‘Zalig zijn de armen van geest’… (Mattheus 5)

Jezus die geluk brengt bij aanbidding. Het Lam als Losoffer

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse beschaving was geweest. Na de reis door het priesterlijk wetboek van Mozes, Leviticus komen we nu bij de meest beroemde toespraak die Jezus hield: De Bergrede in Mattheus 5.

Hier ontvouwt hij zijn ethiek van de mens die naar vereniging/hereniging met God verlangt. Wij hoeven als Westerlingen daarom geen Boeddha uit de Intratuin voor het raam om ‘spiritueel’ te lijken. We hebben onze eigen heiligen immers al eeuwenlang, en wat Jezus hier ontvouwt daar ben je als mens qua oefening een leven lang zoet mee.

…en de Intratuin-Boeddha voor het raam

De Bergrede begint met de zaligsprekingen, waarin Jezus als jonge Rabbi de ideale gelovige schetst. Het is te lezen als ‘God’s Gouden Regel’:

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem.2En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei:

Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.

Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.
Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.

Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.
Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.
Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

Tokkie-spiritualiteit met Boeddhaspandoek

Moet je dom en weerloos zijn?
Wat is ‘arm van geest’ hier? Toch niet dat je achterlijk moet zijn? Het zal zijn dat je niet te spitsvondig moet willen zijn, aan wijsheid heb je meer dan scherpzinnigheid. Dat maakt je al snel vervelend voor anderen.

Is het ‘zalig’ om te treuren? Hoe verhoudt zich die opstelling met een soort plicht om dankbaar te zijn voor het leven dat je gegeven is? Wees vrolijk, want morgen sterven wij. Je kunt als volgeling van Jezus een melancholische basis hebben, niet ‘van’ de wereld zijn als tijdelijk doorgangshuis, maar wel voor de wereld.

Zachtmoedig zijn, mild kan een deugd zijn, niet te snel op je strepen staan. Maar wat als je wordt aangevallen?

Honger en dorst naar gerechtigheid, dat is het Godvormige gat in het hart van mensen. Ondergetekende werd zo naar ‘het geloof’ gedreven, dat is Het Verlangen naar heelheid.

…ook Boeddha veroverde Holwerd

Daaraan gekoppeld ligt de deugd van barmhartigheid, wie naar heelheid verlangt moet zelf heel willen zijn. Dat is het verschil met de ‘linkse medemens’ die ‘de wereld’ (andere mensen) wil verbeteren. De gelovige betert zichzelf.

Wie rein van motivatie (hart) wordt zal dus meer op God’s bedoeling met mensen gaan lijken. Mensen die geestelijk ver zijn, die herken je zo ook, hun hart krijgt meer ruimte voor anderen. Ben je alleen met jezelf bezig dan is in je hart enkel plaats voor je ik.

Vrede stichten waar ruzie is, in een paganistische maatschappij staat oorlog en krijgskunst juist voorop als deugd. Maar wanneer je het Oude Testament leest, kun je afvragen of Jezus hier ook Jozua bedoelt, of David, beide krijgsheren die alles behalve vrede kwamen stichten.

Die kwamen ‘het beloofde’ land veroveren voor de twaalf stammen.

Vervolging om gerechtigheid, smaad om wat je doet: het kan zijn dat je tegenstand aantrekt, omdat je ‘hier staat en niet anders kan’, zoals ook Maarten Luther gezegd zou hebben. Al kun je ook stellen: wat heeft zijn ‘protestantisme’ uiteindelijk ook een boel ellende gegeven, waaronder de Dertigjarige oorlog bij de Duitsers tot 1648 (Vrede van Munster)

Jezus in de Eifel. Hij moest uiteindelijk van het gezag zijn mond houden

Ik zal de leugen een leugen (moeten) blijven noemen, en min of meer gedoemd zijn tegen de modderstroom van de mainstream in te gaan. Of je jezelf een ‘volgeling van Jezus’ kunt noemen is een ander ding. Je wilt beter mens worden, vanuit het verlangen dat leven niet alleen om ‘jezelf’ gaat, tijdverdrijf en behoeftenbevrediging.

We gaan nu even lekker met vakantie naar Engeland, en wensen je God’s zegen toe.

8 Replies to “‘Zalig zijn de armen van geest’… (Mattheus 5)”

 1. Een fijne vakantie beste Rypke en geliefde en mocht er wat tijd zijn dan zou ik je graag verwijzen naar de laatste 3 video’s op het youtube kanaal van globebusters, erop hopende dat de argumentatie zal resoneren. Feel free ! Wees en voel je vrij 🙂

 2. Je kan het niet laten om mensen met een andere insteek in het belachelijke te trekken en te vertellen of door te drukken wat een “Westerling” (als je lang genoeg westwaarts trekt kom je in het oosten uit). niet nodig heeft in dit stuk via deze zin.

  “Wij hoeven als Westerlingen daarom geen Boeddha uit de Intratuin voor het raam om ‘spiritueel’ te lijken. We hebben onze eigen heiligen immers al eeuwenlang, en wat Jezus hier ontvouwt daar ben je als mens qua oefening een leven lang zoet mee.”

  Voor mij hebben we niet eens afbeeldingen van iets of iemand nodig ze kunnen behulpzaam zijn om als een catalysator te werken voor een bepaalde spirituele of meer dan zelden een religieuze modulatie. Was Jezus een Christen of Boeddha een Boeddhist of zochten ze naar het maximale haalbare in de mens om het grote raadsel te doorgronden en verkregen op hun pad buitengewone faculteiten waar we nu nog over praten en zelfs ruzie over maken maar deze niet zelf proberen te zoeken. Hoeveel bloed kleeft er niet aan de Bijbel en hoeveel zal er nog aan toegevoegd worden door fanatisme, indoctrinatie en tunnelvisie? Het kan een goede leidraad zijn en inspiratie geven maar het pad moet je wel zelf lopen dat kan niemand van je overnemen.
  Tevens als je dieper ingaat op reïncarnatie indien je dat kan accepteren dan zou je inzien dat niet in ieder Westers lichaam een Westerse ziel verscholen zit iets wat het gros van de Oosterlingen die reïncarnatie wel normaal vinden ook niet doorgrond. Zijn er wel zielen die je een label moet opplakken? Is het niet zo dat we door vele verschillende voertuigen in verschillende culturen te “bezielen” een bredere holistische kijk krijgen?. Ik ga nu niet in of een ziel wel of niet bestaat en of dit een fixed iets of een meer fluïde concept is.
  Zolang je andere belachelijk maakt heb je zelf nog veel te leren en loop je aan de kern of boodschap van Jezus voorbij. Ik denk dan ook dat jij stuk zou lopen op bijvoorbeeld Zen want dan vallen al je argumenten in een groot gat en is het met redetwisten of twisten/draaien met reden of ratio wat niets met spiritualiteit te maken heeft over en uit. Dit redetwisten is de brandstof voor jouw motor waarvan jij snoept en kracht uit put . De kunst om Rationeel Emotioneel en Spiritueel in balans te houden. Bijbelkennis niet doorgrond en in de praktijk toegepast wordt dan dorre Encyclopedische kennis die verder van “Huis”/of God zo je wil brengt.
  Verder blijft ik wel diep respect houden voor de rol die je in deze tumultueuze tijd op je genomen hebt en snap dat ook wij onlosmakelijk verbonden zijn. Iets meer respect naar anderen zou je sieren het zal je ook veel hulp kunnen geven vanuit een breder front. Als je gaat polariseren vanuit jouw eigen optiek dan zal je ook een tegenkracht krijgen gelijk aan de intentie die erachter zit. Het is niet zozeer wat je doet maar de intentie erachter die de keten van interafhanklijke oorzaak en gevolg bepaald. Heel simpel de overkoepelende werking van actie reactie oorzaak en gevolg was er al voor er enige religie bestond zelfs van voor de mensen en zal ook daarna blijven bestaan tot een eventueel punt waarin de hele kosmos is opgelost en in een grote droomloze slaap zou verkeren. We lopen in onze zelf gecreëerde Hamsterwielen rondjes te draaien. Religie is geschapen door mensen maar is de mens geschapen voor religie?

 3. Toevallig, ik zag net deze studie van een van de gesprekken tussen Jezus en de sadduceeën. Die sadduceeën blijken wat we tegenwoordig ‘intellectuelen’ noemen. Wellicht waren deze Sadduceeën rijk van geest, beladen met intellectuele bagage waardoor ze het, evenals menig modern theoloog, nodig vonden de bijbel te relativeren totdat er niets meer van over is. Erg spitsvondig waren ze wel, dat leek eens van hun wezenskenmerken te zijn:
  https://www.youtube.com/watch?v=n9gMJdTqohI
  Dan kan je beter arm van geest zijn inderdaad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *