Verbod op ‘antidemocratische’ VVD sinds 1 januari mogelijk

Sander Dekker komt aan van de Vereniging Voor Dictators (VVD)…

Sinds januari trad de aanscherping in werking van het Burgerlijk Wetboek artikel 2:20, de Dictatuurwet van Dekker.

Daarmee verlichtte indiener Sander Dekker (VVD), nu ‘Minister voor Rechtsbescherming’ de bewijslast voor het OM bij vervolging van wat zij ‘antidemocratische’ rechtspersonen noemen.

Bij objectieve lezing van de wet haar criteria over ‘antidemocratische’ organisaties zou je per direct de VVD kunnen verbieden, de Vereniging Voor Dieven.

Klokkenluider Huig Plug (twitter Truth Hits everybody) met op de achtergrond Sander Dekker, Huig is al wekenlang in de cel gegooid voor het delen van een tweet

Een dictatuur instellen om democratie te beschermen: Post Truth
Wie ‘Het O.M. in de Fout’ las van rechtsfilosoof Ton Derksen, zou zich wel tienmaal bedenken om de bewijslast voor dat Openbaar Ministerie bij vervolging te verlichten. Toch is dat exact wat de Dekkerwet beoogt.

Het Ministerie van Waarheid (Rijksoverheid.nl) verkoopt de wet aldus:

Het wetsvoorstel verlicht de bewijspositie van het OM. Het wordt hiermee makkelijker rechtspersonen te verbieden en te ontbinden die onze samenleving ontwrichten. Er wordt concreter in de wet opschreven wat in Nederland in strijd is, of kan zijn, met de openbare orde.

Officieren van justitie kunnen eenvoudiger bewijzen dat een organisatie bijvoorbeeld aanzet tot haat en geweld of een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid.

Wiens veiligheid is ‘nationale’ veiligheid’, van wiens natie? Van Klaus Schwab zijn Great Reset-vazalstaatje? Het Ministerie van Waarheid (Rijksoverheid.nl) belooft in de wet ook een nauwkeurige omschrijving van wat zij nu strijdig achten met een vaag criterium als ‘antidemocratisch’ en ‘openbare orde’.

De formulering is zo ruim gemaakt, dat ‘klaarblijkelijk dreigt te leiden’, oftewel perceptie van de aanklager maatgevend is gemaakt voor bewijsvoering:

In ieder geval in strijd met de openbare orde is het doel dat of de werkzaamheid die leidt of klaarblijkelijk dreigt te leiden tot een bedreiging van de nationale veiligheid of de internationale rechtsorde of tot de ontwrichting van de democratische rechtsstaat of het openbaar gezag.

Vernietigend over de Dekker-dictatuurwet

Het betekent dus dat niet langer concrete strafbare feiten de grond zijn voor vervolging. Nieuw is nu dat HET DOEL, te bereiken effect van een persoon of een organisatie hoeft het Rutte-regime en OM-baas Gerrit van der Burg enkel niet te zinnen.

Zoals deze juristen van de Rijksuniversiteit Groningen Joep Koornstra, Berend Roorda & Jan Brouwer al schreven in het Nederlands Juristenblad (2019), is het wetsvoorstel paradoxaal van aard.

Het is zelf anti-democratisch om clubs op voorhand als ‘anti-democratisch te verbieden, enkel omdat je perceptie van hun doelstelling je niet zint:

Ons belangrijkste vraagpunt is echter of het voorgestelde instrumentarium om antidemocratische rechtspersonen te verbieden, wel voldoet aan de democratische spelregels. De rechter krijgt een bevoegdheid om op grond van uiterst diffuse criteria een verbod uit te spreken. Dat lijkt zich op voorhand slecht te verhouden tot ons democratische ideaal.

Het RIEC, Veiligheidscoalitie, Regionale Veiligheidsstrategie, een Veiligheidshuis… Antidemocratische (niet te controleren) netwerkmacht

Preventief ingrijpen ‘Ondermijning’ van Gerrit van der Burg (OM)
Een rechtspersoon hoeft geen strafbaar feit gepleegd te hebben, de regering hoeft slechts de doelstelling van de organisatie te ‘framen’ als ‘antidemocratisch’ en ‘ondermijnend.’ ‘Ondermijning’ is het modewoord dat OM-baas Gerrit van der Burg bedacht als vorm van ‘spiegelen’: dat je zelf mag doen waarvan je een ander beschuldigt, je eigen perceptie van iemand als ‘feit’ mag opvoeren.

Op de webzijde van zijn Team Ondermijning en ondermijnende criminaliteit lees je in enkele alinea’s- net als in het wetsvoorstel- ontelbare malen het woord ‘samenleving.’ Net als bij ‘samen tegen corona’ moeten wij ons solidair leren voelen met het Rutteregime, Klaus Schwab zijn World Economic Forum-lakei.

Ze hebben sinds 2015 de term ‘ondermijnende criminaliteit’ als vorm van bevoegdheids-verruiming in de markt gezet. In die verruiming valt ook de overlegclug RIEC en het ‘Veiligheidsberaad’, met ongekozen Regioburgemeesters van ‘Veiligheidsregio’s’.

Hierbij is achterkameroverleg, ontransparante Netwerkmacht zonder controle door gekozen Statenleden of Gemeenteraadsleden tot norm verheven. Zoals Jeroen Pols al onthulde in de zaak Fort Oranje, zat de procederende overheid tegen Fort Oranje op voorhand op schoot bij rechterlijke macht en OM om de rechtszaak door te spreken.

Ik ben meermaals door de overheid bedreigd als journalist, en Tom Zwitser (De Blauwe Tijger) werd bedreigd door de NCTV

Gevoel en politieke kleur OM is afdoende ‘bewijs’
Denk hierbij ook aan de activiteiten van de NCTV, ‘nationaal coordinator terrorisme en veiligheid’, die alle kritiek op het Rutte-regime framet als ‘complotverspreiders’ en die boerenprotest tegen de stikstofleugen een lucht van ‘terrorisme’ geeft. Zodat ze zometeen Farmers Defense Force kunnen verbieden, en straks ook het Forum voor Democratie.

Wanneer Gerrit van der Burg zich met staatsomroep NOS zorgen maakt over ‘bedreiging van journalisten’: dan maakt hij zich helemaal niet zorgen over persvrijheid.

Immers, wanneer Flavio Pasquino van BLCKBX een gast in de studio heeft die het regime niet zint, dan sturen ze meteen een paar agenten naar zijn prive-adres om hem te intimideren.

Mij arresteerden ze omdat ik corruptie van een ambtenaar, Bouwe de Boer en zijn democratie ondermijnende private stichting/lobbyclub Fryslan Fossielfrij bij name noem. En hun D66’ers/rechters van het Hof in Leeuwarden keuren die corruptie stilzwijgend goed, door die corrupte ambtenaar zelfs als ‘slachtoffer’ af te schilderen die genoegdoening nodig heeft voor mijn harde woorden op het web.

Maar het zou dus ‘democratisch’ zijn, wanneer een ambtenaar zijn publieke functie gebruikt om te lobbyen voor de subsidievoorziening van private partijen uit zijn private stichting op publiek adres, het Gemeentehuis in Leeuwarden. Op grond van de Dekkerwet zou je dus direct de lobbyclub Fryslan Fossielfrij moeten verbieden, die handelt in strijd met de democratische rechtsorde door een publieke functie voor private lobby te misbruiken.

Geerten Waling in Elsevier Weekblad over de Vereniging Voor Dieven (VVD)

Verbod op de VVD?
Criminaliteit was altijd al ondermijnend. Bijvoorbeeld wanneer er op kerstavond in je huis wordt ingebroken, alles over de kop. En de politie weigert zelfs maar sporenonderzoek te doen of te komen.

Wat dat betreft zou het Openbaar Ministerie beter direct de vervolging en het verbod op de VVD moeten eisen, Sander Dekker’s eigen partij. Die avondklok-, klimaatkleptocratie en lockdownpartij VVD, die club mensenrechtenschenders en subsidiedieven van Sander Dekker zou je dan al per 1 januari hebben moeten vervolgen en verbieden.

De VVD deed het zelfmoordcijfer onder jongeren stijgen met tientallen procenten, liet het aantal faillissementen in het MKB met zestig procent stijgen, liet duizenden gezinnen uit huis zetten, ruineren en ontwrichten vanwege een toeslagenschandaal.

Het Rutteregime oprollen is mogelijk met de nieuwe Dekkerwet

De VVD negeert ook het advies van de Raad voor Rechtspraak, tot ontsteltenis van Pieter Omtzigt; dat die hele 2G/3G-business en QR-maatschappij van Rutte en zijn antidemocratische vrienden van World Economic Forum strijdig is met ongeveer alle grondbeginselen van een rechtstaat. Inclusief Artikel 3 van het Europees Handvest. Ook de Engelsen en Spanjaarden kappen er mee.

De VVD zet door, en heeft onrechtmatig handelen tot haar core business verheven.

Rol de VVD dan op Gerrit

Een direct verbod op de VVD is dus op grond van het per 1 januari 2022 aangescherpte Artikel 2:20 van het Burgerlijk Wetboek te billijken. Wanneer, Gerrit van der Burg ga je tot vervolging over?

Aanklagen voor marteling, dat politietuig, dat ‘nietsontziende geweld’

In dit interview in Opportuun nr 5- het positieve zelfbevlekkingsblad van het OM – zegt Van der Burg zich zorgen te maken over ‘nietsontziend geweld’ (van de politie tegen vreedzame demonstranten?) en ‘corruptie’. (Geheime juridisch bindende afspraken met het antidemocratische World Economic Forum?)

Rol de VVD dan op Gerrit…

3 Replies to “Verbod op ‘antidemocratische’ VVD sinds 1 januari mogelijk”

  1. ik vrees dat we meer e meer antidemocratie en meer dictatuur gaan ervaren. In Frankrijk is al voor een wet gestemd die alleen gevaccineerden toegang geeft. We hebben het verloren. Er gaat niets te goede veranderen

  2. @Eddy
    https://fb.watch/aAXoFL_hCu/
    Misschien even deze speech bekijken van senator Ron Johnson, waarin dhr Fauci met de grond gelijk wordt gemaakt. Deze senator is al vanaf het begin van het cojona gedoe kritisch, onder andere in een hoorzitting met Pierre Kory, een vooraanstaand arts.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *