisteren gastcollege geschiedenis gegeven aan de RUG (universiteit Groningen).

  Ik heb ze gezegd dat groningers niets meer zijn dan friezen die het contact met het moederland verloren zijn. Dan heb je direct alle aandacht zonder de waarheid geweld aan te doen!

  Hij wist altijd veel te vertellen over de provinciale en meer lokale geschiedenis. Groningen was toch ook de hoofdstad van Friesland?

 3. Processen in de tijd:) Als geboren Groninger voel ik me inderdaad verbonden met de Groningse klei en daardoor kan ik het dialect waarderen!

  Ook een mooie tekst van Ede Staal: “ t Het nog nooit, nog nooit zo donker west, of t wer altied wel weer licht…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *