Stimuleringsfonds voor ‘de’ Journalistiek: Windowdressing Rutte-regime?

Allemaal de zelfde randstedelijke liberalenmeuk

Aan Frits van Exter (oud hoofdredacteur van klimaatactivisten-krant Trouw), voorzitter van zowel de Raad van Journalistiek als overheidsbedrijf Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, stuurde ik onderstaande vragen voor wederhoor.

Na mijn item voor BLCKBX deze vrijdag over subsidiejournalistiek, werk ik nu aan een artikel voor De Andere Krant over de zelfde thematiek. En dan wil ik natuurlijk wel graag de wederpartij aan het woord laten, de (semi-) ambtenarij die ‘de professionele’ journalistiek claimt te vertegenwoordigen in Nederland.

Schrijvers voor het Stimuleringsfonds voor ‘de’ Journalistiek’ (NPO-ambtenarij en de oude kranten) spreken de zelfde taal, als de partij die hun grootste inkomstenbron is, hun overheid. Is dat ook een eis voor subsidie-verstrekking door het OCW-ministerie?

De zelfde opinies die het OCW-ministerie sponsort via genderlobbyclubs, Thomas Hogeling

‘Complot, fake news, desinformatie’, wiens brood men eet
Alle 12 ‘voorspellers’/columnisten van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek bezigen de zelfde retoriek die het Rutte-regime haar ministeries van Veiligheid, OCW en BZK subsidieren over ‘diversiteit’, ‘de meetlat van de witte man,’ het door geheime diensten verspreide probleem van ‘complottheorie’ (alles dat het voorgeschreven verhaal weerspreekt) en ‘desinformatie.’

Je kunt daar de hand van het Rutte-regime in zien, dat die subsidies verstrekt om zulke thematiek op te dringen onder de vlag van ‘journalistiek’… Je hoeft er geen moeite voor te doen om het te vinden, het is bij alle twaalf columnisten meteen raak. En dat is nog maar een oppervlakkige inventarisatie.

Wie verder graaft, trekt een ware beerput open van culturele eenvormigheid (‘diversiteit’) die je het gevoel geeft in een socialistische dictatuur te leven.

Uit welke hoek de wind waait bij de ministeries, die de woke ideologie op leggen aan media en onderwijs

Zoals ik al liet zien, is de overheid in Nederland de voornaamste financier van dergelijke ‘journalistiek’. Het OCW-ministerie van het Rutte-regime wil in haar nieuwe mediabegroting ‘biculturele’ programmering (nog meer groeps-slachtofferschap) stimuleren, dus wiens brood men eet…

Via Linkedin had ik U, Frits van Exter  al benaderd als bestuurder van het overheidsbedrijf Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (en Raad voor de Journalistiek), maar helaas nog geen antwoord ontvangen. Bij deze nog via de mail mijn verzoek om wederhoor op vier vragen (en twee bonus), in de hoop op gelijkwaardige wijze de degens te kunnen kruisen.

Een linkse academie-agitator met zijn mening die ‘de feiten’ in pacht claimt

Gezien mijn eigen ervaringen met het intellectuele en morele gehalte van ‘professionele kwaliteitsjournalisten’ zijn mijn verwachtingen laag, maar mijn geloof, hoop en liefde voor het vak blijft onverminderd hoog

De indruk is, dat de SVDJ de subsidies vooral inzet voor windowdressing (‘meer samenwerking’ nieuwe systemen, ‘diversiteit’) en marketingtaken (hoe bereiken wij publiek via meer nieuwe kanalen), maar de kern van het probleem ongemoeid laat voor de groeiende groep afhakers, namelijk de politieke kleuring/verwevenheid met het regime en politiek van haar instituties, en het gebrek aan waarheidsvinding (’sociale autoriteit’ als waarheidscriterium ipv logica en bewijs)

De zelfde oester die waarheidsvinding blokkeert met een leger aan ‘communicatie’ of zwartlakt (overheid) kan/mag toch nooit de hoofdsponsor van de journalistiek zijn?

Voor BLCKBX heb ik reeds enkele tussenresultaten behandeld van mijn inventarisatie met werktitel ‘follow the subsidies’. De inkomsten voor de pers in NL uit abonnementen en de markt is ongeveer even groot als de subsidie-afhankelijkheid.

Zie hieronder voor introductie van mijn onderzoekje, en vragen:

mvg RZ

Building Partnerships for the Goals (SDG17)

Follow the Subsidies (FTS)
Voor de geheel subsidieloze Andere Krant schrijf ik een verhaal over subsidie-journalistiek, vanuit de vraag of meer subsidies het probleem wel oplossen voor de jaarlijks groeiende groep afhakers, (die elders, zoals bij ons onderdak vinden). Bijvoorbeeld, de oude journalistiek wordt steeds meer herkend als verlengstuk van 1 specifieke politiek ( het ‘De Correspondent’ levensgevoel van liberale metromannetjes met een moreel hoogwaardigheidscomplex), met ’sociale autoriteit’ als waarheidscriterium ipv bewijs en logica (alle dossiers waar ik meer dan 500 studie-uren in stak)

Die mensen komen bij ons wel aan hun trekken via gezonde marktwerking. In plaats van die mensen scheldwoorden op te plakken, gaan wij er van uit dat onze lezers niet geestelijk gestoord hoeven zijn, maar legitieme gronden hebben om de geloofwaardigheid van zelfverklaarde ‘professionele’ journalistiek in twijfel te trekken, met hun patent op ‘de feiten’ ( = neomarxistische constructies, context bepaalt betekenis).

Dankzij stichting SDG Nederland van Ministerie Buitenlandse Zaken, de 2030 Agenda is de ideologie van het Rutte-regime en de Eurosovjetunie haar ‘Green Deal’

Voorbeeld: De Andere Krant behaalde in 1 jaar tijd 10 duizend abonnees uit niets. De reactie van oudemedia-mensen: jullie zijn ‘complotmedia’ (Het door u gesubsidieerde Follow the Money), desinformatie, Russische trollen, scheldwoorden die jullie – al dan niet bewust bekwaam- van de ministeries van OCW, Veiligheid (NCTV) en BZK overnemen.

Je zou die scheldpartijen ook als jaloezie kunnen uitleggen, en een gebrek aan functionerende zelfkritiek. De vlucht in subsidies (8 miljoen extra van het Rutte-regime voor SVDJ dit jaar) past in een trend. Journalisten lijken steeds meer op de schoot te kruipen bij de overheid als beschermheer van ‘de’ journalistiek tegen ‘desinformatie’, ‘anti-overheidssentiment’ en ’nepnieuws’ (termen die allen vanuit de overheid komen), scheldwoorden tegen concurrentie, alsof er zoiets als professionele journalistiek (NPO-ambtenarij) bestaat

Kitty Herweijer, tevens columnist bij VVD-krant de Telegraaf, aangetrokken omdat ze ‘jong’ zou zijn (naiviteit als selectiecriterium, ipv kwaliteit)

Vragen

– 1. Het bestuur van overheidsbedrijf het Stimuleringsfonds wordt door de minister van OCW van het Rutte-regime benoemd. Dat ministerie is ook de grootfinancier van de genderlobby en andere – bij een kleine groep blanke randstedelingen als urgent ervaren- links-liberale thematiek (‘diversiteit’, ) in Nederland met miljoenen per jaar. Wanneer U als voorzitter, danwel de directie en de rest van het bestuur politiek benoemd bent, hoe is er dan bij subsidie-toekenning nog sprake van politieke onafhankelijkheid?

– 2. Is ‘diversiteit’ een subsidie-criterium voor de SVDJ van het OCW-Ministerie? Nagenoeg alle 12 columnisten op de site van de SVDJ ventileren de wereldvisie die het OCW-ministerie subsidieert. Waaronder blinde haat tegen de oppositie van het Rutte-regime (aapjes kijken, extreem rechts enz), het agenderen van door het Rutte-regime haar Ministeries van BZK/Veiligheid uitgedragen ‘problemen’ als ’nepnieuws’ en hun voorliefde voor ‘diversiteit op redacties’ en ‘journalisten van kleur’, en de vermaledijde ‘meetlat van de witte man’ die problematisch zou zijn. Wat heeft diversiteit en kleur nu van doen met de klassieke hoofdtaak van journalistiek: waarheidsvinding (bewijs en logica) en controle van de macht (ipv de oppositie van jullie Rutteregime), en waarom geeft de SVDJ daar zoveel ruimte aan?

– 3. Wanneer de overheid de grootste financier is van ‘de’ journalistiek in Nederland, is dat geen reden tot zorgen? In ieder internationaal socialistisch regime is de overheid de (grootste) cultuurdrager, die ook de mediabonzen politiek benoemt.. Ook de eigenaar van RTL, Bertelsmann Stiftung is een lobbyclub voor globalisme-socialisme waar Mark Rutte als spreker op treedt, met Aart Jan de Geus als ‘CEO’

‘Desinformatie’, het door de ministereis van BZK en Veiligheid ge-agendeerde ‘probleem’, van columnist Marieke Kuypers (slechts 27 jaar, werkt als ambtenaar voor KRO-Pointer)

– 4. De adviescommissie bij subsidietoekenning voor ’thematische samenwerking’ bestaat uit drie klimaat/transitie-activisten, waaronder een meisje dat zich “Vegan Cowboy’ noemt (1 van Nico Koffeman’s spruiten) en 1 ANP-directeur. Een ander van hen is Jeroen Trommelen, de klimaatredactivist die met zijn publicaties over ‘Het Gifschip’ op epische wijze de mist in ging (zie Jaffe Vink zijn ‘verslag van een journalistiek schandaal’) maar die dus blijkbaar door collegae onverminderd competent wordt geacht, zodat hij zelfs ombudsman is bij de Volkskrant. Hoe kan het dat Trommelen bij U in de adviescommissie komt, terwijl hij zijn eigen vlees mag keuren en zijn eigen Investico van jullie ook tonnen euro’s subsidies per jaar krijgt?

Jeroen Trommelen (adviescommissie SVDJ) geeft zijn eigen Investico ook subsidie

– 5. Wanneer jullie dat niet als probleem willen erkennen, kun je dat ook als bevestiging zien, dat bij de oude journalistiek zelfreinigend vermogen ontbreekt… (‘wij zijn goed omdat wij dat van onszelf vinden’)- Is ‘onderzoeksjournalistiek’ niet zozeer een hoogwaardiger vorm van journalistiek als bevestiging van kritiek: dat reguliere journalisten blijkbaar enkel overschrijven wat door hen vertrouwde autoriteiten voorschrijven, en dat ze zelden of nooit zelf onderzoek doen? (of enkel klagen dat er zo weinig geld is en bedelen om een betere CAO, de NVJ agendeerde zelfs de problematiek van ‘werkeloze journalisten’ hahahaha: journalisten zonder verhaal)

De Correspondent (tonnen euro’s subsidie van SVDJ) agendeert de zelfde thema’s als het Rutte-regime, inclusief het klimaatspook en het spook van ‘systemisch racisme’. Ze erkennen, dat waarheidsvinding ondergeschikt is aan  ‘bewustwording’ voor ‘noodzakelijke sociale verandering’… Zie jaarverslag Correspondent Foundation 2021

6- De SVDJ etaleert (het jaarlijks met anderhalve ton gesubsidieerde ‘onafhankelijke’) Follow the Money en De Correspondent als vlaggenschepen van ‘onderzoeksjournalistiek’. Echter, De Correspondent haar stichting (mede opgericht om SVDJ-subsidies aan te vragen) geeft aan dat zij geen journalistiek bedrijven voor waarheidsvinding, maar voor ‘bewustwording’ en ‘de noodzakelijke sociale verandering’ (door hun wenselijk geachte verandering van mensen die niet zoals zij denken) Het is toch andermaal een bevestiging van het vooroordeel van de afhakers (die het elders zoeken en vinden), dat msm-journaille merendeels het zelfde wereldbeeld uitdraagt? Zeker wanneer je dat niet eens opvalt omdat je ook zelf net als hen denkt…

Persveilig is onderdeel van de zelfde ‘Ondermijning’-campagne die het Ministerie van Veiligheid ook houdt bij lagere overheden

Publieke irritatie bij zulke ‘journalisten’ begrijpelijk
Steeds vaker roepen zulke ‘journalisten’ in het openbaar agressie op. Bijvoorbeeld omdat mensen hen associeren met de zelfde overheid die ook 1700 kinderen bij hun ouders vandaan ontvoerde na valselijke beschuldigingen van ‘fraude’, die de mensenrechten met voeten trad in de coronaperiode (die nu weer bij politiek besluit ‘de griep’ mag heten, terwijl corona onmogelijk weg kan zijn) die zich in zinloze oorlogen stort met wapenfinanciering en die onze energierekeningen uit naam van ‘het klimaat’ laat verdubbelen.

In reactie daarop kruipen ze nu op de schoot van de politie en het Openbaar Ministerie (Persveilig), om ernstige zaken als ‘online agressie’ te agenderen. Iedereen slachtoffer, en Vadertje Staat die Het Antwoord heeft op Al Onze Problemen, voorzien van een zak subsidie. Conclusie: De journalistiek in Nederland is een verlengstuk van het regime, zowel financieel als inhoudelijk.

Net als bij iedere socialistische dictatuur, waar Vadertje Staat de nagenoeg enige cultuurdrager is, die ook hard op weg is de enige economische drager te zijn (Klimaatwet, Green Deal, subsidie-economie).

3 Replies to “Stimuleringsfonds voor ‘de’ Journalistiek: Windowdressing Rutte-regime?”

 1. Dat de partijen subsidies ontvangen is een doorn in het oog, bedankt Rypke dat je dit zo duidelijk documenteert en onder de aandacht brengt.

  Dat zij overtuigt zijn van het brengen van ‘de goede boodschap’ en met belastinggeld menen te mogen uitdragen aan welke kant jij staat van de geschiedenis staat is absurd.

  Neem bijvoorbeeld dit artikel, dat voor mij de laatste druppel om het lidmaatschap bij deze club op te zeggen: https://decorrespondent.nl/13923/zes-tekenen-dat-je-aan-de-verkeerde-kant-van-de-geschiedenis-staat/37837539558819-305f5c8d
  Mogelijk dat deze link niet werkt als je erop klikt en dus ook niet de door het medium aangehaalde voorbeelden kan lezen (en waarschijnlijk wil je dat ook niet). Helaas kan ik niet de .PDF van het artikel dat ik hier voor me heb bijvoegen via de editor.

  Er worden 6 tekenen benoemd en geduid met even zoveel voorbeelden (die vooral deugmensen bezig houden) waardoor jij zou kunnen bepalen of je als burger aan de ‘goede kant’ van de geschiedenis zou staan.

  Vreemd genoeg, wanneer je exact dezelfde tekenen voor bijvoorbeeld het Coronabeleid (beleid, positie klokkenluiders, motivatie anti-vaxxers, etc.) zou toepassen ziet het morele kompas dat De Correspondent loslaat op jou als lezer er ineens heel anders uit.

  In een notendop zijn er de ‘6 tekenen’:

  Zes tekenen dat een gewoonte misdadig kan zijn
  Alarmsignaal 1: We hebben allang gehoord wat er mis mee is.
  Alarmsignaal 2: We zeggen dat het ‘nu eenmaal zo gaat’.
  Alarmsignaal 3: We duiken weg voor de ongemakkelijke feiten.
  Alarmsignaal 4: We maken de tegenstanders belachelijk.
  Alarmsignaal 5: We vinden het lastig om de gewoonte uit te
  leggen aan onze kinderen.
  Alarmsignaal 6: We vermoeden dat toekomstige generaties het
  barbaars zullen vinden.

  1. Aardig stukje van Rutger maar het zegt niet heel erg veel. De FvD wordt gezien als onruststoker en bij de houding van links tegenover de FvD zie ik aardig wat alarmsignalen. Maar ik kan me niet voorstellen dat Rutger de FvD ziet als een ‘morele voorhoede’.

   Hij heeft het ook over een morele vooruitgang in de wereld maar volgens mij beperkt die zich vooral tot ‘het westen’. In China en India zien we, zeker qua persoonlijke vrijheden, een flinke regressie naar wat ik begrijp uit de media. Dat dan weer wel.

 2. De Correspondent Foundation vindt het als journalistiek platform dus ook hun taak om politieke thema’s te agenderen en beleidsvoorstellen te doen. Dan zijn ze dus gewoon lobbyist geworden. Dit gaat dezelfde kant op als met landschaps- en milieuorganisaties. Dat zijn ook verlengstukken van de overheid geworden, nog specifieker, het kabinet. Dat zijn geen journalisten meer maar propaganda medewerkers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *