Natuurlijk zitten de Friezen in de spits van vrijheidsstrijd

Van Fox News in de VS tot Sky News Australia en Al Jazeera maken de protesterende (Friese) boeren furore, bij Rebel News en een Canadees kanaal wordt hun strijd als gevecht voor ‘vrijheid’ uitgelegd. Zij zien welke mondiale agenda (2030 Agenda) in Westerse landen opgelegd wordt, en dat de discussie niet over ‘stikstof’ gaat of ‘natuur’ maar autonomie versus totalitaire bureaucratie. Het internationaal klimaatsocialisme (Net Zero) dwingt via NO2/NH3 en CO2 ‘grenzen aan de groei’ af met staatsagressie, en dat doet pijn voor mkb en burger.

De mooiste vlag van alle provincies die je direct herkent

Positief Nationalisme (liefde voor het eigene)
Op BLCKBX besteden we er met collega en Friezin Sietske Bergsma nog aandacht aan: natuurlijk zijn de Friezen nu de voorhoede, met hun unieke historie van vrijheidsstrijd en hun bestuurlijke autonomie in de Hoge Middeleeuwen (tot 1498) die bekend stond als ‘De Friese Vrijheid’. Toen hadden de Friese boeren hier een unieke vorm van zelfbestuur, waarbij ze zelf hun eigen rechters kozen en waarbij ze niet in vreemde landen militaire dienst hoefden verrichten.

Ook betaalden ze geen belastingen aan ‘tussen’-heren, alleen de hoogste baas, de verre Keizer in Aken had op papier de Friezen iets te vertellen. Steeds deden vreemde mogendheden een poging de Friezen te onderwerpen. In 1345 kwam zo’n poging een Hollandse invasiemacht bij It Reade Klif nog duur te staan.

Daaraan is het Leaver Dea As Slaef-monument gewijd, waar mijn stamtafelboek ‘Liever dood dan Slaaf’, een pelgrimstocht door de Friese Natuur op zoek naar Vrijheid rondom is opgebouwd.

Je kunt die fotografische pil van twee kilo via www.lieverdooddanslaaf.com inzien en bestellen.

Het boek met schutbladen van historisch Frisia

De Vrije Fries is ook de naam van het jaarverslag van het Fries Historisch Genootschap dat 1827 werd opgericht.De Friese vrijheid raakte in de moderne tijd ondergesneeuwd, maar het oergevoel leeft her en der nog steeds, als waakvlam die weer tot vreugdevuur kan ontvlammen. Of een grote brand.

Als er drie mensen in Friesland D66 stemden is die schatting al aan de hoge kant. Dus waarom beleid uitvoeren van Randstedelingen bij de overheid in een Tesla of Toyota Prius? En dat op 1 of 2 procentjes afgezwakt door ‘eigen’ bestuurders, een stel tweeslachtige subsidie-Friezen, die wel wat Frysk pruttelje maar die niet de mentaliteit en het oergevoel delen dat iemand echt Vrije Fries maakt.

Friezen gaan niet zonder slag of stoot communistische (‘groene’) dictaten slikken van een Duitser in Brussel (Ursula met haar Green Deal) en zo’n communist in slow motion; Frans Timmermans (zeker PvdA!) Hou jullie eigen totalitaire idioten graag daar aub.

Als er sneeuw ligt kun je bijna skieen vanaf het Klif. Foto uit mijn Magnum Opus, zie www.lieverdooddanslaaf.com

Natuurlijk is het idee van een Frexit – West Friesland (Noord Holland), provincie-Friesland, Gronings Friesland los van Den Haag- deels humoristisch op te vatten, maar aan de andere kant: denk niet in termen van ‘it kin net‘-cultuur maar spreek je verbeeldingskracht aan om nieuwe denkrichtingen te openen. Uitdrukkelijk gaat het er niet om, dat je in provinciegrenzen denkt, je denkt in mentaliteit- Liever dood dan Slaaf- en iedere Nederlander die zich daar door geinspireerd voelt kan zich bij ons aansluiten, of je nu Zeeuw, Limburger, Brabo of Tukker bent.

Uiteindelijk was het de verbeeldingskracht van Friezen die hen een geloof in de eigen vrijheid gaf. Die verbeelding deed geloven in de Middeleeuwen, dat ze een akkoordje met Karel de Grote hadden gesloten, en dus autonomie verdienden, al was de oorkonde die hen bevestigde gebaseerd op een vergissing.

Of dat nu historisch waar was, die verbeelding werd een realiteit doordat de Friezen er in geloofden. En geloof kan bergen verzetten.

One Reply to “Natuurlijk zitten de Friezen in de spits van vrijheidsstrijd”

  1. Steeds meer mensen zien de kwaadaardigheid vanuit de overheid als een zichzelf verstikkende kanker. Het is daarom noodzakelijk om als samenleving opnieuw op te bouwen wat door overheid (WEF) word gesloopt. Lands- en provincie grenzen zijn een fictie. Eventueel een hele brede grens is etniciteit, maar de basis is dat mensen wereldwijd gelijkwaardig zijn in (rechts-)handelen.
    In plaats van ons te laten ondersneeuwen met negatieve propaganda zouden we ons moeten focussen op wederopbouw van onze vervallen samenleving.
    Stel je eens voor dat wij elkaar gaan betalen in zilvermunten. Dan blijft er een twee partijen handel over, zonder 3e partij: belasting en de 4e partij: banken. Zodra iedereen dat gaat doen, gaat ons inkomen er meteen 80% (belasting) op vooruit. Inflatie bestaat dan niet meer. (de vrije markt heeft altijd gelijk) En rente wordt iets dat alleen in overeenstemming van wilsverklaring (contract) kan bestaan.
    De rest van ‘Onze Nieuwe Samenleving’ (ONS) vullen we vanzelf in. Bijvoorbeeld ‘onderwijs’ wordt ‘eigen’wijs en ‘opleiding’. Kinderen kunnen al vroeg leren wat hun onvervreemdbare rechten zijn, zodat ze niet zo snel slachtoffer worden van (staats-)dwalingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *