‘Fossielvrij’-campagne (divestment) drijft dieselprijs op, met subsidie

Rockefeller financier van divestment-campagnes

Mogelijk al in juni komt er energierantsoenering (CO2-budgettering!) nu schaarste van diesel de prijzen opstuwt. Dat meldt Frank Knopers van Geotrendlines afgelopen vrijdag bij BLCKBX.tv Een reden voor die schaarste- naast sancties tegen Rusland- is dat de raffinage-capaciteit werd afgeschaald tijdens de lockdownperiode.

Er wordt steeds minder geinvesteerd in winning van nieuwe ‘fossiele’ brandstoffen uit naam van CO2-politiek van banken en investeerders. Van die campagnes voor energiesabotage (‘energietransitie’) plukt de doorsnee burger de vruchten: onbetaalbare energie.

Dit komt dankzij de ‘divestment’-campagne die het Rockefeller Brothers Fund en haar CO2-actiesatellieten als 350.org al in 2014 begonnen en die door andere grote investeerders in 2020 is opgevolgd, waaronder het ABP Pensioenfonds. Die campagne voor (kunstmatige) energieschaarste wordt betaald met miljoenen euro’s subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Exxon Knew campagne door oa Rockefeller Brothers Fund betaald

Divestment, CEO’s die groene belofte doen
Het Rockefeller Brothers Fund begon al in 2014 met de campagne voor ‘divestment‘, uit investeringen stappen in nieuwe energiewinning. Een onderdeel van die campagne waren de ‘Exxon knew’ en ‘Shell wist er van’-campagnes.

De campagnes van Milieudefensie – waaronder ‘Shell wist er van’ (Exxon Knew-campagne in de VS) zijn een exacte kopie van een Rockefeller-satellietclub, 350.org van Bill Mc Kibben. Hun doelstelling/morele verkooppraat:

At least 60 percent of all known fossil fuel reserves have to remain unburned if the world has any chance of meeting the 1.5-degree target set at the Paris Climate Summit in 2015, meaning these assets are likely to become stranded and lose value over time. As a result, more and more institutions are deciding to divest, and asset managers are increasingly willing to offer fossil fuel-free funds.

Olie- en gasbedrijven opereren volgens een zogeheten mijnbouwcyclus. Bij voldoende kapitaal van banken, durven ze ook grotere projecten aan, zoals (peperdure) diepzee-oliewinning. Daalt de olieprijs dan daalt ook de investeringsbereidheid. Tot er weer schaarste ontstaat, prijzen stijgen.

Normaliter zou je dan weer makkelijker geld voor een olieproject krijgen. Maar wanneer je door campagnes gericht tegen investeerders die geldstroom remt, rek je dus de periode van olieschaarste op. Daarbij komen ook de wrange vruchten voor de Europese bevolking dankzij sancties tegen Rusland.

Rockefeller Foundation voegt zich bij het koor van bepleiters energiearmoede, bij de CNN in 2020

Een Green New Deal voor Amerikanen, zelfde naam als Green Deal Timmermans
Nu kwam in 2020 tijdens de lockdownperiode ook nog de gelieerde Rockefeller Foundation (vijf miljard dollar) bij de Divestment-activisten. Met grote investeerders doen ze uit naam van ‘divestment’ een Grote Belofte om niet meer te investeren in nieuwe olie- en gaswinning of raffinage.

Exxon Knew, campagne door Rockefeller Brothers Fund gefinancierd

Aan die ‘Fossielvrij’-campagne doet sinds 2021 ook het ABP Pensioenfonds mee van Rockefeller Fellow (van Trilateral Commission opgericht door bankier David Rockefeller) Corien Wortmann-Kool. Onze huidige ‘klimaatminister’ die het ideale weer voor ons zal regelen, Rob Jetten is ook zo’n Rockefeller fellow.

Dankzij Rockefeller fellow Corien, het CDA-gansje

Campagne met miljoenensubsidies Nederlandse overheid
Het Transnational Institute, een door de Nederlandse overheid met miljoenensubsidies gesponsorde denktank in Amsterdam (sinds jaren ’70), voor Amerikaanse ‘Liberals’ voert ook campagne voor hun Green New Deal en Divestment. Die werken ook weer samen met het marketingbureau van de PvdA.

Exacte kopie van Exxon-campagne in Amerika, nu gericht op Shell van het door De Staat gefinancierde Milieudefensie

En die hebben weer hun mensen zitten in hun media, van De Correspondent tot Volkskrant en de Staatsomroep (NOS)

Campagne voeren om geldstroom op te drogen in energiewinning: Divestment campagne Transnational institute

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de grootste donor van die Amerikaanse communistenclub in Amsterdam, die voor Amerikanen de zelfde politiek wil- een Green New Deal- als reeds door Frans Timmermans (PvdA) in Europa is uitgerold uit naam van de Green Deal:

Zelfde naam als Green Deal, ze voeren dus campagne voor het beleid van de Eurosovjetunie

We zien dus een gesubsidieerde machtsovername op natiestaten door het groene communisme van een club internationaal socialisten.

Dat ministerie sponsort ook Milieudefensie jaarlijks met 10 miljoen euro campagnegeld, bijvoorbeeld voor een rechtszaak tegen Shell. De verantwoordelijke ambtenaren zijn Sandra Pellegrom en eerder Hugo von Meijenfeldt, Sigrid Kaag weet er van, want zij bestierde het departement dat de SDG-doelen over Nederland uitrolt met de stichting SDG Nederland.

Jaarverslag 2020 Transnational Institute, Nederlandse regering hoofdsponsor

Kunstmatige schaarste = ‘verduurzaming’
Een andere grote sponsor van het Transnational Institute in Amsterdam is George Soros zijn Open Society Foundation.

En natuurlijk…de Rockefeller Foundation. Het zijn steeds de zelfde partijen die de energiearmoede voor de massa bepleiten uit naam van het door hun voor zichzelf afgesloten ‘Verdrag van Parijs’ waarin de Nederlandse bevolking part noch deel had. Prijsopdrijving voor de massa = ‘verduurzaming’…

Hoe minder nieuwe projecten voor olie- en gaswinning worden gefinancierd, hoe verder energieprijzen door het plafond schieten. Dat doen die ‘democraten’ dus expres, en dan ook nog met geld van de Nederlandse belastingbetaler.

Zo maak je energie kunstmatig duur, en drijf je de prijs per vat olie door het plafond. Geheel toevallig was dat toch al de doelstelling van ‘klimaatbeleid’, het onbetaalbaar maken van energie voor de massa. (55% energie/CO2-reductie voor 2030)

Financiers ‘divestment’-campagne ‘Fossielvrij’ Carbon Tracker Initiative

Fossielvrij, de lokale evenknie van mondiale energiesabotage
Het Bureaucratisch Academisch Complex (mensen die zich ‘wetenschapper’ noemen, betaald door Vadertje Staat) voert ook campagne met de CO2-activisten, zoals in PLOS. De voormalige nutsbedrijven doen met de campagne voor energiesabotage (‘transitie’) mee, nu ze uit handen van de bevolking zijn, en in de handen liggen van multinationals RWE (Duitsland) en Vattenfall. (Zweden)

‘Fossielvrij’ is

Op lokaal niveau heb je allerlei afsplitsingen van die mondiale campagne, die samenhangt met de 2030 Agenda van de Verenigde Naties en de SDG-Doelen. in Friesland is de ambtenaar Bouwe de Boer de campagneleider van de particuliere stichting Fryslaaaan Fossielfraai ( = VNO NCW), gevestigd op een publiek adres. (gemeente Leeuwarden)

Advertentie voor de Sekte “Fryslan Fossielvrij’

Dankzij die ambtenaar – die privaat gewin faciliteert op publieke kosten- ben ik nu al twee keer met grof geweld bewerkt door arrestatieteams, en moest zelfs mijn DNA afgenomen worden. De meeste van die actieclubs worden overigens bevolkt door usefull idiots, de ezels, niet de schurken die het bedenken.

Je hebt op dat niveau  in de provincie opportunisten nodig die werkelijk in zichzelf en de eigen goedheid geloven. ‘Ssie mai euns duuessaaam sssaain’… CO2-politiek met de scherpe sss van subsidie-Friezen.

Van Fryslan Fossielvrij, de club die aangifte tegen mij deed, op het kantoor van NDC Mediagroep

‘Veerkracht’, ook een Rockefeller-ding
Zo kan een miljardairs-dynastie met haar ‘filantropie’ (belastingontduiking en imago-opbouw) op politiek niveau meer macht uitoefenen, dan wanneer ze enkel in de olie gebleven waren (Standard Oil, Esso, Exxon). Zoals ik al voor Elsevier Weekblad beschreef is de CO2-agenda met oliegeld gesmeerd.

Je verft je imago ‘groen’ met CO2-politiek, met het kapitaal van dat opgehoest wordt door het belastingvee van natiestaten. Dat noem je ‘sustainable finance’ en ‘blended finance’: privaat gewin op publieke kosten. Wanneer je duizenden miljarden euro’s in een Herstelfonds stopt, is olie minder lucratief dan het zweet van belastingbetalers, de human resources en hun ‘veerkracht’.

De invloed van clubs als de Rockefeller Foundation is niet te onderschatten, ook al weigeren de mainstream media hier aandacht aan te besteden. Bekendheid bij de massa is geen maat voor invloed. Zie enkel hoe hun concepten en taalgebruik in academieland en openbaar bestuur doordringen:

‘Veerkracht’, veelzeggende nietszeggendheid uit de ecologie

Zij waren het met hun president Judith Rodin in 2009 die het begrip ‘veerkracht’ bij openbaar bestuur lanceerden in ‘The Resilience Dividend.”Veerkrachtig bestuur’, een ‘veerkrachtige Waddenzee’ overal kom je die uit de ecologie geleende term tegen, verwant aan de term ‘weerbaar’.

Resilience (Veerkracht) Dividend = massieve publieke investeringen/bankensubsidies

Je hebt ook een Rockefeller-‘Veerkrachtige steden’-netwerk waar bijvoorbeeld Den Haag in zit. En hoe heet het Haagse plan om de door Lockdowns vernielde economie met staatsinjecties op te tuigen?….

Resilience (Veerkracht)

De WHO is een Rockefeller-creatie, de Verenigde Naties hun hoofdkantoor in New York staat op Rockefeller-grond. Via die internationale ‘verdragen’ (dictaten) is Nederland zo een satelliet gemaakt van Wallstreet, de grote banken en de politiek van schatrijke ‘Liberals’ (communisten)…

Na de door lockdowns veroorzaakte ramp in het mkb en horeca is er nu een groene reddingsboei vanuit de Eurosovjetunie en haar Nederlandse vazallen van het Rutte Regime ontworpen: Een ‘Veerkracht en Herstel-fonds’, het ‘grootste stimuleringspakket ooit’, aldus de Eurosovjetunie. Het Resilience Dividend van Judith Rodin in actie, privaat gewin voor multinationals en bankensteun via publieke miljardeninjecties.

De Europese Commissie aapt de zelfde ‘veerkracht’-kretologie als Rockefeller Foundation 14 jaar geleden.

De Staat gaat uit naam van ‘klimaat’ (geleide planeconomie) voor bankier spelen, mits je een klimaatdansje voor ze opvoert. Dit is een opstapje naar een door De Staat gedekte digitale munt die ze in willen voeren, wanneer ze contant geld afschaffen.

Dus je staat met het water aan je lippen (20 miljard euro belastingschuld bij gedupeerde Horeca), en krijgt dan van SDG-Minister Sigrid Kaag een reddingsboei toegeworpen, wanneer je maar een CO2- en klimaatdansje opvoert.

‘Veerkracht’, het Resilience Dividend

Bij ons is het prachtige Hotel de Oorsprong nu dicht, de oude stoeterij waar je conferenties kon houden en lekker eten. De eigenaren zijn door het Rutte-regime kapot gemaakt. Er zitten nu Oekrainers in het hotel gehuisvest. Weer een aderlating voor de regio, die het van toerisme en horeca moet hebben.

Ik sprak er altijd af met klanten, collegae, en hield er ook mijn cursus Bullshitdetectie, prachtig in het bos gelegen.

Boeren wegpesten is SDG15, energiearmoede is SDG13

Zo loopt de 2030 Agenda mooi op schema. Zometeen komen de pleidooien voor energierantsoenering, met als excuus ‘dankzij Poetin’. Maar dat is een leugen. Het is het eigen beleid van hun eigen machtskartel, wanneer hun Europese Commissie 55% energiearmoede (CO2-reductie) voor 2030 wilt behalen, dan kun je niet zonder een energierantsoen (*CO2-budget) per hoofd van de bevolking.

Het enige dat voor ons met veerkracht omhoog schiet, dat zijn de energieprijzen, en ook de voedselprijzen. Dat is logisch, de filosofie achter ‘duurzaam’ is die van schaarste, ieder mens is er 1 teveel, en dient gewogen te worden in CO2.

4 Replies to “‘Fossielvrij’-campagne (divestment) drijft dieselprijs op, met subsidie”

  1. Een andere theorie is dat de olie boycot tegen Rusland tot doel heeft Rusland afzet te ontnemen en dat ze uiteindelijk bronnen moeten ‘sluiten’. Het schijnt zeer moeilijk te zijn om zo’n bron weer te gaan laten produceren. Fossiel-vrij is dan een politiek niet om de Aarde te redden, maar om de oliebronnen van Rusland te vernietigen. Ik vind het gezocht, maar kijk naar onze machthebbers en je ziet krankzinnigheid.
    Tom Luongo bespreekt het in dit artikel. Deze man zegt hele zinnige dingen naar mijn mening.
    https://tomluongo.me/2022/05/12/real-reason-behind-eu-embargo-russia-oil/

  2. Dat was een zeer interessante aflevering van BLCBX TV afgelopen vrijdag. Ik dacht dat het prijsverschil misschien kwam door aangepaste accijns en een ontmoedigingsbeleid om diesel te gebruiken. Maar de reden is dus heel anders. Die reden heb ik verder alleen nog bij Madelon Vos gehoord afgelopen zondag dus BLCBX.TV was eerst.

    Een deel van de schaarste en inflatie van nu zijn dus vruchten van ‘groen beleid’. Wanneer worden de NGO’s die jij beschrijft eens door andere media met dezelfde scepsis en kritische blik benaderd als zeg, de FvD, Clintel en D66 bij het laatste ‘Me Too’ schandaal? Het gaat hier wel om wat wezenlijker dan een partijrelletje! Dan kan dat groene schaarste beleid eens onderwerp worden van een serieus publiek debat en heeft de Nederlandse bevolking, de mensen die uiteindelijk het meeste te maken hebben met de gevolgen van ‘groen’ (wan)beleid, ook eens wat te zeggen over deze zaken.

    De vorige regering zeurde ook steeds dat Rusland de verkiezingen en het Nederlandse debat zou beïnvloeden. Daar is geen enkel bewijs of een hint van bewijs voor geleverd. Maar het ministerie van buitenlandse zaken loopt deze samenleving tot op het bot te verzieken door het sponsoren van “NGO’s” met extreme denkbeelden over economie en milieu waarop dan ook nog eens beleid moet worden gebaseerd. Ik heb inderdaad het idee dat er gepoogd wordt om mij continue te manipuleren, maar wel door onze eigen politici en aanzienlijk minder of niet door die in het Kremlin. Dat is ook weer de grootheidswaanzin van onze eigen politici, denken dat ze in Moskou Nederland als grote prioriteit zien………………….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *