Bouwe de Boer bedankt, Pieter van Rest (O.M.): Hallelujah!

Vooraanzicht gedetineerde

Exact twee jaar geleden om ongeveer 7:30 uur ’s ochtends vielen de gewapende bendes van Ferd Grapperhaus hier binnen. Ik had in een internetartikel over de aantoonbaar corrupte ambtenaar Bouwe de Boer uit Akkrum -privaat lobbyist in publieke dienst met private stichting Fryslan Fossielfrij voor VNO-NCW Noord – een verwensing geuit in Dokkumer kantinetaal.

(Fut Doadskoppe, daarbij mijn pake Wybe zaliger citerend) Uiteindelijk heb ik van de nasleep afgelopen twee jaar enkel voordelen gehad.

Barbertje moest hangen

Barbertje Moest Hangen
Met drie agenten werd ik tegen de grond gewerkt in eigen huis, in de boeien geslagen en met een noodgang naar de cel in Leeuwarden afgevoerd worden. Dat was op bevel van OM-officier Pieter Van Rest, tevens prediker in tongentaal bij een evangelische sekte (Destiny Church) in Groningen. Over het verschil tussen ‘bevoegd gezag’ en ‘bekwaam gezag’ komen we later nog te spreken.

In ‘Kneppelfreed, een verslag van een boeiende dag‘ kun je lezen hoe dat gegaan is.

Een rancuneuze import-mevrouw van D66 bij de Rechtbank Noord Nederland (Politierechter Moniek Dijkstra, woonachtig in Beetsterzwaag) smeerde me direct een strafblad aan op 11 mei 2020. Je kunt bij de juridische gokkast van D66 (Rechtbank) lullen als Brugman, maar ze zijn zo partijdig en vooringenomen dat het niet uitmaakt wat je zegt, wie je bent of wat je motieven bij schrijven en gekozen stijlfiguren zijn.

Barbertje moest hangen.

Kamervragen over gewelddadige arrestatie

Kamervragen
Op 13 april 2021 kwam daar nog eens een wilde arrestatie met zes politiewagens op de A4 bij Badhoevedorp bij, pepperspray, kapot geslagen autoruit en gekneusde ribben. Omdat Pieter van Rest met alle geweld mijn DNA wilde afnemen, voor dit internetdelict. Daarover stelde Pepijn van Houwelingen van de FvD nog Kamervragen.

De les: noem je het beestje genaamd ‘corruptie’ bij zijn naam, dan krijg je een strafblad. Steel je gemeenschapsgeld voor private lobby, lieg je dat het gedrukt staat, dan heet je ‘duurzaam’. De mensen die de macht hebben bepalen wat ‘het recht’ mag heten, en wie er vervolgd zal worden.

Het gerechtshof in Leeuwarden keurde in hoger beroep in juni 2021 stilzwijgend corruptie goed van hun politiek geestverwant en groen oogappeltje Bouwe. Wanneer je iemand op de tenen gaat staan die een ambtsbelofte heeft gedaan, sta je meteen met twee nul achter. Alsof een ambtenaar niet kan liegen.

Ze noemden hem het slachtoffer dat genoegdoening voor aangedaan leed moest krijgen. Voor een Dokkumer verwensing op het web, waar een collega hem op had geattendeerd.

De ‘reststoffen energie centrale’ in Harlingen rookt vrolijk op de achtergrond over de Waddenzee

‘Ik rijd op aardgas’/van gas los
Kijk dus goed uit wie je tegen het harnas in jaagt. Dat het geen vriendjes zijn van Vestzak-Broekzak BV en de VNO-NCW ter plaatse. Nederland is een failed state met het valse zelfbeeld van ‘democratie’ en ‘rechtstaat’. Er is een maat/zak subsidie voor vriendjes van de macht, en een strafmaat voor wie de macht in de weg zit.

Bouwe blijkt hier al jaren het groene oogappeltje te zijn van lokale elite, die voor hun verdienmodel ‘privaat gewin op publieke kosten’ zoveel mogelijk media-aandacht moet generen in publieke dienst.

Ook maatjes met bijvoorbeeld John Vernooij, directeur van Afvalverbrander Omrin, (‘het meest duurzame bedrijf van 2020′) En Douwe Faber van het in 2003 opgerichte private adviesbureau dat in Leeuwarden publieke adviezen verstrekt op publieke kosten: Ekwadraat.

Een boeiende dag

Adviezen voor subsidieverspilling waar ze zelf op binnenlopen.

Omrin mag zich ‘groen’ noemen, omdat ze met het verbranden van uit alle landsdelen aangesleept afval (800 duizend huishoudens, terwijl er 700 duizend inwoners van provincie-Friesland zijn) aan de Waddenzee op papier ‘groene’ energie opwekken. Het stoken van huisafval mag je in Nederland ‘groene’ energie noemen. Hoewel dat vele malen vuiler is dan wanneer je met een gascentrale energie opwekt.

Dat de klimaatmaffia plots aardgas demoniseert is nog maar zeer recent. Nog maar 13 jaar terug was aardgas volgens Bouwe hartstikke groen.

Aardgas was toen nog ‘groen’ nu moeten we plots ‘van gas los’…

In 2009 liet Bouwe zich op de foto zetten in De Mid Frieslander, poserend voor een ‘ik rijd op aardgas!’-auto. Nu moeten we van Bouwe’s ‘Fossielvrije’ geestverwanten plots van gas los. Het kan verkeren bij mensen die zichzelf ‘groen in hart en nieren’ laten noemen. Zoals onze Bouwe stelde in de Mid Frieslander op 15 december 2009:

Ik was mogelijk de eerste met een aardgasauto hier in de regio. Toen een aantal jaren geleden werd gesproken over de invoering van dergelijke groene auto’s, wilde ik wel zeker weten dat het de moeite waard was. Als je er zelf in rijdt (op kosten van de overheid RZ), kun je er over meepraten.

Zo heb ik ook al jaren LED-verlichting in huis. En ik ben al bekend met de elektrische scooter. Eigenlijk is het zo: alle energiebesparende producten die de gemeente Leeuwarden doorvoert, heb ik zelf meestal uitgeprobeerd.

Groen in hart en nieren dus. En het blijkt nog erfelijk te zijn ook, zo vertelt De Boer: ‘Mijn kinderen hebben duurzaam investeren in het bloed. Een auto die op aardgas rijdt vinden zij stoer.’

De Vereniging Vloeibaar Gas werd al in 1960 opgericht om LPG gebruik te bevorderen…Dat is in het jaar 49 voor Bouwe.

Vrijheidskaravaan als bevrijders binnengehaald

 Pieter van Rest wilde met alle geweld mijn DNA
Uiteindelijk heeft Bouwe mij 7500 euro advocatenkosten door de maag gesplitst. Want Gerard Spong deed ’t helaas niet voor minder. Ik kwam er met een voorwaardelijke boete in hoger beroep van af.

Maar de opbrengst in positieve zin was zoveel meer. Eigenlijk heeft de overheid mij zo via deze opzichtige poging tot criminalisering van de oppositie van de (tentakels van de) klimaatmaffia vooral aan een grote schare fans geholpen.

Tienduizenden fans, nieuw publiek voor mijn werk.

We konden zo met Blue Tiger Studio samenwerken en de SDG-serie opnemen over de 17 SDG Doelen en historisch materiaal produceren. Dus nu word ik overal op straat herkend, of ik nu in Leiden loop, Limburg of in Heerenveen op een terras zit.

Supporters bij de rechtbank

Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn voor wat mij is overkomen:

Bouwe de Boer, dankjewel! Pieter van Rest: Halleluja! Het waren twee fantastische jaren, eindelijk kon ik nu al mijn kennis en beeldende gaven bundelen in een hardcover Meisterwerk van twee kilo ‘Liever dood dan Slaaf, een pelgrimstocht door de Friese Natuur op zoek naar Vrijheid’.

Vrijheid is het thema van deze tijd. Mensen zijn jullie corruptie en leugens beu, met name hier in Friesland.

Wanneer jullie weer eens alles dat ik ben en vertegenwoordig willen versmallen tot een juridisch artikeltje, een karikatuur van mij willen maken in de arena waar jullie zelf heer en meester zijn (de juridische gokkast van D66/Aka ‘het Recht’): weet dan dat jullie op korte termijn misschien winnen, met jullie leugens, nepotisme en oplichterij.

Maar dat wij de langste adem hebben.

One Reply to “Bouwe de Boer bedankt, Pieter van Rest (O.M.): Hallelujah!”

  1. Filmpjes van die P v Rest bekeken op YouTube.. wat een narcistisch, triest en zelfingenomen figuur zeg! Tenenkrommend, die domme opmerkingen en belegen grapjes van ‘m. Zum kotzen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *