LNV-ministerie knielt voor Serpil Tascioglu (Unilever/WEF)

Unilever is aanvoerder met DSM

Het LNV-Ministerie richtte een ‘taskforce’ op om het World Economic Forum haar Food Innovation Hub binnen te halen, voor de belangen van Unilever, Rabobank, DSM en Wageningen UR, verenigd in ‘Food Valley,’ geleid door DSM-directeur en VVD-politica Edith Schippers.  

Dat blijkt uit de WOO-files over vertrouwelijke correspondentie tussen de verantwoordelijke topambtenaar van LNV, Marije Beens en Serpil Tascioglu, de directeur food innovation & strategy van Unilever uit Amsterdam, tevens contactpersoon voor het World Economic Forum.

Ook stuurde het LNV-ministerie haar bedelbrief naar Sean de Cleene, baas van het ‘Food Systems Initiative’  en lid van het Executive Committee World Economic Forum. De WOO-files geven een mooi inkijkje in de corporate takeover van voormalige rechtstaat en democratie Nederland op publieke kosten. 

Rutte3-formateur Edith Schippers werd baas van DSM Nederland en voorzitter van ‘Food Valley’

Globalisten nemen de macht definitief over
Zoals je al aan de brief aan toenmalig VVD-formateur Edith Schippers, nu DSM, kon lezen van het door JP Balkenende multinational-collectief DSGC, geloven zij 12 duizend miljard dollar aan ‘de transitie’ te verdienen, merendeels via staatsinvesteringen in hun diepe zakken/R&D-afdelingen. Daarvoor doet hun overheid het. Hun overheid lakte weliswaar alle namen weg uit de WOO-files.

Maar die namen zijn eenvoudig te herleiden, wanneer je de instanties ziet en de functies die mensen vervullen. Met name Serpil Tascioglu (1981) uit Amsterdam is hier interessant.

Zij is zo’n typische young global leader, ‘SER-topvrouw’- die met hulp van Paul Polman (1 van de architecten van de 2030 Agenda als lid van Highlevel Panel of Eminent Persons in 2012, oud CEO-Unilever) hoger in de boom van Unilever werd gelanceerd.

Unilever is bij de ‘Voedseltransitie’ in Nederland de hoofdrolspeler. Hun Food Innovation Centre op de campus van Wageningen UR werd in 2016 persoonlijk door Koning Willem Alexander geopend. Concreet behelst dat vooral de overstap van dierlijke naar plantaardige eiwitten, althans voor de massa: die moet van vlees en zuivel af, en mag geen verse vis uit zee meer eten.

Dat is ook wat de “Eiwitstrategie’ van hun overheid behelst. En daarop wil Unilever natuurlijk binnenlopen.

Een radicalistische agenda, het bidbook gestuurd aan WEF/Unilever

Tascioglu is ook directeur bij het SDG-House van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het Tropeninstituut. En ze is lid van multimiljonair Paul Polman’s IMAGINE-initiatief. Wim Lex zijn vrouw Maxima was ondertussen spreker bij de G20, nu met de pet op van VN-gezant voor ‘financiele inclusie’. Of zij daar als vrouw van het staatshoofd voor haar beurt praatte?

De corporate takover van de BV Nederland betekent eigenlijk niets nieuws: NGO’s, bedrijven en bureaucraten/academieprostituees bepalen wat in Nederland gebeurt via zogenaamde ‘akkoorden’, zij aan tafel, burgers op het menu. Dat heette vroeger liefkozend ‘poldermodel.’ Dit is hooguit poldermodel+ met een meer futuristisch-technocratische inslag.

Publiek-private samenwerking heet dat verdienmodel van privaat gewin op publieke kosten en de privatisering van openbaar bestuur. Het is SDG17 van de 2030 Agenda en haar slagzin Build Back Better (BBB). Boeren zouden er goed aan doen zich eens niet zo blind te staren op niemendalletjes, ‘linkse politici’ en andere stropoppen.

Indirect kun je de namen wel achterhalen

Een bidbook om WEF binnen te halen
Uit de documenten blijkt hoezeer het LNV-Ministerie met het Ministerie van EZK zich aan het World Economic Forum en haar agenda wil committeren. Die agenda is zeer radicalistisch, zoals Klaus Schwab deze week op de G20 in Indonesie nog eens benadrukte: Ze willen uit naam van de CO2-zwendel van ieder mens op aarde bepalen wat deze eet. Die ambitie wordt ook letterlijk verwoord in het Bidbook dat het LNV-Ministerie stuurde naar Serpil Tasciolglu en Sean de Cleene.

Dat betekent concreet in Nederland, dat ze vinden dat we voortaan moeten overstappen op gentech-rotzooi van Unilever, en dat koeien pillen van Feike Sijbesma’s DSM moeten slikken zodat ze minder methaan ‘uitstoten’, zodat de privejetset vaker van Indonesia naar Davos, van Amsterdam naar New York kan vliegen. En dat binnen CO2-budget.

Het betekent nog concreter dat het gros van de Nederlanders niet langer zuivel en vlees mogen eten. Dat is namelijk ook wat de ‘Eiwitstrategie’ van de Corporate sprinkhanen hun overheid inhoudt. Hier raakt die corporate takeover van Nederland dus direct de problematiek met veeboeren, die op basis van leugens over ‘stikstof’ tot bedrijfs-beeindiging worden gedwongen op gemeenschapskosten (Transitiefonds 25 miljard euro)

Al lakken ze de namen weg, indirect kun je ze toch wel achterhalen

Het Stikstofdossier heeft indirect verband met deze Food Innovation Hub-strategie, waar nu 7 jaar actief voor gelobbyd wordt door de corporate maffia en hun vriendjes bij universiteiten en ambtenarij.

Het komt LNV wel goed uit, omdat de loyaliteiten van het Rutte-regime toch al niet bij de Nederlandse bevolking lagen, maar bij de globalistische prive-jetset. Zoals Sean de Cleene, die afgelopen maand nog naar de Klimaatweek in New York vloog om de planeet/belangen van globalisten te redden door regeringen voor hun karretje te spannen:

A positive week in New York attending #ClimateWeekNYC and #UNGA77. I was also pleased to have had the opportunity this week to welcome global leaders to New York as part of the World Economic Forum ‘s #SDIM22.

Helping to drive progress towards the Sustainable Development Goals through collaboration across industries and governments – specifically looking at how to tackle the global food crisis while building more resilient, efficient, healthy and nutritious food systems.

De directeur agriculture and food van de Wereldbank is een Wageninger (Agrarische Economie), Martien van Middelkoop. Die was ook in New York om de wereld te redden van ons, wj CO2-uitstotend en grondstofverkwistend ongedierte (mensen).

Hier begon het, in Wageningen. Syngenta is overigens een fabrikant van landbouwgif

Vooroplopen in meelopen
Het startschot om op kosten van de Nederlandse belastingbetaler een ‘Food Innovation Hub’ in Wageningen te krijgen, voor de Corporate Takeover van de nationale voedselvoorziening, werd gegeven op een World Economic Forum-vergadering op 23 november 2020 bij Wageningen UR, getiteld ‘Advancing Regional Food Innovation Hubs through Partnerships.’

De lobby richting WEF door het LNV-Ministerie begon in de aanloop naar die voedseltop toe. Wageningen UR is hierbij leidend. Ze claimen 9 miljard mensen in 2050 te moeten voeden, terwijl je tegelijk de toegang tot betaalbare energie wilt insnoeren (de CO2-agenda). Om het onmogelijke toch door te drukken is er heel veel ‘meer onderzoek’ (subsidie naar Wageningen) nodig.

Het is begrijpelijk dat het LNV-ministerie hier als leidende agrarische economie in de wereld, met de banken en bijvoorbeeld DSM, Rabobank en Unilever voorop wil lopen. Voorop lopen in meelopen met de grote jongens en meisjes en hun ‘transitie’ naar een straatarme massa en een 1% die er groentjes bij zit. Voor de planeet

Dus staat het ook letterlijk in de WOO-files dat LNV voor deze bedrijven contact met het WEF zocht, die dus via de topvrouw bij Unilever zelf bij WEF op schoot zitten

De wens van LNV/Unilever om het WEF binnen te halen

Vanzelfsprekend zal je hier weer niets over lezen in de massamedia. Dus doen wij het maar, met frisse tegenzin. Ik zou het ook liever over vrolijke onderwerpen hebben, en niet over de privatisering van het openbaar bestuur, onder verantwoordelijkheid van de topambtenarij van LNV.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *