Hyperboreanen, volk van boven de Noordenwind (Boreas)

Berchtesgadener Alpen

Op deze vrijdag de dertiende – de dag dat de Tempeliers door de Franse koning werden opgerold- duiken we in het occultisme, dat uiteindelijk politieke consequenties krijgt en hele maatschappijen hun cultuur transformeert. ‘Het nieuws’ bij Interessante Tijden is ‘dat wat je nog niet wist, of zo gezien had’, en zo hoeft ‘onbekend’ nog niet ‘zonder invloed’ te betekenen.

Dus wie kende het door de Griekse zeevarende handelaar Pytheas (vierde eeuw voor christelijke jaartelling) veronderstelde Hyperborea en Thule, een rijk van boven de noordenwind (Boreas, de god van noordenwind en ijs).

Die Hyperboreanen en hun mythische Thule zouden via de theosofie van Helena Blavatsky- De Geheime Leer (1888)- rond de eeuwwisseling een enorme invloed uitoefenen op het Europese continent via diverse occulte ordes.

Het christendom vestigde zich pas onder Karel de Grote (800) als Europese staatsreligie in noordwest europa

Occult, wat onbekend is suggereert ‘geringe invloed’
Gebrekkig onderwijs maakt dat de meeste mensen nooit de Germaanse mythologie tot zich namen, of de Griekse. Dat is jammer want zo ontgaat je bijna alle symboliek van enige betekenis. Tot de Bora van Volkswagen aan toe die weer naar Boreas is vernoemd, de Griekse god van Noordenwind.

Van de Geheime Leer en Blavatsky heeft ook vrijwel niemand ooit gehoord, omdat de reguliere media en het onderwijs er geen enkele aandacht aan besteedden. De mate van bekendheid van personen hoeft echter geen graadmeter van invloed te zijn. Sterker nog, het ‘Verborgene’- dat is wat ‘occult’ betekent – heeft een veel grotere greep op de geesten van mensen van invloed, die uiteindelijk op wereldniveau aan de knoppen komen.

Denk daarbij ook aan de Vrijmetselarij, de gnostiek en haar zusje de theosofie: mensen die van ‘geopenbaarde’ kennis uitgaan, die door het klootjevolk niet begrepen wordt. Maar die kennis zou door een ingewijde elite verstaan worden.

Tellus= Mater Tellus, de Romeinse Moeder Aarde-godin, ‘for a great transition’ is occultisme voor de regerende elite

Iedereen die het woord Transitie in de mond neemt, of ‘Nieuwe Tijd’ past bewust danwel onbewust in die wijze van denken. Blavatsky veronderstelde ook dat volkeren een bepaalde evolutie doormaakten in stadia. Die New Age is ook zo’n stadium waarin mensen een transformatie doormaken, een ‘transitie’. Dat is wat de globalisten ook voorstaan, een getransformeerde mensheid die via ‘The Great Transition’ het nationalisme en eigenbelang opzij zou zetten voor de overleving van moedertje de planeet.

Tellus bij de Romeinen, Gaia bij de Grieken.

Daartoe steunt de Oranje-vrijmetselaarsfamilie ook het door Steven Rockefeller geschreven Earth Charter, waarvan vrijwel niemand heeft gehoord. Terwijl dit de spirituele basis is van de 2030 Agenda en dus van de Green Deal van de Europese Commissie. Maar goed, ‘nooit van gehoord’ betekent bij door de massamedia gehersenspoelde mensen ‘dus bestaat het niet of stelt het niets voor’…

De noordenwind brengt sneeuw over het Kehlsteinhaus (1934)

Volk van boven de Noordenwind
Zoals vaker uitgelegd: De Verenigde Naties zijn gelieerd aan de theosofische club Lucis Trust. Die hebben een bieb op het zelfde adres in New York als het VN-hoofdkantoor. Hun inspiratiebron is Alice Bailey, volgeling van Blavatsky en de bedenker van de term ‘New Age’ voor dit moderne tijdvak. In die hoek plaats je ook de Geheime Leer van Blavatsky, die de Hyperboreanen van Pytheas weer van stal haalde.

Je kunt haar werk van een theosofische website opladen uit Californie. In het tweede deel lees je dan over de transformatie van volkeren in verschillende tijdvakken, de laatste grote transformatie was zo’n 12 duizend jaar terug. Theosofen gaan er vanuit dat in de heilige boeken van volkeren, zoals de Veda’s, de Griekse mythologie en de Voluspa ( = Profetie) van de IJslanders overgeleverde waarheden staan, over hoe volkeren ontstonden en hoe de wereld evolueerde.

Ook de ‘reuzen’ uit het Oude Testament – die ook in de Germaanse en Griekse mythologie voorkomen- zouden dan een historische grond kunnen hebben, en die Hyperboreanen waren precies dat; een in het hoge noorden levend reuzenvolk, in een tijd dat hier nog een tropisch klimaat zou zijn geweest.

Zo stelt Blavatsky op bladzijde 11 van het tweede deel:

But the main point for us lies not in the agreement or disagreement of the Naturalists as to the duration of geological periods, but rather in their perfect accord on one point, for a wonder, and this a very important one. They all agree that during “ The Miocene Age ”— whether one or ten million years ago—Greenland and even Spitzbergen, the remnants of our Second or Hyperborean Continent, “ had almost a tropical climate.”

Now the pre-Homeric Greeks had preserved a vivid tradition of this “ Land of the Eternal Sun,” whither their Apollo journeyed yearly. “ During the Miocene Age, Greenland (in N. Lat. 70°) developed an abundance of trees, such as the Yew, the Redwood, the Sequoia, allied to the Californian species, Beeches, Planes, Willows, Oaks, Poplars and Walnuts, as well as a Magnolia and a Zamia,” says Science ; in short Greenland had Southern plants unknown to Northern regions.

And now this natural question rises. If the Greeks knew, in the days of Homer, of a Hyperborean land, i.e., a blessed land beyond the reach of Boreas, the god of winter and of the hurricane, an ideal region which the later Greeks and their classics have vainly tried to locate by searching for it beyond Scythia, a country where nights were short and days long, and beyond that land a country where the sun never set and the palm grew freely—if they knew of all this, who then told them of it ?

Helemaal onwaar is het niet, dat de Noordpool enkele miljoenen jaren geleden ijsvrij was. Het Mioceen is het tijdvak voordat het Pleistoceen (tijdvak ijstijden) inzette, toen de huidige ijskappen gevormd werden.

Met Trudy de tunnel in naar het Kehlsteinhaus

De Zwarte Zon
Wat is het uitgangspunt hier? De mensen die deze verhalen opschreven waren niet achterlijk, zoals het moderne vooruitgangsgeloof leert. Die hadden andere kennis dan ons overgeleverd gekregen, waar meer kern van waarheid in kon zitten dan je zou denken. Die manier van denken inspireert intelligente ‘zoekers’ dan weer, die op hun beurt weer mensen aansteken die dat denken politiek maken.

Zo hebben we hier al uitentreure besproken, hoe de Svastika via Helena Blavatsky via de in augustus 1918 opgericht Thuler Gesellschaft (Munchen) het symbool zou worden van de nazipartij. (1920) Die Thuler Gesellschaft kwam voort uit de Germanenorde (1912). Bij het Vrijmetselaarsgilde lezen we daarover

De ‘Germanen Orde’ ( ook Teutonische Orde genoemd ) werd opgericht in 1912 door Theodor Fritsch ( 1852 – 1934 ), Hermann Pohl en Philipp Stauff . Leden waren : Karl August Hellwig, Georg Hauerstein, Eberhard von Brockhusen, Johann Albrecht ( Grootmeester ), Groothertog van Mecklenburg, Dokter Friedrich Krohn ( ontwerper van de NSDAP vlag), General von Heimerdinger, Dokter Bernard Körner en Heinrich Kräger.

Deze Orde was de voortzetting van het reeds eerder opgerichte ‘Germanische Glaubensgemeinschaft’ uit 1907, opgericht door Professor Ludwig Fahrenkrog von Barmen en was op pseudo-maçonnieke leest geschoeid. Theodor Fritsch is de auteur van het boek ‘Handbuch der Judenfrage’ en tevens oprichter van de ‘Hammerbond’ in 1902.

Met Trudy naar boven in de lift naar het Kehlsteinhaus

Hitler zou voor het eerst in contact gekomen zijn met de Swastika in 1899 toen hij school liep bij de Benediktijnen in Lambach-Traum. In deze abdij zijn op de vier hoeken van het gebouw Swastika’s te zien. Deze werden aangebracht door broeder Hagen ( Theodorich Hagen ) na een reis in 1856 naar Perzië, Arabië, Turkije en de Kaukasus.

In 1868 bij zijn terugkomst liet hij de Swastika’s aanbrengen. Broeder Hagen was zeer bedreven in het occultisme en astrologie. Hij was tevens een specialist in de Openbaring van Johannes. Hitler zou daar Adolphe Joseph von Lanz ontmoet hebben toen deze daar stage liep.

Bij de Vrijmetselaars lees je dus dat ze astrologie en occultisme serieus nemen, dat je daar ‘zeer bedreven’ in kunt zijn.

Behalve van het klassieke werk van Nicholas Goodrich-Clarke is over die occulte ondergrond van het nazisme weinig studiemateriaal beschikbaar. Helaas. Ook bij de Neurenbergprocessen mocht die occulte kant niet benoemd worden. Dan zouden de beschuldigden zich op ontoerekeningsvatbaartheid kunnen beroepen. Althans, dat is een versie die ik laatst vernam, bron hou je nog tegoed.

De Berchtesgadener Alpen

Invloedrijke ‘onzin’, die je dus kennen moet
Die orde was weer door de Germanosoof Guido von List waren geinspireerd. Die haalde zijn rassentheorie over de Aryanen – afstammelingen van de Hyperboreanen en de mensen van het verzonken Atlantis- weer bij Blavatsky vandaan. Von List zou stellen dat de moderne Germanen gecorrumpeerd waren door het in 800 geintroduceerde christendom, en recenter door de Joods-bolsjewistische samenzwering. Het Aryaanse ras zou de taak op zich nemen die vijanden te verslaan.

Je bent niet ‘nuchter’ wanneer je – terecht- kunt stellen ‘wat een flauwekul’. Waar het om draait is dat hoog intelligente mensen door zulke ideeen gegrepen worden, en dat ze die vervolgens ook politiek vertalen. En dat de symbolen die ze gebruiken een bezwerende werking hebben, hele massa’s kun je er achteraan laten lopen.

Dus ‘magie’ bestaat, het is een aardse realiteit en er zijn mensen die daarin bedreven zijn, meer dan anderen. Je kunt hele volksmassa’s betoveren met bezweringen (propaganda, marketing, reclame), verhalen en symbolen. Je kunt miljoenen Nederlanders zelfs laten geloven in het seculiere sprookje van de ‘democratische rechtstaat’.

Paganistisch Aardewerk in Wewelsburg

Zo snap je ook waarom een occulte orde zich Hammerbund kan noemen, naar de Hamer van Thor uit de Voluspa. Blavatsky schreef er al over (blz 99):

The Svastica is found heading the religious symbols of every old nation. It is the “ Worker’s Hammer ” in the Chaldean Book of Numbers, the “Hammer” just referred to in the “ Book of Concealed Mystery ” (Ch. I., § § 1, 2, 3, 4, etc.), “ which striketh sparks from the flint ” (Space), those sparks becoming worlds.

It is “ Thor’s Hammer,” the magic weapon forged by the dwarfs against the Giants, or the pre-cosmic Titanic forces of Nature, which rebel and, while alive in the region of matter, will not be subdued by the Gods, the Agents of Universal Harmony, but have first to be destroyed. This is why the world is formed out of the relics of the murdered Ymir.

The Svastica is the Miölnir, the “ storm-hammer ” ; and therefore it is said that when the Ases, the holy gods, after having been purified by fire (the fire of passions and suffering in their life-incarnations), become fit to dwell in Ida in eternal peace, then Miölnir will become useless. This will be when the bonds of Hel (the goddess-queen of the region of the Dead) will bind them no longer, for the kingdom of evil will have passed away.

Die namen ken je van de Lord of the Rings

Gandalf
De Voluspa heeft nu een eigen webzijde Voluspa.org. Daar kun je het Germaanse scheppingsverhaal zelf lezen. De namen die Tolkien gebruikte als ‘Gandalf’ kom je er ook tegen. Kortom: wie meer studeert en meer kennis opneemt, die is minder blind voor de realiteit die om hem heen door andere mensen is gemaakt die deze kennis wel hebben. Over ‘occult’ gesproken.

De Voluspa uit de poetische Edda spreekt ook over de schepping van een dwergenras, aardmannetjes die in een holle aarde wonen. Hitler’s Obersalzberg-complex werd gevestigd tegenover een holle berg, de Untersberg. De perfecte plek voor zulke mythologie, net als van een ontwakende Barbarossa ( = Roodbaard, de Wodan-geest van Guido von List, maar ook Karel de Grote en het Duizendjarige Roomse rijk) die de strijd aanbindt met de minderwaardige rassen.

De oorlog tegen de Russen (1941), de Slavische Untermenschen werd vervolgens Operatie Barbarossa genoemd.

De bunkers onder het Obersalzbergcomplex

Soms vraag je dus af; was Adolf Hitler ook maar een marionet van occulte ordes, die achter de schermen hun eigen plannetjes bekokstoofden? Hij werd naar Berchtesgaden gehaald, door de in de Vorderbrandstrasse woonachtige Dietrich Eckart, kernlid van de Thuler Gesellschaft, net als Rudolf Hess.

Via Hess kwamen de zogenaamde ‘protocollen van Zion’ uit Rusland (1918 via nazi-ideoloog Alfred Rosenberg), over de Joodse samenzwering in Mein Kampf terecht. Hij dicteerde ‘Mein Kampf’ van Adolf H.

De in 1883 overleden Hess vloog in 1941 nog naar Schotland om daar met leden van een verwante occulte orde (Hermetic Order of the Golden Dawn, 1887 opgericht, officieel in 1903 opgehouden) contact te leggen. Aldus het Vrijmetselaarsgilde. Zodat de Britten hun strijd tegen de Duitsers zouden staken. Dan kon Hitler het ‘Lebensraum’-programma richting oosten volvoeren.

Nu was hij gedwongen een meerfrontenoorlog te vechten, ook omdat zijn Italiaanse partner Mussolini continue blunderde. Zodat de Duitsers al het vuile werk rond de Middellandse Zee alsnog moesten opknappen. (denk aan de Afrika-campagne van Rommel)

Die Levensruimte, Livingspace, is een term die Adolf leende van de occultist Karl Haushofer. Die Haushofer zou ook lid van de Japanse Orde van de Groene Draak lid geweest zijn, die weer verwant was aan de Thuler Gesellschaft en de Theosofical Society…

Gewoon nog te vinden in Berchtesgaden

Eckart (1923 overleden) zijn zeer goed onderhouden graf kun je nog steeds gewoon bezoeken, met de naam geschreven in van die typisch Gothische letters.

De Thuler Gesellschaft bestaat ook nog steeds. De sterk anti-christelijke erfenis van Golden Dawn werkt nu nog door in de popcultuur. Ze zijn allen schatplichtig aan occultist Aleister Crowley en zijn ‘Sex Magick’, van Beatles en Led Zeppelin tot Red Hot Chili Peppers en Lady Gaga. Denk ook aan het liedje ‘Moon Child’ van Iron Maiden, vernoemd naar een boek van Crowley, een verwijzing naar satan: als ik me niet vergis.

Hoeveel jongelui kregen bewust danwel onbewust een hekel aan het christendom, dankzij de popcultuur? ‘Jezelf zijn’ als hoogste goed = Do what thou wilst (and thus shall be the whole of the law) = Crowley. Die wilsactualisatie, dat heeft weer raakvlak met de Ubermensch van Nietschze en de Triumf des Willens.

Dus zo besluiten we deze lange reportage op Vrijdag de dertiende -de dag dat de orde van Tempeliers van Jean de Molay werd opgerold- met een hele aardse opvatting over occultisme. Het is met haar symboliek overal om je heen in werking, tot in het Songfestival aan toe. (zie ‘De Andere Krant’ van komende week)

Maar je ziet het pas wanneer je het doorhebt, omdat je (de betekenis van) iets niet vat, als je de herkomst en (oorspronkelijke) bedoeling niet weet.

One Reply to “Hyperboreanen, volk van boven de Noordenwind (Boreas)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *